Česká školní inspekce ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti

čtvrtek 5. května 2016 ·

Ve dnech 9. – 20. 5. 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníku středních škol v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem. Ověřována bude dosažená úroveň ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti.

Z Ověřování výsledků vzdělávání je realizováno v režimu inspekční činnosti v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Výběrové zjišťování výsledků je součástí tematické inspekční činnosti zaměřené ve školním roce 2015/2016 právě na sledování podmínek, rozvoje a dosažené úrovně ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti.

Do vzorku je zařazeno 897 základních škol a víceletých gymnázií a 419 středních škol, testováno bude více než 50.000 žáků. Základní školy a víceletá gymnázia byly vybrány tak, aby sestavený vzorek byl statisticky relevantní a obsahoval školy různých zřizovatelů, různé velikosti i různého umístění v rámci jednotlivých krajů České republiky. Vzorek středních škol je pak tvořen všemi školami, které ve školním roce 2015/2016 vzdělávají žáky v 1. ročníku učebních oborů. V každé škole zařazené do testovaného vzorku bude ověřována vždy pouze jedna z výše uvedených gramotností. Upravené varianty testů jsou připraveny i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast je však dobrovolná a rozhoduje o ní ředitel školy.

Výběrové zjišťování bude ověřovat aktuální úroveň žáků v jednotlivých funkčních gramotnostech v rozsahu očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů. Cílem je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Žáci obdrží výsledky svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné výsledky budou k dispozici po 1. červnu 2016. Výstupy pro žáky, jejich učitele i ředitele škol jsou strukturovány tak, aby poskytly formativní zpětnou vazbu využitelnou ve vzdělávání každého jednotlivého žáka, ale také objektivizované informace pro vlastní hodnocení škol.

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání bude provedeno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InpsIS SET. Po ukončení testování budou všechny využité testy umístěny do databanky testových úloh, a zpřístupněny tak všem dalším školám zapsaným do školského rejstříku. Ty si tak budou moci podle vlastního uvážení testování provést také, a to v režimu školního testování s obdobnými výsledkovými sestavami, jako školy zařazené do výběrového zjišťování.

Výsledky výběrového zjišťování budou jedním z podkladů pro souhrnné tematické zprávy o podmínkách, rozvoji a dosažené úrovni v jednotlivých funkčních gramotnostech, v nichž doplní zjištění z inspekční činnosti prováděné ve školách. Jednotlivé tematické zprávy budou zveřejněny v srpnu 2016.

24 komentářů:

laimes28 řekl(a)...
5. května 2016 18:53  

takovýmato pidlovinama se zabývá čši

laimes28 řekl(a)...
5. května 2016 18:54  

po nocích v knihovnách budou noci v jeskyni

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. května 2016 19:03  

Školní informatikové zdarma zkontrolují aktualizace/zaktualizují eventuelně doinstalují. Vyzkouší a dohlédnou na testování, provedou registraci žáků. Je to fakt jen pár hodinek, žádná dlouhá doba. ZA PUSU! Kdyby aspoň poslali nějakou dvacítku (no dobře, třicítku) inspektorku...

Anonym řekl(a)...
5. května 2016 19:04  

Výběrové zjišťování bude ověřovat aktuální úroveň žáků v jednotlivých funkčních gramotnostech v rozsahu očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů.

U žáků 6. ročníku. Na základě čeho? Výstupů pro 9. ročník?

tyrjir řekl(a)...
5. května 2016 21:47  

"Česká školní inspekce ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti"

Jako zdrojový text pro toto ověření si dovoluji navrhnout některé texty MŠMT a ČŠI. Třeba ty, které se týkají tzv. "Kariérniho řádu učitelů". J.Týř :)))

mirek vaněk řekl(a)...
6. května 2016 7:21  

Proč až v květnu? Co budete zjišťovat? Jak se za jeden rok zlepšili? Pokud bude mít výsledky z loňských přijímaček, dá se porovnat o kolik se žáci zlepšili.

Oldřich Botlík řekl(a)...
6. května 2016 7:34  

Zjištovat výsledky vzdělávání prostřednictvím výběrových šetření (tj. na malých vzorcích žáků) je nejvhodnější cesta, kterou mohla Česká školní inspekce zvolit. Je to VELMI SPRÁVNÝ KROK.

(1) Kvalitní výběr vzorku zajišťuje dostatečnou reprezentativnost výsledků.

(2) Malý počet žáků ve vzorku umožňuje zařadit do testů i úlohy se složitější strukturou odpovědi, než je kliknutí na A, B, C, ..., případně zapsání jednoho či dvou slov.

