MŠMT: Tisková zpráva k aktuální situaci v dětském domově a výchovném ústavu v Chrastavě

úterý 14. června 2016 ·

Kateřina Valachová: "Zrušení výchovného ústavu v Chrastavě bylo vzhledem k zjištěným a absolutní neodpovědnosti předchozího vedení nevyhnutelné. Jen dodržování zákonů a pravidel zajišťuje práva chlapců (svěřených soudem nebo rodiči) a bezpečnost obyvatel. Není žádný důvod, proč by to nemělo platit v Chrastavě. Aktuální situace jen potvrzuje zjištění všech kontrol a to, co bylo doposud schováno za zdmi ústavu. Dne 21. 6. přijíždím do Chrastavy. Jsem ráda, že pan starosta vyhověl mé prosbě a svolal mimořádné zastupitelstvo. Současně běží otevřené výběrové řízení na nové vedení zařízení."


Ministerstvo školství oznámilo 8. června, že zruší výchovný ústav v Chrastavě na Liberecku. Hlavním důvodem jsou nepřijatelné výchovné praktiky, které se v ústavu využívaly a v některých případech byly horší než v nápravných zařízeních pro dospělé. Překračovaly se při nich nejen standardy MŠMT, ale i zákon. MŠMT si uvědomuje, že v ústavu je už z jeho povahy problematická mládež, s poruchami chování, nicméně i tak není možné vázat přídavky na jídlo na bodovací systém, bránit styku s rodinou, zpoplatňovat telefonáty domů i přesto, že je ústavu ze strany MŠMT hrazen paušální poplatek. Totéž platí v případě praní prádla. Nikdo nezpochybňuje, že má bodovací systém a řád existovat, nesmí ale překračovat zákon a být tak tvrdý, že vlastně útěkovosti nebrání. Ministryně Valachová navíc obdržela dopis od starosty Chrastavy Michaela Canova vyjadřující obavy o bezpečnost občanů.

„Nechci v žádném případě tyto obavy podceňovat. Navíc bývalá ředitelka ústavu paní Sochorová, která sama rezignovala pod tíhou zjištění kontrol, se z mého pohledu podílela na vyvolávání paniky a jitření atmosféry. My nyní činíme krok pro občany. Rovněž krok pro samotný ústav, kde zůstanou jen chlapci mladší 15 let a my naopak budeme chtít podpořit a napomoci zlepšení vztahů občanů Chrastavy s domovem. Udělám vše proto, abychom pomohli zklidnit atmosféru, kterou naopak bývalá paní ředitelka bez ohledu na dopad jitří, “ zdůvodňuje své rozhodnutí ministryně Kateřina Valachová.

MŠMT současně hledá umístění v podobných ústavech pro ty chlapce, kterým ještě nebylo osmnáct let, případně se nemohou z různých důvodů vrátit domů. Zohledňuje se také možnost pokračovat ve vzdělávání v učebních oborech. Chlapcům bude poskytnuta větší možnost jejich výběru.

Ministryně Valachová navštíví 21. června osobně ústav i jednání zastupitelstva Chrastavy, neboť chce osobně starostovi i občanům vysvětlit, že kroky, jež činí, mají vést ke stabilizaci situace. Situací v dětských domovech a výchovných ústavech se ministryně zabývá po celý rok. Vydala standardy směrem k těmto zařízení, které doposud chyběly. Ministerstvo také zpracovalo analýzu stavu zařízení, ministryně zahájila pravidelné pracovní porady s řediteli (první byla v dubnu, opakovaná porada byla sezvaná již dříve na polovinu července). Iniciovala setkání s ministryní Marksovou v dubnu. Výsledkem je dohoda o předložení pozice MŠMT v oblasti budoucnosti dětských domovů a výchovných ústavů nejpozději do konce srpna.

Dne 31. května se také sešla s ústředním školním inspektorem a se všemi šéfy krajských inspektorátů, kde řešili i tuto problematiku.

„ČŠI a MŠMT od příštího týdne do konce ledna 2017 provede šetření ve všech školských zařízeních výchovného charakteru, které spadají do gesce tohoto resortu. První návštěvy započnou již 15. června, do konce měsíce se mají uskutečnit další čtyři. Získáme tak potřebný aktuální přehled o situaci“, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Přikládáme souhrn dosavadních kroků v souvislosti se situací v Chrastavě

25. dubna 2016


 • jednání s ministryní Marksovou
 • výsledkem je dohoda o předložení pozice MŠMT v oblasti budoucnosti dětských domovů a výchovných ústavů nejpozději do konce srpna

26. - 27. dubna 2016


 • návštěva pověřených zaměstnanců Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 • zjištění závažných pochybení
 • tato pochybení jsou popsána ve Zprávě z návštěvy zařízení, vydané 13. května 2016.

