Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřině Valachové, Ph.D.

úterý 8. prosince 2015 ·

Vážená paní ministryně,

dovolujeme si Vás tímto informovat o rodičovském hnutí, které se v počátku roku 2015 vyprofilovalo po sérii pracovních setkání rodičů dětí s různými typy zdravotního, sociálního a jiného znevýhodnění.

Aliance Rodiče za inkluzi vznikla s cílem posílit roli rodičů v procesu začleňování dětí se zdravotním postižením, sociálním a jiným znevýhodněním do běžných škol tak, aby byli přijímáni jako partneři. Dalším důvodem vzniku Aliance bylo posunout teoretické diskuse o smysluplnosti inkluzivního vzdělávání ke konstruktivnímu dialogu a prostoru k vyjádření se nám rodičům, kterým na dětech záleží nejvíce.

Často jako rodiče čelíme kritice za to, že se bráníme speciálnímu školství. Čelíme otázkám, proč nevidíme speciální školu jako dobrou cestu pro vzdělávání našich dětí. Nechceme se zabývat medicínským přístupem v pedagogice v době, kdy se od tohoto přístupu ve vyspělých zemích upouští, a navíc i naše zákony i mezinárodní závazky, včetně Úmluvy o právech lidí s postižením, nám v naší zemi zaručují přístup zcela jiný. Mnoho z nás rodičů nemá dobré zkušenosti se speciálními školami – často chybí speciální přístupy, metody, pomůcky nebo další „vymoženosti“, kterými se údajně odlišuje speciální – čili odborné a personálně kvalitně připravené školství, od toho běžného. To, co je výhodou speciálních škol, jsou méně početné třídy a mnohdy, nikoli vždy, trpěliví učitelé, zvyklí na individuální práci s dítětem. Jsou často zvyklí vyrábět si sami pomůcky a připravovat se na vyučování pro každé dítě zvlášť … I ve speciálních školách po nás chtějí zajistit osobní asistenty, aby naše děti mohly chodit do jídelny nebo družiny, nebo dokonce aby mohly být děti přítomny vyučování celé dopoledne.

Narážíme na izolovanost speciálního školství, vnímáme speciální školství jako negativní segregaci našich dětí, a máme obavy o jejich budoucnost, pokud se v dětském věku nenaučí komunikovat s běžnými vrstevníky a oni s nimi.

My, jako rodiče dětí se zdravotním postižením či sociálním a jiným znevýhodněním chceme, aby naše děti chodily do běžné školy. Chceme, aby se naplňovalo jejich zákonné právo na takovou školní docházku. Chceme, aby se naše děti vzdělávaly, komunikovaly a prostě žily svůj dětský čas se svými běžnými vrstevníky, aby nebyly izolované ve speciální škole daleko od domova, od své ulice nebo čtvrti. Chceme, aby učitelé společně s dalšími odborníky a ve spolupráci s námi rodiči byli schopni – tak jak po nich požaduje školský zákon, individualizovat vzdělávací cíle každého dítěte, zjišťovat jeho vzdělávací a sociální potřeby. Chceme, aby učitelé byli vzděláni v moderních vyučovacích metodách a přestali používat frontální výuku jako jedinou možnou – při ní opravdu škola nemůže naplňovat znaky inkluzivní školy. Chceme, aby nás rodiče brali učitelé jako partnery, kteří jim mohou předat cenné rady, jak komunikovat s našimi dětmi. Chceme, aby stát udělal všechno pro to, aby byla naplněna práva našich dětí i nás.

Současně vytváříme prostor pro konstruktivní setkávání aktérů inkluze v terénu, kde lze otevírat a diskutovat problémy, které v průběhu integrace/inkluze nastávají. Zaznamenáváme značný zájem nejen ze strany rodičů, ale také odborníků z praxe. Touto cestou chceme přispět ke zlepšení vzájemné informovanosti, respektu a pochopení zúčastněných stran. Posilujeme kompetence rodičů, kteří řeší způsob vzdělávání svých dětí. Jsme připraveni k dialogu s odbornou veřejností.

Vážená paní ministryně, děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám ve Vaši práci hodně úspěchů.


Koordinační výbor aliance Rodiče za inkluzi:

Pavla Baxová,

Veronika Doležilová

Hana Kubíková

Kamila Mertová

Milena Němcová

Jolana Šmarhovyčová


Zdroj: Aliance Rodiče za inkluzi


66 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
8. prosince 2015 v 0:32  

Členové:
Marta Pečeňová, Šárka Souchopová, Silvie Konečná, Dana Vachtlová, Olga Měkotová, Eva Sojková, Zuzana Križková, Jana Sližová, Hana Petáková, Naďa Kafková, Ivana Vašáková, Kateřina Veselá, Dagmar Zápotočná, Kateřina Polišenská, Radka Dittrichová, Anna Hašková, Jitka Čepková, Lenka Jamrichová, Milan Štědroň, Olga Griffiths, Michaela Němcová, Renáta Staňková, Jana Macháčková, Hanni Roppová, Eva Kolářová, Dana Patočková, Andrey Zlobin, Michaela Sarnovská, Radek Briška, Jana Gandalovičová, Lenka Fílová, Iveta Valentová, Lenka Nekolová, Pavlína Zajíčková, Jana Csémy, Lucie Zavoralová, Aneta Gandalovičová, Helena Dražilová, Zuzana Bartoňová, František a Katka Hábovi

