Zdeněk Sotolář: Vítej v nejistotě, mladý (pod)učiteli aneb Třetí kostlivec kariérního řádu

středa 23. března 2016 ·

Tím klíčovým ve školství jsou prý učitelé. To uznává kdekdo. Slovy. Co však pro začínající učitele chystá MŠMT? (Varování: Studentům pedagogických fakult nedoporučuji pokračovat ve čtení.)


Vžijme se do role začínajícího učitele, přesněji do role absolventa nebo absolventky příslušné vysoké školy, která připravuje učitele. Sehnat vhodné místo dnes není tak jednoduché. Na druhém stupni žáků mnohde ubývá, učitelé se tam dokonce propouštějí, dopravní obslužnost je tradičně mizerná, byty jsou drahé a na venkově úplně chybí. Ale řekněme tedy, že tohle vše náš absolvent vyřešil a nastupuje na své první místo. Protože o některé aprobace je nouze, možná ho vítají s otevřenou náručí. Měl by ale také vědět, že zároveň vstupuje do reality show s názvem kariérní řád.

Začínající učitel nebo začínající učitelka jistě stojí o nějakou jistotu: možná se chce ženit nebo vdávat, možná si chce sáhnout na hypotéku. Nastává první srážka s realitou: „S učitelem na prvním kariérním stupni sjedná zaměstnavatel pracovní poměr na dobu určitou odpovídající neabsolvované části adaptačního období podle § 29c.“ Tedy pro absolventa na prvním místě na dva roky. To aby si raději nic neplánoval? Každý absolvent je podle KŘ totiž učitelem v prvním kariérním stupni a má před sebou dvouleté adaptační období. Tedy jako kdysi c. a k. podučitel.

Co dál? Samozřejmě „o průběhu adaptačního období se vede dokumentace. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rozsah a způsob vedení dokumentace.“ Úřední šiml vesele řehtá. Pak přichází první atestace. A nemusí být úspěšná. Co dál? „Na učitele zařazeného v prvním kariérním stupni, který absolvuje atestační řízení pro druhý kariérní stupeň neúspěšně, se pohlíží, jako by absolvoval část adaptačního období v délce trvání 1 roku.“ Běží další rok. „Atestační řízení pro druhý kariérní stupeň lze opakovat pouze jednou.“ Co dál? Realty show pokračuje.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

43 komentářů:

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 6:15  

A s platem učitele lze splácet hypotéku? To pak bude jezdit do práce "mastnou tyčí", chodit oblečený jako bezdomovec a v obchodech vyhledávat prošlé levné potraviny. Na vlastní děti ani myslet nemusí, pač by dozajista patřily do skupiny sociálně znevýhodněných.

BoBr řekl(a)...
23. března 2016 v 7:09  

Autor poněkud pozapomíná na to, že mezi začínajícími učiteli ve skutečnosti může být i takový, který na to, stát se dobrým učitelem, prostě nemá. Je jasné, co by v tom případě po neúspěšné atestaci měl dělat. Ptát se je třeba na něco jiného. Zda bude atestační proces nastaven tak, aby uspěli jen ti, kteří jsou skutečně dobří???

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
23. března 2016 v 8:00  

Vážený pane Sotoláři. Respektuji Vaši kritiku všeho, co má něco společného s KŘ. Mám jedinou otázku, dočkám se ve Vašich vyjádřeních, nebo ve vyjádřeních UPS, také nějakého konstruktivního návrhu, jak to tedy mělo vypadat?
Díky
V. Nádvorník

Pavel PEŠAT řekl(a)...
23. března 2016 v 8:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel PEŠAT řekl(a)...
23. března 2016 v 8:54  

TO BB. Myslím, že je třeba realistický kompromis. Skutečně dobří učitelé nezvládnout fyzicky učit třídy o 150–200 studentech, protože jich je ve školství málo a neschopnost státu zaplatit je konkurenceschopným způsobem již odsála značnou část z nich do jiných oborů. Současně je třeba připomenout to, že zásadní překážky na cestě stát se dobrým učitelem by měla rozpoznat už fakulta, na které studují. Pokud bude úspěšnost studia v prvním dvouletí tak do 40–50 %, budu mít za to, že jsou fakulty na dobré cestě.

poste.restante řekl(a)...
23. března 2016 v 8:58  

Nechci rejpat, pane Nádvorníku, ale za "konstruktivní návrhy" bývá v komerčním prostředí zvykem platit. ;-)

Zlaté pravidlo pro vládnoucí politické strany zní:
"Poslouchej kritiku opozice, je to rozum zadarmo."

Je uplatnitelné i v takovýchto případech.

Ještě kdyby tak na tyto stránky občas veřejně zavítal nějaký ten náměstek, nebo odpovědný činitel.

