Přečtěte si: Škola se má přizpůsobit dětem, ne naopak, říká učitelka oceněná za inkluzi

neděle 24. dubna 2016 ·

Pestrá škola, kde jsou žáci s různými handicapy i bez nich je podle ředitelky základní školy v ústeckých Trmicích pro vzdělávání dětí nejlepší. „Je špatně, pokud je chce škola pouze připravovat na další studium a na výkon profese. Má je připravovat na život,“ říká Marie Gottfriedová v rozhovoru pro iDNES.cz.


Z rozhovoru Zdeňky Trachtové s Marií Gottfriedovou v iDNES.cz vybíráme:

Kritici inkluzivního vzdělávání namítají, že handicapované děti budou brzdit ty mimořádně nadané, a že ve finále tak všichni prohrají...
Zkušenosti naší školy tyto obavy nepotvrzují. Naopak se ukazuje, že v přirozeně rozvrstvené třídě, kde jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami i nadané děti, se dá z této dynamiky úžasně těžit. Získat mohou jak děti s handicapem, tak i ty šikovné. Navzájem si pomáhají, učí se spolupráci a respektu a mnoha dalším důležitým životním dovednostem. Domnívám se, že je špatně, pokud si škola za svůj cíl vytkne pouze připravovat děti na další studium a na výkon profese. Škola má připravovat žáky na život. To samozřejmě obnáší kultivaci kognitivních schopností, dovedností a vědomostí. Zároveň je však třeba kultivovat jejich hodnoty a postoje. Běžná vzdělávací skupina, kde jsou děti takové i onaké pro toto skýtá úžasný prostor.

Sama vyučuji matematiku v jedné třídě na prvním stupni, kde jsou mimořádně nadaní počtáři i slabší děti. A vidím, jak ti šikovní se učí tím, že vysvětlují učivo slabším, hledají možnosti, aby učivo pochopil i jejich slabší spolužák, hledají cesty, jak mu zpřístupnit jejich poznatek. Skutečně si myslím, že když se s touto různorodostí a odlišností dětí dobře pracuje, je to velké obohacení pro všechny děti.

56 komentářů:

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 9:31  

Jakým dětem se má škola přizpůsobovat? Nadaným? Průměrným? Podprůměrným? Mentálně postiženým? Všem najednou to asi půjde těžko.

Postižené děti se těm nepostiženým přizpůsobovat nemohou, ani kdyby chtěly sebevíc.
A přizpůsobovat ty nepostižené mentální úrovni jejich postižených spolužáků určitě není etické.

Je dost těžké představit si nadané děti, jak vymýšlejí speciálně pedagogické metody, jak přiblížit učivo těm "slabším".

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. dubna 2016 v 9:40  

NE,NE,NE. To je největší omyl, který se tu hlásá.
Fráze -kecy-fráze-kecy

Děti se musí od malička učit, že se přizpůsobujeme všichni sobě navzájem. Nikdy se nesmí kdokoli jednostranně přizpůsobovat nějaké menšině, skupině obyvatel. Vedlo by to k destruktivnímu myšlení té skupiny, která by si poté nárokovala celoživotní přizpůsobení se jim. Jájínkovství tomu říkám.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
24. dubna 2016 v 9:45  

Je to na blití, takový cancy.

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 9:51  

Ta paní vypadá dobře a bude určitě moc hodná, ale určovat cíle školy nemůže jedna paní zeleného/přírodního typu. Proč? Inu proto, že má velmi omezený rozhled. Stejně jako každý z nás.

Co ta paní ví o životě mimo školu? Je třeba odlišovat vzdělávání od výchovy. Já očekávám od vzdělávacích institucí to první. To druhé bych u svých dětí rád ponechal ve svých rukou. Nestojím o to, aby mi dítě nějaká zelená paní, byť v dobrém úmyslu, masírovala jednostranně. Co jí k tomu opravňuje? Její názor snad je hodnotnější, než můj, když ona vystudovala (pravděpodobně) pedagogiku prvního stupně a já matematiku, ekonomii a finance a pracuji v komerční sféře?

