Bohumil Kartous: Evropská komise ČR důrazně doporučuje: Udělejte něco s učiteli, než bude pozdě...

úterý 7. června 2016 ·

Evropská komise pravidelně vydává doporučení členským zemím EU s ohledem na jejich dlouhodobé i krátkodobé politiky. Čerstvé doporučení se týká (opět) zvýšení transparentnosti veřejné správy, protikorupční reformy, posílit udržitelnost financování zdravotní péče. Nejširším a nejvíce konkrétním je ale doporučení v oblasti vzdělávání.


Kromě očekávatelné inkluze (proti ČR je stále vedeno řízení pro porušování mezinárodního práva, tzv. infringement proceedings, kvůli diskriminaci v přístupu ke vzdělávání) si Rada EU, která doporučení vydává, všímá problému s učiteli. ČR patří mezi země s nadprůměrně stárnoucí učitelskou populací v rámci OECD. Problém je zároveň v tom, že učitelské povolání se jeví jako neatraktivní a na pedagogické fakulty směřují většinou pouze uchazeči, kteří se nedostanou jinam. Nejde jen o preselekci, následně dochází k redukci u těch absolventů učitelství, kteří nejdou učit a dále u těch, kteří ze školství odcházejí kvůli nízkým platům. Zároveň je tu početná skupina vysokoškolských studentů, kteří by rádi učili, ale zákon o pedagogických pracovnících požaduje (zcela nesmyslně) úplné pedagogické vzdělání, čímž tyto lidi odrazuje (více v nedávném průzkumu mezi uchazeči o studium na VŠ).

Situace směřuje k tomu, že český stát bude muset - chtě nechtě - výrazně zvýšit platy učitelů, protože ve školách budou zanedlouho citelně chybět. Zajímavý průzkum v této souvislosti provedl Národní úřad pro ekonomický výzkum v USA, který ukazuje, že v době ekonomické recese přicházejí do škol učitelé, kteří mají následně lepší výsledky. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že v době poklesu ekonomiky a menších šancí najít si práci jinde se více potentních uchazečů zajímá o práci ve škole. Český stát se opět chová krajně nezodpovědně a nechává situaci dojít do extrému, kdy nebude moct kontrolovat kvalitu a kultivovat pedagogickou obec, která je částečně v tristním stavu (zejména s ohledem na relativní neschopnost se dále vzdělávat a měnit často desítky let neměnné postupy, ve srovnání s jinými oblastmi lidské činnosti fascinující atavismus).

V okamžiku, kdy budou učitelé chybět, bude pouze nominálně doplňovat stavy. Kvalita učitelů je přitom klíčovým faktorem udržitelného sociálního a vzdělanostního rozvoje společnosti. Další zanedbávání je projevem ignorance politické moci a důkazem o tom, že její držitelé sledují jiné cíle než veřejný zájem. Jinak si to lze jen stěží vysvětlit.

Převzato z Britských listů

29 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. června 2016 0:18  

Udělejte něco s Kartousem. Doporučuje 9 z 10 učitelů...

Nico Pytlik řekl(a)...
7. června 2016 1:40  

A je to!
Je zajímavé, a v mnoha ohledech i potěšující, že tyto postavičky jsou navzdory veškerému pokroku animovány klasickou technikou. Řekl bych, že nám je v zahraničí zavidějí. Klasika je klasika. Už od dob Spejbla a Hurvínka. Zlaté časy...

Jana Karvaiová řekl(a)...
7. června 2016 6:22  

To jsem zvědavá, jestli poslechnou tak rychle jako třeba s inkluzí. To byl fofr.

tyrjir řekl(a)...
7. června 2016 8:03  

Kariérní řád učitelů nepodporuje dostatečně jejich profesní rozvoj. Procento HDP na regionální školství máme jedno z nejnižších a do platů učitelů z něj jde málo. Vzdělávací EU dotace nejsou využívané dost účelně a efektivně. Chyby se účinně nenapravují. Tohle vše se zatím jen myslím dost trapně okecává nebo zamlčuje. Viz například i nedělní pořád Otázky VM s panem premiérem, s paní ministryní a s ekonomem panem Műnichem:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030510605-otazky-vaclava-moravce-2-cast

mirek vaněk řekl(a)...
7. června 2016 8:08  

Vysokoškoláci situaci nezachrání. Na prvním stupni ZŠ je inženýr houby platný.