Josef Soukal řekl(a)...
23. března 2016 v 9:05  

Pane Nádvorníku, předpokládám, že jste se podílel na návrhu KŘ a že jste za to byl zaplacen. Nevnímáte jako svou povinnost v první řadě reagovat na vznesené námitky? Odpovědí na ně se mnohé ujasní a můžeme začít vytvářet něco, co bude mít smysl.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
23. března 2016 v 10:15  

Pane Soukale,
podílel jsem se (stejně jako desítky lidí ze škol) na prvním návrhu, který jsme na mnoha forech obhajoval a vysvětloval a mám za něj morální odpovědnost. Tento návrh byl diskutován s tisíci učiteli na různých seminářích, stovky jej pilotovali,... Se stávajícím návrhem nemám nic společného, proto se k němu nevyjadřuji. Jen jak sleduji pana Sotoláře a UPS tak se jedná o stálou kritiku a nikdy neřekli, co by si představovali. Stále říkají co je špatně, ale nikdy jsem neslyšel větu, co by mělo být uděláno dobře.
Mlčení je možné vysvětlit různými způsoby, třeba tím, že sami nemají jakoukoli představu, jak kariérní růst zajistit, nebo tak, že čekají, až budou osloveni s nabídkou placené spolupráce.
Já si myslím své.
V. Nádvorník

Josef Soukal řekl(a)...
23. března 2016 v 10:35  

Pane Nádvorníku,

první návrh jsem považoval za zcela neudržitelný, v několika komentářích na ČŠ jsem uváděl proč. Druhý návrh z něj do značné míry vychází. Myslím, že byste měl skutečně věnovat pozornost obsahu kritiky, nikoli se pokoušet shazovat kritiky. Co se týče kariérního řádu, soudím, že se i Váš nepovedený návrh rodil podstatně déle, než UPS existuje. UPS ovšem po konferenci k inkluzi připravuje podobnou akci právě ke kariérnímu řádu. Jakmile bude připravena, nepochybně mluvčí informují veřejnost.

Josef Soukal řekl(a)...
23. března 2016 v 10:39  

Jinak myslet si samozřejmě můžete, co chcete, ale je lepší nejprve přemýšlet a pak teprve trousit urážlivá vyjádření. Z úst člověka, který je spoluzodpovědný za promrhání spousty peněz na paskvil, který nebyl životaschopný, zní některá vyjádření obzvlášť troufale.

poste.restante řekl(a)...
23. března 2016 v 10:50  

nebo tak, že čekají, až budou osloveni s nabídkou placené spolupráce

Souhlasím s názorem, že první návrh byl paskvil. Při vší úctě k "desítkám učitelů, podílejících se na jeho tvorbě".

Druhá verze zatím není o mnoho lepší.
Já třeba tak trochu s kolegou Sotolářem nesouhlasím. Osobně si myslím, že systém "suplent - řadový učitel - mentor" má něco do sebe.
potíž se ale skrývá v detailech a v leckdy naivních představách o jejich realizaci.

Je také potřeba vyjasnit si, zda jsme schopni uvést v život opravdu reálně fungující kariérní řád za současného zachování všech nectností a neřádů v celém vzdělávacím systému.
Anebo chceme překopat úplně celý systém a pak také můžeme zjistit, že potřebujeme pro budoucnost učitele, v mnoha směrech od stávajícího modelu odlišné.
Namátkou jen - ovlivní model učitelského vzdělání a kariérní řád probíhající inkluze? Bude po každém učiteli požadováno vzdělání v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami?

Vzít tohle vše v potaz a pokusit se vyprodukovat přijatelný a realistický model není jednoduché a rozhodně to není činnost pro jednotlivce. Už jen čas, potřebný ke studiu podkladů, zpracování návrhů, připomínkování variant, atd. je rozhodně nemalý.
Pouštět se do takové hory práce s vědomím, že ji pak někdo na MŠMT stejně jen spláchne do záchodu a udělá si to po svém a to všechno úplně zadarmo, tak to musí být člověk opravdu velký nadšenec. Téměř blázen.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. března 2016 v 11:11  

Pane Brdičko,

že na to někdo nemá se může stát a stává. Jakou roli v tom však hrají vysoké školy připravující učitele? Jak je možné, že tohle neodhalí? Jak daleko má (bude mít) absolvent od učitele ve druhém stupni?

Pavel PEŠAT řekl(a)...
23. března 2016 v 11:12  

Jak tak sleduji diskusi, nechtěli byste učinit také nějaký krok k tomu, aby pedagogické fakulty byly také nějak motivovány k přípravě dobrých učitelů a případně i hodnoceny podle toho, jak dobré připravují učitele?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. března 2016 v 11:26  

Neustálou kritiku si kariérní řád zaslouží především za to, jakým způsobem ho ministerstvo připravuje. Namísto široké diskuse se něco upeče a předhodí rovnou vládě a parlamentu. A rovnou říkám, že formální připomínkové řízení není pro mne totéž jako široká diskuse s učitelskou veřejností.

Ze současné podoby je zjevné, že vychází z původní nepovedené verze, uhnětené za desítky euromilionů. Zrušení čtvrtého stupně nebyl krok vstřícnosti, ale krok zoufalé bezradnosti. Kariérní řád O2 má stejně jako původní verze především buzerační potenciál.

