Tajný učitel: Inkluze jako zástěrka skutečných problémů ve vzdělávacím systému

pondělí 25. dubna 2016 ·

Senát schválil novelu o inkluzi, se kterou se, jako v trojském koni, svezl danajský dárek povinných centralizovaných přijímacích pohovorů na střední školy s maturitou a povinné centrální maturity z matematiky. Mnoho papíru se popsalo a mnoho vášnivých debat se vedlo o inkluzi. Žalostně málo se toho však napsalo o povinných centralizovaných přijímačkách a povinné matematice u maturit. Přitom lze spekulovat, že v porovnání s inkluzí mají tato dvě opatření mnohem dalekosáhlejší a potenciálně destruktivnější efekt na kvalitu vzdělávání a úroveň vzdělání obecně.


Mimo jiné se pravděpodobně změní metodika i náplň výuky přinejmenším v 8. a 9. ročníku ZŠ a ve 4. ročníku SŠ a to směrem k výuce na testy, což prokazatelně snižuje kvalitu výuky. Vnitřní motivace žáků i učitelů k učení se snadno a rychle nahradí motivací vnější, jmenovitě strachem z testů. Změní se „profil absolventa“ SŠ s maturitou, prohloubí se sociální nerovnost a dojde k částečnému vyloučení humanitně talentovaných dětí z všeobecného sekundárního a vysokoškolského vzdělání. Zmenší se počet absolventů s všeobecným vzděláním a naroste počet úzce specializovaných dělníků.

Proč je to špatně? Protože selekce a přivírání dveří dětem k všeobecnému a vysokoškolskému vzdělání nemusí být, z hlediska dlouhodobé - nejen ekonomické - prosperity všech občanů země, prozíravým krokem. Na první pohled se zdá, že zvýšit počet kvalifikovaných dělníků ve výrobě je rozumné, zejména pokud víme, že český průmysl v současné době postrádá cirka 150 000 vyučených. Nicméně, pohyby na trhu práce v rozvinutých zemích jednoznačně indikují posun od výroby ke službám a kreativním zaměstnáním a rovněž posun od využívání lokální pracovní síly, buď k automatizaci, globalizaci nebo k ekonomickým přistěhovalcům. Jinými slovy, výroba se postupně stěhuje do rozvojových zemí s levnější pracovní silou nebo se robotizuje, přičemž zůstává a roste to ostatní.

Proč by Česká republika měla být v tomto výjimkou, je zatím nejasné, pokud ovšem nehodlá zůstat navždy evropskou montovnou cizích produktů, banánovou republikou. Tvůrčí lidé většinou benefitují z všeobecného vzdělání, z rozhledu, ze schopnosti dávat věci do souvislostí a ze schopnosti kriticky myslet. Všeobecně vzdělaní lidé jednoduše více myslí, jsou altruističtí, méně otevření manipulaci, či radikalizaci a více ochotni kritizovat stinné jevy postkomunistické demokracie. Díky znalosti cizích jazyků jsou schopni prověřovat zdroje zpráv, být mobilní, rozšiřovat obzory atd.

Nebylo by lepší přijít na způsob jak skloubit kvalitní všeobecné vzdělání s kvalitní výukou rukodělných dovedností? Nebylo by lepší mít všeobecně vzdělané svářeče, tesaře a zedníky, než úzce profilované dělníky a vzdělanou, ale manuálně neschopnou intelektuální elitu? Proč je to možné v Německu? My ale z nějakého důvodu „cizáckým“ osvědčeným postupům a dokonce ani meta-výzkumům z principu nevěříme, nebo si je jednoduše, vzhledem k jazykové nekompetenci, nedovedeme přečíst. Musíme si tu svou cestičku za světlem poznání prošlapat sami, byť je tato místy zrádná a často vede k slepému konci. Hlavně, že je naše, česká.

