Fórum rodičů: Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona jako celku

pátek 4. března 2016 ·

V poslanecké sněmovně je právě projednávána novela školského zákona, která v nejbližších dnech bude předmětem hlasování. Dosavadní projednávání nasvědčuje tomu, že novela bude většinou poslanců schválena.

Významná část rodičů a neziskového sektoru odmítá tuto novelu jako celek. Její dopady změní výrazně české školství, zhorší postavení rodičů ve vzdělávání a zvýší neúměrně tlak na výkon u dětí. Dopady novely budou „proti-inkluzívní“, což prokazuje nekoncepčnost v současné školské politice.


Co novela zavádí a jaká rizika přináší:

Rozšíření povinnosti (před) školní docházky pro děti již od 5 let věku

Jde sice o předškolní docházku od 5 let, nicméně jejím záměrem je příprava na školu, což je jinými slovy jeden školní rok navíc. A ve věku, kdy děti mají prokazatelně potřebu hry, celostního rozvoje, potřebu blízkých ze své rodiny, bude většinu každého všedního dne připravováno na školu institucí.

Hlavním důvodem je připravit děti na školu (zejména děti rodičů, kteří údajně nevychovávají děti tak, aby na školu byly připraveny). Novela přitvrzuje podmínky pro všechny děti a rodiče, když říká: „škola je místem, na které dítě musí být povinně připraveno“ (aby neselhalo, nebylo špatně hodnocené, nezatěžovalo práci učitele, nezdržovalo ostatní děti).

Navíc se tímto novela se dostane do rozporu s ústavou České republiky, která povinnost předškolního vzdělávání nezná a tím se dostává novela do rozporu s právy dětí a rodičů. Proto novelu bude provázet oprávněná ústavní stížnost.

Existuje odborná studie, kterou si zadalo samo MŠMT, která prokazuje „proti-inkluzivitu“ tohoto opatření. Zavedení této povinnosti nebude podle studie mít pozitivní vliv na vzdělávací výsledky děti ze znevýhodněných nebo minoritních kulturních prostředí.

Rozdělování všech dětí v nízkém věku centrálními testy z matematiky a češtiny

Přijímací řízení na střední školy bude nově prováděno centrálně zadávanými znalostními testy, kterými budou muset projít úplně všechny děti na konci základní školy. Tyto testy je rozdělí na ty, které mohou jít na maturitní obory a na ty, které takové studium bude znemožněno.

I když vliv testu na přijetí bude někde mezi 50 a 100 %, stane se u většiny škol pravděpodobně tím hlavním měřítkem přijetí žáka. Je to zásadní změna zejména pro střední odborné školy s maturitními obory, tyto maturitní obory nebudou dostupné mnoha dětem, nebudou pro ně pak dostupné ani mnohé profese. Opět jde evidentně o segregační opatření, které omezí přístup znevýhodněných dětí k dalšímu vzdělávání (bez maturity mimo jiné není možné hlásit se na vysokou školu).

Celý nový kolos testování rozšíří vliv státní centrální instituce Cermat nad všemi základními i středními školami. Základní školy, které dosud učily děti celostně, rozvíjely jejich sociální, estetické, tělesné, etické a jiné důležité dovednosti, se zaměří na obsahy testu z matematiky a českého jazyka. Testy navíc prokazatelně nijak nepodpoří zájem dětí o matematiku a český jazyk. Škola se pouze stane pro děti nudnějším a více stresujícím místem než už dosud je.

Nespravedlivé nesmyslné vylučování z možnosti získat maturitu

Zavedení povinné matematiky, které novela obsahuje, nezvýší numerickou gramotnost obyvatel ani nepodpoří zájem dětí o technické obory. Takové účinky tento povinný matematický test na konci střední školy nemůže přinést. Jediný efekt bude, že to opět vyloučí určitou skupinu mladých lidí z možnosti získat maturitu. Takových mladých lidí, kteří mají jiné talenty: v oblasti jazyka, estetiky, pohybu apod. tyto děti budou vyřazeny z možnosti studovat vysokou školu a vykonávat profese u kterých je maturita podmínkou.

Neřízené a nepředvídatelné změny školského zákona v různých jeho částech

Příkladem nebezpečí nezáměrných účinků každé novely je již schválená novela školského zákona, která je nazývána jako „inkluzivní“ (je třeba si neplést s aktuální novelou připravenou k hlasování).

V této poslední novele se například zrušila možnost školské rady podat návrh na odvolání ředitele. Přitom školská rada je jediná zákonná možnost rodičů zapojovat se do vzdělávání svých dětí ve škole. Součástí rady jsou zřizovatelé, rodiče a učitelé, její rozsah činnosti je měřítkem demokratičnosti školského systému. Ubírání jejího vlivu je známkou o vývoji celé oblasti školství směrem k centralizaci a omezení demokratického vlivu komunity, rodičů a dětí na vzdělávání.

