Jiří Týř: Kdo a jak przní české školství?

pátek 1. dubna 2016 ·

S nástupem tzv. čerpání EU dotací se myslím cca od roku 2002 resortní instituce (MŠMT, VÚP, NÚOV, pak NÚV a NIDV i ČŠI) stávaly postupně čím dál víc takzvanými "čerpači EU dotací" a to i na úkor plnění některých svých základních povinností. Jejich koncepční, informační a osvětově mediální činnost se tomu "čerpání" zřejmě až moc podřídila. Skutečný přínos některých tzv. systémových vzdělávacích projektů je přitom myslím dost pochybný.


Informační servis a vzdělávací a pedagogická osvěta ze strany resortních institucí je v posledních cca 12 až 14 létech myslím nedostačující. Iniciativu ve vzdělávací, v často i nepedagogické osvětě a v informačním zpravodajství o vzdělávání myslím vlastně postupně převzala nevládní organizace Eduin. Kdo tomu nevěří, ať se podívá na stránky a rozsáhlá zpravodajství a mediální "osvětu" Eduinu a porovná to s informačním servisem a mediální osvětou MŠMT, NÚV a NIDV po stránce informačního a mediálního obsahu i rozsahu. Kdo tomu nevěří, ať si znovu poslechne vystoupení zástupce Eduin na podzimní konferenci MŠMT Budoucnost pro školu, kde zástupce Eduinu prohlásil nevládní organizace za tzv. hybatele pokroku ve vzdělávání. Kdo tomu nevěří, ať se podívá, jak často komentují události ve školství představitelé Eduin a jak často tam vystupují pracovníci MŠMT a jím řízených institucí, kterým to vlastně ze zákona a z titulu jejich poslání (vyjádřenému ve zřizovacích listinách a dalších dokumentech) přísluší.

Výše uvedené považuji za dost skandální projev rezignace resortních institucí na důležité části jejich poslání a za jakési "vyklizení pole" ve prospěch nevládní organizace Eduin. V důsledku toho myslím roste i opovážlivost Eduinských představitelů jak vůči školám, tak i vůči resortním institucím. Myslím, že by s tím měli paní ministryně a na základě jejího pokynu i pracovníci MŠMT a jím řízených organizací neprodleně něco udělat.

Doufám, že bude proveden důkladný nezávislý audit účelnosti a efektivnosti využívání EU dotací i s ohledem na výše popsaný názor na rezignaci resortních institucí a vyklizení pole v informačním servisu a mediální osvětě ve prospěch nevládních organizací vycházející i z otázek:

  • Proč například NÚV a NIDV nezveřejňují dostatek průběžných informací k systémovým koncepcím MŠMT a nepořádají k nim dostatečný počet doprovodných akcí pro školskou veřejnost? 
  • Proč NÚV např. nezveřejňuje týdenní přehledy dění ve vzdělávání a nepořádá častěji informační semináře a konference pro pedagogickou veřejnost? 
  • Proč to za MŠMT, NÚV a NIDV mnohdy vlastně dělá Eduin a proč to dělá tím způsobem, jakým to dělá?

Proč MŠMT neinformuje řádně veřejnost o svých koncepcích a přenechává tím zbytečně iniciativu a příležitost k mnohdy i vulgární kritice nevládním organizacím? MŠMT a jím řízené organizace se snad už vzdaly těchto svých základních funkcí a dají si líbit, že jsou společně s učiteli osočováni z prznění škol a podobných věcí?

Vážení pracovníci MŠMT a jím řízených organizací, nevadí vám, že představitelé Eduin o vás mluví tak, jak o vás mluví? Przníte nebo neprzníte české školství?

Psáno jako komentář ke článku Přečtěte si: Jednotné přijímací testy przní skutečnou vzdělanost

12 komentářů:

