Kateřina Valachová: Učitelům přidáme víc než pár stovek

úterý 5. ledna 2016 ·

Ministryně školství chystá v roce 2016 velké změny. Přetvoří se praktické školy a usnadní se přístup znevýhodněných dětí do těch běžných. Kateřinu Valachovou čeká velmi náročný rok. Do čela ministerstva školství nastoupila před šesti měsíci, teď svůj resort musí provést obdobím plným změn. K těm nejdůležitějším patří tzv. společné vzdělávání. Ministryně školství chce dát šanci sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem, které více než jiné potřebují individuální přístup, a "zařadit" je do běžných základních škol. Ředitelé praktických škol, kde tyto děti dosud končily, se však děsí, že to poškodí jejich ústavy a dojde k odlivu žáků.


Od 1. září bude platit tvz. inkluzivní novela, která má více otevřít běžné školy znevýhodněným dětem. Dá se odhadnout, kolika se to bude týkat?

Kolik dětí reálně změní školu, nevíme. První představu budeme mít po zápisech. Ty ukážou, jak zareagují rodiče. Žádné velké stěhování dětí ale nepředpokládáme.

Co se pro tyto děti změní?

Z hlediska práva se nic nezmění, nejsme banánová republika a děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají rovný přístup ke vzdělání už dnes. Systém financování podpůrných opatření ale nebyl nastavený fér. Když se do třídy paní učitelce přihlásilo jedno dítě s poruchou autistického spektra, jedno dítě na vozíčku a další s poruchou sluchu, právo být zapsány měly všechny tři. To bude platit dál, od 1. září ale bude mít paní učitelka nárok na zajištění podpůrných opatření (třeba asistenta pedagoga - pozn. red.), které školní poradenské zařízení s těmito dětmi spojí. Ne jako v minulých letech, že si na to škola málem měla sama ušetřit nebo o finanční prostředky opakovaně žádat.

Mluvíte o změnách, které se týkají běžných škol. Diskutuje se ale především o tom, jak se inkluze dotkne dětí, které dnes navštěvují jiné školy. Jaký bude jejich osud?

Klíčové je, že žádné školy rušit nebudeme. Tam, kde se děti vzdělávají podle rámcového programu pro speciální vzdělávání, se nic nemění. Nejčastěji se jedná o speciální školy nebo speciální základní školy pro děti s vadami zraku a sluchu. Naopak školám hlavního vzdělávacího proudu přidáváme, co už dávno měly mít, tedy systémovou finanční podporu.

A co praktické školy?

Je tu čtrnáct škol, které mají 100 procent speciálních tříd. Děti s lehkým mentálním postižením se tu vzdělávají podle upraveného rámcového vzdělávacího programu. Ten bude od září zrušen, ale nebude to změna bez náhrady. Bude zahrnut do nového rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, na kterém nyní pracujeme. Podle tohoto upraveného vzdělávacího programu pro základní školy se nově budou učit i děti na tvz. praktických školách.

Co to bude znamenat pro děti, které na těchto školách jsou?

Děti na druhém stupni budou mít možnost dokončit vzdělávání podle původního vzdělávacího programu. Budeme respektovat právo dítěte a rodičů. Budouli chtít, bude jejich potomek moci přejít do školy běžného vzdělávacího proudu. Rodič k tomu ale bude muset získat doporučení školského poradenského zařízení. Na stanovení nového posudku mají školská poradenská zařízení rok, mimo jiné si od toho slibujeme, že školy dostanou čas přizpůsobit se změnám. Co se týče vzdělávacího programu, mají školy dva roky na to, aby ho změnily. Ty praktické se budou moci rozhodnout, jestli budou dále vzdělávat podle programu pro základní školy, nebo jestli budou pokračovat jako speciální základní škola.

Právě této transformace se ale praktické školy bojí.

Vím, že jejich situace je složitá. Mají například jiné složení pedagogického sboru než běžné základní školy, většinou na nich učí speciální pedagogové. V rámci 2. stupně proto mohou mít problém s nedostatkem odborných učitelů, kterých je obecně málo. O tom vím, s jednotlivými školami to budeme konkrétně řešit během ledna.

Nechybějí jen odborní učitelé. Běžné základní školy pro změnu budou potřebovat více pedagogických asistentů, kteří učitelům pomáhají ve třídách pracovat s dětmi.

