Reakce MŠMT na otevřený dopis Asociace speciálních pedagogů ČR

středa 30. srpna 2017 ·

Vážená Asociace speciálních pedagogů ČR, obdrželi jsme váš alarmistický otevřený dopis, z čehož se ostatně stává jakási tradice. V naší reakci se nebudeme detailněji věnovat zřejmým faulům (např. obviňování nejužšího vedení MŠMT z nezodpovědnosti) a nesmyslným požadavkům jako je například představa, že je nezbytné se před přijetím jakékoliv novely ptát na názor každého učitele a „jednoho každého z oněch začleněných [dětí]“. Pouze konstatujeme, že podobná rétorika nesvědčí o snaze o otevřenou, konstruktivní komunikaci, a potažmo o snaze něčemu pomoci. Podrobnější rozbor si však zaslouží vašich pět „konstatování“.V úvodním bodě 1. píšete, že se rychle prohlubuje deficit personálního zajištění vzdělávání ve veřejném školství (nedostatek učitelů s potřebnou kvalifikací v oborech pedagogiky i speciální pedagogiky), a proto není možné pro inkluzivní vzdělání na drtivé většině škol vytvořit náležité personální podmínky. Pokud tím chcete říci, že se společné vzdělávání nemá zavádět jen proto, že není dostatek kvalifikovaných učitelů, je to stejné, jako kdybyste tvrdili, že se nemá léčit, protože je nedostatek lékařů (jak rutinně upozorňuje ministerstvo zdravotnictví). Jinými slovy, deficit personálního zajištění ve veřejném školství je třeba řešit, ale nelze přitom rezignovat na podporu těch, pro které veřejné školství existuje, dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je smutné, že je třeba toto připomínat zrovna zástupcům ASP ČR.


V bodě 2. dále tvrdíte, že se na společné vzdělávání vynakládají nepřiměřené prostředky, což podle vás nevede k dosažení očekávaných výstupů a je to dlouhodobě „neufinacovatelné“. Zde v první řadě není jasné, na čem zakládáte své tvrzení, že nastavený systém podpůrných opatření nevede k dosažení očekávaných výstupů. Novela zákona je v platnosti pouhý rok a vy prostě a jednoduše nemůžete mít k dispozici žádná data, která by umožňovala hodnotit její výstupy. Dojmologii praktikujete i ohledně ufinancovatelnosti společného vzdělávání, protože ani tu nelze za jeden rok posoudit, nemluvě o tom, že každý ministr má řadu nástrojů, jak výdaje korigovat.


V bodě 3. uvádíte, že se stále více rozevírají nůžky mezi školstvím "elitním" (víceletá gymnázia) a "ostatním" (veřejné základní školy), přičemž podle vás se víceletých gymnázií inkluze netýká. Z toho je patrné, že toho moc nevíte o fungování víceletých gymnázií, protože řada z nich již dávno společné vzdělávání praktikuje. I kdyby však nakrásně platilo vaše tvrzení a inkluze se jich netýkala, byl by to naopak argument pro společné vzdělávání a financování podpůrných opatření, jelikož ta by vyrovnávala nerovnosti dané sociálním původem, na které poukazujete. Sami tak zpochybňujete vlastní tezi. Samozřejmě, opět zcela nepodložené je vaše tvrzení, že v důsledku zavedení podpory společného vzdělávání rostou počty žáků neúspěšných. Nic takového nelze konstatovat po roce a bez odpovídajících statistik.


Vaše další tvrzení (bod 4.), že lze registrovat strmý pokles úrovně vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se ani nesnažíte podložit nějakými daty. Místo toho nabízíte jakousi pseudokritiku fungování společného vzdělávání postavenou jen a pouze na vašich předsudcích a odporu k samotné myšlence, že by se děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly vzdělávat v běžných školách.


Svou hlubokou neznalost tentokrát ohledně fungování vysokého školství prokazujete v bodě 5., kdy dáváte zavedení společného vzdělávání do souvislosti s průběžným poklesem kvality pregraduálního vzdělávání na pedagogických fakultách. Vzhledem k setrvačnosti akreditačních procesů prostě není možné, aby nedávné přijetí novely školského zákona ovlivnilo náplň oboru učitelství. Je však výmluvné, že zmíněný pokles kvality vyvozujete pouze ze stavu jednoho, vámi preferovaného oboru, speciální pedagogiky, nemluvě o tom, že se pasujete do role arbitra jeho kvality.


