Veronika Valíková: V rychlosti maturitní didaktický test z ČJL - jaro 2017

čtvrtek 4. května 2017 ·

Opravuji terciánské slohy, tedy stručně... Těžký, ale relativně korektní. Dlouhé texty, mnoho porozumění textu, středně pravopisu, tvarosloví, syntaxe... a velké množství jazykovědných a literárních pojmů, většinou vysvětlených...

Veronika Valíková (archiv autorky)
Texty v DT byly dlouhé a relativně náročné. S pojmy se většinou pracovalo (pojem vysvětlen, student měl daný jev najít nebo ho nějak aplikovat). Některé nevysvětlené pojmy mohly ovšem negymnazisty zaskočit (tipuji, že problémy budou s nepřímou řečí u Vančury (26), sonetem (12), odborným stylem a výkladovým postupem (17) a přívlastek neshodný zřejmě také dost maturantů potrápí (30). Možná budou potíže i se stavbou verše a tropy (10).

Nepotěšilo mě, že se vrátily ismy (futurismus, poetismus, surrealismus), Obecně totiž byla literatura omezena převážně na pojmy z literární historie a teorie a porozumění textu (kromě ismů a sonetu ještě rým obkročný, personifikace, přirovnání, volný verš). Porozumění textu místy hraničilo s interpretací (11, hledání motivů zrání, osamocení, ubohosti a chamtivosti - ta chyběla a příčetní studenti otázku jistě zvládli).

Některé jazykové otázky se mi vyloženě líbily - hledání anakolutu, zeugmy, atrakce a kontaminace - pojmy vysvětleny, příklady pěkné. I lexikální hrátky u Vančury mě pobavily, byly ovšem poměrně náročné (21-22).

Problém jsem měla obecně s textem k otázkám 27-31. U otázky 27 jsem dosadila větu B (Ve společnosti si nejsme všichni rovni.), ale pak jsem zjistila, že v dalších dvou větách se stále opakuje slovo společnost. Ta dvojitá stylistická chyba mě vykolejila, zvažuji, jestli by tam neměla být věta D (Prohřešky proti etiketě se nikdy neodpouští). Domnívám se, že tato úloha je mírně nejednoznačná - ale možná jsem něco nepostřehla nebo trpím jazykovým purismem. Počkám si na klíč.

Opakuji, letošní DT z ČJL byl těžký, ale relativně korektní. Nebyla v něm epizeuxis, výrazně nejednoznačné otázky ani zrádné interpretace. Kdybych měla porovnat původní DT základní a vyšší úrovně z roku 2011 a 2012, pohybuje se tento někde uprostřed mezi nimi.

Každý rok se zatím zvedal počet propadlíků tak o 1,5%, loni z DT z ČJL propadlo 8,5 % studentů, tipovala jsem letos 10%. Teď ovšem zvedám odhad - myslím si, že letošní DT z ČJL nezvládne možná i 11% maturantů.

A pokud si chcete osvěžit své češtinářské znalosti a podívat se, Z ČEHO vaše děti maturují, klikněte na: novamaturita.cz, testy a zadání, jaro 2017, ČJL, zadání didaktického testu a přesvědčte se sami:

http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-2017-jaro-1404038443.html


Se souhlasem autorky převzato z jejího blogu

29 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
4. května 2017 14:57  

"Každý rok se zatím zvedal počet propadlíků tak o 1,5%, loni z DT z ČJL propadlo 8,5 % studentů, tipovala jsem letos 10%. Teď ovšem zvedám odhad - myslím si, že letošní DT z ČJL nezvládne možná i 11% maturantů."

Dávám češtinářům čtyři roky, maximálně pět a budou tam kde matikáři. Tedy na více než 20% neúspěšnosti studentů u maturity a v očích veřejnosti v té samé partyji, co děcka nic nenaučí. A nedej bože, může se i stát, že až za těch pět let budou z matematiky povinně maturovat gymnazisté a studenti technických a ekonomických oborů, bude neúspěšnost z matematiky nižší než z češtiny. A kdyby požadavky u maturity z angličtiny šoupli tam, kde má být, tedy na skutečnou úroveň B1, byli by v té partyji rázem i angličtináři.