Nejsem příznivcem používání škol k té správné a státem schválené výchově. Škola má děti především vzdělávat a připravovat na profesní život. Dále v nich má vzbuzovat zájem o kulturu, ale nikoliv jim vnucovat tu pravou, schválenou.

Hloupé je, že alternativci se domnívají, že toto nedělají. Naopak, že jsou ti, kteří bojují proti utlačování svobod. Žel, nevidí, že jakákoliv konkrétní alternativa neznamená svobodu, ale pouze jinou totalitu. Já nechci děti všechny stejné a tudíž ani všechny stejně "alternativní". Pokud něčí mozek tíhne k zelenému myšlení (ať už typu I. vojenskému, či typu II. alternativně lidskoprávnímu), budiž mu přáno. Ale ať proboha nechá žít i mozky chytřejší, exaktní, výkonné, schopnější, pracovitější, technické, či racionální a nevnucuje jim nějaké své sociálně lidsko-právně blouznivé experimenty typu inkluze, formativního hodnocení, projektové nefrontální výuky, vydávání trivialit za nejdůležitější kompetence, neověřování znalostí, apod.

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 9:58  

roztomilá pipinka,ještě že jdu do penze

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 10:01  

A ještě jedna poznámka. Protože výuku v jedné třídě lze prostřednictvím jednoho učitele těžko vést dvěma, či více různými přístupy, je nutné se přizpůsobit názoru většiny.

Pokud se dokáží alternativní rodiče spojit a zařídit pro své děti výuku takovou, že bude v dané třídě, či možná spíše škole, většinová, tak s tím nemám žádný problém. Mají právo věřit tomu, že jimi preferované metody připraví děti na to, co považují za důležité, lépe, než metody standardní. Jen nemohou chtít, aby se lidskoprávní, environmentální, ekologická, projektová a multikulturní výchova vyučovala i na medicíně místo anatomie (která je nepřípustně faktografická, nerozvíjí myšlení a vyžaduje biflování), nebo aby na stavárně nahradila statiku, či matematickou analýzu (které jsou dozajista nechutně technicistní a odporně exaktně-škatulkovité). To už zase nesmí připustit racionálně uvažující většina, které je jasné, že nežijeme v prvobytně pospolné, ani v kamenné, či bronzové.

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 10:11  

Nestranné a objektivní zpravodajství v praxi: http://usti.idnes.cz/vedeni-trmic-vyhlasilo-konkurz-na-reditelku-skoly-opozici-je-proti-11e-/usti-zpravy.aspx?c=A120430_1771610_usti-zpravy_jpl

Kolik já už takovýchto politických manipulací zažil a jak snadno je lze prohlédnout...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
24. dubna 2016 v 10:14  

Škola paní ředitelky je velmi inkluzívní a žáci jsou velmi spokojení, no bodejť by né, když měli zdroj marihuany přímo ve škole:

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/118294/ucitel-nemel-penize-chtel-kseftovat-s-marihuanou.html

Pak nemají být všichni vysmátí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. dubna 2016 v 10:14  

No, já také nemám ráda politické čachry machry. A tohle asi politika bude.

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 10:43  

Tohle politika je!

Vybere se jeden případ, který působí jako dobrý příklad. Nerozebírají, že to co paní provádí je na prvním stupni(pro demagogy většinou jiný typ školy než ten jejich neexistuje), kde má možná dost času, a ani počet žáčků ve třídě. Jaké výsledky žáci dosahují ve srovnání s jinými školami, to nikoho nezajímá. Problémy se takticky zamlčí.
To nemluvím o tom, že škola je ve velkém městě a má podporu - vůbec bych se nedivil, kdyby spolupracovala s pedagigickou fakultou.
Představte si stejnou situaci na větší vesnici s omezeným rozpočtem. Tam inkluze povede k tomu, že obce začnou školy rušit, protože za ty problémy jim to nestojí. A milé děti budou hezky cestovat do škol do měst.

