Diskuse k názoru rektora Tomáše Machuly: Parazitují neziskovky na veřejných penězích nebo také vytvářejí hodnoty?

úterý 3. ledna 2017 ·

„ Asi za to budu někým hodně nenáviděn, ale třeba gender studies je pro mě méně kritický a více nátlakový obor, který vychovává především lobbisty. Jistě máme mít dobré sociology, kteří se věnují oblasti genderu, ale samostatný obor, jenž jenom generuje lidi do neziskovek parazitujících na veřejných penězích, to se mi nelíbí,“ řekl v rozhovoru pro Deník.cz rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula. Téma neziskovek na České škole poutá pozornost stabilně a tak není divu, že se k citovanému názoru rozvinula zajímavá polemika, především mezi Tajným učitelem a Pavlem Doleželem. Stojí za to se k ní vrátit. A případně ji rozvinout.

Tajný učitel

„Některé studijní obory jen generují lidi do neziskovek, které parazitují na veřejných penězích“

Všechny neziskovky parazitují na veřejných penězích? Nebo jen některé? Slyším zde echo názorů pánů Klause a Zemana. U nich bych ještě ignorantství o významu nestátních neziskových organizací pro společnost pochopil. Vždyť jsou to jen prezidenti.

Pokud toto napíše jakýsi rektor, tak jen potvrzuje vlastní slova o tom, že na univerzitách by neměli učit lidé, kteří tam nemají co dělat.

Pavel Doležel


Pavel Doležel (facebook.com)
„Všechny neziskovky parazitují na veřejných penězích? Nebo jen některé?"

Všechny, které sleduji trochu blíže, parazitují. Ale myslím, že tady nejde o prokazování nějakého konkrétního parasitismu, nýbrž o princip. Neziskovky jsou z principu organizace placené z veřejných zdrojů, jejichž činnost se neřídí ani individuální, ani společenskou poptávkou, ale rozhodnutím jakési komise, která rozhoduje o přidělení peněz na základě přečtení jakýchsi materiálů. Nedávají se peníze na to, co produkuje hodnoty, dávají se na všechno, co se vejde do kvót a splní formální požadavky vyblité nějakým humanitním vzdělancem, který v životě nepracoval.

"Slyším zde echo názorů pánů Klause a Zemana. U nich bych ještě ignorantství o významu nestátních neziskových organizací pro společnost pochopil. Vždyť jsou to jen prezidenti."

Zkuste nějaké prášky. Třeba to slyšet přestanete a uleví se vám.

"Pokud toto napíše jakýsi rektor, tak jen potvrzuje vlastní slova o tom, že na univerzitách by neměli učit lidé, kteří tam nemají co dělat."

Ano. A o tom, kdo tam má co dělat, napříště nebude rozhodovat akademický senát složený z pánů profesorů, docentů a zástupců studentů, ale tajný - humanista, učitel, bývalý cestovatel a otec.

Tajný učitel

p. Doležele, vy snad pracujete pro Zentivu, že s takovou radostí rozdáváte prášky. Navzdory tomu, že některé věci nemůžete, tak nějak sám od sebe, navzdory vašim třemplus titulům a veledůležité pozici projektanta predikčních modelů, pochopit, pokusím se. Hodnoty lze generovat i jinak, než třeba u pásu v nadnárodní montovně, ze které plynou zisky ven. Musíte-li nahlížet na lidské aktivity prizmatem "vytváření hodnot", pak přínos neziskovek není tak snadno měřitelný. Myslím, že toto je (nejen)pro vás hlavní kámen úrazu.

Nicméně, neziskovka, která poskytuje aktivity či respitní péči lidem s postižením, umožňuje jejich příbuzným, aby se alespoň částečně zapojili do pracovního procesu, čímž generuje hodnoty. Nebo, neziskovka, která se věnuje integraci cizinců do společnosti je prospěšná, jelikož začlení-li se cizinci do ekonomického života, přináší společnosti hodnoty.

