Přečtěte si: Postižené děti mohou do běžných základek. Dotkne se to všech, ale přirozeně, říká Valachová

pátek 20. listopadu 2015 ·

Ministryně školství Kateřina Valachová opakovaně ujišťuje, že zrušení programu, podle kterého se dosud vzdělávaly lehce mentálně postižené děti, se rozhodně nerovná zrušení praktických škol. Rozhodnutí bude na rodičích. Pokud své dítě budou chtít přesunout na běžnou základku, její ředitel nebude moci dítě odmítnout. Ze zákona ale bude mít nárok na podporu, třeba v podobě asistenta.


Z článku Markéty Šrajbrové v Aktuálně.cz vybíráme:

"Rodiče zůstávají velmi silným aktérem ve společném vzdělávání. Bude na nich, jakým způsobem zareagují na změny. Budou se muset rozhodnout, zda ponechají dítě na škole praktické, nebo se rozhodnout pro bližší dostupnost základní školy, kterou mají v místě, kde bydlí," vysvětlila Valachová.

Ředitelé škol zatím neměli příliš možností se na příští školní rok připravit, protože stále čekají na instrukce od ministerstva. Valachová na úvod čtvrteční konference Škola pro budoucnost oznámila, že už poslala do veřejného připomínkového řízení vyhlášku, která změny konkretizuje.

Ředitelům se ale nelíbí ani to, že ministerstvo změny dostatečně nevysvětluje rodičům. "Ministerstvo zaspalo, mělo více informovat laickou veřejnost," řekl na konferenci ředitel českobudějovické základní školy Vltava Pravoslav Němeček. Dodal, že on i jeho kolegové inkluzi podporují.61 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 19:14  

Podle ministryně školství Kateřiny Valachové je tento program "zcela překonaný", a proto bude pro všechny prospěšné, když se co nejvíce dětí začne vzdělávat společně......
Překonaný v čem? Tohle jsou totiž politické kecy.To by tu muselo zaznít něco jako: je překonaný ,protože.........A to tu není.Takže plácnutí do vody.

Unknown řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 19:38  

Co je přirozeného na tom, že se děti s mentálním postižením budou nuceny učit učivo, které nejsou schopny vůbec pochopit, natož zapamatovat a vytvořit si v něm nějaký systém ???????????????

Romana Howe řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 22:35  

Ano, a jak jim to pomůže najít uplatnění v životě, když mají talent a nadání v jiných oblastech. Což jedině akademické znalosti jsou ty správné a potřebné?

Unknown řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 23:36  

Na mnoha běžných školách už zrušili dílny, takže inkludovaní žáci s mentální retardací nemají možnost osvojovat si praktické dovednosti,které by jim umožnily uplatnění v životě a integraci do společnosti.
Což zřejmě nikomu z realizátorů "společnoého vzdělávání" nevadí. Praktické vyučování není součásti RVP bez přílohy,takže zřejmě se nebude realizovat ani v základních školách praktických?
Mentálně postižené děti teď budou biflovat učivo ZŠ bez porozumění textu?
Pomáhej jim pánbůh a podpůrná opatření.

tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 0:13  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 0:14  

Inkluze se netýká jen dětí s LMP. Týká se i dětí sociálně znevýhodněných, tedy i dětí imigrantů. Imigrantů bude přibývat. Kolik jich bude a odkud budou? To uvidíme podle toho, zda přijmeme nebo nepřijmeme tzv. kvóty od EU. Může se stát, že odmítnutím kvót bychom moli přijít o dotace EU. Včerejší zpráva:
20.11.2015 Na mimořádném jednání v Bruselu se jednalo o přerozdělování běženců v osmadvacítce. Protože se státy ale plně nedohodly, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker chce podle všeho omezit vyplácení peněz ze strukturálních fondů zemím, které kompromisy odmítají...
J. Týř

Unknown řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 9:13  

Největším problémem při realizaci inkluze jsou žáci s mentálním postižením a těžce sluchově postižení, ať už pocházejí odkudkoliv.

Unknown řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 11:06  

Jen tak mimochodem. "Kateřina Valachová je česká právnička, od června 2015 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Sobotkově vládě. V letech 2014 až 2015 byla náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR." A z tohoto důvodu zde byla dosazena. Je to politické rozhodnutí, které přichází od ČSSD. Takto bylo rozhodnuto dávno. Do "vítězného konce" to dovedla až ministryně. Nejde tedy v žádném případě o žáky z praktických škol s LMP a jejich další rozvoj. Balí se to do "pozlaceného obalu" tzv. rovných příležitostí. Tady se evidentně forma nadřazuje obsahu. A v průměru to nedopadne dobře. Kdo má nějaký peníz, tak své dítě rychle zapíše nebo převede do soukromých škol. A v páté třídě lze taktéž očekávat masový nárůst přihlášek na osmiletá gymnázia. Školy základního vzdělávací proudu se tak vcelku rychle promění v "lepší" praktické školy (samozřejmě i při jakési existenci, neexistenci škol praktických). Přečetl si vůbec někdo průzkumy a názory rodičů v deníku DNES? A politici by si měli uvědomit to, že jsme je volili a že nám mají sloužit. A ne jít proti nám rodičům a voličům.

tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 12:08  

Paní ministryně přišla do MŠMT především jako zkušená právnička, která má za úkol dát MŠMT do pořádku, který tam nebyl a dosud není. Je vlastně ve funkci krizového manažera, který musí na činit rozhodné kroky, a to v rámci možností, které jsou jí shora i zdola dány nebo umožněny. Všichni asi víme nebo tušíme, jak hodně a hodně těžký úkol to je:))) Paní ministryně to, myslím, bere dost zodpovědně a rozhodně. Nelze ale všechen ten nepořádek napravit bez diskuse ze dne na den. I na té konferenci Budoucnost pro školu, myslím, nejen paní ministryně ukázala, že velmi stojí o diskusi a spolupráci především s těmi, kterých se potřebné kroky nejvíc týkají. Požádala především učitele a ředitele škol o připomínky, o diskusi možných řešení a spolupráci. Proč bychom jí tedy neměli vyhovět?
Tím neříkám že podobnou otevřenost a vstřícnost ukázali všichni přednášející. Musím ale tentokrát poctivě říci, že na té konferenci přítomní poslanci (z ČSSD:)) myslím tentokrát promluvili učitelům dost z duše (viz např. jejich otevřená kritika nežádoucího vlivu neziskovek na MŠMT atd.). Myslím, že v otevřené a nic nezastírající konstruktivní diskusi v České škole bychom měli pokračovat. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 13:26  

Myslím, že bychom to měli MŠMT a jím řízeným organizacím VYTMAVIT. To to jest čitelně a srozumitelně NAPSAT. J. Týř

Unknown řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 15:35  

Pane Týři, já už jsem toho napsala.... Odpovědí jsem se většinou nedočkala, a pokud ano, byly to jenom stupidní fráze.

tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 16:05  

Častá krůpěj kámen probíjí. Jen houšť a větší kapky. To říkal už můj praděděček:)) J. Týř

Unknown řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 9:48  

Překonaný RVP pro praktické školy? Ten nebyl nikdy v pořádku. Byl to paskvil od samého začátku. Neodrážel realitu mentálně postižených dětí. Byl odvarem RVP ZV, proto se zdá, že se převedením dětí do běžných ZŠ nic zvláštního nestane.

CO se týká psaní. Pište, pište, pište.
Všiměte si jak ovlivňovali a ovlivňují školství pomocí médií novináři na zakázku různých zájmových skupin a školského výboru PS a takoví experti jako Feřtek, Štefl, Klaus.

Janek Wagner řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 10:14  

Pane Týři, paní ministryně nemá pro funkci krizového manažéra prakticky žádné kompetence nebo zkušenosti. Praxe z tvorby legislativy může být sice teoreticky dobrým základem, ale v poslední době prošlo rukama vládních legislativců i poslanců tolik paskvilů, které vstoupily v platnost, že nevidím pro školství žádný přínos. Odtržení ministryně a jejího týmu poradců od vzdělávací praxe nelze nahradit pseudodiskuzemi v krajích či jakousi nepovedenou pseudokonferencí. Sepsáním zákona či legislativní intervencí se nic nezlepší, pokud nejsou domyšleny všechny důsledky do konce a nedojde ke konsensu všech zainteresovaných. Konsensus může pomoci vytvořit jen odborně zdatný moderátor a tím paní ministryně a nikdo v jejím okolí bohužel není. A předat část moci několika samozvaným neziskovkám bez jakékoli možnosti korektivu je přinejmenším nezodpovědné.

Eva Adamová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 11:23  

Začínám mít neodbytný pocit, že odvolání Chládka až tak moc nesouviselo s jeho chováním k podřízeným na ministerstvu, ale že spíše souviselo s jeho vlažným postojem k inkluzi. Jen si vzpomeňme, že sice chrlil nápady v mnoha oblastech, ale inkluze mezi nimi nebyla. A protože se u inkluze jedná o politické zadání, které jednoznačně souvisí s EU a hlavně jejími dotacemi a které on nebyl ochoten plnit, nezbývalo nic jiného než ho odvolat. Chládek totiž věděl velmi dobře, že na inkluzi není a nebude dostatek finančních prostředků. Valachová je buď naivní puťka, která se domnívá že peníze budou, anebo je kariéristka a jde do toho hlava nehlava jen z toho důvodu, aby se v politice prosadila, když už nečekaně dostala šanci. Peníze prostě v potřebné výši nebudou a díky tomu cela inkluze klekne. Jestliže totiž nebude podložena dostatkem financí především na personální zabezpečení, z nárokových peněz na asistenty pedagoga, psychology a speciální pedagogy se stane naprostá šaškárna, PPP nebudou potřebným dětem příslušná podpůrná opatření přiznávat a děti na tom budou ještě hůře než nyní.

Janek Wagner řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 12:18  

Paní Adamová, nějaké peníze budou, ale evidentně na úkor něčeho jiného: proto se zřejmě současně mění pravidla financování regionálního školství a leccos jiného. V tom množství problémů se pak dá snadno vymlouvat na neschopné učitele, sabotéry z řad ředitelů, skrblické zřizovatele či nespolupracující kraje. K tomu všemu budou desítky miliard z ESF pro kejvaly a konformisty... Skvělá výchozí situace pro fašizující populisty.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 12:21  

Bravo JW

Unknown řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 13:04  

Nejde ani tolik o ty peníze, jako o ty děti.
"Vzdělávání" dětí s mentálním postižením na spodní hranici LMP v běžných školách někdy může mít i povahu týrání svěřené osoby.

tyrjir řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 13:34  

S panem Wagnerem musím, bohužel, v mnohém souhlasit:

