Výzva studentům pedagogických fakult

sobota 9. dubna 2016 ·


Milí spolužáci na českých pedagogických fakultách,

ačkoli studujeme v různých koutech země, tak se zdá, že v řadě věcí je naše situace podobná. Ve škole máme hodně oborové teorie, méně už pedagogické praxe. Dříve nebo později nás čeká učení – sami ale nevíme, jestli jsme připraveni poradit si s realitou školy. A ve vzduchu visí volání po inovacích.

Co s tím? Přemýšleli jsme, jak můžeme přispět k vyšší kvalitě našich pedagogických oborů a co udělat, abychom se opravdu připravovali především na práci s lidmi a na to, jak je dokázat zaujmout.

Výsledkem je vznikající iniciativa Otevřeno, v níž otevíráme diskusi o výuce na našich fakultách. Pojďte ji otvírat s námi!

Jsme to přece my, studenti, kdo dovede být aktivní a najít si svou cestu. Otevřeno je studentský spolek, který pořádá rozmanité akce a snaží se pedagogické fakulty posouvat dopředu. A pro každého studenta, kterému výuka na pedagogických fakultách nestačí, je Otevřeno příležitostí více se rozvíjet a podílet se na proměně vlastního vzdělávání.

Po zkušenostech z Brna a velkých ohlasech, jaké náš projekt vyvolal v médiích, jsme dali dohromady skupinu studentů různých oborů a fakult napříč zemí a přicházíme nabídnout Otevřeno všem studentům pedagogických oborů v České republice!

Když si přečtete naše prohlášení, zjistíte, že máme jasnou vizi vzdělávání. Jako studentský spolek vyvíjíme spoustu aktivit, na akce si zveme hosty z praxe. A věříme, že tohle všechno je přenositelné.

A tak právě v těchto dnech tvoříme platformu, jež bude společným hlasem nás všech – organizaci studentů pedagogických oborů, kteří se silnou identitou v zádech dokáží prosadit svůj zájem a přispět tak k lepšímu vzdělávání.

Přicházíme v čase, kdy poptávka po něčem takovém začíná být nejen mezi námi studenty víc než zřejmá. A fakulty na naše volání slyší, podporují nás a berou nás jako partnery k diskusi a spolupráci.

Proto si vás, milí spolužáci, dovolujeme vyzvat, abyste se přidali k naší myšlence a vzniku Otevřena na vaší fakultě – rádi vám pro to poskytneme maximální podporu.

Budeme také rádi, budete-li tuto výzvu šířit mezi své spolužáky a další studenty pedagogických oborů – čím větší podporu se nám podaří získat, tím úspěšnější můžeme být!

Věříme, že propojení studentů napříč republikou přinese do fakultních vod svěží vítr a těšíme se na možnosti, které to bude znamenat pro náš společný cíl.

studenti pedagogických fakult
Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého

7. dubna 2016 – Den vzdělanosti

Vize Otevřena

Úvodní představení a kontaktní formulář

16 komentářů:

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 22:33  

Co s tím? Přemýšleli jsme, jak můžeme přispět k vyšší kvalitě našich pedagogických oborů a co udělat, abychom se opravdu připravovali především na práci s lidmi a na to, jak je dokázat zaujmout.


Jestli tohle je podle nich učitelství, tak mám o školství docela strach.

Otevřeno nemá žádný program? Ta výzva jen láká studenty. Není to zase nějaký pokus jak zmanipulovat dav?

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 22:51  

Tak po přečtení programu.

Připomíná mi to hesla "Továrny dělníkům" a později "Důležitá je sebekritika" a "Zavádíme chozrasčot".

Bojím se jaká bude realita.

Čpí z toho ideologie namísto spontánnosti nadšených studentů.

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 23:20  

Tato výzva vskutku vyvolává úsměv. Buď to učení v člověku je nebo není. Nepředpokládám, že jakákoliv škola připraví 100% absolventa. Ono to ani není reálné.

Romana Howe řekl(a)...
9. dubna 2016 23:31  

aha, pane Moudrý, takže jako u lékařů - proč tedy ten diplom, nutnost studovat na PF, medicíně? Buď to v tom lékaři, učiteli je, nebo není - praxe, učení se příklady, učení se od mistrů oboru, to není potřeba. Já bych navrhovala již po maturitě rovnou nechat učit - buď to v člověku je, nebo není...Ušetříme za zbytečná studia a praxe.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 1:26  

již po maturitě rovnou nechat učit

A léčit taky!!!
Tak sluníčko v duši. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař...

