Přečtěte si: Děti by se měly učit programovat. Pro jejich zaměstnání to bude nezbytné, tvrdí experti

úterý 27. října 2015 ·

Pryč jsou doby, kdy programování patřilo pouze mezi znalosti IT odborníků. Učit by se ho nově měl každý, i děti základních škol. Bez těchto dovedností se totiž na pracovním trhu v budoucnu uchytí jen stěží, tvrdí IT experti. V České republice je výuka informatiky na základních školách zatím na bodu mrazu, ke změně by však mohlo dojít díky strategii z dílny ministerstva školství. Programovat se však děti mohou učit již dnes. Umožňují jim to projekty českých IT firem a neziskových organizací.Z článku Elišky Kubátové v EurActiv.cz vybíráme:

Problém s digitální gramotností v Česku začíná již na základních školách, potvrzuje konzultant vzdělávání a didaktik Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK Ondřej Neumajer. V rámci RVP je totiž pro rozvoj ICT dovedností vyčleněna na celém druhém stupni základní školy pouze jedna vyučovací hodina týdně. Oproti matematice nebo dějepisu a občanské nauce, které mají takzvanou hodinovou dotaci patnáctkrát, resp. jedenáctkrát vyšší, je to podle něj skutečně málo.(...)

Další problém je podle Neumajera i to, že RVP pro základní vzdělávání pochází z roku 2005 a od té doby zůstává stejný. Za posledních jedenáct let přitom proběhla řada změn a učitelé nejsou pro oblast IT dostatečně kvalifikovaní. „Aprobaci na informatiku má pouze 31 % učitelů, takže dvě třetiny kantorů, kteří tento předmět učí, na to dostatečnou kvalifikaci nemají,“ uvádí Neumajer. Většinou se tak žáci učí pouze to, co umí samotní učitelé.

25 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. října 2015 v 9:00  

"K práci s informačními a telekomunikačními technologiemi totiž patří i základní dovednosti v oblasti programování"

Ne ne ne. K základním dovednostem patří vykrátit zlomek v deváté třídě. Stejně to část žáků neumí. K čemu budoucím zedníkům/kominářům/instalatérům bude programování?

Celá dnešní gemerace ukazuje, že to NENÍ potřeba, stejně tak ukazuje, že kdo potřeboval, ICT znalosti si doplnil, na druhé straně, ani tisíc školení z jistých uživatelů neudělá zkušené uživatele, natož tak s potřebou programovat.

Je to blbost.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2015 v 9:31  

V České republice je výuka informatiky na základních školách zatím na bodu mrazu

Kde my už mohli být, kdyby nás nezařízli s tou hodinovou dotací v rámci RVP.

Aby se lidé na pracovním trhu uplatnili, musí vědět, jak programy a aplikace vznikají a jak počítače vůbec fungují.

To jsou perly, panečku. Nakonec, proč by si takový chirurg nebo státní zástupce nemohl zaprogramovat třeba v Perlu.

Myslím si, že by programování nemuselo být součástí jen matematiky nebo fyziky, ale například i základů společenských věd. Děti mohou například vytvořit stránku, kde budou volit do školního parlamentu.

A je tady klasika. Déža ví. Doktoři filosofie proniknou do tajů programování v tom html.

Většinou se tak žáci učí pouze to, co umí samotní učitelé.

Heleme se. Kdybych býval jenom trochu chtěl, mohl jsem klidně učit angličtinu. Hááuár júúú? Ale kývl jsem na tělocvik. Po roce uměnila děvčata obstojně pískat na píšťalku.

No nic.
Odborní konzultanti a odborníci na vzdělávání to už vymyslí. Perliči budou zase chrlit.
V každém případě na pořadu dne je zařazení programování do společné části maturitní zkoušky jako dalšího cizího jazyka. Začínám se těšit na třiceti pěti minutový poslech didaktického testu. Jinak Británii, Finsko a Estonsko nedoženeme. Tam programují už dnes!

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2015 v 9:48  

A úplně bych zapomněl na fakt, že
je potřeba na podporu programování uspořádat větší kampaň, aby bylo téma chápáno jako problém...

Rozhodně. To by se povést mohlo. Pro začáatek be se měla rozproudit živá debata o
'Seznamu autorů programovacích algoritmů, programovacích žánrů, směrů a hnutí'.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. října 2015 v 10:00  

"V rámci RVP je totiž pro rozvoj ICT dovedností vyčleněna na celém druhém stupni základní školy pouze jedna vyučovací hodina týdně."

Ale ICT se používá v dalších předmětech! Děti dělají referáty, prezentace... Rozpoutzáme válku o dotace? Budeme se přetahovat o hodiny?