10. května 2016


 • jednání s přímo řízenými organizacemi MŠMT za účasti NM Pícla
 • dohodlo se, že ČŠI a MŠMT uskuteční kontroly ve všech výchovných zařízení MŠMT v rozmezí červen 2016 – leden 2017

16. května 2016


 • kontrolní návštěva NM Pícla v doprovodu externího odborníka
 • v rámci této kontrolní návštěvy byly shledány taktéž zásadní pochybení a nedostatky v péči o svěřené chlapce a potvrdilo se, že zjištěné nedostatky (na které poukázala VOP) jsou reálné a výtky oprávněné
 • ředitelce školského zařízení bylo nařízeno podat do jednoho týdne návrh opatření k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy VOP
 • návrh opatření, který byl MŠMT doručen v uložené lhůtě, postrádá reflexi zásadních pochybení a nedostatků, snahu o nápravu a zlepšení, stejně jako jakákoli manažerská opatření, která měla paní ředitelka dle platných zákonů v mezidobí realizovat

20. května 2016


 • Česká školní inspekce provedla šetření stížnosti, kterou obdržela, body stížnosti shledala jako důvodné
 • vedení ČŠI má s ohledem na výsledky šetření z května t. r., důvodné pochybnosti o provedení inspekčního šetření uskutečněného v prosinci 2015
 • Z tohoto důvodu dal Ústřední školní inspektor pokyn k provedení důsledné analýzy inspekční činnosti konané v tomto zařízení v prosinci 2015 a současně dal podnět k zahájení kárného řízení s konkrétními pracovníky ČŠI

24. května 2016


 • rezignace ředitelky Sochorové

25. května 2016


 • vedením pověřena Soňa Cpinová

31. května 2016


 • termín vyhlášení výběrového řízení, ukončení: 22. 6. 2016

1. září 2016


 • zrušení výchovného ústavu

15 komentářů:

Unknown řekl(a)...
14. června 2016 v 22:08  

Mám úplně husí kůži, Déjà vu. Souhrn dosavadních kroků, kde jsem to už četl? Za komoušů nebo ještě dříve? Ano Inkvizice. Osel a papírová čepice. To je sešup.
//25. dubna 2016
//jednání s ministryní Marksovou o BUDOUCNOSTI DĚTSKÝCH DOMOVŮ a výchovných ústavů nejpozději do konce srpna
//26. - 27. dubna 2016
//návštěva pověřených zaměstnanců Kanceláře veřejné ochránkyně práv zjištění závažných pochybení
//16. května 2016
//kontrolní návštěva NM Pícla v doprovodu EXTERNÍHO ODBORNÍKA*
*Vsázím 100 Kč, že to byla Klára. Viz https://www.novinky.cz/domaci/406289-urady-si-po-prusvihu-v-chrastave-posviti-na-dalsi-pastaky.html
//20. května 2016
dal Ústřední školní inspektor pokyn k provedení důsledné analýzy inspekční činnosti konané v tomto zařízení v prosinci 2015 a současně dal podnět k zahájení kárného řízení s konkrétními pracovníky ČŠI //= VE STÍNU

Po přečtení Klářiných názorů je víceméně jasné, kam chmatají přísavky chobotnice po vysátí praktických škol.
Cit: Prioritou celé vlády musí být posílení práce s rodinou na úkor odebírání dětí do ústavů,“ myslí si Laurenčíková.
Pasťáky to jen začíná, po Klokáncích zvoní hrana dětským domovům. Domove, domove, kdopak je asi tvým nejčastějším klientem?? Už se vedou etnická šetření??
NEVER MORE: ČSSD

krtek řekl(a)...
15. června 2016 v 5:30  

Já bych nebyl tak příkrý - jinde M. Odehnal konstatuje, že v Chrastavě opravdu nebylo všechno v pořádku, systém bodů byl tak složitý, že se v něm chovanci nevyznali.
Je rozdíl mezi výchovným ústavem a dětským domovem.

mirek vaněk řekl(a)...
15. června 2016 v 7:26  

Ono když se opravdu začne zjišťovat realita, tak se objeví takováto překvapení. Možná konečně někdo zjistí, jak to skutečně na školách a ústavech vypadá. A možná že zajímavější by byly i věznice nebo nemocnice.
Jenže většinou to odskáčou ti dole, kteřým nic jiného za daných podmínek nezbylo a ne ti nahoře, kteří je k tomu dohnali.
Schody se zdola nezametou, že?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. června 2016 v 9:49  

S tím souhlasím. Ti lidé mají za úkol zvládnout "darebáky", ale nemají k tomu žádné prostředky. Logicky pak musí improvizovat a výsledkem je, že když někdo shora chce, vždycky najde chybu, která je tou improvizací daná.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. června 2016 v 10:52  

Logicky pak musí improvizovat

To jakože není zpracovaná metodika, jak zvládat nezvladatelné děti?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. června 2016 v 11:46  

Dle mne použitelná určitě ne. Nakonec my na "normální" základní škole řešíme totéž.

S agresívním žákem nejsme schopni nic udělat. Jenom čekat, kdy ublíží někomu jinému.

:-(

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. června 2016 v 12:40  

S agresívním žákem nejsme schopni nic udělat. Jenom čekat, kdy ublíží někomu jinému.