Unknown řekl(a)...
10. dubna 2016 9:42  

Renata Kalabisová - 9. dubna 2016 23:31

O tom to vůbec není, trochu jste si to převrátila nebo jsem to špatně vyjádřil. Samozřejmě, VŠ je potřeba, ale žádný didaktik Vás nepřipraví "nikdy" na 100%. Připraví Vás pouze v obecné rovině, pač nikdy nemůže předvídat konkrétní situace učitel - žak. A že je jich tisíce. O tom nemusíte pochybovat. Teprve v praxi si člověk začne uvědomovat jisté vazby, interakce ke svým klientům. Každá třída je jiná, každý žák je jiný. Dobrý učitel se v praxi vyprofiluje tak za 5 let . Vy jste přesvědčena o tom, že všichni lékaři jsou na 100%? Já tedy ne. Jsou dobří učitelé, lékaři, inženýři,...a naopak jsou špatní učitelé, špatní lékaři,..A k těm špatným lékařům potom nechodíme. K těm inženýrům za kterými padají mosty také ne a nyní je "in" nechodit i ke špatným učitelům. Týká se to všech povolání.

Pavel PEŠAT řekl(a)...
10. dubna 2016 11:42  

To RK: Já bych navrhovala již po maturitě rovnou nechat učit - buď to v člověku je, nebo není... Tak prosím pěkně ukažte prstem na ty kolegy, kteří jsou po maturitě (přípusťme, že i po maturitě za samé dostatečné) připraveni na to, aby šli učit třeba na střední školu. Vždyť je to naprostý nesmysl. Zcela fatální nedorozumění je v tom, že vysoká škola nemá za úkol připravit 100% učitele nebo lékaře. Vysoká škola má za úkol ho připravit tak, aby získal (a prokázal) všeobecné znalosti a v první řadě naučil se učit sám sebe – co se týče kompetencí k výuce žáků, ty nemohou být z podstaty věci 100% hned po absolvování fakulty. Měl by ale být schopen se relativně rychle doučit v praxi to, co nestihl na fakultě. To, že by měli/mohli mít studenti pedagogických fakult více praxe, je pravda. Je třeba ale také říci, že jejich intenzívnímu pedagogickému růstu v praxi brání mimo jiné to, že místo dalšího studia si musí shánět přivýdělky, aby nemuseli spát pod mostem. Současně je třeba také poznamenat, že pokud jsou učitelé v praxi (regionálním školství) placeni za vedení studentů pedagogických fakult stejně, jako jsme placeni my na vysokých školách, dostávají za tuto práci tak mizernou odměnu (obecně nižší než odpovídá jejich tarifní hodinové mzdě), že to prakticky nikdo nechce dělat a v potřebné kvalitě už vůbec ne. Identifikujme problémy tam, kde jsou!

Romana Howe řekl(a)...
10. dubna 2016 12:15  

To P.Pešat: to byla ironická reakce na předchozí komentář pana Moudrého: 'Buď to učení v člověku je nebo není. Nepředpokládám, že jakákoliv škola připraví 100% absolventa.'

Jak si někdo může myslet, že dlouhodobá strukturovaná praxe již za studia budoucímu učiteli nepomůže rozvinout své schopnosti? Řekla bych, že pro učitele je hlavní, aby měl empatii, lidskost, rozhled - to snad je téměř ve všech lidech, ne? To ostatní je nácvik - učení se od mistrů, rozbor vlastních hodin, pokus - omyl - hledání řešení....V Anglii mají studenti možnost poslední rok celý strávit ve škole pod vedením zkušeného učitele, který nejprve se studentem rozebírá své vlastní hodiny, pak postupně nechává studenta učit samotého pod jeho dohledem, s jeho detailním vedením a pomocí v podobě rozboru cílů hodiny, strategií i kontroly výstupů. Toto u nás ZCELA!!! chybí....a to z různých důvodů, v neposlední řadě i ekonomicko-administrativních samozřejmě. Měli bychom ale tlačit na to, aby se to změnilo. Měli bychom pomoci studentům, aby jejich studium bylo konečně smysluplné, ne pouze teoretické.

