Bohumil Kartous píše (velice pravděpodobně) o diskusi a diskutujících na České škole

sobota 22. října 2016 ·

„Učitelé se bojí známek od žáků“ je název článku Bohumila Kartouse v MF DNES, ve kterém připomíná návrh středoškoláků, aby i oni mohli v rámci nového kariérního řádu hrát roli při posuzování učitelů. „Když se ovšem návrh studentů dostal do digitálního prostoru, lamentování některých učitelů bylo komické,“ píše Kartous. Předpokládám, že má na mysli také diskuse na České škole. Konkrétní není. S konkrétními námitkami nepolemizuje. Tvrdí za to, že v jádru problému jsou dva hlavní handicapy českých učitelů: Nízké sebevědomí a posttotalitní způsob uvažování.

Kartous píše:

Bohumil Kartous (eduin.cz)
Za výkřiky o tom, že pacienti také nemohou zasahovat do atestací lékařů, nebo o riziku zneužití k pomstě učitelům, kteří kladou na své studenty vyšší nároky, se skrývají dva problematické handicapy, kterými někteří čeští učitelé trpí. Tím prvním je proklatě nízké sebevědomí.

Mezi kantory jsou významně zastoupeni lidé, kteří se domnívají, že jakákoliv snaha o změnu ve vzdělávání, která souvisí s jejich rolí (a co s ní vlastně ve školách nesouvisí), je de facto útokem na ně samé a na jejich existenci. Přehnaná citlivost má své objektivní důvody. Učitelé jsou nedocenění, jsou pod tlakem z různých stran a sami se nacházejí v pozici někoho, kdo má jen cosi vykonávat, aniž by na tom skutečně participoval. Tímto však nelze vysvětlit vše. Při věkové struktuře českých kantorů, v níž pouze necelých 18 procent je mladších 35 let, je velmi těžké očekávat, že se lidé, kteří 20 či 30 let vzdělávali podle modelu „já určuju, ty plníš“, najednou pochopí.

Ztěžuje to druhý faktor, a to zakořeněnost významné části učitelů v posttotalitním způsobu uvažování. Ten, z povahy věci, odmítá pluralitu názorů a naopak uznává privilegia jistých skupin na nezpochybnitelnou pravdu. To přímo souvisí s nárokováním si práva na to, nutit někoho jiného k zastávání určitých postojů a k určitému jednání, aniž by měl dotyčný možnost k tomu zaujmout své vlastní stanovisko. Je žel smutné, že se část učitelů, a doufejme, že se tato část přirozeně snižuje, drží této mocenské taktiky. Největší problém pravděpodobně lze očekávat u těch, kteří se obávají, že by při hodnocení neobstáli.


Celý text naleznete v dnešním vydání MF DNES

31 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
22. října 2016 v 9:17  

Pane Komárku, ten člověk naprosto nehorázně pomlouvá učitele - Vám se to líbí, chápu, Váš názor je podobný, ale sám mažete urážlivé komentáře a vystavujete ještě více urážející články. Mimochodem on nepíše o diskutujících na české škole, on píše o českých učitelích VY mistře titulků - vraťte se na Romeu a pište titulky o ublížených Romech, ti Vám to budou žrát i s navijákem.

Až se budete divit, proč učitelé proti takovým individuím jsou nasraní, tak se nedivte. Až se budete ptát, proč taky něco nenapíšou, tak se zeptejte, komu z nás Mladá fronta vydá článek jako odborníkovi na školství.

A nakonec, jak se bránit proti nařčení, že mám "posttotalitní" myšlení?

A toto individuum dělá "mluvčího" EDUinu.

Michal Komárek řekl(a)...
22. října 2016 v 9:29  

Anonymní z 21:30

Na ten text upozorňuji proto, že vyšel v MF DNES a je zajímavé a důležité mít přehled o tom, co tam vychází o učitelích a dokonce konkrétně, byť nepřiznaně o České škole. V něčem s Vámi souhlasím - ten text je hodně obecný a arogantní. Ostatně to píšu v úvodu.