Neziskovka, která se věnuje sportovním aktivitám, udržuje lidi fit a ti pak mohou lépe vytvářet hodnoty a šetří peníze ve zdravotnictví. Neziskovka, která se věnuje šíření osvěty o inovativních metodách ve vzdělávání, může změnit životy k lepšímu generacím žáků, kteří pak budou lépe vytvářet hodnoty. Neziskovka, která se věnuje rovnoprávnosti žen v pracovním procesu, může umožnit ženám naplnění jejich pracovního potenciálu, čímž vytváří hodnoty. Neziskovka, která se věnuje monitorování dodržování lidských práv, plní důležitou funkci, jelikož poskytuje kritickou zpětnou vazbu mocenským orgánům, které mají ze své podstaty tendenci k zneužití moci. Obecně řečeno, lidé, kteří nejsou diskriminováni, jsou efektivnější ve vytváření hodnot.

Je-li parazit organizmus, který se přiživuje na úsilí jiných, nebo žije na jejich úkor, pak evidentně neziskové organizace parazity nejsou, jelikož vrací hodnoty zpět do systému, mnohdy násobně vyšší, než prostředky do nich investované.

NNO jsou vesměs občanské iniciativy, nepodléhající politickým a jiným tlakům. Mnoho NNO získává prostředky na provozní náklady dobrovolnými sbírkami a individuálními příspěvky, tudíž nejsou snadno ovlivnitelné a kontrolovatelné. Toto centralistickým control freakům vašeho ražení zákonitě nevoní, v čemž se shodnete s našimi více populistickými prezidenty, politiky a nyní jak vidno i akademiky. Nu což, v zemi kde může v klidu učit "akademik" jako Konvička, je možné všechno.

16 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
3. ledna 2017 20:25  

"Nebo, neziskovka, která se věnuje integraci cizinců do společnosti je prospěšná, jelikož začlení-li se cizinci do ekonomického života, přináší společnosti hodnoty"

To mi připomíná jednu kauzu z poslední doby. MPSV vypsalo projekt za 500 milionů na integraci přistěhovalců se zadáním, že za tyto peníze se bude jednat o integraci 2000 lidí. Organizace, která tento projekt realizovala vloni, do toho letos nechce jít, prý se za to dá integrovat tak 500 lidí. Tzn. jeden milion na jednoho. Pěkná sumička, N´est-ce Pas?

Jana Karvaiová řekl(a)...
4. ledna 2017 7:31  

Moje zkušenost: malé lokální neziskovky pomáhají, peníze nemají,přesto se snaží. Velké neziskovky celostátního charakteru nebo i nadnárodní vyhazují peníze za totální kraviny. A snaží se lobbovat, kde se dá - viz inkluze, ale našlo by se dál dost věcí, které prosazovaly stylem - přes mrtvoly. Když např. porovnáte školení neziskovek a školení okresních nebo krajských středisek DVPP, jsou to tak nebetyčné rozdíly v ceně. Neziskovka 4000,-, DVPP 1200,- za čtyřdenní školení.
Oceňuji pomoc neziskovek např. při kalamitních situacích (povodně apod.) Nevím, a neslyšela jsem, že by se velké neziskovky jako Člověk v tísni nějak ve velkém angažovaly v situaci seniorů nebo se bily za práva pacientů apod. Zato sepisují knížečky o tom, jak učit o 68 roce nebo sametové revoluci. Přitom to vůbec není jejich starost. Měly by se věnovat potřebným a nemontovat se do politiky. Nejvíce je to vidět např. u zákona o sociálním bydlení. Neziskovky si prosadily zrušení přílohy pro děti s LMP,ale nic neudělaly s byznysem bydlení pro sociálně slabé. A tak dále a tak dále.

Jana Karvaiová řekl(a)...
4. ledna 2017 7:33  

Mám tam jednu takovou chybku - když už se do politiky montují, mají se rvát za nemohoucí, staré, zvířata apod.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. ledna 2017 16:34  

To jsem si nezasloužil. Neráčkuji, nekoktám, neslintám, nekulhám, brýle nenosím, nemám ADHD, ani jinou vývojovou poruchu, nekouřím jak fabrika, nefetuji, nebydlím pod mostem. Tak se mi zdálo, že mám pramalou šanci se dostat do něčí pozornosti. Jenže, jak říká docent Růžička (perem Valji Stýblové), "co se zdá, je sen".

tyrjir řekl(a)...
4. ledna 2017 17:54  

NNO jsou vesměs občanské iniciativy, nepodléhající politickým a jiným tlakům. Mnoho NNO získává prostředky na provozní náklady dobrovolnými sbírkami a individuálními příspěvky, tudíž nejsou snadno ovlivnitelné a kontrolovatelné.

