MŠMT omezuje vznik neveřejných škol v rozporu s vlastním prohlášením. O budoucnosti neveřejných škol by se mělo rozhodnout v pátek

středa 8. února 2017 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy omezuje schvalování nových žádostí o založení neveřejné školy. V rozporu s vlastním prohlášením, že při schvalování žádostí postupuje striktně podle školského zákona a jím stanovených kritérií jsou žádosti zamítány na základě údajné nenaplněnosti kapacit veřejných škol v daných lokalitách. Rozhodnutí MŠMT je velmi často v rozporu s plánem územního rozvoje regionu a dobrozdáním dané obce.

Podle informací několika na sobě nezávislých žadatelů z různých regionů ČR o souhlas MŠMT se založením nové školy se úřad rozhodl nepovolovat vznik dalších neveřejných škol. Ve všech případech bylo zamítnutí žádosti zdůvodněno údajně nenaplněnými kapacitami veřejných škol v dané lokalitě.

Jde o sporný argument, jelikož tabulkové kapacity škol neodpovídají skutečnému maximálnímu počtu žáků, které jsou školy schopny přijmout ke vzdělávání. Z hlediska statistik se tedy může jevit kapacita jako nenaplněná, nicméně reálně mohou školy dosahovat svých limitů.

Podle školského zákona existuje souhrn kritérií, k nimž musí úřad při rozhodování přihlédnout. MŠMT na přímý dotaz odmítá, že by rozhodovalo pouze na základě kritéria naplněnosti kapacit, nicméně všichni odmítnutí žadatelé dostali právě toto vysvětlení. Školský zákon přitom explicitně neříká, že by mělo MŠMT žádosti podle tohoto kritéria posuzovat. Školský zákon říká, že žádost bude zamítnuta, nebude-li v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Aktuální dlouhodobý záměr omezování vzniku neveřejných škol na úrovni ZŠ nezmiňuje, mluví pouze o omezení kapacit víceletých gymnázií.

Nejde pouze o žádosti nové, MŠMT se rozhodlo revidovat žádosti již dříve schválené.

Rozhodnutí ministerstva jde v inkriminovaných případech proti zájmu krajů a obcí, které založení nových škol vyjádřily podporu.

Podle dostupných informací by se o budoucnosti nových neveřejných škol mělo na MŠMT rozhodovat v pátek 10. 2. 2017. Vzhledem k tomu, že na úřadu neexistuje jednotné stanovisko, rozhodnout by měla přímo ministryně školství Kateřina Valachová.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „V Auditu vzdělávacího systému ČR i jinde opakovaně upozorňujeme, že přílišný nárůst počtu neveřejných škol může mít negativní důsledky na společenský rozvoj. Zároveň ale upozorňujeme, že regulace formou zákazů a omezování je neefektivní, je v rozporu se zájmy rodičů, kteří ve veřejném školství nenacházejí potřebné vzdělání pro své děti. Místo zakazování nových škol by MŠMT mělo pečlivě zkoumat, proč rodiče volí odchod, vyhodnotit tyto důvody a ty relevantní se pokusit integrovat do veřejného školství.“


Zdroj: Tisková zpráva EDUin

14 komentářů:

laimes28 řekl(a)...
8. února 2017 14:05  

pokud by přibylo soukr škol,začalo by být zřetelné,jaké je státní školství černá díra a spousta lidí by měla po blahobytu

Renata Kalabisová řekl(a)...
8. února 2017 16:10  

nevím, jestli po blahobytu (kde by se vzal?), ale bylo by to strastiplné pro ty, co si nemohou dovolit soukromé školy a museli by zůstat na ZŠ, ze kterých se postupně stanou zvláštní školy....

poste.restante řekl(a)...
9. února 2017 2:14  

ale bylo by to strastiplné pro ty, co si nemohou dovolit soukromé školy a museli by zůstat na ZŠ, ze kterých se postupně stanou zvláštní školy

Nestačím zírat.
I Vy, Brute?
A já myslel, že Vy a ta, jako inkluze - že Vy jste pro.
Úplně se mi z šoku plete jazyk a slova.

