IDNES.cz: Inkluzivní revoluce se nekoná.

čtvrtek 4. srpna 2016 ·

„Obavy, že do běžných škol začnou rodiče v souvislosti se zaváděním inkluzivních opatření posílat zástupy handicapovaných dětí, se zatím nenaplnily. Podle odhadů krajů letos z tzv. praktických škol do běžných základek přestoupí asi 205 žáků, z toho většina v Praze a Středočeském kraji,“ píše Zdeňka Trachtová v textu na serveru iDNES.cz.

A cituje mluvčí ministerstva školství Jarmilu Balážovou: „Nejvyšší počet dětí směřujících z jednoho typu školy do druhé se očekává v Praze a Středočeském kraji - dohromady se bude jednat o zhruba 150 dětí.“

Jarmila Balážová (FOTO: youtube.com)


Velké přesuny se tak nebudou týkat ani dětí s diagnózou „lehké mentální postižení“. „Statisticky jsou tato čísla směšná,“ říká k tomu pro iDNES.cz náměstek ministryně školství Stanislav Štěch.

Celý článek na IDNES.cz naleznete zde.

12 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
4. srpna 2016 7:28  

A z toho se dá vyvodit jednoznačný závěr. Málo kdo má o tu vaši inkluzi zájem. Přání rodičů se neshoduje s přáním mocných. Počkejme si, jak to bude dál. tohle je začátek, kdy děti už v praktických jsou. spíš bude zajímavé sledovat, jak to bude se zařazováním dětí do praktických v brzké budoucnosti, kdy poradny mají tichý befel děcka nenavrhovat a zdržovat a zdržovat. Kam ty děti půjdou za cca 5 - 6 let, kdy se nám praktické vyprázdní za hranici finanční udržitelnosti?

Jana Karvaiová řekl(a)...
4. srpna 2016 7:58  

Dyť vono vo nic nejde.
Dyť vono se nic neděje.
jenom tohle:
http://www.pedagogicke.info/2016/08/jirina-janackova-lesk-bida-inkluze.html

tyrjir řekl(a)...
4. srpna 2016 9:33  

Uvedení inkluzivní vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do praxe od 1. září 2016 tak připomíná prastarý vtip o sebevrahovi padajícím z mrakodrapu. V 15. patře se vykloní úředník z okna a ptá se padajícího muže: „Jak se cítíte?“ „No, prozatím to ještě jde,“ odpoví mu muž s úsměvem a pokračuje ve střemhlavém letu. Něco podobného zažívá většina pedagogických pracovníků, kteří během letních prázdnin již po několikáté přepisují školní vzdělávací program do žádané podoby, aby odpovídal nové verzi RVP ZV okleštěné o přílohu pro žáky s LMP.

Většina kantorů základních škol si tak klade řadu otázek, které lze shrnout do dvou základních okruhů: Co je a co není obsahem inkluzivní vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Jaké to bude mít důsledky na fungování jednotlivých škol? Obdobně i značná část pedagogických pracovníků v poradnách a speciálně pedagogických centrech se nevyhne obsedantní otázce: Co je vlastně náplní současného pedagogicko-psychologického poradenství? A je to vůbec ještě výchovné poradenství?


Viz
http://www.pedagogicke.info/2016/08/jirina-janackova-lesk-bida-inkluze.html

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
4. srpna 2016 9:35  

Jenomže ty "zástupy" si vymyslelo samo MŠMT, toto klišé opakovala Valachová pořád dokola jako kafemlejnek. Ať raději vysvětlí, proč ještě stále nejsou žáci zařazování do stupnňů podpory. Ať raději vysvětlí, kde je podpora v podpobě psychologů a speciálních pedagogů.

Jana Karvaiová řekl(a)...
4. srpna 2016 13:29  

Vždy se najdou rodiče, kteří neunesli psychicky problém se svým dítětem. Dnes je jejich frustrace živena tím, že každé dítě je jedinečné a může se vzdělávat s ostatními. Toho se samozřejmě rádi chytnou a s keep smilling ksichtíkem trvají na společném vzdělávání. Pak se vám stane, že máte ve škole dítě s PAS a LMP a jeho matka tvrdí, že ho praktická bude brzdit. Nejčastější odpovědí toho dítěte je "JO". Většinou z něj více nedostanete. už si představuji, jak si pokecá s dětmi v sedmičce základky, kam by mělo jít. Polohysterická matka bude spokojena. Dítěti je to jedno, protože nechápe skoro nic. Matku umím pochopit jen z lidského hlediska- prostě to trauma bylo velké a ona to neunesla. Sama by potřebovala péči. když je ale kolem tolik rozzářených lidí, co tvrdí, že nic lepšího pro její dítě neexistuje. Lidí, kteří by s jejím dítětem nepracovali ani den, protože by z toho byli na prášky taky. Ale do rozhovorů a článků se toho vejde až hanba.

tyrjir řekl(a)...
5. srpna 2016 0:01  

To, že z tzv. praktických škol do běžných základek přestoupí jen asi 205 žáků není myslím důkaz toho, že tzv. inkluze a kvalitní společné vzdělávání VŠECH dětí byly jsou připraveny, organizovány a finančně zajištěny. Viz stále nedostatečný školský rozpočet, viz tzv. Kariérní řád pro učitele a další tituly pro tzv. čerpání vzdělávacích EU dotací, kvůli kterému se stále nedostatečně placeným učitelům zhoršují pracovní podmínky.