Tlumočník řekl(a)...
4. května 2017 18:59  

Paní Adamová, mohla byste tu uvést důkazy pro své tvrzení, že statní maturita z cizího jazyka neodpovídá úrovni B1? Děkuji předem._

Eva Adamová řekl(a)...
4. května 2017 20:17  

Je vidět, že se zdejších diskuzí pravidelně neúčastníte. Informace, že maturitní testy z angličtiny sice odpovídají sestavením mezinárodnímu testu B1, ale zatímco u něho je hranice úspěšnosti nastavena na 60 %, hranice pro úspěch v maturitním testu je nastavena na 44 %, zazněla z úst pracovníka Cermatu a byla zde diskutována před několika měsíci.

Tajný Učitel řekl(a)...
4. května 2017 21:05  

Ve skutečnosti je DTAj hybridem někde mezi B1 a B2, pokud bereme jako měřítko testy PET(B1) a English First, bývalý FCE(B2). Je evidentní, že DTAj meziročně mírně přitvrzuje. Zřejmě je dlouhodobým cílem nasadit úroveň na B2-C1. Nebo se zvýší cut off skóre. Chceme masy přece vytřídit.

Ygrain řekl(a)...
5. května 2017 6:42  

"Je evidentní, že DTAj meziročně mírně přitvrzuje."

A to jste vzal kde, prosím vás? V posledních letech lehce zrychlil poslech, zvlášť ve 3. části, a místo A-C je A-D, ale náročnost je stále stejná, a úspěšnost, alespoň u našich studentů, taky - a to nemám na mysli jen maturity, ale i testy, které s nimi píšu průběžně. Pro naprostou většinu z nich je DT v pohodě.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. května 2017 8:33  

Takže, mírně přitvrzuje.

Ygrain řekl(a)...
5. května 2017 9:48  

Ale houby, ten rozdíl je minimální a rozhodně to není trend sledovatelný rok od roku, jak jste tvrdil, takže zase jednou kecy v kleci.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. května 2017 9:52  

Myslím, že sledovatelný je. Kecy si strčte do klece.

Eva Adamová řekl(a)...
5. května 2017 9:56  

"Nebo se zvýší cut off skóre. Chceme masy přece vytřídit."

Však je také načase. Češtináři už to evidentně pochopili.

Ygrain řekl(a)...
5. května 2017 10:08  

TU, předveďte nějaké konkrétní příklady nebo statistiky, nebo běžte se svými tvrzeními někam.

Veronika Valíková řekl(a)...
5. května 2017 12:09  

Milá Ygrain, rozebírala jsem testy v letech 2010 (generálka) 2011 i 2012. Srovnávala vyšší a nižší. Obtížnost se skutečně každý rok mírně (!) zvyšuje, jsou zařazovány typy úloh, které byly původně pouze ve vyšším testu (Skácel - 10- 12; Vančura 21-26, ismy...). Původní testy ZÚ byly praktičtější, zaměřené na jazyk a jednodušší porozumění textu. Dnešní testy jsou skutečně někde mezi VÚ a ZÚ. Je v nich mnoho pojmů a textů, s nimiž studenti musí pracovat, mnoho teorie. Obtížnost se zvedá pomalu a nenápadně.

Ygrain řekl(a)...
5. května 2017 12:26  

Ano, o češtině to platí, a nikoli nenápadně. TU se ale bavil o angličtině.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. května 2017 13:53  

"V posledních letech lehce zrychlil poslech, zvlášť ve 3. části, a místo A-C je A-D..."

Ygrain řekl(a)...
5. května 2017 14:37  

Tak nevím, TU: neumíte se vyjadřovat, neumíte číst, nebo jste ignorant? Dvě změny, z toho jedna organizační, naprosto neznamenají, že "Je evidentní, že DTAj meziročně mírně přitvrzuje". Délka, náročnost slovní zásoby i gramatiky, typy cvičení, všechno zůstává stejné.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. května 2017 17:18  

Ygrain, vyberte hodící se.

Zrychlení poslechu znamená "meziročně mírně přitvrzuje".
Přidání dalšího distraktoru znamená "meziročně mírně přitvrzuje".

530 versus 583 slov v 7. části testu 017 DTAj znamená "meziročně přitvrzuje".
688 versus 726 slov v 6. části testu 017 DTAj znamená "meziročně mírně přitvrzuje.

