Přečtěte si: Vzdělání musí být fér, říká odbornice na inkluzi Lucie Macků

pátek 8. dubna 2016 ·

Téma inkluze ve školství vyhrocuje a polarizuje veřejnou diskusi podobným způsobem jako téma uprchlíků. Na nejčastější mýty v této debatě jsme se zeptali Lucie Macků (1984), která působí v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, je členkou odborné skupiny pro vzdělávání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a přednáší na Fakultě sociálních věd UK.


Z rozhovoru Štěpána Kučery s Lucií Macků v Novinky.cz vybíráme:

Jaké jsou podle tebe nejčastější mýty o inkluzi?
Začíná to už přívlastky spojovanými s termínem inkluze – třeba „plošná inkluze“, „postupná inkluze“ či „rozumná inkluze“. Nikdy nikdo nechtěl zavádět inkluzi plošně, speciální školy jsou a nadále budou součástí českého vzdělávacího systému. Slova „postupná“ a „rozumná“ také nedávají žádný smysl – společné vzdělávání, o kterém zde hovoříme, má pouze jednu formu, která se zde realizuje už od roku 2004. Nejde tedy mimochodem o žádný unáhlený výmysl. Například v loňském školním roce byl celkový počet žáků s postižením integrovaných v běžných základních školách téměř 46 tisíc.

Dalším častým mýtem je obava ze zhoršení kvality výuky, přitom je to přesně naopak. OECD nedávno vydalo analýzu, v níž se věnuje neúspěšným žákům. Z ní jasně vyplynulo, že se jejich větší podíl vyskytuje na školách, které své žáky dělí do výkonnostních skupin, než na školách, které všechny vzdělávají společně. Z analýzy je rovněž jasně patrné, že je v České republice silný vztah mezi nízkým socioekonomickým statusem rodiny žáka a jeho neúspěchem v matematických testech. Vzdělání přece musí být fér. Musíme umět dát všem dětem stejnou šanci.


Poznámka redakce: Mgr. Lucie Macků je doktorandkou na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věcí UK, tématem její disertační práce je Svoboda médií a její percepce, jako oblast svých odborných zájmů uvádí: Svoboda médií, média a lidská práva, zodpovědnost novinářů, de-westernizace mediálních studií. Nepodařilo se nám najít žádnou její odbornou práci na téma inkluze nebo společného vzdělávání.


26 komentářů:

Unknown řekl(a)...
8. dubna 2016 v 21:56  

Jeden větší odborník než druhý. Podle toho to ve školství vypadá. Vzdělávání adieu.

P.S. Ať přemýšlým jak přemýšlým, nevím co znamená "Vzdělání musí být fér."

Charlie řekl(a)...
8. dubna 2016 v 23:22  

Dítě kamaráda nedávno přišlo s tím, že mají ve třídě nového spolužáka s asistentem. Celkem se nic nedělo, až do minulého týdne, kdy s velkou nelibostí mělo udělat domácí úkol z matematiky. Na poměrně nevinný dotaz kamaráda, co se děje (do té doby jeho syn neměl k domácím přípravě odpor) to prý vypadlo všechno:
Inkludovaný spolužák (má IVP) domácí úkoly nedostává, ostatní ano.
Dostává lepší známky ze znalostí, které ostatní měli už v minulém resp. předminulém ročníku, než zbytek třídy ze znalostí současně probíraných. Dostává podstatně lehčí úkoly, ale stejné známky.
Když se mu něco nelíbí, začne vykřikovat, zpívat si, nebo jen shazuje pomůcky ze stolu, pak odchází s asistentem ze třídy a někdy se do ní už nevrací. Na hodiny angličtiny nechodí vůbec (4.třída).
A pak vysvětlujte dítěti, že "Vzdělání má být fér"

Pavel Doležel řekl(a)...
9. dubna 2016 v 7:43  

Lucie Macků není žádný odborník na inkluzi. Zajímavé je, že za největší odborníky na inkluzi a vzdělávání se u nás povětšinou považují žurnalisti a dramaturgové. Ježišmarjá, už aby byla ta povinná maturita z matematiky.

Romana Howe řekl(a)...
9. dubna 2016 v 8:49  

já maturitu z matematiky mám, všeobecné gymnázium, za 1, nejlepší z ročníku! To jste rád, že?