A Anonymní: Kolik jste do MF DNES a jiných médií poslal textů? A kolik na Českou školu? A čí je chyba, že v anketě nejsou zastoupeni "obyčejní učitelé", když ti "obyčejní učitelé", aktivní diskutující na ČŠ byli osloveni, ale nic nenapsali, někteří ani neodpověděli na email?

Díky! hezký den!

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. října 2016 v 10:39  

Kolik jste do MF DNES a jiných médií poslal textů?

S odplatou tohoto typu se dalo i počítat. Ale že to trvalo. Patrně týmová práce.
Někdo se zapojuje do diskuse, někdo toho není schopen. Někdo má nízké sebevědomí a postotalitní způsob uvažování, někdo místo v hlavě má v kalhotech a uvažuje podle toho.
Tak to už na světě chodí.
Nezbývá než konstatovet, že někteří odborníci na vzdělání jsou pitomci.
Pošlete to, pane Komárku, do toho posttotalitního plátku, který kdysi býval novinami.
Díky! hezký den!

lamentování některých učitelů bylo komické

Pořád je lepší být lamentující komik, než pitvořící se šašek.
Díky! hezký den!

Unknown řekl(a)...
22. října 2016 v 12:00  

"Až se budete ptát, proč taky něco nenapíšou, tak se zeptejte, komu z nás Mladá fronta vydá článek jako odborníkovi na školství."

Kolego, názory nás obyčejných učitelů nikoho nezajímají. Jde o cílenou akci širší skupiny multikulturních aktivistů, kterým evidentně vadí přístup praktikujích učitelů k inkluzi. Tady je zakopán pes. Otázka je, kdo to vše řídí a platí. Každopádně to nejsou jen ojedinělé výkřiky do tmy hrstky Kartousů. Tady jde i o některé jedince z politických stran, kteří evidentně nekorektně útočí na běžné učitele. Jde tady o formování názorů tzv. "Nové levice". Když k tomu přidáme i některé "ideologicky zaměřené" neziskovky, pak je dílo dokonáno.

Michal Komárek řekl(a)...
22. října 2016 v 12:12  

Fanda Moudrý

kromě toho, že Váš pohled je na hraně konspirační teorie, nemáte pravdu: Noviny a novináře zajímají názory, respektive texty "obyčejných učitelů", média by velmi ráda takové věci tiskla, problém je v tom, že je mají jen výjimečně k dispozici. Média se chovají většinou velmi pragmaticky, jsou to firmy, které chtějí vytvářet zisk a velmi dobře vědí, že čtenost příspěvku "obyčejného učitele" může být násobně vyšší, než čtenost nějakého navíc hodně okoukaného "odborníka". je prostě velká škoda, že jen málo učitelů má chuť a čas to zkoušet.

Dokonce i na České škole. Velký dík patří paní Karvaiové! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
22. října 2016 v 12:22  

Pan Kartous je, myslím, ne-mocný tou svojí mantrou o nízkém sebevědomí a posttotalitním chování učitelů. Škoda, že se učitelé těm kartousovským špinavostem neumějí nebo nechtějí účinnéji bránit.

Neziskovky mají mediální publicitu jako závazek k tomu, kdo jim dává peníze. Učitelé mají svou práci a o jejich publicitu se nikdo řádně nestará. Je to myslím dost velká škoda nejen pro ně samotné. J.Týř

Viz i
http://www.ceskaskola.cz/2016/10/michal-komarek-pruzkum-cvvm-ukazuje-ze.html

tyrjir řekl(a)...
22. října 2016 v 13:00  


Za řádné zajišťování a provádění mediální publicity českého veřejného školství je objektivně primárně zodpovědné MŠMT a jím řízené organizace. Jsem názoru, že tuto důležitou úlohu MŠMT ani jím řízené organizace řádně neplní. Je-li tomu tak, nezbude, myslím, rodičům, učitelům a zřizovatelům škol to MŠMT velmi důrazně připomenout. A nezlepší-li se to ani potom, měli by, myslím, učitelé podniknout i ve veřejném zájmu mnohem důraznější další opatření.tyrjir řekl(a)...
22. října 2016 v 13:09  

