Tajný učitel: Filozof, který umí svářet

pátek 9. února 2018 ·

Několik let po sametové revoluci bylo našimi odborníky slavnostně objeveno, že máme příliš mnoho držitelů maturitního vysvědčení a vysokoškolského diplomu. Prý to vede k devalvaci vzdělání a masovému úpadku vzdělanosti obecně. Děti už neumí to, co uměly dříve. Absolventi univerzit studují to, co "skutečný svět" nepotřebuje. Prý za to může nediskriminační přijímání každého žáka na školy, na které nemají schopnosti a jejich následné umělé udržování v iluzi, že studují a jsou vzdělaní. To vše kvůli penězům. Kdo toto mrzké podvádění provozoval? Údajně učitelé středních a vysokých škol. Buďto se aktivně spolupodíleli, nebo svým mlčením ten grandiózní podvod umožnili. Mladí čeští muži a ženy byli podvedeni, byli učiteli vedení za nos, že jsou vzdělaní, přičemž ve skutečnosti neuměli téměř nic.

Hrůza hrůzoucí, tento velký podvod trvá. Mamonu-chtiví učitelé a profesoři dále uvádí nenadané žáky a studenty v iluzi, že jsou chytří. Školy chrlí certifikované nevzdělance. Jelikož však nikdo nepodal konkrétní trestní oznámení, usnesli se čačtí ochránci svátosti vzdělání, že je zapotřebí vyrobit a uplatnit plošná preventivní opatření. Nastavili prozíravě testovací síto u přijímaček na střední školy s maturitou a u maturit samotných. Nejlepší by prý bylo, kdyby na středních s maturitou a následně na vysokých školách studovalo pouze procento nadaných žáků odpovídající jejich podílu v populaci, jasně danému Gaussovou křivkou. Učňovské obory měly radostně zaplavit kotlinku usměvavými a zručnými řemeslníky.

Kupodivu však ani státní testové přijímačky, ani děsivé vize povinné matematiky u maturity zatím vzdělání chtivé masy, nijak zásadně neodradily. Ty potvůrky nalezli cestičku k zářné metě vzdělání i skrze úskalí přijímacích řízení, před-přijímačkovým doučováním, "sjížděním" testů, nebo pouhým čekáním na druhé kolo. Možná je to tím, že řemeslo ztratilo zlaté dno, nebo tím, že odborné předměty, díky geniálnímu zákonu o kvalifikaci, pomalu nemá kdo učit. Nebo také tím, že zatím jaksi chybí důkaz velkého podvodu v podobě kritické masy nezaměstnaných nedovzdělaných maturantů a vysokoškoláků. Proč tedy potřebujeme síta? Snadné. Protože je mít můžeme. Elitáři pak lépe spí, politici mají pocit, že po nich něco zůstalo a korunky za testy a zaručené přípravy se taky hodí.

Buď jak buď, některé učňovské obory končí kvůli nedostatku uchazečů. Síto nefunguje. Dovolím si zde navrhnout alternativu k nefunkčním a drahým sítům a poloprázdným školám, neboť se necítím být prosévačem ani výhybkářem. Co kdybychom ke každé všeobecně-vzdělávací škole s maturitou připlácli jeden-dva učňovské obory s mistrovskou zkouškou a volitelnou maturitou? Měli bychom tak zajištěn přísun manuálně zručných a zároveň všeobecně vzdělaných středoškoláků. Řemeslu by se tím nejenom vrátila atraktivita, ale Čechům obecně by se vrátily ty jejich pověstné zlaté ručičky. Žáci by probírali principy demokracie a zároveň obloukové svařování. Učitelé by mohli začít skutečně učit; nejen testy vyselektované lumeny, ale všechny žáky, kteří projeví o vzdělání zájem. Jak to funguje, lze vidět za hranicemi.

Už vidím, jak se "profesorům" pohoršeně klepou podbradky. Zkuste si však na moment představit, že učení by byla tvůrčí práce, vyžadující nasazení, starost o každého žáka, odemykání potenciálu nejen těch chytrých, ale všech, kteří o vzdělání stojí. Že by to nebylo marné. Namísto rutiny, každý rok pěkně zčerstva. Namísto nudy, výzva. Pole neoraná. Komenský by plesal.

