Přečtěte si: Valachovou čeká boj. Většina učitelů s inkluzí nesouhlasí, ukázala anketa

pátek 26. února 2016 ·

Od nového školního roku začne v České republice platit nová vyhláška o inkluzivním vzdělávání. I když od jejího schválení uběhl již téměř rok, mezi českými učiteli stále převládá patrná nervozita. V anketě, kterou udělala MF DNES mezi pedagogy základních a středních škol, ji dokumentuje výsledek z 1 186 získaných odpovědí.


Z článku Radky Hrdinové a Bronislava Pavlíka v iDNES.cz vybíráme:


Téměř polovina dotázaných si například myslí, že zákon o inkluzi zruší či vylidní dnešní praktické školy, i když toto tvrzení ministerstvo opakovaně odmítá a obsahem diskutovaného zákona to není. Možnost, že novela upraví financování tak, aby základní školy měly nárok na peníze od státu, ze kterých by zaplatily pedagogické asistenty a další pomůcky, které potřebují, aby mohly vzdělávat handicapované žáky, vybralo jen něco málo přes šest procent oslovených.

Pro osud inkluze výsledek ankety rozhodně naznačuje, že ministryně a její tým nemají problém jenom s tím, jak na tento plán sehnat peníze. Je zřejmé, že potřebují také přesvědčit učitele a že to bude těžké.

17 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
26. února 2016 7:32  

Titulek článku je nepřesný - odpůrců inkluze je přes devadesát procent, chybí tedy slůvko jasná či naprostá.
Mění se i argumentace. Ještě nedávno bylo leccos zaviněno "nedostatkem informací", po informačních spanilých jízdách však odpůrců přibylo, takže dnes jde hlavně o to, že se údajně "vlastně nic nezmění".

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. února 2016 9:36  

Boj? Přes jasný nesouhlas zrušila Přílohu a HOTOVO. Teď učitele čekají administrativní úpravy ŠVP. Nejhůře placeným učitelům široko daleko díky inkluzi zase nakyne papírová práce. A HOTOVO. Teď má Valachová čas na šampaňské. Politické zadání Bruselu splnila. A HOTOVO.

laimes28 řekl(a)...
26. února 2016 10:44  

inkluze neinkluze, já se těším na normativy podle odučených hodin, to bude bžunda junda

CatCatherine25 řekl(a)...
26. února 2016 11:43  

Paní ministryně přišla na svůj úřad s jasným zadáním, jímž bylo prosazení inkluze za jakoukoliv cenu. Toto zadání se snaží plnit s obrovským úsilím, hodným lepších věcí.
Obdivuji její energii, kterou do plnění tohoto svého zadání vkládá i přes odpor téměř všech lidí, kterých se to dotýká. Já bych to na jejím místě asi vzdala už dávno.
Částečným vysvětlením může být, že si neuvědomuje všechny důsledky svých opatření, které destabilizují naše školství na mnoho let, ne- li natrvalo.

laimes28 řekl(a)...
26. února 2016 13:03  

cat/ jsme v eu a musíme držet eu lajnu,jelikož jest to eu,která nám dává peníze na školství, jakož i na lavičky v parku

CatCatherine25 řekl(a)...
26. února 2016 13:06  

Náš stát už nemá peníze na vzdělávání svých občanů?

laimes28 řekl(a)...
26. února 2016 13:08  

ne nemá,stejně jakož i na penze a další položky,buďte milí kolegové konečně v realitě dneška

laimes28 řekl(a)...
26. února 2016 13:10  

vykašlete se na inkluzi,kde nic neovlivníte, a věnujte se novému systému normativu podle odučených hodin,protože tam se budou dít prapodivné kejkle v e finančním bermudském trojúhelníku: ministerstvo-zřizovatel-vedení školy

tyrjir řekl(a)...
26. února 2016 13:34  

Filip Sirotek 92921
Vedle ní sedíjejíasistentka Martina. Ve čtvrté lavici sedí Lukáša vedle něj Manu. Manu je tu nový.Přišel k nám před 2 měsíci a jeho rodiče souz Afriki. Pamatuju si na jeho prvníden u nás. S naší třídní sme uspořádaliuvítací párty. Všichni sme se s nímmuseli obejmout a poděkovat mu, že sepřistěhoval do naší země, protože našezemě i naše škola patří všem. V poslední lavici sedí naše třídní psicholožka. Pomáhá nám a řešírůznéproblémi. Minulý týden Lucka z první lavice nechtěla dát napít MilanuTancošovi,tak jí paní psicholožka musela vyšetřovat pro podezření zpodvjedomého rasizmu.Lucka se pak musela Milanovy omluvit. A co sme se dnes učili ? První hodinu byl zeměpis. Pani učitelka nám vyprávěla o islámskékultuře.Na koncy hodiny nás vizkoušela z toho, co sme si zapamatovali. Všichnidostalijedničku. Druhá hodina bylamatematyka. Učili sme se malou násobilku. Až senaučíme malou, tak v 6, nebo 7.třídě začneme s velkou násobilkou, Už se moctěším. Také si mě panučitel vizkoušel u tabule. Zadalmi deset příkladů.Správně sem spočítal tři. Dostal sem dvojku. Po mě šel ktabuli Oláh. Pomáhalamu pani asistentka a dostal jedničku. Je fakt dobrej. Třetí hodinu sme měli Občanskou výchovu. Přišli k nám studenti zČlověka vTísni a měli sme přednášku o lidských právech a disgriminaci lidí sodlyšnouorientací. Na konci hodiny nám paní učitelka pustila pohádku. Bylo to odvougayích co se zamilovali a narodil se jim malí černoušek. Moc se mipohádkalíbyla. Čtvrtá hodina byla Čeština.Učili sme se romskou básničku. Nakonci hodiny sme jí společně recitovali avšychni dostali jedničku. Poslední hodinu bylahudební výchova. Učili sme se zpívat romsképísně. Nejlepší byli Milan Tancoš aOláhovic. Dostali jedničku a pochvalu. Tak to je moje třída. Naše třídní říká, žeinkluzivní škola je nejmodernější anejlepší. V normálních školách, kde sou jennormální běloši, tam prej má hodnělidí čtyřky a pětky. Ale v naší inkluzivníškole máme všichni jenom jedničky advojky. Dysgriminace u nás prostěneekzistuje!