Lze tedy konstatovat, že ani jedna z vašich tezí není korektně vyargumentovaná a podložená relevantními daty. Jinými slovy, vaše výhrady jsou čistě ideologické povahy, což je obzvlášť pikantní ve světle toho, že z ideologičnosti obviňujete ty, kdo prosadili myšlenku společného vzdělávání do školského zákona, mimo jiné tedy i poslance, senátory a pana prezidenta. Vaše ideologické předsudky podtrhává démonizace neziskového sektoru a unavená figura všech ideologů ve vzdělávání – Jen my víme, co je pro děti a žáky to nejlepší. Navíc se vlamujete do otevřených dveří, protože MŠMT nedělá nic, co by bylo v rozporu s vaším motem: „Vzdělávejme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, pokud je to možné, ve speciálních školách, pokud je to nutné.“ Naopak, MŠMT pod vedením Kateřiny Valachové i pod mým vedením vždy trvalo na zachování speciálního školství.


MŠMT vítá konstruktivní kritiku, ale váš otevřený dopis tuto povahu bohužel nemá. Doufáme, že naše detailní zpětná vazba přispěje k tomu, že budete příště oddělovat ideologická východiska od věcných argumentů.


S pozdravem Stanislav Štech ministr školství, mládeže a tělovýchovy

10 komentářů:

Ygrain řekl(a)...
30. srpna 2017 v 18:02  

Pane ministře, až budete příště odpovídat na něco, co vám nabourá vaši růžovoučkou realitu, napočítejte si v duchu do padesáti, od člověka na vašem postu, a ještě ke všemu psychologa, bych očekávala více sebeovládání.
Na druhou stranu, když vzpomenu na vaši reakci na jistou petici, až tak mne to nepřekvapuje. Asi taky neustále žijete v představě, že učitelé neumějí číst, a tedy se neseznámili s tím, co na financování inkluze řekl ministr financí.

Josef Soukal řekl(a)...
30. srpna 2017 v 20:17  

"Pokud tím chcete říci, že se společné vzdělávání nemá zavádět jen proto, že není dostatek kvalifikovaných učitelů, je to stejné, jako kdybyste tvrdili, že se nemá léčit, protože je nedostatek lékařů (jak rutinně upozorňuje ministerstvo zdravotnictví). Jinými slovy, deficit personálního zajištění ve veřejném školství je třeba řešit, ale nelze přitom rezignovat na podporu těch, pro které veřejné školství existuje, dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je smutné, že je třeba toto připomínat zrovna zástupcům ASP ČR."
A je stokrát smutnější, že takto odpovídá ministr školství, který spoluzpůsobil roztříštění specializované péče a nárůst nákladů.

Unknown řekl(a)...
30. srpna 2017 v 21:52  

Školní inkluze- další omyl.
Závěry s odstupem času v Německu:
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/schulische-inklusion-ein-weiterer-irrtum/

vstek řekl(a)...
30. srpna 2017 v 21:53  

Co očekávat za odpověď od člověka, který je tátou inkluze. Přece si nenechá pomlouvat své dítko. Inkluze po česku je zlo, kterému bychom měli čelit. Místo toho řešíme prkotiny.

N. Suchopárová řekl(a)...
31. srpna 2017 v 9:41  

Ať jde pan ministr do praxe, možná se pak chytne za nos. Ach jo, přeci není možné, že na MŠMT nevidí, že takhle je to špatně!

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2017 v 12:25  

Poznámky k dojmologicky dogmatické argumentaci ministra školství

Ad 1 a 2
Ministerstvo zdravotnictví není tak hloupé, aby lékařům pečujícím o všechny pacienty bralo peníze a dávalo je nekvalifikovaným asistentům pečujícím pochybně účinně jen o malou část z nich.

MŠMT ČR taková hloupost problém očividně nedělá. MŠMT se dojmologicky vydalo na náročnou výpravu údajně prý "kvalitního Společného vzdělávání pro všechny děti" bez náležitého finančního a organizačního zajištění tak, že přitom jaksi "decimuje" učitele i tím, že víc a přitom mnohdy neúčelně a neúčinně pracovně zatěžuje mizerně placené učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. Přitom oslabilo (dostatečně neumožnilo) soustředěnou práci dostatečného počtu speciálních pedagogů ve školách. Řešilo to např. "technickým" prodloužením už tak "dlouhých" lhůt diagnostických úkonů. Klame přitom rodiče, učitele i veřejnost, že to napraví (významně zlepší) nekvalifikovaní asistenti pro postižené děti, jimž dává MŠMT i peníze, které by zřejmě bylo lépe dát učitelům.