V chystané novele se jako jeden z mnoha pozměňovacích návrhů (podpořených poslaneckým výborem a tedy pravděpodobně návrh projde) objevuje návrh na zrušení Národní rady pro vzdělávání. Tato rada je ve školském zákoně poměrně krátkou dobu a ještě nedostala šanci prokázat svůj význam. Je to opět možnost demokratického nástroje, který státu poskytuje zpětnou vazbu. Členy takové rady mohli být učitelské organizace, rodičovské organizace, pedagogické fakulty, výzkumné ústavy a další významní zástupci veřejnosti i odborníků.

Celkovým vyznění této novely je nejen proti-inkluzivní, je to i zpráva občanům „vzděláme si vás, tak jak potřebujeme“, rodičům: “dejte nám svoje děti do systému a nemluvte nám do toho“ a zpráva dětem „otestujeme vás a rozdělíme, kam patříte“. Podobný vývoj školství, který tato novela přináší nás zařazuje za východní hranice Evropy.

9 komentářů:

Unknown řekl(a)...
5. března 2016 v 9:28  

"novela bude většinou poslanců schválena. "

Výborný předpoklad jak hlasovat nebo nehlasovat pro příslušné politické strany. Všechny partaje se budou zaklínat mantrou "školství je pro nás prioritou", "nejvyšší evropskou hodnotou",...

krtek řekl(a)...
5. března 2016 v 9:38  

"Významná část rodičů a neziskového sektoru"
A čím je podloženo toto tvrzení?
A) Průzkumem veřejného mínění.
B) Demokratickými volbami.
C) Subjektivním pocitem předkládané organizace.
D) Redakcí ČŠ, protože toto prohlášení není nikde jinde dohledatelné.

Unknown řekl(a)...
5. března 2016 v 10:41  

Snad to vychází z tohoto zdroje, ale nevím. Při současné manipulaci s informacemi v médiích jsou vyzdvihovány úplně jiné iniciativy, které naopak podporují inkluzi. Dochází tak často ke zkreslení.

"Otevřený dopis ministryni školství proti násilné inkluzi" - Za hnutí Naštvané matky. Podpisy petice 10 066. Eva Hrindová

http://www.petice24.com/oteveny_dopis_ministryni_kolstvi_proti_nasilne_inkluzi

Pavel Doležel řekl(a)...
5. března 2016 v 12:14  

Pane Moudrý, Fórum rodičů, které je za uvedeným článkem se nestaví proti inkluzi, ale proti novele školského zákona, kterou považuje za "proti-inkluzívní".

Díval jsem se na to Fórum rodičů. Jako kontakt je uvedená jakási paní Chalušová, která se označuje za psychoterapeutku, bodyterapeutku a pohádkářku. Nenašel jsem ale žádné relevantní VŠ vzdělání, které by ji opravňovalo k provozování psychoterapie. Dovoluji si vyjádřit domněnku, že se jedná o osobu nějak příbuzensky spřízněnou s panem Chalušem, který je evidentně podobně alternativně-levicově-ezoterického smýšlení. Přiznávám se, že ač sám nemám proti racionální levici celkem žádné výhrady, tento typ lidí mě neskutečně vytáčí. Asi proto, že se nedokáži zbavit dojmu, že jsou to vlastně paraziti a navíc velmi agresivní. Ta agresivita je ale zákeřná, protože se neprojevuje přímo, ale prostřednictvím manipulace. Na první pohled naopak jde o typy vysoce sluníčkové, vždy s patřičným sardonickým úsměvem ve tváři.

Fórum rodičů má na svých stránkách 134 příznivců, mezi nimiž nechybí jakýsi Ondřej Liška. Jestli 134 rodičů je významná část rodičů, to záleží na definici "významnosti". Podle mě to je klasická manipulace a propaganda za účelem prosazování vlastních názorů a v neposlední řadě nezřídka i vlastních finančních zájmů. Je to o to hnusnější, že se to celé balí do krásných sluníčkových ideologií lásky k dětem, respektu k ostatním a podobně. Nevím, jakým projevem lásky k dítěti je, když jej nebudu údajně v jeho zájmu porovnávat s ostatními a zastírat přede všemi realitu. Vyrovnaný člověk se dokáže smířit s tím, s čím nic nenadělá a zodpovědný a ctižádostivý člověk se snaží pracovat na tom, aby dosáhl svých cílů. Skutečná lidská velikost není v tom, po nikom nic nechtít, nic nezkoušet, nikoho neporovnávat, protože tím se reálný stav věci nemění a těm dětem se pouze ubližuje, protože pak nejsou schopny reálných aspirací. Schopnost reálného sebehodnocení postaveného na porovnání s ostatními je základní lidskou kompetencí. To, oč se tito anarchisté snaží, je umožnit svým souvěrcům a sami sobě, studium na VŠ. A protože jsou si vědomi toho, že skoro nikdo z nich nemá exaktní myšlení, tak se snaží manipulovat veřejným míněním a všemožně vnucovat své zájmy, pod nejrůznějšími, v jejich očích bohulibými, zámínkami, zbytku společnosti.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. března 2016 v 13:16  

