Interview ČT24: Kateřina Valachová

pátek 20. listopadu 2015 ·

Společné vzdělávání žáků, změny financování regionálního školství, podpora profesního rozvoje učitelů, rozpočet a s tím související finance pro vysoké školy, bezpečnost ve školách a další témata v interview Světlany Witovské s ministryní školství Kateřinou Valachovou v pořadu Interview ČT24.Titulky:


Více než stovka ředitelů škol,
00:00:10 zástupci zřizovatelů i pedagogických fakult se dnes
00:00:12 ve sněmovně sešli na konferenci o plánovaných změnách
00:00:15 ve vzdělávacím systému.
00:00:17 Proč se ve školství pořád něco mění?
00:00:19 Kolik to bude stát?
00:00:20 Na jak dlouho to bude poslední zásah do vzdělávacího systému?
00:00:24 Zeptám se ministryně školství, která je hostem interview ČT 24.
00:00:30 Dobrý podvečer.
00:00:31 Začnu citátem vaší věty,
00:00:33 která je dnes více než aktuální vzhledem k tomu,
00:00:35 co se děje v Paříži.
00:00:36 Ráda bych, aby děti měly dostatek informací o tom,
00:00:39 co se nyní v Evropě děje,
00:00:41 mohli o tom diskutovat se svými učiteli a se svými rodiči doma
00:00:44 úplně přirozeně.
00:00:46 To je výrok z letošního září.
00:00:48 Začali učitele o tom co se v Evropě děje s dětmi ve školách
00:00:52 při vyučování diskutovat?
00:00:55 Určitě učitelé věnují aktuálním událostem dost pozornosti.
00:00:59 Jednak v rámci občanské výchovy, ale také v rámci dějepisu,
00:01:05 který není pojímán v našich školách tak,
00:01:08 jak si to pamatujeme ze svého dětství mi,
00:01:11 z hlediska toho postupného vysvětlování dějinných událostí,
00:01:15 ale učitele velmi často reagují na aktuální dění ve světě a snaží
00:01:20 se zapojit nové téma do historického kontextu.
00:01:24 Měli jsme výročí 17. listopadu,
00:01:27 které právě v roce 1939 bylo také spojeno se znamením teroru vůči
00:01:34 českému obyvatelstvu, studentstvu i učitelům na vysokých školách.
00:01:41 Při své návštěvě v Brně jsem takové vzpomínkové akce cítila z hlediska
00:01:45 shromáždění přítomných studentů v rámci lampiónového průvodu.
00:01:50 Cítila jsem velkou solidaritu s obětmi ve Francii.
00:01:54 A také v rámci setkání v tamním kině Skala,
00:02:00 kde jsme diskutovali o válečném běsnění, nacismu a holokaustu.
00:02:07 Byla tam držena minuta ticha za oběti ve Francii.
00:02:10 Myslím si, že studenti, učitelé, a aktuální události,
00:02:15 které se v Evropě dějí,
00:02:16 mají k sobě velmi blízko a jsou interpretovány v rámci těch
00:02:20 historických prožitých událostech.
00:02:25 Mají učitele nebo školy nějaký pokyn dětem tu situaci vysvětlit?
00:02:29 Když se podíváme na českou společnost, tak je velmi vyhraněná.
00:02:33 Jsou tu dva tábory,
00:02:35 které proti sobě velmi ostře vystupují na veřejnosti
00:02:37 i na sociálních sítích.
00:02:39 Co z toho se ti učitelé vybírají?
00:02:41 Co těm dětem říkají?
00:02:42 Víte to?
00:02:43 Tušíte, jaké diskuze probíhají ve školách?
00:02:46 Já jsem se vyjadřovala k situaci,
00:02:50 kdy jedna učitelka na jedné ze škol zvolila přiblížení stávající
00:02:58 migrační vlny a uprchlíků v souvislosti s kulturou islámu
00:03:05 prostřednictvím názorných ukázek.
00:03:06 Já jsem se snažila uklidnit veřejnost,
00:03:10 aby nedostávala učitele pod tlak těmi vnějšími komentátoři
00:03:17 z hlediska souzení toho,
00:03:19 jak učitelé vysvětlují dětem stávající dění v Evropě.
00:03:24 Domnívám se, že každá škola má svoje klima,
00:03:27 má svoje vztahy a zejména by to mělo být o té škole,
00:03:29 o řediteli, o rodičích a učitelích.
