Oldřich Botlík: Zákulisí státní maturity: Co by měl vědět nový ministr školství

čtvrtek 22. června 2017 ·

Včera byl jmenován nový ministr školství. Profesor Stanislav Štech je vysokoškolský pedagog, který se kromě pedagogické psychologie dlouhodobě zajímá o školství jako systém. Byl také nejspíš faktickým tvůrcem vzdělávací politiky své předchůdkyně. Lze tedy předpokládat, že rozumí věcným argumentům týkajícím se plošných zkoušek (tj. jednotných přijímacích testů a státní maturity), jejich širším souvislostem a také významu diskuse o těchto prvcích v českém školství.

Oldřich Botlík (eduin.cz)
Kateřina Valachová zvolila taktiku „promlčet se“ do doby, kdy problémy, některé opakující se každoročně, jiné nové, přestanou být aktuální a názor Ministerstva školství nebude nikoho zajímat. Mohla to být taktika úspěšná, ovšem pouze pro ni osobně. Řada nezodpovězených otázek se táhne se státní maturitou od samého počátku. Pokud se vždycky hasí jen ty nejviditelnější plameny, může se stát, že trochu víc zafouká a zničehonic shoří všechno najednou.

Letos už se situace stala nepřehlednou. Vracejí se staré otázky související například s kritérii hodnocení písemných prací, jeho kvalitou i návratem k centrálním hodnotitelům. Vychází najevo, že chybí regulace základních procedur provázejících stanovení náročnosti testů a korigování jejich výsledků. A selhává kontrola nad tím, jak tyto procedury probíhají.

Rozhodl jsem se proto shrnout to nejdůležitější v několika dílech seriálu o zákulisí státní maturity. Výčet těchto jednotlivostí by ovšem neměl zastřít skutečnost, že státní maturita prokazatelně neplní cíle, jimiž bylo její zavedení zdůvodňováno. Není spravedlivá ani objektivní, jednotlivé ročníky nejsou srovnatelné. Je nákladná, ale nevede ke zlepšení výsledků výuky. Zato za sebou zanechává desetitisíce mladých lidí bez ukončeného středního vzdělání, jejichž osud zjevně málokoho zajímá. Tito lidé fakticky maturitu nepotřebují – složení zkoušky je však (zbytečným) předpokladem pro samostatný výkon řady profesí, k němuž se jim stát (zbytečně) uzavřel cestu.

Věřím, že si ministr Štech najde ještě před skončením svého krátkého mandátu čas a vyjádří se k neřešeným problémům státní maturity obsáhleji. Mohl by však udělat mnohem víc. Po sedmi ročnících státní maturity nazrál čas na její hloubkový audit. Ministerstvo školství by k němu mělo pozvat především zahraniční experty, kteří se plošným zkouškám a jejich dopadům na školský systém a na cíle vzdělávání věnují dlouhodobě.

Zítra: Často užívaný průměrný výsledek maturitního testu je subjektivním ukazatelem, o jehož hodnotě rozhodují tři lidé. Jsou vázáni jen neurčitým ministerským zadáním, které stejně neplní. Proto letos mohli poslat do škol příliš náročný test z češtiny: propadl by v něm každý šestý maturant. Úpravou bodování některých úloh chtěli především zabránit vlastní blamáži. Přestože počet neúspěšných po úpravě výrazně poklesl, existují tisíce žáků, jimž nelze férově zdůvodnit, proč prospěli, resp. neprospěli.

26 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
22. června 2017 v 7:12  

"Ministerstvo školství by k němu mělo pozvat především zahraniční experty, kteří se plošným zkouškám a jejich dopadům na školský systém a na cíle vzdělávání věnují dlouhodobě."

Ano souhlasím. Experty z tahounů světové ekonomiky. Z východní Asie. Či ze škol, vychovávajících elitní vzdělance. A nastavit laťku maturit a přijímaček na úroveň kam patří. Tedy ztížit aspoň o 200%.

Tajný Učitel řekl(a)...
22. června 2017 v 7:30  

za sebou zanechává deseti tisíce mladých lidí bez ukončeného středního vzdělání, jejichž osud zjevně málokoho zajímá. Tito lidé fakticky maturitu nepotřebují – složení zkoušky je však (zbytečným) předpokladem pro samostatný výkon řady profesí, k němuž se jim stát (zbytečně) uzavřel cestu.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. června 2017 v 8:18  

Tajnej, ale ten problém není tedy v maturitě, nýbrž v nesmyslných vzdělanostních požadavcích státu na výkon některých povolání.