Napsal pan Tajný a je to v první větě zjevná a hrubá nepravda, kterou napůl pravdivá druhá věta nedokazuje jako pravdivou:

- Není pravda, že "NNO jsou vesměs občanské iniciativy, nepodléhající politickým a jiným tlakům.", když pobírají DOTACE a příspěvky, které jsou ze své podstaty vždy věcí politickou nebo tzv. "jinou".

- Není pravda, že "Mnoho NNO získává prostředky na provozní náklady dobrovolnými sbírkami a individuálními příspěvky, tudíž nejsou snadno ovlivnitelné a kontrolovatelné." NNO jsou přes ty individuální příspěvky a dotace celkem snadno kontrolovatelné, a to například těmi, kteří jim ty příspěvky a dotace poskytli, jak správně píše pan Doležel. Nebo třeba soudem, ke kterému se může obrátit každý, kdo poskytl příspěvek či dotaci v případě, že příspěvek nebo dotace byly využity k jinému účelu, než za jakým byly dány.

Každému soudnému člověku je, myslím, jasné, že NNO využívají veřejné i soukromé peníze k soukromým a politickým účelům, a to mnohdy za platy, které jsou mnohem větší než platy ve veřejném sektoru, který podléhá přímým rozdělovacím a kontrolním mechanismům ovlivnitelným na základě většinové volby (volebního mechanismu) občanů ČR.

Diskuse o hodnotách vytvářených NNO a jejich poměřování s velikostí příspěvků a dotací je diskuse spíše politického než věcného charakteru (například z pohledu řádného hospodáře s veřejnými penězi).

Pane Komárku, jsem názoru, že jste se zveřejněním těchto dvou příspěvků zřejmě bez svolení obou autorů dopustil docela podpásového nadržování NNO prostřednictvím zveřejnění očividně dogmatické argumentace pana Tajného.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
4. ledna 2017 17:59  

Pane Komárku, jsem názoru, že jste se zveřejněním těchto dvou příspěvků zřejmě bez svolení obou autorů dopustil docela podpásového nadržování NNO, a to prostřednictvím zveřejnění očividně dogmatické argumentace pana Tajného.


Jana Karvaiová řekl(a)...
4. ledna 2017 18:20  

Poznámka č. 1: je zajímavé, že za zastánce NNO hovoří jakýsi anonym. Za odpůrce se člověk hlásí plným jménem. Není to také trochu vypovídající?
Poznámka č.2: větší neziskovky mají často ve svém středu hodně drzé a arogantní lidi, schopné veřejně urážet a napadat. Jmenovat nebudu, účastníci zdejších diskusí tuší, která jména to jsou.
Poznámka č.3 : NNO jsou schopné velmi drzým a arogantním způsobem komunikovat, mlžit, lhát ostentativně neodpovídat apod. Mám k dispozici jednu mailovou komunikaci mezi supervelkou neziskovkou a ASP. Zveřejňovat nebudu, nemám na soudní výdaje, ale věřte, je to hodně "jedlé".
Poznámka č. 4: potřebovali jsme k rodině(tedy ne do školy), něco jako občasného asistenta. je to rodina sociálně slabá, matka je sama na 3 děti. dospělý syn má invalidní důchod (SMR a psychiatrické onemocnění), další dítě je LMP a další PAS. Matka také rozumu nepobrala,ale velmi se stará o rodinu. Přesto občas potřebuje pohlídat dospělého syna (nesmí být bez dozoru, je často agresivní), potřebuje k lékaři do krajského města, kde se nevyzná (neumí dojet MHD na místo, neumí jednat s úřady). marně škola zkoušela sehnat někoho, kdo by pomohl. Nakonec se uvolila jedna malounká neziskovka, kde pracují lidé pouze za dobré slovo a občas vypomůže. Ty placené neziskovky? Nic.

tyrjir řekl(a)...
4. ledna 2017 18:22  

Dotace ze své podstaty nejsou pro všechny, když se dávají jen vyvoleným subjektům. Dotace jsou objektivně jakési PRIVILEGIUM dávané mocnými a majetnými těm, kteří si to podle jejich NÁZORU zaslouží.

