Jana Karvaiová za Učitelské profesní sdružení: UPS nesouhlasí s formou, jakou probíhá sčítání romských žáků na školách

pondělí 24. října 2016 ·

Ministerstvo školství opět začne v letošním školním roce sčítat žáky ze sociálně slabého prostředí a romské žáky. Jedná tak prý kvůli rozsudku D. H. z roku 2007. Pak ovšem jde především o žáky romské. Existuje „metodika“, která určuje, kdo je či není romským žákem.

Jana Karvaiová (cz.linkedin.com)
Zde je oficiální definice: Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a /nebo je za takového (takovou) považován (a) významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.

Školám byly v minulosti poskytnuty další informace, jak mají poznat, zda jde o žáka romského. Hovořilo se o jméně, barvě pleti, vlasů a dalších, především antropologických znacích. I nyní určitě dostanou dodatečné informace o tom, jak budou sociálně znevýhodněné či romské děti rozpoznávat.

Za celé sčítání je zodpovědný ředitel školy. Pokud v minulosti některý ředitel odmítl žáky počítat, dostal „návštěvu“ z ČŠI. Inspekce zasahovala i preventivně - některé školy navštívili "sčítací komisaři", aby překontrolovali plnění těchto nepochopitelných požadavků.

Celé toto počínáni je zcela v rozporu s lidskými právy. Pouze rodiče jednotlivých žáků smí určovat, zda je jejich dítě romského původu. Totéž by platilo, např. kdyby se zjišťovala příslušnost k nějaké církvi apod. Není možné, aby se podobné průzkumy děly za zády rodičů či zákonných zástupců. Ve školách je kvůli kdejakému úkonu vyžadován informovaný souhlas od rodičů - uvádění dat do matriky, fotografování dětí, souhlas s prací školního poradenského pracoviště, souhlas s vyšetřením v PPP, souhlas se slovním hodnocením, souhlas se vzděláváním podle IVP a další a další souhlasy s úkony spojenými s prací školy.

Jak je možné, že s podobným činem, jako je jakési pofiderní sčítání a určování sociálního postavení nebo etnické příslušnosti, nemusí rodiče souhlasit? Bohužel, tuto praxi sčítání doporučila i kancelář ombudsmana či vládní zmocněnec pro lidská práva. Podle nich sběr těchto dat a jejich interpretace je nadřazena „lehčímu“ porušení práv jednotlivců, kteří prý stejně nejsou uváděni jmenovitě, ale pouze jako jeden celek. Přitom se národnost či etnicita neuvádí v žádném školském dokumentu, škola ji nevykazuje do matrik, takže vlastně není možné zjistit ani ta „dobrá“ data, tedy zda se lepší vzdělávání romské komunity na středních školách nebo vysokých školách. To ministerstvo nejspíš nezajímá, což je udivující fakt.

Původně bylo toto sčítání prováděno proto, že ministerstvo chtělo zjistit počet romských dětí, které jsou vzdělávány podle Přílohy k RVP ZV pro žáky s LMP. Jelikož od 1. 9. 2016 tato příloha přestala existovat (pouze tzv. dobíhá vzdělávání, které již započalo, a to na 2. stupni praktických škol, a postupně bude počet žáků takto vzdělávaných každým rokem klesat, jak budou ukončovat základní vzdělání), přestává být toto zjištění potřebné. Všichni žáci budou vzděláváni podle stejného RVP ZV.

Jako zástupci UPS nesouhlasíme s podobnými praktikami na školách. Navrhujeme: pokud by ministerstvo trvalo na podobném šetření, aby toto šetření bylo jasným způsobem legislativně zakotveno, rodiče měli možnost dávat či nedávat informovaný souhlas k tomuto aktu a aby školy rozhodnutí rodičů musely respektovat. Tím by se celý podivný proces šetření alespoň legalizoval a stal se dostatečně průhledným, neboť by rozhodoval zákonný zástupce a ne nějaký komisař, který by ve škole počítal děti podle jakýchsi domnělých antropologických znaků, což je nedůstojné a v podstatě rasistické jednání.

105 komentářů:

Miloslav Novotný řekl(a)...
25. října 2016 v 0:42  

Dovoluji si připojit se k nesouhlasnému stanovisku UPS jako občan České republiky.
V té souvislosti se ohrazuji proti vložení agendy Úmluvy o právech dítěte do rukou několika osob, které jednají o své vůli. Za alarmující mám skutečnost, že v situaci, kdy vládní zmocněnectví pro lidská práva povýšilo na ministerstvo, je ministrem Jiří Dienstbier, mj. s občanstvím jedné ze dvou zemí světa, které Úmluvu neratifikovaly (tou druhou je Somálsko), za rodinu Uhlovu se do práv dítěte účelově plete úřad zastávající Šabatová, k ruce mají ministryni Valachovou. Uvedení rasisté, kteří si vzali děti s SVP jako živé štíty k prosazení cizí mocí nařízené tzv. inkluze, přiznali tímto pokynem, že musí nejen hlásit, ale i kvantitativně doložit splnění úkolu. Volám k pořádku odpovědné státní orgány.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 v 1:06  

A kterým sdělovacím prostředkům jste, paní Karvaiová, svoje stanovisko poslali k otištění? Předpokládám, že určitě Mladé frontě, Reflexu a Britským listům.
Jste, pane Komárku, připraven k dopomoci?
Děkuji! Hezký den!!!

A kdyby se Vám někdy nedostávalo kvalitního textu ke zveřejnění, posbírejte a poskládejte příspěvky třeba právě pana Novotného.
Děkuji! Hezký den!!!
(První dík patří paní Karvaiové, a druhý panu Novotnému.)

Unknown řekl(a)...
25. října 2016 v 6:37  

Sčítání příslušníků jakéhokoliv etnika je v demokratickém státě nepřípustné. Jsme tedy ještě demokratickým státem? Jsme si ještě jako lidé vůbec rovni? Sčítají se psi, ptáci,..., ale lidé různých etnik? Zvláštní je, že zmíněné etnikum se hlásí k národnosti české. V roce 1942 se začali sčítat Židé. A všichni známe důsledky.

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 v 6:43  

Pane Novotný, Váš příspěvek obsahuje řadu velmi silných nedoložených tvrzení. Například: Dienstbier, Šabatová a Valachová jsou rasisté, Šabatová se účelově plete do práv dítěte, uvedení rasisté, kteří si vzali děti s SVP jako živé štíty k prosazení cizí mocí nařízené tzv. inkluze...

Buď jste schopen je alespoň náznakem doložit, a pak jste v podobné pozici jako Bernstein a Woodward a můžete položit vládu a navíc byste měl podat trestní oznámení, nebo jsou to urážky a konspirace, které tady nemají co dělat.

Hezký den!

Eva Adamová řekl(a)...
25. října 2016 v 7:21  

No samozřejmě, že jsou všichni tři zmiňovaní rasisté, a to už jenom proto, že jsou všichni upíchnutí na postech, ze kterých by měli možnost zavedenou praxi sčítání romských žáků zastavit, a ne ji odsouhlasit.

A Vy pane Komárku, jako zastánce Romů, máte na to jaký názor? Snad si probůh naivně nemyslíte, že bude toto sčítání romskému etniku nějak ku prospěchu.

Vít Tomis řekl(a)...
25. října 2016 v 7:40  

Spíš by mě, šéfredaktore Komárku, zajímala vaše odpověď na jiné části diskuse - např. na ty, kdy jste přímo osloven - než na to, abyste komentoval komentáře.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 v 7:48  

Je vidět, že panu Komárkovi leží práva POLITIKŮ velmi na duši. Plivat na učitele mu nevadí, ale nedejbože se dotknout někoho jiného. Angažovaný redaktor, to tu chybělo.

Škaredý den!

Simona CARCY řekl(a)...
25. října 2016 v 7:51  

Milý pane Komárku! Vy to opravdu neděláte, jak jsem si tuhle myslela. Jde vám o věc samou, nebo o její mediální odlesk? Netušíte, jak směšná je vaše obava, aby si náhodou někdo nezačal myslet, že vámi řízený mediální titul uhýbá ze stezky hypertrofované korektnosti. Když někdo v diskuzi předloží odchylný názor od vašimi souvěrci šířených tezí, ihned začnete volat po předložení důkazů. Překvapivě téhož metru neužíváte u vlastních "korektních" soudů, které tady sázíte bez citací a důkazů. Je velmi smutné, že musím konečně nahlas říci to, co jsem dlouho cítila: Česká škola rychle ztrácí pod vaším vedením svůj někdejší kredit místa s otevřenou svobodnou diskuzí o školských problémech. Pan Wagner - na rozdíl od Vás - používal zdravý rozum nebo, chcete-li, logickou úvahu a měl díky svým zkušenostem autoritu, která byla respektována i při odchylných názorech. Přála bych si, aby se vám to taky jednou přihodilo. V textu pana Novotného dost naivně požadujete doložit souvislosti jednotlivých zmíněných jmen s rasistickým jednáním, jako byste ji sám nechtěl vidět. Tak abyste tomu lépe porozuměl: kdokoli, kdo se staví na stranu tvoření etnicky a rasově koncipovaných seznamů, registrů či databází, snaží se ze společnosti vydělit jistou takto definovanou skupinu právě jen pro její rasový původ. To nemá v demokratické zemi co dělat. Co jste dělal vy v Romea, to mi zůstává záhadou.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 v 7:58  

Simono, to než všechno dokážete, co jste napsala, to se zapotíte... :-)

Ygrain řekl(a)...
25. října 2016 v 7:58  

Rovněž jsem naprosto zásadně proti. Přisuzovat někomu rasovou příslušnost na základě DOMNĚLÝCH znaků je rasismus a prasárna nejčistštího kalibru.

Nemluvě o tom, že tahle akce je dobrá maximálně k tomu, aby si ministerstvo odškrtlo kolonku "splněno", problém selhávajících žáků to neřeší ani omylem.