Co tento kariérní řád přináší učitelům, kteří nechtějí být ani lektory ani mentory? Čím ve skutečnosti prospějí dva nové školní ouřady? Kde v tom nacházíte ocenění pro učitele, kteří chtějí "jen a jen" učit a ne odbíhat k jiným činnostem a nějakým "paralelním" kariérám?

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 11:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. března 2016 v 11:38  

Nezlobte se, ale argument, ať předložím (předloží UPS) vlastní návrh KŘ je z dvakrát laciného kraje.

Zaprvé je zajímavé, že to nikdo nepožaduje od dávno etablovaných společností, asociací, ba ani druhdy plodných expertů. (Nebo je to opravdu důvěra v UPS?)

Zadruhé (jak již bylo výše řečeno) za tuhle práci je placeno přece MŠMT. A dobře.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
23. března 2016 v 12:30  

Vážení kolegové diskutující,
nikoho jsem zde podle mne neurazil. Napsat možné důvody neuvedení informace - není urážkou. (zvláště, když jednu verzi jste de facto potvrdili.) Jestliže ano, pak se omlouvám.
Jestliže je příliš troufalé po kriticích čehokoli chtít alespoň rámcově co by podle nich býti mělo (pozitivní informaci), pak lituji toho, že jsem vůbec něco napsal. Klidně si zde kritizujte cokoli chcete, je to Vaše právo.
Nebudu se dále k tomu vyjadřovat a přeji příjemnou negativní diskusi plnou toho, jak to lidé okolo to dělají špatně.
PS. Jestliže bude diskuse (konference, seminář, ...) o KŘ organizovaný UPS a bude obsahovat i inforace jak by měl KŘ vypadat, pak se rád budu účastnit.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
23. března 2016 v 13:04  

Neustále se směšují a zaměňují dva pojmy. Jedna věc je kariéra, tj. funkční postup zaměstnance (model: učitel, vedoucí metodického sdružení, správce IT, výchovný poradce, zástupce, ředitel, případně inspektor). V tomto případě plat řeší funkční příplatky, příplatky za vedení lidí, a není na tom třeba nic měnit. Druhá věc je profesní rozvoj, tj. zvyšování kvality v „axiomatickém jádru“ učitelské profese, tj. v interakci s žáky. Zahrnuje mj. rejstřík metod vyučování, didaktickou kompetenci (tj. přetváření „vědního oboru“ do podoby strukturovaného, logicky a časově uspořádaného vzdělávacího obsahu), cosi jako "teleologickou způsobilost", tj. formulování konkrétních výukových cílů, dále pedagogickou diagnostiku, ale také třeba řízení dynamiky skupiny, zvládání konfliktů, profesionální jednání s rodiči atd. atd. V tomto případě je plat dnes řešen pouze profesním stárnutím, ale mělo by to – podle mého názoru – být řešeno nikoli kariérním řádem, ale propracovanou metodikou monitorování a vyhodnocování kvality práce učitele. S tím, že o konkrétní aplikaci tohoto nástroje a posléze o penězích by měl rozhodnout ředitel (plně odpovídá za kvalitu školy), což samozřejmě nevylučuje nějakou konzultující instituci (poradní hlas). Nejtěžší je rozpoznat (objektivně změřit) tuto kvalitu, podle mého to není proveditelné mimo interakci učitele s žáky, tj. jde to smysluplně dělat pouze ve škole a nelze to obejít žádnými portfolii, atestacemi, komisemi apod. Ani v jednom z obou případů to nemá vůbec nic společného s případnými lektorskými nebo mentorskými dovednostmi učitele nebo s jeho publikační činností, to jsou zoufalé pokusy zaplnit ignoranci v tom, co je to vlastně učitelství.

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 13:15  

Václav Nádvorník

"podílel jsem se (stejně jako desítky lidí ze škol) na prvním návrhu, který jsme na mnoha forech obhajoval a vysvětloval a mám za něj morální odpovědnost. "

Nemusíte se hned urážet. Mimochodem první návrh byl docela slušný paskvil. Docela mě zaujalo zařazování mezi "trojkaře" a "čtyřkaře". Už jen to, že někdo přišel maximálně s 15% + 5% zařazováním bylo přinejmenším zarážející. Dále jsem vůbec nechápal to, že někdo může být zařazován do těchto stupňů aniž by ovládal cizí jazyk aspoň na úrovni B2. Snížené nároky pro pedagogické lídry vyvolávaly představu dalších paralelních zástupců ředitelů škol. A představa doživotních "pedagogických lídrů" byla taky zajímavá. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, kde na tento projekt sežene pan Chládek finance.
A o rychle spíchnutém kariérním řádu nemá vůbec cenu jakkoliv se bavit. Nechybí snad paní Kateřině V. taky peníze? Ale od tohoto návrhu se distancujete.