krtek řekl(a)...
7. června 2016 8:30  

... aneb jak ze strohé a konstatující zprávy (která není nijak zaujatá) učinit závěry typu "já vám to furt říkám". "Přátelská slova" B. Kartouse o atavistických učitelích už jen dokreslují to, co dávno víme - pan Kartous nás prostě nemá rád ;-)

Lukáš Kotek řekl(a)...
7. června 2016 8:41  

Ach jo, už zase další článek, který se odkazuje na zkoušky Scia a aplikuje jejich výsledky na pedagogické fakulty :-( Sice je hezké, že mají 4258 respondentů ve vzorku, ale když Scio testy používají 2, slovy DVĚ, pedagogické fakulty v celé ČR (a z toho žádné velké), bude to opravdu vypovídající, že...

Eva Adamová řekl(a)...
7. června 2016 10:17  

Nehledě na to, že podstatná část učitelů nejsou absolventi pedagogických fakult, ale fakult přírodovědeckých a filozofických.

V. řekl(a)...
7. června 2016 11:29  

ale když Scio testy používají 2, slovy DVĚ, pedagogické fakulty v celé ČR (a z toho žádné velké), bude to opravdu vypovídající, že...

Co by ne... SCIO dokáže určit přidanou hodnotu i u žáků školy, kteří se testování neúčastnili. Ne u jednoho žáka, ale u celého ročníku...

Lukáš Kotek řekl(a)...
7. června 2016 14:09  

Eva Adamová: Přesně tak, pokud vím tak třeba taková příprava zeměpisářů a fyzikářů jde zcela (pokud vím, nerad bych mystifikoval) mimo pedagogické fakulty.

Jiri Janecek řekl(a)...
7. června 2016 15:15  

No, není to asi moc pedagogický přístup, ale někdy stačí přečíst nadpis, podpis a to mezi tím vynechat...

Simona CARCY řekl(a)...
7. června 2016 15:29  

Já vynechávám hlavně tenhle podpis

Anonymní řekl(a)...
7. června 2016 17:05  

Ano, pedagogické vzdělání u učitelů je naprostý nesmysl. Stejně jako medicínské vzdělání u lékařů, pane Kartousi.

Richard Veleta řekl(a)...
7. června 2016 17:34  

Výrazné zvýšení platů učitelů v podstatě vyřeší situaci (nástup za 25.000, strop okolo 50.000). Viditelné výsledky se dostaví do 10 let. Noví učitelé-adepti si nejprve vynutí změny v přípravném vzdělávání a po jejich nástupu na školy se školy přirozeně promění. Rodiče začnou novým učitelům fandit. Tato cesta - cesta přes lidi - je jediná efektivní. Nástroje typu plíživá odborářská valorizace mezd, kariérní řád, standardy profese, centrální DVPP, OPVVV jsou bohužel kontraproduktivní vějičky. Změna platů musí být skoková. Nové učitele také přitáhne změna klimatu ve školství spočívající v ústupu od rigidity a standardizace směrem k rozšíření prostoru pro svobodu a tvořivost. Noví učitelé by také výrazně sáhli do administrativních systémů typu RVP a maturita. Je ovšem možné, že školská administrativa udělá vše pro to, aby ke skutečné změně nedošlo, a to tím, že učitelům přidá v řádu procent.

krtek řekl(a)...
7. června 2016 18:30  

Pane Veleto, mohu také jako odborář nastavit kotníček?
Výrazné zvýšení platů v současné době není valorizací?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. června 2016 23:07  

Lukáš Kotek řekl(a)... 7. června 2016 8:41
Sice je hezké, že mají 4258 respondentů ve vzorku, ale když Scio testy používají 2, slovy DVĚ, pedagogické fakulty v celé ČR (a z toho žádné velké), bude to opravdu vypovídající, že...

Uchazeči o studium na VŠ podávají v ČR v průměru více než dvě přihlášky. A mnozí uchazeči o studium na Právech, FSV, FSS i další si podávají další přihlášku třeba na PedF UK, MU. Takže jich je ve vzorku dost (kolik to se ve zprávě můžete dočíst). Pravda vzorek není reprezentativní, ale některé trendy jsou tak silné, že jistě platí i plošně.