Souhlasím s tím, že Konference Budoucnost pro školu .. konaná 19.11.2015 ve Sněmovně Parlamentu ČR (konference) někde vykazovala mnohdy znaky spíše ideově-politické než odborné. Například tím, že v Bloku 1 o společném vzdělávání vystoupil náměstek člena vlády (tzv. politický náměstek) a nikoli náměstek pro vzdělávání, Blok 3 o podpoře kariérním systému a DVPP vedl hlavní poradce paní ministryně, který je genderovým specialistou bez zkušeností a praxe v regionálním školství. Zástupkyně NÚV (náměstkyně pro pedagogicko-psychologické poradenství, prevenci a institucionální výchovu) podala jen všeobecnou a dílčí informaci a to pouze v Bloku 1. Náměstkyně ředitelky NÚV ze sekce pro všeobecné vzdělávání, kam patří péče o kurikulum a RVP, péče o kvalitu vzdělávání a komunikaci s veřejností, na konferenci, pokud vím, nevystoupila. Členka poradního týmu K. Laurenčíková projevila opět jen nekriticky jednostranný (podjatý) pohled na spolené vzdělávání. Vedle toho se na konferenci celkem aktivně projevili zástupci vlivných ideově podjatých nevládních organizací Člověk v tísni a Eduin. Souhlasím i s tím, že pokud jsou výchovné a vzdělávací koncepce šity tak, jak se na konferenci ukázalo, jsou potom i velmi podstatné připomínky skutečných odborníků z praxe a dokonce i připomínky učitelských profesních organizací mnohdy jen jakýmsi házením hrachu na zeď (velmi jemně řečeno) nesystémové práce MŠMT a jím řízených organizací.

Co se týká předpokladů paní ministryně pro její funkci krizové manžerky českého školství, to je asi potřebné posuzovat ze dvou hledisek:
1. Ministři jsou jmenováni politicky. Předchozí ministr byl, myslím, odvolaný nikoli (jen) z genderových důvodů. Výhrad proti jeho práci bylo ze všech stran mnoho, ale přesto byl jedním z nejoblíbenějších politiků v ČR. Domnívám se, že jeden ze skutečných důvodů jeho odvolání bylo i to, že se celkem rozhodně postavil proti nepořádku v MŠMT (ve zkratce: řekl A, více než 3 tisíce externích smluv MŠMT, a B už říci nestačil:). Do takovéto situace se celkem patřilo jmenovat korektně jednající právničku se zkušenostmi z Úřadu vlády, kterou paní ministryně Valachová je. Souhlasím s tím, že hlavní slabinou paní ministryně je tým jejích poradců. Kdyby tento tým řádně pracoval, nedošlo by k výše uvedeným nesrovnalostem. Myslím, že paní ministryně už to také ví.

2. Přes výše uvedené výhrady paní ministryně udělala základní systémové kroky k nápravě práce v MŠMT, které dost účelně přestavěla ( viz nový organizační řád MŠMT). Její komunikace s veřeností nemá jiné vady než ty, které pocházejí z nedostatečného odborného servisu , který by si nyní měla důsledněnji zjednat. K tomu, aby to vůbec mohla efektivně udělat, potřebuje konkrétní podněty od učitelů, škol, profesních organizací, zřizovatelů atd. Právě o toto si v závěru konference, myslím, paní ministryně řekla. Bude-li ty podněty paní ministryně mít, ten pořádek už pak v MŠMT udělá (usuzuji tak i z kompetentního vystoupení jí podřízené právničky na konferenci - P. Katzová).

Jsem názoru, že dají-li učitelé, ředitelé škol a učitelské profesní organizace ty správné podněty, neměly by být smeteny ze stolu. Jde o to naslinit inkoustovku nebo osedlat klávesnici a začít to na ten čistý bílý papír čitelně a srozumitelně tmavit :))

J. Týř

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 13:43  

Paní Adamová a pane Wágner, ve svých příspěvcích píšete na plnou pusu, co si myslí většina normálních lidí. Já jen ještě přidám to, že se neustále více a více začínám přiklánět k názoru, který tu již mnohokrát zazněl. Komu to celé vlastně slouží? Proč je potřeba státní základní školství úplně u veřejnosti poslat do kytek? Kdo stojí za dveřmi a tuhle taškařici živí? Tady asi nejde v prvoplánu o ty peníze nacpané zbytečně do škol jako jakási podpůrná opatření. Tady se otvírá hlavně obrovská tlama na schlamstnutí povinné části školství do soukromých rukou. Ať si každý myslí co chce, ale podle mě je to tak.

Eva Adamová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 15:50  

Myslím pane Týři, že do paní ministryně vkládáte naivně příliš velké naděje. O jejích "manažerských dovednostech" přece jako první svědčí nefunkční tým poradců, který si jaksi sama nadefinovala. O tom, že by si nefunkčnosti tohoto týmu paní ministryně už všimla, nemůže být ani řeči. Zatím nám prosím neustále v médiích s vážnou tváří tvrdí, že praktických škol je po celé republice pouze 14 (chachacha), a že praktické školy se mohou v pohodě přeměnit na běžné školy (no to by johoho podle prováděcí vyhlášky musely ke každým pěti žákům s LMP sehnat minimálně deset běžných žáků, aby mohly vytvořit běžné třídy). Navíc začínám mít obavy i o její legislativní schopnosti, protože kdyby je opravdu měla a zběžně by se svým zkušeným právnickým okem mrkla na prováděcí vyhlášku, musela by vidět řadu rozporů, které v ní jsou. Vždyť jenom ona doporučovaná možnost rozdělení jednoho ročníku do dvou let při přechodu z RVP LMP na upravený RVP bez skrupulí zavádí pro tyto žáky desetiletou povinnou školní docházku místo devítileté (vyhláška zde jde jednoznačně nad rámec školského zákona). A takovýchto hovadin tam jsou kvanta.

