Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Láme se chléb, nenechme se rozdrobit (K útokům na neziskovky a volbě prezidenta)

neděle 21. ledna 2018 ·

Láme se chléb, prezidentské volby, kombinované s hledáním důvěry pro vládu, jsou hlavním mediálním tématem. Je potřeba identifikovat problémy a objevovat světlo na konci tunelu. Důchody se zvyšují, resp. se slibuje, že se budou radikálně zvyšovat v budoucnu, stejně jako již vícekrát „odzkoušené“ jízdné zdarma. Po „neziskovkách-pijavicích“ přišel v prezidentské řeči ve sněmovně opět apel k sebe-financování neziskových organizací – nebo alespoň k větší míře spolufinancování. Celých 17 miliard, to jsou přeci velké peníze!


Aleš Sedláček (crdm.cz)
Aby označení „neziskovka“ ve společnosti negativně rezonovalo, je zapotřebí dlouholetá, systematická diskreditační rétorika. Když jste permanentně ve „světle ramp“ a stát se o vás dobře stará, docela se vám to daří. Máte jistě více posluchačů než kterákoli nezisková organizace, která kromě toho, že něco smysluplného dělá, o tom ještě musí pořád přesvědčovat tu část veřejnosti, jež s daným tématem nepřijde do styku. A tak časem není příliš obtížné přijmout fakt, že je tu nějaká skupina neziskovek, která „vysává“ státní rozpočet. Nevíme přesně, co to znamená, nevíme kdo to je, ale přeci nemáme důvod tomu nevěřit, když to říká prezident, poslanec nebo člen vlády.

Dobré je, že existuje několik veřejně dohledatelných a srozumitelně zpracovaných dokumentů, kde můžeme nalézt odpovědi na naše nevyřčené otázky. Vláda každoročně schvaluje materiál s názvem Rozbor financování NNO. Ministerstvo financí zase zveřejnilo pěknou publikaci s názvem Státní rozpočet 2017 v kostce. Obojí je volně ke stažení.

Jak se ty šílené miliardy na dotační programy pro NNO ve státním rozpočtu vlastně objevily? Jednotlivá ministerstva za ně musela tvrdě bojovat, a to právě s ministerstvem financí, které vedl současný premiér. Tedy žádné zjevení, žádné Lurdy, ale předem přesně naplánovaná a mnohokrát podložená čísla.

Například v oblasti mládeže dlouhodobě upozorňujeme na to, že státní dotace z ministerstva školství do této oblasti ve výši 0,25 mld. je žalostně nízká a nerespektuje růst cen, počet zapojených dětí a mládeže ani vývoj státního rozpočtu. Ozývají se ale i sportovci, kultura. V naší oblasti máme výhodu v obrovském počtu dobrovolných vedoucích. To ale všude přeci nejde. Existují vysoce profesionalizované části neziskového sektoru, kde dobrovolník může být vítaným doplňkem poskytovaných služeb, nicméně jádro týmu musí být profesionální, jako je tomu například v sociálních službách. Kdo situaci zná, tak jistě nebude rozporovat navyšování dotací právě pro tuto oblast.

Mimochodem, víte, že stát si také zřizuje své neziskové, tzv. příspěvkové organizace? Také poskytují sociální služby, zajišťují kulturu, zabývají se vzděláváním. Každé ministerstvo jich má pod sebou několik. V roce 2017 za ně zaplatíme 62 mld. Kč. Víte, kolik financí rozdělí stát podnikatelům prostřednictvím dotací? Na rok 2017 se plánuje jen do zemědělství 37 miliard Kč, dopravcům pak 41 mld. Kč. Stranou nechávám příspěvkové organizace krajů, kde se přerozdělí ročně cca 100 mld. Kč. Dominantní část pak spolkne školství, následují sociální služby, kultura, zdravotnictví.

Při letmém pohledu na státní rozpočet zjistíte, že dotace není sprosté slovo, ale běžně využívaný nástroj, který stát uplatňuje tam, kde selhává běžný tržní vztah. Dopravce nebude provozovat veřejnou dopravu každý den z malé vesnice do okresního města, protože to bude ztrátové. Zemědělec nebude sekat louky u potoka a nechá je raději zarůst náletem, tak, jak tomu bylo v 90. letech, kdy se nedotovalo. Když nebudou mít fotbalisté na opravu hřiště, tak se nebude hrát fotbal. Hasiči nebudou mít čím hasit a kde se scházet.