Nicméně vaše poznámka ukazuje, že situace na Ped.F. bude nejspíš ještě horší, než uvádíme ve zprávě. Totiž ti schopnější z uchazečů o ped fakulty tam nakonec nenastoupí, protože je přijali jinde, např. na ta práva.

Lukáš Kotek řekl(a)...
7. června 2016 23:21  

Ondřej Šteffl: Ano, to že uchazeči podávají více než dvě přihlášky je pravděpodobné. Opravte mě ale jestli se mýlím, ale o tom, na které, ve Sciu těžko můžete mít přehled. (Ostatně Vaše zpráva je co do metodologie velmi strohá.) A na celé UK, jejíž fakulty zmiňujete, používají Scio testy dvě fakulty.

"Pravda vzorek není reprezentativní, ale některé trendy jsou tak silné, že jistě platí i plošně."
Promiňte, to je oxymóron.

"Nicméně vaše poznámka ukazuje, že situace na Ped.F. bude nejspíš ještě horší, než uvádíme ve zprávě."
Zajímalo by mě čím to dle Vás ukazuje, moje poznámka směřovala právě k tomu, že váš výzkum o tom stěží může cokoliv vypovídat.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. června 2016 23:42  

Opravte mě ale jestli se mýlím, ale o tom, na které, ve Sciu těžko můžete mít přehled. Přesně o tom máme úplný přehled, dokonce nám uchazeči sdělují i pořadí v jakém mají o školy zájem.

"Pravda vzorek není reprezentativní, ale některé trendy jsou tak silné, že jistě platí i plošně."
Promiňte, to je oxymóron.

:-)

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. června 2016 23:46  

Lukáš Kotek řekl(a)...
Pokud se v těch datech chcete vrtat, rád vám je dám. Třeba objevíte ještě další zajímavosti.

marmelada řekl(a)...
8. června 2016 1:15  

Možná platí plošně, ale určitě už ne tak silně ;-)

Ondřej Šteffl řekl(a)...
8. června 2016 2:38  

No právě nikdy nevíme, mohou platit i silněji ;-)

Lukáš Kotek řekl(a)...
8. června 2016 5:53  

Ondřej Šteffl: K přehledu -- děkuji za zpřesnění, chápal jsem to původně jinak.

Nicméně úplný přehled? Stále jste omezen studenty, kteří vůbec použijí vaše testy. Hlavní výhrada tak stále platí, množství a rozložení škol, které Scio testy nepoužívají, je příliš velké na to, aby bylo možné něco vyvozovat. Jak sám píšete, reprezentativní výzkum to není.

Za nabídku dat děkuji, zvážím :-) Bojím se, že ale by to byla jedna z aktivit, které bych, jak se znám, odložil na neurčito.

Tomáš Barták řekl(a)...
8. června 2016 7:07  

Diskuse se - podle mě - trochu odklonila. Na to, co dělá pan Kartous, mám také svůj názor, ale je jasné, že pokud stát nezačne něco dělat, bude situace po čase vážná, možná až kritická. To, že by ve třídách s žáky neměl kdo sedět, asi nehrozí. Už teď ale chybějí učitelé (tedy ti, kdo opravdu chtějí učit). Zaměstnanců ve školství na pozici učitelů je dost, ale chtějí se všichni opravdu starat o děti? To je plíživý problém. Neprojevuje se viditelně a jednoznačně. Stejně tak se neprojeví hned, pokud dojde k výraznému zvýšení platů učitelů. Pokud k němu ale nedojde, je to zaručeně cesta do pekel. I když současným politikům je to asi jedno. Oni, obávám se, vidí opravdu maximálně na konec volebního období. A v současnosti budou řešit spíše situaci ve zdravotnictví a v OKD. Bohužel pro nás - učitele i společnost.

Eva Adamová řekl(a)...
8. června 2016 10:18  

"Zaměstnanců ve školství na pozici učitelů je dost ..."

..., ale začínají výrazně chybět určité aprobace a naopak přebývat aprobace TV-Ov, OV - Vz (výchova ke zdraví)apod. Dříve se okrajové předměty spojovaly do aprobací s M, ČJ a RJ nebo s naukovými předměty (F, Z, D, Př). Jedinou aprobací určená pro blbečky z řad komunistů byla Tv - Bv (branná výchova). Dnešní svobodná volba vede k tomu, že VŠ chrlí množství ve školách neuplatnitelných absolventů.