Jirka řekl(a)...
23. března 2016 v 16:05  

Vážený pane Nádvorníku,
mohl byste zařídit, aby se rámcově pozitivní informací pana Běleckého, která zcela přesně nastiňuje i mnou očekávanou podobu karierního řádu ve školství, zabývalo MŠMT? Pak by možná své dobře placené služby zasvětilo něčemu kloudnému a neotrávilo standardním učitelům zbytek jejich "kariéry". Denně se modlím, aby už přišli ti moderní mladí kolegové a já se od nich mohl něco přiučit.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
23. března 2016 v 17:33  

Važený pane Jirko,
nejsem zaměstnancem MŠMT (nikdy jsem nebyl - projekt řešilo NIDV a peníze za svoji práci na projektu Kariéra jsem dostával od NIDV.) Pracuji na základní škole a nemám na MŠMT žádný vliv.
Bavit se o tom, jak byl původní KŘ ve skutečnosti stavěn, jaké bylo zadání, výstupy atd nemá nyní žádný význam - tato práce nebyla MŠMT oficiálně použita a jiná pracovní skupina vytvořila novou verzi KŘ, kterou předkládá v rámci zákona do sněmovny. (Tak daleko se nikdy první verze nedostala) Proto nyní nechci obhajovat, proč byla v KŘ takové a makové věci.
Jen jsem se ptal, jak si KŘ představuje pan Sotolář. Dostal jsem odpověď od pana Běleckého a děkuji za ni.
Omlouvám se za porušení mého předsevzetí - dále tuto kauzu nekomentovat. Zeptal jsem se pana Sotoláře, odpověď od něj nedostal. (Což samozřejmě nemusel)
V. Nádvorník

Jirka řekl(a)...
23. března 2016 v 20:11  

Také pracuji na základní škole a myslím že většina členů a sympatizantů UPS také. Všechny nás spojuje skutečnost, že na MŠMT nemáme pražádný vliv. Přesto vidíte, že svůj jasný názor na KŘ máme. Nechtějte po nás, abychom navrhovali lepší variantu něčeho, co v současné době školství nepotřebuje, ani si to podle všeho nemůže dovolit. Zkuste se pane Nádvorníku k návrhu pana Beleckého vyjádřit, ať víme, jak se váš názor na věc vyvíjí v čase.

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 21:40  

Kladu si otázku, zda jsme se už nedostali do stavu, kdy systematická systematičnost systémů, které vytváříme, začíná blokovat podstatu a přirozenost a kdy vytváříme systémy sice propracované, ale v podstatě kontraproduktivní. Kladu si také otázku, jakou roli v tom hrají dotace.

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 22:29  

23. března 2016 21:40

EU peníze hrají rozhodující roli.

tyrjir řekl(a)...
23. března 2016 v 23:03  

Kladu si otázku, zda jsme se už nedostali do stavu, kdy systematická NESYSTÉMOVOST systémů, které vytváříme, začíná blokovat podstatu a přirozenost a kdy vytváříme systémy sice propracované, ale v podstatě kontraproduktivní. Kladu si také otázku, jakou roli v tom hrají dotace. J.Týř

Viz např

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-podivne-projekty-malo.html#comment-7490596181181264000

http://www.ceskaskola.cz/2016/03/martin-simacek-bezprecedentni-kampan.html#comment-3598181596814759901

http://www.ceskaskola.cz/2015/07/jiri-tyr-ceske-vzdelavaci-projektove.html

Pavel PEŠAT řekl(a)...
23. března 2016 v 23:16  

Navázal bych na kol. tyrjir. Mohli byste mi někdo vysvětlit, jak například po dnešním parlamentním exposé VYCHOVÁVÁTE žáky k dodržování etických a mravních norem...

Anonymní řekl(a)...
23. března 2016 v 23:19  

Pročetl jsem diskusi a obdivuji boj kolegy Nádvorníka. Stejně jako on jsem se podílel na projektu KS. Vím přesně, o čem hovoří. Myslím, že ani jeden z nás nemá problém s kritikou. Problém máme s urážlivými a nenávistnými výlevy.
Vím, jak se na karierním systému pracovalo, jaké argumenty padaly a jak se hledala správná cesta.
Těší mne, že v diskusích nevidím jediný argument ani "argument", který bychom ne projednávali ať již v pracovní či oponentní skupině, který by nepadl jako dotaz z pléna na desítkách seminářů a prezentacích, které jsme tehdy objížděli.
Zítra je od 9.00 na mšmt vypořádání připomínek k návrhu novely. Sešlo se jich více než 600, z toho přes 300 jich je označeno jako tzv. zásadní. Věřím, že jste ty svoje v rámci připomínkování uplatnili prostřednictvím některého ze subjektů oprávněných k připomínkování. Jinak tu jen ztrácíme čas.

Unknown řekl(a)...
23. března 2016 v 23:50  

"Jinak tu jen ztrácíme čas."