Noviny a novináře zajímají názory, respektive texty "obyčejných učitelů", média by velmi ráda takové věci tiskla, problém je v tom, že je mají jen výjimečně k dispozici. Média se chovají většinou velmi pragmaticky, jsou to firmy, které chtějí vytvářet zisk a velmi dobře vědí, že čtenost příspěvku "obyčejného učitele" může být násobně vyšší, než čtenost nějakého navíc hodně okoukaného "odborníka". je prostě velká škoda, že jen málo učitelů má chuť a čas to zkoušet.

Souhlas! S dodatkem, že

a) primární vina je na straně MŠMT (viz výše),
b) placeným mediálním profesionálům z neziskovek nemohou být jednotliví učitelé s dílčími články rovnocennými partnery ani protivníky při obraně svých oprávněných zájmú (viz výše).

Miloslav Novotný řekl(a)...
22. října 2016 v 13:12  

Pane Komárku, už sem zase taháte konspirační teorie. Doufám, že přes nepochybně koordinovanou záplavu útočných pamfletů Feřtka, Kartouse, Nováčkové, Šteffla, Čulíka a dalších (kdopak asi ty neziskovce platí, a proč?) nenastal ještě čas na novodobého Balbína, který by vystoupil s Rozpravou na obranu vzdělávání slovanského, zvláště pak českého. Jedno však vím jistě už teď: Bude to samizdat. Člověče nešťastná, pochopte konečně, že jsem vyrostl v tom, čemu říkáte totalita, Palacha jsem zažil jako student vrstevník, číst umím mezi řádky odmalička, vím, že Rádio Jerevan už čtvrtstoletí vysílá v linguě france nového Velkého Bratra. Ani nevíte, jak jste si s Kartousem podobní. Když jsem mu kdysi vytkl účelovou aroganci na blistech, rovněž mě vyzval, abych napsal článek, a že prý se zasadí u šéfredaktora o jeho zveřejnění jako ukázky, jak někteří čtenáři také smýšlejí. To by se jim hodilo, aby si na Respektě či Lidovém Právu Hned Dnes podali nějakého učitele, představitele starých pořádků.

Unknown řekl(a)...
22. října 2016 v 13:51  

"na hraně konspirační teorie"

Nejsem úspěšný ani neúspěšný autor vědeckofantastické literatury. Tak rozsáhlou propagandu, ohledně inkluze, nelze dělat zadarmo. Kdo to platí? MŠMT? Tyto snahy musí zákonitě vycházet z jednoho centra. Soros? V České republice je sponzorem Člověka v tísni a dalších organizací.

tyrjir řekl(a)...
22. října 2016 v 13:55  

Dotace jsou mnohdy využívány a zneužívány i jako mocenský nástroj.

Tohle je taky konspirační teorie, pane Komárku? Není-li - jak je tomu možné a správné čelit? Domívám se, že primárně tomu má čelit MŠMT, což se efektivně neděje.

Unknown řekl(a)...
22. října 2016 v 13:58  

"umím číst mezi řádky odmalička, vím, že Rádio Jerevan už čtvrtstoletí vysílá v linguě france nového Velkého Bratra."

A to se teprve musí žáci a studenti od starších kantorů naučit. Číst mezi řádky, pač opět začínáme být hrubě manipulováni.

Ještě přidám "Potěmkinovy vesnice". A nechci moc rýpat, aby to nevypadalo na to, že "absolutně" odmítám zvrzanou inkluzi "PO ČESKU".

Simona CARCY řekl(a)...
22. října 2016 v 16:15  

"....Předpokládám, že má na mysli také diskuse na České škole. Konkrétní není. S konkrétními námitkami nepolemizuje...."