00:03:34 Myslím si, že každá taková škola,
00:03:37 každý učitel si najde vhodný způsob s ohledem na to jaké vztahy
00:03:40 ve škole mají.
00:03:42 Žádný pokyn z ministerstva školství nepřišel?
00:03:45 Rozhodně ne.
00:03:47 Toto se nedá naordinovat.
00:03:49 Hodně záleží na konkrétních učitelích a konkrétním dialogu
00:03:52 s rodiči.
00:03:53 Byla by velká škoda ordinovat nějaké pokyny z Prahy na takové
00:03:57 citlivé téma.
00:03:58 Samozřejmě také rozumím těm občanům,
00:04:02 kteří s tou stávající situací spojují velké obavy.
00:04:08 Je důležité,
00:04:09 abychom lidem zprostředkovali maximální množství informací
00:04:12 co se děje,
00:04:13 jak se budeme bránit a jaké hodnoty Evropa v tuto chvíli chrání a hájí.
00:04:18 Vy máte sama dvě děti.
00:04:21 Mají strach?
00:04:23 Já se přiznám, že mám hodně malé děti.
00:04:25 Mám dvě holčičky, pětiletou a dvouletou,
00:04:28 takže naštěstí mohu říci, že v tuto chvíli se jich ty události,
00:04:34 které prožíváme a které jsou pro nás všechny citlivé jako
00:04:37 Evropany, naštěstí se jich netýkají.
00:04:41 Právě se domnívám, že je velmi těžké pro rodiče,
00:04:44 například pro nepřátele,
00:04:45 kteří už dostávají otázky od svých starších dětí, co se děje,
00:04:50 proč dochází k těmto útokům, co tzn., může se nám něco stát?
00:04:55 Je to samozřejmě pro rodiče velmi složitá situace.
00:04:59 Myslím si, že je důležité se vypořádat s touto situací tím,
00:05:03 že budeme k sobě velmi otevření.
00:05:05 Byla bych ráda,
00:05:06 kdyby česká společnost v tomto byla více sjednocená ve smyslu odsouzení
00:05:11 teroru a brutality,
00:05:13 ale zároveň abychom nesklouzávali k těm jednoduchým řešením,
00:05:17 že všichni lidé,
00:05:19 kteří prchají před válečným konfliktem jsou špatní nebo
00:05:24 znamenají nebezpečí.
00:05:25 Vy jste v rozhovoru pro iDNES prohlásila,
00:05:27 že Ministerstvo školství umožní školám reagovat na větší
00:05:30 počet cizinců.
00:05:31 Co si pod tím máme představit?
00:05:33 Čekáte, že bude chodit více cizinců do škol?
00:05:37 Očekáváte nějaký příliv uprchlíků a tím pádem i jejich dětí do škol?
00:05:42 V případě je každé uprchlické krize,
00:05:49 kterou musela ČR řešit v minulosti,
00:05:57 týká se to hlavně uprchlíků v rámci konfliktu na balkánském
00:06:01 poloostrově, tak tehdy jsme přijali velké množství uprchlíků,
00:06:04 ale lidé to nepostřehli.
00:06:07 Prošli normálním azylovým řízením,
00:06:09 jejich děti začaly chodit do našich škol a lidé žádné nebezpečí
00:06:13 ani různost nevnímali.
00:06:16 Samozřejmě pokud by nastala nějaká taková situace,
00:06:20 že by se zvýšil počet uprchlíků, kteří zůstávají na našem území,
00:06:25 tak poté co samozřejmě projdou azylovým řízením,
00:06:28 tak stejně jako všichni ostatní v minulosti budou mít možnost,
00:06:33 aby jejich děti studovaly na našich školách.
00:06:35 Ale uvědomujeme si na Ministerstvu školství,
00:06:38 že ta situace je trochu jiná z hlediska kulturních odlišností.
00:06:41 Domnívám se,
00:06:43 že například Německo zřizuje v rámci svých škol speciální třídy
00:06:47 na období šesti až osmi měsíců,
00:06:49 a teprve až dojde k vyrovnání vzájemné informovanosti,
00:06:55 jazykovému přiblížení ale i kulturnímu přiblížení,
00:06:57 v jaké zemi děti se nyní nacházejí,
00:07:01 jaké hodnoty a pravidla vyznáváme a jaká platí,
00:07:05 tak teprve potom dochází k přibližování v rámci vzdělávání.