Převzato z autorova Blogu tajného učitele

29 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. dubna 2016 v 1:15  

dojde k částečnému vyloučení humanitně talentovaných dětí z všeobecného sekundárního a vysokoškolského vzdělání

Nevidím mnoho důvodů, proč by se i humanitně talentované dítě nemohlo připravovat na kvalitní řemeslo. To jako že řemeslo je něco podřadného? Snad, že nám tu zavání nějaké elitářství, nad 'ťulpasy' nosíku ohrnování a pošklebování se vůkol? Ale, ale...
Povíme si, až Vám, milý pane, bude zatékat střechou, spadne veranda, dostanete šlehu od bojleru nebo budete marně dupat na brzdu.
Alespoň jednotné pojmosloví kdybyste používal. Když sekundární, tak terciální, když vysokoškolské, tak středoškolské. Darmo mluvit...

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. dubna 2016 v 1:28  

Motto pro jednadvacáté století:
Všichni zaměstnanci státu s požadovaným vysokoškolským vzděláním povinnou maturitu z matematiky zpětně a bez výjimek!

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. dubna 2016 v 6:06  

Kéž by inkluze byla jen zástěrkou?!?

Josef Soukal řekl(a)...
25. dubna 2016 v 6:41  

Z valné části snůška už dlouho veřejně šířených hloupostí.

mirek vaněk řekl(a)...
25. dubna 2016 v 7:59  

Dotyčný neviděl reálného žáka už hodně dlouho. Idealizmus.
Přijímačky a maturita jsou poslední naděje českého školství.
Trh vše vyřeší! Žáci se budou sami učit! Takovéto naivní představy jsem měl před patnácti lety než mě realita poučila o jakou chiméru se jedná.

Vít Tomis řekl(a)...
25. dubna 2016 v 8:01  

Zmenší se počet absolventů s všeobecným vzděláním a naroste počet úzce specializovaných dělníků.
Už aby to bylo. Viz dále.
Nicméně, pohyby na trhu práce v rozvinutých zemích jednoznačně indikují posun od výroby ke službám a kreativním zaměstnáním
Těmi rozvinutými zeměmi jsou myšleny stále více zadlužené evropské země? Tím kreativním zaměstnáním máme chápat rekreologii, kouč volného času a podobné vysokoškolské obory vzdělání?
Kvalifikovaný dělník se v příbuzném oboru „chytne“ rychle, ale rekreolog už pokojskou dělat nepůjde. Vždyť má vysokou školu! Možná hodně vysokou...

využívání lokální pracovní síly, buď k automatizaci, globalizaci nebo k ekonomickým přistěhovalcům.
Tak tohle vysvětluje vše... Pro desítky miliónů mladých nezaměstnaných v Evropě, často se všeobecným vysokoškolským vzděláním, budeme vytvářet „pracovní“ místa v úřadech, neziskovkách, ... a na práci budeme používat imigranty.
Dál jsem to nečetl...

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 9:35  

Ve střednědobém horizontu nelze očekávat omezení našich montoven. A to z důvodů téměř 8% podílu automobilového průmyslu na tvorbě HDP a 25% podílu na exportu ČR. Nebezpečí ovšem může nastat při nastartování nové hospodářské krize. Samozřejmě se dobře ví, že rozvinuté průmyslové země se posouvají od zemědělství a průmyslu směrem ke službám. Přesun výroby do oblastí s menšími náklady na pracovní sílu má také své limity. Některé firmy se už dokonce vracejí zpět do průmyslových zemí, pač i v Číně, Indii, Rusku rostou náklady a to díky se zvyšujícím platům. Je tedy nutné se i z dlouhodobého hlediska zaměřit na technické obory. A ve škole pak na matematiku, fyziku, chemii, ...Historiků, právníků, .... máme hodně přespočet. Tím nabývají na důležitosti i maturity z matematiky.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. dubna 2016 v 10:13  

"Mimo jiné se pravděpodobně změní metodika i náplň výuky přinejmenším v 8. a 9. ročníku ZŠ"

Riziko tu je. Záleží na moudrých hlavách ředitelů SŠ, protože jim zbývá nejméně 40 % ve vlastní režii. Využijí je? Nebo jako obvykle...