No Komárek, dobrá práce. Za to by se nestyděl ani Kojzar. Vždycky píšete, že nemáme v diskuzi uvádět tvrzení bez důkazů. Tak tady jste uklouzl jak Zeman s dalajlámou!
Kde jsou důkazy, že to tak Kartous myslí? Nejsou! Jen manipulujete. To by se ale redaktorovi stávat nemělo. Obávám se že vliv redaktora vašeho střihu není na probíranou školskou tématiku okrajový ani zanedbatelný a cítím, že realizujete jistou ideu, o níž soudíte, že je ta pravá. Pro mne není.

tyrjir řekl(a)...
22. října 2016 v 17:08  

Pane Komárku, jedete konspiračně na půl s fabrikou u na bílé hole nebo s MF Dnes?

Proč tu "bíloholsky" zveřejňujete konspirační teorie o článku, na který se nemužeme podívat, aby vůbec bylo k čemu diskutovat? Nebo si snad myslíte, že si kvůli vaší doměnce půjdou všichni čtenáři České školy tu MF Dnes koupit?

Jiri Janecek řekl(a)...
22. října 2016 v 17:12  

No podle té ochutnávky to vypadá na standardní produkt Laholátoru, verze Bob Kartous...
---
Mne napadlo, že by možná bylo užitečnější, kdyby Kartous odpověděl třeba na ten śet otázek, které pod tím článkem s návrhem středoškoláků zformuloval třeba Pavel Doležel nebo poste.restante...
Zástupci sebevědomých pretotalitních středoškoláků se na to tak nějak vykašlali.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. října 2016 v 17:47  

kdyby Kartous odpověděl třeba na ten śet otázek, které pod tím článkem s návrhem středoškoláků

Pytlikům by bývalo úplně stačilo, kdyby se tenkrát v té komicky lamentační diskusi s námi Štěpán Kment podělil o svoje zážitky z dob středoškolských studií. Padla otázka:
'A jak jste to měl Vy, pane Kmente, se svými učiteli? Myslím to partnerství...'

Ygrain řekl(a)...
23. října 2016 v 7:35  

Přiznávám, že se mi nechce prohledávat web, jestli ten příměr o hodnocení lékařů pacienty padl i jinde nebo zda a kde proběhly i jiné podobné diskuse. S konečným hodnocením si počkám až na celý článek, jestli v něm pan Kartous někde nereaguje na naše věcné námitky. Doufám, že pan Komárek pak doplní link na celý článek.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. října 2016 v 8:43  

"zakořeněnost významné části učitelů v posttotalitním způsobu uvažování"

Jak si Kartous může něco takového vůči učitelům dovolit říci?

Měl by spíše uvažovat (ale toho není schopen )o svém vlastním způsobu uvažování. Jako učitel dokázal pouze z profese zdrhnout. A navíc, pane Komárku, je to hlas z EDUinu. Další salva proti učitelům jako součást sprosté a dlouhodobé kampaně.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. října 2016 v 8:52  

Pochopte to lidi,
ten člověk se tím psaním živí. Baví ho vyvolávat podobné reakce. Zkuste ho postavit na 2 měsíce do normální běžné školy. Třeba k sedmákům. Asi by pak psal jiné články. To on neudělá. Teď ho psaní nic nestojí, bere peníze, proč by nepsal i nepravdy? Jak může vědět, že je to nepravda? Pobývá ve školách? snaží se pečlivě všechno analyzovat nebo napíše povrchně jen to,co vidí a nejde do hloubky? Myslím, že se nesnaží. Ani to po něm nikdo nechce. Současná novinařina je ubohá jako celek. Proč by měl Kartous vyčuhovat kladným směrem?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. října 2016 v 9:14  

Noviny a novináře zajímají názory, respektive texty "obyčejných učitelů"

Nesmysl. Dokud mě to bavilo, rozesílal jsem texty UPS do médií.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. října 2016 v 9:17  

Paní Ygrain,

příměr ke zdravotnictví jsem k tomuto tématu použil na svém blogu – http://sotolar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=561621 –. Ten se však na Českou školu nedostal. Protože novináře zajímají texty obyčejných učitelů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. října 2016 v 1:10  

handicapy, kterými někteří čeští učitelé trpí.
Tím prvním je proklatě nízké sebevědomí.