Charlie řekl(a)...
25. října 2016 v 8:04  

Pane Komárku, i já se přidávám k názoru, že chování VŠECH osob, které podobné sčítání podporují je RASISTICKÉ. A napadají mne další, velice expresivní slova, kterými bych dotyčné počastoval.

Janek Wagner řekl(a)...
25. října 2016 v 8:08  

Definice pro sčítání je i podle mne vysloveně rasistická. Kritika této definice není nic nového, viz třeba před třemi lety publikovaný článek http://www.ceskaskola.cz/2013/09/martin-rychlik-kdo-je-rom-navod-ceske.html. Četl jsem i rozklad ombudsmanky (marně ho hledám), kde se uvádělo, že definice je dílem jejího úřadu, ministra pro lidská práva a MŠMT. Pokud někdo prosadí rasistický postup, není divu, že je označen za rasistu. Před třemi lety jsem málem trestní oznámení podal, dodnes lituji, že jsem neměl dostatek času. Ale asi si ho nyní udělám.

Pane Komárku, škoda, že neodkazujete na své články k tématu, jako třeba http://www.ceskaskola.cz/2015/10/prectete-si-ceska-skolni-inspekce.html.

Ygrain řekl(a)...
25. října 2016 v 8:17  

Aha. Takže když rasismus náhodou podporuje něčí stanovisko, tak je to v pořádku...

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 v 8:30  

Zkusme to jinak - v jiné diskusi, byť na stejné téma, jsme řešili otázku sběru "etnických dat". Je v principu rasistický? Koluje mnoho informací o tom, jaká je kriminalita Romů a kolik Romů sedí v českých věznicích například. Neexistují ale žádná oficiální čísla, protože vytvářet takové statistiky není zákonné. Je to ale rasistické? Nebylo by naopak třeba zákon upravit? Navrhují to, jak jsem už psal, i někteří romští aktivisté, ČŠI, Jiří Dienstbier...

Jinak totiž není možná diskuse, není možná obrana proti nepodloženým tvrzením... Ve Spojených státech mají statistiky o počtu trestných činů, kterých se dopustili Afroameričané i o tom, kolik jich studuje nebo sedí ve vězení. Po zabití černocha policistou v jednom americkém městě se objevily i statistiky typu, kolik černochů je podrobeno silniční kontrole, pochopitelně ve srovnání s ostatními obyvateli města. Je to rasismus? Nikoli, je to snaha mít dostatek informací, aby společnost mohla sledovat, jak se mění/nemění, vyvíjí problém rasové segregace, diskriminace apod...

Je pozoruhodné, že u nás mohou titíž lidé - ne, opravdu neříkám, že to jsou diskutující na ČŠ - říkat, že Romů jsou ve věznicích tisíce a zároveň odmítat problém potenciální diskriminace romských žáků. Pokud jde o školy, tak se ptají: Jací Romové? Vždyť se jich k romské národnosti hlásí asi 11 tisíc? Čili všichni jsou ve vězení?

Chápu, že pro ty, kdo si myslí, že diskriminace romských dětí v českých školách neexistuje, že je to výmysl, není sčítání důležité, užitečné, že je dokonce podivné a podezřelé z rasismu. Ovšem je tu i mnoho lidí, kteří si myslí, že ten problém existuje a je třeba o něm získat pokud možno, co nejvíc informací.

Minule jsme psal, že nevím, zda ta definice, použitá ke "sčítání" je ideální, ale že zatím zřejmě nemáme lepší nástroj. Souhlasím v tomto s paní Karvaiovou, že ideální by bylo vše upravit legislativně a neimprovizovat.

Jsou to ale tři různé věci: Jedna, jak optimálně zákonem nastavit možnost sběru etnických dat. Chceme to? Potřebujeme to?

Druhá, zda je takový sběr dat rasistický.

A třetí, zda romským dětem hrozí v českém školství diskriminace.

Děkuji! Hezký den!

Janek Wagner řekl(a)...
25. října 2016 v 8:32  

Omlouvám se, lidská paměť je ošidná. Uvedená definice je podle http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum_skoly-metoda.pdf dílem jen MŠMT, které ji použilo ve výzkumu v roce 2009, tedy nejspíše za ministrování ministra Lišky a náměstkování Kláry Laurenčíkové. Definice se ale objevila již dříve v roce 2006 v průzkumu MPSV, který prováděla agentura Ivana Gabala a Nová škola o.p.s. Připomínám ještě, že ministryně Valachová byla v té době vedoucí právního odboru veřejného ochránce práv.

Tím samozřejmě není odpovědnost výše uvedených menší, protože kritizovanou rasistickou definici akceptovali.

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 v 8:40  

Pane Komárku, škoda že jste vámi navržené otázky nepředložil třeba p. Valachové, než systém spustila. To by bylo zcela legitimní, a třeba by se při opravdu upřímné diskusi dospělo k závěrům, jež by byly obecně přijatelné. Takhle ovšem hájíte něco , co je - podobně jako princip české cesty inkluze - postavené čistě na ideologicko-politicko-rasovém podkladě a prosazováno mocensky s cílem takto nastavenou cestu odůvodnit. Myslím, že spíše než na obhajobu těchto postupů byste se měl soustředit na šíření i těch argumentů, které ukazují zásadní nedostatky současné inkluzivní politiky: Kde je např. článek o tom, že v některých školách zřizují specializované malé třídy - COŽ JE ZŘEJMĚ SKUTEČNÁ FINSKÁ CESTA - , a to ke všeobecné spokojenosti? Co blogy Z. Sotoláře na dané téma?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 8:43  

Pane Komárku, rasistický je sběr dat, který nerespektuje rozhodnutí jednotlivce.
Vztáhněme si tento problém na širší možnosti. Budeme podle nějaké metodiky rozlišovat, kdo je Rom, Žid, muslim nebo budhista bez vědomí té konkrétní osoby? Kdyby vás někdo označil dle domnělých znaků za příslušníka nějakého etnika, ke kterému se ale vůbec nehlásíte, vás by to nenaštvalo? To je přeci vaše rozhodnutí, jestli se považujete za Čecha nebo Moraváka.Nikdo jiný to za vás nemůže rozhodnout.Přečtěte si text prohlášení ještě jednou, pochopíte.

RP řekl(a)...
25. října 2016 v 9:14  

1. Nahlédnul jsem do Bakalářů - národnost tam uvedenou nemáme.
2. V té Americe jsou afroameričané na původ hrdí, statistiky a seznamy jim asi vyhovují, používají je pro dokazování podle jejich názoru rasistického chování k nim. U nás v tisku se o národnosti pachatelů různých činů nepíše, protože to asi zákony nepovolují (?!), ale ve školách se bude sčítat... Velmi (ne)logické...

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 v 9:28  

Paní Karvaiová, ve sčítání romských žáků přece nejde o to, že by kdokoli chtěl o komkoli veřejně říci, že je Rom a podle toho se k němu chovat. Jde o získání informace k otázce, zda jsou romské děti v českém školství diskriminovány, zda tvoří nějakou specifickou skupinu, zda jich chodí nepřiměřené množství do bývalých "zvláštních" škol, zda jsou nějak segregovány... Vy si nemyslíte, že romské děti jsou v českém školství diskriminovány, ale přece nebudete odmítat to, že ta otázka tu je, že se řeší dlouhá léta... Proč odmítat získání dalších informací k tomu tématu?

jedna věc je, za koho se považuju já, druhá, za koho mě má moje okolí, což je právě podstata té definice. Ta vychází z možnosti, že romské děti jsou znevýhodněné mimo jiné proto, že je jejich okolí považuje za romské děti. A to není svobodné rozhodnutí...

Děkuji!
Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 v 9:45  

Pane Komárku, problém je už ve vašem postoji promítajícím se do formulací: "získání informace k otázce, zda jsou romské děti v českém školství diskriminovány... zda jich chodí nepřiměřené množství..". Informace o tom, kolik je ve školách Romů a kolik jich chodí do určitých škol žádné sdělení o diskriminaci nenesou. Proč by Romové nemohli tvořit v bývalých "zvláštních" školách většinu, když je romští rodiče tak zanedbali, že už na prahu školní docházky mají výrazné handicapy? Vy se ztotožňujete s myšlenkovým proudem, který se nezaměřuje na hlavní příčinu nevzdělanosti romských dětí, a to je samo romské prostředí. Vy přece znáte romské prostředí lépe než já, určitě víte, že nemalá část úspěšných Romů, tj. Romů, kteří dokáží žít bez sociálních dávek a vést něco, čemu se říká řádný život, se své komunity alespoň zčásti straní. Školní vyčlenění nikdy nebude možné překonat, pokud romské děti nebudou po podstatnou část dne vychovávány "státem" (optimálně zčásti i se svými rodiči), pokud nebudou vedeny k řádu (doufám, že mne nějaký Tajný nebude chytat za slovo) a systematičnosti, pokud nebudou vidět, že se vyplácí houževnatost a zodpovědnost. Tohle jsou názory, které jsem pochytil od samotných Romů, tedy některých z nich. Škola nemůže stát stranou, ale také nemůže tenhle systém suplovat; tím spíše, že se samozřejmě netýká jenom Romů, ale dnes už poměrně početní skupiny obyvatelstva.
Takto organizované sčítání ovšem nemůže přinést nic dobrého, protože slouží jen závěrům předem sepsaným.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 v 9:49  

"Vy přece znáte romské prostředí lépe než já, " - To bych označil za omyl. Jiné vysvětlení pro škodlivou činnost většiny aktivistů totiž nemám. Pak už jen zlý úmysl.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. října 2016 v 9:55  

Pane Komárku,

zjevně Vám uniká, že nejde jen o samotné sčítání (pochybně účelové), ale o způsob sčítání (podle pochybných kritérií a bez souhlasu zákonných zástupců).

Janek Wagner řekl(a)...
25. října 2016 v 9:59  

Pane Komárku, chápu, že problematika je složitá a každý máme citlivost na některé jevy nastavenu jinak. Ale odpověď na vaše otázky uvedené šetření bohužel nepřinese.

