Jiří Lukáš: Několik slov o smysluplnosti a epizeuxi

čtvrtek 2. června 2016 ·

Jarní státní maturity jsou u konce. Všechno proběhlo, jak mělo – podle pravidel. Všechno dopadlo, jak mělo – podle očekávání. Propadlíků je tak akorát. Navíc podle slov ministryně školství Kateřiny Valachové je „letošní úspěšná maturita signálem, že jsme si dokázali zvyknout na její centrální zadávání“. Jestli je státní maturita pro vzdělávání přínosná, nevíme. Ale zvykli jsme si. O smysluplnosti toho, na co si zvykneme, pak už příliš nepřemýšlíme. Někdy bychom ale měli. Člověk je přece tvor, který hledá smysl.


Jiří Kostečka, čestný předseda Asociace češtinářů, v jednom svém diskuzním příspěvku na České škole píše Oldřichu Botlíkovi: „A o tom, že epizeuxis patří do Katalogu plným právem, se s Vámi vůbec nebudu bavit, nejste bohemista. A jestli Vás v tomhle podpoří nějaký aprobovaný středoškolský češtinář, neskutečně shodí sebe i svůj obor.“

To je velmi odvážné tvrzení.

Zamysleme se na chvíli nad terminologií v didaktickém testu z češtiny. Vyžadování znalosti základní terminologie oboru je správné. Do určité míry. V letošním testu třeba: interpunkce, expresivní slovo, obecná čeština. To je v pořádku, jsou to výrazy, které mají pro přemýšlení o češtině na střední škole svůj smysl. Vyžadování znalosti definice epizeuxe smysluplné není. Proč?

Opakování slov je mocný umělecký a rétorický prostředek. Je třeba učit se různé typy takového opakování vnímat, používat, interpretovat, odlišovat od opakování nefunkčního apod. To má smysl. Umět jednotlivé druhy opakovacích figur pojmenovat pro běžného středoškoláka smysl nemá. Student má být veden k tomu, aby si mohl říct: „Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon“ – to je krása! Ne: Ach, epizeuxis!

„A o tom, že epizeuxis patří do Katalogu plným právem, se s Vámi vůbec nebudu bavit, nejste bohemista.“ – Zaplať pánbůh, že na tyto věci nečeštináři, ti, které by někteří češtináři rádi vyloučili z diskuze o češtině, upozorňují.

„A jestli Vás v tomhle podpoří nějaký aprobovaný středoškolský češtinář, neskutečně shodí sebe i svůj obor.“ – Myslím, že je to jinak. Epizeuxis do Katalogu požadavků jistě patří, stejně jako některé další figury, které v něm obsaženy nejsou. Avšak tím, že se autor úlohy č. 28 DT rozhodl ověřovat schopnost práce s epizeuxí vyžadováním znalosti její definice, neskutečně shodil sebe i očekávání běžného středoškoláka ohledně smysluplnosti testových úloh. Myslím, že by Cermat měl s autorem této úlohy přerušit spolupráci.

Spor o epizeuxis lze chápat jako určitý symbol. Symbol hledání smyslu. Hledání smyslu některých dílčích aspektů státní maturitní zkoušky z češtiny: Do jaké míry jsou smysluplné změny v pojetí didaktického testu, slovy ředitele Cermatu Jiřího Zíky „změny konceptu otázek obsahujících odborné termíny exaktně vypsaných v katalogu“? Do jaké míry je smysluplná nedávno zavedená povinná a striktní struktura vedení ústní zkoušky? Do jaké míry je smysluplné od příštího školního roku znovuzavedené centrální hodnocení písemných prací? Může jít ale i o hledání smyslu na obecnější úrovni: Má být zkouška z češtiny v současné podobě povinným maturitním předmětem? Je vlastně státní maturita z českého jazyka a literatury smysluplná?

28 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
2. června 2016 v 9:58  

A především to základní: Do jaké míry je smysluplná jednotná maturita pro všechny? Proč se k téhle otázce dostávají ti, kteří tak rádi na něco upozorňují, až teď, když jasná upozornění na nesmyslnost této koncepce zaznívala už dávno?

mirek vaněk řekl(a)...
2. června 2016 v 10:09  

Je zajímavé, že když dopadala čeština u maturity výborně, nikdo nepochyboval o smysluplnosti povinné maturity z Českého jazyka. A najednou, když se ukazují problémy v kvalitě absolventů, začínáme pochybovat?
Už se nám kontrola práce nelíbí?
No a kdyby ve třídě byli zadavatelé dva - jeden z jiné školy a písemky se hodnotili centrálně to by teprve přibylo pochybností.