Více textu znamená "meziročně přitvrzuje".

Ověřte si fakta a teprve pak plácejte kolem sebe ostrými slovy. Tak nevím "neumíte se vyjadřovat, neumíte číst nebo jste ignorant?"

Tajný Učitel řekl(a)...
5. května 2017 17:42  

Zbývá je dělat si z cermatu a mšmt srandu před národem. DTČJ 2017 update

https://www.youtube.com/watch?v=JxOe_7UMU3Q

nebo tady: "Nevím na čem v cermatu jedou, ale chci to taky."

https://www.youtube.com/watch?v=9UXrG9QdCOw

Ygrain řekl(a)...
5. května 2017 18:04  

A víte, že 50 slov jsou tři řádky, že? Máte k dispozici nějakou statistiku, že je to tak každoročně? Korespondují s tím zhoršující se výsledky? Pokud ne, pořád nemáte žádný podklad pro tvrzení, že je to sledovatelný trend. Máte ho, nebo ne?

Tajný Učitel řekl(a)...
5. května 2017 18:35  

Víc textu je víc textu. Rychlejší poslech je rychlejší poslech. Víc distraktorů je...
Můžete to šmodrchat, jak je libo, obtížnost stoupá. Uvidíme kolik bude propadlíků tento rok.
A klid. Třeba se mýlím a to všechno je náhodná shoda okolností, vytvořená anomálií v teorii chaosu. Je vlastně jedno kdo a proč si hraje s obtížností a procenty. Prase se narodilo, musíme ho živit.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. května 2017 18:44  

Tajnej, tenhle je taky dobrej: Hitler neudělal přijímačky z matematiky

Veronika Valíková řekl(a)...
5. května 2017 18:57  

Milý TU, když tak přemýšlím o odhadech letošních propadlíků, možná jsem to poddimenzovala, abych nebyla za plašana . Sokromě tipuji i 13- 15% - včetně gymnazistů. Texty byly opravdu dlouhé, nehlídala jsem si čas.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
5. května 2017 20:32  

Dobrý večer všem,
možná bych spor o čísla rozšířila ještě o další postřehy k tématu "kterak Cermat přitvrzuje".
Obtížnost testů se nepochybně zvyšuje (mohu posoudit ČJL, dokonce si myslím, že vzhledem k politickým proklamacím je toto zadání zcela jasné), na druhé straně se zvyšuje i tlak na samotné učitele (utahují se šrouby, roste direktivnost Cermatu)) - mohu doložit:
1/ je avizována nedůvěra k samotným učitelům, kteří údajně nehodnotí slohy objektivně, proto jim v ČJL (zdůrazňuji, nemluvím za angličtinu) byl odebrán mandát hodnotit maturitní slohové práce (Všeci kradnú alias všichni podvádějí... nechci generalizovat, vím, že problém srovnání úrovně maturitních zkoušek existuje, ale tuto cestu v případě ČJL nevnímám jako řešení - avizovala jsem to již mnohokrát).
2/ Učitel ČJL je od dob zavedení maturity otrokem nařízení Cermatu - když se zaváděla SM, bylo nám řečeno, že pracovní listy vyhotoví Cermat, ejhle nestalo se, vyhotovil pouze některé, navíc banku někdo vykradl, takže jsme museli v obou případech situaci napravit a zvládnout...
3/ Poté, co jsme si vyrobili PL, přicházela každý rok další nařízení - text musí mít předepsaný rozsah, pak zase text nesmí přesahovat jednu stránku, několikrát jsme přepisovali hlavičky a strukturu zkoušení na PL - zničili jsem velké množství papíru...
4/ Vrcholem bylo nařízení Cermatu, že je potřeba sjednotit jednotlivé třídní kánony do jednotného školního seznamu. Ptám se už po několikáté proč? Každá třída je jiná, literatura není matematika. Výsledkem byly bouřlivé debaty na školách a v konečném důsledku logické omezení počtu nabízených titulů. Například já jsem vyhotovila 220 pracovních listů, ovšem od doby tohoto nařízení je mohu vyhodit...
Jsem opravdu unavená a rozčarovaná...