Ale že se nepíše také o SS a VŠ! Tady bude pravděpodobně potřeba zrušit maturitní ročníky úplně a ponechat jen a jen nácvik na sciotesty.

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. dubna 2016 v 11:50  

Můj švagr s pouhým základním vzděláním má v podniku nedaleko větší plat, než já učitelka s dlouhou praxí.
Berou lidi, co tzv. umí vzít za práci. Také se přikláním k tomu, že je důležité něco opravdu umět a zároveň být flexibilní. Všeobecné znalosti mi poslouží spíše v AZ kvízu a podobných soutěžích. Je dobré mít určitý základ, jenže potom už se člověk musí něčemu naučit. A že je málo opravdu šikovných lidí, kteří umí pracovat rukama, o tom žádná.
Zhovadilá politika tzv. vyspělých států, které nezaplatí svým lidem a dovolí, aby při velké nezaměstnanosti se do jejich státu valily hordy nekvalifikovaných, ale ochotných dělat jen za teplou deku nemůže vést k žádné prosperitě. Obloukem se vracíme do středověku. Nebo do p..........

Pavel Doležel řekl(a)...
25. dubna 2016 v 12:10  

"Trh vše vyřeší! Žáci se budou sami učit! Takovéto naivní představy jsem měl před patnácti lety než mě realita poučila o jakou chiméru se jedná."

Přiznám se Vám, pane Vaňku, že ač se leckdy také mýlím, v tomto mám od počátku jasno. Jen jsem si svůj intuitivní názor dokázal obhájit až po vystudování ekonomické teorie. Nenechte se nikým, ani ekonomy, nikdy přemluvit k tomu, že trh vyřeší vše. Pokud toto nějaký ekonom tvrdí, je to ekonom, jehož znalosti zatuhly někde u Adama Smithe, možná pak F. A. Hayeka, či L. von Missese. Od padesátých let 20. století zná ekonomická teorie pojmy jako je Nashova rovnováha a tyto nové znalosti a vědomosti umožňují skutečným ekonomům dnes studovat jevy mnohem obecněji, než prismatem klasické ekonomické teorie. Že trh vyřeší vše je nadnesené. Že neviditelná ruka trhu vyřeší alokaci tak, že maximalizací užitku jednotlivce se maximalizuje užitek společnosti jako celku, je obecně naprostý nesmysl. Platí pouze to, že trh je za jistých okolností (které ale pro vzdělání jakožto hodnotu neplatí) tzv. Pareto-efektivní. To je velmi silná vlastnost a trh je tím pádem velice důležitý, ale nesmí být aplikován v situacích, v nichž nefunguje a nesmí se od něj očekávat něco, čeho není schopen.

Pavel Doležel řekl(a)...
25. dubna 2016 v 12:21  

"Můj švagr s pouhým základním vzděláním má v podniku nedaleko větší plat, než já učitelka s dlouhou praxí. Berou lidi, co tzv. umí vzít za práci. Také se přikláním k tomu, že je důležité něco opravdu umět a zároveň být flexibilní. "

Já mám kupříkladu vystudovány tři různé vysoké školy - dvě fakulty UK a jednu MU. A přesto (možná právě proto) jsou věci, na které jsem takový kretén, že bych se zfackoval. Nejedná se ale ani o kompetenci kriticky myslet, ani o kometenci vnímat věci v souvislostech, ani o kompetenci číst s porozuměním, či zmiňovanou neschopnost si přečíst odborné články v angličtině, kterou se Tajný učitel ohání, jako by byl jediný, kdo umí anglicky. Jedná se o mojí absolutní neznalost fungování spalovacích motorů, či plynových kotlů. Proto jsem doslova nadšen, když narazím na nadšence, kteří se těmito komplikovanými věcmi zabývají a dokáží je opravit. Vyžaduje to velmi slušné teoretické znalosti nejen fyziky. A tyto lidi potřebujeme. Je jich akutní nedostatek. Nemusejí umět derivovat a integrovat.