Ad 3 a 4
Kvalitní Společné vzdělávání bylo do značné míry zredukováno na pochybnou podporu postižených dětí přes nekvalifikované asistenty na úkor péče o učitele a na úkor kvalitního VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH dětí ve veřejných školách. Vede to mj. i ke zvětšování zájmu o víceletá gymnázia a o elitní a alternativní soukromé školy. Podobně jako u RVP se i u ne dobře uvážené a realizované INKLUZE vymlouvá MŠMT a na to, že všechny nepříznivé důsledky se naplno neprojevují okamžitě.

Ad 5
"Arbitrem kvality" VŠ přípravy pedagogů je kvalita jejich pedagogické praxe, což zahrnuje i aspekt, zda do ní absolventi PedF vůbec nastoupí. Není mi známo, že by v kvalitě VŠ přípravy pedagogů došlo ke zlepšení.


Inteligence je schopnost rozlišovat věci podstatné od věcí ne podstatných, ochota a schopnost rozlišovat věci hlavní (priority) od věcí okrajových (druhořadých).

Argumentaci pana ministra školství z výše uvedených důvodů nepovažuji za příliš inteligentní.


J.TýřPavel Doležel řekl(a)...
31. srpna 2017 v 13:58  

"Pokud tím chcete říci, že se společné vzdělávání nemá zavádět jen proto, že není dostatek kvalifikovaných učitelů, je to stejné, jako kdybyste tvrdili, že se nemá léčit, protože je nedostatek lékařů (jak rutinně upozorňuje ministerstvo zdravotnictví)."

Demagogie. Tvrzení není, že se NEMÁ léčit, ale že se NEDÁ léčit při daném personálním zajištění. Spusťte to, pane ministře, až to zajištění mít budete. To je jednoznačně chyba ministerstva.

"Zde v první řadě není jasné, na čem zakládáte své tvrzení, že nastavený systém podpůrných opatření nevede k dosažení očekávaných výstupů. Novela zákona je v platnosti pouhý rok a vy prostě a jednoduše nemůžete mít k dispozici žádná data, která by umožňovala hodnotit její výstupy."

Mohl by pan ministr upřesnit, jaká metodika je připravena pro testování výstupů? Jaké hypotézy se budou testovat a jak přesně se budou sbírat data a co se bude hodnotit? Aby to zase nebylo o nějakých nesmyslných dotazníkových šetřeních. Bude se vedle uplatnění a nějak exaktně měřitelného pokroku těch "znevýhodněných" také hodnotit měřitelná změna ve vzdělávání a uplatnění těch "intaktních"? Jak se budou ty skupiny vybírat a jak se bude posuzovat rozdíl od předchozího stavu s ohledem na změny v demografickém vývoji?

"Z toho je patrné, že toho moc nevíte o fungování víceletých gymnázií, protože řada z nich již dávno společné vzdělávání praktikuje. I kdyby však nakrásně platilo vaše tvrzení a inkluze se jich netýkala, byl by to naopak argument pro společné vzdělávání a financování podpůrných opatření, jelikož ta by vyrovnávala nerovnosti dané sociálním původem, na které poukazujete."

Tu implikaci nechápu. Proč by to měl být argument pro společné vzdělávání? Co je cílem a jak se ověřuje jeho dosažení?

"Místo toho nabízíte jakousi pseudokritiku fungování společného vzdělávání postavenou jen a pouze na vašich předsudcích a odporu k samotné myšlence, že by se děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly vzdělávat v běžných školách."

Vaše pojetí, pane ministře, je postavené rovněž na předsudcích, jen opačných. V zásadě se snažíte prostřednictvím centrálně plánovaného sociálního inženýrství za značných finančních injekcí postavit na hlavu základní principy fungování společnosti jako je dělba práce a specializace. Neberete při tom ohled na děti, kterým vzdělávání těmi plošnými opatřeními naopak znesnadňujete.

Unknown řekl(a)...
31. srpna 2017 v 14:45  

Když jsem si ráno přečetl reakci pana ministra na otevřený dopis, musel jsem se podívat do kalendáře na dnešní datum. Jako bych se probudil 23. 11. 1989 v areálu ČKD Praha 9, kde soudruh Štěpán hřímal, že republiku si rozvracet nedáme. Dnes to není republika, dnes je to inkluze. Kdysi do toho straně mluvily patnáctileté děti, dnes je to Asociace speciálních pedagogů ČR.
Kdysi soudruzi "slyšeli" hlas dělníků, dnes "slyší" hlas neziskových organizací.