Podívejme se ještě na cíle a činnosti Fóra rodičů. Snad mi někdo bude schopen vysvětlit, co vlastně dělají, protože já jsem to z toho popisu nepochopil - zřejmě nemám dostatečně rozvinutou kompetenci čtení textu s porozuměním a kompetenci analýza textu v souvislostech.

Hlavními cíli spolku je podpořit:
- rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
- roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
- hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
- komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
- komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
- činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
- zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
- rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
- činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:
- komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
- podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
- poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
- podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
- provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
- spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
- podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
- zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

Mohl by mi někdo vysvětlit, co je tedy cílem? Já nějak nerozumím tomu, co konkrétně znamená, když mě jako rodiče někdo bude podporovat v mé odpovědnosti za péči o dítě a jeho rozvoj. Jak vypadá taková podpora rodičů v komunikaci s institucemi ovlivňujícími rodiče a děti? Jsem sám, kdo vidí, že to je mletí prázdné slámy? Že to je jen způsob, jak prosazovat své individuální zájmy? Budou mě skutečně podporovat, když jsem rodič, který je pro povinné plošné testování dětí? Budou mě podporovat při komunikaci s MŠMT, když budu psát články proti inkluzi, když oni sami jsou pochopitelně pro? Kam jsme se to proboha dostali?

Josef Soukal řekl(a)...
5. března 2016 v 14:48  

Spíš by se měli nazývat Výběrové fórum rodičů.

poste.restante řekl(a)...
5. března 2016 v 16:42  

Jsem levicově zaměřený člověk, ale tím asi nikoho nepřekvapím.
Ale to, co jste pane Doležele citoval z webu je mlácení prázdné slámy.

(Tedy ne že by při prosazování pravicových záměrů nešlo mlátit prázdnou slámu také.)
Když tak nad tím přemýšlím, tak vlastně nevím, jestli snaha prosadit vlastní, osobní finanční zájmy je více levicová, nebo pravicová. :-)
Ale o to tady opravdu nejde.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. března 2016 v 20:42  

Osobní zájmy (a je jedno, zda finanční, či nikoliv) má každý. Levičák i pravičák.

Já jsem jen poněkud nervózní z toho, že se vytvořil celý sektor postavený na jiném principu, než je princip poptávky a nabídky. Vytváří se zde umělá nabídka financovaná čistě transferovými platbami. Je to financováno přerozdělováním na principu "sebrali jsme daňovým poplatníkům tolik a tolik peněz a teď je potřeba je za něco utratit". Až tyto zdroje vyschnou, celý ten sektor se přesune do nezaměstnanosti, protože ti lidé netuší, co to znamená pracovat a něco vytvářet. Jsou v praxi nepoužitelní. Jsou to aktivisti, kteří žijí v představě, že vrcholem pracovní činnosti je diskuse u kulatého stolu. Pořád by všechno diskutovali, mentorovali, komunikovali, propagovali, zprostředkovávali, propojovali, komentovali, zpřístupňovali, informovali, popularizovali, vysvětlovali podstatu v souvislostech, ale reálně nedělají nic. Není to pomoc konkrétním lidem. Pomáhají jen sami sobě.

Nevadí mi, že tito lidé existují a že je přitahují alternativy. Ale oni by si v reálném světě, který není zničen politickým přerozdělováním, neškrtli. A proto ten systém považuji za parazitický a ty lidi za parazity. Odpovídají definici parazita. Pokud by svou činnost vykonávali na základě skutečné poptávky reálných lidí a nevnucovali jí těm, kteří o ni nestojí, pak by bylo vše v pořádku.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. března 2016 v 23:55  

Ano. Ale dokud se budou peníze přerozdělovat čerpáním fondů pře projekty, kde jediným kritériem smysluplnosti je čerpat a čerpat, a nedá-li se, pak čerpat, tlachalům pšenka pokvete.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.