Utajováním maturitních dat jde ministerstvo proti všem současným trendům

pondělí 9. května 2016 ·

Pokud by učitelé věděli, jaké nejčastější chyby ve státních maturitách studenti dělají, mohli by je na zkoušku lépe připravit. Ministerstvo školství ovšem zatím anonymizovaná data nezveřejňuje, a jde tak proti současným trendům, jako jsou transparentnost či využívání velkých dat ve vzdělávání. Aliance pro otevřené vzdělávání se proto rozhodla podpořit iniciativu Maturitní data – odtajněno.


Data pořízená za veřejné peníze by měla být i veřejně využívána. Takřka za nulové náklady na anonymizaci maturitních dat a na jejich zveřejnění by se mohli učitelé dozvědět, kde má většina studentů největší problémy či s jakými úlohami mají problém studenti z jednotlivých studijních oborů. Získali by tak ke svým poznatkům ze třídy širší kontext. Také širší veřejnost, laickou i odbornou, by nad daty jistě napadlo řádově víc otázek než úředníky.

“Zatajování dat postrádá v dnešní době jakoukoliv logiku. Zveřejnění anonymizovaných dat nemá žádná negativa, naopak pomůže budoucím maturantům, aby se na maturity lépe připravili,” sdělil zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno Oldřich Botlík. Protože ministerstvo školství se zveřejněním anonymizovaných dat váhá, chtějí podporovatelé iniciativy po skončení maturit – každý individuálně na základě zákona o svobodném přístupu k informacím – požádat o souhrnné výsledky každé testové úlohy. Vloni ministerstvo školství muselo podle zákona odpovědět na 170 dotazů, iniciativa však už nyní našla přes čtyři sta žadatelů. Je tak velká šance, že se ministerstvo školství rozhodne vyhnout se nesmyslné administrativě a maturitní data zveřejní. Mohlo by si tak vyzkoušet první krok k důkladnému systémovému řešení – totéž se bude za rok týkat i dat z jednotných přijímaček. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů je zveřejnění anonymizovaných dat možné.

“Podmínky vzdělávání nelze zlepšovat, pokud nevyužijeme veškerý potenciál dosavadních zkušeností, materiálů či dat o vzdělávání. Iniciativa Maturitní data – odtajněno má tak naši podporu,” doplnila Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání organizace EDUin.

K tématu proto v úterý 10. května od 17 hodin proběhne ve Skautském institutu diskuse na téma K čemu je dobré zveřejnění maturitních dat?, které se zúčastní Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno a spoluautor projektu Kalibro, v němž školy získávají podrobné informace o výsledcích své práce. Dalším účastníkem bude Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla, který se také otevíráním dat zabývá.

19 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
9. května 2016 v 8:32  

"...Také širší veřejnost, laickou i odbornou, by nad daty jistě napadlo řádově víc otázek než úředníky..."

Dnes se ale tváří, že je napadají odpovědi. Problém zvaný "big data" nestačí vyřešit tak, že se laikům poskytne pytel čísel. Nebudou si s nimi vědět rady. A pokud ano, povede právě neodborný přístup k chybným interpretacím a lživým závěrům, jen se bude poukazovat na to, že to zjistil z velkého balíku dat od ministerstva.

To, že někoho napadne řádově víc otázek než nějakého úředníka není překvapivé. Pana Botlíka napadají soustavně absolutní ptákoviny, jako že mu nejde slepit šaškovská čepice. To jsou ti praví příjemci big dat a ti nejpovolanější interpreti.

Oldřich Botlík řekl(a)...
9. května 2016 v 10:17  

Nedávno jsem měl znovu v ruce Orwellův román 1984 (Nineteen Eighty-Four).

Mezi třemi ústředními hesly vládnoucí diktatury je také Nevědomost je síla (vedle Válka je mír a Svoboda je otroctví). V originále: IGNORANCE IS STRENGTH, WAR IS PEACE a FREEDOM IS SLAVERY.

Hesla (a v případě aplikace na nepřístupnost maturitních dat pak zvláště to o nevědomosti) jsou skvělou ilustrací postupů vedoucích k ovládnutí mas: „znevědomit je“, ztupit či potupit je atd. Podobně se ostatně vyjádřil i náš klasik: Kdo nic neví, musí všemu věřit.