Měli bychom se zaměřit natty základní gramotnoti. Dokonce někde v prachu na Karmelitské k tomu leží stratégie.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2015 v 10:28  

Ale ICT se používá v dalších předmětech! Děti dělají referáty, prezentace...

Nejsem si jist, pane Sotoláři, do jaké míry má 'dělání' vztah k 'zkompetentňování'. Možná by bylo vhodné se zamyslet nad tím, jestli se při zmíněném referování a prezentování žáci i učitelé zamýšlejí třeba na otázkami typografických pravidel, použitých nástrojů, stylů, šablon, struktury členění textu, vhodnosti grafiky, podprahového působení a dalších zajímavých aspektů. Skoro bych se vsadil, že tam jde spíš o obsahovou stránku takových prací.
Zkuste se žáčka zeptat, proč má soubor s jeho dvoustránkovým referátem velikost třeba 20 mega bajtů. A jak to případně pořešit.

Milan Keršláger řekl(a)...
27. října 2015 v 10:29  

Jak už tady bylo vysvětleno minulé dny, problém je v tom, že se změnila doba a vzájemné poměry předmětů neodpovídají současné situaci. Informatika je těžce poddimenzovaná proti dalším předmětům (tj. informatika jakožto předmět vyučující umění zacházet s počítači a informacemi). Jak může vypadat výroba grafu pro zeměpis nebo referát na češtinu, když ty děcka ani neví, jak se zachází s editorem (natož s nějakými webovými nástroji pro sdílení, spolupráci a prezentaci)? Jasně, mohou se to naučit "samy", ovšem "samy" by se mohli naučit i tu chemii a matiku, ne? Jinými slovy - úroveň většiny mých kolegů v IT odpovídá jejich výstupu ze školy, tj. před 20 lety, kdy nebyly mobily, Internet neměl skoro nikdo a počítač měly doma jen movitější rodiny. Drahno dodat, že katastrofální je to i u mnohých vyučujících informatiky, kteří si myslí, že s dovednostmi získanými před 10 lety vydrží do důchodu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. října 2015 v 10:49  

To ale o Vašich kolezích (?) nevypovídá nic pěkného. Kde učíte?

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2015 v 10:51  

To nevypovídá nic pěkného o řediteli školy.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. října 2015 v 11:10  

Samozřejmě, že bez té typografie to je špatně. Jen si myslím, že "tabulková" časová dotace nevypovídá o užívání IT a IT zkompetentňování žáků vše. Naopak. Pokud IT nepřeroste do dalších předmětů, bude nám i navýšená dotace IT předmětů na houby.

tyrjir řekl(a)...
27. října 2015 v 12:34  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
27. října 2015 v 12:49  

Myslím, že to je MS lobování (se)žrané i navijákem. Linus Benedict Torvalds pochopil, že programátorská tvořivost a uživatelské bezpečí je ve volných programech a dal světu Linux. Na čem jedou všechny důležité internetové uzly. Na licencovaných černých skříňkách nebo na Linuxu? Jen nerozumný člověk (nebo organizace), myslím, užívá zbytečně licencované a tedy i placené a vzájemně nekompaktibilní černé skříňky. Není to jen otázka peněz. Je to i otázka efektivity práce a internetové bezpečnosti. Všechny opravdu velké a rozumné organizace jedou v maximální možné míře na volných, vhodně uzpůsobených, programech. Tohle na MŠMT, ve slavné Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK a v dalších resortních organizacích nevědí? Nebo nechtějí vědět? Myslím, že platí to druhé. EU dotace je asi potřeba utratit co nejpohodlněji. "Strategie z dílen státní správy bývají kritizovány za krátkozrakost" ANO. Ano a opodstatněně. Výše je myslím popsán jeden důležitý příklad. Chtělo by to myslím nějakou "větší kampaň" za návrat zdravého rozumu v resortu MŠMT. J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2015 v 14:07  

katastrofální je to i u mnohých vyučujících informatiky, kteří si myslí, že s dovednostmi získanými před 10 lety vydrží do důchodu

Do důchodu, a i hluboko do něj vydržím s dovednostmi, které jsem získal v průběhu sedmdesátých let. Třeba, jestli se dovedu něco naučit zcela sám, jestli si dovedu poradit v neznámé situaci, jestli dovedu anulovat pakoše, a tak nějak podobně.
Ale Vy jste měl, pane Keršlégre, na mysli spíš vědomosti. A i v této oblasti je to docela v pohodě. Za ta léta jsem přidal jen některé věci v oblasti webových aplikací. Ale to se týká povětšinou seminářů, a tady už angažován nejsem. Jinak spíš ubírám, abych se vůbec vešel. A než prosvištíme základy, jsou děcka už pěkných pár let ze školy pryč.
Jen od příštího roku se do té třeťoročníkové kratochvilné jednohodinovky zase po letech vrátily databáze. O to víc uberu v grafice. To bude masakr. Programování se odehrává ve spredšítu prostřednictvím funkce IF, kde ještě jakž takž dosažitelným vrcholem je vnořená funkce a složená podmínka sjednocení a průniku. Cykly u jen hejnovským chozením dokolečka, nebo upomínáním Semeráda, aby neustále nehýkal.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. října 2015 v 14:09  

Pane Jiří, to nám tu chybělo :-). Ale zase budou tři dny prázdniny, proč ne...