"zda jsou romské děti v českém školství diskriminovány" - domnívám se, že systémově určitě ne, naopak je tu pozitivní diskriminace. Počty domněle romských žáků v jednotlivých školách a třídách nemohou doložit v tomto směru nic.

"zda tvoří nějakou specifickou skupinu" - tohle myslíte vážně?

"zda jich chodí nepřiměřené množství do bývalých "zvláštních" škol" - zvláštní školy byly zrušeny tuším před 11 lety, ale otázkou je, jak zjistíte tu přiměřenost vzhledem k existujícím systémovým opatřením?

"zda jsou nějak segregovány" - opět bez kvalitativního hodnocení (např. s diagnostikou) nezískáte žádný relevantní údaj.

Ještě k mým odkazům na definici si dovolím poznámku: Gabalem použitá definice se týkala výběrového šetření. MŠMT a ČŠI ho používají při plošném šetření pod pohrůžkou sankcí vůči ředitelům. A zde je možná jádro pudla: pokud by šlo o výběrová šetření realizovaná nezávislými tazateli ve vybraných školách, asi by nikdo nic nenamítal.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. října 2016 v 10:01  

"nejde o to, že by kdokoli chtěl o komkoli veřejně říci, že je Rom"

Pane Komárku,

a když se to řekne neveřejně, tak je to pro vás opravdu lepší? Je lepší za zády žáka a jeho zákonných zástupců strkat děti do jakési kolonky?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 10:06  

Pane KOmárku, jestliže mě okolí bude považovat za pitomce (o čemž jsem u některých lidí přesvědčena), budu figurovat ve statistice pitomců?

Jde i o to, jak ta data jsou potom využívána, nebo také zneužívána. To, že děti romského (domnělého) původu chodily na zvláštní školy pro ně mohlo mít velký přínos, pokud se nám podařilo vymýtit negramotnost. Je schopen někdo z těch pomlouvačů pochopit tento základní fakt. Ve své podatatě šlo o to,aby ty děti vůbec do škol chodily a byly vzdělané. V současnosti žádné praktické školy nejsou. I vzdělávací plán mají nyní všechny děti na základce stejný. Tak whatś go? Budeme stále rochňat v podobných datech a nebude sledovat ty indikátory, které nejvyšším možným způsobem zapříčiňují nepřipravenost romských žáků na školu? Už jste zaznamenal nějakou zásadní konferenci, nějaký zásadní článek od např. neziskovek, které by popsaly situaci tak, jak je? Tedy, že si vzaly na paškál především rodinu? Ne je tak jednoduché se navážet do škol ,do školství a žalovat pomocí vycucaných čísel kamsi. A je velmi ,velmi hnusné, že se těm pomlouvačným řečem nebrání ministerstvo(proč asi) nebo i vláda. Toho lituji nejvíce. Že jsme jak vazalové v područí, co nemohou (nechtějí) projevit vlastní osobnost. To se pak nedivím, že si do naší republiky kopne kde kdo na potkání.

mirek vaněk řekl(a)...
25. října 2016 v 10:09  

Pný souhlas s paní Karvaiovou.
Už jsme zvyklí, že když státní úředník porušuje zákon, tak se jedná o politováníhodné pochybení, kdežto když totéž udělá prostý občan je to trestný čin.
Zjišťování rasy (jakékoliv) je počátek rasové diskriminace, byť i pozitivní která se ale může zvrtnout. Cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly. Chápal bych, kdyby zjišťovali počty sociálně slabých, nebo z rozvrácených rodin. Ale tohle ne. To je opravdu velký průšvih. Divím se, že někdo z lidskoprávních organizací(a živí se jich tím spousta) nepodal trestní oznámení.
Jenže tohle souvisí s politikou EU. A je něco shnilého v EU.

Unknown řekl(a)...
25. října 2016 v 10:35  

V této záležitosti jsem psala České školní inspekci dopis už před 2 lety:

Vážená školní inspekce,

dověděla jsem se, že právě probíhá další vlna vyšetřování etnicity žáků základních škol praktických. Jako autorku vzdělávacích programů pro žáky se sníženou úrovní rozumových schopností mne tato problematika velmi zajímá.
Domnívám se, že zjišťování etnického původu žáků nemůže přinést nic dobrého. Jenom zvýrazní etnické rozdíly mezi žáky v těchto školách, které až do této doby nikoho nezajímaly. Navíc v sobě nese i některé prvky rasismu.
Jsem přesvědčená, že se v přístupu ke vzdělávání žáků se sníženou úrovní rozumových schopností, mezi něž patří i některé děti romského etnika, vychází ze zcela nesprávných premis, kdy důsledky jsou zaměňovány za příčiny a naopak. Základní školy praktické v žádném případě nejsou ani diskriminačním opatřením, ani příčinou zaostávání vývoje rozumových schopností žáků, jak jsou v poslední době zcela mylně prezentovány.
Ze svých šetření Česká školní inspekce jistě ví, že tyto školy představují vysoký pedagogický nadstandard. Učí v nich kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří tento obor pět let studovali a jejichž práci nemůže suplovat žádný učitel běžné školy bez speciálního vzdělání, ani kdyby mu pomáhalo několik pedagogických asistentů. Tyto školy na vysoké odborné úrovni napravují to, co některým dětem odepřela příroda nebo i naše společnost, která je nechává živořit v nedůstojných podmínkách na přelidněných ubytovnách.
Věřím, že až se zlepší životní podmínky velké části romského etnika, až se rodiče některých romských žáků budou svým dětem víc věnovat a motivovat je k učení, budou ubývat počty jejich dětí v základních školách praktických.
S pozdravem a přáním úspěšné práce ve prospěch dětí se vzdělávacími problémy
doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.
V Praze dne 28. 11. 2014

Simona CARCY řekl(a)...
25. října 2016 v 11:08  

Mně přijde srandovní, že lidé, kteří vykřikují s planoucím zrakem hesla o inkluzi a o tom, jak homogenní má být to rádoby podnětné vzdělávací prostředí (řečeno s politiky "padni komu padni"), neváhají jít protiinkluzním směrem v otázce rasové.
Zjistil už někdo, kolik je na českých školách skutečných Švédů, Švédů toliko domnělých, že jsou za Švédy považováni, ač jimi nejsou a Švédů zcela falešných, kteří toliko deformují Dienstbierovi statistiku?

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 v 11:12  

1. Šéfredaktor Komárek zcela evidentně straní, a vstupuje do diskuse, aby diskusi směroval a stranění tak dovršil.
2. Poukazuje na projevy rasismu kdekoli ve světě s dotazem jakto, že nám to nevadí. Vadí. Ale tady je teď téma o přepočítávání domnělých romčat.
3. Skutečnost, že rasismu je všude dost, neopravňuje orgány státní správy a samosprávy, aby se tak chovaly i ony.
4. Skutečnost, že mimo jiné i dětem, které jejich rodiče zanedbávají, je poskytována speciální, rozumějme nadstandardní péče, je převrácována do formulací, které májí vzbudit zdání, že děti jsou segragovány, a snad proto je rodiče zanedbávají.
5. Šéfredaktor Komárek se v argumentační nouzi dovolává důkazů od jiných, ale sám nedokazuje nikdy nic s tím, že svoje dojmy prezentuje jako důkazy, a to samo sebou.
6. Sdělení 'přepočítávání dětí podle domnělých znaků je prasárna' není věta, ale axiom.
7. Výraz 'prasárna' jako první v této souvislosti uvedli před lety pytlici, a jsou na to vyloženě pyšní. Kdyby už nic jiného, právem patří do lidskoprávní síně cti a slávy.
8. Za Váš dopis Vám, paní Švarcová, děkuji a přeji dobrý den. Co Vám tenkrát odpověděli?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 11:14  

Na Blistech uveřejněno, na Eduinu zatím nikoli.

Například podpora cizinců ve školách byla do současnosti skoro nulová.Ředitelé takových škol v potu tváře sháněli peníze na tlumočníky, učebnice apod. Jediný, kdo se tím trochu více zaobírá, je Meta. Nevím, zda další tzv. proinkluzivní neziskovky věnovaly této tématice nějakou pozornost. Ministerstvo se nazajímá, kolik je na školách Uganďanů, Somálců ,Indů apod.Není to divné?

Ygrain řekl(a)...
25. října 2016 v 11:46  

"Pane Komárku,

zjevně Vám uniká, že nejde jen o samotné sčítání (pochybně účelové), ale o způsob sčítání (podle pochybných kritérií a bez souhlasu zákonných zástupců). "

Howgh.

A ještě jednou: takže když potřebujeme nějakou tu statistiku, abychom ukázali, jací jsou ti Češi rasisti, nemáme problém přimhouřit oko. Byl byste, pane Komárku, tak vstřícný, kdyby byl podobně pojatý průzkum použit k prokazování, řekněme, celkově nižšího IQ ROmů oproti majoritní populaci?

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 v 11:59  

Ygrain

Nevím, co máte na mysli "podobně pojatým průzkumem".

A: nejde o statistiku, která má dokázat, jací jsou Češi rasisti, ale přinést informaci.

Děkuji! Hezký den!

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 v 12:27  

nejde o statistiku, která má dokázat, jací jsou Češi rasisti, ale přinést informaci

o tom, jací jsou čeští učitelé rasisti.
Pokud by měli být žáci vykazující konkrétní domnělé znaky v českých školách nějakým způsobem diskriminování, na koho to, pane Komárku, asi tak padá, Že?
Řekněme, jak je možné, že skupina žáků, kteří vykazují tyto znaky, má v tak málo případech na vysvědčení jedničku? No jasněěě, diskriminacééééé! Musíme zrušit klasifikaci. Ne proto, že nemá smysl, ale proto, aby nebylo na tu skupinu tak vidět.
Děkuji! Hezký den!!!

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 12:44  

Informaci o čem?

Ygrain řekl(a)...
25. října 2016 v 12:55  

"Nevím, co máte na mysli "podobně pojatým průzkumem"."