tyrjir řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 16:20  

Stále doufám a věřím, že paní ministryně nakonec celou věc pochopí a dá vše podle možností do pořádku. S těmi poradci to myslím není, jak říkáte. Paní ministryně ve školství předtím nepůsobila. Hlavní poradce i většina poradního týmu jí tedy nutně musela být někým doporučena. Nyní se ukázalo, že to doporučení nebylo dobré. Podle toho, co bude dál, myslím, uvidíme, jestli jsem byl naivní nebo ne. Každý člověk by měl v něco věřit a já zatím v soudnost a dobré úmysly paní ministryně věřím a držím jí palec. Samozřejmě, že se mohu i mýlit, což bych nerad. J. Týř
PS: Ta vyhláška je v připomínkovém řízení. Doufejme tedy, že se její nedostatky podaří odstranit.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 16:49  

pne tyrjir:
Vyhláška byla připomínkovaná již několikrát. Zeptejte se lidí, kteří si tu zoufale piplavou práci nenechali ujít (včetně mě), zda jejich připomínky byly do té další verze zapracovány. Je to jak v Postřižinách .PRDLAČKY.

Poradní sbor paní ministryně a ona sama si hrají na demokracii. Totiž nechají si něco připomínkovat, aby se mohli ohánět tímto konáním, ale ve skutečnosti přes jejich názory a představy vlak nejede. Navíc jsou zprávy, že za nitky tahá kdosi jiný než paní se jménem Valachová. Ta pouze plní politické zadání.
Ve vyhlášce je více věcí, které jdou nad rámec zákona. např. PŘEDNOSTNÍ zařazování žáků do škol hlavního proudu. Zákon hovoří o možnosti zařazování,což je něco zcela jiného.
Navíc se nejspíš dostaví další úpravy, a to úpravy zákona o pedagogických pracovnících. Uvidíte, jakým fofrem půjde změnit kvalifikovanost dnes nekvalifikovaných (myšleno lidí na základkách, kteří nemají speciální pedagogiku.)

stanislav štech řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 17:44  

ad tyrjir: opravdu jste na té konferenci byl nebo aspoň slyšel moje vystoupení? Z čeho vycházíte, když tvrdíte, že jsem vystupoval ideologicko - politicky a ne odborně?
+ ad JW: vím, že vynikáte v oboru vzdělávací katastrofický alarmismus o české škole. Nicméně, z čeho vycházíte, když tvrdíte, že chudák minsitryně tam má samé blbce, co jsou odtrženi od praxe a nerozumí vzdělávání? resp., které poradce nebo lidi, co si přivedla?

Stranislav Štech, profesor pedagogické psychologie, 35 let výuky na pedf, 25 let emnpirického výzkumu ve školách, vzdělávání učitelů a kontakt s nim i nepřetržitý, t.č. před důchodem (bez politických nebo akademických ambicí) a náměstek ministryně

Eva Adamová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 17:57  

"... že paní ministryně nakonec celou věc pochopí a dá vše podle možností do pořádku."

Zkusme zvážit kolik času paní ministryně má na ono pochopení problému a uvedení prkotin do pořádku. Měsíc?

1) 1.9.2016 na to máme naběhnout
2) do 31.5.2016 musí ředitelé podat relevantní informace rodičům - blbost, protože zápisy budou dřív, co budou ředitelé říkat zvídavým rodičům u zápisů?
3) do stejného termínu se musí ředitelé praktických škol se zřizovatelem dohodnout o směru pokračování školy - zde uvádí MŠMT tři možnosti - 1. běžná škola (naprosto nereálné), 2. běžná škola, která bude mít i třídy speciální 3. škola zřízená podle paragrafu 16 odst. 9 tedy praktická (pro školu do budoucna likvidační), s čímž souvisí i možný převod školy pod jiného zřizovatele. Je vůbec reálné to legislativně stihnout se vším schvalováním v radách a zastupitelstvech obcí a krajů? To už aby začali, jenže nemají potřební informace a předpisy.

Prostě a jednoduše už včera bylo pozdě.

Eva Adamová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 18:04  

A ještě dodatek.
Průšvih je v tom, že se na to musí od 1.9.2016 naběhnout, jinak nebudeme moci čerpat dotace z OP VVV prioritní osy 3. Takto nám to totiž Evropská komise schválila a nejede přes to vlak.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 18:20  

Pane Štechu
alespoň vy byste tedy mohl mít rozum pokud býváte přehlasován, pánbůh s vámi.
Jde o to, že nikdo nesmí být přímo,ale ani nepřímo nucen k něčemu, co nechce. A vy nejlépe víte, že to nucení bude .Proč to celé nešlo udělat jednodušeji? proč vzniká ta paskvilná vyhláška? Proč se ruší RVP pro LMP (vy psycholog snad chápete problematiku LMP dětí)? proč se neodloží tato nepřipravená novela - možné to je?
Jak to, že dosud mohli tyto děti učit spec. pedagogové a nyní kde kdo? proč nám,speciálním pedagogům nestačí si taky udělat pár hodina DVPP, pro doplnění kvalifikace pro druhý stupeň školy?
Těch PROČ by byl více.