Není náhodou ten nízký počet inkludujících se dětí naopak důkazem toho, že inkluze je špatně zajištěna?

Ti, co berou velké peníze z EU dotací chtějí školit a administrativně i jinak drezúrovat mizerně placené učitele v podfinancovaných školách? K čemu to povede? Co vlastně myslejí školské odbory a paní ministryně tím nepravdivým sloganem "Konec levných učitelů"?


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
5. srpna 2016 8:55  

Inkluzívní revoluce se nekoná? Nebo spíš POKUS O INKLUZÍVNÍ PUČ (ZATÍM) SLUNÍČKÁŘŮM NEVYŠEL? :)))

tyrjir řekl(a)...
5. srpna 2016 9:18  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
5. srpna 2016 9:29  

POKUS O INKLUZÍVNÍ PUČ (PROZATÍM?) SLUNÍČKÁŘŮM NEVYŠEL.

Prozatím jen mizerně placení učitelé, podfinancované školy a nešťastní zřizovatelé veřejných škol dostali od sluníčkářú další administrativní a jiné klacky pod nohy. Sluníčka si tzv "začerpají" a ti ostatní přijdou zkrátka. K čemuž ale budou v rámci pochybného tzv Kariérního řádu pro učitele od sluníčkářů nemilosrdně proškolení.

Je to myslím skoro jako v Mládkově pohádce o Marušce a dvanácti měsíčcich:

"Když tatínek přivezl z města bonbóny, snědly je macechy dcery. A Maruška? Té přece dovolily bouchnout si pytlíkem!"

Fanda Moudry řekl(a)...
5. srpna 2016 17:37  

"Inkluzívní revoluce se nekoná? Nebo spíš POKUS O INKLUZÍVNÍ PUČ (ZATÍM) SLUNÍČKÁŘŮM NEVYŠEL?"

Mám obavy, že od září 2016 jen 200 žáků a od září 2017 10 000 dětí z bývalých praktických škol do běžných škol. Však oni už to ti dotyční Sluníčkáři a falešní multi-kulti rychle napraví.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. srpna 2016 8:26  

Já doufám v kontrarevoluci.

tyrjir řekl(a)...
10. srpna 2016 0:28  

Stačilo by, myslím, kdyby na MŠMT přicházeli opravdu kompetentní lidé:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO VRCHNÍ MINISTERSKÝ RADA – ŘEDITEL ODBORU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠMT

...Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. říjen 2016 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

odpovědnost za přípravu Individuálních projektů systémových pro oblast počátečního a dalšího vzdělávání realizovaných v rámci OP VVV;
odpovědnost za koncepční, legislativní a metodickou činnost v oblasti dalšího vzdělávání, rekvalifikací a kariérového poradenství v celoživotní perspektivě;
odpovědnost za koncepci uznávání výsledků dalšího vzdělávání a implementaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky, včetně koordinace autorizujících orgánů;
odpovědnost za koncepci udělování akreditací rekvalifikačních programů dle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a náplň vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení;
podíl na spolupráci k přípravě právních předpisů, materiálů, opatření a vzdělávacích programů, připravovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dalšího profesního a rekvalifikačního vzdělávání i odpovídající spolupráce v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí na projektu Integrovaný systém typových pozic (ISTP) a Národní soustava povolání (NSP);
odpovědnost za koncepci péče o pedagogické pracovníky a tvorbu zákona o pedagogických pracovnících a jeho prováděcích právních předpisů;
odpovědnost za tvorbu celostátní koncepce vzdělávání a kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků;
odpovědnost za koncepci odměňování pedagogických pracovníků a spoluvytváření platových předpisů a katalogu prací;
odpovědnost za akreditaci vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků...

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu s § 57 odst. 3 zákona může zúčastnit

a) státní zaměstnanec vykonávající službu ve služebním poměru představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,

b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované místo týká,

c) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované místo týká, nebo

d) akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,

pokud v uplynulých 6 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.[1] Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá příslušnými listinami (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, které prokazují zastávanou pozici.)


http://www.msmt.cz/ministerstvo/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-622Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.