Více zde: http://www.rodicezainkluzi.cz/clenove/

Pokud se domluví pár desítek lidí, mohou začít ovlivňovat život stovek tisíců a to není málo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. prosince 2015 v 0:48  

Podíval jsem se, pane Anonymní, na ten web také, a téměř okamžitě mne napadlo, kolik s těch uvedených rodičů má svoje děti se zdravotním postižením, kolik se sociálním znevýhodněním, a kolik s jiným, a kterým že to znevýhodněním. Kdo jim ten web dělá, a kdo jej financuje.
Říkám si, jestli on už nenadešel čas k založení aliance 'Učitelé proti pitomosti'.
Na otevřený dopis by úplně stačila krátká větička: Nedělejte pitomostě. Kdyby se rozeslala úplně všude, zacílenost by byla naprostá.

My, jako rodiče dětí se zdravotním postižením či sociálním a jiným znevýhodněním chceme, aby naše děti chodily do běžné školy.

A co vám, jako rodičům brání v posílání svých dětí do běžné školy?

tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2015 v 2:02  

Založit nějaký spolek se zvučných názvem mnoho nestojí. Zvlášť, když se to pak vyplatí.
J. Týř

krtek řekl(a)...
8. prosince 2015 v 7:16  

Jeden z příběhů ze života: "Nejde nám o to, aby se za půl roku naučil číst a zvládl násobilku, to je prostě nereálné, ale inkluzivní škola je taková, která bere v úvahu odlišnosti a nechá každého zažít úspěch. Měl by mít individuální plán, bude se učit pomaleji, základní věci, názorněji, praktičtěji. Ostatně – individuálně pracovat by se mělo s každým dítětem, protože každé dítě je jiné – někomu jde matematika, jiný výborně zpívá, další je přeborníkem v atletice. Paní učitelka by měla mít k ruce asistentku, která jí s výukou pomůže – bude se věnovat dítěti s postižením, usměrňovat jeho pozornost a ve chvíli, kdy bude s dítětem individuálně pracovat paní učitelka, může zase na chvíli pomoci s prací celé třídy.

Více zde: http://www.rodicezainkluzi.cz/news/inkluze-ze-sirsiho-pohledu-aneb-jak-to-vidi-rodic-hana-kubikova/"

Jak to krásně zní - neměl by být ten dopis určený ministru financí? Na základní škole mít třídy pro mentálně hendikapované děti, tělocvik, výtvarku (a co ještě?) budou mít s ostatními, zbytek sami. Ale realita - nezaviněná učiteli - říká, že mám-li dítě neschopné pochopit zlomky, nemohu učit rovnice. A s tím individuálním přístupem v hodině, kde mám "jen" 24 žáků je to také velmi dvojznačné - abych pochopil, kde dělá chyby, musím s ním (jediným) strávit několik minut. Má-li hodina 45 minut, mohu každému individuálně věnovat JEN 2 minuty. Rodiče za inkluzi, poraďte!

Ondřej Neumajer řekl(a)...
8. prosince 2015 v 8:01  

Pokud se domluví pár desítek lidí, mohou začít ovlivňovat život stovek tisíců a to není málo.
Jestli on toto není znak občanské společnosti.
ON

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
8. prosince 2015 v 9:02  

Dobře, tak já se s 50 kolegy domluvím, že chceme nižší daně a oni je kvůli nám sníží?

Občanská společnost je OK, ale tady vystupují profesionální sdružení, které inkluzi zpochybňují, učitelská veřejnost taktéž a proto nim padesátka lidí?

Neplete si to s anarchií nebo obyčejným bordelem? Neměli by být vyslyšeni odborníci místo politiků a "50 maminek"?

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 9:57  

Pokud za tím stojí Pavla Baxová ze společnosti Rytmus, tak je to odnož té nejradikálnější větve inkluzistů.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 9:59  

Koordinační výbor aliance Rodiče za inkluzi:

Pavla Baxová,

Veronika Doležilová

Hana Kubíková

Kamila Mertová

Milena Němcová

Jolana Šmarhovyčová

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 10:23  

Nátlaková skupina několika jedinců, která se chystá změnit dobře fungující systém. Určitě bude zajímavé zjistit jaké vazby fungují mezi funkcionáři MŠMT a tzv. Koordinačním výborem aliance Rodiče za inkluzi.

Milí rodičové pro inkluzi. IQ nelze změnit, je to dědičná záležitost. Je rozdíl v tom, když máte ve třídě 30 dětí (běžné ZŠ) nebo 8-12 dětí (praktická škola). Individuální přístup ve třídě s 30 žáky (nebo na vyjímku 34) je prostě nemožný i s asistenty. Nároky na běžných ZŠ hlavního vzdělávacího proudu potom zůstanou nebo budou poníženy? Vznikne úplně nový RVP se sníženým nároky pro všechny?