Jak, nevíte? Nad čím se tu všichni rozčilujeme - nad škatulkováním dětí podle dzánlivých a domnělých kritérií za zády jejich rodičů.

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 v 13:05  

Ygrain

jak nevím? Nevím. :-) Jaké by bylo zadání toho průzkum? Jak by konkrétně vypadal? Nemám tu představu, tak nejsem schopen odpovědět na Vaši otázku. Hezký den!

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 v 13:30  

podobně pojatým průzkumem

Průzkum nějakého jevu se dělá na nějakém vzorku populace. Zabývají se tím statistici.
Tady se jedná o sortýrování dětí podle domnělých znaků v celé populaci. Škatulky 'Patří', 'Nepatří'.
Šefradaktor Komárek zahnán do úzkých, kdy by možná musel přiznat něco, co by se mu přiznávalo těžko, se standardním způsobem z odpovědi vyvléká přesměrovávýním podstaty.
Děkuji! Hezký den!!!

Charlie řekl(a)...
25. října 2016 v 13:42  

Hezký den?
Den, kdy úředník nařídí provádět za zády zákonných zástupců rasistický průzkum jejich dětí, byť posvěcený všemi sluníčkovými osobami, co jich stát má, NENÍ hezký.

tyrjir řekl(a)...
25. října 2016 v 14:08  

Kdy proběhlo poslední sčítání mužů učitelů v MŠ, ZŠ a SŠ? Jaké jsou výsledky a jaký je trend té očividné diskriminace významné většiny dětí ve veřejných školách spočívající v omezení jejich práva být vychovávány a vzdělávány i mužským vzorem? Proč si například tato diskriminace zůstává stranou a té Rómské se věnuje tolik pozornosti?

Se stanoviskem UPS i s páně Pytlikovými body musím, bohužel, vcelku souhlasit a jsem rád, že byly vysloveny.

J.TýřVít Pátek řekl(a)...
25. října 2016 v 14:13  

Průzkum na školách, o kterém pojednává článek paní Karvaiové, je i podle mého názoru rasistické svinstvo. Už jsem to tu při různých příležitostech a v různých časech napsal asi 3x a považuji za potřebné to říci i počtvrté.
Je to nehodné státu, který je podle mého názoru ve skutečnosti dobře schopen měřit každému svému občanovi stejným metrem (i při případných sociálních opatřeních).
Lidé, kteří se toho průzkumu zastávají a zároveň mají plnou hubu ochrany lidských práv, jsou v mých očích ultra-pokrytci a je mi úplně jedno, jestli mezi ně bude patřit třeba i ombudsman/ka.
Nejsem právník, takže nemohu být přímo nápomocen panu Wagnerovi při zamýšleném trestním oznámení, ale jestli bude potřeba při jeho přípravě nějakou právnickou práci honorovat, vyjadřuji tímto vůli na ni přispět.
Pro pana Komárka:
1. NENÍ VŮBEC ZAČ. Neustálé děkování bez důvodu dle mého názoru tento společensky velice významný akt vyjádření vděčnosti znehodnocuje, ne-li přímo dehonestuje, a o svém aktérovi nejspíš něco vypovídá (zeptám se příležitostně některého kolegy psychologa).
2. DEN UŽ JSTE MI ZKAZIL bez ohledu na to, kolikrát tu ještě budete "hezkodnovat" v každém svém příspěvku. Ono to s tou inflací přání bude podobné jako v bodu 1 (taky se radši zeptám psychologa, ale nakonec bych si i amatérsky tipnul - třeba neupřímnost?)...

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 14:49  

Pane Komárku, chápu to, že se nechcete vyjadřovat. Protože vás nepovažuji za takového pitomce, který by nedokázal pochopit myšlenku. Naopak, jevíte se inteligentně. Tudíž zbývá jediné, nechcete se kompromitovat před svými chlebodárci. Ani toto zde však nemůžete veřejně přiznat. Nevadí.

Takže ještě jednou a pro pořádek:
Pokud nutně musí ministerstvo provádět podobné statistiky, musí mít přesně právně ukotvené podmínky takového průzkumu. Tedy, dotazovat se zákonných zástupců a reflektovat jejich případné odmítnutí se na podobném průzkumu podílet. S tím, že holt tímto budou i třeba data zkreslená. VYžadován by měl být informovaný souhlas. Písemný.Pokud rodiče souhlasí, nemám s tím ani já problém.

Vaše odpověď byla v duchu- musíme pro ně udělat to nejlepší, i kdybychom je měli zabít. Doufám, že chápete slovo ironie a nadsázka.

Ygrain řekl(a)...
25. října 2016 v 14:52  

"jak nevím? Nevím. :-) Jaké by bylo zadání toho průzkum? Jak by konkrétně vypadal? Nemám tu představu, tak nejsem schopen odpovědět na Vaši otázku. "

Ale no tak, pane Komárku, nedělejte, že nevíte o co jde. Nicméně, přeformuluji vám to jasněji: jak byste reagoval na průzkum mající za cíl prokázat nižší IQ romských dětí, přičemž by děti byly označovány za romské podle domnělých ukazatelů, bez souhlasu jejich rodičů? Považoval byste takovýto výzkum za korektní, nebo rasistický?

JiMA řekl(a)...
25. října 2016 v 14:58  

Dobrý den, dostala jsem se na tuto diskusi, protože mě téma sběru etnických dat ve školství zajímá. Bohužel jsem tu zatím moc konkrétního nenašla. Zajímavý bod, který mě napadá je, že se sběr etnických dat využíval ve zmiňovaných USA pro to, aby se lépe nastavil vzdělávací systém tak, aby se afroameričané mohli rychleji začlenit do společnosti, ze které bylo dlouho vydělováni a aby dosahovali dobrého vzdělání, aby mohli být společnosti také prospěšní. Proto poměrně rychle narostl počet afroameričanů na pozicích, jako jsou lékaři, policisté, učitelé apod. Z mého pohledu sběr neadresných etnických dat v ČR může přinést podobný posun. Je správné, že se vede diskuse o provedení, zapojení rodičů, o tom, jak přesně to pomůže. Ale myslím, že máme všichni stejný cíl- aby i Romové byli vzdělaní a mohli zastávat potřebné pracovní pozice. Je důležité zjistit, jestli romské děti ve školách uspívají lépe, jestli pokračují ve studiu na středních školách, jestli je to, zda uspějí, pravděpodobnější po praktické škole nebo po běžné základní. Znám mnoho vzdělaných Romů, jejichž potenciál se málem pohřbil kvůli zařazení na praktickou školu- právě kvůli etnickému původu, i jsem se potkala s pár romskými absolventkami základní školy (s většinovým podílem romských žáků), které byly na hranici negramotnosti.Je přeci třeba zjistit, co funguje a co ne. Jistě, špatné by bylo tvořit seznamy- jmenné, s adresami apod. Ale o tom nikdo nemluví? Prostě ředitel/ ka napíše: máme tu 5 Romů, 3 z nich půjdou na učňák, 2 jsou z hodně nepodnětného prostředí, potřebují více naší podpory. A ještě jedna věc: Často narážíte na to, že romské děti jsou/ byly na ZŠ praktických proto, že se jim rodiče nevěnovali- tito rodiče jsou a byli často sami absolventi ZŠ praktických, ono se to cyklí. Občas je prostě třeba se zastavit a vyhodnotit, jestli to, co děláme, vede k cíli. A marná práce, pro to potřebujeme data.

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 v 15:07  

Ygrain

Opravdu si nerozumíme. já stále nevím, jak by ten průzkum měl prokazovat, že Romové mají nižší IQ? A proč? To sčítání, o němž tady diskutujeme, prokazuje prostě to, že žáci, kteří jsou v něm označeni za Romy, chodí do nějaké třídy, nějaké školy. nepřisuzují se jim další vlastnosti. Jak jsem psal několikrát dříve a jak precizně formuluje JiMa - je to informace, která může sloužit při řešení problémů romských dětí v našich školách. Díky! Hezký den!

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 15:26  

.....Je důležité zjistit, jestli romské děti ve školách uspívají lépe, jestli pokračují ve studiu na středních školách, jestli je to, zda uspějí, pravděpodobnější po praktické škole nebo po běžné základní. ....
Ano, kdybychom ta data na tohle využili,to by bylo super. pokud si dobře vzpomínám, po loňském nebo předloňském sčítání dat se pan Odehnal poptal na ministerstvu, jaké je zastoupení romských žáků a studentů na střeních školách a vysokých školách a jaká je jejich úspěšnost - odpověď byl, že tuto problematiku nesledují! Bingo!
Já osobně vím, že těchto dat se využilo jenom k tomu,aby se poukázalo na praktické školy a zařazení romských dětí do nich a v boji proti příloze RVP ZV a jejím zrušení.A také se tím ,jak červeným hadrem, mávalo v článcích o špatném vzdělání Romů v Česku. Jestli my máme špatný systém vzdělání romských žáků, pak opravdu nevím, jak bych nazvala ten britský, italský nebo francouzský. Nejspíš - kdo chcete ,choďte si do školy, kdo ne , buďte si doma v maringotce.

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 15:29  

Jo ještě mě zajímá výzkum cyklení. Jak je možné, že mnohé neromské děti, byť dětmi rodičů ne zcela vzdělaných, dosáhly vysokoškolského studia. Třeba já. Ale znám jich dost. Tam je to nějak jinak? Jako u těch neromských. To cyklení nebo necyklení?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 15:31  

Pne Komárku, tak naposledy:
NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ SE NIC NEŘEŠILO!!!!!
Pokud ovšem jako řešení bereme zrušení přílohy RVP ZV, tak jo, řešilo.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. října 2016 v 15:32  

"Prostě ředitel/ ka napíše: máme tu 5 Romů,"

protože už ve dveřích bystře vyhodnotil, že jsou snědší... Nebo se na to shodla uklízečka s paní vychovatelkou... Nebo maj prostě divný příjmení...