Unknown řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 19:12  

Pane profesore Štechu,
jsem ráda, že jste mezi nás zavítal.
Já jsem Vás pozorně poslouchala a v mnoha věcech s Vámi souhlasím. Ale i nadále zastávám názor, že naše speciální školství nesmíme nechat padnout, ani kdybychom na jeho zachování museli vypsat celonárodní sbírku.
Iva Švarcová.

tyrjir řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 19:25  

Vážený pane profesore Štechu,

napsal jsem o Vás jen toto:
...(konference) někde vykazovala mnohdy znaky spíše ideově-politické než odborné. Například tím, že v Bloku 1 o společném vzdělávání vystoupil náměstek člena vlády (tzv. politický náměstek) a nikoli náměstek pro vzdělávání...
Mohl byste mně a čtenářům České školy vysvětlit, kde v té citaci vidíte hodnocení toho, co jste říkal? Mohl byste, prosím, při té příležitosti stručně odpovědět také na výše položené otázky a problémy?:

17.57:
3) do stejného termínu se musí ředitelé praktických škol se zřizovatelem dohodnout o směru pokračování školy - zde uvádí MŠMT tři možnosti - 1. běžná škola (naprosto nereálné), 2. běžná škola, která bude mít i třídy speciální 3. škola zřízená podle paragrafu 16 odst. 9 tedy praktická (pro školu do budoucna likvidační), s čímž souvisí i možný převod školy pod jiného zřizovatele. Je vůbec reálné to legislativně stihnout se vším schvalováním v radách a zastupitelstvech obcí a krajů? To už aby začali, jenže nemají potřební informace a předpisy.

18:04
Průšvih je v tom, že se na to musí od 1.9.2016 naběhnout, jinak nebudeme moci čerpat dotace z OP VVV prioritní osy 3. Takto nám to totiž Evropská komise schválila a nejede přes to vlak.

18:20
Proč to celé nešlo udělat jednodušeji? proč vzniká ta paskvilná vyhláška? Proč se ruší RVP pro LMP (vy psycholog snad chápete problematiku LMP dětí)? proč se neodloží tato nepřipravená novela - možné to je? Jak to, že dosud mohli tyto děti učit spec. pedagogové a nyní kde kdo? proč nám,speciálním pedagogům nestačí si taky udělat pár hodina DVPP, pro doplnění kvalifikace pro druhý stupeň školy?

Předem Vám děkuji za odpověď
J. Týř

Janek Wagner řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 19:32  

Re: stanislav štech řekl(a)... 22. listopadu 2015 17:44. Podle všeho nepsal komentář Stanislav Štech, 1. náměstek MŠMT, se kterým jsem si vyměnil v minulosti řadu e-mailů, ale anonymní provokatér. Profesor Štech by mi určitě nevložil do úst něco, co jsem neřekl a ani nenapsal: "chudák ministryně", "blbci na ministerstvu", "nerozumějí vzdělávání".

vstek řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 20:52  

Tak tohle mě dnes dostalo. Jdu si balit kartáček a pyžamo.
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/petr-uhl-martin-konvicka-zlocin-pripravy-apartheidu-a-segregace-romskych-deti
"Ale útoky na Romy v trestněprávním smyslu toho slova stále trvají. Etnická segregace přece spadá pod zločin apartheidu a v různých formách (příprava, pokus či dokonaný trestný čin) se tohoto zločinu dopouštějí ti pracovníci školství, nejen školství speciálního, kteří vytvářejí či udržují segregované školy, a když to už dnes pod silným mezinárodním tlakem nejde, pak aspoň segregované třídy."

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 21:22  

Podle všeho nepsal komentář Stanislav Štech

Myslel jsem si to. Janek mne předešel. A jakkoli se domnívám, že to tu čte leckdo, nejsem přesvědčen, že se i zapojuje do diskuse. Spíš se žhaví telefóny, aby se zasolilo.
Jestli by nebylo vhodné informovat pana Štecha, že tu nejspíš nějaké pako vystupuje jeho jménem. Evidentně. Znám to, a není to nic příjemného.
Jak při nějaké příležitosti říkala vzácná paní Šiklová, že problémem internetu je jeho anonymita. Nebo tak nějak podobně.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 21:24  

když to už dnes pod silným mezinárodním tlakem nejde, pak aspoň segregované třídy...

... skupiny, lavice, židle.