Přesně tato věta padla z úst školitele NIDV k tvorbě ŠVP. Potom už jsem tomu pánovi do konce školení nevěřil a nebyl jsem sám. Zažil jsem množinovou (švédskou) reformu, bezbřehost v podání RVP-ŠVP (finský model), současné pokusy o inkluzi. Ale nedovolil bych si absolutně říci -"jak se hledala správná cesta". Vy jste přesvědčen, že byla správná? Mimochodem, informovanost o KS byla tak minimální a propagace tak mizerná, že 90% učitelů a učitelek o tom nemělo ani tucha. Bavím se o KS pana Chládka. Ostatně, kde je mu konec. Dozajista bude kolegy zajímat informace o nákladech na tento projekt.

poste.restante řekl(a)...
24. března 2016 v 0:00  

Věřím, že jste ty svoje v rámci připomínkování uplatnili prostřednictvím některého ze subjektů oprávněných k připomínkování.
Ehm. Jsemť prostým učitelským plajbojem.
Na můj názor se jaksi nikdo neptal a subjektem oprávněným k připomínkování také nejsem. Znamená to tedy, že mám právo jen držet ústa a krok? Nemyslím.

Toto fórum je občas i jakýmsi zrcadlem odrážejícím stav našeho školství.
A jak se říká: "Nezlobte se na zrcadlo, když v něm vidíte křivou hubu."

Pan Nádvorník to slíznul z první ruky, ale všichni snad chápeme, že lví podíl na současném návrhu nemají zase tak moc jednotlivci, kteří se podíleli na návrhu prvním.
A ten se, pane kolego Kuhne, opravdu moc nepovedl.
Nevšiml jsem si "urážlivých a nenávistných výlevů". Ale že si kritikové neberou servítky, to se jaksi nemůže nikdo divit. Skoro se začínám klonit k názoru, že lepší než špatný návrh je raději nechat vše při starém, nespravedlivém věkovém automatu. Zatím si ale pořád myslím, že dobrý návrh systému možné vytvořit je.

Pokud tu nepadají nové argumenty, pak to je pouze dokladem faktu, že tyto argumenty nebyly v návrhu vypořádány.

Výzva k předložení vlastního návrhu je neoprávněná.
Vždycky, když zazní, používám jednoduchou odpověď:
"To, že sám neumím zpívat ještě neznamená, že neslyším, když někdo jiný zpívá falešně.


Jinak tu jen ztrácíme čas.
Jak kdo.
Někteří z nás se tu snaží diskutovat, vyjasnit si vlastní názory i se občas něčemu přiučit. Troufl bych si říci, že v minulosti bylo ve zdejších diskusích na téma kariérního řádu napsáno už tolik myšlenek, že kdyby je někdo byl ochoten a schopen je sumarizovat, měl by už půl práce hotovou.

Kdysi jsem se na podobném projektu podílel.
Není to vůbec jednoduchá práce a svým způsobem nemůže být nikdy dokonalá, ani hotová. Ale to špatný návrh neomlouvá, ani neospravedlňuje.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. března 2016 v 0:08  

Jinak tu jen ztrácíme čas.

Vy možná, pane. Já tedy rozhodně ne.
Kariérní řád. To je, co tu ještě chybělo. Bez něj se dál neposuneme, prostě.
Kolik jen času se vynaložilo třeba na takovou tvorbu standardů kvality práce učitele, kolik komisí bylo ustaveno. Tolik jsem se těšil, že se konečně dozvím, kterak se zachovat, abych se i já na sklonku svojí kariéry zalíbil vrchnosti. Setrvával jsem v naději, že dojde i na standardy kvality práce ředitele školy, jeho zástupce, školního inspektora, popřípadě školníkovic psa. A nic. Proč bych měl věřit tedy, že karierní řád zakoření řádně.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. března 2016 v 0:16  

jak například po dnešním parlamentním exposé VYCHOVÁVÁTE žáky k dodržování etických a mravních norem

S etikou a mravy je to svízel. Třeba v prostředí, kde jsou žáci vyzýváni, aby donášeli na svoje učitele, nahrávali je, fotili, točili videa a sepisovali petice. Snad kompenzovat ten chlív vyšší hodinovou dotací na etickou, mravní, duchovní, a nevím jakou ještě výchovu.

Unknown řekl(a)...
24. března 2016 v 0:17  

"standardy kvality práce ředitele školy"

To je vskutku výborný nápad. Ideální pro čerpání evropských peněz.

tyrjir řekl(a)...
24. března 2016 v 1:06  

Bude Vláda ČR a Kariérní systém učitelů NO-GO zóna pro ty, kdo něco umí?

Projev A. Babiše na 43. schůzi poslanecké sněmovny 23. března 2016

...Jsem překvapen, že i když naše koaliční vláda je po dvouletém vládnutí jednou z nejúspěšnějších vlád v historii naší země, moji koaliční partneři spolupracují s opozicí v přijímání antibabišovských zákonů, což mě upřímně mrzí. Chápu, že pro mnohé politiky je Agrofert trnem v oku, něco, co nedokáží ani pochopit, a tak mají snahu to buď zpochybnit nebo zničit. Avšak já v tomto ohledu musím říci, že zatímco ostatní velké firmy mají svá sídla v daňových rájích, Agrofert sídlí v ČR a také zde platí daně. Za 23 let jsem vybudoval firmu, která má dnes přibližně 35 tisíc zaměstnanců a 205 firem u nás i v zahraničí. Za rok 2015 má nekonsolidovaný obrat 231,5 mld. korun a co je důležité, celý holding má transparentní strukturu a nemá žádné offshore společnosti.