Pavel PEŠAT řekl(a)...
8. prosince 2015 v 10:44  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel PEŠAT řekl(a)...
8. prosince 2015 v 10:46  

Čistě technicky: Na webu http://www.rodicezainkluzi.cz/clenove/ je celkem 42 jmen, jejichž jménem koordinátoři akce dopis podepsali. Podle ČŠI Čj.: ČŠIG-3922/15-G2 je počet žáků vzdělávaných podle RVP ZV LMP 14810. Žáků se SVP je samozřejmě ještě více, cca 10 % z cílové skupiyn. Podle demokratických principů je váha skupiny rodicezainkluzi nejvýše 42/14810 = 2,8 E-3 (2,8 promile), zřejmě však ještě menší. Jejich právo na hlas v občanské společnosti jim myslím nikdo neubírá, je jen otázkou, do jaké míry je při rozhodování o jejich stanovisku uplatní demokratické většinové principy.

Zdeněk řekl(a)...
8. prosince 2015 v 10:56  

Tak aliance, no to mě fakt podrž. Podle mě se jedná o nějakou PR. Proboha napište sem někdo z těch aliančních matek, zda jste opravdu živá, a proč jste dosud své dítě nedala narmální školu? Vždyť s umístěním v té vaší nenáviděné specce byl potřeba Váš "informovaný" souhlas? Prosím, napiště sem. Pokud to neuděláte, budu vaši alianci považovat blábol. V tom nejmenším!!!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
8. prosince 2015 v 13:25  

Souhlasím s panem Pešatem, jenom bych ještě doplnil, že není možné počítat JEN rodiče a žáky "postižené", ale také ty "zdravé", protože ti budou ovlivněni také a výuka žáků v běžné škole bude znekvalitněna - jak oni k tomu přijdou?

Jak k tomu přijdou učitelé, kterým bude ČŠI vyčítat, že dotyčný žák nezvládá ŠVP a je to chyba učitele? (Přičemž žák bude mít např. hraniční/nízké IQ a elektromagnetickou indukci už prostě nepobere, stejně jako většinu učiva počínaje sedmou třídou) .

Pavel PEŠAT řekl(a)...
8. prosince 2015 v 13:39  

To Anonymní. Děkuji, jen bych poznamenal, že by bylo zřejmě velmi, velmi žádoucí, aby svůj postoj začali demokraticky uplatňovat i rodiče těch dětí zdravých. Ode mne by iniciativa nebyla fér, naše děti už nespadají pod školský zákon :D

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
8. prosince 2015 v 14:00  

Máte/budete mít vnuky :-)

Zdeněk řekl(a)...
8. prosince 2015 v 14:34  

No jo vlastně, to je dobrej nápad.

Zakládám alianci rodičů normálních dětí.

1. Nechceme, aby výuka ve třídě byla narušována přítomností nevzdělaného asistenta, který nesplňuje podmínky zákona o výkonu pedagogické činnosti a kterého si ředitel školy sám nevybral(
2. Pokud bude ve třídě navíc asistent (právně zodpovědný s příslušným vysokoškolským vzděláním), požadujeme, aby učiteli pomáhal se všemi dětmi ve třídě a nevěnoval se pouze dítěti s LMP.
3. O zařazení dítěte s LMP do třídy musí být rodiče 6 měsíců předem informováni na společném setkání (jak bude výuka probíhat, jaké postižení žák má) tak, aby měli čas se rozhodnout, zda svoje zdravé dítě ve třídě ponechají.

Co vy nato inkluzionisti? Je to dostatečně jasné, nebo to potřebujete rozvést?
Zděnda

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 15:45  

Klidně zakládejte aliance proti společnému vzdělávání dětí. Ovšem dost pochybuji, že Vám to pomůže změnit mezinárodní zákon, který dětem s postižením dává právo na společné vzdělávání - viz Úmluva o právech osob se zdravotním postižením :) A zdravím srdečně všechny radikály a rozvraceče!

Pavel PEŠAT řekl(a)...
8. prosince 2015 v 16:32  

Milejo12. Prosím pěkné, ve zmiňované úmluva se přesně vzato píše, ze se ma vzdělávat společně, pokud je to možné. To je asi v pořádku a s tím nikdo problém nemá. Problém je v posuzováni toho, co je to " pokud je to možné".

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. prosince 2015 v 16:33  

Píšu po rodičovské schůzce, kde jsem informovala rodiče o případných změnách v příštím roce. Do jednoho se mě ptali, co mají dělat, aby jejich dítě nebylo přeřazeno zpět do základky. Jedná se o prvostupňové žáky. Rodiče z té možnosti šílí. Měla jsem jim poradit, aby zřídili alianci?

tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2015 v 17:02  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2015 v 17:06  

Mezi právem a povinností společně se vzdělávat je rozdíl. Mezi řádnou a chaotickou státní správou veřejné služby zvané školství je taky rozdíl. Podfinancované české školství je rozvraceno znevažováním práce učitelů a neefektivním využíváním rozpočtových a dotačních peněz i prostřednictvím nevládních organizací (ziskovek i neziskovek). Ty se legitimním snahám o nápravu, jak je vidět, vedle urážek učitelů někdy i vysmívají. Jsem názoru, že to je dost arogantní projev klientelismu ve správě českého školství.
Zdravím všechny učitele, kterým to není lhostejné.
J. Týř

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 17:19  

Podle Úmluvy o právech dítěte
Rodiče mají zodpovědnost

za výchovu dítěte
za zabezpečení životních podmínek potřebných pro rozvoj dítěte.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. prosince 2015 v 17:46  

zdravím srdečně všechny radikály a rozvraceče!