Eržika řekl(a)...
24. dubna 2016 v 11:14  

Jsem moc ráda, že mé děti chodí/chodily do škol, jejichž učitelé mají podobný náhled na vzdělávání jako paní učitelka.

"Protože výuku v jedné třídě lze prostřednictvím jednoho učitele těžko vést dvěma, či více různými přístupy, je nutné se přizpůsobit názoru většiny."
Já myslím, že lze, pane Doležale.

Jirka řekl(a)...
24. dubna 2016 v 11:32  

Jenže myslet, často znamená, prdlačky vědět.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
24. dubna 2016 v 11:53  

Ono záleží, jak dlouho ta spokojenost vydrží, pak se to může taky zhroutit:

http://praha.idnes.cz/sebevrazdy-deti-ve-strednich-cechach-dvl-/praha-zpravy.aspx?c=A160422_2240992_praha-zpravy_nub

Romana Howe řekl(a)...
24. dubna 2016 v 16:16  

Paní Karvaiová, proč označujete názor té paní učitelky za kecy? Článek v nadpisu říká: Škola se má přizpůsobit dětem (tzn. ne děti škole), což naprosto potvrzuje to, co říkáte vy: "Děti se musí od malička učit, že se přizpůsobujeme všichni sobě navzájem. Nikdy se nesmí kdokoli jednostranně přizpůsobovat nějaké menšině, skupině obyvatel." Nejste náhodou v kontradikci? Víte vlastně vůbec, co říkáte, co chcete?

Já bych také chtěla, aby mé děti, vnoučata, vůbec všechny děti, měly nárok chodit do školy, která respektuje jejich potřeby, styl učení. Pokud třídě nevládne svým výkladem pouze učitel, ale děti samy si vybírají, sestavují, tvoří svůj program, své učení, pak nikdo nikoho neomezuje. Pouze někteří lidé si ještě neuvědomili, že již nežijí v kolchoznickém systému á la všichni jdeme sborem za tím jedním....doplňte :)

Anonymní řekl(a)...
24. dubna 2016 v 16:29  

Paní Kalabisová - a přizpůsobí se potom i zaměstnavatel vašim dětem, až budou chodit do práce? Nechá je stanovovat si ve firmě priority a vybírat si program? Asi těžko, což....takže si hrajeme na situaci, která v reálném životě nikdy nenastane a blbneme dětem hlavy. Ve třídě vládne učitel.....vy už jste asi hodně dlouho ve škole nebyla, že? Kdo z učitelů by si dovolil ve třídě vládnout? Tam přece vládne nejbezohlednější křikloun z řad dětí - má na to právo, vyjadřovat se ke všemu. Všichni mu to říkají. Děti, které se chtějí učit a ne vykřikovat, mají smůlu. Inkluze to všechno ještě zhorší. Ale bude to ideologicky správné.

Eržika řekl(a)...
24. dubna 2016 v 17:36  

Paní Maříková, ale zaměstnavatel (i učitelé na vyšších stupních škol) jistě ocení i kreativitu, schopnost hledat různá řešení, v neposlední řadě umění kooperace a práce v různorodé skupině...krtek řekl(a)...
24. dubna 2016 v 18:15  

Já nevím, jak si to představuje paní Kalabisová - že dětem předložíme ŠVP, ony si z něj vyberou to, co se chtějí naučit?
Učitel musí střídat různé formy, určitě nemůže jen "předkládat k věření", určitě do výuky patří i skupinová práce, ale postavit učení jen na tom, aby si děti stanovili své priority, nejde.