http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160225_213221_domaci_rych

Inkluze jazykově nevybavených dětí imigrantů do běžných tříd je nesmysl. Na začátku jejich integrace je nutné zajistit jim intenzivní a efektivní jazykové vzdělávání. Jak je toto zajištěno? J.Týř

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. února 2016 13:42  

http://zpravy.idnes.cz/nepravdy-o-inkluzi-0ar-/domaci.aspx?c=A160226_083556_domaci_zt

tyrjir řekl(a)...
26. února 2016 13:48  

Dva kulhající pánové se potkali v parku a s pochopením se na sebe podívali. "Kuvajt 1991" řekl jeden. "Psí lejno třicet metrů za mnou" odpověděl druhý.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. února 2016 15:54  

Teď vyšlo na RVP pojednání, jak máte všichni pracovat s novým RVP a pak jsou tam další kapitoly, jak pracovat třeba s dětmi s LMP

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10797

Když to čtu, chce se mi brečet nebo smát nebo obojí. Jo tak, stačí si ráno podat ruce a už máme rituál, kterým se bude toto dítě lépe socializovat. Prosím koho to zajímá počtěte si. Hlavně vy, speciální pedagogové - to je vejvar. Tak třeba - zkoušet máte v delším časovém úseku. No, to bych některé zkoušela půl hodiny. Vlastní tempo, hm. Kratší testy, hm. Počítač - kde, ve třídě na lavici? Když Babiš dá...Hlavně tam není nic ,jak a kdo bude vykládat látku. Kdy, jakou dobu? Jaká bude organizační struktura, když ty děti fakt nepotřebují 2 hodiny fyziky týdně(o chemii nemluvě). Takže v jedné hodině při fyzice budou mít ti s LMP češtinu s fyzikářem? Nebo tam budou v zadním koutku bušit kladívkem a řezat pilkou, protože potřebují pracovky a ne ohmův zákon? Ale vy si určitě poradíte, vždyť experti říkají, že to jde.

poste.restante řekl(a)...
26. února 2016 19:39  

Experti mají, stejně jako maminka, vždycky pravdu.
Jak to může také v podobné třídě vypadat, lze vidět na obrázku, bohužel, opět z Blesku:
http://www.blesk.cz/galerie/zpravy-udalosti/492797/pripadu-utyranych-ucitelu-bude-pribyvat-varuje-sef-skol-v-podebradech?foto=3

Nico Pytlik řekl(a)...
26. února 2016 23:22  

Jak to může také v podobné třídě vypadat

To je ale nějaká po čertech divná třída. Že všichni sedí v lavicích. Jako že tu a tam někdo v lavici nejspíš omylem spočine, tomu bych i věřil, ale že v jeden okamžik všichni? To je asi tak totéž, jako kdyby fotograf zachytil letící ptačí hejno, a všichni křídla nahoře.
Líčil mi nedávno okresní metodik, preventista a já nevím, co ještě, svoje zážitky z ukázkové hodiny ve druhé třídě běžné venkovské školy. Prý asi dvacet minut se učitelka snažila jedno dítko dostat zpod lavice, a dalších dvacet minut druhé ze skříně.

tyrjir řekl(a)...
28. února 2016 15:49  

Nežijeme ve středověku: Občané Česka nejsou poddaní nějakých vazalů, kteří se možná domnívají, že vzdělávací dotace EU jsou jakýmsi jejich lénem uděleným od Bruselu - lénem, které obnáší právo útrpné, (vý)varečné atd...:)

J. Týř

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/stanislav-stech-myty-fakta-o-spolecnem.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/reakce-msmt-na-tz-eduin-ke-spolecnemu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/martin-odehnal-inkluze-v-kocourkove.html

Feudalismus - lenní systém
http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2005081601
Bitva na Bílé hoře 8.listopadu 1620
http://icv.vlada.cz/cz/tema/8-listopad-1620-bitva-na-bile-hore-77738/tmplid-560/
http://www.bellum.cz/bitva-na-bile-hore.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/02/prectete-si-forum-k-inkluzi-zastupci.html#comment-7012353246974445886

tyrjir řekl(a)...
29. února 2016 1:56  

Viz též:
Inkluze se nedá zastavit, ať se nám to líbí, nebo ne, znělo od expertů
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/prectete-si-inkluze-se-neda-zastavit-at.html#comment-2628971923150082376
Studio ČT24: Mýty a fakta o inkluzi
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/studio-ct24-myty-fakta-o-inkluzi.html

Fanda Moudry řekl(a)...
29. února 2016 12:08  

Nejlepší jsou vskutku "experti" a "odborníci" na školství, kteří v životě neučili. A potom je z inkluze docela slušný malér.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.