Tak snad abychom politicky korektně pojmenovali věci pravými jmény. Přispivatelka jakási se tu pošklebuje, a nechápe, že právo pro někoho nemusí nutně znamenat povinnost pro všechny.
Ptám se tedy aliančních rodičů opakovaně, a budu se ptát do omrzení, co, nebo kdo jim brání, aby svoje děti nechávali vzdělávat tam, kde to uznají za vhodné? CO a KDO???

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
8. prosince 2015 v 18:10  

Tak jsem si znovu a to dvakrát přečetl ten otevřený dopis. Podle mě je to pamflet. Snůška protismyslných keců, které nic neřeší. Jde jen o to přesvědčit veřejnost, že se ve speckách s dětmi děje kdo ví co. Fakt ubohost a hnus.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 18:14  

Žáci s postižením zejména (prvostupňoví) mají mít možnost vzdělávat se v dosahu svého bydliště. Bez vyhlášek SE TO NYNÍ JIŽ DĚJE. Ve spoustě malotřídních i plně organizovaných školách. Některým žákům taková výuka prospívá, jiným ne. Posoudit mohou jen ti, kteří mají zkušenosti z obou forem vzdělávání.

Paní Baxová vnucuje rodičům falešné naděje, že inkluzivní vzdělávání usnadní život jejich dětí ve společnosti, zajistí školní úspěšnost a profesní přípravu. Oni pak své frustrace svalují na školu nebo společnost. Zejména individuálně integrovaní žáci s LMP a hraničním IQ v běžných třídách trpí pocitem osamělosti, neúspěchu, studu. Nikdy nepoznají pocit „být platným členem týmu“ při akvizujících metodách učení. Nemělo by být bráněno rodičům vybrat si školu a vzdělávací program. Paradoxně do určité hranice má žák s vyšším stupněm podpory naději na prospěšnou inkluzivní výchovu v běžné škole.
Že někteří rodiče nechtěli dávat své děti do zvláštních škol, je pravda a všichni z problematických lokalit víme proč.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. prosince 2015 v 18:19  

Chápu, kdyby tito rodiče napsali něco jako:
My rodiče si přejeme, aby na naše děti, které již mnoho let smí navštěvovat běžné školy ,byly vyčleněny ze státního rozpočtu nemalé prostředky,. To by potom ti ředitelé těchto škol nemuseli běhat od čerta k dáblu a shánět peníze. Mohly by se nakupovat kompenzační pomůcky. Mohli by se.....
To je jediné, co by jako námitky mohli a měli právo tito rodičové uplatňovat.
Vše ostatní jsou prapodivné snůšky polopolitických blábolů,silně připomínající inkluzionisty přes mrtvoly.
Uvědomuje si tato aliance, že stejně jako rodičů silně proinkluzivních je stejné množství naprosto inkluzi odmítajících?
A zatímco těmto pro se nabízí pomoc, těm proti jde vstříc beznaděj.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 18:31  

http://www.petice24.com/signatures/oteveny_dopis_ministryni_kolstvi_proti_nasilne_inkluzi/

Podpisy (9 845)
Komentáře (269)

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 18:46  

Cit:...Mnoho z nás rodičů nemá dobré zkušenosti se speciálními školami – často chybí speciální přístupy, metody, pomůcky nebo další „vymoženosti“, kterými se údajně odlišuje speciální – čili odborné a personálně kvalitně připravené školství, od toho běžného...

Domníváme se, že dopis byl napsán velmi účelově s cílem poškodit myšlenku vzdělávání dětí ve speciálních školách a vyvolat nedůvodnou paniku v široké veřejnosti, a proto žádáme o další neútočení na zájmy našich žáků.

Tak nějak by asi odpověděla paní Klára, kdyby se někdo otřel o COSIV. Paní Baxová, buďte prosím férová.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. prosince 2015 v 19:22  

Ano, petici jsem také organizovala.Je zajímavé, že několika desítkám tisíc rodičů nikdo nenaslouchá(tuším že to bylo 70 tisíc). Pár rodičům ano. Co takhle se obrátit na Štrasburg?

Romana Howe řekl(a)...
8. prosince 2015 v 19:33  

A jaké asi speciální přístupy, metody, pomůcky nebo další „vymoženosti“, – čili odborné a personálně kvalitně připravené školství...rodiče očekávají, že najdou ve školách hlavního vzdělávacího proudu? Já jsem učitelka na II.stupni a s dětmi s SPU si moc poradit neumím, asistentku ve třídě mám, ale její smysl nechápu, na děti s IVP nemám čas....45 minut mi nestačí ani pro děti bez výjimek z RVP.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 19:51  

Ona všechna ta "podpůrná opatření" jsou pro kočku, pokud nejsou v rukou kvalifikovaných odborníků.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. prosince 2015 v 19:52  

Tak to máte, paní Kalabisová, poměrně značný problém.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. prosince 2015 v 20:03  

Nejspíš to všechno dopadne, jako s Lukášem ve tom Stárdensss.
Jako sranda dobrý. Leoš ale vostrouhá, i kdyby se zbláznil...