00:07:11 Bude méně schopni něčeho podobného?
00:07:17 Touto cestou bychom šli přirozeně také my, ale není to nic nového.
00:07:22 Naše školy v blízkosti zřízení,
00:07:25 kde prochází cizinci azylovou procedurou,
00:07:28 jsou na to připraveny také.
00:07:30 To množství cizinců,
00:07:31 které získává azyl a jejich děti už do našich vzdělávací soustavy
00:07:37 samozřejmě patří.
00:07:39 Umíme cizince vzdělávat nebo děti cizinců vzdělávat.
00:07:45 Vy sama jste se zmínila o 17. listopadu.
00:07:48 Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima si posteskl,
00:07:53 že ani pětadvacetiletí studenti často nevědí,
00:07:56 co se 17. listopadu stalo.
00:07:58 Umějí učitele novodobou historii vyučovat?
00:08:02 Mluvit o ní tak,
00:08:03 aby dětem ten odkaz předali a aby jim to vydrželo až do toho
00:08:08 dospělého věku a pamatovali si, co se stalo 17. listopadu?
00:08:13 Určitě to není tak jednoduché.
00:08:15 Není to pouze o dějepise.
00:08:16 V poslední době je velmi aktuální debata v rámci vzdělávací soustavy
00:08:20 a škol o posílení občanského vzdělávání,
00:08:23 tzn. abychom správně ty okamžiky,
00:08:26 které znamenaly pro nás návrat demokracie a svobody,
00:08:30 jako například 17. listopad,
00:08:32 byly přibližováním i dětem a studentům
00:08:37 celkových souvislostech.
00:08:39 Co jsme získali, jak je důležitá
ochrana práv, které jsme získali.
00:08:45 Nebude to součást dějepisu?
00:08:50 Bude to společenskovědní základ?
00:08:53 Občanské vzdělávání je nový předmět,
00:08:56 který je na některých školách už teď ověřován z hlediska
00:09:00 své důvodnosti i toho,
00:09:02 jakým způsobem prostřednictvím tohoto občanského vzdělávání
00:09:10 studentům přiblížit důležitost soutěže politických stran nebo
00:09:14 toho, proč je důležité chodit k volbám a proč je důležité volit
00:09:21 nebo usilovat o to, abych byl zvolen.
00:09:23 Toto je širší přiblížení naší občanské společnosti.
00:09:26 Musím říci,
00:09:28 že z hlediska jednotlivých politických stran a napříč
00:09:30 politickým spektrem je to téma z mého pohledu velmi aktuální.
00:09:34 Řada poslanců se o to zajímá a podporuje posílení občanského
00:09:38 vzdělávání v našich školách.
00:09:42 Odtud 17. listopadu uběhlo 26 let.
00:09:48 Není to dost dlouhá doba,
00:09:50 aby se to v tom vzdělávacím programu objevilo?
00:09:53 Aby to byl jasný prvek,
00:09:54 učit se o tomto datu v rámci nějakého předmětů a aby to bylo
00:09:59 na všech školách?
00:10:01 Samozřejmě toto v rámci vzdělávacích programů obsaženo je,
00:10:05 ale každá škola potom má svou školní vzdělávací soustavu.
00:10:09 Na ní záleží, jakou velkou pozornost těm událostem věnuje.
00:10:14 Je pravda, že takovou dlouhodobou bolístkou našeho dějepisu je to,
00:10:19 že moderním dějinám věnujeme menší míru pozornosti.
00:10:23 A právě proto také nabývá na významu také přibližovat
00:10:26 ty moderní dějiny prostřednictvím širších informací,
00:10:31 například výchově k těm demokratickým hodnotám
00:10:33 a jejich obhajobě v našem systému demokracie.
00:10:38 I to téma občanského vzdělávání jako takového,
00:10:42 širšího vzdělávání našich školách.
00:10:45 Já jsem na začátku mluvila o konferenci, o škole budoucnosti.
00:10:48 Vy jste hovořili o těch změnách,
00:10:50 které čekají vzdělávací systém v ČR.
00:10:54 Zastavme se u toho společného vzdělávání.
00:11:00 Hovoříme o tzv. inkluzi.
00:11:02 O kolika dětech víte,
00:11:03 že budou moci se vzdělávat stejně jako jejich vrstevníci
00:11:08 tím běžným způsobem?