Unknown řekl(a)...
5. května 2017 21:27  

Psaní Dohnalová,

1) za nedůvěru si mohou učitelé sami, čísla Cermatu srovnávající výsledky žáků v jednotlivých částech maturity hovoří jasně; o znovuzavedení CH se rozhodovalo právě na základě zkušeností se školním hodnocením, a především - nerozhodoval o něm Cermat; tolik smyšlenek v pouhém jednom bodě se hned tak nevidí;
2) omezení tvorby pracovních listů si určitě nevynutili pracovníci a spolupracovníci Cermatu - pokud je mi známo, rozhodovala kritéria ekonomická;
3) předepisoval se myslím jen maximální rozsah, hlavičku jste přepisovali kvůli zrušení vyšší úrovně maturity, struktura byla upravována na základě zkušeností s hodnocením učitelů; např. poslední úprava reagovala na to, že na řadě škol se ústní zkouška v duchu přednovomaturitních tradic měnila na převyprávění obsahu díla;
4) sjednocení třídních kánonů není šťastným krokem, Cermat ovšem odkazuje na to, že se jedná o problém právní - řešení je na MŠMT; konečné řešení má ovšem v rukou škola.

Veronika Valíková řekl(a)...
5. května 2017 22:00  

1. Kdo o znovuzavedení rozhodoval? Paní ministryně? O maturitě z ČJL mnoho neví... tu neprůhlednost by bylo dobré vyjasnit.
2. Pracovní listy si nejraději dělám sama. Podle svého.
3. Z VÚ na ZÚ se musely zkracovat texty. Vymyslela jsem si k textům skvělé otázky, teď je instantní manuál. Naštěstí nematuruji.
3. Škola se přece řídí nařízeními Cermatu. Nebo je to někde jinak?

Unknown řekl(a)...
5. května 2017 22:23  

Paní Valíková,

znovuzavedení se odehrálo na doporučení dosti širokého poradního orgánu (kulatých stolů?), který se scházel nebo začal scházet za ministra Chládka. Nikdy jsem se jeho jednání neúčastnil, tuším že dvakrát k němu byl pozván J. Kostečka. Víc nevím, resp. si nepamatuji, nejlepším zdrojem informací bude MŠMT.
Ad PL: Já také. Ale kolegyně Dohnalová si stěžovala.
Zkracování je, jak vyplývá z vašeho sdělení, "zásluha" zrušení vyšší úrovně. Jistě se týkalo jen části PL.
Cermat je řízen MŠMT.

Veronika Valíková řekl(a)...
5. května 2017 22:32  

Děkuji za informace. Však jsem si myslela, že v tom MŚMT bude mít prsty :) Ale udivuje mě, že ani předseda ASČ není dostatečně informován.

Pavel Doležel řekl(a)...
6. května 2017 11:54  

Tak normálně se blbostem nesměju, ale tohle jsem fakt nevydržel: Didaktický test z ČJ


Takhle nějak si představuji, pan Komárek snad promine, tajného.

Iacobus řekl(a)...
6. května 2017 15:09  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Iacobus řekl(a)...
6. května 2017 15:10  

Paní Valíková, opravdu si myslíte, že otázka na přívlastek neshodný (umění čeho - jaké umění? - úroveň ZŠ; testuje elementární kompetenci abstrahovat a najít v textu obecnou jazykovou strukturu) či na sonet (klasické schéma 4-4-3-3) je náročná? Chápu, že text v délce tří nebo čtyř odstavců už je pro mnohé dnešní středoškoláky, zvyklé na jednovětá, heslovitá sdělení, či dokonce na instagramové obrázky, najednou pořádná řacha; nevím ale, proč by měl český stát rezignovat na to, že bude od maturantů, jejichž vysvědčení garantuje, přestat vyžadovat jistou úroveň ve schopnosti pročíst půlstránkový (!) text a vyhledat v něm konkrétní informace. PS: Zeugma, matu, n.

Veronika Valíková řekl(a)...
6. května 2017 15:52  

Přívlastek neshodný učíme na ZŠ a nižším gymnáziu. Pro studenty učilišť a SOŠ to může být problém - ale třeba budu překvapena.

Sonet už jednou v DT byl :) Uvidíme, kolik lidí potrápí. ČJL jsou vlastně tři předměty v jednom, nezapomeňte.

Nenapsala jsem, že je test špatný. Napsala jsem, že je těžší než ty předešlé v ZÚ.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.