(3) Takové testování neohrozí životní osud žádného žáka ani v případě, že nějaká testová úloha bude vadná nebo hodnotitelné neuznají odpověď, která je ve skutečnosti správná. To se například o státní maturitě říct nedá.

(4) Bude-li ČŠI používat kvalitní úlohy, může jejich zveřejňování spolu se zveřejňováním výsledků (a anonymizovaných prvotních dat) výrazně pomoci učitelům i pedagogickému výzkumu.

(5) ČŠI se nemusí VŮBEC zaměřovat na češtinu, matematiku a cizí jazyk, ale testováním může naopak ukazovat, že stejně důležité jsou i ostatní předměty, včetně třeba výtvarné výchovy. Skvělý příklad takových reprezentativních výběrových šetření podává třeba Nový Zéland.

Simona CARCY řekl(a)...
6. května 2016 9:18  

Feřtek má Finsko, Botlík má Nový Zéland. Když jeden krade zvrchu, tož druhý musí zespoda... zpívá Petr Klus. Expert přes experta se předhání, když se blíží volby, kdo by tak mohl svoje polínko přihřát v nově střihnutém ministerstvu.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. května 2016 10:48  

A pytlici zase ostrouhají...

Ondřej Šteffl řekl(a)...
6. května 2016 13:08  

Oldřich Botlík řekl(a)... 6. května 2016 7:34
Zjištovat výsledky vzdělávání prostřednictvím výběrových šetření (tj. na malých vzorcích žáků) je nejvhodnější cesta, kterou mohla Česká školní inspekce zvolit. Je to VELMI SPRÁVNÝ KROK.

Ano a ještě navíc:
(6) Protože jde v principu o anonymní (anonymizované) šetření, je možné testování doplnit o dotazníky a zjišťovat řadu dalších věcí - např. vzdělání rodičů, sociální situaci, čas strávený u televize, studijní cíle, množství domácích úkolů, kvalifikovanost učitelů atd. atd. (nic takového se u maturity ani u přijímacích zkoušek nesmí). Což umožňuje zabývat se souvislostmi, příčinami, a tedy i navrhovat a zkoumat možná opatření.

To je jistě optimistické. Otázka je, zda to někdo udělá (to možná jo), zda pak výsledky zanalyzuje (to taky možná jo, mj. i proto, že ČŠI na rozdíl od CERAMTU dává kompletní data k dispozici, a může to udělat i někdo jiný) a hlavně zda to pak někdo využije v rozhodování. A to bohužel nejspíš ne. Viz zavedení povinného poslední ročníku MŠ zcela v rozporu s odbornými studiemi.
Nico Pytlik řekl(a)...
6. května 2016 13:08  

Strouhám stroužek
na tenoučký proužek.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. května 2016 13:12  

Což umožňuje zabývat se souvislostmi, příčinami, a tedy i navrhovat a zkoumat možná opatření.

Bezesporu! Zakážeme dětem televizi, a rodičům tíživou sociální situaci.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
6. května 2016 15:33  

O. Šteffl: "nic takového se u maturity ani u přijímacích zkoušek nesmí"

Tak proč se letos u Scio testu měli studenti vyjadřovat k inkluzi a imigraci???

Ondřej Šteffl řekl(a)...
6. května 2016 18:34  

Zdeněk Sotolář řekl(a)... 6. května 2016 15:33
O. Šteffl: "nic takového se u maturity ani u přijímacích zkoušek nesmí"
Tak proč se letos u Scio testu měli studenti vyjadřovat k inkluzi a imigraci???


Asi jste se chtěl zeptat, "Jak je možné, že ...". U maturity a přijímacích zkoušek se to nesmí proto, že to zapovídá Zákon o ochraně osobních údajů. U maturity a přijímací zkoušky totiž vždy nutně musíte znát identifikaci, vědět, komu konkrétně výsledek patří, a tím pádem jakákoliv další informace je osobní údaj. A ty se bez souhlasu osoby nesmí mimo zákonem stanovené výjimky shromažďovat. U testů pro školy ovšem do Scia žádná identifikace žáka nedorazí (čili to nejsou osobní údaje), u NSZ je sběr doprovodných údajů ze strany studenta dobrovolný a data jsou zpracována s jeho souhlasem. Čili vše probíhá v souladu se zákonem.