Jediné řešení vidím v tom, na řadě oborů tyto požadavky zrušit, protože jsou to ony, kdo na jednu stranu przní význam maturity a na drhou stranu vytváří nezaměstnané. Nevidím důvod, proč by každý úředník, policista, a co já vím, kdo ještě, musel mít maturitu. Nechť se pro každý z těchto oborů vytvoří specializované zkoušky, zaměřené na obor a praktické zanlosti a dovednosti a necpou se všichni k maturitě. Jo, jenže to by nebylo čím krmit celou řadu méně kvalitních vysokých škol, na kterých si nejeden soudruh mastí kapsu. A to je taky jejich jediný reálný efekt. Kecy o tom, že každého má smysl táhnout (pochopitelně jan na oko) až pamalu k integrování holomorfních funkcí a Fourierovým transformacím, jsou hloupé a naivní. Většinou je také vedou ti, kteří ani vzdáleně netuší, co to je funkce a co transformace.

vstek řekl(a)...
22. června 2017 v 8:19  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
vstek řekl(a)...
22. června 2017 v 8:37  

Takový mladý člověk bez maturity se klidně může stát expertem na školství, resp. specialistou na 1. a 2. stupeň ZŠ. Pokud mu to ovšem správně politicky myslí ! A nebo může ve strip baru reprezentovat Evropské hodnoty. Tam, pokud vím , maturitu mít nemusí. Může také založit NO zaměřenou na inkluzi, případně se může u takové parazitní organizací nechat zaměstnat. V nejhorším případě se může normálně vyučit a najít si poctivou práci.

Simona CARCY řekl(a)...
22. června 2017 v 8:44  

....Byl také nejspíš faktickým tvůrcem vzdělávací politiky své předchůdkyně....

Na to jste přišel jak? Prosím doložit prameny, hodnověrné zdroje, jinak se bude Komárek zlobit!

Tajný Učitel řekl(a)...
22. června 2017 v 8:58  

Každý žák, který se dostane do čtvrtého ročníku sš s maturitou, během studia doložitelně, což je patrné z osmi vysvědčení, prokázal, že požadavkům studia vyhověl přinejhorším dostatečně. Stará maturita byla jakýmsi tradičním rituálem ukončení sš studia.

Nová maturita je jen otřesným výrazem nedůvěry státu ve své učitele...kteří se uctivě ohnou a spolu s panem Vaňkem poděkují a zaškemrají "A nastavit laťku maturit a přijímaček na úroveň kam patří. Tedy ztížit aspoň o 200%." By nešlo? Koukej Madlo jak se Vodrazil potí. Teď už mu není do smíchu.

krtek řekl(a)...
22. června 2017 v 10:00  

A vo tom to je. Byla-li maturita rituálem, pak na škole s nekvalitní výukou byla pouhou hrou na maturitu. Jenže ten papír měl ze všech škol stejnou platnost. Ale to je pořád dokola.
Každý učitel matematiky ví, že naučit se na malé písemky neznamená pochopit matematiku, tudíž "prolézt" do 4. ročníku neznamená (a nikdy neznamenalo) zdárně odmaturovat.

poste.restante řekl(a)...
22. června 2017 v 10:02  

Každý žák, který se dostane do čtvrtého ročníku sš s maturitou, během studia doložitelně, což je patrné z osmi vysvědčení, prokázal, že požadavkům studia vyhověl přinejhorším dostatečně.
Jak vtip dobrý. Ale jinak je to komentář z jiného světa.¨
Dokud bude fungovat financování na hlavu, budou "dostatečně" hodnoceni i žáci, kteří nemají dostatečné znalosti ani náhodou.


Stará maturita byla jakýmsi tradičním rituálem ukončení sš studia.
Tak to pozor. Žádný "rituál" ale přísná zkouška.
Starou maturitu každoročně několik žáků na škole nezvládlo a někteří ani při opravných termínech. Gymnázia si držela "svou laťku" a i na průmyslováckých oborech nešli pod určitou hranici. Hranici, na kterou by někteří dnešní maturanti nemohli ani pomyslet. (Ono totiž vypustit do průmyslu elektrikáře, který si plete fázi a nulák, hraničí s trestným činem obecného ohrožení.)
A pro důkaz svého tvrzení nemusím chodit daleko.
Učím dálkové studenty, kteří si dnes ve čtyřiceti či padesáti dokončují maturitní středoškolské vzdělání, na které v časech svých osmnácti nemohli ani pomyslet, což sami přiznávají.