Romana Howe řekl(a)...
8. prosince 2015 v 20:07  

no není to problém, spíše nějaký rozšiřovaný mýtus, který rodiče rozšifrují, až když narazí na tvrdou realitu. Neměli by mít asistenta i žáci nadprůměrně nadaní?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
8. prosince 2015 v 20:13  

Právě mě přistál na stole letáček na soukromou základku. Otevíráme 1. třídu. Maximálně 18 dětí, v některých předmětech asistent, Na 25% angličtiny rodilý mluvčí, výuka v blocích, kratší hodiny a delší přestávky s pohybem, inovativní metody. Za pouhých 36 000 ročně.
A proč tohle neumí státní školství? No aby mohlo vznikat soukromé.

Romana Howe řekl(a)...
8. prosince 2015 v 20:27  

prostě Kocourkov

Tajný Učitel řekl(a)...
8. prosince 2015 v 20:53  

Pane Nutzi, státní školství toto samozřejmě umí. Výzkum hovoří poměrně jasně o možné délce soustředění dětí, o benefitech pozdějšího začátku školy, o ideálním počtu dětí ve třídě, o důležitosti pohybu během výuky, o přínosu rodilých mluvčích atd, atp. Ve státní škole navzdory všem patáliím působí poměrně dost schopných učitelů. Potíží byla a zůstává skutečnost, že vzdělávací a výchovné potřeby dětí nejsou prioritou centralizovaného modelu státního školství pod nejistou taktovkou mšmt. Jeho prioritou je udržení křehkého, zatím jakž takž řízení schopného kolosu státní školy nad vodou pod enormním tlakem rozpočtových restrikcí tak, aby nedošlo k jeho plošnému kolapsu.

Anonymní řekl(a)...
8. prosince 2015 v 21:28  

Pane Nutzi, souhlasím, ovšem protože vzdělávací a výchovné potřeby dětí nejsou prioritou státního školství, daří se ty výše uvedené dovednosti "umět" jen ve školách, kde se náhodně sešli učitelé tomuto přející. Kde se nesešli, většina z toho, co by škola mohla umět, se tam neumí. Výsledkem je dost chaotický systém, ponechaný zcela na libovůli osazenstva školy a působení "kvalifikovaných" zodpovědných úředníků. Proč je škola na nich závislá? U nás odvolali obecní zastupitelstvo a škola je bez prostředků, v platebním a rozhodovacím provizoriu.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 21:43  

To: Renata Kalabisová
přijede za Vámi na padesát školitelů, naučíte se to, nebojte. Společně to dokážeme, zrušením žáků s LMP se od 1.9. vydáme po třpytivé finské cestě. Zrušíme zvláštní školy a za ušetřené peníze obohatíme učitele (finančně, multikulturně, odborně i světonázorově). Ti pak odhodí tmářské tradiční metody tereziánské školy, sebekriticky uznají výhody pedocentrismu, ztotožní se s moderními pedagogickými trendy a od druhého školního týdne se nám ve školách rozvinou samostatně myslící bytosti s měkkými kompetencemi. Jenom to prosím milá kolegyně nezapomeňte říct ve sborovně, možná že tam jsou učitelé, kteří jen učí a ještě nevědí co je čeká za štěstí.
Nemůžu se zbavit dojmu, že se inkluze pořád jen týká spec.ped. a záklaďáci netuší, proto vám děkuji za komentář.

Romana Howe řekl(a)...
8. prosince 2015 v 22:20  

To: Petr Pan
školitelé už byli, stopy nezanechali, pouze nutnost vyplňovat tabulky, třídnice atd zadaným striktním omezujícím způsobem.

Jak myslíte, že záklaďáci netuší? Naopak, už nyní se bouříme, stáli jsme u zrodu UPS, kde organizujeme, zveme, informujeme o totální nepřipravenosti a nesmyslnosti v současném stavu školství něco takového zavádět.Už nyní máme takové děti, tolik IVP, SPU a jiných sociálně vyloučených, že dosahovat stanovených výstupů je čirou iluzí, a s pomocí pár asistentů nově příchozím dětem prostě zvláště na II.stupni nebudeme moci poskytnout tolik potřebnou péči. Myslím, že to ví všichni učitelé, jen jsou již tak rezignovaní, nevěří v účinek svých protestů, že prostě jen trpně čeká, co bude a jaké děti v září zaklepou na dveře.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 22:43  

Základní školy to už tuší, ale procitaly dost dlouho. Pokud se ten experiment včas nezastaví, bude to pro ně hodně náročné.
Dívali jste se dnes na pořad Očima Josefa Klímy? Bylo to zajímavé.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 22:54  

Nu, pokud znají připravovanou verzi vyhlášek od týmu paní Zapletalové, tak buď s ní souhlasí nebo ji připomínkují? Také by měli vědět, co nastane po zrušení upraveného programu. Minimálně ředitelé by to měli vědět. Ale myslím, že asociace ředitelů ZŠ se oficiálně vyjádřila, že akceptuje inkluzivní vzdělávání (v rozumné formě???,za podpory finanční a asistentské). Tak asi ve sborovnách běžných škol se vzděláváním žáků s LMP nemají problém. Musím ještě ale opravit, že vše nastane 1. září, bude to spíše postupná dobře připravená agonie speciálních škol pro LMP. Na druhou stranu si s tím paragrafováním a podporováním záklaďáci poradí po svém – jako vždy.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 22:57  

8. prosince 2015 10:56

Ony to nutně nemusí být matky postižených dětí. Vyjeďte si jejich jména a nebudete se stačit divit.