Epizeuxis není důvodem neúspěchu, jen záminkou k diskuzi.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. června 2016 v 10:29  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
2. června 2016 v 10:30  

To máte jako s játry. Je to vysoce odborný pojem a jeho definici absolventovi lékařské fakulty rovněž netřeba znáti. Stačí, když ví, kde to je, jak to vypadá a jak se s tím pracuje.

Nebo třeba pojmy "pravá" a "levá". To je to samé. K čemu znát pojmy? Když chci jít doprava, tak tam jdu. Když chci jít doleva, tak jdu doleva. Blbé to je ve chvíli, kdy mě třeba naviguje navigace, nebo spolucestující. Pak zatáčím na lesní cesty a bloudím po polích. To se ještě dá. Hóódně blbé to je ale ve chvíli, kdy se do operačního protokolu napíše, že je třeba vyjmout levou ledvinu a absolvent lékařské fakulty vyjme tu pravou. To zabolí. A ještě více, až bych řekl definitivně zabolí, když místo pravé ledviny vyjme to játro, že?

Nicka Pytlik řekl(a)...
2. června 2016 v 10:46  

když místo pravé ledviny vyjme to játro

A ještě ke všemu, když vyjme levé játro!

Tajný Učitel řekl(a)...
2. června 2016 v 15:00  

Ó, Doležele. Srovnat epizeuxis a játra. Ta eloquence. Ten penetrující intelekt. L'adorable.

Miloslav Novotný řekl(a)...
2. června 2016 v 19:24  

Pane Lukáši, nedá mi to, abych se nezeptal. Proč jste v domnělém zastoupení „běžného středoškoláka“ napsal nesmyslnou úvahu o smysluplnosti něčeho, čehož smysl zjevně nechápete, jak osvědčujete svým povzdechem nad neznalostí přínosnosti státní maturity ke vzdělávání? Žádná „přínosnost“ zde není a být nemůže. Maturita, a to odjakživa a v jakékoliv podobě, není jen zkouška, je to „ta“ zkouška. Zkouška závěrečná, kvalifikační, souhrnná. Na rozdíl od středoškolského vzdělávání, které je průpravou. Navzdory Vaší selekci terminologie z hlediska smyslu, dovolím si použít upřesnění pomocí pojmů jistě smysluplných, a to certifikace, atestace, čili ověření, zda absolvent průpravy splnil kvalifikační požadavky, což zákonem zmocněná osoba potvrdí vydáním vysvědčení. Ať se to komukoliv zdá nesmysluplné, nebo mu to překáží v podnikání, maturita je ze zákonné podstaty vždy zkouška státní. Žádným dalším zkoušením pak vydané maturitní vysvědčení nelze zrušit či odejmout. Proto maturitní vysvědčení je podmínkou nutnou pro přijetí na VŠ, ale nemělo by nikdy být podmínkou dostatečnou. K tomu, má-li smysl požadovat maturitní vysvědčení i v jiných případech, se pro tuto chvíli nevyjadřuji, Váš článek se toho netýká.
Nemám rád příklady. Příklad není argument a je obtížné nechytat jím za slovo a nepodsouvat. Příklad jako ilustrace je doufám něco jiného. Nabízí analogii, pohled z jiného úhlu. Na rozdíly mne nemusíte upozorňovat, vím o nich, přesto: Posuďte sám, kdy má smysl uvažovat o smysluplnosti kupř. ochutnávání. Pokrm ochutnává kuchař a šéfkuchař při jeho přípravě, po naservírování jej ochutná host. Obojí ochutnávání má své opodstatnění, jen způsob dotazování po přínosnosti toho hostova závěrečného ochutnání pro kuchyňskou přípravu zdá se mi poněkud nešťastným, Vašimi slovy, nesmysluplným.
Vážený pane, k podstatě svého sdělení, totiž zpochybnění existence maturity z mateřštiny, jste se nakonec dostal. Při vší úctě, je to pojetí pro mne nestravitelné.