stanislav štech řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 21:34  

Jen stručně:
ad tyrjir: Když někdo napíše: "Konference vykazovala mnohdy znaky spíše ideově-politické než odborné. Například tím, že v Bloku 1 o společném vzdělávání vystoupil náměstek člena vlády (tzv. politický náměstek) a nikoli náměstek pro vzdělávání", tak z toho podle mě jasně plyne naznačení pro čtenáře: politický náměstek = blok byl pojat ideově-politicky = nikoliv věcně odborně. Bez ohledu na to, že byla przentována řada konkrétních odborných argumentů, v referátech i vstupech od KS i v diskusi. Navíc jsem si na sebe vztáhl i Vaši větu: "Hlavní poradce i většina poradního týmu jí tedy nutně musela být někým doporučena. Nyní se ukázalo, že to doporučení nebylo dobré" - téma inkluze jsem před 2 měsíci dostal na starost já a nevím nic o "poradcích", kteří by výsledky mého týmu zkreslovaly.
Na další tři otázky nemám prostor zde odpovídat: děláme na tom dva měsíce dnem i nocí, protože po příchodu na mšmt nebylo nic pořádného připraveno. A posloucháme ataky lidskoprávní i stoupenců zabetonované tradice. Připravené dokumenty nejsou zas tak tragické, informace a odpovědi na webu msmt se taky plní a budeme dělat maximum ve vzdělávání a v přípravě. Řešíme co nejrozumnější náběh změn. Proč musejí být? Snad po mně nechcete, abych nerespektoval zákon, byť jsem proti jeho podobě bojoval na přelomu roku.
ad JW: jasně, že ta slova jste nenapsal. Tak se omlouvám. Když chcete hrát tyhle hry na denotaci a konotaci: "Odtržení ministryně a jejího týmu poradců od vzdělávací praxe nelze nahradit pseudodiskuzemi v krajích či jakousi nepovedenou pseudokonferencí... Konsensus může pomoci vytvořit jen odborně zdatný moderátor a tím paní ministryně a nikdo v jejím okolí bohužel není". Vzhledem k výše uvedenému (mám to na starosti), se mě to samozřejmě dotýká (že už to předem víte, že neuspěju). Konotace: ministryně je odtržena od vzdělávací reality, navíc není zdatným moderátorem = je to ("chudák"), co si naběhl do něčeho, co bez schopných nemůže sama zvládnout; ale takoví kolem ní nejsou ("blbci na ministerstvu"). odtržení jsou asi i oni ("moc vzdělávání nerozumějí"). Takže omluva, neřekl jste to.

ad iva švarcová: určitě nenecháme padnout speciální školství, bude existovat dál. Jen u jeho segmentu spec ZŠ pro děti s LMP může dojít k většímu počtu změn.

Jo, a ještě nějaký všeznalec tady zesměšňoval těch 14 ZŠP. Ano, tolik jich je se 100% žáků podle přílohy LMP, cca 30 jich je se 75% a více žáky s LMP atd. Takže tvrzení, že těch stoprocentních je tak málo, je pravdivé.
Hezký večer a dobrou noc. Jdu zítra začít další túru informačních setkání k inkluzi a čekat, jestli přijde jubilejní 500.připomínka k čemukoli...
Nicméně - obavy vás všech velice chápu!

Slávina řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 21:39  

Obecně - marnost nad marnost !

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 22:04  

Nicméně - obavy vás všech velice chápu!

A proč? Jako...

Eva Adamová řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 22:34  

"Na další tři otázky nemám prostor zde odpovídat: děláme na tom dva měsíce dnem i nocí, protože po příchodu na mšmt nebylo nic pořádného připraveno."

Dva měsíce? Za týden bych měla rakovou snůšku blafů, která je v mnoha ohledech v rozporu se zákonem a v praxi nerealizovatelná, hotovou. A psát k tomu nějaké konkrétní připomínky? Nedělejte si z nás srandu, paní Karvaiová o připomínkování už napsala své a já mohu jen potvrdit, že současná verze je totožná s tou, která unikla na internet před dvěma měsíci, jen jsou v ní lehce dopracovaná podpůrná opatření, ale všechny kontroverzní části v ní zůstaly. Takže zapracované připomínky suma sumárum kde nic tu nic.

stanislav štech řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 22:43  

Paní adamová, hned Vás doporučím do týmu. Kdybychom to věděli dřív, mohli jsme to mít hotové už dávno a ještě bez blafů...

Unknown řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 23:03  

Nejsem si vůbec jistá, že tady s námi diskutuje osobně prof. Štech. Ten by učitě věděl, že v základních školách speciálních se žáci s LMP nevzdělávají.
Také by psal gramaticky správně a asi by nenapsal paní Adamová s malým a. Navíc v diskusi nikdy nebývá agresivní.
Přijetí paní Adamové do týmu by asi nebyl špatný nápad.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 23:19  

Jestli stanislav štech není Stanislav Štech, je to dost vážné.
Pokud je, pak ten jeho poslední příspěvek je na úrovni nějakého pytlika, a je pro školství značně nenadějný.

Unknown řekl(a)...
22. listopadu 2015 v 23:55  

Pokud by stanislav štech byl Stanislav Štech, bylo by to ještě vážnější.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 0:22  

Čekal jsem, že to někdo připíše, protože by tomu tak skutečně bylo. Už tak je to mizérie.

Unknown řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 0:28  

Snad po mně nechcete, abych nerespektoval zákon, byť jsem proti jeho podobě bojoval na přelomu roku...
... otočil se vítr a já obrátil kabát
doplnil falešný stanislav štech

téma inkluze jsem před 2 měsíci dostal na starost já a nevím nic o "poradcích", kteří by výsledky mého týmu zkreslovaly
...opravdu neznám paní Zapletalovou ani paní Kláru ani ČSPIV. Ale, PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ ZAUJATÝCH A URAŽENÝCH PRACOVNIC NNO NA WEBU MŠMT můj tým raději poskytl: Stanovisko České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání viz.:http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-neznamena-ruseni-skol,
upřesnil falešný stanislav štech

...Jen u jeho segmentu spec ZŠ pro děti s LMP může dojít k většímu počtu změn...
ale o ty přece tady nejde, vždyť víte o koho jde především
domnívá se falešný stanislav štech

těch 14 ZŠP. Ano, tolik jich je se 100% žáků podle přílohy LMP
...a na těch 10 tisíc žáků v segregovaných třídách taky brzy dojde, jak naznačil pan UHL na odborném pedagogickém serveru ROMEA http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/petr-uhl-martin-konvicka-zlocin-pripravy-apartheidu-a-segregace-romskych-deti
potvrdil falešný stanislav štech