Takže opatrně s "rituálním ukončením sš studia" v minulých letech.


Nová maturita je jen otřesným výrazem nedůvěry státu ve své učitele...kteří se uctivě ohnou
NE.
Nová maturita je reflexí státu na podvádějící školy a učitele.
Učitele, kteří se logicky ohnuli před existenčním nátlakem a vydíráním svých zřizovatelů a vedoucích pracovníků. A nikdo s inteligencí vyšší než houpací kůň to nemůže učitelům vyčítat.
Tlak hypotéky je silnější než tlak stranického orgánu v dobách minulých.

Vaše trapné pitvoření o servilních učitelích na tomto faktu nic nezmění.

Tajný Učitel řekl(a)...
22. června 2017 v 12:09  

"Jak vtip dobrý. Ale jinak je to komentář z jiného světa.¨

Nechal jste si nabulíkovat že jste nedůvěryhodný a zkorumpovaný PR. Není to tak. Jste skvělý učitel a byl byste jím i bez smz.

mirek vaněk řekl(a)...
22. června 2017 v 14:20  

"Koukej Madlo jak se Vodrazil potí. Teď už mu není do smíchu."

Vodrazil se nepotí. Směje se pod fousy. On mu to tatínek koupí. Státní maturita to sice prodraží a zkomplikuje, ale jakýpak rituál. Vedlejší soukromka to zařídí:-)

A Tajnej si mne ruce. Nebude chudák žáček, pronásledovaný davy zlých učitelů v čele s ředitelem Cermatu, bez vzdělání a nezaměstnanej.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. června 2017 v 15:45  

"Každý žák, který se dostane do čtvrtého ročníku sš s maturitou, během studia doložitelně, což je patrné z osmi vysvědčení, prokázal, že požadavkům studia vyhověl přinejhorším dostatečně. Stará maturita byla jakýmsi tradičním rituálem ukončení sš studia."

Požadavkům studia na dané škole možná. Požadavkům státu, který celou tu srandu platí a vzdělání certifikuje, vyhovět nemusel. Učitelé jsou existenčně motivováni k tomu, udržet každého žáka na škole tak dlouho, jak jen to je možné. Proč pak nezprivatizovat třeba věznice a nechat o vině podezřelých rozhodovat bachaře, nebo rovnou majitele věznic, kteří jsou na výsledku materiálně velmi silně zainteresováni? Co brání některým mozkům, aby tento triviální fakt pochopily? Odpovím si sám - mozkům nic.

"Nová maturita je jen otřesným výrazem nedůvěry státu ve své učitele...kteří se uctivě ohnou a spolu s panem Vaňkem poděkují a zaškemrají "A nastavit laťku maturit a přijímaček na úroveň kam patří. Tedy ztížit aspoň o 200%." By nešlo? Koukej Madlo jak se Vodrazil potí. Teď už mu není do smíchu. "

Jaká otřesná nedůvěra? Stát je dále nechává učit, platí je za to, jen si vymezuje právo, ověřovat výstupy služby za níž platí. Má snad stát otřesnou nedůvěru k občanům, když schvaluje a vymáhá trestní řád?

Veronika Valíková řekl(a)...
22. června 2017 v 16:36  

To přirovnání škol k věznicím a učitelů k bachařům je velmi výmluvné.

Jen tak dál, pane Doležele. :)

Pavel Doležel řekl(a)...
22. června 2017 v 17:06  

Mám-li chytit hozenou rukavici, byť notně děravou, pak se musím v duchu humanisticko-aktivistické ideologie zeptat - vězni nejsou lidi? Bacha na Komárka, paní Valíková. Mohl by vás štípnout. No, i když ten co tady lítá, saje výhradně jen chutnou krev.

Josef Soukal řekl(a)...
22. června 2017 v 17:32  

V. Stanzel v Hostu a na stránkách ASČ: http://www.ascestinaru.cz/polemika-s-clankem-hany-capove-vzpoura-proti-spatne-maturite/

Lenka Dohnalová řekl(a)...
22. června 2017 v 22:23  


Požadavkům studia na dané škole možná. Požadavkům státu, který celou tu srandu platí a vzdělání certifikuje, vyhovět nemusel.

Začínám jihnout pod všemocným dohledem státu. Kdo to vlastně je, pane Doležele?