To je dlouhodobý problém. Když jsem přišla na ministerstvo, všichni říkali, že vyřešit nejde. Od 1. ledna, bez ohledu na novelu o společném vzdělávání, máme na pedagogické asistenty připraveno půl miliardy korun. Našli jsme je v rezervách krajských úřadů, nejde o zvyšování vnitřního deficitu. Od 1. ledna do 31. srpna bude finančních prostředků poprvé dost.

Znamená to, že zvýšíte jejich platy? Ty jsou dlouhodobě velmi nízké.

Dnes si ředitelé velmi často stěžují na praxi, že i když je jim asistent přiznán, tak nedostanou finanční prostředky ani na půl úvazku. Sehnat člověka, který by byl ochotný za takových podmínek pracovat, je katastrofa, a když už se to podaří, je další katastrofa zorganizovat výuku. Tohle se změní.

A jejich platy?

Pedagogičtí asistenti si dlouhodobě stěžují, že jsou velmi nízko „zatřídění“ a že jejich plat nekoresponduje s tím, co reálně dělají. Úpravy, ke kterým dojde příští rok, by k narovnání měly přispět. V souvislosti s nimi jsme například přesněji definovali obsah jejich práce a požadavky na jejich kompetence.

Když mluvíme o penězích, pro letošní rok jste získala navíc čtyři miliardy korun. Budete chtít další navýšení i pro příští rok?

Bylo to skoro pět miliard korun. Kolik to bude v dalším roce, vám neřeknu. Finanční prostředky ale budou opět směřovat k celkovému zlepšení materiálních podmínek učitelů.

Mluvíme o dalším zvýšení učitelských platů? Je to reálné?

Výše i skladba učitelských platů jsou dlouhodobě neudržitelné. Není možné neustále přidávat kantorům úkoly, mluvit o konkurenceschopnosti, rozvoji vědy a zapomenout na to, že na začátku je učitel a žák. Deset let bohužel platí, že když se jim peníze do jedné kapsy přidají, tak jim z druhé kapsy zmizí. Už čtyři měsíce jim říkám, že se to tentokrát nestane, že na zvýšení jejich platů jsou peníze reálně připravené. Nevěří mi. Není to žádná zásluha, nechci pro ně nic jiného, než aby jejich platy byly přiměřené tomu, co od nich očekáváme.

Jak vysoký by měl být plat učitele, aby byl přiměřený?

Rozhodně to není stávající stav, kdy plat učitele dosahuje poloviny v porovnání s ostatními vysokoškolskými profesemi ve státní správě. Je nutné docílit zásadní změny, i když ta se nedá zvládnout za rok. V lednu představím konkrétní strategický plán, jak toho dosáhnout.

Nepůjde tedy o stokoruny?

To rozhodně ne.

A co děti, budou mít ty na prvním stupni základních škol obědy zadarmo?

V tuto chvíli řešíme, že systém dávek v hmotné nouzi nezajišťuje u všech dětí v rámci předškolního i základního vzdělávání bezplatné stravování. Podle mého názoru přitom do bezplatného vzdělávání patří stejně jako zájmové volnočasové aktivity. Propočítali jsme předběžně, že případné zavedení bezplatného stravování v předškolním vzdělávání od 5 do 6 let a na prvním stupni základní školy by stálo 3 miliardy korun. To je velká částka a státní rozpočet na ni v tuto chvíli není připraven. Proto také vládní návrh novely školského zákona nic takového neobsahuje a já se rozhodně nebudu snažit do ní propašovat nějaký návrh, který by to změnil. Je ale legitimní diskutovat o tom, jak cílit podporu směrem k žákům. K bezplatnému stravování v minulých letech přistoupila například Velká Británie. Právě z důvodu adresnosti a nakonec i úspornosti v celkovém systému přijímání sociálních dávek.

Když už mluvíme o stravování na školách, kdy ze školních automatů zmizí sladkosti? Mělo se to stát už v loňském září.

V souladu s připravovanou vyhláškou se tak stane v září 2016. V připomínkovém řízení ještě dolaďujeme případné nedostatky, takže je možné, že dojde k drobným úpravám. Žádné zásadní změny ale nepředpokládáme.

Kromě inkluze čeká základní školy ještě další změna. Žáci dnešních 8. tříd budou jako první skládat jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Určí stát jejich prostřednictvím, kdo na střední školu patří a kdo ne?