Jiří Lukáš řekl(a)...
2. června 2016 v 22:00  

Odpověď panu Miloslavu Novotnému

1. Pojem státní maturita užívám v souladu s terminologií Modelu maturitní zkoušky pro rok 2016: „Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).“

2. Důležitost maturitní zkoušky se v článku nezpochybňuje.

3. Vycházím z předpokladu, že maturitní zkouška má vliv na jí předcházející vzdělávání.

4. Maturitní zkouška, završující středoškolské vzdělávání, může mít různé podoby.

5. Větou „Jestli je státní maturita pro vzdělávání přínosná, nevíme“ vybízím k zamyšlení (sebe i čtenáře) nad tím, jaký vliv může mít současná státní maturita z češtiny (tj. maturita z češtiny ve společné části) na proces středoškolského vzdělávání, v podtextu míněno ve srovnání s jinými možnými podobami maturitní zkoušky, třeba tou dřívější „předstátní“ nebo nějakou jinou, alternativní.

6. O „zpochybnění existence maturity z mateřštiny“ není v článku ani slovo. Otázkou „Má být zkouška z češtiny v současné podobě povinným maturitním předmětem?“ vybízím (sebe i čtenáře) k zamyšlení, zda by současná státní maturita z češtiny (tj. maturita z češtiny ve společné části) neměla být jedním z povinně volitelných maturitních předmětů, tedy předmětem ne povinným pro všechny maturanty.

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 v 7:09  

Jiří Lukáš předložil opravdu půvabnou myšlenku: změnit postavení zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky a ze zkoušky povinné z ní učinit zkoušku povinně volitelnou.

Jeho myšlenka mě zaujala už včera ráno, ale neměl jsem čas ji ocenit, za což se autorovi omlouvám.

Podívejme se například, jak se vyvíjí „hlasování nohama“ mezi dosud povinně volitelnou matematikou a cizím jazykem (kvůli zjednodušení uvedu jen angličtinu, která mezi cizími jazyky jednoznačně vede – letos 92,3 %). Všechna čísla jsou za tzv. prvomaturanty. Ročníky 2013 až 2015 včetně zahrnují i podzimní termín – v něm ale obvykle maturuje tak málo prvomaturantů, že to se v procentech z desetitisíců žáků uváděných na jedno desetinné místo vůbec nemůže projevit. Čísla za roky 2013 až 2016 včetně jsou tedy meziročně srovnatelná.

podíl testu Ma 2013: 38,2 %, z toho 28,0 % gymnazisté a 72,0 % negymnazisté
podíl testu Ma 2014: 35,7 %, z toho 32,3 % gymnazisté a 67,7 % negymnazisté
podíl testu Ma 2015: 29,5 %, z toho 36,8 % gymnazisté a 63,2 % negymnazisté
podíl testu Ma 2016: 27,3 %, z toho 40,7 % gymnazisté a 59,3 % negymnazisté

Ačkoli jsem matematik a v testu bylo i několik opravdu pěkných úloh, které šly po podstatě, „hlasoval“ bych stejně jako většina maturantů. Protože převládající pojetí výuky matematiky (udržované při životě také pojetím státní maturity) už dnes patří do skanzenu.

V letošním maturitním testu z matematiky jsem napočítal 8 úloh za celkem 14 bodů, které dneska vyřeší chytřejší mobil. Hranicí ke složení testu přitom bylo 17 bodů. Stačí, aby smartphony pobraly ještě trochu rozumu a maturanti je můžou posílat ke státní maturitě místo sebe. Dohlížející učitel jen každým mobilem vyfotí zadání, poklepe na proměnnou, která má být vyjádřena, a přepíše výsledek do záznamového archu. Cermat by možná udělal líp, kdyby záznamové archy byly rovněž v mobilu a on nechal vyvinout aplikaci, jež by je vyplňovala přímo tam. Pak by se to jen odeslalo do Centra a učitelům by odpadlo skenování.

To je samozřejmě nadsázka (vzdělanec by napsal hyperbola, ale respektuji dosavadní terminologii katalogu požadavků z češtiny – však ona se tam ta "hyperbola" dostane!), ale ne zas tak velká. Něco podobného jsme už totiž jednou zažili s kalkulačkou.