Pěkný den :))

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 9:30  

Charlie - 8. dubna 2016 23:22

Mám obavy, že se v tomto duchu začínají školy podobat jako vejce vejci. U nás těch případů bylo již pět. A od 1.9. 2016 očekáváme další příliv. Několikrát jsem požádal "experty a odborníky" na školství, aby mně vypsali aspoň 5 bodů, které budou pro dalších 29 dětí ve třídě přínosem v případě, že budou mít ve třídě takto inkludovaného žáka. Dodnes jsem nedostal odpověď.

Pavel Doležel - 9. dubna 2016 7:43

Samozřejmě jsem pro maturitu z matematiky a to všemi deseti. Už dnes je 5 minut po dvanácté. Samozřejmě jsem i pro přijímací zkoušky na SŠ z matematiky a to povinné. Odpůrci Vás začnou napadat právě pro proces inkluze, pač se dobře ví, že od přijímacích zkoušek nelze utéci s asistentem na chodbu. Je to samozřejmě jen jeden z důvodů odmítání. Dalším je třeba lenost, soustavnost, nechuť přemýšlet,....Oč jednoduší je zapnout si tablet a sledovat již hotové programy a nemuset při tom přemýšlet, nasadit si kapuci a sluchátka a nevnímat okolí.

Miloslav Novotný řekl(a)...
9. dubna 2016 v 10:24  

„Osobně mi přijde neuvěřitelné, jak může nejčtenější bulvární deník dle svých slov „vyhlásit kampaňStop škodlivé inkluzi“. Jak mohou média vyhlašovat kampaň? Kde to jsme?“
Jak může nějaký spolek prolhaných diletantů s kradenými epitety v názvu působit na vládní úrovni a diktovat občanům, co si mají myslet? Sobotko, Dienstbiere, Valachová, kde to jsme?

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 10:39  

Lucie Macků opět potvrzuje, že Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání je stejně odborná, jako je společné vzdělávání společné.
ČOSIV pro mě zcela znevěrohodňuje obsah slov odborný, odborník, odbornost.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. dubna 2016 v 11:33  

Paní Kalabisová, pan Botlík a Šteffl mají nejen maturitu, ale i Matfyz. Ale to vnímám spíš jako patologii. U vás mám dojem, že jak jste začala studovat tu matematickou biologii, nebo jak se to jmenuje, tak vám ruplo v kouli. Asi jako následek frustrace s přílišné náročnosti VŠ studia trošku exaktnějšího typu.

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 11:34  

Pro mne je naprosto nepochopitelné, ja může relativně malá skupina polovzdělaných pseudoodborníků zdevastovt celé staletí budované speciální školství a potažmo i školství ostatní. Kde to jsme?

Pavel Doležel řekl(a)...
9. dubna 2016 v 11:37  

No jo, aktivisté se domnívali, že na kampaně mají monopol a najednou blesk z čistého nebe. To se nám to soudružka pěkně vzteká, ale nebude jí to nic platné.

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 12:01  

Co je a co není fér?

Není fér, když žáky s mentálním postižením nutíme, aby si osvojovali poznatky, které přesahují hranice jejich chápání.

Není fér, když dětem s mentálním postižením neposkytujeme vzdělání přiměřené jejich schopnostem a jejich současným a budoucím potřebám.

Není fér, když děti se sníženou úrovní rozumových schopností vystavujeme v běžných školách konkurenci , ve které nemají šanci obstát.

Není fér, když děti s mentálním postižením vystavujeme šikaně a ponižování.

Není fér, když devalvujeme klasifikaci do té míry, že jeden žák dostane jedničku za čmáranici a druhý dvojku za pečlivě vypracovaný úkol s jednou chybou.

Není fér, když jsou žáci průměrných a nadprůměrných schopností vyrušováni za svého soustředění na výuku postiženým žákem, který „ nemá svůj den“ a rozbije celé vyučování.

Není fér, když nutíme vysoce kvalifikované učitele všech předmětů, aby suplovali práci speciálních pedagogů, pro niž nejsou kvalifikováni a často ani osobně disponováni.

Není fér, aby na učitele byly kladeny nepřiměřené požadavky bez adekvátního finančního odhodnocení.