00:11:09 Budou to muset absolvovat všichni, ale kolik z těch,
00:11:13 kteří jsou teď v těch tzv. praktických školách,
00:11:16 bude moci nastoupit do normálních běžných škol?
00:11:19 Takto se to nedá úplně přesně přepočítat.
00:11:22 Hodně bude záležet také na tom,
00:11:25 jaká doporučení školní poradenská zařízení u každého konkrétního
00:11:30 dítěte určí z hlediska podpůrných opatření.
00:11:33 A také jakým způsobem každý konkrétní rodič naloží
00:11:36 s tou novou situací.
00:11:38 My samozřejmě tuto chvíli víme, že asi tři a půl 1000 dětí,
00:11:43 u kterých byly diagnostikovány lehká mentální postižení,
00:11:50 tak se už učí v rámci hlavního vzdělávacího proudu,
00:11:54 v rámci běžných škol.
00:11:55 V podstatě bychom ty děti nějak nerozeznali.
00:12:00 Samozřejmě zhruba asi 15 000 dětí se učí v rámci tzv. základních škol
00:12:10 praktických, nicméně většina těchto školu už nyní učí podle rámcového
00:12:14 vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
00:12:17 Nyní využívá tzv. přílohu.
00:12:23 Ta změna, kterou přináší novela školského zákona,
00:12:27 tak od 1. 9. 2016 tzn., že tato příloha nebude, bude zrušena,
00:12:33 ale nebude zrušena bez náhrady,
00:12:35 ale upraví se rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
00:12:38 tak, aby výstup směrem k těmto dětem reflektoval jejich potřeby.
00:12:46 Jak děti budou vědět, zda budou muset přistoupit?
00:12:52 Jen chci říci, že je to metoda,
00:12:56 kterou zcela přirozeně přijímáme například u dětí nevidomých
00:13:00 nebo neslyšících.
00:13:02 Podobnou cestou z hlediska úpravy rámcového vzdělávacího programu
00:13:05 půjdeme i u dětí s lehkým mentálním postižením.
00:13:09 Nejpozději se musí rodiče dětí,
00:13:12 u nichž bylo diagnostikováno LMP dozvědět od ředitele,
00:13:22 jakým způsobem bude škola reagovat na ty změny,
00:13:25 nejpozději do 31. května.
00:13:28 Nejpozději tehdy musí ředitel říci, co se bude dít,
00:13:31 zda škola přijme upravený rámcový vzdělávací program a zda bude
00:13:34 vyučovat dále.
00:13:36 Zda se stane organizovanou školou, která bude mít, zákon to umožňuje,
00:13:43 speciální třídy,
00:13:45 anebo zda tato škola zvolí cestu hlavního vzdělávacího proudu.
00:13:49 Přímé rámcový vzdělávací program upravený,
00:13:52 rozšíří svůj pedagogický sbor nejen o speciální pedagogy,
00:13:56 ale o učitelé dalších odborných předmětů,
00:13:58 jako například matematiky, chemie.
00:14:01 A bude pokračovat ve vzdělávání, a s jinými výstupy.
00:14:07 Kolik to bude stát?
00:14:09 Co se týká propočtů,
00:14:10 tak předpokládáme navýšení finančních prostředků,
00:14:13 které budeme požadovat v rámci rozpočtu 2017,
00:14:17 protože v tuto chvíli máme dost.
00:14:20 Kolik to bude?
00:14:21 Co se týká počtu nákladů, tak musíme sečíst více kritérií.
00:14:27 Kolik to bude stát navíc,
00:14:29 to dokážeme přesně říci až přímo při tom vyjednávání o rozpočtu
00:14:34 2017, až budeme vědět,
00:14:36 kolik dětí přestane využívat stávající systém vzdělávání,
00:14:43 například prostřednictvím lehkého mentálního postižení nebo využije
00:14:47 cestou prostřednictvím hlavního vzdělávacího proudu.
00:14:51 Neunikám z té otázky kolik to bude stát,
00:14:55 protože velkou část finančních prostředků do společného
00:15:00 vzdělávání vkládáme.
00:15:02 Budou financováni zcela čistě z národního státního
00:15:05 rozpočtu asistenti.
00:15:06 Bude to jejich financování nárokové,
00:15:09 tzn. odpadnou problémy rodičů, kdy se strachují,
00:15:12 zda asistent pedagoga u jejich dítěte bude nejen od 1. 9.,
00:15:17 ale i přes první leden až do 30. 6. skutečně
00:15:22 dostatečně financován.
