Tomáš Zatloukal: Národní rámec kvality v počátečním vzdělávání

pátek 30. října 2015 ·

Dominantní součástí metod, postupů a nástrojů vytvořených v rámci projektu NIQES je národní rámec kvality, který bude Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti využívat od školního roku 2015/2016. Tímto národním rámcem kvality se rozumí zejména model tzv. kvalitní školy a z něj vycházející kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, doplněné o metodiku inspekční činnosti a formuláře pro záznam zjišťovaných, hodnocených a kontrolovaných informací a dat týkajících se vzdělávání.

Model tzv. kvalitní školy

Národní rámec kvality je bezprostředně navázán na model kvalitní školy, který slouží vzdělávacímu systému ČR, České školní inspekci, školám a školským zařízením, zřizovatelům, akademickým institucím věnujícím se rozvoji vzdělávacího systému a kvality vzdělávání, tvůrcům národního kurikula nebo třeba institucím zajišťujícím další vzdělávání pedagogů k tomu, aby v synergii, konzistentně a maximálně účinně působili na kvalitu vzdělávání v ČR. Školám a školským zařízením pak národní rámec kvality prostřednictvím hodnocení ze strany České školní inspekce zprostředkuje relevantní a objektivní externí obraz o kvalitě jimi poskytovaného vzdělávání a zároveň jim pomůže k jejímu průběžnému zvyšování. Děje se tak v logicky strukturované a srozumitelné formě, která je členěná podle funkčních oblastí a odpovědností, je jasně popsaná a konzistentní napříč druhy škol a školských zařízení a zohledňuje také jejich specifika.

Oblasti hodnocení kvality 

Národní rámec kvality je tedy koncipován tak, aby umožnil školám a školským zařízením provádět hodnocení podle stejných kritérií i v rámci autoevaluace, a je využitelný také pro hodnocení škol a školských zařízení prováděné ze strany jejich zřizovatelů. Takový postup Česká školní inspekce všem školám i jejich zřizovatelům velmi doporučuje, protože jde o důležitý příspěvek ke sdílení pohledu na kvalitu vzdělávání.

Model tzv. kvalitní školy, o kterém bude podrobněji pojednáno na dalších stránkách tohoto bulletinu, je členěn do šesti oblastí. Oblast Koncepce a rámec školy se soustřeďuje na základní nastavení řízení školy. Oblast Pedagogické vedení školy svými kritérii i svým názvem akcentuje právě řízení pedagogických procesů ve škole jako jednu z nejdůležitějších činností, které se musí vedení školy věnovat. Kvalita pedagogického sboru ve svých kritériích postihuje oproti předchozím oblastem, které se soustředily na činnost vedení škol, jejich pedagogický sbor. Kritéria oblasti Výuka (vzdělávání) sledují především proces vzdělávání odehrávající se nejčastěji ve vyučovacích hodinách. Oblast Vzdělávací výsledky se zaměřuje na dosahované výsledky ve vzdělávání. Průřezovou oblastí je pak Podpora dětí, žáků a studentů ve vzdělávání, která se soustřeďuje na sledování individuální podpory všem dětem, žákům a studentům, kteří ji potřebují.

Popisy úrovní 

Každá oblast modelu obsahuje tři až pět kritérií hodnocení kvality shodných pro základní druhy i typy škol a školských zařízení, ovšem s modifikovanými popisy jednotlivých úrovní pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, střední odborné vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání, tak, aby co nejlépe odrážely konkrétní parametry kvality u uvedených stupňů vzdělávání.

Novým prvkem je pak popis úrovní hodnocení pro každé dílčí kritérium na čtyřúrovňové škále (výborná úroveň, očekávaná úroveň, úroveň vyžadující zlepšení, nevyhovující úroveň). Dosažení nevyhovující úrovně u klíčových a předem stanovených kritérií může být jedním z důvodů zakládajících proces vedoucí k návrhu na odvolání ředitele nebo k výmazu ze školského rejstříku.

Popisy výborné úrovně, které jsou veřejné a jsou tedy všem k dispozici, slouží především definici, vymezení jednotlivých kritérií v jejich nejambicióznějším naplnění. Slouží tedy jednotnému, konzistentnímu a sdílenému chápání obsahu jednotlivých kritérií pro účely hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to nejen mezi všemi inspekčními pracovníky, ale také mezi školami, odbornými pracovišti v oblasti školské politiky a vzdělávání pedagogů, zřizovateli, zákonnými zástupci a dalšími zainteresovanými skupinami.

Požadavky na dosažení výborné úrovně u jednotlivých inspekčních kritérií jsou ambiciózní, aby motivovaly školy ke zlepšování. V počátečních fázích používání modelu kvalitní školy při inspekčním hodnocení škol a školských zařízení budou této úrovně u jednotlivých inspekčních kritérií dosahovat jen jednotky, maximálně několik málo desítek škol a školských zařízení. Popisy ostatních úrovní slouží pro dosažení maximální míry konzistence informací o stavu a vývoji vzdělávacího systému, a tím k dosažení co nejvyšší kvality a vypovídací schopnosti souhrnných poznatků o vzdělávacím systému. V duchu standardů osvědčené mezinárodní praxe budou v počátečních letech uplatňování modelu popisy ostatních úrovní neveřejné.

Konkrétní popisy jednotlivých oblastí modelu tzv. kvalitní školy a kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce.

Společně ke kvalitě 

Dlouhodobým cílem České školní inspekce je poskytovat relevantní a objektivní zpětnou vazbu o kvalitě a efektivitě vzdělávání. Vytvoření modelu tzv. kvalitní školy a na něj navázaných kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání je nástrojem pro naplnění tohoto cíle a je také dalším příspěvkem České školní inspekce k poskytování metodické podpory ve snaze napomáhat kontinuálnímu zlepšování kvality vzdělávání.

Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor

Zdroj: Informační bulletin České školní inspekce

1 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. října 2015 v 0:44  

Jako když másla ukrajuje. Hezky se to četlo.
O modelu kvalitní školy si nechám zdát. Především pak o naplňování 'ambiciózních požadavků na dosažení výborné úrovně u jednotlivých inspekčních kritérií'.
Možná jsem se přehlédl, ale v textu jsem prostě nenarazil na slovo 'kompetence'. Pokud se nevyskytuje ani v 'konkrétních popisech jednotlivých oblastí modelu tzv. kvalitní školy a v kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, které jsou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce', pak kurikulární reforma postavená na RVP padla...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.