Luděk Šnirch: Zamyšlení k Cermatem zveřejněným alternativám odpovědí jarního maturitního testu 2016

pátek 27. května 2016 ·

Sice Cermat nezvolil formu strojově čitelných dat a nepropojil tyto se správnými odpověďmi, tak aby tyto šlo přímo dále zpracovávat, ale pro ajťáka to zase takový problém není. Správné odpovědi najdete o jeden klik dál.

Domluva na terminologii

Cermat používá úlohy a podúlohy, relevantní údaj z hlediska hodnocení je počet hodnocených otázek

Pokud si data převedete do Excelu, propojíte, začnete si klást otázky a můžete o testech přemýšlet.

Třeba tyto (vše spojeno jen s daty prvomaturantů):

Jaká je průměrná úspěšnost u všech otázek testu?

 • ČJL 57 otázek 60 minut 71,72 %
 • Mat 37 otázek 105 minut 56,39 %
 • AJ 64 otázek 95 minut 78,53 % (poslech a četba)
Již 11. maturitu je tento rozdíl konstantní – tedy matematika o 15-20 % méně.

Jaká je úspěšnost u uzavřených otázek (tedy student vybírá právě jednu z nabízených možností)?

 • ČJL 48 otázek 76,48 %
 • Mat 19 otázek 65,96 %
 • AJ 56 otázek 80,39 %
Přičemž AJ a ČJL vybírá ze 4 možností (ABCD) a matematika z 5 (ABCDE).

Jaká je úspěšnost u otevřených otázek (tedy student formuluje odpověď)

 • ČJL 9 otázek 46,35 %
 • Mat 18 otázek 46,30 %
 • AJ 8 otázek 65,56 %
Proč je tak odlišná úspěšnost uzavřených a otevřených otázek - rozdíl 15-30 %?

Matematika má skoro 50 % otázek otevřených, čeština a angličtina podstatně méně.

Kolik otázek skončilo v úspěšnosti v rozpětí 0-50 %?

 • ČJL 8, nejhůře podúloha 2 úlohy 22: 11,14%
 • MAT 12, nejhůře úloha 2 : 15,72 %
 • AJ 2, nejhůře úloha 19: 47,23 %

Kolik otázek skončilo v úspěšnosti v rozpětí 80-100 %?

 • ČJL 28
 • MAT 2
 • AJ 33

13 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
27. května 2016 v 9:50  

Pane Šnirchu, děkuji za přehledné zpracování dat. Metodologie neetického kalibrování didaktických testů je z nich evidentní. Nedivil bych se, pokud by rodiče na základě podobných analýz podali stížnost k soudu, vzhledem ke znevýhodnění pomalejších, pečlivějších, či méně stresu odolných žáků u kvalifikační zkoušky. Stávající podoba DT si o to vyloženě říká.

Cermat spoléhá na historicky podmíněnou pasivitu veřejnosti a naivní víru v institucionální spravedlnost.

Vít Tomis řekl(a)...
27. května 2016 v 10:52  

Nádrž se plní několika stejně výkonnými čerpadly. Dvě čerpadla by prázdnou nádrž naplnila za x hodin.
Vyjádřete v hodinách, za jak dlouho by prázdnou nádrž naplnilo n čerpadel.
----

Tohle je pravdu (podle neúspěšnosti) nejtěžší maturitní příklad???

Ondřej Šteffl řekl(a)...
27. května 2016 v 16:03  

Tohle je pravdu (podle neúspěšnosti) nejtěžší maturitní příklad???

Ano! Naprostá většina maturantů totiž ve skutečnosti neumí pracovat s abstraktní proměnnou, což já osobně pokládám za mnohem, mnohem (epizeuxis ;-)) důležitější než všechny logaritmy, siny, ba i dělení mnohočlenu mnohočlenem, vektory atd. atd. (dále jen XXL). Neboť bez takového pochopení se vlastně XXL musí omezit na provádění algoritmů, bez pochopení.