Ministerstvo školství stanoví váhu testů v rámci přijímacích zkoušek. Bude na řediteli školy, jak nastaví hranici neúspěšnosti, to mu diktovat nebudeme.

Bude pro tyto děti matematika u maturity opravdu povinná?

Novela školského zákona předpokládá, že matematika bude u maturity povinná od roku 2021.

Za svou prioritu pro příští rok označujete přípravu kariérního řádu pro učitele, který by je mimo jiné měl odměňovat nejen podle odsloužených let, ale i podle toho, jak učí. Proč jste smetla ze stolu návrh, který vznikl za vašeho předchůdce?

Vycházel z odměňování činností, které přímo nesouvisí s vyučováním. Kariérní řád postavený na této filozofii jsem odmítla, i když vím, že na něj učitelé čekají už dlouho.

Jaká je tedy vaše představa?

Kariérní řád bude třístupňový. Nejdřív učitel projde adaptačním obdobím, zhruba po dvou letech na základě jednoduchého atestačního řízení bude mít možnost postoupit do druhého kariérního stupně. Finančně to pro něj bude znamenat rozdíl jednoho až dvou tisíc korun. Atestace na třetí stupeň by měla následovat minimálně po pěti letech, částka, o kterou se poté kantorům zvýší plat, zatím není stanovena. Počítáme s tím, že se do činnosti atestačních komisí u začínajících učitelů zapojí kromě ředitelů škol i lidé z pedagogických fakult. Chceme, aby se při nich potkávala teorie s praxí. Konkrétnější podobu ale kariérní řád získá během letošního roku, považuji ho pro následující měsíce za svoji prioritu.

Zdroj: MF Dnes/ČSSD.cz

29 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. ledna 2016 v 6:45  

"V lednu představím konkrétní strategický plán, jak toho dosáhnout. "

Už teď se bojím, co z toho zase vyleze.

Unknown řekl(a)...
5. ledna 2016 v 8:43  

Paní Kateřina chystá nový trojstupňový kariérní řád. To bude dozajista zase veliké překvapení. Taky se už bojím, co z toho zase vyleze.

anonym řekl(a)...
5. ledna 2016 v 9:16  

Nikde se neřeší, jak se dotkne plánované "společné vzdělávání" činnosti školních družin. Vždyť některé projevy zdrav. postižení (např. ADHD, autismus) je náročnější zvládnout právě ve volném čase. Družiny bývají maximálně zaplněné a na asistenta pedagoga nezbývají peníze! Neřeší se vzdělání vychovatelů. K výkonu této práce stačí 120hod kurz Vychovatelství. Je osoba s tímto vzděláním dostatečně připravená na integraci, když nejsou připraveni učitelé? A na druhou stranu, je vychovatel dostatečně finančně ohodnocený za svoji práci? Při plném stavu (30!) a z toho dvě integr. děti, které problémovým chováním vydají za X dalších dětí, je adekvátní zařazení do 8. plat. třídy? No nevím, nevím.

Unknown řekl(a)...
5. ledna 2016 v 10:43  

Myslím, že mocní se k adekvátnímu zvýšení učitelských platů neodhodlají, protože ve vztahu učitelů k systému je nyní rovnováha a loajalita, učitelé jsou relativně spokojeni, nepodnikají výraznější sebevědomé akce. Adekvátní zvýšení platů (tj. nástup 25.000 možností dostoupat na 60.000) není v zájmu rozhodujících hráčů. Adekvátní platy by do profese přivedly jinou společenskou skupinu, která by byla méně loajální.

Unknown řekl(a)...
5. ledna 2016 v 10:44  

5. ledna 2016 9:16

Všichni víme, že je to šité horkou jehlou. Inkluze není odzkoušena na menším vzorku populace. Spěcháme a nevím kam, snad za eurofondy. Tady nepostačí 4-5 miliard Kč. Tady jde o desítky miliard, které nejsou k mání. Mám obavy, že to paní Kateřina ví až moc dobře.

Unknown řekl(a)...
5. ledna 2016 v 10:45  

Paní ministryně to "společné vzdělávání" vysvětluje hezky,ale je zřejmé, že ve skutečnosti neví, o co jde a jaké to bude mít v pedagogické praxi dopady.