Tak podle Vás ta inkluze a to vzájemně obohacující prostředí povedou k degradaci základních škol a jedinou cestou úniku jsou soukromé školy?

To jako, že když jsme Vás celou dobu podezřívali, že jen tak planě plácáte, tak Vy nám tu teď natvrdo přiznáváte, že jsme měli pravdu?
To jako fakt?
Tak tohle musíte vysvětlit.

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. února 2017 8:23  

poste.restante, pokouším se vysvětlit: jsem pro inkluzi, integraci, začleňování, společné vzdělávání, spolupráci, život přirozený.....Ovšem ten současný paskvil, kdy se na vězení direktivně laboratorně našroubuje rádoby ráj, to prostě nemůže fungovat. Nejsou na to podmínky odborné, materiální, finanční, prostorové, není na to připraven systém výuky, psychika lidí - nic, nic, nic. Povede se tento proces pouze na výjimečných školách, kde už dříve sami začali učit jinak, kde počítají s aktivním zapojením dětí. Jenže ve většině škol to tak není, proto v hrůze ze zhoršení standardu výuky budou lidé své děti ještě houfněji dávat své děti jinam - na víceletá gymnázia, výběrové školy, alternativní a soukromé školy, do domácího vzdělávání....No tak kdo zbyde na běžných základních školách? A jediné opatření, které MŠMT napadne, je dá stopku soukromým školám....Já chci dobré školy státní, pro všechny. Pokud někdo chce přesto raději soukromou, má mít také tu možnost.

Ale toto jsem již mnohokrát psala.

Takže v čem jste měli vy pravdu?

poste.restante řekl(a)...
9. února 2017 12:35  

Takže v čem jste měli vy pravdu?

Takže jste to nebyla Vy, kdo tvrdil, že "inkluzi po česku" bylo potřeba spustit, protože je to lepší než dosavadní stav?
Nebyla jste to Vy, kdo oceňoval ministryni Valachovou za její "odvahu"?
Nekritizovala jste systém zvláštních škol a "segregaci" dětí podle intelektu?
Nepsala jste pochvalné texty o soukromých a alternativních školách, ačkoliv jiní kritizovali jejich elitářský a často "velmi neinkluzívní" charakter?
Nekritizovala jste veřejné školství, o kterém někteří z nás tvrdí, že inkluze v něm probíhá po desetiletí a jediné, co chybí, je systémová a především finanční podpora?


http://www.ceskaskola.cz/2016/03/tomas-houska-jak-ministryne-mluvi-o.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/otevreny-dopis-aliance-rodice-za.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/12/ladka-ortova-polemizuje-s-danielem-hule.html

A dál už se mi nechtělo hledat...

poste.restante řekl(a)...
9. února 2017 12:39  

Tak si ještě říkám, "neveřejné školy", co to jako je?

Třeba neveřejné zasedání soudu znamená, že probíhá s vyloučením veřejnosti.
Že by se tím chtělo říci, že soukromé školy nejsou pro veřejnost určeny?
Ale to snad ne? Že ne?

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. února 2017 13:05  

ad: Takže jste to nebyla Vy, kdo tvrdil, že "inkluzi po česku" bylo potřeba spustit, protože je to lepší než dosavadní stav?
Nebyla jste to Vy, kdo oceňoval ministryni Valachovou za její "odvahu"?
Nekritizovala jste systém zvláštních škol a "segregaci" dětí podle intelektu?
Nepsala jste pochvalné texty o soukromých a alternativních školách, ačkoliv jiní kritizovali jejich elitářský a často "velmi neinkluzívní" charakter?
Nekritizovala jste veřejné školství, o kterém někteří z nás tvrdí, že inkluze v něm probíhá po desetiletí a jediné, co chybí, je systémová a především finanční podpora?

ANO, v zavádění inkluze je spousta rozporů.......ty jsem vždy kritizovala, ale pravda je také, že spustit ji je třeba, jenže jinak, Valachová má odvahu, ovšem nedotaženou do konce, zvláštní školy jsou segregační (je lepší inkluze, ale v připraveném systému...), soukromé školy jsou elitářské, ale zároveň je třeba je chválit za lidštější, smysluplnější přístup k dětem, k učení....ve veřejném školství nechybí pouze systémová a finanční podpora, hlavně v něm chybí ochota k tomu otevřít oči a spatřit děti, ne pouze obsahy předmětů...