Naprosto na stejné téma je i loni či předloni nejtěžší úloha :"Kolik je jedna třetina ze 3^(3k+2)? k je celé číslo.". Nám matematikům přijde triviální a řešíme ji během 5 vteřin, ale bohužel mnozí matematici vůbec nechápou, v čem mají ti ostatní problém. Empatie nebyla u matematiků nikdy silnou stránkou.

Bylo by zajímavé vědět, co tom soudí odborníci - didaktici matematiky, třeba z JCMF ;-), kteří tam už léta XXL cpou.

Ygrain řekl(a)...
27. května 2016 v 16:39  

Nelze mi opět nepřipomenout onoho studenta s SPU, který nestihl projít třetinu testu z češtiny...mimochodem, u ústní zkoušky si vedl výborně. V obou jazycích.

Mimochodem, ráda bych se zeptala místních speciálních pedagogů: když navýším délku textu řekněme o třetinu, stačí dyslektikovi navýšit jeho individuální limit také o třetinu, anebo musí být navýšení větší kvůli narůstající únavě?

krtek řekl(a)...
28. května 2016 v 5:52  

Paní Ygrain, a jak bude žák s SPU, který ani s prodlouženým časem (testy asi o 20 %, pokud se nymýlím) nestihne projít třetinu testu, postupovat v práci, do které nastoupí hned po ukončení maturitní zkoušky? S papírem z PPP bude za přepážkou pošty trvat na tom, že za frontu nemůže? Já se mu neposmívám, ale buď je jeho porucha závažnější a více omezující, nebo se za ní skrývá i jeho neschopnost s poruchou pracovat a snižovat její dopad. Žáka neznám, poruchu jsem nediagnostikoval, jen dodávám své pochyby o vině testu.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. května 2016 v 7:47  

To je pořád dokola. Úlohou státu je zajistit dodržování pravidel, která mají být pro všechny stejná. Úlohou státu nemůže být vytváření speciálních zákonů a norem, které budou někoho zvýhodňovat za účelem zglajchšaltování všech ve všem. Před zákonem a pravidly si musejí být všichni rovni a ne že támhle Pepíček je pomaleji chápající, tak mu přidáme čas, Mařenka je malá, tak jí při basketbalu asistent bude nosit na zádech, Frantík se nedokáže soustředit, tak ho necháme běhat po třídě, atd. Tohle je to neštěstí některých oborů, jako je třeba speciální pedagogika. Ano, speciální pedagogika má své nezastupitelné místo, stejně jako psychologie, či psychiatrie. Všichni absolventi těchto oborů by ale měli chápat, že jejich cílem musí být POMÁHAT, nikoliv VYMÁHAT na společnosti ÚLEVY. Nemohu někoho nechat udělat test v autoškole lehčí a někoho těžsí, na základě naměřených kognitivních schopností. Tím totiž omezuji práva ostatních na bezpečnost. Nemůžeme stále někomu od nějakých povinností ulevovat. To je cesta do pekel. Bohužel nejeden speciální pedagog, či psycholog si popletl svoji úlohu pomáhat s úlohou vymáhání úlev pro ty, kterým pomoci nedokázal, nebo neumí. Tudy ale cesta opravdu nevede a vést nesmí.

Ygrain řekl(a)...
30. května 2016 v 11:22  

Pane krtku, mě na tom zaráží nejvíc to, že za ty tři roky, co jsem studenta učila, neměl problém s časovým limitem v angličtině a dokonce tam ani navyšování limitu nevyužíval nebo jen minimálně. Pokud vím, závažnější problémy neměl ani v češtině. Nebyl důvod očekávat, že ten test nestihne.