Pane Komárku, takto podle Vás (a MŠMT) vznikají hodnověrná data? Co když ani jeden z těch 5 ředitelem vykázaných "jakoromů" s tímto zařazením nesouhlasí?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 v 15:33  

"Často narážíte na to, že romské děti jsou/ byly na ZŠ praktických proto, že se jim rodiče nevěnovali- tito rodiče jsou a byli často sami absolventi ZŠ praktických, ono se to cyklí. "

Aha, tak ten cyklus přerušíme prostě tím, že děcka nacpeme do normálních škol hlava nehlava a je po problému, vyřešili jsme zacyklení. Předpokládám, že tak jednoduše si to nepředstavujete nebo ANO?

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 v 15:49  

paní Karvaiová

To jsou ale přece dvě různé věci:

1) je užitečné, důležité taková data shromažďovat?
2) Byla efektivně využita?

Využití je především v souladu s rozsudkem D. H. a ostatní proti ČR - data jsou každoročně předkládána Výboru ministrů Rady Evropy. Pokud by to u toho skončilo, je to jistě málo. Navíc - jak jsme se už tady víceméně shodli: je to improvizace, neřeší to obecnou otázku sběru etnických dat a jejich využití.

Čili, abych nebyl podezřelý, že chci něco zamluvit: Ta data potřebujeme. Jestli je umíme dostatečně využít, nevím. Děkuji! hezký den!

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 15:58  

Prosím, najděte mi v rozsudku D.H. zmínku o sčítání žáků na základě etnicity. Buďte tak hodný.

Kdybyste mohl Výboru ministrů tak nějak vysvětlit, že data jsou jen čísla. Je že nutný poněkud širší pohled. Je nutné si zjistit i další fakta. Obávám se, že se takovými prkotinami onen Výbor nezabývá ( naši vrchní představitelé to umožňují a dlabou na nějaká další vysvětlení).

Je velmi směšně, že si na internetu přečtete, že vlastně NIKDO neví, kolik Romů je v České republice (nebo jste ochoten to dohledat? nenamáhejte se, neví se to), zato se přesně ví, kolik jich je v praktických školách. A že to neodpovídá procentu populace, které ovšem nejde vypočítat, když nemáme tzv. matematický základ. Něco jako kvadratura kruhu. S těmi daty se nepracuje. Ne tak, jak vy si přestavujete.Na tom si trvám. Pouze slouží k dehonestaci speciálního školství. Doporučuji přečíst rozsudek D.H., Strategii sociálního začleňování a pak si fakta uspořádat. Taktéž některé zprávy neziskovek - např. AI. Tam se s těmi daty mává jak s rudým hadrem.

Unknown řekl(a)...
25. října 2016 v 16:17  

Odpověď na svůj dopis jsem dostala.
Přišel mi velmi zdvořilý dopis na hlavičkovém papíře, kde stálo:
" Účelem tohoto šetření je zjistit stav Evropským soudem identifikované nepřímé diskriminace žáků romského etnika ve vzdělávacím systému ČR. Ať už bude zjištěna zlepšující se situace nebo pomůže šetření odhalit problémové oblasti a správně tak směřovat kroky ke zlepšení stavu, lze prospěšnosti těchto záměrů jen těžko něco vytknout.
Prioritou MŠMT je snižování počtu romských žáků v základních školách praktických a jejich zařazení do hlavního vzdělávacího proudu. Tomu proto věnuje velkou pozornost a snaží se o řešení této problematiky i s ohledem na mezinárodní závazky, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala.
Dovoluji si Vás ujistit, že veškerá opatření, která MŠMT připravuje, či již realizuje, sledují nejlepší zájem dítěte.

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. října 2016 v 16:29  

Ano, zaklínadlo: nejlepší zájem dítěte.
Navoďme si cvičnou situaci. Dejme tomu, že jsme Romy sečetli a vyjde nám, že jejich počty na bývalých praktických klesly o 0,2 procenta. Co se z toho dá vyvodit? Jak se s tím dá pracovat?Je to dobrá zpráva nebo špatná?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 v 16:50  

A teď si představte, že při jejich porodnosti a neznalosti "reálných počtů" vyjde, že je jich ve "zvláštních", které neexistují, ještě více než předtím...

Ygrain řekl(a)...
25. října 2016 v 17:32  

Víte co, pane Komárku? Nabídnu vám dva výroky, a vy si vyberete sám, který na vás platí:

1) You know nothing, Jon Snow.
2) Are you so blind, or is it that you do not wish to see?

poste.restante řekl(a)...
25. října 2016 v 17:35  

Tak ještě jednou pro zastánce budování světlých zítřků:

1. Zařazovat, kategorizovat, sčítat kohokoliv na základě domnělých vnějších rasových znaků bez souhlasu jeho, nebo zákonných zástupců je PRASÁRNA, neomluvitelná jakýmikoliv bohulibými záměry.

2. Jak to, že podobné sledování domnělé/možné/potenciální diskriminace, potažmo efektivity přijímaných podpůrných opatření není prováděno vůči ostatním minoritám?
Zajímá se nějaké šetření o pomoc/podporu/efektivitu při vzdělávání cizinců či jiných etnik?

Sleduje někdo, jak probíhá vzdělávání Arabů, černochů, aziatů?
Vietnamců, Číňanů, Rusů, Ukrajinců, Maďarů, Poláků, ...
Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? A pokud ne, pak proč u Romů ano?
Nemají snad tyto menšiny právo na podpůrná opatření?

3. Jak by se asi dívaly instituce, jako je Amnesty International na sčítání černochů?
Jak bychom vysvětlovali izraelskému velvyslanci, kdyby v ČR probíhalo sčítání židů?


4. Nikdy mne etnicita mých žáků nezajímala. Hodnotím jejich studijní výsledky, vztah k práci, chování v kolektivu.
Přiznám se, že u několika žáků jsem jejich etnikum zjistil až zcela náhodou. V případě jedné Romky dokonce až po maturitě.
Jak mám proboha poznat, jestli žák je snědý kvůli tomu, že je Rom, nebo kvůli tomu že jeho otec je Kubánec? A co je mi vůbec po tom?

5, Data o etnicitě potřebujeme proto, abychom mohli vyhodnocovat efektivitu případných opatření.
Kdeže jen jsem něco podobného slyšel. Ach ano.
Naším cílem je upravit některým občanům jejich životní podmínky v souladu s jejich potřebami. Osmdesátá léta. Jihoafrická republika. Obhajoba systému bantustanů.

6. To, co nás má zajímat, je konkrétní žák a jeho osobní dispozice a potřeby.
Pokud nemá peníze na obědy, na školní výlet, protože jeho rodina je v sociální nouzi, řešme tento problém.
Pokud je inteligentní, ale zaostává kvůli nepodnětnému prostředí, řešme tento problém.
Pokud má vrozený či získaný intelektový nebo fyzický hendikep, řešme tento problém.
Pokud ...
Etnikum žáka s tím nemá co dělat.
Základem státu je občanský a nikoliv etnický princip.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 v 17:35  

To jsou ale přece dvě různé věci:
1) je užitečné, důležité taková data shromažďovat?
2) Byla efektivně využita?


A. Je užitečné shromažďovat efektivně nevyužitelná data.
B. Není užitečné shromažďovat efektivně využitelná data.

abych nebyl podezřelý, že chci něco zamluvit: Ta data potřebujeme. Jestli je umíme dostatečně využít, nevím.

Kdyžpak poklonkář svým chlebodárcům. Já to říkal už prve, komik je to!
Jeho úkolem je nás rozveslit, i kdybychom plakat měli.
Rukulíbám!

Ygrain řekl(a)...
25. října 2016 v 17:42  

JiMA: narozdíl od USA, čeští Romové nikdy neměli uzavřený přístup ke vzdělávání čistě kvůli své etnicitě. Ale když už USA zmiňujete: byly ty statistiky vytvořeny na základě sebeidentifikace, nebo to byl labelling na základě reálných či domnělých rysů?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 v 18:32  

Mezi Romy dnes u nás a černochy v USA (hlavně v době, kdy černoši "bojovali" za svá práva) je nebetyčný rozdíl.

Janek Wagner řekl(a)...
25. října 2016 v 18:42  

Nezávisle na dnešní diskusi jsem se dopoledne opět začetl do rozsudku ve věci D. H. Pan Komárek ho asi opravdu nečetl, ale to se dá snadno a rychle napravit (http://www.pedagogicke.info/2016/10/vec-d-h-ostatni-proti-ceske-republice.html
), doporučuji především disentní stanoviska,

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 v 22:47  

Teď jsem poslouchal analytika pana Eichlera na čt24. Ve Francii nevědí, kolik tam mají imigrantů, protože je nesmějí evidovat. Očividně jsou ti Francouzí sto let za opicemi.
Vlastně ne. Jsou dvě stě let za námi.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. října 2016 v 6:17  

AAAA už to překvalifikovali na kvalifikované oodhady. To nám jako vypálili rybník.A my ty "odhady" posíláme někam (RAda ministrů Evropy( a oni nás potom za ně kritizují. O, jak lišácké!!!

poste.restante řekl(a)...
26. října 2016 v 10:55  

Za celé sčítání je zodpovědný ředitel školy. Pokud v minulosti některý ředitel odmítl žáky počítat, dostal „návštěvu“ z ČŠI. Inspekce zasahovala i preventivně - některé školy navštívili "sčítací komisaři", aby překontrolovali plnění těchto nepochopitelných požadavků.

Pakliže mělo jít o "kvalifikované odhady", dost dobře nechápu následnou ani preventivní "kontrolu" ČŠI. Pokud nějakou hodnotu odhadnu, jak chce někdo jiný kontrolovat, že jsem odhadnul správně.

Myslím, že MŠMT si velice dobře uvědomuje vratkost konstrukce těchto "odhadů/sčítání" a jejich etickou a snad i právní problematičnost a proto mlží, nebo rovnou lže.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. října 2016 v 11:10  

Chtělo by se říci, že se možná zase dočkáme i kvalifikovaných odhadů nepřátel lidu uličním výborem. S následnou a důslednou konkretizací samozřejmě. Nakonec, v mnohých oblastech se tak už děje. Kolikrát stačí upozornit na nějaké nepořádky.
'Ten a ten koná proti oprávněným zájmům dítěte, zaměstnavatele, diskusního portálu...'