Paní Karvaiová, máte naprostou pravdu. Západní civilizace se tváří vyspěle, ale je to za cenu permanentní substituční léčby. Je jako diabetik, který si žije na vysoké noze, ale bez externě dodaného inzulínu nepřežije. Je třeba, abychom si toto uvědomili a netlačili, nebo nenechali se tlačit k tomu, že budeme všichni kulturními antropology, odbornými konzultanty, lektory inkluzivního vzdělávání, apod.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 12:25  

Nejsem velkým příznivcem regulací ze strany státu jak vůči školským institucím, stejně jako např. řízenému omezování pracovní doby v obchodech a i v dalších případech. Nicméně te třeba si uvědomit, že v současné době máme tolik humanitně vzdělaných vysokoškoláků, kteří po absolvování některých vysokoškolských oborů jsou odsouzeni k cestě buď na Úřad práce či do některých neziskovek, jejichž hlavní činností je ve jménu pochybné politické korektnosti žvanit odborníkům do řemesla a destabilizovat vše co trochu zavání systémem. A to je nepodezírám ani tak z úmyslu destabilizovat, jako z prosté nezkušenosti a neznalosti.
A navíc, myslím, že je již léta v odborných kruzích známo, že jedním ze zásadních problémů našeho regionálního školství je více než nadměrný počet víceletých gymnázií, kam se proti původnímu záměru (pouze pro vyjímečně nadané žáky základních škol, tedy cca 7 - 8% z celkového počtu středoškolské populace) dnes uchyluje podstatně více žáků (pouze v Praze cca 20%), čímž se oslabuje kvalita žáků na čtyřletých gymnáziích, středních odborných školách(z nichž nemálo bere každého, kdo se přihlásí, nebo neuspěje na gymnáziu) a středních odborných učilištích, kde berou už úplně každého, snad pouze neuspokojivá známka z chování je rozhodujícím selektivním kritériem.
A přece nechceme jít cestou např. pokrývačů, zámečníků, zedníků a pod. s povinnou maturitou ze všeobecného vzdělávání, když u dělnických profesí záleží především na "selské moudrosti", zručnosti a obecně řemeslnické šikovnosti více než na tom, zda znají obsahy děl předních filosofů, či jiné věci, které k dosažení profesionality ve svých profesích skutečně nepotřebují. Už tak je to v současnosti za hranou.
Jiří Pilař

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 12:53  

pilař/nepodléhejte mediálním chimérám,že máme nadbytek lidí humanitárního vzdělání a že sedí na pracáku,naopak,největším zaměsznavatelam v zemi jest stát cca 500 000 lidí a na ně nabalených dalších 100 000 v různých neziskovkách a spolcích,takže člověk s hum vzděl nalezne snáze místo nežli důlní inžených, druhým jest kaufland,kde žádné inženýry také nepotřebujete a pak das auto a na ni nabalených cca 150 dodavatelských firem,no a v montovně také tisíce inženýrů nepotřebujete

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 12:59  

p.s,na pracáku se setkáte s mladými vučenci a průmyslováky a pak s lidmi kategorie 50+,mezi nimmiž však na nezaměstnaného humanistu také nenarazíte,kromě učitelek a zdrav sester

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 13:03  

a jak před chvílí prohlásil můj kolega při pohledu na titulek:
"inkluze nejsou zástěrka,inkluze jsou tanga zaříznuté do p..... "

mirek vaněk řekl(a)...
25. dubna 2016 v 13:45  

takže člověk s hum vzděl nalezne snáze místo nežli důlní inženýr.