Bez souhlasu autora převzato z jeho blogu

13 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
9. února 2018 13:40  

Podváděni jsou myslím především čtenáři České školy. Cenzurou, pochybným výběrem článků a protěžováním určitých názorů pan Komárek už téměř zničil možnost necenzurovaného informování a diskuse v České škole. Nehodlám diskutovat s anonymy typu Tajného učitele ani zbytečně reagovat na tendenční články třeba z Bakalových hospodářských novin.
J.Týř

Petr řekl(a)...
9. února 2018 14:08  

jen tak na okraj: sloveso "protěžovat" v češtině neexistuje

tyrjir řekl(a)...
9. února 2018 14:40  

... myslím, že v běžné řeči můžete slovo „protěžovat“ používat, aniž byste se museli bát, že děláte chybu. Je-li nějaká „chyba“ natolik rozšířená, že by se člověk cítil hloupě, kdyby daný výraz měl říci „správně“, není chybou daného člověka, ale Ústavu pro jazyk český, který zaostal v kodifikaci příslušného hovorového výrazu.

https://cz.jakubmarian.com/piste-protezovat-ne-protezovat-vetsinou/

Petr řekl(a)...
9. února 2018 15:02  

A to je kdo? Předpokládám, že výklad Ústavu pro jazyk český váží v našem jazykovém systému stále o něco více než soukromý názor jednoho matematika.

tyrjir řekl(a)...
9. února 2018 16:07  

Pan Jakub Marian je podepsaný člověk, s jehož názorem souhlasím. Na rozdíl od anonymů typu Tajný učitel nebo nick Petr, kteří zaplevelují diskuse v České škole svými ubohostmi a které pan Komárek PROTĚŽUJE. J.Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
9. února 2018 16:51  

tyrjir, vrchním zaplevelovačem jste zde, po exodu poplácávačů, vy. Diskuzi jste úspěšně hned od počátku zaplevelil a vykolejil od obsahu blogu k trollingu o redaktorově "protěžistickém" výběru článků.

tyrjir řekl(a)...
9. února 2018 17:29  

Děti už neumí to, co uměly dříve. Absolventi univerzit studují to, co "skutečný svět" nepotřebuje. Prý za to může nediskriminační přijímání každého žáka na školy, na které nemají schopnosti a jejich následné umělé udržování v iluzi, že studují a jsou vzdělaní. To vše kvůli penězům. Kdo toto mrzké podvádění provozoval? Údajně učitelé středních a vysokých škol. Buďto se aktivně spolupodíleli, nebo svým mlčením ten grandiózní podvod umožnili. Mladí čeští muži a ženy byli podvedeni, byli učiteli vedení za nos, že jsou vzdělaní, přičemž ve skutečnosti neuměli téměř nic.

Hrůza hrůzoucí, tento velký podvod trvá. Mamonu-chtiví učitelé a profesoři dále uvádí nenadané žáky a studenty v iluzi, že jsou chytří.


Tohle podle mého názoru napsal ubožák. Nestojí mi to za další diskusi. To, že pan Komárek takové ubohosti servíruje v České škole spolu s dalsími ubohostmi například z Bakalových Hospodářských novin všem a přitom protinázory cenzuruje, je podle mne projev jejího hlubokého úpadku.


Michal Komárek řekl(a)...
9. února 2018 17:48  

Považujete snad za "protinázor", když napíšete "ubožák", pane Týři? Ostatně - že bych cenzuroval "protinázory", jste nikdy nedoložil. Nicméně: "Diskusi o diskusi" zde, prosím nerozvíjejte. Hezký večer!

Petr řekl(a)...
9. února 2018 18:20  

A teď zase trochu k věci: pár řádků z nedávno vydaného překladu Zakariovy knihy o amerických univerzitách:

"U všech těchto zemí [USA, Švédsko a Izrael] zaráží jedno: žádná z nich si v testech PISA nevedla nijak dobře. V hodnocení z roku 2012 na tom byly Švédsko i Izrael dokonce ještě hůř než Spojené státy. [...] Co tedy mají tyto tři země společného - vyjma špatných výsledků testů -, aby se tím daly vysvětlit jejich úspěchy v reálném světě? Zjevné jsou tři znaky. Ve všech třech zemích je pracovní kultura založena nikoli na hierarchii, nýbrž na zásluhách. Všechny fungují jako "mladé", energické a dynamické. A ve všech třech případech jde o otevřené společnosti, které s nadšením přijímají nápady, zboží i služby z okolního světa. A konečně jsou to místa, kde žijí seběvědomí lidé - kteroužto vlastnost lze měřit."