8. prosince 2015 22:20

Většina záklaďáků opravdu netuší. Je již tak otupělá a stále si myslí, že se jich to nedotkne. A v duchu hesla jaksi bylo, jaksi bude jen přežívají. Kupodivu se nedají ani vyburcovat k tomu, aby se vůbec něco přečetli, třeba jen na České škole. Většina z nich ani nechce tušit, jaký dárek jim paní právnička z líhně Dienstbiera přichystala.

A středoškoláci? Těm je to úplně šumafuk. Vidím to z vlastní zkušenosti.

Romana Howe řekl(a)...
8. prosince 2015 v 23:02  

To Peter Pan: znají částečně z doslechu, nic dobrého nečekají, takže si to představují v černých barvách i bez podrobného čtení. Ovšem většina už na možnost efektivního protestu rezignovala. Na celostátní konferenci Učitelského profesního sdružení nás bylo tuším 10!!! Proč se nějak nespojíme, nesjednotíme? Lenost? Rezignace? Paní ředitelka nám zatím nic oficiálně nesdělila, zatím si něco šuškají s výchovnou poradkyní a psycholožkou, ale zřejmě ví, že jejich protesty by byly marné. Jsem zoufalá, nevím, jak učitelstvo vzburcovat. Dnes jsem měla zajímavou diskuzi s osmáky, i ti již začínají házet flintu do žita, že prostě asi Češi jsou takoví přizdis....sami by chtěli něco změnit, ale zažívají jen odmítavou reakci okolí.
To CatCatherine: Nemám televizi, ale když mi řeknete, kde pořad byl, ráda se podívám na internetu.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 23:24  

Paní kolegyně, ten pořad Očima Josefa Klímy byl na Primě od 21.35 do 22.20.Dovíte se tam také, co se stalo s penězi na tablety do škol.

Unknown řekl(a)...
8. prosince 2015 v 23:35  

Středoškolákům to může být do jisté míry šumák, tam přijdou hlavně žáci s tělesným a zrakovým postižením a sluchově postižení, kteří mají sluchadla, ale to jsou žáci, kterým to normálně myslí a problémy s nimi jsou víceméně technické, zvládnutelné pomocí kompenzačních pomůcek. Takoví žáci už na středních školách už jsou.
Nejhůř na tom bude 1. stupeň. Učitelům matematiky, fyziky a chemie na druhém stupni jejich práci taky nezávidím.

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. prosince 2015 v 6:58  

Pokud se mi dostala do ruky reakce Asociace ředitelů základních škol, ale také soukromých škol - neměli k vyhlášce skoro žádné námitky. NAPROSTÁ KATASTROFA.
Učitelé základek mají povědomí pouze tehdy, pokud se v jejich řadách nachází alespoň ta jedna jediná informovaná a podává další informace. Jinak nedělají nic a ňachtají jen ve sborovnách. Kdychom teď např. navrhli stávku, velká většina by začala s výmluvami, proč nemohou stávkovat. To je realita našeho školství. Proto se tu tak jednoduše uchytávají všechny ty kraviny shora navelené.
Pro jednou souhlasím s Tajným - viz příspěvek nahoře.

Kritik společnosti řekl(a)...
9. prosince 2015 v 9:59  

Zdá se, že Rodiče za inkluzi nemají příliš vyvinutou sociální inteligenci. Čeho asi tak dosáhnou svým jednáním v populaci svých dětí? Skutečně usnadní svým dětem jejich život ve společnosti?
Ne, ani náhodou! V těch kolektivech dětí, kde již inkuze probíhá, došlo k přesně opačnému jevu. Děti normální (zdravé jádro) nechápou, že mají být tolerantní k agresívním výpalům inkluzívních jedinců, že mají dostávat za někoho (kdo vyvolal konflikt) poznámky, že mají nespravedlivě pykat. Koneckonců, ani nám dospělým by se nelíbilo, kdybychom v zaměstnání pravidelně dostávali od někoho kopance, herdy do zad či ke svačině nečekaně řachu knihou po hlavě. V těchto dětských kolektivech se rodí místo tolerance jen zloba a nenávist s touhou po spravedlivé pomstě.
Inkluze v současném pojetí je vlastně pro společnost nesmírně přínosná. Ukazuje populaci našich dětí, jak společnost prostě fungovat nemůže. Až tyto děti dosáhnou dospělosti, vím zcela jistě jedno: nikdy nedovolí již žádné řádění zfanatizovaných sluníčkářských pomatenců jako je tomu dnes (bohužel, může se vše přehoupnout do rovin dnes nemyslitelných, nicméně historicky opakovatelných, vzpomeňme na vyhlazovací tábory). Prožitek bezprostřední a na vlastní kůži je prostě ničím nenahraditelný.
Takže INKLUZIONISTI,CHUTĚ DO TOHO!