COKOLI – JEN PROBOHA NE (KRITICKÉ) MYŠLENÍ!

Odpovídá to přesně přístupu ředitele Cermatu J. Zíky a jeho obavám z nesprávného výkladu zveřejněných údajů, který si lze poslechnout v pořadu Duel (Český rozhlas Plus).

Argumentace Simona Carcy mi silně připomíná postupy Pavla Zeleného.

tyrjir řekl(a)...
9. května 2016 v 10:49  

Myslím, že zveřejnění anonymizovaných maturitních dat je z didaktických i dalších důvodů ve veřejném zájmu. Zasadit by se o to, myslím, mohly a měly i školy včetně pedagogických fakult. A také zřizovatelé škol.

krtek řekl(a)...
9. května 2016 v 11:18  

A mohli by žáci poskytovat datovému centru informace o velikosti nohy, datum nástupu do ZŠ, informaci o tom, zda chodili či ne do MŠ, případně ještě další údaje, abychom zjistili, s čím výsledky korelují a s čím nikoliv?

Oldřich Botlík řekl(a)...
9. května 2016 v 12:22  

Zveřejnění anonymizovaných maturitních dat je z didaktických i dalších důvodů ve veřejném zájmu. Zasadit by se o to, myslím, mohly a měly i školy včetně pedagogických fakult. A také zřizovatelé škol.

Může se o to zasadit úplně každý, kdo pro to chce něco udělat. A velmi jednoduchým způsobem. Podrobnosti viz Maturitní data – odtajněno.

tyrjir řekl(a)...
9. května 2016 v 12:41  

Žádejte data o tom, co maturanti v České republice umějí a neumějí

„Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu.
Učitelé uvidí výsledky své práce v širších souvislostech.
Data existují, nikomu neuškodí a náklady nestojí za řeč.


http://data-mat.cz/

Stačí tam přidat jen svůj email. Právě jsem tam ten svůj přidal. J.Týř

Vít Tomis řekl(a)...
9. května 2016 v 13:19  

Já jsem spíš praktik než pedagogický teoretik... Nevím, zda by mi data nějak extra pomohla ke zkvalitnění výuky. V každém roce mě překvapí neznalost něčeho jiného.
A tak jsem si párkrát udělal veskrze praktickou zpětnou vazbu. Když část třídy odpověděla při nějakých testech na určitou otázku špatně, našel jsem si, kdy jsme dané učivo probírali a jak to vypadalo v té době s výukou. Zjistil jsem, že zpravidla byla větší absence žáků, nejčastěji kvůli tzv. školním aktivitám (oslava tu jednoho, tu jiného dne něčeho, exkurze do rodného či úmrlčího domu atd.) A protože počet hodin odpadlé výuky neovlivním, přestal jsem si tím lámat hlavu...

krtek řekl(a)...
9. května 2016 v 13:48  

A s maturitními daty v ruce mohl jste, kolego V., předstoupit před vedení či před MŠMT a černé na bílém ukázat, že školy v době maturit nesmějí organizovat exkurze, protože to vede k poškození studentů, stejně jako velikonoční prázdniny, jarní prázdniny, vánoční prázdniny, podzimní prázdniny a letní prázdniny. Ale ty aspoň některým studentům poslouží jako čas ke zdokonalení domácí přípravy.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. května 2016 v 14:00  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Simona CARCY řekl(a)...
9. května 2016 v 15:24  

Pořád ale společnosti nikdo z těch místních infotitánů nepředložil to, jakými způsoby a metodami chce ty skryté drahokamy z těch případně získaných dat těžit a k čemu to bude dobré. Že bychom našli konečně exaktní důkaz, že čepice má dno a Botlík není umanutec? To ale nalézt nelze. Že Zlatuška netrpí obsedantní poruchou, ale jen zlobovaný politik nějakých neziskovek a jedné problematické ziskovky? Tak k tomu opravdu nepotřebuji big data. Tady stačí selský rozum, který však je - jak se zdá - nedostatkovou komoditou u mých názorových odpůrců.

tyrjir řekl(a)...
9. května 2016 v 15:58  

Proč by ta data nemohla být zveřejněna? Kdo si s nimi neví rady, ať je nestuduje. Proč by žáci, učitelé i odborná a neodborná veřejnost nemohli mít zpětnou vazbu a informaci, jak to s těmi výsledky vypadá? O čem vlastně tahle diskuse je?