Unknown řekl(a)...
2. dubna 2016 v 11:17  

To je obecný problém ve školství. Chybí servis učitelům. Jen spousta organizací se přiživuje. Od tvůrců počítačových programů, které jsou amátérské a práci často komplikují než by pomáhali, přes jalová školení a reformy za evropské peníze. Ministerský úředník problematice nerozumí a ani nechce aby se problémy někde ventilovaly. ČŠI zjišťuje jen to co dostane příkazem a raději se dívá jinam, protože, když má kontrolovaný známosti a politické konexe dostane inspekce za uši. Takže je jasné že k inspekci se určitě hrnou ti nejlepší učitelé. Školské odbory jsou bezzubé a jdou MŠMT na ruku - řada pracovníků MŠMT byli odboroví funkcionáři.
Navíc se vymýšlí způsoby, jak naštvané učitele, kteří odmítají ztrácet čas hloupostmi, donutit se školit u správných školitelů a čerpat finance.
Učitelé by si rádi vybrali školení, které je zajímají, ale škola na to má minimální finance, takže nemůžou. Učitelé znají těch několik lidí z VŠ či firem, jejichž školení je pro ně přínos. Ale to zas nejsou firmy, které podporuje ministerstvo a EU.
Nejhorší je, že postižení systémem (žáci, kteří nic neumí) jsou ještě rádi, že nic nemusí dělat a dostanou papír zadarmo. Jediné co by to mohlo kazit jsou jednotné testy které by mohli ukázat jaká bída ve školství panuje, takže se proti nim brojí na všech frontách a omezuje se jejich obtížnost.
Tohle nikdo není schopen napravit. K tomu je třeba nový zákon a to poslanci nemohou nikdy pochopit. Jednodušší je nechat to pseudotrhu a přiživovat se.
Prostě občane smiř se s tím, že budeš za kvalitní vzdělání platit. Bude tvrdý boj o peníze. Bohužel, kdyby rozhodoval opravdu trh, mohli bysme si gratulovat ale rozhodují stále papaláši. V tomhle se za 25 let změnilo jen málo.
Občane sleduj média a přemýšlej, kdo za jaký tým kope!!!

Miloslav Novotný řekl(a)...
2. dubna 2016 v 12:01  

Občan sleduje a vidí, že se ustálil zvyk s nepřáteli jen diskutovat. Nezbývá než doufat, že až bude nejhůř, nepošlou Blaničtí rytíři jen svého mluvčího.

Anonymní řekl(a)...
2. dubna 2016 v 12:14  

Na fb stránku EDUinu jsem asi dvakrát napsala kritické poznámky k článkům pana Feřteka a dotazovala jsem se na financování společnosti, které jsem si posléze zjistila sama a dotázala jsem se jich na pár položek. Napřed dodpověděli něco ve stylu - děkujeme za podnět, pak zalhali, že nemají peníze ze státního rozpočtu, a po usvědčení přestali komunikovat. Myslím, že bude třeba, abychom šli soustavně po jejich zdrojích - a tím je odhalili jako naprosto nevěrohodné.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
2. dubna 2016 v 18:52  

Ano, naprostý souhlas. Jde skandální projev rezignace resortních institucí na důležité části jejich poslání. Příkladů je ale víc, co třeba dělají pedagogické fakulty nebo pedagogický výzkum (existuje-li vůbec)? Kdy naposledy jste viděli, že by se vyjadřovali k nějaké závažné otázce školské politiky. Nebo nějaká šetření či analýzy? Vrchní poradce na MŠMT, Petr Pavlík rád kritizuje naše výzkumy nebo výzkumy EduInu, ale když se ho zeptám proč nemá MŠMT své vlastní, mlčí nebo se vymlouvá.

Odpovědi na vaše otázky jsou jednoduché:
Proč například NÚV a NIDV nezveřejňují dostatek průběžných informací...?
Proč NÚV např. nezveřejňuje týdenní přehledy dění...?


Protože pořád oběma nohama vězí ve světě minulého století, kde se vše dalo řídit vydávání předpisů (zákonů a vyhlášek), a stále si myslí, že to stačí. (Viz ostatně třeba inkluze)

Proč to za MŠMT, NÚV a NIDV mnohdy vlastně dělá Eduin a proč to dělá tím způsobem, jakým to dělá?

Protože přece jen žijeme ve svobodné společnosti, kde každý může takovou věc dělat. A pokud tím neporušuje zákony, může jí dělat, jak sám uzná za vhodné.

Unknown řekl(a)...
3. dubna 2016 v 8:15  

"abychom šli soustavně po jejich zdrojích"

To je primární záležitost. Obecně prospěšné společnosti ve školství jsou takovými slušně fungujícími pijavicemi peněz daňových poplatníků.

Unknown řekl(a)...
3. dubna 2016 v 12:06  

Doménou NÚVu jsou tzv. systémové projekty. Jeden důležitý v oblasti inkluze začne za měsíc, jmenuje se Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze.

Informace o něm zveřejnil NÚV formou inzerátu na hlavního manažera: http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/manazer-projektu-kipr?highlightWords=KIPR.

Mám tu zkušenost, že informovanost ze strany přímo řízených organizací se rapidně zlepšuje právě v období realizace projektů, takže už brzy by mělo být líp.

tyrjir řekl(a)...
3. dubna 2016 v 17:30  

Už jen ten název systémového vzdělávacího projektu, který bude NÚV pod MŠMT realizovat, myslím mnohé napovídá: "Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách..." Ony snad jsou z EU dotací podporované i nekvalitní věci, když to tak musí být upřesňováno? Začne MŠMT vydávat například tzv. "Správná Správní Rozhodnutí" a začnou třeba soudy vydávat tzv. "Spravedlivé Rozsudky"? Ono už se to nerozumí samo s sebou, že systémový vzdělávací projekt realizovaný v NÚV bude obstarávát kvalitní věci? Kdo takový název vytvořil s kdo ho schválil? Néjak mi z toho vyschlo v hrdle. Asi si dám doušek "mokré vody", anebo radši půjdu do hospody. Tam se přeci (podle paní náměskyně z NÚV) dobře řeší systémové věci.:))) J.Týř