Není fér, aby žáky s mentálním postižením „učili“ nekvalifikovaní pedagogičtí asistenti, kteří takové dítě vidí poprvé v životě.

Není fér, když kvalifikované speciální pedagogy stavíme do role pouhých poradců či konzultantů, místo abychom je nechali řádně vykonávat jejich profesi, to znamená učit.

Miloslav Novotný řekl(a)...
9. dubna 2016 v 12:01  

Nevážení inkluzionističtí šílenci, slyšeli jste někdy o nějakém Jaroslavu Ježkovi? Jen díky českému speciálnímu školství mohl tento skoro slepý, téměř hluchý těžce nemocný hudební génius, jeden ze „Tří strážníků J+V+W“, vystudovat Pražskou konzervatoř a vytvořit pro nás své nesmrtelné dílo. Táhněte už konečně k čertu, paraziti.

Miloslav Novotný řekl(a)...
9. dubna 2016 v 12:10  

à propos, na shledanou v lepších časech

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. dubna 2016 v 12:37  

Táhněte už konečně k čertu

Tak on je čert v prdeli?

Co je a co není fér?

Čert ví... Ale ten má s ohledem na místo trvalého pobytu svých starostí dost.

poste.restante řekl(a)...
9. dubna 2016 v 12:52  

CatCatherine25
Podepisuji.

Jen dodám:
Není fér, když hlupáci a nedoukové se vydávají za odborníky.

Není fér, když tito samozvaní "experti" diktují celé společnosti svá "jedině správná" řešení a oponenty urážejí, neboť věcné argumentace nejsou schopni.

Není fér, když ti, které si platíme za to, aby se starali o správu věcí veřejných, naslouchají jen pseudoodborníkům, skutečné odborníky znevažují a následně přijímají rozhodnutí, která v důsledku škodí všem.

Unknown řekl(a)...
9. dubna 2016 v 13:48  

CatCatherine25, poste.restante, .....

Ryba smrdí od hlavy. V překladu to znamená, že je to jistá politická zakázka. Jde ji dělat rozumně nebo zběsile. Paní K.V. se školou od pana Jiřího Dienstbiera (V letech 2014 až 2015 byla náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR), Otakara Motejla a Pavla Varvařovského (vedoucí právního odboru za ombudsmanů) se rozhodla pro variantu nepřiměřenosti inkluze. Umí pěkně mluvit, jeden by i slzu uronil. Potom však přijde realita a pohádce je konec. Tady je pěkně vidět jak vskutku malá politická skupina ovlivní životy velké části populace. A protože má školství jistou setrvačnost, tak nepromyšlená inkluze bude otravovat obyvatelstvo několik desetiletí.

Slávina řekl(a)...
9. dubna 2016 v 13:50  

Soudím, že Blesk udeřil do hromady inkluzivních nesmyslů proto, že už se nemohl dívat na všechny ty bezzubé a jednostranné bláboly mainstreamových tiskovin. Udeřil skoro pozdě a přesto se "potrefené husy" ozvaly!
Ale hned za info Blesku může prezident - směšné! Jako by většina národa nechápala nesmyslnost a ekonomickou nenávratnost tohoto
rozmaru.
Nejsmutnější je, že objektem pokusu jsou děti ! A to není fér - jak rozebírá podrobně cat catherine.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. dubna 2016 v 7:48  

...........A zadruhé je to změna rozvrhu žáků s lehkým mentálním postižením (LMP). Dříve museli ti z nich, kteří se vzdělávali v běžných školách, složitě přecházet na určité hodiny do jiných tříd. Od září budou moci zůstávat v jedné třídě se svými spolužáky, na které jsou zvyklí. ...........