Většina debat na toto téma se nakonec stočí k tomu, že vlastně většinu neziskovek chceme a naopak jejich podpora by se měla navyšovat. Tu jen někomu vadí, že stát podporuje programy na rovnoprávnost žen, protože se domnívá, že to není potřeba. Panický strach z migrace pak zavdává důvod k neochotě podporovat rozumné integrační programy, které léta pro ministerstvo vnitra realizují některé NNO. Někdo považuje za zbytečné pracovat s uživateli drog, vězni, bezdomovci, Romy, protože si přeci za to, jak žijí, mohou sami. Tady musí ale zafungovat rozumný politik, který konstatuje, že jsou věci, se kterými nemusí všichni souhlasit, ale protože máme problém, tak ho musíme řešit, a ne dělat jako že nic. To NIC nás bude stát mnohonásobně více než marginální částky dotací těm, kteří se alespoň pokouší.

Jedno mají lidé, kteří se pohybují v prostředí soukromých neziskových organizací, společné. Musí být kreativní a pracovití. Musí umět komunikovat, chápat svět kolem sebe a jeho potřeby. Musí umět kriticky myslet. V opačném případě jejich činnost nebude mít dlouhého trvání. Nejsou právě tyto vlastnosti problémem, kterého se někteří politici obávají?

Moc bych si přál, ať už dopadne volba prezidenta jakkoli, abychom společně pracovali s politiky na pozitivním obrazu neziskového sektoru. Neziskový sektor potřebuje podporu nejen od státu, ale i od veřejnosti, resp. konkrétních lidí. Jenže to jsou spojené nádoby. Těžko přesvědčíme veřejnost, když od prezidenta uslyšíme neustálá negativa. Neziskový sektor musí být otevřený, důvěryhodný a musí umět s darovanými prostředky transparentně hospodařit. Věřte, že tohle nám na srdci leží velmi, i když se sami mezi sebou také občas hádáme o svoji důležitost a o své schopnosti.

Teď ještě mít prezidenta-partnera, to by mohl být dobrý restart!

Zdroj: Aleš Sedláček: Láme se chléb, nenechme se rozdrobit

33 komentářů:

PP řekl(a)...
21. ledna 2018 8:58  

Těžko nesouhlasit, velmi děkuji za apel. Jen bych rád poopravil konec, kde jste se pravděpodobně spletl. Mělo tam být: "lidi z neziskového sektoru by měli být zavřeni, jelikož jsou nedůvěryhodní a měli by vrátit všechny neziskově získané prostředky".
Anebo - co tak si zjistit, co bylo doopravdy vyřčeno?

Michal Komárek řekl(a)...
21. ledna 2018 9:35  

Zajímavá úvaha, pane Pelikáne: Princip kolektivní viny a navíc myšlenka, že lidi by měli být zavíráni kvůli nedůvěryhodnosti... Co tak diskutovat trochu věcněji? Hezký den!

Tajný Učitel řekl(a)...
21. ledna 2018 10:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
21. ledna 2018 11:18  

Když ani učitelé nechápou význam nestátních neziskových organizací pro demokratickou společnost, není se co divit, že ani pan prezident to nepobere. Navíc je v buranské módě se proti neziskovkám vymezovat a na to pan prezident slyší. Každý hlásek dobrý.

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 11:18  

Pane Komárku, hodnotit věcnost komentářů není úkolem redaktora webu.

Michal Komárek řekl(a)...
21. ledna 2018 11:25  

poste.restante

Vyzývat k věcné diskusi a upozornit na zjevně absurdně útočné příspěvky, je úkolem redaktora/administrátora webu. Hezký den!

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 12:07  

Budu se opakovat, ale podle mého názoru, má redaktor hodnotit pouze případnou nevěcnost.
Když kupříkladu do debaty o kozím mléku někdo nesmyslně vloží útok na prezidentského kandidáta.

A útočnost?
Napsat otevřeně, že někdo je hlupák, který píše hlouposti je mnohem věcnější a čestnější, než když někdo píše o rasistických učitelích a jeho agresivita je přitom jen zaobalená a "pocukrovaná", přitom ale zcela zjevně rozpoznatelná.