Pane Doležele, motáte jablka a papáje. Nejde o to, abychom ulevovali od povinností, ale abychom nepenalizovali, co student nemůže ovlivnit a co nesouvisí s jeho kognitivními schopnostmi. Když má někdo ruku v sádře, dáte mu snad více času na úkoly vyžadující psaní, ne? A nebudete ho přece pérovat za hrabopis, protože nemůže pero pořádně držet? Tady se můžete podívat na simulace, jak dyslektik vnímá text http://www.elet.sk/swift_data/source/elet/newsletter/efekt_rozmazanosti.png, http://3.bp.blogspot.com/_BRjrlwVHBOI/TUWa_cdOgaI/AAAAAAAAAD0/ivqcGSAmqMA/s1600/dyslexia_words.JPG, http://www.elet.sk/swift_data/source/elet/newsletter/efekt_vymytia.png. A čím delší takový text je, tím více soustředění vyžaduje a tím víc se dyslektik unaví a začne dělat chyby v porozumění.

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. května 2016 v 13:43  

Když má někdo ruku v sádře, dáte mu snad více času

Když má někdo problém hodný zřetele, může se ze zkoušky ve stanovené lhůtě omluvit, a zkoušku vykonat, až se jeho stav zlepší.
'Snědl jsem párek nevalné chutě, tak mi na té patnáctistovce prodlužte čas na splnění limitu pro olympiádu alespoň o pět minut.'

Ygrain řekl(a)...
30. května 2016 v 14:48  

Pane Pytlíku, pokud vám to uniklo, bavili jsme se o dyslexii, což je rozhodně problém hodný zřetele a mávnutím kouzelného proutku se nespraví.

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. května 2016 v 15:14  

Neuniklo, pani Ygrain, neuniklo. Jen jsem cítil potřebu Vás nadsadit fakt, že mávat sádrou v jednom odstavci s mozkouvou disfunkcí poněkud nesedí. A začala jste s tím Vy. Moc to nesleduji, pravda, ale měl jsem pocit, že třeba při příjímacích zkouškách se některým uchazečům čas prodlužuje.
Jen by mne zajímalo, jak to pak vypadá při vlastní výuce. Při diktátu se věta zopakuje dvojnásobněkrát, u písemného zkoušení se zjednoduší zadání, nebo se prodlouží čas vypracování? Ostatní žáci budou v té době sedět zticha, aby nerušili a podmínky práce byly srovnatelné... Nebo jak to je?

Nebyl důvod očekávat, že ten test nestihne.

Tak kde je problém? Nikdo nic neočekával, a ejhle, padlo krupobití. Petr Svatý to má na triku.

Ygrain řekl(a)...
30. května 2016 v 17:40  

Vážně? A proč ne? Za tu sádru ani ten dys student nemůže, ani jedno ho nedělá hloupým a obojí ovlivňuje rychlost, jakou pracuje.
Diktáty se v angličtině nepíšou (v češtině se, pokud vím, doporučuje použít místo toho doplňovací cvičení), na testy a slohy se prodlužuje čas. Pokud je na tom student hodně špatně, zjednodušuju zadání - krátím, zvětšuji, zvýrazňuji, vynechávám např. překlad atd. Obvykle to potřeba není, stačí stejné zadání a delší čas.

Kde je problém? Víte co, zkuste si ten test z češtiny vypracovat, pokud jste to ještě neudělal, a pak se podělíme o dojmy. Nechci vás ovlivňovat předem.

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. května 2016 v 21:20  

zkuste si ten test z češtiny vypracovat, pokud jste to ještě neudělal

Neudělal, a mohu Vám, paní Ygrain, se vší odpovědností říci, že jej určitě ani neudělám. Nejsem řádně připraven. Uplynulých asi tak šestnáct let se specializuji na psaní krátkých ostrovtipných sdělení v rozsahu nejvýše dvacet polorozvitých vět, zejména pak na tomto webu. Průměrně tři celé a dvě desetiny sdělení denně, a to věru na složení maturitní zkoušky byť zřejmě prosté nestačí prostě.
V podzimním termínu by byla pravděpodobnost nárokového zažití úspěchu větší, a na jaře bych se bezesporu dočkal i já.

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. května 2016 v 22:44  

Teď mne ale napadlo, že než ten test úspěšně absolvuji, budu mít podle všech ukazatelů zkažený celý život.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.