Simona CARCY řekl(a)...
9. května 2016 v 16:11  

Ale pane Týři, to se velmi pletete. Není pravda, že „Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu. Jak by to otevření samo o sobě provedlo? Někdo, kdo si chce hrát na Boha, bude muset interpretovat nebo také dezinterpretovat data tak, aby se mu hodila do krámu. Jde o vysoce odbornou činnost, k níž nespatřuji u názorových oponentů kompetence. Prostě ti, kdo po otevření volají jsou spíše než zárukou odbornosti jistou zárukou manipulace s odkazem na data, kterou bude obtížné odborně dokazovat veřejnosti, jež odbornou průpravu nemá. Ostatně SEMTEX byl taky vyvinut za státní peníze a o recept na něj se podle zákona 106 Scio vůbec nepřihlásilo. Celá argumentace veřejnými zdroji a proto veřejnými daty je hloupý manipulativní pokus (vybraného) soukromého sektoru parazitovat na výsledcích státu.

tyrjir řekl(a)...
9. května 2016 v 16:14  

Personalizace diskusí v České škole myslím někdy překračuje únosnou mez: Proč by se kdokoli, kdo s těmi daty chce pracovat, měl zpovídat někomu, kdo experesívními a mnohdy i urážlivými výrazy (viz výše) odpočátku potřebu jejich zveřejnění znevažuje osobním napadáním těch, kteří ta data, myslím, právem chtějí znát?

Miloslav Novotný řekl(a)...
10. května 2016 v 21:37  

Pane Týři, zaprvé, hrabat se v něčem, do čeho Vám nic není, není zpětná vazba, ale jen nemístná zvědavost. Zpětná vazba, buď kladná, nebo záporná, je termín přesně definovaný. Není to divadelní kukátko na prohlížení zpětnovazebního systému, ale nedílná jeho součást. Přitom ona „velká maturitní data“, jichž se chtějí parazité a škůdci vzdělávacího systému zmocnit (o naivních zvědavcích nemluvě), skutečně zpětnovazební informací jsou. Dovoluji si připomenout, že vnější manipulace se zpětnou vazbou je zahrávání si se stabilitou systému. To je, oč tu běží. Zadruhé, do jednoho všichni zastánci té rádoby prospěšné „iniciativy“, ražené štítem opentleným v článku chytlavými proklamacemi jako „transparentnost, odtajnění, veřejný zájem, kritické myšlení, lepší příprava, širší kontext“ atd. se současně netají tím, co všechno by se s tím „dalo dělat“. V diskusi pak se přimlouvá sám Orwell, Botlíkem čtený právě naruby.
Obrana je rovněž bojem, a ten bývá tváří v tvář. V tom není nic osobního. Ohánění se floskulí „ad personam“ je jen úskok v argumentační nouzi. Za vzdělávací systém v České republice (zpětnovazební) nenesou odpovědnost ani učitelé, ani žáci, ani Vy osobně, a vůbec už ne parazité a škůdci Botlík se Štefflem. Proto „velká data“ nejsou a nemohou být zpětnou vazbou pro nikoho ze jmenovaných, kteří sice součástí systému být mohou, ale nejsou jeho řídícím (ve společenském kontextu odpovědným) členem.
To skutečně nejste schopen domyslet, o co zaprodaným parazitům, úkolovaným rozvratem českého národního školství jde? Botlík a spol., bojovníci za učení pro život, ne pro papír, nepřátelé přípravy středoškoláků, zacílené v posledním ročníku na maturitu, najednou horují pro zlepšení „předmaturitního“ drilu? Ani nápad. Jestli ministerstvo podlehne, roztrhne se další pytel s přísavnými „projekty“, s pomluvami českého školství, konec konců i s případnými žalobami proti České republice, kde jinde, než u koupeného ESLP. Teprve bychom zírali, kolik to komu zase hodí, koho taky ještě diskriminujeme, kdo byl poškozen atd. Všechno se jim hodí a před ničím se nezastaví (viz cizí mocí nařízená a dozorovaná „inkluze“). Jediná naděje je: Zastavit je.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. května 2016 v 22:40  

Za vzdělávací systém v České republice (zpětnovazební) nenesou odpovědnost ani učitelé, ani žáci, ani Vy osobně, a vůbec už ne parazité a škůdci Botlík se Štefflem.