Vnitrostátně i mezinárodně se při udělování dotací může projevovat tzv. KLIENTELISMUS - protiprávní poskytování vzájemných výhod mezi poskytovatelem a příjemcem dotace v rozporu s deklarovaným účelem dotací. Z právního hlediska jde u klientelismu o podvodné jednání, ke kterému vnitrostátně dochází ve všech státech EU stejně jako je tomu u ostatních ekonomických podvodů. Nadto se ještě dotace přijímané ze zahraničí někdy objektivně stávají i prostředkem politicko ekonomického nátlaku na suverenitu přijímajícího státu. Viz třeba hrozby některých evropských politiků, že nepřijme-li ČR tzv. uprchlické kvóty, mělo by to mít negativní důsledek na EU dotace pro ČR.

J.Týř

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. ledna 2017 10:38  

V tomto punktu se musím TU poněkud zastat - NNO jsou fůležitou součástí občanské společnosti a nelze je všechny házet o jednoho pytle. Jistě jsou mezi nimi skryté vlivové organizace či takové, které poskytují svým šéfům/zaměstnancům teplá a de facto bezpracná místečka, ale stejně tak mezi nimi naleznete mnoho institucí, které odvádějí na špičkové úrovni těžkou, nevděčnou, ale společensky nesmírně důležitou práci - stačí se podívat na Charitu ČR, Diakonii ČCE nebo Slezskou diakonii.

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2017 12:48  

Typologie NNO, z níž je zřejmá jejich užitečnost v těch oblastech, které stát nemůže řádně zajistit resortními silami je uvedena v diskusi pod původním článkem. Nikdo kromě pana Tajného tu, tuším, resolutné "nehodil všechny NNO do jednoho pytle":

Na zdánlivou paušalizaci pana Doležela ("všechny (NNO), které sleduji trochu blíže") odpověděl pan Tajný zjevně a hloupě nepravdivou, hrubě demagogickou, obhajobou VŠECH NNO (viz výše 4. ledna 2017 17:54) tedy i těch očividně invazivně parazitujících nejen na veřejných penězích, ale i na pracovní energii škol.

Z jakého důvodu se tedy, pane Stanzele, pana Tajného tzv. poněkud zastáváte? Jen proto, abyste ukázal, co všichni vědí, a omluvil tím zjevnou demagogii pana Tajného? Mluvíte přitom jen o náboženských organizacích a nezmiňujete se třeba o rybářích, zahrádkářích, myslivcích, o malých sportovních spolcích atd.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. ledna 2017 17:22  

Pan kolega Doležel uvedl: "Neziskovky jsou z principu organizace placené z veřejných zdrojů, jejichž činnost se neřídí ani individuální, ani společenskou poptávkou, ale rozhodnutím jakési komise, která rozhoduje o přidělení peněz na základě přečtení jakýchsi materiálů. Nedávají se peníze na to, co produkuje hodnoty..." to je své podstatě nepravdivé zobecňující tvrzení, protože např. organizace poskytující sociální služby dostávají dotace právě na základě společenské potřebnosti, kterou musejí prokázat souladem služby s plánem střednědobého rozvoje regionu atd. A svou činnost většinou provozují levněji než instituce státní.
TU má pravdu třeba zde: "Nicméně, neziskovka, která poskytuje aktivity či respitní péči lidem s postižením, umožňuje jejich příbuzným, aby se alespoň částečně zapojili do pracovního procesu, čímž generuje hodnoty." Mohl bych doplnit ještě hospicovou péči, péči o uživatele s demencí či Alzheimerovou chorobou nebo sociálně terapeutické dílny a další.
Píšu, pane Týři, o tom, čemu rozumím a co dělám. Jelikož jsem členem správní rady Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově, tak se orientuji právě v činnosti církevních NNO. To je celé.

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2017 19:20  

Ve věcech, které citujete, má pan Tajný pravdu, kterou ale nelze zobecnit na všechny NNO, a pan Doležel nepravdu. Oba se dopustili nepatřičné paušalizace (pan Doležel jako první).

