Jana Nováčková: Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká

středa 30. prosince 2015 ·

Jana Nováčková je psycholožka s praxí v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Publikovala mnoho článků v odborném i populárním tisku, které přibližují veřejnosti myšlenky týkající se změny školy, například seriál Mýty ve vzdělávání v Lidových novinách, který byl v roce 2001 vydán i knižně. Je spoluautorkou kurzu Respektovat a být respektován a stejnojmenné knihy, která patří k nejprodávanějším titulům o komunikaci. Od roku 1990 se věnuje lektorské a osvětové činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.


13 komentářů:

Jiřina Janáčková řekl(a)...
30. prosince 2015 10:21  

Nelze si nevšimnout, že u jakéholiv společenského, sociálního, ale i mezinárodního problému se lidé jaksi podvědomě a v posvátné hrůze obracejí na psychology, a to v domnělé představě, že právě tento "odborník" je schopen nacházet odpovědi, které nenacházejí ostatní. Je to svým způsobem humorné stejně jako i tragikomické. Vznikne-li konflikt ve třídě, v rodině, v mozku dítěte, ale i v Iráku nebo v Karabachu, nejezdí-li tramvaje nebo letí-li po nebi kometa, vystoupí na pódium psycholog a hned vám vysvětlí, proč to tak je, proč tak nesmí být a jak by to mělo být. Sice není kvalifikací ani psychiatr, astronom, neurolog, sociolog, politolog, ale to příliš nevadí. Lidé v posvátném úžasu naslouchají jeho myšlenkám, teoriím, předpovědím, ale i výstrahám, a jaksi je to alespoň na chvíli vnitřně uspokojí. Stačí, najde-li se nějaké alespoň trochu komplikovanější téma k výkladu a interpretacím. Válka, podzimní sychravé počasí, problémy ve školství, v dopravě, v rodině nebo ve společnosti, zemětřesení v Iránu, velké sucho v létě nebo taky na jaře.

Výklad je vždycky "vědecký", podávaný s nadhledem, na základě "bohatých zkušeností" psychologa a prostřednictvím nějakého videa, filmových ukázek nebo powepointu (vizualizace je pro lidi důležitá, "aby to pochopili") a interpretace nejsou založeny na základě nějakého primitivního kyvadla, kávové sedliny nebo věšteckých karet či hádání z ruky.
Mám-li tedy nějaký problém, hned vyhledám nějaké psychologa a ten mne alespoň na čas uklidní. Sice mi to vždycky tak trochu připomene starý židovský vtip o rabínovi, který Aronovi Epsteinovi radí, co by měl dělat, aby mu nechcípaly na dvorku slepice. Ony mu po mnoha radách moudrého rabína stejně všechny chcípnou, ale to nic nemění na situaci, že rabín má v záloze ještě mnoho dalších rad, co dělat, jak se zachovat a co si počít, kdyby nějaké slepice ještě měl. Stojí vždycky za to ho vyslechnout, že?

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2015 11:00  

Vystoupení p. Nováčkové jsem si poslechl "pro kontrolu", a mám stále stejný dojem: Myšlenky, které místy nejsou od věci, ale které je třeba přijímat kriticky. A bohužel - "inkvizice", "otrokářský systém" a kdovíco ještě ... Myslím, že pokud by p. Nováčkové opravdu šlo o DOBRÉ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH, nevyjadřovala by se podobným způsobem o těch, mezi něž chce své myšlenky rozšířit, resp. zajímala by se o i další faktory, které vzdělávání ve školách ovlivňují. Evidentní nadřazenost, a současně neschopnost pochopit, že škola funguje v určitých ekonomických mantinelech, že budovy, pracovny, pomůcky apod. nejsou nějakou z nebe spadlou samozřejmostí, stejně jako neschopnost pochopit fakt, že publikum paní Nováčkové kupodivu nepředstavuje většinu rodičů. K tomu opět vágní představa o možnosti "nefrontální" výuky za běžných podmínek, a vůbec despekt k frontální výuce (jako jedné z možných forem výuky) vyplývající z prosté neznalosti toho, co mohou takto odučené pasáže hodin dětem dát a jaký mají význam. Příkop je veliký a experti, co dnes "frčí", ho dále prohlubují.