00:15:24 To odpadne.
00:15:25 Z hlediska změny financování dojde k tomu, že všechny školy, nejen ty,
00:15:30 které teď dostávají zvýšené normativy, ale všechny školy,
00:15:35 tzn. všechny školy v rámci hlavního vzdělávacího proudu, mateřské,
00:15:41 základní i střední, budou moci nárokově žádat na konkrétního žáka,
00:15:47 který má speciální potřeby, například dyslektici,
00:15:54 děti s poruchou autistického spektra, všechny tyto děti,
00:15:58 které stejně už v řadě případů se učí a učitelé musí tu situaci
00:16:02 zvládnout velmi často za podpory rodičů,
00:16:04 tak opravdu ta přidaná hodnota je,
00:16:07 že stát bude muset od 1. 9. každému tomuto dítěti garantovat personální
00:16:12 a materiální podporu.
00:16:14 To je ta přidaná hodnota pro všechny děti.
00:16:16 Chci říci, že se nejedná pouze o děti znevýhodněné,
00:16:22 ale také o děti mimořádně nadané.
00:16:25 Pojďme k těm změnám, které přináší novela školského zákona.
00:16:29 Jednou z nich je povinný poslední rok školky.
00:16:33 Řekněte mi proč dětem nařizujete nebo rodičům nařizujete,
00:16:37 aby dávali povinně děti do školky?
00:16:39 Už teď 90 % dětí, které by měly chodit do školky, chodí,
00:16:44 takže se to týká asi 11 000 dětí.
00:16:47 Proč speciálně upravovat zákon pro 11 000 dětí?
00:16:51 Je to opravdu nutné, aby stát zasahovala rodičům do jejich volby,
00:16:55 zda dítě pošlou do školky nebo ne?
00:17:03 Z mého pohledu toto nečiníme, tak to není.
00:17:07 My se pouze snažíme zajistit dostatečně dostupné a kvalitní
00:17:13 vzdělávání pro všechny děti před nástupem do povinné
00:17:17 školní docházky.
00:17:18 Protože víme,
00:17:19 že předškolní vzdělávání prokazatelně podle odborníků,
00:17:25 výstupů OECD, skutečně znamená větší úspěch dětí.
00:17:34 A co těch 11 000 dětí?
00:17:37 Co se týká těch 11 000 dětí, které do školky nedocházejí,
00:17:43 tak nejde o to, že by to mířilo na ně.
00:17:48 Na koho to tedy míří?
00:17:50 My jsme přistoupili k tomu, že upravujeme,
00:17:53 já bych možná řekla pravidelné předškolní vzdělávání,
00:17:58 ale ještě přidáváme nárok na přístup do vzdělávací soustavy.
00:18:03 Ale je to povinné.
00:18:05 Je to povinnost.
00:18:08 Je tam pokuta.
00:18:09 Není.
00:18:11 Znamená to, že každý rodič, tzn. i rodiči dítěte z těch 11 000,
00:18:18 od roku 2017 bude mít pouze tu povinnost,
00:18:23 ne že by dostal pokutu,
00:18:24 ale bude mít povinnost zapsat dítě do předškolního vzdělávání.
00:18:31 My si od toho slibujeme, že jednak určitě část rodičů,
00:18:35 která třeba doposud předškolní vzdělávání nevyužívala,
00:18:38 tak právě tím zápisem a přiblížením se k MŠ bude více motivována využít
00:18:45 předškolní vzdělávání.
00:18:46 Ti, kteří se i tak rozhodnou,
00:18:49 ...
00:18:51 Není to zbytečná byrokracie nutit ty rodiče?
00:18:55 Musí se zapsat.
00:18:56 Pokud se zapíšou a nebudou tam chtít chodit,
00:18:59 tak budou muset chodit na nějaké přezkoušení.
00:19:02 Sama víte,
00:19:03 že většina dětí nebo většina rodičů si přeje využívat předškolní
00:19:08 vzdělávání ještě mnohem dříve.
00:19:10 Už od dvou let.
00:19:12 Proč je to povinné?
00:19:13 Někteří rodiče zásadně do školky nechtějí to dítě dát.
00:19:17 Tito rodiče samozřejmě budou mít možnost individuálního
00:19:21 vzdělávání svého dítěte způsobem, který si zvolí.