Unknown řekl(a)...
26. října 2016 v 11:11  

V rámci objektivního posouzení o etnickém původu ustanovíme u nás městskou komisi, která bude určovat, kdo je a kdo není Rom. Pane Komárku, vidíte kam to vede? Protože jsou "určitě" ve školách diskriminovány židovské děti, pak má vskutku komise plné ruce práce. Úplně stejně jako po vyhlášení "Norimberských zákonů" a prokazování židovského a romského původu v Protektorátě Čechy a Morava. Pane Komárku, vidíte kam to vede? Historie se opakuje v kruhu. V žádném případě by školy takovou "informaci" podávat neměly. Je to evidentně rasistické.

Pro připomenutí: "Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče."
A pokud si to socialisté neuvědomují (Dienstbier, Valachová,....),tak si opět zadělávají na docela slušný problém.

Unknown řekl(a)...
26. října 2016 v 11:17  

Paní Jima, mám otázku. Jak zjistíte, že dané dítě se posunulo v dalších letech o level výše, když nebudete udávat jeho jméno a další údaje? Jak to zjistíte za čtyři roky? Tady jde přímo o nepřípustný sběr dat na základě etnického přístupu.

Unknown řekl(a)...
26. října 2016 v 11:21  

"26. října 2016 11:10"

Chceš-li souseda zničit a znepříjemnit mu nejméně na rok život, pak pošli na jeho děti sociálku. Samozřejmě se předpokládá anonymně.

Janek Wagner řekl(a)...
26. října 2016 v 11:32  

#chucpe: Webové stránky Učitelského profesní sdružení, které dokonce není ani spolkem, jenž by byl zapsán v rejstříku Ministerstva vnitra, je - jak ukazuje prohlášení ženy, jež se označuje za jeho mluvčí - tribunou osob, které chtějí i dále segregovat a tím i diskriminovat romské děti. Proto vystupují proti potřebnému odhadu počtu romských žáků ve třídě a ve škole, založenému - vzhledem k nutné ochraně zvlášť citlivých osobních údajů - na zcela anonymních odhadech učitelů a ředitelů škol. Tyto osoby se brání také začleňování zdravotně či sociálně znevýhodněných dětí (inkluzi). Někdy tak činí z tradičního konzervativizmu, častěji však z osobních důvodů, upozorňuje Petr Uhl.

http://blisty.cz/art/84182.html

Poslední bitva vzplála...

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. října 2016 v 11:53  

je - jak ukazuje prohlášení ženy, jež se označuje za jeho mluvčí - tribunou osob, které chtějí i dále segregovat a tím i diskriminovat romské děti...
...Někdy tak činí z tradičního konzervativizmu, častěji však z osobních důvodů


Kde a kdy jen já něco velmi podobného už slyšel. Průběžně už dobrých padesát let. Takže:

Trestní zákoník, Část 2, Hlava II, Díl 2
§ 184
Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Simona CARCY řekl(a)...
26. října 2016 v 15:53  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
poste.restante řekl(a)...
26. října 2016 v 16:06  

Pane Komárku
Podle sdělení Petra Uhla jsou na stránkách, které spravujete, zjevně publikovány texty podporující rasismus, segregaci a diskriminaci dětí podle etnické příslušnosti.
Jak hodláte na toto veřejně učiněné prohlášení reagovat?

Simona CARCY 26.10 11:53
Souhlasím, podepisuji a přidávám: "A korunovanej".
A hlásím se o napomenutí ad hominem.

Charlie řekl(a)...
26. října 2016 v 18:58  

Bohužel, oba předřečníci byli rychlejší, ale i v tomto případě bez výhrad podepisuji. Škoda, že Blisty nemají komentáře, ale napsal jsem to přímo zmíněné osobě.

Ygrain řekl(a)...
26. října 2016 v 23:12  

No, čekala jsem, kdy s tím nějaký demagog přijde. Takže ještě jednou, aby si to snad někdo špatně nevykládal:

Chce ministerstvo spočítat osoby, které se SAMY hlásí k romské národnosti či se nějakým jiným způsobem SAMY identifikují s romskou etnicitou? Fajn. Chce ministerstvo spočítat osoby, které se SAMY domnívají, že jsou okolím považovány za Romy? Klidně. Sčítat osoby podle toho, jak je onálepkují DRUZÍ, a to ještě bez jejich vědomí a souhlasu, je rasistická PRASÁRNA. Chtít, aby tímto způsobem nálepkovali učitelé, kteří by měli zastávat určité vyšší principy mravní, je PRASÁRNA NA DRUHOU.

Ygrain řekl(a)...
26. října 2016 v 23:15  

PS Chtěla jsem dodat ještě zmínku o různém domácím zvířectvu, podle toho, jestli osoba prezentující takovéto názory pouze nechápe, anebo jestli záměrně lže, ale nechci panu Komárkovi přidávat práci, takže si prosím domyslete sami.

poste.restante řekl(a)...
26. října 2016 v 23:42  

Dodal bych jen, že vyhrožovat "návštěvou" ČŠI, či přímo provádět "trestnou" inspekční činnost na těch školách, jejichž ředitelé měli odvahu odmítnout se na této prasárně podílet, je PRASÁRNA NA TŘETÍ.


Dlužno podotknout, že pan Uhl je především manželem ombudsmanky Anny Šabatové.
Potud lze jeho postoj chápat, jako snahu "zastat se" své životní partnerky, jejíž jméno je v souvislosti s "definicí" Roma opakovaně vzpomínáno.

To ale nic nemění na skutečnosti, že se ve svém vyjádření dopustil hrubé dezinterpretace, pomluvy a urážky jak UPS, tak i kolegyně Karvaiové.
Obávám se, že neměl ani tolik soudnosti, či slušnosti, aby si ověřil, kdo je autorem zmiňovaného prohlášení. Jedině tak si mohu vysvětlit jeho zjevné morální selhání.
Od člověka, jehož minulost svědčila o smyslu pro spravedlnost, etiku a pluralitu názorů zní takové urážky o to více smutně.

Pana Uhla jsem dosud respektoval a většinou se dříve i s jeho názory ztotožňoval. Je mi líto, že klesl na úroveň primitivních agresorů a vyzývám ho, aby se za své věty omluvil.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2016 v 2:12  

To už tak bývá v tom našem panoptiku, že letití bojovníci za lidská práva nakonec přepočítávájí děti podle domnělých antropologických ukazatelů.

Simona CARCY řekl(a)...
27. října 2016 v 6:33  

"...Tyto osoby se brání také začleňování zdravotně či sociálně znevýhodněných dětí (inkluzi). Někdy tak činí z tradičního konzervativizmu, častěji však z osobních důvodů, upozorňuje Petr Uhl..."

Pane Komárku, ve své žádosti na pana Uhla žádejte rovněž vysvětlení a důkazy zmíněných osobních důvodů paní Karvaiové a jejích názorových stoupenců. Jinak budou stalinisté jeho střihu beztrestně lhát a napadat bezdůvodně občany za jejich názory, jak už v minulosti nesčetněkrát předvedli. (Mohu doložit, byla-li by potřeba).

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. října 2016 v 7:08  

Jediný Eduin dělá mrtvého brouka, prohlášení UPS neuveřejnil. Beru na vědomí, že je to jejich právo. Beru na vědomí, že "vyváženost" příspěvků na Eduinu již dávno vzala za své. Až se zase budeme bavit o neziskovkách.

Reakce pana Uhla je mi lhostejná. Je nenávistná a histerická - pravděpodobně jsme trefili do černého přímo na střed. Jsou si přesně vědomi vachrlatosti tohoto aktu.

Nejlepší byl včera pán v českém rozhlase, se kterým mě konfrontovali. Prý teď po zjištění čísel budou muset začít něco dělat s těmi rodiči. Musela jsem nereagovat, protože by to nedopadlo dobře. UŽ MUSÍ něco dělat, prý!Už teď!

Unknown řekl(a)...
27. října 2016 v 9:15  

Jana Karvaiová - 27. října 2016 7:08

"Prý teď po zjištění čísel budou muset začít něco dělat s těmi rodiči."

Máte na mysli oněch 205 žáků, kteří přestoupili na běžné ZŠ? A zúčtovat se má s těmi tisícovkami dětí a jejich rodiči, kteří nepřestoupili na běžné ZŠ?

Nebo máte na mysli rodiče dětí z romského etnika, kteří se nechtějí přihlásit k Romům? A všude prohlašují, že jsou české národnosti?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. října 2016 v 10:19  

Petr Uhl lže a Britské listy tuto pomluvu šíří dál

Výpad Petra Uhla očerňuje Učitelské profesní sdružení a obviňuje ho z podpory segregace a diskriminace. Není zřejmé, na čem Petr Uhl zakládá tuto nehoráznou lež. Je snad důvodem, že Učitelské profesní sdružení dlouhodobě varuje před inkluzí, jejíž nepřipravenost právě vyplouvá na povrch a je potvrzována zkušeností jak učitelů, tak poradenských pracovníků? Důrazně se proti šíření takové lživé pomluvy ohrazujeme.

Výkonná rada UPS: Jana Karvaiová, Jarmila Smejkalová, Zdeněk Sotolář, Josef Soukal

Možnost připojit svůj souhlas s prohlášením zde: doodle.com/poll/bgnxcvyr5bp9x6fs

Unknown řekl(a)...
27. října 2016 v 15:31  

"Petr Uhl lže" - že by stejným způsobem jako v listopadu 1989 o "mrtvém" studentovi Šmídovi?

Josef Soukal řekl(a)...
27. října 2016 v 15:38  

Myslím si, že tohle je paralela úplně mimo a vycházející z čísi nedůvěryhodné interpretace listopadových událostí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2016 v 17:19  

...chtějí i dále segregovat a tím i diskriminovat romské děti.
Někdy tak činí z tradičního konzervativizmu, častěji však z osobních důvodů...