Lenka Dohnalová řekl(a)...
22. června 2017 v 22:29  

Ad PR:
Každý žák, který se dostane do čtvrtého ročníku sš s maturitou, během studia doložitelně, což je patrné z osmi vysvědčení, prokázal, že požadavkům studia vyhověl přinejhorším dostatečně.(TU)
Jak vtip dobrý. Ale jinak je to komentář z jiného světa.¨
Dokud bude fungovat financování na hlavu, budou "dostatečně" hodnoceni i žáci, kteří nemají dostatečné znalosti ani náhodou.(PR)

Pane PR, a propos, Vy žijete na škole, kde se podvádí a učitelé jsou nedůvěryhodní? Zajímaly by mě Vaše konkrétní zkušenosti s mizérií a podváděním v našem školství, o kterých mluvíte.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
22. června 2017 v 22:34  

Stará maturita byla jakýmsi tradičním rituálem ukončení sš studia.
PR: Tak to pozor. Žádný "rituál" ale přísná zkouška.
Starou maturitu každoročně několik žáků na škole nezvládlo a někteří ani při opravných termínech. Gymnázia si držela "svou laťku" a i na průmyslováckých oborech nešli pod určitou hranici. Hranici, na kterou by někteří dnešní maturanti nemohli ani pomyslet(...)
Takže opatrně s "rituálním ukončením sš studia" v minulých letech.

Pane PR, u nás je maturita náročná a přísná a běžně se propadá. Stejnou zkušenost mám i na gymnáziích, kam jezdívám jako předseda MK. "Starou" maturitu si velmi dobře pamatuji, nejsem nejmladší. Odkud se bere Vaše skepse? Patrně máte zcela jiné zkušenosti než já...

Josef Soukal řekl(a)...
22. června 2017 v 22:39  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
22. června 2017 v 22:46  

Doufám, že ministr školství si především vyhodnotí, jak poškozuje vzdělávání a samozřejmě samotné žáky nynější vzdělávací systém nahánějící žáky do škol, pro jejichž úspěšné absolvování nemají předpoklady, a k čemu vedla nivelizace maturitního vysvědčení, resp. vysokoškolského diplomu.
K tomu vyhodnocení by mělo patřit i to, co by vzdělávání přinesla to, kdyby nová maturita nebyla vůbec zavedena.

poste.restante řekl(a)...
23. června 2017 v 1:21  

Vy žijete na škole, kde se podvádí a učitelé jsou nedůvěryhodní?
A smím se zeptat, kde žijete Vy?
Vy jste nikdy neslyšela o podvádění, "pokynech" ředitelů, "přátelských doporučeních", "dotazů" zřizovatele na průběh maturitní zkoušky určitého žáka, atd. atd.?
Svatá ty prostoto.

Stejnou zkušenost mám i na gymnáziích, kam jezdívám jako předseda MK.
Takže gymnázium? No, to by mnohé Vaše postoje vysvětlovalo.

krtek řekl(a)...
23. června 2017 v 5:11  

Takže doklad toho, co říká Feřtek - proměňme všechny školy na gymnázia a bude po problémech. Realisticky dodávám, že i kdyby k tomu došlo, ke zlepšení nedojde, neb IQ není nafukovací. To neznamená, že na SOŠ máme hloupé děti, jen jsou jinak zaměřené, dost často více prakticky, než teoreticky.

Jiri Janecek řekl(a)...
23. června 2017 v 8:28  

Panu Stanzelovi děkuji za pěkný text v Hostu... Z pohledu laika - dobře logicky stavěný a bez vybočení z větné stavby. O kvalitě obsahu nemluvě...
Trochu jako kdybych po šesti stejných a stejně blbých dílech Rockyho přepnul na dvojku a viděl tam něco jako Zvjagincenův Návrat.

Panu Soukalovi dík za upozornění...

Josef Soukal řekl(a)...
23. června 2017 v 12:11  

Pane Janečku, jsem rád i za kolegu Stanzla.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
23. června 2017 v 17:23  

Děkuji, pane Janečku, měl jsem za to, že by měl zaznít i hlas, který se pokusí vyvážit jednostrannost pohledu Respektu a který se neveze na módní vlně kritiky Cermatu za cokoliv, co udělá.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
26. června 2017 v 20:39  

Ad PR - nerada dlužím:
Učím na gymnáziu, zmiňovala jsem to otevřeně mnohokrát. Mám však mnoho kolegů - přátel na jiných typech škol, kteří Vaše katostrofické scénáře nepotvrzují, čímž ovšem netvrdím, že podvádění na školách neexistuje. Pak je ale něco v nepořádku se systémem. A mně připadá nesprávné léčit systém pouhým výstupem, který je navíc problematický sám o sobě, jak je vidět z bouřlivých debat o maturitě.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.