Pokud jste opravdu myslel Proč?, tak proto, že to může přinést zajímavé informace. V tomto případě např. ověřujeme hypotézu, že vztah k inkluzi a k imigraci spolu silně korelují. Ověřujeme i jiné věci, třeba, kdy děti přestane bavit matematika, zda děti, které nerady spaly v MŠ, mají lepší studijní předpoklady (nemají), proč uchazeči nechtějí studovat na učitele, apod.
V. řekl(a)...
7. května 2016 0:04  

že vztah k inkluzi a k imigraci spolu silně korelují.
Další důkaz, že je inkluze špatně připravená.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. května 2016 8:00  

"V tomto případě např. ověřujeme hypotézu, že vztah k inkluzi a k imigraci spolu silně korelují. "

No jistě, lidé se zdravým rozumem mají na oboje realistický pohled, který se bláznům nehodí do krámu.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
7. května 2016 8:11  

"V tomto případě např. ověřujeme hypotézu, že vztah k inkluzi a k imigraci spolu silně korelují."

Ověřování hypotézy je v pořádku, jen mi není jasné, co to má společného s přijímáním na střední školy. Nemohu si pomoci, ale zjišťování názorů a postojů v souvislosti se studiem mi silně připomíná normalizační dotazník s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se vstupem vojsk bratrské pomoci.

Miloslav Novotný řekl(a)...
7. května 2016 10:57  

Tohle přesně inspekční činnost není. Ta spočívá vždy v dozorové činnosti zmocněného orgánu. Jízdy na černo, porušování technologické a jiné kázně, porušování zákona a předpisů se neprovádí statistickým šetřením. Jestli na tuhle novou potrhlost ČŠI pasuje nějaká definice, pak je to tzv. fuška (též melouch) ve významu - práce na černo, bez oprávnění. Není ostatně divu, že se o tom okamžitě rozklábosili zdejší fušeři, Botlík a Šteffl.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. května 2016 14:58  

Zdeněk Bělecký řekl(a)... 7. května 2016 8:11
co to má společného s přijímáním na střední školy....zjišťování názorů a postojů v souvislosti se studiem mi silně připomíná normalizační dotazník s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se vstupem vojsk bratrské pomoci.

Očividně pracujete s neúplnými informacemi, což je jistě i moje chyba.
Tak tedy: 1. toto zjišťování se týká účastníků NSZ.
2. vyplnění dotazníku je dobrovolné, a učastníci vědí, že tyto informace jsou zpracovány pouze statisticky a nikam dál neputují, zejména je nedostane žádný fakulta, na kterou se hlásí.
3. Uchazeči nám v tom důvěřují, mj. proto, že už to děláme 20 let a nikdy jsme žádný slib daný uchazečům neporušili.
4. Dotazník vyplní vždy něco kolem 90 % účastníků NSZ.


V. řekl(a)...
7. května 2016 19:40  

Uchazeči nám v tom důvěřují, mj. proto, že už to děláme 20 let a nikdy jsme žádný slib daný uchazečům neporušili.

Více než 20 let ovšem nevadilo, co si kdo myslel. Dokonce skoro nevadilo, co kdo říkal. Za poslední rok dva se situace hodně změnila. A mění se stále rychleji. Pokud nemáte ten správný názor...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
7. května 2016 20:18  

"data jsou zpracována s jeho souhlasem. Čili vše probíhá v souladu se zákonem."

Prosím tesat do kamene. Protože se stejný souhlasem odcházejí žáci na zvláštní školy. A přesto nás bruselští byrokrati odsoudili.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
7. května 2016 20:21  

"to může přinést zajímavé informace"

Např. že soukromá firma plnící veřejnou službu zneužívá situace ke sběru "dalších" dat.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. května 2016 22:40  

Myslím pane Sotoláři, že teď motáte hrušky a jablka. I když chápu, že vás "dobrovolnost"souhlasu při odchodu žáků na zvláštní školy nebo naopak "do inkluze" trápí, s našimi dotazníky to nemá nic společného. Stejně tak "veřejná služba", tu plní naše Scioškola, ale nikoliv NSZ ani další testování. To byste mohl říkat, že veřejnou službu plní i prodejce interaktivních tabulí či nakladatel učebnic, a to jen proto, že se to nakupuje za peníze z veřejných rozpočtů.

Rozmyslet si přesně, co vám na našem postupu vadí, a pak to napište. Zatím to vypadá, že vám to vadí, ale není zcela jasné proč.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. května 2016 12:34  

Ad 1)Nevím, zda si někdo od nějakého prodejce musí kupovat interaktivní tabule, ale sciotesty uchazeč kupovat musí. Pane Šteffle, opravdu nevnímáte ten rozdíl? Protože děláte přijímačky na veřejné školy, musí na vás být kladeny stejné nároky jako na Cermat. Pan Botlík požaduje po Cermatu data právem, stejně je však musí(me) požadovat i po firmě Scio. Pak se k jeho výzvě rád přidám.

Ad2)Dobrovolnost, nedobrovolnost,považuji sbírání vedlejších dat právě u přijímaček na veřejné školy za zneužívání situace soukromým byznysem. Co na tom není jasného?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.