Není pravda. Důlní inženýr nalezne místo snadněji, pokud půjde mimo doly. Humanitní vzdělaní prodávají v kauflandu a bouchají u pásu. Vyučení humanitní jsou raritou. Vyučení nezaměstnaní by byli nezaměstnaní s jakýmkoliv vzděláním. Nechtějí totiž dělat. Ono te není ani tak o vzdělání, jako o přístupu.
Firmám chybí technicky vzdělaní pracovití lidé - ti co potáhnou průmysl. Ti co budou živit tu armádu humanitních a úředníků.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 16:28  

vaněk/ jistě, jeden důlní inženýr v naší rodině je kominíkem, no a druhý inženýr,tentokráte strojní rozváží picu,nemyslím,že by oba ke své práci potřebovali vš studium,myslím,že ani maturity netřeba,zatímco dítka s humanitním vzděláním (socioložka-úřednice mú,spec. ped.-neziskovka pro nějaké mládežníky feťáky,angličtinářka-marketing agentura) ,mají práci v oboru všichni,

firmám chybí pracovití,mladí,zdraví,levní,mobilní,pokud možno s praxí
pokud jde o montovny, aby vydrželi tempo,u jiných firem,aby byli schopni nastoupit na zavolání,k jakémukoliv stroji, když má firma zakázku a pak se šli zase načas někam pást ,

armáda humanitních a úředníků jest z větší části živena z peněz eu a z peněz,které si stát půjčuje,tedy živena na dluh

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 16:52  

Mně chybí kvalifikovaný/á šikovný/á učitel/ka matematiky, fyziky, informatiky, hudební výchovy a základů techniky (dílen), co by byl/a ochotný/á pracovat v základní škole.

Dále pak ministr/yně financí, který/á dokáže hospodařit s vyrovnaným státním rozpočtem a ministr/yně školství, kterému/é bych mohl věřit.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. dubna 2016 v 17:39  

Musím se zeptat, kolik učňů budeme potřebovat za čtyři roky? Kolik je možno mít žáků všeobecně vzdělaných, aby se všichni uživili? Kdo nastaví obtížnost testů a s jakými procenty neúspěšnosti?
Kdo je ten skutečně znalý budoucnosti a potřeb občanů/státu/průmyslu?

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 18:11  

tajný/znalý není nikdo,jelikož již nežijeme v centrálně plánované ekonomice ale ve volné, tržní,kde rozhoduje neviditelná ruka trhu a ta pracuje s horizontem max, tří prac. dnů,stručně řečeno: nikdo nic neplánuje,nikdo nikoho neomezuje,nikdo nic neřídí,pouze se aktuálně,flexibilně,asertivně, kreativně reaguje na současný stav,

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 18:12  

štefan/ to, že vám osobně něco chybí,je čistě váš osobní,soukromý problém

Pavel Doležel řekl(a)...
25. dubna 2016 v 18:26  

"Musím se zeptat, kolik učňů budeme potřebovat za čtyři roky?

To nikdo neví. Proto se neptáme kolik jich budeme potřebovat, ale co by měli umět. Nikoliv za 4 roky, ale dnes.

"Kolik je možno mít žáků všeobecně vzdělaných, aby se všichni uživili?

Opět nikdo neví. Proto má smysl pouze nastavit význam pojmu "všeobecně vzdělaný" a ten držet a neznásilňovat ho.

"Kdo nastaví obtížnost testů a s jakými procenty neúspěšnosti?"

Procenta úspěšnosti netřeba nastavovat. Nastavme úroveň znalostí. Pokud dané úrovně dosáhne celá populace, pak ať mají maturitu klidně všichni. Ten spor není o tom, že máme někoho omezovat v dosažení nějaké úrovně vzdělání. Spor je pouze o tom, že se nemáme tvářit, že té úrovně dosáhli, nebo jsou schopni dosáhnout všichni, když to není pravda.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. dubna 2016 v 18:51  

N E K R M I T !

Zvrhne se to.

Jirka řekl(a)...
25. dubna 2016 v 19:05  

Teď to bylo PO-LO-PA-TĚ. Doležel je dobrý učitel. V nejhorším ji otočí a dá mu naplacato.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 19:59  

„To, co mě v uvozovkách uklidnilo, je, že všechny země mají s inkluzí podobné problémy, ale chápu, že vás to uklidnit nemůže,“ řekl náměstek Štech na konferenci ASP.


Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/389470/namestek-valachove-se-vymlouval-kantorum-ja-se-snazim-ale-nemam-zadnou-pravomoc.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. dubna 2016 v 20:44  

Mně chybí kvalifikovaný/á šikovný/á učitel/ka

Ministerstvu školství zřejmě dlouhodobě chybí několik tisíc kvalifikovaných, pedagogicky způsobilých a především čestných ředitelů škol. Jinak by se ty stávající nesnažilo obejít jednotnými přijímacími zkouškami, státními maturitami, zejména pak těmi povinnými z matematiky a reformou normativního financování regionálního školství.

To, co mě v uvozovkách uklidnilo, je, že všechny země mají s inkluzí podobné problémy

Zdá se, že z nejhoršího jsme venku. Úředníci ministerstva školství začínají být vtipní. Mne například uklidňuje, že dřív nebo později každý umře.
Padouch nebo hrdina, všechny vezme smrtěna.

A každý nechť si studuje, co se mu zlíbí. Kde chce, a jak dlouho chce. Pokud je tam případně nával, nechť sebou hodí, aby se i na něj dostalo. Popřípadě ať mu rodiče založí vlastní školu. Žádný problém,

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. dubna 2016 v 20:49  

.........Musím se zeptat, kolik učňů budeme potřebovat za čtyři roky? Kolik je možno mít žáků všeobecně vzdělaných, aby se všichni uživili? Kdo nastaví obtížnost testů a s jakými procenty neúspěšnosti?
Kdo je ten skutečně znalý budoucnosti a potřeb občanů/státu/průmyslu?..........
No právě - NIKDO. Někteří se však živí tím, že si na podivných chimérách staví kariéru a vědecky dumají a dumají. A teď to není , kupodivu, na Tajného.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 22:26  

laimes28

Ono je taky rozdíl kolik potom bere humanitně zaměřený absolvent VŠ (knihovník,...) a absolvent stavební fakulty. Rozdíl je více než dvojnásobný. A lze s tím jedině souhlasit.

tyrjir řekl(a)...
26. dubna 2016 v 15:07  

Mezi kraji a ministryní školství došlo ke shodě: Zářijové spuštění novely neznamená plošnou inkluzi

Kraje garantují financování sítě škol a stabilitu jejich fungování, uvedl předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) k naplánovaným změnám v přístupu ke společnému vzdělávání. Kraje, Svaz měst a obcí i Sdružení městských samospráv se s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD) shodly na tom, že zářijové spuštění novely neznamená plošnou inkluzi a že běžné i speciální školy jsou potřebnou součástí českého vzdělávacího systému. Uvedly to ve společném prohlášení, které dnes zveřejnilo ministerstvo školství.


http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mezi-kraji-a-ministryni-skolstvi-doslo-ke-shode-Zarijove-spusteni-novely-neznamena-plosnou-inkluzi-432696

Inkluze je pidi problém ve srovnání nekoncepčním, od pedagogické vědy odtrženým, řízením školství a ve srovnání s nedostatky v rozpočtovém financování školství, s nedostatky v účelnosti a efektivnosti využívání dotací. Například v tom, co se týká manažerského a profesního charakteru Kariérního řádu učitelů a s tím souvisejících aktivit.

V Kariérním řádu učitelů nebyl ze strany MŠMT vzat dostatečně v úvahu kvalifikovaný názor pedagogických fakult a učitelů. To myslím vytvořilo další významnou podmínku k pokračování nekoncepčního řízení českého školství (na pedagogické vědě založená učitelská profesionalita je myslím potlačována pseudo manažerskými přístupy).


http://www.ceskaskola.cz/2016/04/tomas-janik-vladimira-spilkova-michaela.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/na-msmt-se-poprve-sesel-expertni-tym.html

J. Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.