A heleme se... Tak se tady někdy zastav, chlapče. Pokecáme o tom sebevědomí.

část učitelů, a doufejme, že se tato část přirozeně snižuje, drží této mocenské taktiky.

Jako že už brzo vymřou? Ono to dřív nebo později čeká na každého. Člověk neví dne, ani hodiny. Snad jen početní stavy pitomců tak nějak rostou. Expertů, konzultantů a mluvčích všude dost.

u těch, kteří se obávají, že by při hodnocení neobstáli.

Obavy neobavy, k hodnocení přistupme neprodleně. Žádný problém, nač otálet. Viz namátkou
http://www.oznamkujucitele.cz/
http://www.hodnoceniskol.cz/

A jak jsem se tak porozhlížel po zdrojích informací, vypadla na mě otázka
Jak zničit učitele?
Až nakonec vyšlo najevo, že zdravá přirozeně se vyvíjející mládež má přece jen poněkud jiné zájmy, než aby trávila čas nezáživným promýšlením, jak hodnotit učitele.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
24. října 2016 v 6:32  

Vzhledem k oboru, který BK vystudoval, a hlavně s ohledem na jeho mediální produkci mi připadá jako nesmírně výstižná hláška lodního počítače Hollyho z Červeného trpaslíka, ač je k drtivé většině kolegů nespravedlivá: "Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně, jako má 6000 učitelů tělocviku."

Unknown řekl(a)...
24. října 2016 v 6:38  

"Jak zničit učitele"?

Jednoduše pomocí nepromyšlených kroků MŠMT + působením aktivistů z některých neziskovek. Teprve potom některým řídícím prvkům dojde, podobně jako v Anglii, že třeba matematiku začnou vyučovat "šanghajským modelem" na 50% veřejných škol. Etapu svých Feřteků a Kartousů si již v západních zemích sami prožili a sem tam už začínají realisticky uvažovat. Střední Evropa měla vždy zpoždění.

mirek vaněk řekl(a)...
24. října 2016 v 7:51  

Opět článek, který komentovat netřeba. Už jsem zde několikrát psal, že my učitelé máme těžkou pozici a to, že zde můžeme svobodně diskutovat je obrovský pokrok. MŠMT nepúlní svou funkci. VždyŤ stačí vzpomenout teměř před deseti lety akci doc. Bečváře a kol. Všem, jejichž hlas je slyšet https://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/123972-dokument-oficialni-text-vyzvy-vsem-jejichz-hlas-je-slyset.htm
a jak dopadla. Jak byla v médii napadána články ji podporující odmítány. Dnes, když se ukazuje hloupost tehdejší cesty školství, stále se objevují pohrobci reformátorů, kteří kopou kolem a odmítají přiznat nefunkčnost svých ideí.

Pavel Doležel řekl(a)...
24. října 2016 v 11:19  

"Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně, jako má 6000 učitelů tělocviku."

Pane Stanzele, replika je to pekna, nicmene jedne veci jsem si vsiml uz davno - IQ neni aditivni. To je treba to, co nejen kolega Kartous, ale s nim cela moderni levice, k niz mimochodem patri nazory i intelektem, nechape. Oni tak nejak ziji v povrchni predstave, ze kdyz do toho systemu date trikrat vic penez, tak budete mit trikrat vic Einsteinu. A z teto predstavy, pramenici z nepochopeni elementarnich principu fungovani fyzikalniho sveta, pak plynou vselijake ty inkluze, dotace, granty a vubec jejich navrhy reseni problemu. Primitivnost pramenici z povrchnosti, hlouposti a lenosti. Evropska Unie chrli dotacni programy pro konkurenceschopnost, vlada zvysuje dotace na vedu a vyzkum, vsichni se tvari, ze svetle zitrky uz musi brzy prijit a budeme se mit o to lepe, o co vice do toho "nainvestujeme". Ale, ze by se nekdo zabyval tim, jestli se ty penize liji do kanalu, to uz je moc hluboka analyza. Ze potrebujeme vychovavat intelektualni elity, starat se o ne, a pak k nim take mit uctu, kterou si zaslouzi, to se dnes v te levici moc nenosi. Holt kazdy muze byt kym chce. Jak by ne, kdyz jsme si vsichni rovni...