Pavel Kraus řekl(a)...
24. dubna 2016 v 18:47  

Smekám před argumentačními schopnostmi pana laimese28, jirky a dalších anonymních. To je úplná intelektuální smršť :-)
pro pana Doležela - výuku ve třídě lze vést různými způsoby (věřte mi, mám vystudovanou ekonomii i finance a ještě ke všemu učím matematiku :-)) A doufám, že stejně jako si myslíte, že není hodnotnější názor paní učitelky, tak také uznáváte, že není o nic hodnotnější ten Váš :-)
pro paní Maříkovou a další - to opravdu chcete, aby škola z dětí vyráběla šroubečky, které přesně a bez drhnutí dosednou na to správné místo v systému? Není to málo?

Nicméně s tou inkluzí je to trošku jako s ohněm - dobrý sluha a zlý pán. Aby fungovala, předpokládá především nesmírně citlivý a tvůrčí přístup ze strany učitelů. V opačném případě přivodí opravdu pravý opak zamýšleného. A vzhledem ke stavu a myšlení (a ke stavu myšlení) pedagogické veřejnosti se obávám, že po jejím PLOŠNÉM zavedení zjistíme, že oheň je zlý, zlý, zlý.

Myslím, že je třeba maximálně podporovat ohniska pozitivní deviace, jako je třeba škola, řízená paní ředitelkou. A nesnažit se tento přístup direktivně vnutit těm, kteří ho prostě nejsou schopni. To bude malér.

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 18:48  

takže trošku reality:do evropy se nám hrnou a ještě pohrnou mladí disciplinovaní s bojovými zkušenostmi muslimové,co s nimi budou naši mladí dělat?budou společně hrát multikulti hry jako ve škole?
no a pak se k nám chytají čínští podnikatelé.kteří ocení spíše svižnost,zručnost,disciplínu nežli multikulti debaty a svobodu vyjadřování pocitů....

Romana Howe řekl(a)...
24. dubna 2016 v 18:48  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
24. dubna 2016 v 18:49  

Už to vypadalo, že mluvíte z cesty, ale nakonec s většinou učitelů souhlasíte. :-)

Romana Howe řekl(a)...
24. dubna 2016 v 18:50  

Paní Maříková, jedna z nejinteligentnějších, nejsvědomitějších a zároveň nejkreativnějších žákyň, které jsem kdy měla čest učit, mi po zhlédnutí filmu Škola základ života napsala do úvahy na téma Škola tehdy a dnes toto: "žáci v tehdejší i dnešní škole se bouřili, tropili hlouposti. Proč? Je to stejné jako u zvířat v zajetí: když nemají možnost smysluplné činnosti, tropí hlouposti a jiné protesty."

Navíc škola, učitelé, mají otěže pevně v rukou. Příklad: v 7.třídě premiantka třídy během testu z přírodpisu šeptem sdělila na jeho dotazy odpověď, že ona ještě tuto otázku nemá. Učitelka ji viděla, slyšela a za trest za napovídání jí sebrala test předčasně. Žákyně dostala za 4. Otec si stěžoval, že nebyly hodnoceny její znalosti, ale chování, což se známkou z testu nemá nic společného. Nic nepomohlo, učitelé, škola, všichni stáli za původním rozhodnutím učitelky. Žákyni bylo nabídnuto, že si z přírodopisu k opravě známky z tohoto testu může udělat komisionální zkoušku za celé pololetí. Fakt tedy spravedlnost jako vyšitá, kde křikloun rozhoduje a učitel poslouchá. Sundejte si klapky z očí, prosím.

Kreativita, samostatnost je ceněna i v práci. Můj synovec v tiskařské firmě dostal pochvalu a odměnu, když navrhnul nové postupy, které firmě ušetřily mnoho peněz a starostí. Je to středoškolák, ale myslí mu to. Premiant nebyl.

Proč by si inkludované děti nemohly založit vlastní firmu, proč by každý měl čekat, až ho někdo zaměstná?

Myslíte na to, že ty děti mohou být kreativní, samostatné, zodpovědné - když mají příležitost, ne když se po nich na základní škole chtějí teoretické znalosti vhodné spíš pro středoškoláky, vysokoškoláky /viz větné členy, druhy vět, slovní druhy atd atd - v cizině se toto učí až na střední, případně vysoké škole/.