00:19:25 Ale budou muset chodit do té spádové školky
00:19:27 na přezkoušení.
00:19:30 Ne.
00:19:31 Budou mít pouze zavedené pravidlo,
00:19:32 aby přihlásili své dítě do spár v MŠ.
00:19:36 Já podotýkám, že máme velmi vysokou, oproti ostatním zemím,
00:19:44 odklad školní docházky.
00:19:47 Co si od toho slibujete?
00:19:49 Že v rámci toho zápisu do pravidelného předškolního
00:19:52 vzdělávání část rodičů, protože není to tak,
00:19:55 že všech 11 000 dětí nebo jejich rodičů si nepřeje chodit do školky,
00:20:00 velmi často tam mohou hrát důvody i to,
00:20:04 že je nedostatečná kapacita škol.
00:20:06 To chceme odstranit tím,
00:20:08 že ty povinnosti nesměřují vůči rodičům,
00:20:10 ale spíše nastavují zrcadlo a povinnost státu,
00:20:14 aby zajistil dostatečnou kapacitu pro předškolní vzdělávání.
00:20:19 Zajistí to?
00:20:21 Jak zajistíte, aby byl dostatek míst pro všechny děti,
00:20:24 které by měly mít povinnost chodit do školky?
00:20:28 A také dostatek učitelů a vychovatelů.
00:20:32 Protože určitě víte,
00:20:34 že v těch minulých letech velmi často jsme právě z nedostatečné
00:20:39 kapacity dojít nových mateřských škol dostali maximum dětí.
00:20:46 Máme jednu vychovatelku na 20 dětí.
00:20:49 Jak to uděláte, aby bylo dost míst pro všechny děti?
00:20:53 Jako vláda už dva roky financujeme výjimeční investiční fond,
00:20:57 na který v minulosti se vůbec nemyslelo.
00:21:00 Zvyšujeme každý rok kapacity mateřských škol.
00:21:05 Tzn. ta situace se výrazně zlepšuje.
00:21:07 V tuto chvíli jsem ihned po svém nástupu zpracovala propočty
00:21:12 z hlediska toho, jak jsme na tom v rámci kapacit.
00:21:16 Máme nedostatečné kapacity pouze v šesti okresech.
00:21:21 Tam budeme mířit tu investiční podporu,
00:21:25 v tomto i v tom příštím roce.
00:21:28 Stejným způsobem budeme mířit finanční prostředky z investičního
00:21:31 fondu Ministerstva financí a vzájemně jsme tato
00:21:34 dvě ministerstva koordinovaly,
00:21:36 abychom správně mířily investiční podporu.
00:21:39 Můžete zaručit, že všechny děti,
00:21:41 které budou mít povinnost jít do školky, se tam dostanou?
00:21:45 Od pěti do šesti let rozhodně.
00:21:47 Co se týká vychovatelů,
00:21:49 tak jsme vyjednali posílení počtu vychovatelek ve školách.
00:21:55 Budeme moci financovat větší počet vychovatelek ve školkách,
00:22:01 a tím snížíme počet dětí na jednu vychovatelku.
00:22:04 Budeme usilovat o zvýšení kvality předškolního vzdělávání a o rozvoji
00:22:08 každého jednotlivého dítěte.
00:22:10 To co je předkládáno jedním hlasem jako byrokracie směrem k rodičům,
00:22:16 tiky tak já vysvětluji, že tímto způsobem dosáhneme toho,
00:22:21 že stát bude povinen rodičům a dětem garantovat dostatečnou
00:22:26 kapacitu a také dostatečně kvalitní předškolní vzdělávání.
00:22:29 Nejde pouze o to,
00:22:31 abychom velké množství dětí dostaly do jedné mateřské školky,
00:22:34 ale abychom dokázali rozvíjet kompetence a dovedností dětí.
00:22:39 To zvládnete za rok?
00:22:42 Navazuji na jednotlivé kroky ministerstva z minulých let.
00:22:46 Zbývají mi ještě dva roky.
00:22:50 Z hlediska investiční a personální podpory.
00:22:54 Mělo by to platit od roku 2017?
00:22:57 Ano.
00:22:58 Další změna, která čeká středoškoláky,
00:23:00 jsou jednotné povinné přijímací zkoušky z matematiky
00:23:03 a českého jazyka.