...Také jako jedna z mála českých firem dostává dividendy od svých zahraničních dceřiných společností. Od roku 2006 do roku 2015, tedy za 10 let, obdržel Agrofert ze zahraničí, když peníze přišly do České republiky, 22,9 mld. korun dividend. To jsou peníze, které naše firmy v zahraničí vydělaly, a my jsme ty peníze vzali do České republiky...

...Firmy Agrofertu na rozdíl od jiných nevyvádí peníze ven, jako jiné korporace, ale naopak je přináší ze zahraničí zpět do České republiky, investují zde a zaměstnávají další občany. A to v době, kdy opačným směrem, tedy z České republiky do zahraničí, odteklo za stejnou dobu, to znamená 10 let, 1927 mld. korun, 1927 mld. korun...

...Výčet všech výsledků resortu by zabral několik hodin, takže stručně připomenu alespoň ty nejvýznamnější. Od svého nástupu do funkce jsem dvakrát snížil deficit státního rozpočtu, a to v roce 2014 ze 112 mld. na 77,8 mld., v roce 2015 plánovaných 100 mld. na 62,8 mld. s cílem mít vyrovnaný rozpočet ve střednědobém horizontu.

Velmi důležité je říci, že nezlepšujeme výsledky hospodaření státu za cenu zvyšování daní a škrcení ekonomiky, a děláme to při rekordních investicích, které jen v roce 2014 dosáhly 112 mld., a v roce 2015 dosáhly naprosto historické výše 176 mld. s meziročním nárůstem téměř 65 mld. Tudíž kdybychom nenavýšili investice, měli bychom dokonce za rok 2015 vyrovnaný rozpočet...

...Dnes je tu svolána mimořádná schůze Sněmovny kvůli pseudokauze, která se navíc měla odehrát přes 8 lety, tedy dávno před tím, než jsem vstoupil do politiky. A já se ptám: Je tohle skutečně něco, kvůli čemu by měla mimořádně zasedat Sněmovna? Včera jsme byli svědkem hrozné tragedie v Bruselu. Dneska vidíme, že evropští politici nezvládli migraci ani integraci migrantů, že lhali, že dneska největší problém jsou pravděpodobně ty no-go zóny, ti původní migranti, a nechtěli to přiznat. Ovlivňovali média, aby o tom nemluvila. A to je velký problém. A impotence některých evropských politiků je hrozná. Nechtějí si přiznat tu ... (nedořečeno)

...Pro mě by bylo nejlepší dneska rezignovat. Aspoň bych mohl jít za lidmi a vysvětlit jim, co je to Čapí hnízdo, jak funguje politika. Dneska to vím. V říjnu 2013 jsem to nevěděl. Ale já to neudělám, protože jsem slíbil mým voličům, že budu bojovat za náš program.

A proto budu dále pokračovat. Není důvod, aby naše koaliční vláda nefungovala dál. A samozřejmě to závisí na našich koaličních partnerech. Ale já si myslím, že jsme si našlápli dobře a že bychom měli dále fungovat ve prospěch této země. Děkuju za pozornost.


http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Babis-Nemohl-jsem-o-Capim-hnizdu-rict-pravdu-nechtel-jsem-ohrozit-moje-deti-Naslapli-jsme-si-dobre-427629

Bude Vláda ČR a Kariérní systém pro učitele NO-GO zóna pro ty, kteří něco umí? Stát opravdu není firma. Ale uplatnění mnohých prvků firemního rozumu (umožňovat postup těm, kdo něco opravdu umí) mu myslím prospívá - viz výše. Týká se to myslím i tzv. Kariérního řádu pro učitele.

J.Týř

Pavel PEŠAT řekl(a)...
24. března 2016 v 5:12  

Ano, vždycky je otázka, jestli cestou za výsledkem jít tvrdé a bezohledně, nebo nechat lidi žít. Je třeba poznamenat, ze skvělého snížení deficitu státního rozpočtu bylo dosaženo i za cenu toho, ze peníze chybí v peněženkách učitelů, lékařů, zdravotních sester aj. A když budete jako kantor dávat kondice, abyste si jako uvědomělý občan pořídil terminál EET... Nejsem si zcela jist, zda takové metody máme ve školách používat.

Eva Adamová řekl(a)...
24. března 2016 v 8:41  

"Navázal bych na kol. tyrjir. Mohli byste mi někdo vysvětlit, jak například po dnešním parlamentním exposé VYCHOVÁVÁTE žáky k dodržování etických a mravních norem..."

Hlavně po vystoupení nezařazeného poslance Štětiny, že jo! Ten totiž v parlamentu na plnou hubu řekl, že Babiš není žádný chudák, a když se mu dotační podvod prokáže, tak je schopný peníze vrátit. Došlápnout si je prý potřeba hlavně na ty, kteří je vrátit schopni nejsou. Myslím, že netřeba komentovat.

mirek vaněk řekl(a)...
24. března 2016 v 8:42  

Problém je v tom, že MŠMT se spřízněnými subjekty něco upečou. Učitel se to dozví z tisku od novinářů a dozví se, že probíhalo připomínkové řízení.
Pak se všichni diví, že naštvaní učitelé se ozývají a protestují proti paskvilům.
To nemá se systémovostí nic společného. Ve školství panuje chaos a boj zájmových skupin o evropské a státní peníze.

