FAQ - Často kladené otázky ke společnému vzdělávání: § 16 odst. 9 školského zákona

čtvrtek 7. dubna 2016 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v pátek 1. dubna 2016 aktualizovalo v souvislosti se zahájením série informačních seminářů na části webu věnovanému společnému vzdělávání stránku FAQ - Často kladené otázky. Počet zodpovězených otázek stoupl zhruba na čtyřnásobek, přinášíme je proto členěné dle tématiky dotazů k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb.


Pokud ŠPZ shledá jako vhodné zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a zákonný zástupce bude souhlasit, může ještě ŠPZ žákovi přiznat další podpůrná opatření? Jedná se například o vzdělávání podle IVP.
Pokud bude žák vzděláván podle §16 odst. 9, budou mu náležet i ta podpůrná opatření, která by tento druh školy nepřinášel, tedy asistent pedagoga, pomůcky, případně IVP.

Pokud žák projde rediagnostikou a nebude indikován pro školu dle § 16, odst. 9 ŠZ, ale rodič bude trvat na setrvání ve škole dle § 16, odst. 9, jak dále má škola postupovat?
Pokud školské poradenské zařízení vyhodnotí speciální vzdělávací potřeby žáka tak, že není nezbytné, aby se nadále vzdělával žák podle §16, odstavec 9 ve škole, třídě, oddělení nebo skupině (podle stupně vzdělávání žáka), budou navržena podpůrná opatření pro vzdělávání žáka v běžné škole. Zde by měla proběhnout dohoda mezi ŠPZ a zákonným zástupcem žáka, pokud rodič bude trvat na setrvání žáka ve škole podle §16, odstavec 9 a bylo-li by to v rozporu se zájmem žáka pak je povinností ŠPZ, případně školy požádat o součinnost OSPOD. Cílem ale je, aby se strany domluvily právě v zájmu kvalitního vzdělávání žáka, a tato varianta byla skutečně mezní.

Prosím o zodpovězení dotazu, případně navržení cesty k řešení. Maminka má dvě postižené děti (dvojčata), která v současné době navštěvují speciální školu. Jsou po odkladu. Podle poslední zprávy bylo matce sděleno, že musí se synem do běžné základní školy, neboť se jeví, že by ji zvládl. Dítě je na vozíku s lehkým mentálním postižením. Rodiče, ale do běžné školy nechtějí. Dítěti se v současné škole daří a prokazuje to i svými pokrok. Co má tedy matka udělat, když jde k zápisu? Může rovnou k zápisu do speciální školy?
Pokud budete chtít pokračovat ve vzdělávání dětí ve speciální škole, musíte navštívit ŠPZ, pravděpodobně speciálně pedagogické centrum. To by mělo posoudit potřeby dětí ve vztahu ke vzdělávání a ve spolupráci s Vámi navrhnout, kde se budou děti vzdělávat. Následně se doporučení projedná se školou, kde byste chtěla nechat vzdělávat Vaše děti, požádáte si v souladu s vyhláškou č. 27/2016Sb., o zařazení do školy, třídy podle §16 odst. 9. Pokud by ŠPZ nesouhlasilo z vážných důvodů s Vaším návrhem a doporučovalo běžnou ZŠ, tak se rozhodujte vždy v zájmu svého dítěte. Můžete také zvážit, zda by podpůrná opatření nepostačovala k zařazení do „běžné“ základní školy.

Existuje vzorový dokument pro ředitele základních škol praktických, ve kterém zákonným zástupcům žáků sdělují, že jejich dítě může od 1. 9. 2016 přestoupit na běžný typ základní školy? Pokud ano, prosím o sdělení odkazu, kde bych ho našla.
Takový dokument není k dispozici. Účelem informace pro rodiče je pouhé oznámení, že od 1. 9. 2016 platí novela školského zákona, která nově upravuje podporu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud by rodiče chtěli, aby jejich dítě přestoupilo na běžnou základní školu, musí se k jejich přestupu vyjádřit ŠPZ a tito žáci by pak museli mít doporučení ke vzdělávání ve škole, kde by bylo přesně popsáno, za jakých podmínek lze uvažovat o zařazení žáka do běžné školy. „Ředitel školy, ve které se vzdělávají děti, žáci nebo studenti neuvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, zařazení do třídy zřízené pro děti, žáky nebo studenty podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, uvede jejich zařazení do tříd do souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději k 1. září 2016. Není-li možné zařadit dítě, žáka nebo studenta uvedeného ve větě první do třídy, ve které se nevzdělávají děti, žáci nebo studenti uvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, v rámci téže školy, ředitel školy o tom bez zbytečného odkladu písemně uvědomí zákonného zástupce dítěte nebo žáka, nebo zletilého žáka nebo studenta a poskytne součinnost a metodickou pomoc k zajištění nejvhodnějšího způsobu vzdělávání, a to nejpozději do 31. května 2016.“

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.