Až taková sprostota a ubohost se jen tak nevidí. Zvláště pak, otírá-li se autor o učitelky a učitele, kteří svůj profesní život zasvětili dětěm, které speciální péči doopravdy potřebují.
Urážlivější může být snad už jen prohlášení nějakého hovada, že ombudsman vykonává svůj úřad právě a jen proto, aby si bezpracně nahrabal penízky do důchodu.

Unknown řekl(a)...
27. října 2016 v 18:39  

Petr Uhl je "demokrat" každým coulem. Nyní už asi každý chápe, proč tohoto pána nikde nechtějí. Nikdo z tradičních stran a hnutí se k jeho názorům nehlásí. Zbyla mu tedy jen agresivní tzv. "nová levice". Možná však jen přespříliš hájí své etnikum. Spíše mu tím však škodí svým amatérským přístupem.

Miloslav Novotný řekl(a)...
27. října 2016 v 21:57  

Ach jo! Skřípu zuby (falešnými) nad sem tam se zde vyskytujícími vnitropolitickými, naštěstí povrchními, narážkami. Nicméně, Vážený pane Soukale, není mi jasné, bylo-li Vaše napomenutí Fandy Moudrého jen parodií na korektury pana Komárka, nebo Vaše vlastní světonázorová iniciativa? Nebyl jsem, a ani být nemohl, mezi zneužitými studenty, hnanými uličkou na Národní třídě, ale jako dobře informovaný pamětník a účastník všech tehdejších pokusů o "svržení komunismu" od ledna až po listopad 1989 nemohu Vaše tvrzení, je-li míněno vážně, už odbýt jen povzdechem. Navrhuji to sem netahat s odůvodněním, že jakkoliv role pana Uhla na inscenaci pádu režimu 17. listopadu 1989 nebyla epizodní, pro zdejší fórum je to irelevantní. Doporučuji samostudium.
P. S. Pan Uhl je podle vlastních slov trockista, ergo kladívko, nemůže být současně stalinistou. Může ovšem být čímkoliv jiným, např. rasistou, nevychovaným buranem nebo tou již smazanou fonetickou hříčkou.

Josef Soukal řekl(a)...
27. října 2016 v 22:31  

Pane Novotný, když netahat, tak prosím netahat; právě na to jsem svým příspěvkem upozorňoval. Seminář na téma Petr Uhl si můžeme udělat jindy.

Michal Komárek řekl(a)...
27. října 2016 v 23:52  

Děkuji, pane Soukale. Hezký večer!

Simona CARCY řekl(a)...
28. října 2016 v 9:29  

Mazanim fonetickych hricek to zacina a koniašovskym mazanim prispevku pokracuje, aby to koncilo praci v Uradu pro tisk a informace. V poukazani na to, ze autor zcela pochybne vlastni teorie o rasistickych a vlastnich pohnutkach clenu UPS jiz v minulosti nemluvil pravdu pri jinych prilezitostech, neshledavam nic neopravneneho a nemyslim si, ze to sem nepatri. Radeji budeme mazat hricky, aby trockiste mohli pachat trestne ciny. Pane šéfkorektore, dosud jsem nezaznamenala ( mozna svou nepozornosti) vasi informaci o tom, kterak jste vyzval pana Uhla, aby sve postoje obhajil nebo aby se omluvil, k cemuz jste byl vyzvan. Pokud jste ho vyzval a on neobhajil, soudim, ze uzrala doba pro trestni oznameni.

Unknown řekl(a)...
28. října 2016 v 9:45  

Pane Josefe Soukale, tato paralela tady patří. Je totiž součástí celku a všeobecného nazírání na osobu pana Uhla. Z toho plyne, že školství nelze vydělovat z celospolečenské atmosféry. Školství nelze izolovat. Přečtěte si závěry vyšetřovací komise k těmto událostem. Dějepis je součástí vzdělávacího procesu a pan Uhl se tam jaksi přimotal.

Josef Soukal řekl(a)...
28. října 2016 v 10:28  

Když už tedy nedáte, zkuste se zamyslet nad tím, proč BL potřebovali k dehonestování právě osobu P. Uhla. Kdyby byl profláklý jako lhář, v čem by jim pomohl? Já naopak vím, že jako člověk p. Uhl požívá respektu i u těch, kteří jsou politicky a ideologicky někde úplně jinde, např. kupodivu u konzervativně laděných bývalých disidentů. A ten respekt neztratil i proto, že se i po listopadu výrazně angažoval na straně řekněme neprivilegovaných. Takže ze širšího hlediska je pro mne pomlouvačný příspěvek na BL naprosto nepochopitelný, neuhlovský.
17.listopadem jsem se sice už delší čas nezabýval, ale nějak mi utkvělo v paměti, že P. Uhl byl uveden v omyl. Možná ta paralela nakonec sedí, ale jinak, než to předkládáte vy.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1372634-drahomira-drazska-strujkyne-zpravy-o-mrtvem-smidovi-promluvila

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. října 2016 v 12:24  

Že by tah Uhlem?
Taktika?

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. října 2016 v 12:24  

Ještě mě napadlo Dylanovo: jsme jen pěšáci v jejich hře.

Miloslav Novotný řekl(a)...
28. října 2016 v 12:34  

Vážený pane Soukale, vidím, že používáte metodu: “Koukám, kdo má pravdu, a vidím, že zase já.“ Prosil jsem, netahat. Tak se nepokoušejte mít poslední slovo. Nic o tom nevíte. Prosil jsem samostudium. A Vy na nás se zamyšlením nad BL a ČT24. Ach jo! Obraťme list. Píše se „Ach jo!“ takto, bez čárky?
Tahle diskuse je věcná, agresivně ji napadl, na způsob Feřtka a Kartouse v jemu spřáteleném médiu, Petr Uhl. Přece ke konstatování, že Uhl opět účelově, navíc sprostě, lže o UPS, o odpůrcích inkluze, o rasistickém přepočítávání dětí, nepotřebujeme zamýšlet se nad činností dávno vyprofilovaného škůdce všeho českého, Čulíka.
Vždyť je to tak prosté. Jde o pokleslou formu švejkování na vládní úrovni za účelem uzavření kšeftu: my dodáme čísla, vy evropské fondy. V cestě zjištění čísel počítáním však stojí dokumenty, jako Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Charta základních práv Evropské unie (1950), Úmluva o právech dítěte (1989), a z nich dále odvozené např. naše Ústavní Listina a další. O zdravém rozumu, morálce a slušnosti nemluvě. To vše je třeba nějak obejít. A tak se nepočítá, ale odhaduje.
My, nositelé zdravého rozumu, Uhlem urážení, vesměs absolventi běžných škol, těmi školami vzdělaní a rodinnou výchovou vedení ke slušnosti a k respektování sdílených morálních hodnot a principů, máme problém se svým Šteffl-Buddha bobrem. Neumíme udělat krok do neznáma a opustit všeobecně sdílené pojetí odhadu jako více méně přibližného kvantitativního nebo kvalitativního určení výsledku, umožňujícího zpracování i dat neúplných, zatížených nejistotou, šumem atd. Kvůli získání EU fondů se sčítání nesčítání Romů neromů muselo řešit. Proto byl uplácán Golemek "asi Rom" jako kvalitativní odhad. A je to! Poněvadž sčítání odhadů je opět odhad, tentokrát kvantitativní, nikdo Romy nepočítá, sčítají se jen „asi Romové“ bez identity.
Jenže on ten kšeft není tak průzračný. To, co ti včera inkluzionisté, dnes rasisté, prodávají, je české speciální, resp. národní školství. Musím opakovat, že republika Československá i Česká důsledně stojí na tom, že Romové jsou jejími plnoprávnými občany, nejsou diskriminováni. Dveře všech českých škol mají sto let otevřeny dokořán. Musí tam ovšem začít chodit jako žáci a studenti, ne jako žadatelé.

Unknown řekl(a)...
28. října 2016 v 13:57  

OPĚT SČÍTÁNÍ ROMSKÝCH ŽÁKŮ
Ministerstvo školství sice ve své odpovědi na dotaz České školy proč sčítá, odpovídá, že to je v rámci rozsudku DH proti České republice. Ono to ale není tak docela pravda. Úkol sčítán Romů si dalo do svého Akčního plánu opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ostatní proti České republice samo ministerstvo. Evropský soud o ničem takovém v rozsudku nehovořil. Teď se samozřejmě tento plán musí plnit, byť jde o naprostý nesmysl a stále jsem přesvědčen, že to není v nejlepším zájmu dítěte.
Jen na okraj – odborná veřejnost se s tímto materiálem nikdy neztotožnila a na rozdíl od některých ziskuchtivých neziskovek a Agentury pro otázky romské komunity ani neměla příležitost do něho při tvorbě vstupovat. Za účelem tohoto materiálu úkoluje náměstek ústředního školního inspektora ředitele škol, aby oni osobně začali sčítat romské děti.
Nedá mi to nevzpomenout v této souvislosti na španělské panovníky Ferdinanda VII. a Izabelu II., kteří podobným způsobem v 19. století determinovali židovskou menšinu. Nepředpokládám, že Česká školní inspekce chce zjišťovat, kdo má mít jaká práva díky své etnické příslušnosti. Spíš se můžeme domnívat, že hledá cesty, jak získat informace pro nevládní organizace, které s ní úzce spolupracují, aby pak společně mohli do světa hlásat, jak se u nás porušují lidská práva, jak odpíráme plnohodnotné vzdělání našim romským dětem, jak je naše země prosycena rasismem a xenofobií. Inu, je to již takový český folklór, že organizace žijící ze státních grantů a někteří státní úředníci pomlouvají svojí zemi v cizině.
Je otázkou, jak budou inspektoři, vlastně ředitelé, posuzovat děti ze smíšených manželství, kdy je jedno dítě tmavovlasé a druhé blonďaté. Při podobném minulém šetření, „výzkumníci“ z Úřadu veřejného ochránce práv ve školách tvrdívali, že Romem je pouze dítě tmavovlasé a jeho blonďatý pokrevní sourozenec je jiného etnika než on. A pokud je dítě maďarských rodičů (s typicky „romským“ příjmením např. Balog), často tmavovlasé a někteří z jeho okolí o něm říkají, že je Rom, stane se v očích ředitelů na základě dané instrukce rovněž Romem?
Jak vidno, vůbec nikoho nezajímá vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů v dané věci z 25. 9. 2012 (Zn. VER-7499/12-2/SEM), které zní „Dokumentaci škol a školských zařízení včetně školské matriky školy i v nich obsažené osobní a citlivé údaje upravuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. … Na základě informací nelze posoudit, jedná-li se o zpracování v režimu některé z výjimek podle písm. b) až písm. i) § 9 zákona. Protože tomu tak patrně není, nelze uvedené citlivé údaje zpracovávat ani s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáků, protože by se jednalo o postup v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona.“
Naší společnou snahou musí být bourání bariér mezi etniky, zdravotně postiženými a všemi ostatními minoritami a majoritní společností. Nekopejme další příkopy tam, kde se nám je ještě nepodařilo zahladit. Vím, že to není cílem této akce, ale o to víc z ní čiší omezenost až hloupost. Přece nemůže být snahou školních inspektorů dovádět daňové poplatníky k myšlence, že jsou pro nás i zadarmo drazí a pracují pod vedením agresivních příslušníků některých neziskovek.
Jiří Pilař, předseda Krajské sekce Asociace speciálních pedagogů