České školství je postaveno na podceňování dětí, na trestání chyby - ta je ovšem pro učení velmi důležitá, ovšem naše děti se je bojí dělat, proto se učí méně efektivně.....

je toho mnoho - poslechněte si paní Janu Nováčkovou: Nevzdělanost v otázkách vzděláváné je v Čechách velká https://www.youtube.com/watch?v=qARkTyBF3nA

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 18:55  

potřebujeme tělocvik,skutečný,fyzický, zátěžový,ne tu máte balon a dejte pokoj,
potřebujeme opět brannou výchovu,samozřejmě s jiným obsahem než kdysi,
potřebujeme půlroční vojen. službu,kterou by si odbyli žáci středoškoláci o prázdninách (3x2=6)

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 19:01  

jakpak pan kolega kraus přišel na to, že jsem anonymní?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
24. dubna 2016 v 19:30  

Paní Kalabisová, vy snad ani nejste zaplacená.

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 19:31  

vidím, že pan kolega není lingvista,takže koncovka mého přijmení mu nenapoví, odkud že to ten můj prapradědečeček na moravu přitáhl,jakožto nevolník a pucflek musel totiž následovati svého pána jenerála a z pansrví tootzen šel do služeb její císařské výsosti
no a číslovka 28 označuje číslo e-mailové schránky (celkem 32)

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 19:38  

anonymní/nestarej se, kdo je jak placený a pokus se už konečně napsat jednu větu zcela bez chyby,je to děs

Pavel PEŠAT řekl(a)...
24. dubna 2016 v 20:40  

P. Kraus: ...Nicméně s tou inkluzí je to trošku jako s ohněm - dobrý sluha a zlý pán. Aby fungovala, předpokládá především nesmírně citlivý a tvůrčí přístup ze strany učitelů. V opačném případě přivodí opravdu pravý opak zamýšleného. A vzhledem ke stavu a myšlení (a ke stavu myšlení) pedagogické veřejnosti se obávám, že po jejím PLOŠNÉM zavedení zjistíme, že oheň je zlý, zlý, zlý....
Prosim pěkně, měl byste nějaký dobrý argument pro to, proč by měla pedagogická veřejnost mít nesmírně citlivý a tvůrčí přístup? Šedivá je teorie, zeleny strom života. Když popisujete své vzdělaní, dovolím si připomenout jednu fyzikální poučku: mám-li míti výkon, musím míti příkon.
Pedagogická veřejnost má a bude mít k dětem pravé takový přístup, jaký ma veřejnost obecná k veřejnosti pedagogické, až na výjimky kantory duší i tělem, které se pokustoni řídící školství snaží celkem úspěšně zapudit.

Jirka řekl(a)...
24. dubna 2016 v 21:03  

Pane Krausi, proč jste nezareagoval na pana Krtka?
Učitel musí střídat různé formy, určitě nemůže jen "předkládat k věření", určitě do výuky patří i skupinová práce, ale postavit učení jen na tom, aby si děti stanovili své priority, nejde.
Rád bych se trochu přiučil od mistrů. Reagoval jsem na argument paní Eržiky: "Myslím, že lze."

Romana Howe řekl(a)...
24. dubna 2016 v 21:19  

Pane Pešat, to já mám k člověku, k jeho lidství tedy větší důvěru. Samozřejmě je nezbytné učitele více zaplatit /viz článek "Dánski učitelia: slovenské platy sú urážajúce/, ovšem toto vaše tvrzení: "Pedagogická veřejnost má a bude mít k dětem pravé takový přístup, jaký ma veřejnost obecná k veřejnosti pedagogické, až na výjimky kantory duší i tělem, které se pokustoni řídící školství snaží celkem úspěšně zapudit." by skoro naznačovalo, že snad je lepší žádné učitele nemít!!!