Michal Komárek řekl(a)...
21. ledna 2018 12:16  

poste.restante

Děkuji za názor, ale prosím, nepokračujme zde v "diskusi o diskusi". Tématem jsou neziskovky, dotace na mládežnické organizace... Hezký den!

vstek řekl(a)...
21. ledna 2018 13:18  

Neziskovky jsou moc fajn. Ale za svoje peníze. To je to, oč tu kráčí.

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 15:20  

Myslím, že výstižné komentáře napsali pan Doležel i kolegyně Karvaiová na pedagogicke.info.

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 15:20  

Za sebe dodám to, co jsem napsal i tam:

Rozlišujme tedy neziskovky aktivní a aktivistické.
Pomáhající a parazitické.

Kolega Doležel má v zásadě pravdu. Problém je, že většina neziskových "projektů" se zaštiťuje všeobecným "dobrem", aniž by přesněji deklarovala, co to vlastně je.
A v naprosté většině případů nemá ani ten nejzákladnější atribut všech komerčních projektů, tedy předem stanovené objektivní a měřitelné parametry úspěchu, cíle, včetně metodiky jejich zjištění.
Jasně, občas může být obtížné takové parametry stanovit. Rozhodně to nejde vždy prostřednictvím peněz. Ale to neznamená, že to nejde.
Potíž je v tom, že to většinou po nich nikdo ani nechce.

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 15:21  

nepokračujme zde v "diskusi o diskusi"
Ale samozřejmě.
Jenže Vy stále nejste schopen pochopit jednu základní věc.
Nikdy by k mým vstupům k této věci nedošlo, kdybyste dokázal své aktivistické ego udržet na uzdě a nenapadal téměř každý komentář, který Vám názorově nekonvenuje.

tyrjir řekl(a)...
21. ledna 2018 15:38  

Neziskovky obecně jsou principiálně dobrá věc. Problém je však v tom, že některé z nich zakládají, financují a přímo nebo nepřímo ovlivňůjí lidé s ideologickými, politickými a ekonomickými ambicemi. Po tom, co některé z těchto neziskovek "napáchaly a dosud páchají", se nelze divit vzrůstající všeobecné nedůvěře k nim. Doplácejí na to pak i neziskovky, jejichž veřejně prospěšný charakter je nepochybný.

Princip demokracie není v tom, aby demokraticky nezvolení a mnohdy i dobře placení aktivisté z některých neziskovek neomaleně zasahovali do výkonu demokraticky konstituované státní moci, jak se to ze strany některých vybraných neziskovek stalo například ve školských záležitostech (viz třeba konference "Budoucnost pri školu 1" v roce 2015). Za situace, kdy hlasy jiných neziskovek důvodně poukazujících na očividná pochybení státu byly ze strany MŠMT ostentativně oslyšeny.

Kdo má ideologické, politické a ekonomické ambice, má do politiky vstoupit přímo se vším všudy a ne se skrývat za tzv. neziskovky. A škodit tím i těm užitečným neziskovým organizacím...


Myslím, že právě výše uvedené ideologické, politické a ekonomické ambice některých neziskovek měli a mají na mysli pan premiér i pan prezident. A tleskám jim za to.

J.Týř

Michal Komárek řekl(a)...
21. ledna 2018 15:40  

poste.restante

Děkuji za starost o moje ego a upozorňuji, že prolínání diskusí s pedagogicke.info a odkazy na ně sem nepatří. Hezký den!

Tajný Učitel řekl(a)...
21. ledna 2018 15:43  

Které jsou ty parazitující neziskovky? Proč je prasidentský a parlamentní diskurz nastaven tak, že všechny neziskovky parazitují? Je třeba neziskovka na podporu genderové rovnosti parazitující? Pavlík s tyrjirem zřejmě praví, že ano, ale co třeba řekne žena, která dělá stejnou práci jako její mužný kolega, za méně peněz? Osobně je mi stokrát milejší NNO, která se stará o začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do aktivního života, než soukromé firmy a firmičky, které se hrdě dovolávají opodstatnění své existence, protože uměle vytvoří poptávku po nesmyslech, které pak ochotně vyrábí.

