Tomáš Zatloukal v týdeníku Newsweek: K čemu je prestiž, když si učitelé musí zajistit druhé zaměstnání, aby zabezpečili rodiny

čtvrtek 25. srpna 2016 ·

Týdeník Newsweek přináší rozhovor s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Zatloukal věří, že navýšení platů pomůže do škol přilákat „ty, o které bychom měli zájem. Tedy ty perspektivní a nejlepší.“

V rozhovoru zazní mimo jiné tyto otázky a odpovědi:


Tomáš Zatloukal (FOTO: www.msmt.cz)

Když chcete přilákat ty nejlepší, tak v čem by byli jiní oproti současným učitelům? Co by na sobě měli zlepšit?

Největší rezervy jsou pořád v tom, jak nejúčinněji svůj předmět učit, tedy jak jsem schopen udržet pozornost, zaujmout žáky a co nejlépe jim předat to, co chci sdělit. A to tak, aby to bylo srozumitelné, zapamatovatelné a uplatnitelné. Naše zjišťování ukázalo zajímavou věc: učitelé se domnívají, že používají inovativní, zajímavé metody, které žáci vnímají pozitivně. Zpětná vazba od žáků ale ukazuje, že forma, která by je bavila a motivovala, je jiná, než si učitelé myslí.
Mají k tomu absolventi pedagogických fakult dost praxe?

Nemají. Příprava budoucích učitelů je základem problémů, s nimiž se potýkáme. Čas, který je věnován učitelské praxi, je nižší než čas určený pro napsání diplomové a bakalářské práce.

To zní z hlediska kvality samotné výuky trochu děsivě.

Na fakultách se učí obsah každého předmětu, ale jak ho předat žákům, to už daleko méně. Jak pracovat s třídou, jaké efektivní postupy uplatňovat, jak zohledňovat složení třídy, zvládat problematické situace, tomu se nevěnuje odpovídající pozornost.


Celý text naleznete v dnešním vydání týdeníku Newsweek

13 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
25. srpna 2016 v 9:32  

Jak naučit zajímavě, to neví ani inspektoři.
Je zajímavost výuky to rozhodující kritérium? Tak například: Jakým způsobem lze zajímavě trénovat stupnice a akordy při hře na hudební nástroj? Jakým způsobem lze zajímavě trénovat úpravy výrazů v matematice? Jakým způsobem se lze zajímavě učit vyjmenovaná slova v českém jazyce? Jakým způsobem lze zajímavě trénovat přeskos přes kozu v TV či bekhend v tenise?
Asi něco jiného bude zajímavé pro 5tiletého žáčka z mateřinky, něco jiného pro puberťáka a adolescenta a něco jiného pro 50tiletého dálkaře. Rád bych viděl geniálního tělocvikáře, který udělá zajímavým přeskok přez kozu pro žáka malého vzrůstu a s 20 kily nadváhy. Kdy už si chytré hlavy uvědomí, že univerzální zázračná metoda výuky neexistuje. Každý žák je jiný, každý cíl vzdělávání je jiný.
Opravdu si myslíte, že i pokud byste našli způsoby jak vše naučit zajímavou formou, že tohle všechno se dá naučit za 5 let studia na VŠ, když studenti při nástupu neznají kolikrát ani to, co by měli naučit své žáky?
Nebylo by lepší, místo planých řečí opět žákům říci, že chtějí-li cokoliv dělat, určité základní znalosti a dovednosti musí nadřít?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
25. srpna 2016 v 13:06  

Nebylo by lepší, místo planých řečí opět žákům říci, že chtějí-li cokoliv dělat, určité základní znalosti a dovednosti musí nadřít?
A kdo by jim to měl říct? A řekne jim to? Není to takové čekání na zázrak.

přeskok přez kozu pro žáka malého vzrůstu a s 20 kily nadváhy. je nesmysl, sám to píšete: Každý žák je jiný, každý cíl vzdělávání je jiný.

Děti, které si nějaký cíl vyberou a vezmou ho za svůj, "nadřou" neuvěřitelné věci, jenže ony nějak nechtějí vzít za své to, co jim škola nabízí. Učitelé se můžou rozkájet, ale s tímhle RVP, je to opravdu těžké.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. srpna 2016 v 16:04  

Už jste pane Šteffle nechal opravit vaše ŠVP?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
25. srpna 2016 v 17:20  

nenechal neb pořád nevíme, co to znamená očekávaný výstup. Kdy a jak se to očekává? A co se stane, když se očekávání nenaplní? A druhou věc, co nevíme, co to znamená, že očekávané výstupy jsou závazné? Závazné pro koho? Závazné musí být v ŠVP? Závazně se musí (od)učit? Zkoušet? Umět? Být uvedeny v třídnici? A co se stane, když se to nesplní?

Napište, co si myslíte, vy. Zatím to je tak, že co člověk to názor, od ředitelů, přes ČŠI až po náměstky na MŠMT.