Protože vím, že moje slova budou záměrně dezinterpretována, uvádím doslova: Rozhodně si nemyslím, že by žáci neměli umět třeba vyjádřit proměnnou ze vzorce nebo upravit jiný algebraický výraz. Pokud však k tomu budou jako dosud nuceni, aniž by to současně využívali k něčemu, co je zajímá, škola zcela pohoří. A bude to tím horší, čím dostupnější budou technologie, které lidem usnadňují práci. Nejen v matematice.

Tím se vracím k češtině. L. Šnirch dnes píše o tom, co mu maturanti na jeho škole řekli o výuce literatury, která je měla připravit na ústní zkoušku v režii Cermatu. Sám jsem letos takovou zkoušku pozoroval, a to na elitním gymnáziu. Scénář i průběh působil trapně na všechy přítomné včetně maturantů.

Všichni tři veřejně aktivní členové Asociace středoškolských češtinářů nejspíš zase hned vystartují s tvrzením, že kvalitní učitel… Ano, jenže kvalitní učitel už dávno na Cermat a na ASČ kašle. A dobře dělá. Ale co ty stovky nekvalitních? A co desetitisíce jejich žáků?

Proto se stejně jako pan Lukáš domnívám, že by společná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury měla být volitelná. A šel bych ještě dál než on: NEPOVINNĚ VOLITELNÁ. A do stejné kategorie bych přesunul i matematiku a cizí jazyk.

Neboť dokud školy nebudou nuceny své žáky zaujmout, nepohneme se z místa. Napsal snad Halas Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon kvůli tomu, aby maturanti o nějakých 80 let později hledali v jeho verši epizeuxi?

Vít Tomis řekl(a)...
3. června 2016 v 9:35  

Napsal snad Halas Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon kvůli tomu, aby maturanti o nějakých 80 let později hledali v jeho verši epizeuxi?

Kdo ví? Královský místodržící Karel z Lichtenštejna přece nechal popravit 27 českých "pánů" již v roce 1621 a nedbal na školáky, kteří se o tom budou muset učit...

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 v 9:46  

To byla, jak jste jistě pochopil, řečnická otázka (viz bod 1.9 maturitního katalogu).

A je samozřejmě otázkou, CO přesně se žáci mají učit o první polovině 17. století u nás. A JAK se to mají učit.

Josef Soukal řekl(a)...
3. června 2016 v 10:25  

Po přečtení další várky Botlíkových hloupostí odkazuji na komentář, který jsem právě zavěsil k příspěvku p. Šnircha.

Charlie řekl(a)...
3. června 2016 v 12:55  

"A je samozřejmě otázkou, CO přesně se žáci mají učit o první polovině 17. století u nás. A JAK se to mají učit."

Banebože (toto je zvolání, nikoli oslovení), tak prosím napište učebnici matematiky pro střední školy do které promítněte, klidně ruku v ruce s panem Šteflem, svoje představy, názory a vize na to, jak matematiku učit. Pochopitelně včetně pracovních sešitů a metodiky. Vlastně, proč už tu není, proč učitelé od Vás čtou jen kritiku toho či onoho. Kdy jste byl naposledy v nějaké sborovně střední odborné školy? Jestliže ano, co Vám tam řekli? Že jsou rádi, že přežívají s tím co mají 20 a více let? Že o pořádnou učebnici bez faktických a pravopisných chyb ani nezavadili? Že žáci se čtyřkou z angličtiny ze ZŠ si o Khanově škole mohou nechat jen zdát. Že s mizernou hodinovou dotací jsou vůbec schopni někoho dostat až do posledního ročníku a připravit k maturitě?
Kde jste vy všichni světlonosičové v učitelském peklu byli, když se na základě živnostenského zákona (nikoli školského) určovalo, kdo má mít maturitu? Bylo by levné napsat, že kvůli Vám podobným jsem přestal učit. Ne, Vaše osoby jsou tak bezvýznamné, že na to jste vliv neměli. Ale prostředí, kteří Vy a Vám podobní šíříte již několik let v českém školství, to již vliv mělo. Přesně jako ve filmu "Vratné lahve", už mě to přestalo bavit. Na rozdíl od mnoha svých kolegů jsem měl výhodu, že "ajťáci" jsou žádáni všude.