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2015 11:17  

Summerhill je nádherná avšak k reálným podmínkám dnešních veřejných škol neodpovídající věc vzniklá před mnoha desetiletími. Je to myslím jedna z nejoptimističtějších, ale i tak nikoli plošně uplatitelných, verzí možného budoucího způsobu vzdělávání pro případ pozitivního společenského vývoje ve fázi 4. průmyslové revoluce. Rozhodně to není "nosný organizační model" pro koncipování současného veřejného školství, jak paní Nováčková od 18. min záznamu populisticky tvrdí. Eduin a multikulturalista Kartous toho pedagogicko-psychologického populismu myslím dost šikovně využívají. To, co je v záznamu předloženo jako problém současného školství (ubíjející dril frontální výuky), myslím většina pedagogů dobře ví a ráda by to změnila. Reálné podmínky ve veřejných školách jsou bohužel takové, jaké jsou. Modely možných způsobů budoucího vzdělávání je potřeba mít. Například Scio školy považuji za jakýsi český model summerhilské školy a vcelku jim docela fandím. Doufám, že existence modelů budoucího vzdělávání pohne českými politiky k tomu, aby dali celé síti veřejných škol v lepší podmínky k tomu, aby se v Česku za dobrým vzděláváním nemuselo nutně odcházet do soukromých škol. Jde myslím hlavně o to, aby to veřejné školy, jejich zřizovatelé i rodiče směrem k politikům mnohem důsledněji požadovali.

J. Týř

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20505/SUMMERHILL.html/
https://www.youtube.com/watch?v=vBjQAeJIa30

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2015 11:42  

Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká
Tento titulek považuji za typovou ukázku neetického dogmatického přístupu k učitelům projevujícího se opakovaně u pánů Feřteka, Kartouse, u paní Nováčkové, Eduinu atd. Vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé vědí, co by bylo potřeba, ale nemají pro to podmínky. Touto učitele osočující demagogií se myslím výše zmínění na té existenční mizérii českého školství jaksi přiživují. Učitele myslím není potřeba školit různými neeticky jednajícími demagogy. Učitelům je především potřeba dát lepší pracovní podmínky.
J. Týř

PS: Zkusila si někdy paní Nováčková udělat psychologický rozbor toho, jak asi její pedagogicko psychologický populismus působí na osočované učitele veřejných škol, na žáky a na rodiče? Neubíjí těmi svými nálepkami učitele podobně, jak to vidí u žáků v současné škole? Myslí si p. Nováčková, že svým samolibým vystupováním učitelům a žákům ve veřejných školách prospívá?

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2015 11:44  

Nevím, kolik učitelů učí jen frontálně. Bohužel je jich asi dost. Co s tím dělat? Nepodporovat je, když se to hodí, jako např. EDUin u nové maturity (každý, kdo je proti, je náš). Vylepšit podmínky (počet dětí). Ocenit ty, co nepotřebují motivovat k tomu, aby sami hledali; v téhle souvislosti také instalovat do ředitelských funkcí vzdělané, inspirující a mravně nepokřivené osobnosti. Změnit školní inspekci, propojit ji s dobrými kantory. A všechno to zaplatit.

laimes28 řekl(a)...
30. prosince 2015 11:46  

neexistuje státní politika vzdělanosti a od toho se vše odvíjí,takže ne nevzdělanost, ale chaos

tyrjir řekl(a)...
30. prosince 2015 12:30  

Tím, co si Eduin prostřednictvím svých exponentů vůči českému veřejnému školství (učitelům, rodičům, dětem, zřizovatelům i MŠMT) dovolil, se myslím sám zdiskreditoval a tím i vyřadil z možnosti mít významnější úlohu v DVPP, která mu i tak nepřísluší. Zodpovědnost za DVPP myslím mají resortní organizace NÚV, NIDV a pedagogické fakulty a měly by ji mít i metodická sdružení učitelů v krajích (modernizovaná krajská pedagogická centra v působnosti krajů).