Unknown řekl(a)...
5. ledna 2016 v 11:40  

" Ředitelé praktických škol, kde tyto děti dosud končily, se však děsí, že to poškodí jejich ústavy a dojde k odlivu žáků."

To je pěkná podpásovka. Pokud se ředitelé speciálních škol "děsí", tak je to proto, že znají své žáky a vědí co je v tom "společném vzdělávání "čeká, nikoliv proto, že to "poškodí jejich ústavy".

Pokud budou mít rodiče možnost volby vzdělávací cesty svých dětí a nebude zlikvidován vzdělávací program pro LMP, k žádnému odlivu žáků nedojde.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. ledna 2016 v 12:18  

MŠMT nám po kapkách dávkuje informace o kariérním řádu, přesně tak, abychom stále nic nevěděli. Na otevřenou a partnerskou diskusi s širokou učitelskou veřejností si stále netroufá. Škoda.

Unknown řekl(a)...
5. ledna 2016 v 12:33  

Spíš z toho mám pocit, že MŠMT chce v souvislosti s plánovanými změnami učitele uplácet. Zatím jenom sliby.

Ministerstvo financí tento optimismus zřejmě nesdílí:

http://domaci.ihned.cz/c1-65053580-penize-navic-na-inkluzivni-vzdelavani-ministerstvo-financi-zrejme-nevycleni

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2016 v 13:26  

Učitelé už před více než 10 léty už jednou naletěli na vějičku, ať na reformu přistoupí a podmínky že budou později. Kam to vedlo? Mizerně placení učitelé (dnes na ZŠ už ze 75 % učitelky) dostávali nesmyslnou projektovou nakládačku, ve které dělali projektové křoví fondočerpačům. Základní a střední školy jsou dnes zdevastované RVPčkovsko ŠVPčkovskou reformou a teď mají teď přistoupit na další habaďůru?!

Stát, který za výše uvedených okolností přistoupí k další podobné reformě podobným způsobem myslím ukazuje, že mu ve skutečnosti na kvalitě vzdělávání nezáleží. Vzdělávání a čerpání EU dotací se myslím bohužel ukazuje jen jako velký kšešft pro vyvolené přičemž veřejné školy a veřejný zájem na kvalitě vzdělávání v nich na to doplácejí. Učitelé, kteří chtějí dobře učit, už často ze škol odešli a dosud odcházejí nebo jsou i odcházeni. Hrozí myslím, že z českých veřejných škol budou multikulti úschovny na děti a za dobré vzdělání budou rodiče a děti tvrdě platit.

Paní ministryně si myslím očividně chybně zvolila pořadí priorit a myslí si asi, že jí to učitelé, zřizovatelé škol a veřejnost zbaští i s navijákem.

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2016 v 13:58  

V roce 1938 si lidé s ironickou nadsázkou recitovali:

Beneš měl plán.
Byl to aeroplán.
Vybral banku, sebral Hanku
a odlétl za oceán.

Spravedlivá ta básnička moc nebyla. Dlouho ale trvalo, než se Česko i s pomocí Beneše ze zrady spojenců vzpamatovalo a také za to tvrdě zaplatilo.

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2016 v 14:38  

V roce 1968 byl na Moskevských jednáních prezident L. Svoboda jedním ze dvou mužů, kteří tvrdě odolávali nátlaku. Německé časopisy Stern a Spiegel ho při popisu jednání nazývaly železným dědkem, když se proti neodvratnosti té druhé okupace postavil mj. i přibližně těmito slovy: "Zaručíte nám, že v Československu nebudou politické procesy v souvislosti s Pražským jarem. Jestli ne, tak vezmu jako Hrdina Sovětského svazu a prezident Československa pistoli a na protest se zastřelím."

O Ludvíkovi Svobodovi se dnes moc nemluví. Přesto si myslím, že jeho pevnost by mohla být např. pro pana předsedu vlády a pro paní ministryni školství ve věci vytvoření důstojnějších podmínek pro kvalitní české veřejné školství inspirující.

J. Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. ledna 2016 v 16:05  

.... To bude platit dál, od 1. září ale bude mít paní učitelka nárok na zajištění podpůrných opatření (třeba asistenta pedagoga - pozn. red.), .......
Asi budu vypadat jako retardovaná,ale k čemu tedy bude asistent? K postrkování vozíčkáře? Ke krocení autisty, který v kolektivu 25 dětí dostane pravidelný hysterický záchvat? V čem bude spočívat jeho přínos kromě: kopírování prac. listů, napomínání dětí, několikerému opakování toho, co má Pepa napsat do sešitu, připomínání psaní datumu, sbírání sešitů...? V čem je jeho speciálně pedagogický přínos? Ty děti totiž potřebuji odbornou reedukaci (např. jestli pančelka spolu s asistentem budou zvládat augmetivní nebo alternativní komunikaci s postiženými).
Dále si mi líbí tlumočník do českého znakového jazyka. To bude fakt sranda, až bude tlumočit oxidační procesy, když sám nebude mít o chemii ani páru. Prostě do slovo od slovo přeloží, nic víc. Na speckách to uměli ti učitelé a ještě i vysvětlit a odpovídat na otázky.

Unknown řekl(a)...
5. ledna 2016 v 16:23  

Nedovedu si představit, jak budou učitelé běžných škol se svými asistentkami u svých postižených žáků uplatňovat speciálně pedagogické metody,
jako je kompenzace, reedukace, komprehenzivní rehabilitace a některé další, dle druhu postižení.
Nečetla jsem o tom ani ve výčtu podpůrných opatření.
Budou se učitelé zabývat pouze výukou, nebo budou schopni také pomáhat žákům překonávat jejich postižení?

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. ledna 2016 v 17:07  

A jak by mohli,paní Cat,jak by mohli.Pro mé kolegy ze základky je autista ten, co umí zpaměti telefonní seznam a nemluví.Netuší nic o obrázkových osnovách, náhradní komunikaci apod.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. ledna 2016 v 17:21  

Pokud k tomu doopravdy dojde, bude to průšvih nemající v dějinách našeho školství obdoby.
Jsem zvědav, jak se z toho ti spasitelé vylžou.

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. ledna 2016 v 17:29  

Augmentativní jsem měla na mysli.

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. ledna 2016 v 17:30  

Proč by se měli vylhávat.Řeknou, že to zvorali učitelé.Že byli málo iniciativní, neměli individuální přístup, málo se snažili hledat vhodné metody apod. Jak prosté!

tyrjir řekl(a)...
5. ledna 2016 v 18:25  

Paní ministryně se svým štábem se myslím svými prioritami i způsobem jejich realizace podvoluje neoliberálním tendencím. ČSSD slibovala voličům fungující stát a ve vzdělávání ten slib myslím dobře neplní.
J. Týř

http://www.ceskaskola.cz/2016/01/jana-hruba-utahovani-oprati.html?showComment=1452013354661#comment-5641313010120904856

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. ledna 2016 v 18:29  

Paní kolegyně Karvaiová to opět pregnantně vystihla. Jako vždy zafunguje zákon padajícího trusu, který nakonec dopadne právě na nás, řadové pěšáky. Ministerské pozadí zůstane čisté.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. ledna 2016 v 19:28  

Proč by se měli vylhávat. Řeknou, že to zvorali učitelé.

Tak to by mne ale doopravdy nenapadlo, hodit to na jiného. Když my Pytlici jsme spíš takoví prostší.
Proto nemohu být činovníkem státní správy a samosprávy ve školství. Já bych nejspíš v duchu tradice pronesl haiku, třeba 'školní křída je bílá i v záři zapadajícího slunce', a spáchal seppuku.

Jirka řekl(a)...
5. ledna 2016 v 20:52  

Předem prosím kolegu Pytlíka, aby část "posouvají správným směrem" nebral doslova.

Učitelé si dnes hodně stěžují právě na to, že na mnoha školách nejsou hodnoticí měřítka nastavena srozumitelně. Proto kariérní řád zavede plány osobního rozvoje a předpokládá i pravidelné pohovory s ředitelem o jejich naplňování. On jim bude říkat, zda se posouvají správným směrem, kde mají přidat a na čem pracovat.
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/katerina-valachova-realne-podminky-ucitelu-v-prvni-linii-jsou-neunosne-20160105.html

Budu trvat na tom, aby objem prostředků na osobní příplatky a odměny byl pevně fixován. Tím budou zajištěny i nenárokové složky platu. Momentálně to tak není a ředitelé potvrzují, že osobní příplatek často používají k reflexi činností učitelů, které by v budoucnu měly být ohodnoceny specializačním příplatkem nebo v rámci kariérních stupňů.
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/katerina-valachova-realne-podminky-ucitelu-v-prvni-linii-jsou-neunosne-20160105.html

Protože koordinátoři ICT podle vyjádření paní ministry asi přijdou o specializační příplatek (nevzpomněla na ně), nezbude jim, než se posouvat správným směrem, aby mohli vystoupat na třetí stupínek.