Tak tuhle básničku už jsem četla. Další sloky si můžete přečíst v originálním článku. Kdyby aspoň nebyli blbí, a každý z toho spolku se naučil něco jiného. Jenže vedoucí jim to nakopíroval, oni se nadrčeli a teď šup s tím do médií. A mají tu drzost si myslet, že my jsme fakt tak pitomí, že si toho nevšimneme. Všimla jsem si také, že největšími odborníky na inkluzi (nazývané tak v médiích) jsou:
1 - ti, kteří nikdy postižené neučili
2 - ti, co ani nestudovali speciální pedagogiku
3 - ti, co si za slovo postižení většinou dosadí naši národnostní menšinu
4 - ti, co se někdy ochomýtali či pracovali v institucích jako ombudsman, liga za lidská práva, člověk kdekoli, romské cokoli.
Většinou je to mladé, sebevědomé a ověšené tituly.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. dubna 2016 v 8:58  

Paní Karvaiová, oni někteří jsou ověšeni tituly, jako třeba pan Kartous, ale za něco, za co by před dvaceti lety dostali tak nanejvýše tu maturitu. Jeho diplomová práce je esej o smyslu života a jeho disertace je něco podobného.

Nutno dodat, že jistě existují i inteligentní lidé, kteří propadli sektám a nejrůznějším bludům a z důvodu kognitivních omezení nezřídka patologické povahy nejsou schopni nahlédu na sebe sama.

Jeden společný prvek u všech těch Botlíků, Štefflů, Kartouzů a Feřteků ale vidím - absolutní odpor ke státu a jeho pravidlům. Neschopnost podřidit se autoritě, byť by to byla autorita demokratické většiny.

Unknown řekl(a)...
10. dubna 2016 v 9:57  

Pavel Doležel - "Neschopnost podřídit se autoritě, byť by to byla autorita demokratické většiny".

Tedy dosaďme si do toho vyjádření přímo = ANARCHISMUS, ultralevicoví aktivisté,... Máte pravdu, je jim v současnosti mimořádně nasloucháno v médiích i ve vládních strukturách. Dokonce si jistá obecně prospěšná společnost (Člověk .....) monitoruje "negativní" pohledy na síti k migraci, inkluzi,..

Unknown řekl(a)...
10. dubna 2016 v 10:04  

Jana Karvaiová - "Většinou je to mladé, sebevědomé a ověšené tituly".
Jsou to zajímavé holčiny z "dobrých" a bohatých rodin, které žijí ve vilách na předměstích se svými vlivnými rodiči. Tyto mladé "revolucionářky" jsou o své pravdě více jak přesvědčeny.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. dubna 2016 v 10:19  

Přidávám- všechny tyto atributy (mládí, sebevědomost nebo ověšenost tituly) nemsí být ke škodě, pokud jsou ruku v ruce s pokorou. S uvědoměním si, že minulost nemusí být ve všem špatná, že ti starší mohou mít pravdu. Chybí tu úcta, čest. Já bych si nikdy nedovolila žvanit zemědělcům do jejich práce, i když jsem vášnivý zahrádkář. Jsem jako člověk schopná pochopit, že pěstovat rajčata nebo jahody s pár sazeničkami bude asi o něčem jiném, než velkovýroba. Jenže toho ti lidé prostě nejsou schopní. Bohužel. A je jim nasloucháno více, než je zdrávo. Když jsem byla na mateřské, byla televize plná povídání o tom, jak komunisti posílali děti do jeslí a školek a že nejlepším zájmem dítěte je, že je s ním matka nejlépe do 6 let doma. Tato mediální masáž časem pominula, aby se posléze titíž lidé začali objevovat v téže televizi s teoriemi o tom, že vůbec nevadí, když jde dítě do jeslí a školky a matka má přece právo na svůj kariérní rozvoj. Obojí provázela silná mediální kampaň v TV i rozhlase (tenkrát jsem ještě pomalu netušila,co je internet). Tak strašně moc mi to připomíná to, co se teď děje s inkluzí a její masívní propagaci.

Hynek Zatloukal řekl(a)...
10. dubna 2016 v 11:46  

Článek by se dal rozcupovat z pedagogického hlediska na padrť, ovšem pokud ho psala "odbornice na inkluzi", tak to by bylo jen "házení perel sviním"... :)
Hynek Zatloukal, nyní recipročně "odborník na svobodu médií a zodpovědnost novinářů", příp. i na režii.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. dubna 2016 v 13:24  

"odborník na svobodu médií a zodpovědnost novinářů", příp. i na režii

Takže, mělo by režiséry zajímat, co si myslí jejich diváci?

jir řekl(a)...
10. dubna 2016 v 18:13  

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.
Bertrand Russell

Miloslav Novotný řekl(a)...
10. dubna 2016 v 19:11  

"člověk kdekoli"
Přesné!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.