Pavel PEŠAT řekl(a)...
10. dubna 2016 12:58  

To RK: Samozřejmě, v obecné rovině souhlas. Jen je třeba dodat, že anglický systém přípravy učitelů je trochu odlišný od našeho, většina pedagogům, kteří vyčují na středních školách, vystudovala svůj obor jako odborné studium a teprve pak si doplňovali pedagogické vzdělání (u nás zhruba ekvivalent "pedagogického minima"). Dále, empatie, lidskost, vlídnost jsou u učitelů velmi žádoucí a důležité, i když bohužel ne vždy samozřejmé. Za stejně důležité bych však považoval odborné znalosti a nadhled - já mohu kvalifikovaně posoudit jen ty odborné znalosti v ICT/informatice a fyzice a příp. speciální pedagogice. Myslím, že nemohu udělat jiný závěr, než že většina studentů má v nich po střední škole velmi velké rezervy a pokud absolvují studium jiných aprobačních předmětů a výše uvedené učí jako neaprobovaní, je v tom často problém a nelze říci, že by to, co vyučují, bylo vždy v souladu s aktuálně dosaženým stupněm poznání. Neupřednosťňoval bych tedy jedno hledisko před druhým. Fakt ovšem je, že lidskost a empatie se v rámci celoživotního vzdělávání získávají velmi, velmi nesnadno – to jde u těch odborných předmětů o poznání lépe :D.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 14:14  

s jeho detailním vedením a pomocí v podobě rozboru cílů hodiny, strategií i kontroly výstupů

Detailní vedení? Rozbory? Cíle? Strategie? kontrola?
Brrr. Úplně jsem se zpotil. Tak v té Anglii také to tupé podřizování se vnuceným autoritám a direktivní nesvobodě? A jak to mají ve Finsku? Nebo Švýcarsku?
Přeji Vám i Vašim žákům rozjasněnou mysl.

Unknown řekl(a)...
10. dubna 2016 15:02  

"aby měl empatii, lidskost, rozhled - to snad je téměř ve všech lidech, ne? To ostatní je nácvik - učení se od mistrů, rozbor vlastních hodin, pokus - omyl - hledání řešení.."

A to je právě paní Renato K. to - "buď to učení v člověku je nebo není". Někomu je to dáno, jinému ne. Dokonce si troufám říci, že jisté věci, zde zmiňované, nelze naučit.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. dubna 2016 15:06  

Já rozumím výzvě studentů především jako výpovědi o kritickém stavu a kvalitě ped.fakult. Dovedete si představit, že by s takovým vyhlášením přišli medici nebo budoucí stavaři? A že by takhle vypadalo? Ke cti vedení ped.fakult je, že to vesměs vítají.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. dubna 2016 20:51  

Měli jsme jednou jednoho mat fyz pedagoga. Prý jim na vš rvali do hlavy výšiny matematické abstrakce, ovšem ne již tolik možné způsoby jak školákovi učivo vysvětlit, aby ho pochopil, situace, které mohou nastat, dotazy, které žáci mohou klást, apod. Jinými slovy, učili vš matematiku budoucí učitele zš a sš, dělali z nich matematiky a fyziky/chemiky NE učitele. Možným vysvětlením je, že sami profesoři na zš či sš nikdy neučili, tudíž nemohli vědět, jaké situace mohou nastat. Já bych je-studenty, potažmo vš profesory na půl roku dal do školy, učiteli placené volno a rybo plav.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 21:05  

Tak už mi někdo řekněte, jak má učitel postupovat, když se žák zvedne a odejde ze třídy.
p.s.
Nad tím, proč tak případně činí moji žáci jsem se nezamýšlel, a nebudu. Zajímá mne především správný postup z hlediska příslušných právních norem. Ostaní je vedlejší.

turistao 982 řekl(a)...
10. dubna 2016 22:46  

Pro Nico Pytlík, 10.4.2016, 21:05: Obávám se, že na tuto situaci zatím žádné právní normy neexistují. Nanejvýš byste se dozvěděl:"Nesmíte připustit, aby taková situace nastala" ale jak to nesmíte připustit, to Vám už nikdo neřekne. Za všechno může učitel.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 23:59  

Nesmíte připustit, aby taková situace nastala

No právě! A to se má žák případně podělat nebo vymočit do kouta?
Škoda, že to tu nečtou i odborníci na vzdělávání. Poradili by, napsali článek nebo svolali nějaké diskusní fórum...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.