Chce-li Eduin pro vzdělávání v Česku něco užitečného udělat, mohl by myslím své aktivity přenést od deptání učitelů a resortních institucí směrem k politikům, aby dali českému veřejnému školství lepší základní koncepční, finanční a organizační podmínky.

J. Týř

Jirka řekl(a)...
30. prosince 2015 14:28  

Dá se školné (Da Vinci - 95 tisíc ročně - použil jsem jako příklad, protože nevím, kolik stál Summerhill) odečíst z daní? Předpokladem úspěchu Summerhill bylo vymanění žáků z vlivu rodičů. Budou všechny české školy internátní? Rád bych učil v Summerhill. Učit na soukromých školách je určitě dobře ohodnocené. Já bych hýřil nápady, až bych brečel. Jen nevím, jak kolem padesátky, s rodinou a hypotékou doženu pestrý životopis, který je asi dnes podmínkou pro vstup mezi pedagogické lídry.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
30. prosince 2015 16:12  

Tak rasistické a protižidovské názory jsou na ostatních školách úplná norma? Z čeho to tradiční, tedy skoro všechny, školy paní Nováčková vlastně obviňuje? Vlivy rodiny a společnosti z výšin své vzdělanosti nevidí? To je jeden z nejodpornějších výroků na adresu tradiční školy. Arogance v otázkách vzdělávání je velká. Stejně jako zlá vůle.

Josef Soukal řekl(a)...
30. prosince 2015 16:49  

Tenhle zákeřnost p. Nováčkové je svou úrovní pro jisté expertní kruhy takřka běžnou normou.

Fanda Moudry řekl(a)...
30. prosince 2015 22:48  

Děti jsou ve třídách řazeny podle věku - to je špatně.
Děti musí dodržovat předměty - nespravedlnost
Učivo je donucovací prostředek a hrozba.
Soutěžení a známkování je pro žáky nebezpečné? Pryč s olympiádami všeho druhu, soutěžemi všeho druhu. Již nechci žákům ubližovat.
Děti nemůžou ve škole o ničem rozhodovat
Cílem každého diktátora jsou poslušní lidé (poslouchá se na úřadě, v armádě, policii, hasičů, ve zdravotnictví, poslouchat musí dělníci,.. , že by EU, USA,.. byly nesvobodné?
Protižidovské názory jsou ve školách běžná norma - to mě dostalo, to jsem nepochopil už vůbec.

laimes28 řekl(a)...
31. prosince 2015 21:50  

Jen pár kapek..
Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit. Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal přítomného arcibiskupa,co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil: "Kápněte si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár doušcích budete trochu klidnější." Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici.
Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa:
Vážený Otče: Příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky. V dalším připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši:
Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.- Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.- Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat a líbat.- Máme 10 přikázání, ne 12.- Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.- Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme "JC & His Boys".- Ježíš Kristus byl pomazaný, nikoliv namazaný.- Svatému Kříži neříkáme "Velký Téčko".- David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho "do..bal", ani mu nedal "lekci na kterou do smrti nezapomněl".- Jidáše neoznačujeme za "z*urveného zm*da".- Svatého Otce sa nesluší nazývat "Papa Ratzi".- Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti.- Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.- Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.- Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.- Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně, nápis: "Vaše spropitné je můj plat" je tedy na pokladničce zcela zbytečný.- Hříšníci půjdou do pekla, ne do pi*i.- Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny.
- Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně, ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte.

DŮLEŽITÉ: Ten, co seděl v koutě u oltáře, a o kterém jste tvrdil,že to je¨"buzík v sukni" a "transvestita bez mejkapu", to jsem byl já.
Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak na druhé kázání to bylo celkem dobré.


Miloslav Novotný řekl(a)...
2. ledna 2016 14:26  

Neznalost Nováčkové v otázkách vzdělávání je velká.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.