A ještě:

"Jižní Korea, Tchaj-wan, Singapur a v současnosti také Čína - s vysokými mírami růstu, jichž dosahují v posledních desetiletích - josu živoucími důkazy vztahu mezi výbornými výsledky testů a hospodářským úspěchem. Avšak růst i inovace jsou důsledkem spousty faktorů, z nichž mnohé nelze testováním a dovednostmi vůbec prokázat. Pracovní síla ve Spojených státech je obecně špatně připravená, což je nevýhoda. Země si to však vynahrazuje několika jinými způsoby. Spojené státy mají výjimečně dynamické a flexibilní hospodářství, pauje tu vláda práva, funguje dobrá struktura regulací, jsou tady neobyčejné univerzity s vynikajícím výzkumem, bohaté firmy se nebojí jít do investičního rizika a panuje zde energická podnikatelská kultura. To vše dohromady víc než jen vynahrazuje průměrné výsledky v testech. Naopak Japonsko má vynikajícím způsobem připravenou celou populaci. Ta však dosahuje při hodnocení mnoha hospodářských a kulturních ukazatelů jen chabých výsledků, zejména pokud jde o podnikavost a hierarchizaci společnosti. K tomu, abychom vytvořili další Google, dobré výsledky z testů nestačí"

Fareed Zakaria, Obrana liberálního vzdělání (2015, český překlad 2017)

tyrjir řekl(a)...
9. února 2018 21:44  

Stručné resumé Obrany liberálního vzdělávání:

Stagnující "Vyspělé země" mohou na faktickou úroveň školství kašlat, protože to "své (zatím ještě) jisté" plynoucí z aplikace blíže nespecifikovaného principu zásluhovosti zatím ještě mají. Důležitá je socializace spočivající v ochotě nebo donucení respektovat ten "princip elitní zásluhovosti". Zlomky, procenta, goniometrické funkce, Pythagorovu větu, Ohmův zákon atd. běžní lidé v životě nepotřebují, když elity je dostatečně ovládají.

Důležité je být jakési "sebevědomé cool a in"
alespoň dokud nebudeme zcela hin.
Nerovnost roste, peníze se tisknou snadno už léta,
Tak ať nám ta hloupost ve školství dál vzkvétá.

J.TýřTajný Učitel řekl(a)...
10. února 2018 10:32  

Kam jinam za kouskem umění, než za panem Týřem. Petr se vám snažil sdělit, že v obecné rovině vysoké testové skóre nemusí korelovat s úspěchem, alespoň v ekonomické sféře země. Ostatně, blog je o začlenění řemeslných dovedností do sekundárního vzdělávání, o možnosti kompenzovat nedostatek řemesel a údajný nadbytek všeobecně vzdělaných maturantů a nadbytečných vysokoškoláků. Pokuste se někdy překonat zášť a debatovat smysluplně.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. února 2018 10:39  

Jo a tyrjire, vámi citovaná pasáž blogu, pod kterou jste mne označil za ubožáka, je interpretace vzdělávacího prostředí u nás z klávesnic přesídlených pánů Soukala a spol. Jsou to také ubožáci?

tyrjir řekl(a)...
13. února 2018 18:27  

Pane Komárku, v České škole už, myslím, delší dobu nebyla kvalitní diskuse. Přispěvatelé článků a diskutující, zdá se, poněkud umdlévají a mnozí odešli publikovat a diskutovat radši jinam. Mohl byste, prosím, osvěžit Českou školu novým neanonymním tématem neurážejícím demokracii, voliče, učitele a demokraticky zvolené ústavní činitele? Za odpověď vám předem děkuji, pokud tou odpovědí nebude zase smazání mého komentáře. J,TýřČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.