Logiku to, pane Novotný, má, což o to. Jen přemýšlím, jestli a k čemu jsou ta data těm, kteří tu odpovědnost nesou. A ještě, před kým ji nesou, a jak se ta jejich odpovědnost těmi daty modifikovaná a posílená protaví až do našich podlaží vzdělávání.
Ze svojí pytlické podstaty jsem pro zveřejňování všech dat týkajících se veřejného prostoru včetně státní správy a samosprávy a to nejen ve školství. Tedy vyjma informací týkající se bezpečnosti občanů. Jsem pro zveřejnění všech smluv, které stát uzavírá s kýmkoli a o čemkoli, zveřejnění účetnictí všech státních organizací, zveřejnění platů všech pracovníků, kteří jsou placeni státem na jakékoli pozici, zveřejnění výsledků maturit na všech školách jmenovitě, zveřejnění výsledků příjmacích testů všech žáků přijatých na kteroukoli státní školu. Žádná anonymizace. Jsem přesvědčen, že společnost si s těmito informacemi musí umět poradit, a věřím, že si i poradí. Je to jeden z kroků, jak se vypořádat s korupcí, protekcí, klientelismem a zhovadilostmi všeho druhu.

tyrjir řekl(a)...
10. května 2016 v 23:49  

Souhlasím s panem Pytlikem.

Simona CARCY řekl(a)...
11. května 2016 v 7:22  

Pane Blaho, sorry, ale souhlasit s Vámi při vší úctě nemohu. Kéž by byla pravda to, co je jen tajným přáním: společnost si s těmito informacemi musí umět poradit.
Tato společnost neumí mnohem prostší cviky jako ubránit se před agresí vnější, ubránit se před podvody vnitřními. Tato společnost se zdaleka nedobrala schopnosti takového nadhledu, aby uměla nezaujatě hodnotit. V zemi, kde platí cosi, čemu se, bohužel, říká česká modlitba - Soused má kozu a já nic, Bože, dej, aby mu chcípla - nelze objektivně hodnotit. Zde je základem subjektivismus, prospěch. A proto odkláníme křišťálově čisté pravdy od jejich obsahu. Na školách se při zkouškách všeho druhu podvádí, Bureš přece nikdy nevlastnil Čapí hnízdo, řepku si do motoru lijeme jen proto, že je to naše hobby. Ne, tato společnost si s informacemi neumí poradit. Není pro ně zralá, nikdo ji k tomu nevychoval a co hůř, ona sama o to nestála a stále ještě nestojí. Jí stačí, když po goebbelsovsku bude mektat nějaký věrozvěst svá moudra bez ohledu na skutečnou pravdu. Hlavním motivem hry na otevřenost maturitních big dat je, jak přesně vystihl pan Novotný, hledat nástroje k útoku na princip existence centrálních zkoušek. Není za tím nic menšího, než ztracenej kšeft všech těch věrozvěstů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. května 2016 v 9:37  

Kéž by byla pravda to, co je jen tajným přáním...

Z mojí strany je to přesvědčení, a veřejné.
Ale jinak jste, paní Carcy, poměrně přesně popsala nemálo důvodů, proč všechny ty informace důsledně zveřejňovat. Lidé se s informacemi musejí naučit pracovat. Chceš zakázky od státu, chceš být státem placen, tak s tím počítej. Mnozí se ježí, pravda, protože by přišli o svoje kšeftíky a výhodičky, kdy ručka ručku myje obousměrně. Řekl bych, že nejvyšší čas už byl.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. května 2016 v 19:26  

Já si také myslím, že data by měla být veřejně přístupná. A nejen ta Cermatí, ale i jakákoliv jiná, která jsou pořizována za veřejné peníze a nepodléhají režimu utajení, či neobsahují osobní a citlivé údaje.

Pokud na ně společnost není připravena, tak už nám není pomoci.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.