A jak k tomu na 'normální škole' přijdou 'normální žáci'. Kdo ošetří jejich právo na klid a bezpečí? Asi Sněhurka a sedm trpaslíků...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. června 2016 v 12:57  

Kdo? Nikdo. Jedině rodiče tím, že vezmou "spravedlnost" do svých rukou a vyřídí si to ručně (ať už s problémovým dítětem nebo jeho rodiči). Zatím jsem zažil výhrůžku nečím podobným a problémový žák nakonec sám, rád přestoupil jinam. Co oni dál s ním, nemám ponětí...

Strašně "rád" pak čtu chytré kecy, jak málo využíváme represivních nástrojů při potláčení šikany. My žádné rozumně použitelné nemáme.

To je horší než malé platy - bezmoc, tváří v tvář gaunerovi, většinou s rodiči za zády.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. června 2016 v 15:04  

Mimochodem -
https://www.novinky.cz/domaci/406573-pokuty-za-prestupky-razantne-stoupnou-urazka-urednika-za-10-tisic-prosla-senatem.html

Dvě věci:

1. Proč stát přitvrzuje? Je větší tlak na úředníky, policisty? Asi ano. Je větší tlak na učitele? Asi nééé. ve školách je klid. Rodiče učitele nenapadají, nanadávají jim, všude mír...

2. Zákaz pobytu skončí

Obce rovněž přijdou o právo zakázat lidem za opakované porušení veřejného pořádku pobyt na svém území. Senátoři o tom rozhodli v novele zákona o přestupcích. Zastánci zákazu jeho zachování v horní komoře neprosadili. Nepomohlo jim ani varování, že obce tak budou připraveny o účinný nástroj postihu nepřizpůsobivých lidí.

Když měly obce nějaký použitelný nástroj, je jim v zájmy zachování práv gaunerů odebrán...

Co se děje v reálném světě okolo nás se čím dál tím víc vzdaluje od toho světa školního, který právně nijak nereaguje. Učitelé jsou jako ovečky před porážkou.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. června 2016 v 22:28  

bezmoc, tváří v tvář gaunerovi, většinou s rodiči za zády

Neteři švagra jednoho kamarádova spolužáka ze střední školy vyprávěla asi ve tři hodiny odpoledne před cukrárnou v Bělé pod Bezdězem jakási postarší paní v béžovém baloňáku, že slyšela o rukavičkáři, který zná učitele, jenž čas od času bezmocně stává tváři v tvář jakémusi gaunerovi s rodiči za zády... ale žák to není.

tyrjir řekl(a)...
20. června 2016 v 4:00  

Opravdu je zrušení výchovného ústavu v Chrastavě důvodné a nevyhnutelné? Bude nebo nebude situace v chrastavském ústavu prošetřena nezávislým odborným týmem, jak to navrhuje školský výbor zastupitelstva Libereckého kraje? Omluví se paní ministryně v úterý chrastavským za své myslím dost neuvážené výroky a jednání? Viz článek J. Zdobinského, a komentáře a odkazy k němu:

http://www.ceskaskola.cz/2016/06/josef-zdobinsky-zblaznily-se-snad-pani.html

J.Týř

Unknown řekl(a)...
20. června 2016 v 11:39  

To je stejný postup, jako když se zruší základní praktické školy.
Postižené děti už nebudou tolik vidět, ale také o ně nebude odborně pečováno a společnosti se to nakonec vymstí.

tyrjir řekl(a)...
20. června 2016 v 18:46  

To je stejný postup, jako když se zruší základní praktické školy.
Postižené děti už nebudou tolik vidět, ale také o ně nebude odborně pečováno a společnosti se to nakonec vymstí.


Souhlas - podobnost tu evidentně je.

tyrjir řekl(a)...
20. června 2016 v 20:46  

Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, rozhodla o zrušení výchovného ústavu v Chrastavě k 31.8.2016. Zítra, 21.6., svůj úmysl bude osobně prezentovat zaměstnancům i občanům na zastupitelstvu.

To se koná od 17.00 hodin v prostorách tamního úřadu. Předtím chce ministryně Valachová hovořit se zaměstnanci i klienty ústavu. Rozhodla se pro otevřenost a k prohlídce ústavu pozvala i sociálně-demokratického poslance Petra Kořenka a poslankyni TOP 09 Ninu Novákovou, kteří se o aktuální vývoj v Chrastavě zajímají.

V případě zájmů o vyjádření kontaktujte tiskovou mluvčí Jarmilu Balážovou: 778 425 930.


http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-zavita-v-chrastave-do-diskutovaneho

tyrjir řekl(a)...
21. června 2016 v 11:55  

K čemu to vyjádření má být? Proč je potřeba ho vyžadovat a proč není nebo nebude rovnou zveřejněno?

Mají tiskové zprávy MŠMT patřičnou úroveň? Obávám se že mnohdy ne (když se v nich vyskytují i neurčité a logický smysl postrádající věty - viz příklady výše). J. Týř

Viz též
http://www.ceskaskola.cz/2016/06/skolnitv-tiskova-konference-ministryne.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.