Nic není černobílé, nic není jen dobré, ani jen zlé. Diskuse, řešení jsou od toho, aby se snažily situaci zlepšit, ne dovést k dokonalosti, která neexistuje.

Jirka řekl(a)...
9. února 2017 13:27  

Je jako úhoř. Zase se z toho vykroutila. Už vím, co je to kritické myšlení. Jakmile začnete myslet, musíte kritizovat.

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. února 2017 13:41  

tak abyste neříkali, že mne nechápete, tady je video krásně shrnující mé požadavky na diskusi :)

https://www.youtube.com/watch?v=T3T8pFxIeyY

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. února 2017 13:44  

můj nový objev, tento Alfie Kohn, omlouvám se, pokud ho už dávno znáte....lze zhlédnout mnoho jeho nahrávek, přečíst mnoho prací, je to zajímavá inspirace

tyrjir řekl(a)...
9. února 2017 13:55  

Paní ministryně Valachová má, myslím, především jednu třísložkovou odvahu:

- Beze studu prosazuje mnohdy ideově dogmatické, tj. ideotické, věci, které nejsou řádně promyšlené, zdůvodněné, organizačně, materiálně, personálně a finančně zajištěné,

- Beze studu nebere řádně v úvahu připomínky a podněty učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol a skutečných odborníků z praxe a z pedagogických fakult,

- Beze studu předstírá, že pod jejím vedením MŠMT řádně vykonává všechny povinnosti nejvyššího správního a řídícího úřadu pro školství České republiky.

Vítejte na zemi, paní Howe.

tyrjir řekl(a)...
9. února 2017 14:14  

Když jsem jednou něco svévolně zpackal poté, co mi zkušení radili dělat to jinak, řekla mi moje babička "Sám si za to můžeš. Komu není rady, tomu není pomocí. Věděl jsi, že to máš dělat jinak a nedal jsi na dobré rady. Nestydíš se, nestydo jeden?"

Myslím, že mi to dobře vysvětlila.

J.Týř

Jirka řekl(a)...
9. února 2017 15:53  

Paní Howe, oba víme, že neumím myslet kriticky. Přesto vám prozradím, co děláme my myslící po selsku, abychom nenaletěli nějakému charismatickému šamanovi. Popojdeme kousek dál, abychom našli i jiný náhled = názor.

http://blogs.britannica.com/2009/02/alfie-kohn-is-bad-for-you-and-dangerous-for-your-children/

Renata Kalabisová řekl(a)...
9. února 2017 16:02  

Pane Jirko, nikdo mi nedal právo, certifikát ani pocit, že mám rozhodovat o kritickém (ne)myšlení člověka, to jsou tu jiní experti, že kolegové Wittgensteina :)

jasně, tady byla pomalu ukamenována i paní Nováčková, která je také ze stejného těsta jako pan Kohl, tak jsem ale ráda, že jste se alespoň podíval a dodal mi recenzi, která také není úplně záporná, alespoň připouští diskusi, pochybnosti....děkuji, budu určitě zkoumat dál!

Kohn is not bad for you nor dangerous to your children. Indeed, he’s helpful to the field as a provacteur. In each case, the literature he cites (and mischaracterizes) invites important questions for educators. Homework is associated with achievement, but what are the drawbacks? Can we achieve those gains some other way? What are the most effective types of homework? Do we praise too much? How can we know what is the right type of praise, and when to use it? How can we encourage children to be self-disciplined, and at the same time guard against children completely forfeiting their goals in favor of the goals of teachers, parents and coaches? Kohn’s work can help us to formulate these questions, but should not be read as a guide to the answers because it cannot be trusted as an accurate summary of the research literature.

http://blogs.britannica.com/2009/02/alfie-kohn-is-bad-for-you-and-dangerous-for-your-children/Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.