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 10:10  

mšmt a každá politická garnitura udržuje v chodu odumírající ,dnes již nefunkční,školský systém,nalévá do něj peníze,které mizí a současně brání sektoru soukromých základních a středních škol, stovkám soukromých vš se naopak daří výborně,v různých záp. zemích se problém inkluze řeší různě,někde je to řešeno většinou státním školstvím,někde se dává velký prostor i školám soukromým,u nás jsou záměrně soukromé školy dehonestovány ,aby neujídaly z koláče škol státních,ony se totiž obejdou bez všech neziskových tunelspolků a přestože je soukromá škola spolufinancována státem (tak je tomu i jinde) vyjde pro stát levněji nežli škola státní,protože hospodaří beze všech ostatních příživníků,školští tunellobisti však mají situaci pod kontrolou,vědí že socialismem zhýčkané obyvatelstvo přijímá slovo soukromý s nadšením,když se jedná o to něco trhnout,ale dostává osypky,když má samo za něco platit,co bylo zdarma,stejně tak učitelstvu slovo soukromý nahání hrůzu,mnohdy smíšenou se závistí a současně i obavami,takže kdo se obáváte soukromého školství buďte v pohodě,ono se u nás systémově nikdy neprosadí,budou povolovány pouze hrůzostrašné idiotské soukromé školy,které působí jako odstrašující příklad

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 10:56  

Ad laimes28

Dnes už je i těm méně chápavým jasné, že celé to inkluzívní šílenství má za jeden z hlavních cílů privatizaci základního školství.
Ovšem zdaleka ne všichni rodiče mají na to, aby platili svým dětem školné v soukromých školách.
Pokud dopustíme, aby se veřejné školy staly školami pro chudé, rapidně klesne úroveň vzdělávání v naší společnosti a doplatí na to všichni, i ti bohatí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. prosince 2015 v 12:25  

Nastává čas zralý k rušení víceletých gymnázií. Podle mého statistického šetření se víceletí srovnávají na úroveň čtyřletých, popřípadě v některých aspektech i zaostávají.
Především v pracovitosti. Ale možná působí genius loci...

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 12:36  

cat/bohužel většině není stále jasné že kapitalismus takto funguje,stát zabezpečuje bezplatné vzdělání pouze chudým,a to podle stavu své státní kasy,takže tam řeší dilema více žáků a nižší úroveň,nebo méně žáků a lepší úroveň,jinak kdo chce ze svého dítka něco mít,bez ohledu zda je či není nadané,dává ho do soukromé školy a za to samozřejmě platí,pokud u nás je státní kasa prázdná,nelze všem zajišťovat kvalitní vzdělání
nico/ souhlas, víceletá gymnázia,která nahradila základky, jsou nesmysl,zrušit

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 12:46  

školské perpetum mobile bude udržováno a tunelováno dokud to půjde,pak někdo bude nucen udělat radikání opatření: sloučit státní školy,pustit do systému školy soukromé,snížit dobu povinné školní docházky,přenést větší část financování na obce a rodiče,zásadní změna platového systému ve školství(menší platy)

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 12:54  

Ad laimes28
Pokud by to tak bylo, což nelze vyloučit, byla by to velice smutná perspektiva pro všechny lidi, kteří se živí poctivou prací a pro jejich děti.

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 14:39  

cat přestaňte se držet pojmů ze socialismu: poctivá práce,perspektiva pro děti...
vyrovnejte se s realitou,pokud by se všechny ty vytunelované a odkloněné miliardy daly na školství,tak by to byla radost sama,kromě skvělého stavu škol s odpovídajícím množstvím kvalifikovaného personálu,by každý žák i učitel dostávali na začátku roku zdarma tablet i mobil,permanentku na bazén i do fitnesu,po celý rok obědy a svačiny zdarma,na konci roku pro všechny příspěvek na prázdniny (pro dítko trojnásobný rod. příspěvek,pro učitele trojnásobný plat),platy učitelů by byly na úrovni obvoďáků a soudců...no tak jsme se zasnili na téma co kdyby a nyní se vraťme do reality,není a nebude

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 17:48  

To KS:dostávali od někoho kopance, herdy do zad či ke svačině nečekaně řachu knihou po hlavě...
Žáci s LMP obecně nejsou agresivní, naopak bývají dobrosrdeční, milí, někdy doplácí na neschopnost řešit správně složitější sociální situace a reagují neadekvátně. Rozhodně nebudou ve třídách překážet nebo narušovat vyučování. Budou trpělivě čekat až na ně bude mít učitel čas. Bude jim chybět řád, pravidelnost, jistota, klid a podobně. Jejich učitelé nemusí být nějací super specialisté. Paní Karv. někde popsala o čem ta výuka hlavně je.
Složitější je začleňovat žáky s poruchou chování jakékoliv etiologie. Zejména ty v kombinaci s hraničním a podprůměrným intelektem. A naplnit jejich vzdělávací potřeby a postavit mantinely jejich jedinečnostem dá práci i otřískaným etopedům natož oborovým učitelům. A znova musím upozornit na práci paní Zapletalové o snížení úrovně inteligenčních testů pro ŠPP. A pak se na střední pan Pytlík nestačí divit.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. prosince 2015 v 20:34  

My Pytlici zíráme už nějakou dobu. A vsadil bych se, že to teprve začíná...

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 22:30  

Pane kolego, než to dojde v plné síle až k vám, může se přihodit mnoho věcí....