Unknown řekl(a)...
3. dubna 2016 v 23:26  

Ke komentáři paní Maříkové: Výroční zprávy EDUin jsou k dispozici zde: http://www.eduin.cz/vyrocni-zpravy/. Např. v roce 2014 najdete souhrn dárců na str. 10. Nenajdete mezi nimi žádnou státní ani evropskou instituci. Je možné, že nevěříte výroční zprávě EDUin, paní Maříková, nicméně pokud máte pochybnosti a tvrdíte, že jste EDUin usvědčila ze lži, prosím, předložte důkazy. Pokud byl EDUin příjemcem jakýchkoliv dotací ze státního rozpočtu či rozpočtu EU, musejí existovat a pravděpodobně je máte. V opačném případě se prosím omluvte za obvinění ze lži. Děkujeme.

mirek vaněk řekl(a)...
4. dubna 2016 v 7:59  

Proč projekt podpory poradendkých zařízení? Ty jsou k ničemu. Podporujte výchovu a vzdělávání!!! Kde je podpora škol, učitelů a žáků???
Podporujte výkonnou složku, ne žvanily bez zodpovědnosti.

Výzkum samy PedF nezachrání. NÚV by měl zajistit poptávku a finance a VŠ by měly výzkum realizovat. Musí být zájem od vedení MŠMT. Pokud ovšem úředníci neparticipují na poradenských a jiných firmách.

Tohle by mohlo fungovat, pokud stát ovšem nechce rezignovat na svou funkci, a dokončit rozbití starého systému a transformovat školství na řekněme "americký" systém. Mizerné státní školství a kvalitní soukromé školství. Pak tu ovšem čekají aktivní firmy (scio, eduin, aj.) až se jim otevře trh se soukromým školstvím.

Unknown řekl(a)...
4. dubna 2016 v 12:06  

Dovoluji si přidat svou zkušenost ze své dosavadní spolupráce s asi 400 školami: Hranice mezi spíše kvalitními a spíše nekvalitními školami nevede mezi soukromým a veřejným sektorem.
Postupem času jsem si uvědomil, že všechny subjekty jsou vlastně podniky, které podnikají: soukromé školy, veřejné školy, neziskovky, příspěvkové organizace, přímo řízené organizace. Má to různé účetní základy a osnovy, ale v podstatě to jsou podniky, jejichž managementy prosazují své zájmy. Tyto zájmy jsou někdy v souladu se zájmy veřejnosti. A co se týče našich otloukánků, před časem jsem se tím zabýval a došel jsem ke zjištění že typy jako Eduin a SCIO jsou v tomto rybníce hvězdami v transparentnosti. Dokola se tu naznačují různé teorie spiknutí proti kvalitnímu českému školství. S prominutím, zatím jsem v tomto ohledu neviděl nic věrohodného, samé kecy a významně povysunutá obočí.
Je však jasné, že na místech, kde se skutečně rozhoduje, zatím ještě neuzrály některé pragmatické dohody typu: zaplatíme dobře učitelům, aby nám to líp fungovalo. V tomto ohledu se ještě kapitáni společnosti nerozhoupali. Ve vzdělávání, a dnes ještě více v souvislosti s EU fondy, se pohybují zájmové skupiny a chovní koně, ale nejde o nějaké vyšší cíle na změnu pořádků, jde spíš o motivace nižších řádů.

tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2016 v 13:52  

Podnikání je legitimní činnost - činnost provozovaná za účelem zisku v souladu s právními předpisy daného státu. To, co pan Veleta popisuje,se myslím, a zčásti i vím, do značné míry skutečně, za značné nečinnosti příslušných řídících, kontrolních a vyšetřovacích orgánů, děje. Není to však mnohdy legální podnikání. Je to mnohdy protiprávní jednání, při kterém pracovníci resortních organizací protiprávně a v rozporu s veřejným zájmem nadřadí osobní nebo skupinový zájem nad svou povinnost pracovat ve prospěch veřejně prospěšného poslání dané resortní organizace.

Souhlasím s panem Štefflem, že za nepořádek ve školství mohou především resortní organizace. Do určité míry myslím rozumím i z toho plynoucí frustraci nevládních organizací. Tím nijak neomlouvám jejich ne důvodné ataky směřující proti učitelům a resortním organizacím.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
4. dubna 2016 v 22:17  

Je anebo není způsob realizace tří systémových projektů (priorit) MŠMT pokusem o jakési "Hodinky s vodotryskem", z nichž může začít tryskat, slovy paní ministryně řečeno, "smrtelný koktejl" pro české školství? J.Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/video-diskuse-dotazy-na-informacnim.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.