Svobodné školy jsou mnohem levnější, přitom vzdělání v nich je mnohem kvalitnější - není založeno pouze na tupém opakování fakt, zopakování činnosti, nýbrž naopak vyžaduje samostatnost, autonomii, zodpovědnost, motivaci, smysluplnost, což úhrnem dává dítěti možnost vyrůst v harmonicky rozvinutou osobnost, ne pouze v bezduchého robota, another brick in the wall :)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
24. dubna 2016 v 21:58  

Laimesi, možná dělám chyby, ale text je čitelný - na rozdíl od tvého bezčárkového humusu.

Pavel PEŠAT řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:09  

To paní Kalabisová. Neberu Vám vaši viru. Pokud je svobodná škola to, co máme v Chrastave na kopci, tak bych byl spíše pesimistou. Mohu se mýlit, ale zatím to vnímám jako velmi diskutabilní záležitost.

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:14  

anonym/ a kolikpak mně těch čárek ráčí chybět v tom "bezčárkovém humusu" , rád se nechám poučit

Romana Howe řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:19  

Pane Pešat, nic o vaší škole v Chrastavě nevím. Hledala jsem a našla jsem do nebevolající hrůznost. ČŠI nařizuje škole zrušit možnost vybírat k obědu ze tří jídel! Co to je za totalitu nesmyslnou tento náš stát? Jsem zhrozena....

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:21  

"výuku ve třídě lze vést různými způsoby (věřte mi, mám vystudovanou ekonomii i finance a ještě ke všemu učím matematiku)"

Zřejmě jsem se nevyjádřil úplně přesně. Výuku různými způsoby nelze vést prostřednictvím jednoho učitele v jedné třídě zároveň. Není to fyzicky možné. nemůžete mluvit na třicet žáků na každého jinak rychle, něco jiného a navíc tak, aby to slyšel vždy jen ten, komu je to určeno. Jakékoliv verbální instrukce, které se alespoň jednoho žáka netýkají, zároveň alespoň jednoho žáka mohou rušit a také většinou ruší. Pokud někdo tvrdí opak, pak mám vážné pochyby o tom, zda je svéprávný a netrpí nějakým bludem vlastních nadpřirozených schopností. o moudrosti však nemůže být řeči.

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:24  

"Paní Karvaiová, proč označujete názor té paní učitelky za kecy? Článek v nadpisu říká: Škola se má přizpůsobit dětem (tzn. ne děti škole), což naprosto potvrzuje to, co říkáte vy: "Děti se musí od malička učit, že se přizpůsobujeme všichni sobě navzájem."

Paní Kalabisová, zkuste si sednout, dát si nohy do tepla a zamyslet se nad tím, co asi znamená tento řetězec znaků z nadpisu: "ne naopak". Dobrou noc, sladké sny a pusinku na čelíčko.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:24  

Věřte mi, paní Kalabisová, že se doopravdy těším, a snad se toho dožiju, až z dnešních dětí vyrostou samostatné, autonomní, zodpovědné, motivované, smysluplné, tedy úhrnem harmonicky rozvinuté osobnosti, ne pouze v bezduší roboti.
Už jen v takové restauraci. Chcete si dát k jídlu něco neotřelého, a oni vám přinesou otřepaný jídelní lístek. Tak si obědnáte pličky s šesti v očekávání alespoň trošku tvořivého přístupu... a oni přinesou pličky s šesti. Jediná tvořivost se projeví až při součtu celkové útraty.
Nechápu třeba, proč už dávno i u nás nefunguje naprosto přirozený přístup ke vzdělání. Děti už první dny po příchodu na školu uvedou, jestli chtějí ve svém životě řídit vlastní firmu, a nebo být jen prostými zaměstnanci. To aby jim škola umožnila se na svobodný život ve vlastním podniku řádně připravit. Žádné v osm do školy a podle rozvrhu celý den, domácí úkoly, klasifikace. Vždyť na plnění pracovních úkolů, bezpečnost práce, dodržování hygienických norem, daňová přiznání a další státem nařízené buzerace budou k dispozici zaměstnanci firmy. Například ve Finsku to takhle už určitě mají. Kde by jinak vzali třeba takovou Nokiu.

