Připomínky MPSV k návrhu novely „inkluzivní“ vyhlášky: Změna vyžaduje odbornou diskusi a pečlivou analýzu

úterý 14. listopadu 2017 ·

„Navrhovaná právní úprava je v krátké době již druhou úpravou tohoto právního předpisu, předloženou ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení, přestože se i v tomto případě jedná o změnu vyžadující odbornou diskuzi a pečlivou analýzu situace, neboť má dopad na mimořádně zranitelnou skupinu nezletilých dětí,“ kritizuje v připomínkovém řízení návrh novely „inkluzivní“ vyhlášky 27/2016 ministerstvo práce a sociálních věcí.

A pokračuje:

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvádí konkrétní výraznou úsporu finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 1,083 mld. Kč, lze předpokládat, že navrhovaná změna přinese razantní změny v organizaci činnosti a v celkovém postavení asistentů pedagoga na školách. Rychlá změna, která by měla nabýt účinnosti už od 1. ledna 2018, by mohla způsobit výraznou destabilizaci personálního obsazení těchto pozic, která bude mít příčinu v nestabilním mzdovém ohodnocení asistentů a v celkové změně organizace jejich práce (dojde k diferenciaci činností vykonávaných asistenty, kdy nově bude část asistentů zařazena od 6. – 8. platové třídy, část bude zařazena od 4. do 5. platové třídy). Navíc se bude zapojení pedagogů ve škole a ve školských zařízeních výrazněji odvíjet od individuálních potřeb konkrétních žáků, jež se ovšem časem mění.

Otázkou je, zda budou mít školská poradenská zařízení dostatečnou kapacitu flexibilně reagovat na měnící se potřeby žáků a určovat normovanou finanční náročnost asistentů pedagoga (od níž se odvíjí zařazení asistentů pedagoga do odpovídající platové třídy a výše úvazku odstupňovaná od 0,15 do 1,00 úvazku), když jsou už dnes tato zařízení neúměrně vytížena rediagnostikou a dalšími činnostmi vyplývajícími z inkluzivního vzdělávání.

Přijetím navrhované právní úpravy novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., dojde k podstatnému zhoršení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Navrhované změny vedoucí k omezení činností asistenta pedagoga znemožní zajištění podpory žáků se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním, kterou mají tito žáci zaručenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjevný rozpor předloženého návrhu s právními předpisy vyšší právní síly požadujeme jeho úplné stažení.

Zároveň podle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) tato překotná navrhovaná změna může přinést rozkolísání personálního zabezpečení tohoto podpůrného opatření a zároveň organizační změny, na které není resort školství připraven. Je zde riziko, že změna bude působit značně demotivačně a může výrazně snížit zájem stávajících asistentů i nových uchazečů o výkon této pozice i s ohledem na celkovou nízkou nezaměstnanost v České republice. Tím může dojít ke snížení dostupnosti tohoto podpůrného opatření pro potřebné žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto důvodu MPSV požaduje, aby byl v části III. materiálu - Odůvodnění vyhodnocen dopad navrhované právní úpravy na personální zabezpečení tohoto podpůrného opatření (např. jako součást kapitoly 6. Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny).

Návrh novely vyhlášky není podložený relevantními daty. Na řadě míst jsou uváděna tvrzení, která jsou vydávána za důvody k navrženým změnám, jejich relevance však není podložena. Například u „Odůvodnění hlavních principů“ je text „V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. To je důvodem k takovým úpravám legislativy, které by do finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga vnesly vnitřní diferenciaci.“. Toto zásadní tvrzení není žádným způsobem dokladováno. Pokud existují případy „neúčelnosti pozice asistenta pedagoga“ ve škole, je třeba je doložit a kvantifikovat. V rozporu s tímto tvrzením lze naopak konstatovat, že zavádění asistenta pedagoga je vysoce účelné, což pozorujeme v přímém kontaktu s každodenní pedagogickou praxí.

Požadujeme proto doplnit do návrhu kompletní analýzu včetně představení metodiky sběru dat, výzkumného souboru a zejména způsobu vyhodnocení účelnosti působení asistentů ve školách. Bez doložení relevance výše uvedeného tvrzení „o nezajištění účelnosti pozice asistenta pedagoga na škole“ není možné akceptovat přijetí návrhu novely vyhlášky jako celku, neboť k němu neexistují objektivní zjištění.

Celý text naleznete zde

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.