Nebo, " Souhrnně, toužíme po otcovském zájmu a péči dobrotivé vrchnosti, což je nám odpíráno. Každý starej se sám o sebe. Čeho ale pilný občan nabyl, to mu erár sebere a tedy káže vodu a sám pije víno. Český volič si tak připadá bezmocný, neschopný, zneužívaný a opuštěný od své vrchnosti.

A teď ta vrchnost (hlavně havloidi, pravdoláskaři, sluníčkáři a dobroserové):
a) jeví péči o Romy, to je k vzteku, že mají mít, co nám je odpíráno, od nás chce jenom, abychom makali a pilně nás pak dojí,
b) jeví ještě větší péči o taky barevné uprchlíky a to by jednoho čerti sebrali, ani nejsou našinci a milovaná vrchnost je chce zaopatřit, což ale nám odpírá a stejně to zas odskáčeme a zaplatíme my."


https://blisty.cz/art/89560-touzime-po-otcovskem-zajmu-nedostatek-se-obraci-v-agresi-zanedbavaneho-decka.html

Učitelé nazdar.

vstek řekl(a)...
21. ledna 2018 15:51  

Očekávám reakci cenzora na uveřejnění odkazu na blisty od TU, ale ticho po pěšině. Někdo prostě může, někdo zase ne.

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 16:10  

Děkuji za starost o moje ego a upozorňuji, že prolínání diskusí s pedagogicke.info a odkazy na ně sem nepatří. Hezký den!

Proč?
Jde snad o nenávistný, či dezinformace šířící web?

Tajný Učitel řekl(a)...
21. ledna 2018 16:14  

Hey, to není špatný nápad, budu s ultrakonzervativci diskutovat "by proxy". Odkazy z PI budou diskutéři pastovat sem a zdejší zas tam. Kůl.

Michal Komárek řekl(a)...
21. ledna 2018 16:19  

poste.restante

Myslím, že je to zbytečné vysvětlovat. Ale když se stavíte do pozice, že tomu nerozumíte, tedy: PI jsou nejenom přímá konkurence, ale vymezují se proti ČŠ přímo nepřátelsky. Je absurdní, aby měly na ČŠ prostor. Hezký den!

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 16:57  

Odkazy z PI budou diskutéři pastovat sem a zdejší zas tam. Kůl.
Tajný, nebuďte trapný.
Dobře víte, že přímé odkazy, nebo zkopírované citace by pan Komárek v rámci "kultivace diskusního prostředí" smazal.

Jen jsem považoval za vhodné upozornit ostatní čtenáře na zajímavý názor uveřejněný na jiném webu. Kdysi to tady bývalo běžné.
Zřejmě už ani to se zde nesmí.

Michal Komárek řekl(a)...
21. ledna 2018 17:59  

poste.restante

Opět manipulujete, víte dobře, že odkazy a upozornění na jiné weby se tu "smí", a víte také dobře, že to má svá omezení. A nepokračujte, prosím v "diskusi o diskusi" a o PI. Tématem jsou neziskovky :-). Hezký večer!

poste.restante řekl(a)...
21. ledna 2018 18:54  

Pane Komárku.

SMAZAL JSTE JAKO SPAM MŮJ KOMENTÁŘ, který jsem zveřejnil v 17.13?

Michal Komárek řekl(a)...
21. ledna 2018 19:07  

poste.restante

Byl to SPAM. Opakovaně jsem vyzval k ukončení "diskuse o diskusi" a PI. Mimo to: Slovíčkařit s Vámi na téma "konkurence" a "nepřátelství", navíc zcela mimo téma textu, k němuž má diskuse být, nepovažuji za smysluplné. Především zkušenosti ukazují, že je to zcela neproduktivní. Hezký večer!

tyrjir řekl(a)...
22. ledna 2018 4:06  

A maže, a maže, a maže.

Opět beze stopy jako spam, i když to spam není.

tyrjir řekl(a)...
22. ledna 2018 4:11  

Domnívám se, že čtenáři nechodí na Českou školu jen proto, aby si četli komentáře páně Komárkových souputníků a nemohli si kvůli cenzuře přečíst reakce vyjadřující odlišný názor.

Michal Komárek řekl(a)...
22. ledna 2018 7:33  

Pane Týři, pokud sledujete Českou školu, víte, že se tu objevují rozmanité názory a že tady vystupují jako autoři, citované osobnosti, i v diskusi lidé s velmi odlišnými názory. Pokud to nevnímáte, mrzí mě to. Každopádně: Nepokračujme tady v "diskusi o diskusi". Hezký den!