Dobro pažálovať!

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:27  

"Paní Maříková, ale zaměstnavatel (i učitelé na vyšších stupních škol) jistě ocení i kreativitu, schopnost hledat různá řešení, v neposlední řadě umění kooperace a práce v různorodé skupině..."

Kreativitu v řešení úkolů jistě. Drtivá většina kreativních studentů, které jsem kdy viděl, ale byla kreativní spíše v jejich neřešení. A o takovouto "kreativitu" ala Kartous, nebo Feřtek, zaměstnavatelé povětšinou nestojí.

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:39  

Renátko, už jsem vám jednou radil, abyste ten sajrajt přestala hulit a je to evidentně prd platné.

Nebylo by možné se na vás někam přijít podívat? Představuji si něco mezi Šabatovou a Kocábem. Berete na to nějaké léky?

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:39  

Otázka zní: Je třeba takový mistr kuchařského umění Zdeněk Pohlreich kreativní?

Pavel PEŠAT řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:42  

..."Paní Maříková, ale zaměstnavatel (i učitelé na vyšších stupních škol) jistě ocení i kreativitu, schopnost hledat různá řešení, v neposlední řadě umění kooperace a práce v různorodé skupině..." Nemohl bych prosím prokázat svou kreativitu při vyplňování Vašeho daňového přiznání... :D Jen tak čistě pokusně...

Pavel Doležel řekl(a)...
24. dubna 2016 v 22:42  

"Já myslím, že lze, pane Doležale."

Eržika, nemyslet a raději se naučit číst. Začít může mým příjmením. Chápu, je to 7 písmen, ale pevně věřím, že po jistém nácviku to dá. Vona je moc šikovná.

Josef Soukal řekl(a)...
24. dubna 2016 v 23:33  

"... založeno pouze na tupém opakování fakt"
Na tom je založena část příspěvků nejen zde na ČŠ. Přesněji: Na tupém opakování nesmyslů o tupém opakování fakt.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 1:00  

"Získat mohou jak děti s handicapem, tak i ty šikovné. Navzájem si pomáhají, učí se spolupráci a respektu a mnoha dalším důležitým životním dovednostem. "

Na rozdíl od paní M.G. to už na druhém stupni ZŠ vypadá trochu jinak. Takoví 14-15 žáci už mají docela jiné zájmy. Velmi se těším na to, až mně někdo obohatí a sdělí mně v aspoň 5 bodech přínos žáků s lehkou mentální retardací na spodní hranici (IQ 50) pro kolektiv žáků průměrných (15 žáků odešlo na víceleté gymnázium) a naopak. Stále neznám odpověď.

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. dubna 2016 v 6:21  

Paní Kalabisová, jsou lepší katolíci či evangelíci? Tihle se totiž dost dlouho mydlili mezi sebou ,přestože měli jednu cool ikonu a to Ježíše Krista. Trochu divné. Ve školství je to podobné. Vámi věčně vzývaná svobodná škola není o nic lepší než ta tradiční nebo montessori nebo waldorfská. Je to jen trochu jiná forma,cíl je stejný. je to o jednotlivcích, jestli jste to pochopila. A ani paní Nováčková není guru vševědoucí. Zkuste se k věcem stavět kriticky a ne jak ovečka. Někdy hezká teoretická myšlenka se v praxi ukáže jako blbina. I to se stává.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. dubna 2016 v 6:52  

Laimes - omlouvám se, mělo to být "bezmezerového", čárek máte samozřejmě dost, někdy až příliš.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 8:38  

anonymní/ vidím, že musím vysvětlit: překladatel (někdy i korektor) v prvním čtení čárky apod. jevy neřeší,seká jich raději více nežli méně,protože prioritní jest logika zprac. textu,k tomu čárky napomáhají, tyto jevy se řeší až v pátém (jak kdo) čtení

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 8:45  

nico asi jsi dlouho nebyl v hospodě,já minulý týden,s chlapama na jelení guláš,přišel hošík,v oboru řádně vyučen,jak jsme pak zjistili dotazem,já řekl : "všem po gulášku,mně s šesti", kamarád řekl mě taky,a třetí řekl : "mně dvojitej", načež pinglík s maturitou zareagoval velmi kreativně a asertivně a zeptal se : a k tomu guláši chcete chleba nebo knedlík?"