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 22:43  

Některé děti s mentální retardací jsou hodné a klidné, některé ne. Některé jsou pasivní a trpělivé, jiné jsou aktivní a neklidné. Podobně jako v ostatní populaci.
Když se budou ve škole nudit, protože nebudou rozumět ničemu z toho, co se probírá, začnou vyrušovat.Určitě nebudou pasivně sedět a čekat, až si na ně učitel udělá čas. Nedovedou pracovat samostatně, někdo se jim musí stále věnovat.
Když jim některý spolužák bude nadávat do debilů, tak ho možná praští. Mají méně zábran než děti bez postižení. Každopádně se soužití žáků s mentálním postižením a žáků nepostižených ve velkém třídním kolektivu neobejde bez vzájemných konfliktů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. prosince 2015 v 23:02  

Nemám, pravda, mnoho zkušeností s dětmi s nedostatečností tohoto druhu. A tak by mne zajímalo, do jaké míry dokáží být, řekněme, křivolaké až podlé. Intuice, či co, mi napovídá, že míra jejich křivolakosti je takřka nulová. Pletu se?

Unknown řekl(a)...
9. prosince 2015 v 23:10  

Promyšleně podlé a křivolaké být nedovedou a také se nedokáží podlosti a křivolakosti účinně bránit.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. prosince 2015 v 23:56  

Tak to vypadá, že začínám vykazovat známky LMP. I proto, že přestávám dnešnímu světu rozumět.
Měl jsem jít, já blbec, studovat speciální pedagogiku.

krtek řekl(a)...
10. prosince 2015 v 5:33  

A to se jedná o inkluzi. Ve dni otevřených dveří se mne rodiče ptali, co říkám Hejného metodě a říkali, že si se studenty užijeme - základy matematiky v podstatě žádné. Ve svém okolí vidím důsledky "generické metody psaní" - pro dítě je malé písmeno "m" velké písmeno "M" jen napsané zmenšeně...
Takže asi přibydou jen papíry a tlak na to, abychom nechali "prolízt". Ale až takový doktor s LMP, hyperaktivní farář, psycholog autista - to už bude něco.
Seriozněji - jak tu občas říkává poste.restante, proti inkluzi nikdo rozumný není, ale proti unáhleně a bez přípravy politicky protlačované inkluzi ANO. To si ta sdružení neuvědomují, že se to nakonec obrátí proti těm dětem? Že z roku na rok se školství nemění?

Kritik společnosti řekl(a)...
10. prosince 2015 v 9:52  

Souhlas s Krtkem.
Zatím je vše skutečně nastaveno tak, aby inkluzívní žáci prostě "prolezli". Tahle prasárna však napáchá mnoho nedozírných škod už v populaci normálních (neinkluzívních) spolužáků. Zdravému jádru žactva totiž lze jen stěží vysvětlit, že někdo nemusí umět nic a má stejnou známku jako ten, který se musí doma připravovat a nakonec sklidí za své snažení třeba totéž, co spolužák "s papíry na hlavu". Děcka toto silně kritizují a berou to jako nespravedlnost.
Jinak, popisuji pouze skutečnost ze třídy, kde probíhá "něco jako inkluze" (jak na třídní schůzce sdělila rodičům paní učitelka)- pár dětí se již po bojích zdařilo přeložit do "zvláštní", i tak toho učitelka s asistentkou mají plný čočky; ta pravá katastrofa prý však má teprve přijít s nástupem září 2016...
Ale vedení školy je správně inkluzisticky osvícené, věří, že vše zvládnou; člověk žasne...

Unknown řekl(a)...
10. prosince 2015 v 10:04  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
10. prosince 2015 v 10:58  

Provést takovou revoluci z roku na rok, to se v historii našeho školství ještě nikdy nestalo. Svědčí to o velké neodbornosti a naivitě, ale hlavně o naprosté nezodpovědnosti organizátorů této akce. Je pro mne neuvěřitelné, že se odborníci ve speciální pedagogice, kteří tento náročný obor 5 let studovali, nevzepřou aroganci těchto laiků.
Musím s politováním konstatovat, že inkluze se stala novým náboženství nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích, je to politikum, které nemá se vzděláváním mnoho společného.

Pane Krtku, musím se přiznat, že já proti školní inkluzi jsem. Celý život pracuji s postiženými a v naší rodině máme i těžce postiženého člověka. Nikdy jsem nepochopila, proč by se např. mentálně postižené děti, ale i děti s těžkým tělesným postižením, prelingválně neslyšící nebo nevidomé měly vzdělávat s nepostiženými v jedné třídě. Proč? Potřebují přece ke svému učení klid, upravený prostor, menší počet žáků ve třídě, speciální učebnice a pomůcky a hlavně kvalifikované učitele, kteří je něco naučí. Tak proč je máme rvát do přeplněných tříd základní školy, kde budou mít problémy se zvládáním učiva? Myslíte, že se tam budou cítit dobře, a že je jejich nepostižení spolužáci budou milovat? Možná před televizními kamerami, ale jinak ne. Věřte mi, vím o čem mluvím.

Ovšem, že nechci vylučovat lidi s postižením ze společenského života, ale vím, že do společnosti nepostižených se integrují jedině tím, co budou umět. Potřebují co nejlepší vzdělání, ale to jim určitě nemohou poskytnout nekvalifikovaní asistenti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.