Simona CARCY řekl(a)...
22. ledna 2018 9:04  

Diskuse o diskusi je diskusí o vedení portálu a proto je potřebná, aby očistná katarze napravila chybný směr, jímž se Česká škola v posledních letech ubírá.

Ygrain řekl(a)...
22. ledna 2018 12:05  

"PI jsou nejenom přímá konkurence, ale vymezují se proti ČŠ přímo nepřátelsky. Je absurdní, aby měly na ČŠ prostor. "

Aha, potrefená husa se ozvala. Z čeho máte, prosím vás, takový strach? Uvědomujete si, co to o vás vypovídá, když zakážete odkazovat na PI, porotože tam o vás vyšel kritický článek, ačkoli dříve jste články přebíral? Ubožáku.

Michal Komárek řekl(a)...
22. ledna 2018 12:10  

Ygrain

Nepřebíral. Nejde samozřejmě o jeden kritický článek. Nemám strach. Shrnuto: V ničem, co píšete, nemáte pravdu. Hezký den!

Charlie řekl(a)...
22. ledna 2018 14:10  

Především zkušenosti ukazují, že je to zcela neproduktivní.

Čím dál více ve mě sílí pocit, že neproduktivní by bylo nejen psát názory do diskuze ČŠ (to jsem již přestal dávno), ale i tento web jen navštěvovat. Doby, kdy zde publikovali svoje články lidé, kteří opravdu měli co říci (Hawiger, Brdička, Wagner aj.), jsou bohužel již pryč.

To polemika s poste.restante: Příspěvky kolegy poste.restante patřily a patří dle mého skromného názoru k tomu nejkvalitnějšímu, co diskuze ČS přinášela. Nejednou jsem s ním nesouhlasil (jsem daleko konzervativněji a pravicověji založen), ale vždy jsem si jeho názoru cenil. Což se o vašem "Hezký den" říci nedá. Sbohem

Michal Komárek řekl(a)...
22. ledna 2018 14:16  

Charlie

Nechci s Vámi polemizovat a nechci ani rozvíjet "diskusi o diskusi", jen si dovolím poznamenat, že Váš příspěvek působí poněkud kuriózně v den, kdy je na ČŠ uveden článek Bořivoje Brdičky, jehož texty z Učitelského spomocníka tady ostatně přebíráme pravidelně. Hezký den!

Simona CARCY řekl(a)...
22. ledna 2018 14:35  

...jehož texty z Učitelského spomocníka tady ostatně přebíráme pravidelně.

No právě - vlastní tvorba MK = nula (pokud to není gender nebo jiná duhovost), místo toho zasahujete do komentářů s arogantní nadřazeností mazače. Tak něco sám napište, pane Komárku a furt jen nepřebírejte z jiných webů. To se tak hezky hlava prohřeje, když budete tvořivě přemýšlet o vlastních formulacích, místo toho, abyste se realizoval invektivami v diskuzi. Nechci, aby v diskuzích bylo všude napsáno jen : 0 komentářů díky tomu, že iritujete každého na potkání.

Charlie řekl(a)...
22. ledna 2018 15:21  

Tak tedy dobrá, poslední příspěvek k věci:
Můj názor je takový, že by se neměly podporovat NNO založené na šíření jakékoli ideologie (ty ať pracují v prostředí politických stran, kam ostatně patří), ale také NNO podporující poloprofesionální nebo profesionální sport. Nemám nic proti podpoře sociálních nebo dětských NNO, různých spolků, hasičů atd., jejichž působení je v mnoha ohledech nezastupitelné. Naproti tomu nevím, proč by měl stát podporovat např. tolik "oblíbené" genderové NNO, nebo dokonce NNO zaměřené na propagaci zdravé výživy (ano, i takové se vyskytují). Stejně tak nevidím důvod podporovat organizace které, i za takto získané peníze, působí primárně nebo z velké části v zahraničí.

V každém případě jsem ale pro to, aby byla stanovena jasná pravidla nejen co se týká rozpočtu organizací, ale především kontrola cílů a výstupů. Jednoduše stanovit poměr cena/výkon.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.