Teď jeden konstruktivní návrh zdarma.
Proč neproběhne ke každé změně rozsáhlá internetová diskuze, s masivní propagací?
Před lety probíhala utajená diskuze k prvním standardům učitele, která neměla ten efekt, protože normální učitel na ni narazil jen nedopatřením. Pak to smetli ze stolu kvůli nedostatku peněz.
Dnes probíhají diskuze a kulaté stoly vždy ve všední den dopoledne a nejlépe v Praze, aby se na ně náhodou nějaký učitel nedostal. Pak se někteří diví, že učitelé nadávají zde v diskuzi.
Nebo by ministerští úředníci nezvládli diskuzi ukočírovat nebo neovládají dostatečně PC? Nebo že by se báli vox populi.
Proč všichni křičí po modernizaci školství a při tom ti nahoře moderní technologie bojkotují jak můžou. Ony se totiž hůř manipulují a ovládají. A je na to vidět.
Jak nastavit fungující systém práce na změnách by mělo být to nejdůležitější.

tyrjir řekl(a)...
24. března 2016 v 10:10  

Došlápnout si je potřeba hlavně na ty, kteří způsobují mnohdy nevratné nebo těžko vratné stamilionové, miliardové a mnohamiliardové škody. Sem myslím bohužel patří i systémové vzdělávací projekty. Včetné projektu Kariérního systému. J. Týř

Unknown řekl(a)...
24. března 2016 v 12:22  

"Protože o některé aprobace je nouze, možná ho vítají s otevřenou náručí."
Technicky zaměřené střední školy (působím na průsmyslovce) by o tom mohly povídat. Zvlášť, co se týká dostupnosti učitelů některých odborných předmětů (ale vztáhl bych to zvolna už i na přírodovědné předměty), začíná nastávat ve středním školství docela neblahá situace. Nechci vidět ten stav, až začnou některé generace učitelů odcházet do důchodu.

"(...) učitelem na prvním kariérním stupni sjedná zaměstnavatel pracovní poměr na dobu určitou (...)"
A tohle daný problém zase o něco prohloubí, jako by nestačilo, že nástup (či udržení si) učitele odborného předmětu se nedávno zase o něco zkomplikoval (kvalifikační kritéria), nyní se ještě oslabí jeden z mála motivačních nástrojů - smlouva na dobu neurčitou -, který ředitelé ve své "přetahované" o učitele mají. Nešťastné a krátkozraké.

Charlie řekl(a)...
24. března 2016 v 13:22  

Tolik jsem se těšil, že se konečně dozvím, kterak se zachovat, abych se i já na sklonku svojí kariéry zalíbil vrchnosti.

Návrh kariérního řádu:
1. V pravé ruce držte klůcek napuštěný sidolem - krásně leští kliky.
2. Na hlavu navlékněte nepromokavý obal, aby bylo vidět, že to s rektálním alpinismem myslíte vážně.
3. Do levé ruky uchopte příručku o inkluzi v severských zemích. Tím dosvědčíte snahu čerpat informace ze zahraničí a zároveň se postavíte do šiku domácích reformátorů.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. března 2016 v 15:45  

Kariérní řád by mohl začít navýšením učitelských platů o 100%, pokračovat radikální změnou sylabu na vš připravujících učitele, pak změnou financování škol a končit posílením autonomie škol a učitelů. To by se pak dělala kariéra.

tyrjir řekl(a)...
25. března 2016 v 2:36  

Připravuje se novela zákona a EU projekt IMPLEMENTACE KARIÉRNÍHO SYSTÉMU (IMKA)

V souvislosti se zavedením kariérního systému (KS) je potřeba připravit zejména:

- novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a novelizovat či nově navrhnout jeho prováděcí předpisy, novelu dalších předpisů (zákoník práce, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhlášky č. 317/2005 Sb., aj.)
- zabezpečit finanční prostředky pro postupný náběh kariérního systému (předpoklad dosažení cílového stavu – rok 2036)
- nastavit podrobný harmonogram náběhového období
- připravit a zahájit implementační projekt (2016 – 2019), jehož cílem je komplexní příprava, ověření a implementace metod, opatření a nástrojů, které zajistí úspěšné zavedení a přijetí kariérního systému učitelů ...

.... Pro přípravu implementace kariérního systému byla v září 2015 vytvořena pracovní skupina, která pracuje s výstupy projektu IPn Kariérní systém tak, aby mohla být zahájena implementace kariérního systému učitelů. Pracovní skupinu, kterou vede vedoucí týmu poradců paní ministryně P. Pavlík, tvoří: zástupci konsorcia pedagogických fakult (T. Janík, R. Wildová, K. Uličná, E. Minaříková), dále zástupci asociací (J. Zajíček, H. Stýblová), pracovníci NIDV (H. Plitzová, L. Šlajchová, M. Šimonová) a pracovníci MŠMT (V. Kubát, V. Krčál, J. Miklová, J. Přibylová, M. Šťastná)...