čekat, jestli přijde jubilejní 500.připomínka k čemukoli...
a ne že budete šťouralové, zase psát do připomínek stokrát to samé
zamyslel se falešný stanislav štech

Nicméně - obavy vás všech velice chápu!
... zejména ty obavy o teplá místečka....
dodal falešný stanislav štech

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 2:37  

Cením si toho, že Česká škola je jeden z webů, kde otevřené diskuse mají, myslím, celkem slušnou úroveň. Domnívám se, že obecně platí (mělo by platit) že diskusními příspěvky na České škole vyjadřují účastníci svůj osobní názor, kterým v dobré víře chtějí dát najevo, co je by se mělo zlepšit. Ve víru této dikuse ulítne občas i nějaké to ostřejší nebo ne zcela korektní slovo nebo výrok. Kdybychom bazírovali na naprosté korektnosti všeho, co se řekne, diskuse by byla nezáživná a byla by zřejmě i méně podnětná. Platí to i pro moje příspěvky na České škole. Protinázory oponentů beru v úvahu a snažím se podle nich korigovat svůj názor. Pokud jsem se ve svých příspěvcích někoho nebo něčeho neprávem dotkl, omlouvám se. Uznávám, že prof. Štech je odborníkem a říkám to bez ohledu na to, jestli je nebo (snad) není autorem výše diskutovaných příspěvků.
J. Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 6:14  

Neni to Stech.Ten by vedel,ze se pripominkovalo uz pred prazdninami.Zazila jsem ho pred mesicem na schuzce.Je to nekdo jako Tajnej.

Janek Wagner řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 6:19  

Omlouvám se za předčasný závěr. Profesor Stanislav Štech, 1. náměstek MŠMT, mi v e-mailu autorství komentářů potvrdil.

Doufám, že nezůstane jen u komentářů a získáme skutečně kvalifikované odpovědi na otázky čtenářů.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 9:26  

To je prča. (tzn. sranda, pro jazykově méně vybavené - vypadá to jako překlep, ale není)

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 12:45  

Souhlasím s panem Wagnerem a ostatními diskutujícími na České škole, že konference 19.11.2015 jasně ukázala diletantský (systémově podjatý avšak nesystémový) přístup MŠMT k některým osudově důležitým problémům Českého školství .
Stále si myslím, že by to učitelé, školy, zřizovatelé, učitelské profesní organizace, odbory, zástupci zaměstnavatelů, rodičů atd. měli MŠMT vytmavit. Připomínky je nutné uceleně a srozumitelně napsat a dát je učitelským příslušným zřizovatelským, učitelským profesním organizacím, odborům, zástupcům zaměstnavatelů a rodičovským organizacím. Ty by je měly shrnout do jednoho materiálu, který stručně strukturovaně popíše problém a v přílohách ten popis diletantství (nesystémové podjatosti a nesystémovosti) v práci MŠMT doloží.
Jiný postup nebude příliš účinný. Hlavní poradce ministryně i politický náměstek totiž hořekují nad velkým počtem došlých připomínek. Hlavní poradce na konferenci řekl, že přednost mají připomínky reprezentující organizace a nikoli připomínky jednotlivců. Teď je tedy opravdu potřebné dát srozumitelné strukturované stanovisko k dosavadnímu nesystémovému postupu MŠMT a návrh řešení problému písemně prostřednictvím příslušných organizací.
J. Týř

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 12:51  

PS: podotýkám ještě, že paní ministryně si o výše uvedené připomínky na konferenci řekla.
J. Týř

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 12:59  

Velmi důležité bude, aby učitelské organizace dokázaly komunikovat s Asociací krajů a se zástupci Svazu měst a obcí ČR.

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 13:02  

Motto: Konec legrace, uličníci. Teď zas bude chvíli náboženství. Říkával to, myslím pedagogicky velmi správně, jistý pan farář.
J. Týř

vstek řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 14:13  

Myslím, že to právě přestává být sranda. :-(

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 14:23  

Pan Štech se domnívá, že případné iniciování změn zákona, je jeho porušováním?
viz 22. listopadu 2015 21:24:
Připravené dokumenty nejsou zas tak tragické, informace a odpovědi na webu msmt se taky plní a budeme dělat maximum ve vzdělávání a v přípravě. Řešíme co nejrozumnější náběh změn. Proč musejí být? Snad po mně nechcete, abych nerespektoval zákon, byť jsem proti jeho podobě bojoval na přelomu roku.

Od náměstka paní ministryně bych očekával lepší orientaci v možnostech řešení problému existence ne zcela optimálního zákona. Nebo korektnější argumentaci, pokud chápe, že změnu zákona lze případně iniciovat.
J. Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 14:27  

Naši zákonodárci nám dli velmi zapeklitý dáreček. Novelu zákona s paragrafem o inkluzi. Udělali to pod tlakem politickým - nátlak EU )je jedno, jestli komise, soudu....). Bohužel nemáme v naší krásné zemi žádného Camerona, který by se postavila a řekl:"Milá EU, trhni si nohou. My máme své školství a třeba to speciální je na vysoké úrovni, že se k nám i vy jezdíte učit.My si budeme dělat školství podle svého a pokud budeme chtít změny, provedeme si je kdy chceme a jak chceme". Takhle jedná svrchovaná země. (a to asi nejsme).
Naše ministerstvo zjistilo, že se tímto dostalo do zoufalé situace. problematika je tak šíleně rozsáhlá a náročná na provedení, že nyní samo neví, kudy ven. Tudíž jede jeden nápad za druhým, po tlakem a blbě. Není čas, nesou peníze. je tu možná ještě to úžasné pozadí současných možností čerpat nějaké dotační peníze,proto se NĚCO musí konat.
Výsledkem je chaos na x-tou. To,co je vydáváno za špatnou komunikaci není vůbec špatná komunikace.Jak máte někomu něco sdělit, když nevíte CO byste sdělil?
Babička by řekla" na....li jste si do bot, pánové" a byla by to pravda. Jenže ty smradlavé boty teď obujeme všichni.
pro pana tyrjir - vám navrhovaná komunikace přes organizace již dávno funguje.