Josef Soukal řekl(a)...
29. října 2016 v 7:36  

Na FB na mne jako vzpomínka vykoukl loňský článek, o němž jsem tu v souvislosti s Romy psal. Na Romea.cz k němu bude komentář p. Komárka. Obojí je velmi výmluvné.
http://www.lidovky.cz/vy-tu-smite-bydlet-vy-ne-dovedla-me-k-tomu-zoufalost-rika-starostka-romske-obce-19v-/zpravy-domov.aspx?c=A151026_155549_ln_domov_sk

Josef Soukal řekl(a)...
30. října 2016 v 0:38  

Když nesmysl zakoření (viz závěr citace):
"Apely na slušnost jsou fajn, ale musí být konzistentní. Proč se neobjevilo podobné shromáždění v Show Jana Krause, když ministr ze Schwarzenbergovy strany přišel s nápadem nucených prací a oranžových vest pro lidi bez práce? A díky nápadu stejného ministra Drábka s názvem Skarta byl rozvrácen systém úřadů práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí připraveno o několik desítek milionů.
Proč nebyla a není podobná reakce na šílený stav kolem exekucí, které přerostly do podoby legálních zlodějin vysávajících peníze z chudších vrstev společnosti? Proč se neprotestuje proti skoro automatickému umísťování romských dětí do praktických škol nebo podivné privatizaci bytů OKD?"
http://denikreferendum.cz/clanek/24003-slusne-pokrytectvi

Děkuji všem, kteří se podílejí na upevňování těchto pitomostí v obecném povědomí. Velmi tím prospívají obecné diskusi, českému školství i Romům samotným.
Hezkou noc!

Miloslav Novotný řekl(a)...
30. října 2016 v 16:08  

Ach jo! Vážený pane Soukale, nic ve zlém, prosil jsem netahat a myslel jsem tím prvoplánové politické agitky. A musím se opakovat. Při vší úctě, nic o tom nevíte. Vámi doporučený článek je výrazem rozčarování nějakého pana Pavlase, člena výboru Genderové expertní komory, vyučujícího kurz Kritická mužská studia na FHS UK, nad Krausovou zpackanou estrádou. Pavlas by na ten nezastřený pokus o zrušení funkce prezidenta České republiky šel jinak než Kraus, prý: „apel na slušnost nestačí“. Ještě jednou prosím, pojďme na to také jinak. Věnujme se školství.
Co pro Vás je možná novinka, sleduji už hezkou řádku let. Prostřednictvím jedné české školy. Je to osmileté soukromé gymnázium Přírodní škola v Praze. Terezínská štafeta je projekt žáků té školy. Znám jejich webové stránky, chodím na jejich akademie, které pořádají v Salesiánském divadle v Kobylisích (nyní středisko mládeže). To oni se svými učiteli znovuobjevili nebo oprášili, dá-li se to tak říci, nejen pro sebe, osudy dětí v Terezínském ghettu. Díky nim se tam můžete začíst do časopisu Vedem, který si kluci z “Domova č. 1“ pro sebe vydávali. Dovědět se, kdo byl Petr Ginz. Nevím, jestli jako češtinář znáte básníka Hanuše Hachenburga (ve svých patnácti letech zavražděn v Osvětimi 1944). Jeho sbírku Hned vedle bílá barva mráčků vydali žáci Přírodní školy v rámci své činnosti publikační. Nastudovali a takříkajíc po letech reprízovali terezínské divadelní hry, operu zde vězněného skladatele Hanse Krásy Brundibár atd. Naleznete tam i čtyřicetiminutový rozhovor dětí s panem Bradym. Považte, z roku 2012! Vskutku, je nad čím přemýšlet. Vždyť v Terezíně proběhla dokonce „kontrola“ Červeného kříže.
Za sebe soudím, že kdo neumí hebrejsky nebo jidiš, neměl by machrovat se slovem chucpe. Např. v neděli 15. května 2016 se v Terezíně konala Terezínská tryzna, v Norimberku Sudetoněmecký sněm. Hádejte, které akce se zúčastnil Herman? Porovnejte si prosím proslovy Štěcha a Hermana na těchto setkáních. Četl ty projevy pan Brady?
Znovu prosím, věnujte se samostudiu podle vlastního zájmu a netahejte sem politické agitky kdejakého nýmanda. České národní školství se tak jako tak a bez vlastního přičinění ocitá v první linii obrany národa. Už jsem tady psal o vzdělání jako stromu. I podťatý strom obrazí. Naše kořeny jsou vzdělanost.

Josef Soukal řekl(a)...
30. října 2016 v 17:43  

Pane Novotný, mám za to, že jste pominul podstatu a vlastně jediný smysl mého příspěvku.

Miloslav Novotný řekl(a)...
30. října 2016 v 23:30  

Vážený pane Soukale, měl-li jste na mysli to bezmyšlenkovité "Proč se neprotestuje proti skoro automatickému umísťování romských dětí do praktických škol", pak jsem to opravdu v tom Vašem rébusu nepostřehl. Omlouvám se za nevyžádanou propagaci jedné české školy.

Unknown řekl(a)...
31. října 2016 v 20:24  

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/petr-uhl-romske-deti-v-ceske-skole
„Učitelské profesní sdružení, je - jak ukazuje prohlášení ženy, jež se označuje za jeho mluvčí - tribunou osob, které chtějí i dále segregovat a tím i diskriminovat romské děti. Proto na svých webových stránkách vystupují proti potřebnému odhadu počtu romských žáků ve třídě a ve škole, založenému - Tyto osoby také brání začleňování zdravotně či sociálně znevýhodněných dětí (inkluzi). Někdy tak činí z tradičního konzervativizmu, častěji však z osobních důvodů.“

Autor se naštěstí odkopal již dávno před tímto plivancem.

Uhl odmítal sovětský imperialismus a o sobě prohlásil "Moje politické názory jsou natolik marxistické, socialistické, levicové, že se příliš rozcházejí s praxí i teorií komunistické strany... https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Uhl

děkuji, hezký den (chtěl jsem napsat pro úlevu něco jadrného od plic, ale tato Komárkova zhovadilost v komentářích mi kupodivu pomáhá stejně)

Simona CARCY řekl(a)...
1. listopadu 2016 v 7:39  

V tisku v posledních dnech jste mohli sledovat deformačně podané informace o soudním procesu s českými občany ve Velké Británii, o nichž vyšlo najevo, že otrokářsky omezovali na svobodě řadu osob a jejich mzdu si přivlastňovali.
http://www.lidovky.cz/v-anglii-pujde-za-mrize-pet-cechu-pasovali-do-zeme-lidi-a-nutili-je-k-otrocke-praci-gps-/zpravy-domov.aspx?c=A161031_212139_ln_domov_ELE
Na tom by nebylo nic divného, to se prostě stává. Problém je jinde. Zatímco ve školách odhadují učitelé, zda dítě je Romem, média překroutila skutečnost a lžou o tom, že za mříže ve Velké Británii půjde pět Čechů i přesto, že nejde o pět Čechů, ale o pět Romů. Média tak házejí špínu na český národ, když úmyslně nerozlišují mezi českými státními příslušníky (občany ČR) a Čechy jako etnikem.
Pane Dienstbiere, pane Komárku, pane Uhle - zasaďte se o nápravu této dehonestující manipulace.

Michal Komárek řekl(a)...
1. listopadu 2016 v 10:48  

Například Romea píše, že jde o Romy :-)

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/zahranicni/v-britanii-usvedcili-cleny-romske-rodiny-z-cr-z-otroceni-a-obchodovani-s-lidmi

Jsem pro to, aby se psalo podle zásady, že pokud má národnost v dané věci význam, pak by se měla uvést. V tomto případě zřejmě má, protože pachatelé, "lovili" ve své komunitě. Hezký den!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
1. listopadu 2016 v 12:07  

Jsem pro to, aby se psalo podle zásady, že pokud má národnost v dané věci význam, pak by se měla uvést.

Pane Komárku, souhlasíte tedy s evidencí trestné činnosti dle národností?

Simona CARCY řekl(a)...
1. listopadu 2016 v 12:21  

Nebo s obsazeností věznic, čerpáním příspěvků na děli (a jiných), dosaženým počtem akademiků (nebo nositelů akademických ocenění včetně Nobelovy ceny)atd......

Michal Komárek řekl(a)...
1. listopadu 2016 v 15:06  

Pane Sotoláři, nečtete diskusi pozorně :-). Já v ní opakovaně hájím možnost sběru "etnických dat". Děkuji! Hezký den!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.