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 9:22  

nebudu to natahovat, nejlepší nakonec,kolik si myšlíš,že každému z nás přinesl knedlí?

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 9:44  

Škola se má přizpůsobit dětem. Jak v čem konkrétně?

Pavel Kraus řekl(a)...
25. dubna 2016 v 11:05  

Dobré jitro vespolek!
Omlouvám se za pozdější reakci, nejsem vášnivým diskutérem a nesleduji tuto diskusi průběžně.
Pane Pešate, zřejmě došlo k nedorozumění. Psal jsem, že inkluze PŘEDPOKLÁDÁ citlivý a tvůrčí přístup. A dle Vašeho dalšího textu soudím, že se shodneme, že předpokládá zpravidla marně... O svém vzdělání jsem psal jen proto, aby si se mnou byl ochoten povídat pan Doležel :-). Jináč se domnívám, že člověk otitulovaný může být úplně stejně omezený jako neotitulovaný. Jen může nadělat víc škody.
Pane laimesi, děkuji za Vaši snahu vysvětlit rozdíl mezi Vámi a anonymními. Nesetkala se bohužel s úspěchem.
Příjemný pracovní den všem!

Jirka řekl(a)...
25. dubna 2016 v 11:09  

laimes28

Mezery - základy typografie musí řešit každý, kdo sedne ke klávesnici a vyplodí text. Jejich vynechávání mi způsobuje stejné problémy jako vnímání sdělení člověka s těžkou vadou řeči. Rozptyluje pozornost a nemohu se tak soustředit na obsah a logiku zpracování textu, která je podle vás prioritní.
Leda, že byste byl kreativním produktem svobodné školy, kde se učí pracovat s chybou, a proto se na nich tak moc nebazíruje.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 12:28  

jsem produkt staré, zaostalé totalitní nesvobodné školy,kde žáci byli trápeni matematikou,ba dokonce brutální latinou,o zavrženíhodné ruštrině ani nemluvě,
jinak souhlasím,ýe mezery patří k základům typografie,a musí je řešit každý, kdo připraví text k tisku,nikoliv však k plození na obrazovce pc, mobilu apod zařízení,tam plodíme nekontrolovaně,živelně,emočně , jak je to v tom úsloví "kadze chodzi deti robi"

kraus/nepsal jsem to kvůli úspšchu a potlesku,nejsem ješitná operetní subreta, jen mne udivilo vaše konstatování,že jsem anonym, co vás k tomuto tvrzení vedlo?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. dubna 2016 v 15:39  

Vy jste marný kolego. Předpokládám, že do diskuse píšete proto, aby to někdo přečetl. Pak je záměrné vynechávání mezer prostě prasárna. Jestli nečekáte, že to někdo bude číst, tak se realizujte někde jinde.

A vůbec tady nejde o semotamo nechtěný překlep nebo gramatickou chybičku.

Unknown řekl(a)...
25. dubna 2016 v 18:03  

nejde o gramatické chybičku,chybička sem,chybička tam,to je roztomilé,zvláště ve školském prostředí...a z žáčka vyroste instalatér,nu což chybička sem,chybička tam,přehodí chladnou a studenou jako ten pitomec,co mně připojoval bojler,ale z chlapce nemusí být instalatér ale také chirurg-operatér,chybička sem,chybička tam.......a k čemu mně nový bojler

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. dubna 2016 v 19:03  

Někdy si říkám, jestli Kalábisové a tajní nemají někdy nakonec pravdu, kolik idiotů v těch školách je. Naštěstí to tak jenom vypadá.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.