Mělo by jít o učitele, který mimořádně kvalitně zvládá všechny kompetence, jež jsou na něj z hlediska učitelství kladeny. Musí splnit všechny požadavky a být také vynikajícím způsobem hodnocen v rámci učitelského sboru. Uvědomuji si, že při měření kvality intelektuální práce je každé hodnocení do určité míry subjektivní. K jeho objektivizaci by mělo dojít prostřednictvím komise, která bude složena tak, aby zajistila spravedlivé posouzení dotyčného učitele i srovnání jeho práce s ostatními kolegy.
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/katerina-valachova-realne-podminky-ucitelu-v-prvni-linii-jsou-neunosne-20160105.html

Zjistili si dopředu, jestli bude mít Pán Bůh čas?

Jirka řekl(a)...
5. ledna 2016 v 21:02  

Možná ministra trestá koordinátory ICT za to, že jí nesdělili včas, kde mají zlotřilí ředitelé, kteří zaměstnávají učitele jen na deset měsíců, resetovací čudlík spouštící znovu svatozář a ona musela tyto poklesky řešit novelou zákona. Už se těším na novelu, která zajistí objektivitu komisí. Kdysi stačila jednoduchá otázka: "Souhlasíte s plošnou inkluzí?"

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. ledna 2016 v 22:32  

ministra trestá koordinátory ICT

Ale to by bylo vůči nositelům technologického pokroku ve školách poměrně dost macešské. Ani nevím, kdo to u nás dělá, a jestli vůbec někdo. A netuším, co by se asi tak přibližně mohlo koordinovat. Napěťové přetížení rozvodné sítě při nahodilé současné aktivaci digitálních zařízení nehrozí. To by ale bylo zapotřebí spíše dekoordinátora.
Pokud by ovšem zanikla nárokovost příplatku, mohl bych to dostat na triko já.

Eva Adamová řekl(a)...
6. ledna 2016 v 14:12  

No ono je to s těmi ICT koordinátory tak, že na některých školách, a to spíše těch středních, je za správu sítě někdo normálně placen. Na většině základek ale dělá veškerou práci kolem PC sítě, instalací, nákupů, oprav a rad kolegům právě ICT koordinátor, a to za o 3-5 hodin snížený úvazek a "tučný" příplatek 1000-2000 Kč. No, kdo z vás to má.
Nevím sice odkud pochází informace o odebrání příplatku ICT koordinátorům, protože jejich specializační příplatek je doposud ukotven v zákoně o pedagogických pracovnících, ale pokud by byl zrušen, tak nechť mi pan ředitel vrátí ty tři hodiny informatiky, které stejně učí kantorka, která si plete Word s Windows, a starost o těch 80 počítačů a řadu přídavných zařízení nechť si vetkne za klobouk.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
6. ledna 2016 v 14:50  

"Na většině základek ale dělá veškerou práci kolem PC sítě, instalací, nákupů, oprav a rad kolegům právě ICT koordinátor, a to za o 3-5 hodin snížený úvazek a "tučný" příplatek 1000-2000 Kč. "

Pak je to ale s prominutím vůl.

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. ledna 2016 v 14:54  

Nijak zvlášť to nesleduji, ale nějak intuitivně jsem cítil, že ICT koordinátor je něco jako ICT metodik, ICT konzultant a ICT prognostik. Takhle to vypadá spíš na ICT poskoka. To znám...

Eva Adamová řekl(a)...
6. ledna 2016 v 17:05  

"Pak je to ale s prominutím vůl."

A víte kolik je na základkách volů, kteří toho ICT poskoka dělají za 3-5 hodin z úvazku dolů, ale bez příplatku, protože si neudělali specializační školení? Nepřeberně.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. ledna 2016 v 9:55  

Vím. Dělat zadarmo práci, za kterou má být zaplacen správce sítě, (a to nemá nic společného se specializačním školením) se nevyplácí. Sami si to na sebe ušili.

ICT poskok nemá v náplni práce správu sítě.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.