BP řekl(a)...
25. srpna 2016 v 19:05  

ŠVP je pro mě jen stres, kdybych se ho chtěla držet. Každý rok se s ním peru a kličkuji. Až na mě přijdou, vyhodí mě.

old pratavetra řekl(a)...
25. srpna 2016 v 19:17  

Závazné pro koho? Závazné musí být v ŠVP? Závazně se musí (od)učit? Zkoušet? Umět? Být uvedeny v třídnici? A co se stane, když se to nesplní?

Má zkušenost
- závazné pro koho? Pro vyučující (někteří by nevěděli, co "musí" odučit)
- závazné musí být v ŠVP? Ano (dle ČŠI při kontrole)
- zkoušet? Proč?
- umět? V žádném případě! Na ZŠ se nesmí použít slovo umět. Na ZŠ jsou cílem vzdělávání strategie učení.
- uvedeny v TK? Ano, co by ČŠI kontrolovala?
- co se stane? Někteří učitelé z toho přes prázdniny nespí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. srpna 2016 v 19:41  

Na ZŠ jsou cílem vzdělávání strategie učení.

???????????????????????????????????????????

old pratavetra řekl(a)...
25. srpna 2016 v 22:22  

§ 44
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Unknown řekl(a)...
25. srpna 2016 v 23:23  

Pane Šteffle v tomhle s vámi souhlasím.
Kdo by jim to měl říct? Učitelé, rodiče, sdělovací prostředky, ... Místo toho v médiích mají nejvíc prostoru ti, kteří žákům tvrdí, že nemusí nic dělat, škola je musí bavit a učení musí být za každou cenu zajímavé.
Ano každý žák je jiný, ale zajímá to někoho, zohledňuje to někdo? Není inkluze právě krok k tomu, aby všichni měli stejnou školu bez ohledu na předpoklady a možnosti učitelů a škol?
Děti opravdu zvládnou neskutečné věci, pokud chtějí a je pak radost s nimi pracovat. Ale bohužel ne všechny chtějí. Já pracuji s těmi, které nechtějí a jsou v tom podporovány rodiči i školským systémem. S tím se pak těžko bojuje. Proto jsem alergický na mediální výlevy pseudoodborníků, kteří nekonkrétně kritizují všechny učitele.
Třeba věta pana ústředního školního inspektora "Zpětná vazba od žáků ale ukazuje, že forma, která by je bavila a motivovala, je jiná, než si učitelé myslí."
Jaká tedy je? Jaká forma by žáky bavila? Za prozrazení tohoto univerzálního všeléku by si každý zasloužil řád ministerstva školství a nehynoucí vděk všech učitelů.

Souhlasím i s kritikou RVP. Je vidět, že to dělali úředníci ne učitelé a praktici. ŠVP jsou slepá ulička, jednoznačně brzdící vzdělávání. Neumožňuje pružně reagovat na měnící se žáky. Buďto se napíše dostatečně volně nebo by se muselo předělávat každý rok.
Je to formální dokument, který stejně nikdo nečte. A jak píšete nikdo není schopen zkontrolovat naplňování cílů, protože není jasně dáno co vlastně a jak pořádně musí žáci zvládat. I když ČŠI chystá jakési internetové testy, ale k jejich kvalitě jsem poněkud skeptický. Není na to trochu pozdě?

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. srpna 2016 v 14:49  

A kdo by jim to měl říct? A řekne jim to? Není to takové čekání na zázrak.

Pytlicí jsou ke konání takových zázraků povoláni vyšší mocí, patrně. Říkávají žákům běžně, že za uměním se skrývá práce. Mnohdy mnohaletá a každodenní. Vyvolenců od boha zase až tak moc není.
Žákům i jejich rodičům se to ale líbí pramálo. Prý ty nové metody činí zázraky! A že prý u kolegy, tam se študýruje na jednušky. No bodejť! Zkopírovat přes dvacet řádků funkci 'průměr' zázraku se rovná. Myslel jsem si, že tohle je už v předmatemtické přípravě ve škole mateřské. Že třeba o rozdílu mezi skupinami čísel 3;3 a 1;5 toho průměr moc nevypovídá, se zřejmě neví, a tak se to ani moc neřeší. Ještě, že průměr jedna je stopro vypovídající.

Unknown řekl(a)...
26. srpna 2016 v 18:36  

Úsměv na rtech u mě vyvolala informace v ČT ze dne 25.8.2016. "Učitelé ZŠ, SŠ dostanou přidáno 6% na tarifech. Ten kdo poskytl tuto informaci z MŠMT sdělovacím prostředkům má evidentně problém s matematikou a to konkrétně s procenty. Dojde k přidání zhruba 2300 - 2500 Kč. Tak zněla informace. Ta částka je ve skutečnosti o téměř 1 000,- hrubého nižší. Pak se panstvo na MŠMT diví, že kantoři (učitelé) do škol nepřijdou a budou dále makat jako nádeníci, instalatéři, zedníci, sedět za kasou v marketu, ...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. srpna 2016 v 19:15  

§ 44
Cíle základního vzdělávání....

Tedy jeden z cílů. Souřadné spojení.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. srpna 2016 v 19:21  

Cíle podle RVP:
3.2 Cíle základního vzdělávání

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;
vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;
připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;
vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;
učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný;


vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.