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2017 19:30  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
5. ledna 2017 21:24  

Nedokážu posoudit, do jaké míry se do paušalizace p. Doležela promítly jeho osobní zkušenosti z neziskovkami. Jaké konkrétní zkušenosti má TU, netuším; podle jeho předchozích vystoupení zde bych usuzoval, že je čistým (zaujatým) teoretikem. Nicméně problém vidím, v tom, že si některé neziskovky - a logicky se to týká těch větších, pevně prorostlých s mocenskými strukturami - pletou svůj úkol; přestávají být službou a začínají si osobovat právo vměšovat se do věcí, které jim nepřísluší; viz role neziskovek v inkluzi. Vůbec inkluze je v jistém smyslu pokus přesunout neúspěch sociální politiky na školství. Pokud má někdo běhat ráno po romských nebo přesněji problémových rodinách a budit děti do školy, a odpoledne zabezpečovat, aby tyto děti měly prostor na přípravu do školy, tak nikoli učitelé, ale právě členové takovýchto sdružení, v těchto aktivitách podporovaní státem. To ovšem zřejmě není jasné ani našim ministryním. Stejně tak není jasné p. Hůlemu, že by se měl držet svého kopyta a nepouštět se do hloupých ataků školy s její úlohou vzdělávat VŠECHNY děti, a to podle jejich potřeb, apod.

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2017 21:55  

Kdo se podílel na tzv. Inkluzi klamně nazývané tzv. Společným vzděláváním pro VŠECHNY děti?

Další zdroje informací

Národní ústav pro vzdělávání
Národní institut pro další vzdělávání

Projekt „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt "Portál Asistent pedagoga"

Člověk v tísni - Varianty
ČOSIV
EDUin
Fórum rodičů
Liga lidských práv – Férová škola
meta - inkluzivní škola
Nadace Open Society Fund
Rodiče za inkluzi
Rytmus – Inkluze


Viz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/19-odkazy-na-dalsi-zdroje
Viz též
http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1

Vidíte tam někdo učitelské odborné, profesní a zřizovatelské organizace nebo jinou pedagogickou fakultu než tu olomouckou?

Chce ještě někdo tvrdit, že invaze NNO do práce MŠMT a deliktní podvolení se MŠMT požadavkům neexistuje a že MŠMT bralo řádný ohled na zájmy, stanoviska, podněty a připomínky rodičů, učitelů a zřizovatelů škol? Je nebo není MŠMT pod nepatřičným vlivem NNO?


J. Týř

Pavel Doležel řekl(a)...
7. ledna 2017 9:19  

Vyjádřil jsem se k tomuto v původní diskusi pod rozhovorem s panem rektorem.

Popisuji ekonomickou stránku věci a principiální nefunkčnost dotačního businessu. Ty principy popsal dobře už ve třicátých letech minulého století Ludwig von Mises, když predikoval nefunkčnost společného vlastnictví výrobních zdrojů. Stačí si to přečíst a pochopit.

Politická stránka věci je ovšem neméně závažná. Je nám vnucováno (někým), že k ovlivňování a řízení věcí veřejných není třeba většinového konsenzu, nýbrž že je správné, že si každá malinká zájmová a ideologicky stavěná skupinka lidí má právo prosadit cokoliv, co uzná za vhodné a že ostatní mají povinnost tyto aktivity financovat, aniž s nimi souhlasí. Je jistě právem každého, propagovat a šířit myšlenky, kterým věří. Ale za své. Je do nebe volající nehoráznost, propagovat inkluzi proti vůli drtivé většiny lidí, a ještě za jejich peníze. To se pak nedivte Brexitu a Trumpovi. A bude to pokračovat, protože lidé - tedy ti, kteří skutečně pracují a ne jen žvatlají po kulatých stolech, už toho mají dost. A obávám se, že pokud to ty kavárenské elity nepochopí, tak i přes veškerou mohutnou propagandu, kterou jim vytvářejí užiteční idioti v podobě povrchně vzdělaných novinářů s vymytými mozky a podobně obdařených aktivistů a odborných konzultantů, tak bude hůř.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.