Matikářů je málo a fyzikářů je jako šafránu, přitom za totáče M-F studovalo lidí docela dost. Proč?
1. studovalo ji docela dost lidí, kteří se na jiný obor neměli šanci dostat díky politickým problémům rodičů
2. M-F dostávali tučné preferenční stipko, které při dobrém prospěchu pokrylo náklady studenta na celý semestr.

Informatiků nebude dost nikdy, protože, kdo je schopný se tímto oborem živit mimo školu vydělá si dvojnásobně víc. Podobně to bude i s učiteli odborných technických předmětů na SŠ.

Učitelů 1. stupně je nedostatek pouze přechodný, a to jen v místech s velkým populačním růstem. Zde je ale jiný problém. Neustálým lpěním na hudebních, výtvarných a tělocvičných předpokladech vyřazujeme ze studia tohoto oboru zájemce, kteří by i chtěli menší děti učit, ale jsou spíš šikovnější na matiku než na malování.

Ygrain řekl(a)...
8. června 2016 13:06  

Na ZŠ je problém i s angličtináři - pokud můžu soudit podle studentů, kteří k nám přicházejí, běžně vystřídají za ZŠ 4-5 angličtinářů, kteří jsou mnohdy tak lekci před nimi, a znalosti a dovednosti tomu odpovídají.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
8. června 2016 17:00  

Lukáš Kotek řekl(a)... 8. června 2016 5:53
Stále jste omezen studenty, kteří vůbec použijí vaše testy. Hlavní výhrada tak stále platí, množství a rozložení škol, které Scio testy nepoužívají, je příliš velké na to, aby bylo možné něco vyvozovat.

To by bylo na delší debatu, my třeba známe data ze Sondy Maturant 1998, kterou prošli všichni maturanti, máme i jiné projekty Vektor, máme data z projektu Uchazeč, kde jsou všichni uchazeči o studium na VŠ atd. A všechno to potvrzuje opakovaně opravdu velmi špatnou PRůMĚRNOU! úroveň uchazečů o studium ped. oborů.

Lukáš Kotek řekl(a)...
8. června 2016 17:46  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
marmelada řekl(a)...
9. června 2016 4:21  

Ondřej Štefl: Je docela možné, že průměrná úroveň uchazečů o studium na pedf je nižší než celkový průměr (úrovně všech uchazečů). Podstatné ale je, kdo je nakonec přijat, kdo studium následně dokončí (nebo lze stanovit i bližší metu: kdo se dostane aspoň do 3. roč.) a jaké jsou v úrovni uchazečů rozdíly mezi fakultami.

Jinak podprůměr neznamená nutně tragedii, ale to by musela být dostupná data o rozložení nebo aspoň nějaký číselný údaj (takový jsem ovšem u uchazečů o studium na pedf neviděla).

A na závěr metoda, jak zvýšit úroveň uchazečů o studium na pedf skokově: Zvyšte platy učitelů na 50 tis. měsíčně a při příštích přijímačkách Vám na měření úrovně nebude stačit metr ;-)

PS: Sonda Maturant z 98? Ta bude asi podobně aktuální jako volební preference z téhož roku ;-)

Jiří Kostečka řekl(a)...
11. června 2016 18:34  

Ad pan Kartous: "Situace směřuje k tomu, že český stát bude muset - chtě nechtě - výrazně zvýšit platy učitelů, protože ve školách budou zanedlouho citelně chybět."

Konečně Vám to i na EDUinu došlo? Neslýchané! (Při vší skromnosti: tohle tvrdím veřejně už 20 let. A že si jako angličtinář dovedu přivydělat - takže vůbec nebojuji za sebe...; ale co kolegové dějepisáři, zeměpisáři...? Zrušíme jim obor?)

A ještě: Fandíte Boltíkově iniciativě "Odtajněno"? OK, tak odtajňujte i Vy: kolik máte ve svém slavném (b)eduinském týmu praktikujících učitelů, ať základoškolských, nebo středoškolských, že se tak suverénně už roky vyjadřujete ke školské problematice?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.