00:23:05 Proč nenecháte na ředitelích, kteří nejlépe vědí,
00:23:08 jaké předpoklady mají mít jejich studenti,
00:23:11 aby si udělaly přijímačky podle sebe?
00:23:14 Řada ředitelů žádné přijímací zkoušky nedělá.
00:23:16 V praxi často dochází k tomu, že žáci,
00:23:20 ačkoliv vůbec nemají dostatečné výsledky na vzdělávání v rámci
00:23:26 středoškolského vzdělávání,
00:23:29 už v únoru nebo březnu jsou tzv. přijati na školu
00:23:34 bez přijímacích zkoušek anebo ty školy,
00:23:37 které přijímací zkoušky dělají a snaží se o dostatečnou kvalitu
00:23:42 svých studentů z hlediska jejich výstupů a jejich úspěšnosti
00:23:45 v praxi, trošku ostrouhávají,
00:23:50 zda mi dovolíte tento slangový výraz, na úkor škol,
00:23:55 které o kvalitu neusilují a naberou žáky bez přijímacích zkoušek.
00:24:00 Proč takové školy máme?
00:24:01 Není těch středních škol zbytečně moc?
00:24:04 Podle Václava Klause mladšího, který je expertem ODS na školství,
00:24:08 tak podle něj existují i střední školy,
00:24:11 kde 40 % žáků neudělá maturitu.
00:24:13 Jak to, že takové školy existují?
00:24:16 Proč je jednoduše netušíte?
00:24:18 Proč to nejde udělat tak, že řeknu,
00:24:20 tady máte špatné výsledky z maturity,
00:24:23 tzn. že tady máte špatné vzdělávání a končíte.
00:24:27 Tak to nejde udělat?
00:24:29 Tak jednoduché to není.
00:24:30 Václav Klaus mladší to také ví.
00:24:32 Jde o dvě záležitosti.
00:24:34 Jednak jde o síť škol, síť středních škol, a ta je pravda,
00:24:40 že soukromé střední školy jsou naplněné pouze ze 40 %.
00:24:45 Budou se rušit?
00:24:46 Bude to znamenat rušení?
00:24:55 Takový nástroj Ministerstvo školství nemá.
00:24:57 Právě proto chceme zvýšit postupně kvalitu.
00:25:00 Tak jak jste se zlobila tak trošku z hlediska zvýšení pravidel
00:25:04 pro předškolní vzdělávání, tak naopak tady,
00:25:08 když se snažíme stejným způsobem, ale trošku měkčeji,
00:25:12 zareagovat na to,
00:25:13 aby v rámci přijímacích řízení museli všichni studenti osvědčit
00:25:16 určitou kvalitu, tak si myslím,
00:25:20 že bychom za to měly být pochváleni.
00:25:23 Kolik škol by se mělo zrušit?
00:25:25 Kolik středních škol nemá co dělat v českém vzdělávacím systému?
00:25:29 Tak jednoduché to není.
00:25:31 Máte přehled?
00:25:33 Mám přehled z hlediska kapacit.
00:25:36 Kolik škol by měla podle vás skončit?
00:25:39 Máte nějaké číslo?
00:25:40 Budu bedlivě sledovat jako ministryně školství
00:25:43 školní rejstřík.
00:25:44 Myslím si, že ty kroky, které děláme,
00:25:47 například ke změnám financování regionálního školství,
00:25:50 což se dotkne také středních škol, tak to bude znamenat,
00:25:53 že budou lépe financovány ty, co učí kvalitně.
00:25:57 Tejc ty co neučí kvalitně, ty budou vědět, že budou muset skončit.
00:26:04 Říká ministryně školství Kateřina Valachová.
00:26:07 Vám děkujeme za pozornost, na řadě jsou události.
00:26:11 Hezký večer.

2 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 9:50  

Paní redaktorka evidentně je politicky na výši, ale připravená moc nebyla. Polovinu rozhovoru s ministriní školství rozebírat terorizmus a jeho vliv na výuku dějepisu to chce opravdu dobré politické vzdělání.
Zajímalo by mě jak vznikne škole nárok na financování asistenta. Až to přikáže PPP, která dostanepokyn asistenty nepředepisovat. Nebo na to bude mít nárok každý žák s LMP?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 11:25  

To se ptáte bohužel na moc konkrétní věci. Musíte to zaobalit a ptát se ve verších. Nejhorší jsou trpaslíci...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.