Unknown řekl(a)...
27. října 2015 v 15:58  

som z teho velajaký zmetený,tak chceme, aby byli pokrývači,soustružníci,instalatéři,opraváři praček kotlů,řemeslníci a zároveň chceme, aby všichni byli programátoři,co ten pokrývač nebo kominík budou programovat?
ikdyž tady se musím puchlubit,náš kominík ,co chodí k nám do ulice, je inženýr ! teda ne it ale důlní, ale určitě umí taky programovat.....

Unknown řekl(a)...
27. října 2015 v 16:06  

i u těch kominíkú jsem zaznamenal pokrok, před 50ti lety chodil komminík pěšky s učedníkem,mladej šup na střechu a už pigloval a mistr to sledoval dole a debatoval s naším dědkem,mitr dostal panáka a učedník buchtu,třikrát ročně,jaro,podzim,a po novém roce popřát štěstí,před 30 lety byl sám,jezdil na kole,jednou ročně,ovšem záleželo v jakém pořadí k nám dorazil,bylo li to dopoledne,tak jel na kole a zpíval si,vylezl na komín,odpoledne ho kolo vedlo samo a na střechu už nevylezl,jenom vymetl spodek, pak přestali kominíci chodit úplně, no a poslední tři roky máme inženýra,jezdí s dodávkou a má vlastní vizitky...

Eva Adamová řekl(a)...
27. října 2015 v 17:10  

Jen jestli ona ta vypuštěná kachna o povinné výuce informatiky nemá posloužit k tomu, aby se přesunula pozornost učitelské i rodičovské veřejnosti od nepřipravené inkluze.

jir řekl(a)...
27. října 2015 v 17:39  

Taky jsem o tom tak přemýšlel. Jinak ICT experti jsou snad experti přes ICT a ne přes vzdělávání.

tyrjir řekl(a)...
27. října 2015 v 20:53  

Kachny a kontrolní chrousti mají v metodě sebeuspořádávajícího se chaosu při tvorbě a realizaci vzdělávacích koncepci nezastupitelný význam:). J. Týř

tyrjir řekl(a)...
27. října 2015 v 20:59  

Pohleďte na náš stroj! Zvyšujeme otáčky z maxima na minimum. Je zapnut furtošlap dotačně funebrálního perigea. Vypusťte kachnu a potom kontrolního chrousta! :))) J. Týř

tyrjir řekl(a)...
27. října 2015 v 21:07  

Vzdělávací karaoke?

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2015 v 21:10  

Vypusťte kachnu a potom kontrolního chrousta!

Tak takhle tomu už rozumím. A já, trdlo, že to je jakože tutovka.
Bzum, bzum, komáři se ženili...

tyrjir řekl(a)...
27. října 2015 v 21:41  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
27. října 2015 v 21:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
28. října 2015 v 13:41  

Evo Adamová, trefila jste hřebíček na hlavičku ;-) Jsem zvědavá, jak budou odborníci vysvětlovat programování studentovi s LMR, který nepochopí pomalu ani počty do deseti.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. října 2015 v 17:25  

vysvětlovat programování studentovi s LMR, který nepochopí pomalu ani počty do deseti

To snad ani při programování nemusí. Té matematiky tam může být docela maličko. Nakonec, mohlo by stačit jen počítání do jedné. S nulou samozřejmě.
Možná byste se, paní Smejkalová, divila, ale s tím počítáním mají až nečekaně velké problémy i žáci gymnázia. Co nevidět se začneme v prvních ročnících zabývat dvojkovou číselnou soustavou, a to se pak dějí věci. Pokud si kdy uvědomovali podstatu poziční číselné soustavy, pak to zpravidla už dávno zapomněli. Mozek jim čas od času podstrčí nějaké číslo, ale proč to tak je, jim zůstává skryto. Mám na mysli aritmetické operace sčítání a odčítání. Otázku, že počítač potřebuje jen tři binární operace, to jest součet, negaci a posuv, už ani neotvírám.
Zažil jsem už nemálo žáků s patrnou mozkovou nedostatečností, kteří v Imagine Logo želvičku po pláži zdatně proháněli. Dokonce i tak nějak odmaturovali. Ale že by se nějako dlohodobě uchytili jako studenti, o tom nevím zbla. Možná některé hvězdy státní správy a samosprávy.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.