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. června 2016 v 14:34  

"ajťáci" jsou žádáni všude

Škoda, že nejsem ajťákem, ale jen učitelem informatiky. Ještě koncem minulého tisíciletí to vypadalo docela dobře. Každý rok něco nového, rozšiřujícího. Z informačních technologií maturovala i děvčata, a to ne každý měl doma počítač nebo připojení k netu. A pak to šlo dolů. Dokonce i schopní programátoři radši maturovali z nějaké té humaniti, prý aby se nemuseli nějak zbytečně moc učit. Jde to pomalu a těžce. Jen třeba přemluvit žáky, aby do buněk spredšítu nepsaly čísla, která si vypočítají stranou na kalkulačce. Letos snad už ani pořádně nestihnu kontingenční tabulky. Asi jen tak demáček.
Být tak z informatiky ta státní maturita, to by byla věc. Kdy někoho v Cematu napadlo tam podstrčit třeba takový nibble. Týý vogo! Teď ta diskuse okolo, články v novinách, televizní zpravodajství, diskusní pořady... Koho nibble zajímá, dneska! K čemu může komu být, dneska! Vždyť to každého splete, ohlodávat kost, nebo mrkev okusovat. Nějaký myši! A tak málo času nato, zkažené životy, zástupy bědných na pracáku. Nelidský pytlici.
To by byla reklama, panečku!

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. června 2016 v 14:36  

'přemluvit děti'

Charlie řekl(a)...
3. června 2016 v 14:51  

Taky jsem se těšil na státní maturitu z ICT. Předpokládal jsem minimální náročnost na úrovni ECDL. 7 celků praktických i teoretických úloh a světe div se, jeden na max. 40 minut. No fuj, zase distraktory. Co by pak tady psal pan Tajnej. Chudáci žáci, oni jsou tak pečliví, že 5 minut hledají BACKSPACE a pak omylem stisknou MEZERNÍK, a my jim, Herodesové, ničíme život. A ani zmínka o "fejsu", Instagramu, Twitteru - že by to většina zaměstnavatelů neoceňovala? V rámci spravedlnosti bych ale nechal testy udělat i všechny učitele, to by možná byla teprve legrace.

Charlie řekl(a)...
3. června 2016 v 14:56  

"Škoda, že nejsem ajťákem, ale jen učitelem informatiky."

Taky jsem si to dlouhou dobu myslel, než jsem přišel do styku s jedním absolventem soukromé školy (VOŠ). Když se podobní tak mohou označovat, ztratil jsem zábrany a nabídl se na trhu práce. Dnes mám klid, práce od 7 do 15,30. Na starost 600 PC v 10 budovách, proti střední je to pohodička. Navíc za mnou přišli ze školy, jestli bych nevzal pár hodin, jen tak pro radost, mají nedostatek učitelů ICT.

Miloslav Novotný řekl(a)...
3. června 2016 v 20:14  

Pane Lukáši, děkuji za obšírnou odpověď. Nechci se hádat. Co si však mám počít s tím, že mě poučujete ve čtení textu? Reagoval jsem výhradně a přesně na to, co jste napsal, a když jsem připomněl, že samotný pojem státní maturita není jen další z řady pleonasmů (to by bylo povyku, kdyby se kupříkladu dotaz na odborné pojmenování „dárku zadarmo“ objevil v DT), ale že v daném rozlišujícím kontextu je „státní maturita“ nebezpečně zavádějící termín, odpovídáte mi, že ho tak používáte. Takže já Vás taky poučím ještě jednou: Každá maturita je státní. Celá. Důkaz máte v kulatém razítku na vysvědčení. Maturitu z mateřštiny jste zpochybnil svou poslední větou, cit.: „Je vlastně státní maturita z českého jazyka a literatury smysluplná?“, načež v odpovědi mě citací věty předposlední dokazujete, že o tom v článku není ani slovo. Vlastně jste mi v šesti bodech svůj článek převyprávěl. To není dialog ani diskuse. To je trpělivý monolog, agitace. Tak ještě jednou: Otázka po smysluplnosti je nejen otázkou zjišťovací, ale v samé své podstatě takříkajíc existenciální. O nechuti k příkladům jsem se již zmínil, a přesto použiji další. Kdyby onehdy JFK nastolil otázku smysluplnosti letu na Měsíc, lidstvu by dnes chyběl velký krok.
Vážený pane, měl jsem za to, že jste češtinář. Ovšem vida, že si necháváte líbit doslova povyk pana Botlíka, který hbitě Váš článek přepsal a „šel by ještě dál“, dokonce s omluvou, že Vaše myšlenky rozvádí až s jednodenním zpožděním, načež uráží tisíce Vašich kolegů, cit.: „Všichni tři veřejně aktivní členové Asociace středoškolských češtinářů nejspíš zase hned vystartují s tvrzením, že kvalitní učitel… Ano, jenže kvalitní učitel už dávno na Cermat a na ASČ kašle. A dobře dělá.“, jsem na rozpacích, čím jste ještě vedle své aprobace, že to trpíte. Botlík pracuje v žoldu na likvidaci českého národního školství. Jak jste na tom Vy, pane Lukáši?