Co na to rict? Kam se clovek ma podit, kdyz ten politicky diskurs (jak by napsal kolega, ci soudruh Kartous) je tak dichotomicky a bud klade duraz na bezohlednou individualitu, nebo na primitivni kolektivismus a rovnostarske popirani fyzikalniho sveta? Proc ani jedna strana neni s to pochopit, ze je treba rozlisovat, kdy aplikovat principy prvni ideologie a kdy te druhe? Schopnosti rozlisovat, kdy je jake reseni vhodnejsi, se rika rozum. A ten soudruhum z moderni levice i soudruhum z moderni pravice, vetsinou schazi.

Mimochodem, vypada to, ze se nebudu moci kvuli zahranicni pracovni ceste zucastnit setkani ctenaru. Je mi to lito, dlouho jsem se na to tesil, ale z Budapesti to do Prahy asi nedopalim.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. října 2016 v 12:38  

Je typické, že své rady chrlí člověk, který zbaběle prchl od katedry a teď z bezpečné vzdálenosti je za experta. Namitky učitelů jsou pro něho komické, návrhu studentů kultivované. Jsou to titíž studenti, kteří by ve studentských volbách volili radikály? Neustálé napadání učitelstva pod křídly EDUinu usvědčuje tuto společnost z obecné neprospěšnosti.

tyrjir řekl(a)...
24. října 2016 v 13:19  

Ministerská vrba nefunguje. Aktivisti na vysoké noze žijou a na kantory plijou. O sto šest. Jako kdyby pracovali v úkole. Holly! To už je snad na hole. :)))

Přeju tomu středečnímu setkání a jeho účastníkům, ať se vydaří.

J.Týř

Vladimír Stanzel řekl(a)...
24. října 2016 v 19:25  

Obávám se, pane Doležele, že jste opět trefil do černého. Ideologické brýle vždy brání v realistickém pohledu na věc.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 v 0:00  

že zde můžeme svobodně diskutovat je obrovský pokrok.

Tolika let po revoluci, a stále jsem si nezvykl. Ještě šest let, a jsem půl života svoboden.
Svoboda je krásná věc. Ale ty následky. Už jste někdy byl, pane Vaňku, kvůli tomu obrovskému pokroku na pohovoru u nějakého bývalého sametového revolucionáře? Zažil jsem i pohovor na estébé. Je to pořád stejné.
Ačkoli, drobný rozdíl tu bude. Tedy alespoň v mém případě. Tenkrát mi ten soudruh vyšetřovatel přišel takový nějaký divný. Něco jako laskavý, nebo tak nějak.

jedne veci jsem si vsiml uz davno - IQ neni aditivni

No jo, vlastně... Že mě to nenapadlo hned. Proto se nám chlapci sdružují.
Expert, konzultant a mluvčí se opájejí představou, že jim íkvé hodí dohromady dobrých dvě stě třicet. Někde slyšeli, že prý to má už každý doma. V šupliku. Nebo v zásuvce? Teď nevím...

Pavel Doležel řekl(a)...
25. října 2016 v 10:19  

Vsiml jsem si zajimaveho efektu, ktery popira lidove rceni - Vic hlav, vic vi. Vsiml jsem si, ze za urcitych podminek, ktere jsou stale mene vyjimecne, plati, ze vic hlav min vi. Takze, jsou-li ta IQ nizka, projevuji se anti-aditivne.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.