Ano, pane ministře, takto Vás vnímám. Jako představitele elit, které jsou povzneseny nad tu lůzu, která má námitky vůči jejich představám.
I kdybychom polemizovali o oprávněnosti těch námitek a Asociace speciálních pedagogů ČR by neměla pravdu, Váš výrok "... představa, že je nezbytné se před přijetím jakékoliv novely ptát na názor každého učitele a jednoho každého z oněch začleněných ..." je naprosto skandální a hodný "rétora" Miroslava Štěpána.

Josef Očenášek
asistent pedagoga (ne ve speciální škole)

tyrjir řekl(a)...
31. srpna 2017 v 15:27  

Spusťte to, pane ministře, až to zajištění mít budete. To je jednoznačně chyba ministerstva...
Co je cílem a jak se ověřuje jeho dosažení?...
V zásadě se snažíte prostřednictvím centrálně plánovaného sociálního inženýrství za značných finančních injekcí postavit na hlavu základní principy fungování společnosti jako je dělba práce a specializace. Neberete při tom ohled na děti, kterým vzdělávání těmi plošnými opatřeními naopak znesnadňujete...


Napsal pan Doležel.

Když jsem si ráno přečetl reakci pana ministra na otevřený dopis, musel jsem se podívat do kalendáře na dnešní datum. Jako bych se probudil 23. 11. 1989 v areálu ČKD Praha 9, kde soudruh Štěpán hřímal, že republiku si rozvracet nedáme...

Kdysi soudruzi "slyšeli" hlas dělníků, dnes "slyší" hlas neziskových organizací

Ano, pane ministře, takto Vás vnímám. Jako představitele elit, které jsou povzneseny nad tu lůzu, která má námitky vůči jejich představám...


Napsal pan Očenášek.

Souhlasím a dodávám, že celá tato věc je o to trapnější, že současný ministr školství je, na rozdíl od hyperaktivistické exministryně školství, profesorem Univerzity Karlovy zabývajícím se přípravou pedagogů. Měl by tudíž znát a uplatňovat zásady védecké metodologie a slušné akademické argumentace, což se očividně nejen v tomto případě neděje.

J.Týř

Alles Gute řekl(a)...
31. srpna 2017 v 18:52  

Slova ministra skutečně připomínají "kovaného bolševika". Je to demagog a lhář. Opět připomenu konferenci Školství 2016, na které tvrdošíjně obhajoval zavedení inkluze s odůvodněním, že za to může rozsudek D.H. a že prostě není cesty zpět a že si jinak ani "neškrtnem" z EU dotací (ono by to bylo i lepší, ono kdejaký přihlouplý projekt vytváří další paskvily, které se postupně stávají normou). O rok později na konferenci Školství 2017 hřímal ze své tribunální židle, že inkluzi tu máme desítky let a že nějaký rozsudek D.H. s tím vůbec nesouvisí. Chtělo se mi v tu chvíli zvracet… Prezentace účinkujících jsou zde:
http://www.uzs.cz/soubory/1480060039_prezentace-skolstvi-2017.zip
No a už se těším, co nám řekne 21. 9. 2017 na konferenci Školství 2018. Pozvánka je zde:
http://www.uzs-konference.cz/?details=true&id_kurzu=140
***
Nejvíc mne ale baví bláboly, že se vlastně nic neděje, že rodiče si stále mohou školu vybrat. Ale zrušením přílohy RVP ZV-LMP zanikly programy škol praktických (a že si prý mohou školy z disponibilních hodin svou školu praktickou pořád mohou udělat - zkoušel to laskavě ministr seskládat po nasazení povinných hodin!). Takže rodiči je dnes už opravdu jedno, zda dítě dá do běžné ZŠ, nebo do bývalé praktické (prostě učební plán bude skoro stejný, včetně povinnosti výuky chemie, fyziky, druhého cizího jazyka…). Že dítě s LMP nemá "kapacitu" tohle RVP zvládnout, je jasné!

A víceleté gymply prý prožívají taky inkluzi naplno. No ano, máme naši bývalou vozíčkářku ve 2. ročníku čtyřletého gymplu, ale to přece není dítě s vážnými poruchami řeči, LMP aj.!

A znovu připomínám, je schválená reforma financování s platností od 1. 1. 2019 a stále nejsou známy technické normy, podle kterých se to bude ve finále počítat (a to ještě Valachová v únoru 2017 tvrdila, že si žádná škola nepohorší - to by mne zajímalo, jak to spočetla). Pícl při nápočtu nenároku na pedagoga pokaždé háže jiná čísla se slovy "to už je všechno jinak, to byla dřevní doba".

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.