Eva Adamová řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 15:19  

"Stále si myslím, že by to učitelé, školy, zřizovatelé, učitelské profesní organizace, odbory, zástupci zaměstnavatelů, rodičů atd. měli MŠMT vytmavit"

Tak pojďme po řadě.
- naprostá většina učitelů a ředitelů běžných základek vůbec netuší, že se někde něco šije, mnozí dokonce ani nezaregistrovali Přibilův článek a na TV zprávy v pudu sebezáchovy nekoukaj, u učitelů praktických škol to asi bude jinak
- zřizovatelé pro změnu koukaj jen na to, aby se ve škole moc neprotopilo; jak se učí, kdo učí a koho učí, je vůbec nezajímá
- učitelské profesní organizace? zde se musím zeptat, které to jsou?
- odbory a zástupci zaměstnavatelů by měli mít jiné starosti, toto není jejich ring
- a tak jediní, kteří s hrůzou v očích sledují ten děs, jsou spolu se speciálními pedagogy rodiče LMP žáků, které upřímně lituji

Vytmavit by to MŠMT měli především ředitelé běžných škol. To však při jejich obligátní loajalitě ke kdejakému prdu shora nelze očekávat.

Unknown řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 16:09  

A v celém tom marastu jde především o naše děti.
O nemocné a postižené. O ty nejbezbrannější.

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 16:12  

Můj názor je tento: Hlavním problémem školství není samotná inkluze. Hlavními problémy jsou nesystémovost (ideologická a ekonomická podjatost) vzdělávacích koncepcí, špatné organizování chodu a rozpočtové podfinancování školství. A v neposlední řadě tzv. Velká dotační lež (předstírání, že EU dotace kompenzují nedostatečné rozpočtové financování). Na dotacích se pasou ti, kdo ten nepořádek způsobují. Učitelé, ředitelé, zřizovatelé škol, rodičovská veřejnost a odbory k tomu mlčí. A učitelům je nakládáno čím dál víc nesmyslů za malý plat. Jestli učitelé, ředitelé, zřizovatelé škol a odbory nechápou k čemu to vede, a nejsou schopni najít společnou řeč a pomocné hlavy a ruce ke zjednání nápravy, je to myslím zlé. Učitelům a školám v tom případě není vlastně ani možné pomoci. Ovce jsou zpravidla zahnány do ohrady a pravidelně stříhány, dokud nedojdou k porážce. K porážce úrovně vzdělávání a tím k porážce nás všech.
J. Týř

Unknown řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 16:24  

Myslím, že jste to paní Adamová docela přesně napsala.
Jen bych dodal, že některým ředitelům, ti tři, čtyři žáci se SVP ve třídě pomohou naplnit ročník. Vím minimálně o třech plně organizovaných vesnických školách v sousedství, které dobírají k naplnění tříd i žáky s LMP a od 2011 i žáky s jiným postižením nebo hraniční, kterým sice PPP zakázala upravený ŠVP, ale přitom jim doporučila menší kolektiv dětí. Mobilní nebo snaživější rodiče tak odváží své poklady do města (mne nevyjímaje) a opačně na venkov jezdí slabší nebo specifičtí žáci obohatit ty zbývající patrioty. Tato praxe nutně nemusí být špatná, pokud se dětěm se SVP dostane toho co potřebují. (???)
Tak třeba zrovna těmto ředitelům inkluze problém nečiní, ale nechtějí ze sebe dělat spasitele jako ten pán z Poběžovic a proto vyčkávají jak to dopadne.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 16:25  

Hlavním problémem školství je tupost a nenasytnost.
Tupost - tupcova ostrá zbraň (uzbecké přísloví)
a nenasytnost jeho motivace. (pytlikovo dodatek)
Drobný závěr z dlouhodobého denního pozorování.

tyrjir řekl(a)...
23. listopadu 2015 v 16:46  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
24. listopadu 2015 v 4:20  

Výše zveřejněné příspěvky pana náměstka Štecha považuji za projev nesystémového, zbytečně personalizujícího a vztahovačného přístupu k názorům oponentů ke způsobu zavádění tzv. společného vzdělávání.
Učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol a rodiče, myslím, zcela nevěří věcně nepodložené domněnce MŠMT, že organizačně i finančně ne dostatečně připravená inkluze bude pro všechny děti přínosem a že negativně neovlivní úroveň vzdělávání v ZŠ..
Pan náměstek Štech by, myslím, mohl a měl věcněji a citlivěji argumentovat směrem k jádru vyslovených obav, které sám uznává jako důvodné.
J. Týř
K tomu viz např. http://www.ceskaskola.cz/2015/11/video-1-rocnik-odborne-konference-skola_23.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.