...Do třetího kariérního stupně (KS3) budou rovnou „překlopeni“ učitelé, kteří se na základě výběrového řízení MŠMT stanou členy atestačních komisí v náběhovém období...

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31.3.2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu.

Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 mil. Kč.


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html

Toto výše uvedené se teď připravuje jako EU projekt IMKA za 500 mil. Kč. Jakmile se IMKA rozjede, bude myslím tzv. vymalováno. Opět tedy hrozí, že závažné systémové změny jsou financovány z EU dotací, kde hrozí jejich vracení, bude-li tam něco v nepořádku - viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html#comment-7965673709097639226:

Viz též NKÚ: U čtvrtiny vzdělávacích projektů hrozí, že stát bude EU vracet peníze.

http://zpravy.idnes.cz/ctvrtine-projektu-hrozi-vraceni-dotace-fcu-/domaci.aspx?c=A160118_083215_domaci_ale

...Neměl by se NKÚ podívat na smysluplnost rozjížděných projektů (účelnost a efektivnost připravených projektů vzhledem ke skutečným problémům českého školství...?


Nevím, jestli si učitelé, zřizovatelé škol, školské asociace, školské odbory, PedF a UPS uvědomují, jak záleží na tom, v jaké podobě, zda a kdy bude projekt IMKA schválen a spuštěn.

Jak ten návrh projektu IMKA teď vypadá? Proč není alespoň jeho hlavní rámec zveřejněn? Jaké byly dány připomínky a jak byly zodpovězeny? Paní ministryně o KS diskutuje? O čem, s kým a jak? Proč si to nemůžeme přečíst?!

Bylo by možné zveřejnit na České škole hlavní věci z projektu IMKA ještě před jeho schválením?

Zdá se mi, že škody z ne dobře připraveného projektu za 500 mil. Kč, který bude mít osudový vliv na platy učitelů a kvalitu vzdělávání v Česku, mohou být mnohonásobně (desetkrát, stokrát, tisíckrát) větší než nějakých ušmudlaných 50 čapích miliónů, o kterých se teď v Česku tak hlubokomyslně diskutuje...


Obávám se, že nebudou-li Zákon o pedag. pracovnících, projekt IMKA a kariérní řád učitelů v pořádku, může být české školství bito jako žito a někdo to pak svede na jednu nejmenovanou firmu :)))

J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html

tyrjir řekl(a)...
25. března 2016 v 5:28  

V souvislosti se zavedením kariérního systému (KS) je potřeba připravit zejména:

- novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a novelizovat či nově navrhnout jeho prováděcí předpisy, novelu dalších předpisů (zákoník práce, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhlášky č. 317/2005 Sb., aj.)
- zabezpečit finanční prostředky pro postupný náběh kariérního systému (předpoklad dosažení cílového stavu – rok 2036)
- nastavit podrobný harmonogram náběhového období
- připravit a zahájit implementační projekt (2016 – 2019), jehož cílem je komplexní příprava, ověření a implementace metod, opatření a nástrojů, které zajistí úspěšné zavedení a přijetí kariérního systému učitelů ...


Jsou zajištěny dostatečné rozpočtové finanční prostředky pro slibovaný objem učitelských platů? Vyhovuje předpokládaná struktura a funkčnost KS potřebám praxe ve školách? Je vyhovující v projektu navržený harmonogram náběhového období? Podle toho, co je z níže uvedených odkazů známo, myslím, že ne.

Lze zahájit implementační projekt v objemu 500 mil Kč k něčemu, co je neuspokojivě navrženo a co není dostatečně zveřejněno a prodiskutováno s učiteli a zřizovateli škol a co není ani uspokojivě a se zárukou finančně zajištěno (například tak, aby učitelé měli paní ministryní navrhované platy ve výši 70 % platů VŠ vzdělaných lidí v dohledné době)? Myslím, že ne.

Dovíme se, na co a jak má vlastně být těch dalších 500 mil. Kč z EU dotací vlastně čerpáno? Kvůli čemu a jak se ty peníze z EU mají čerpat a do čích kapes půjdou?

Budou před schválením a zahájením projektu IMKA tyto základní údaje o předpokládané účelnosti a efektivnosti z EU dotovaného vzdělávacího projektu zveřejněny?


J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html

tyrjir řekl(a)...
25. března 2016 v 20:03  

Projekt IMKA a KARIÉRNÍ ŘÁD UČITELŮ

Současná podoba Kariérního řádu UČITELŮ je myslím systémově a organizačně pochybná věc opomíjející motivaci k profesnímu vývoji u většiny učitelů, za jejíž prosazování se má v projektu IMKA myslím dost neúčelně a neefektivně utratit dalších 500 mil. Kč z dotací EU. J.Týř

Viz i
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/zdenek-sotolar-krmicem-portfolii-aneb.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-podivne-projekty-malo.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.