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. června 2016 v 21:30  

Botlík pracuje v žoldu na likvidaci českého národního školství.

Mohl byste to prosím rozvést? Jak? Pro koho? Čím?

Samotného by mě to zajímalo. Navíc, jak asi víte, jsou mezi čtenáři také lidé, kteří si o mně vedou záznamy. Takže vaše informace nejspíš uvítají i oni. Zvlášť pokud jsou opravdu ověřitelné.

Pomůže to jim i mně. Na mou duši!

Pavel Doležel řekl(a)...
3. června 2016 v 21:56  

Kolegové, cožpak vy jste nepochopili, že Oldřich Botlíků je něco na způsob předsedy strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha.

Jiří Lukáš řekl(a)...
3. června 2016 v 22:55  

Pane Novotný,

popravdě Vám moc nerozumím. A není to vyhýbání se nějakým třeba nepříjemným otázkám. Nevím, co tou rozpravou o státní maturitě chcete říct („v daném rozlišujícím kontextu je „státní maturita“ nebezpečně zavádějící termín“ - ???).

„Maturitu z mateřštiny jste zpochybnil svou poslední větou,“ píšete. To v žádném případě. Chápejte prosím uvedenou větu v kontextu celého odstavce, tedy v návaznosti na věty předcházející. Chci říct: Je vlastně státní maturita, tj. společná/státní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v současné podobě, to znamená jako zkouška skládající se z DT + PP + ÚZ se zavedenými a zaváděnými změnami, smysluplná? A má pak být takováto zkouška povinným maturitním předmětem? Toto není zpochybnění maturity z češtiny. Věta končí otazníkem, je otázkou, kterou vybízím (sebe i čtenáře) k zamyšlení. A možná, že to zamýšlení se povede ke zpochybnění současné podoby státní maturity / společné části maturitní zkoušky z češtiny.

Vaše tvrzení „Botlík pracuje v žoldu na likvidaci českého národního školství“ považuju za naprostý a nehorázný nesmysl!

S věcí nesouvisející dodatek:
Je roztomilé, že mně v jednom krátkém příspěvku stačíte přisoudit, že poučuju, agituju, něčím trpím. Pozoruhodné.

Jiří Lukáš řekl(a)...
4. června 2016 v 0:22  

oprava: ne něřím trpím, ale něco trpím a čím asi že to jsem

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. června 2016 v 1:27  

Snad jste to, pane Lukáši, ani až tak pozoruhodně opravovat neměl.

Miloslav Novotný řekl(a)...
4. června 2016 v 12:27  

Pane Botlíku, děláte si srandu? Očekáváte, že já, pouhý občan České republiky, bych měl Vám, neziskovým beduínům, vysvětlovat, co to je OSF, a přít se Vámi, je-li to nadace nebo investice? Kdo všechno je podle Vás filantrop? Vyprávějte, a přehánějte.

Miloslav Novotný řekl(a)...
4. června 2016 v 16:59  

Oprava: vám, vámi

Miloslav Novotný řekl(a)...
4. června 2016 v 17:00  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
5. června 2016 v 17:59  

Epizeuxis je hrozné slovo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 v 20:03  

Epizeuxis?
Hrozné slovo, strašné!
K vzdělání jsou cesty prašné,
úsměv by ti zkys.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.