Otevřeli jsme celospolečenskou diskusi o podobě předškolního vzdělávání

pátek 9. října 2015 ·

Učitelům nestačí mít k dispozici moderní technologie a digitální vzdělávací obsah, je nutné, poskytnout jim také metodickou podporu. Nejde pouze o to, abychom zařadili do vzdělávacího procesu informační technologie, ale abychom naučili děti využívat je vhodně a smysluplně. Jen na dospělých záleží, kolik času stráví děti ve škole a doma s telefonem, tabletem či počítačem. Propojení klasických a moderních metod na poli předškolního vzdělávání je cestou smysluplné inovace. To jsou hlavní teze, které zazněly na semináři „Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání v České republice“, který proběhl na začátku října na půdě Poslanecké sněmovny ČR.


Akce, která se uskutečnila pod záštitou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, se těšila velkému zájmu z řad pedagogů i odborné veřejnosti. „Dnešním seminářem otevíráme veřejnou diskusi o tom, jak jsme připraveni na inovaci edukačního procesu v mateřských školách a jaké jsou požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání,“ zaznělo v úvodním slovu Miluše Vondrákové, vedoucí metodičky pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

Místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS ČR, poslankyně Vlasta Bohdalová, ujistila téměř 250 účastníků, že je připravena legislativně podpořit využívání informačních technologií v rámci předškolního vzdělávání. Je totiž e nutné, aby všechny děti, které jdou z mateřské školy do první třídy, měly stejnou šanci. Zároveň však jedním dechem dodala: „Chceme naučit děti používat moderní technologie, ale tak, aby neztratily základní schopnost hrát si a komunikovat.“

O nutnosti zaměřit se na proces seznamování pedagogů a dětí s moderní technikou a naučit se ji smysluplně využívat hovořil ve svém vystoupení také Stanislav Štech, náměstek ministryně školství Kateřiny Valachové: „Informační technologie jsou dobrým sluhou, pokud jsou střízlivě používány. Děti se s nimi potřebují seznámit, potřebují se naučit, jak se pomocí nich mají učit a zároveň je důležité, aby pro ně bylo učení zábavné.“ V průběhu vystoupení se náměstek Štech dále zmínil o jednom důležitém psychologickém aspektu u dětí, které čeká desetiletá školní docházka. „Když investujeme do toho posledního roku předškolního vzdělávání, tak se zvýší počet dětí, které se vstupem do školy necítí jako cizinci. Mají pocit kontinuity,“ konstatoval.

Začlenění využívání moderních technologií do studijních plánů pedagogických fakult, které připravují na budoucí povolání pedagogy, uvítal děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavel Vacek: „Zavírat oči před moderními technologiemi je zpátečnické a je to návrat do 19. století.“ Kladně se vyjádřil k programu Školka hrou a stejnojmenné metodické příručce, kterou pro mateřské školy připravila nezisková organizace EDULAB. „Učitelky se musí průběžně vzdělávat, aby uměly přiměřeně zařadit informační technologie. Musíme si zachovat zdravý rozum, aby to nebylo za hranou,“ pronesl děkan Vacek.

V rámci semináře vystoupila také Eliška Zapletalová, členka Výboru Asociace předškolní výchovy, Ján Machaj, ředitel EDULAB Slovensko. O své zkušenosti se s přítomnými podělila ředitelka mateřské školy ze Slovenska Mária Králiková, ředitelka MŠ Srdíčko v Pardubicích Alena Rybková a praktickou ukázku práce s metodickými materiály předvedla Blanka Nešporová, ředitelka MŠ v Hustopečích.

Z diskuse vyplynulo, že většina přítomných pedagogů si uvědomuje, že zapojení moderních technologií v rámci předškolního vzdělávání má v rozumné míře smysl. Shodli se na tom, že mají chuť se dál vzdělávat a mají odvahu dát inovacím prostor. Kladně hodnotili projekt Školka hrou, velký zájem projevili o metodickou příručku Školka hrou LÉTO s tím, že dostali také ukázku z připravované metodiky Školka hrou PODZIM. „Protože svou práci děláme dobře a zodpovědně, uvědomujeme si, že je čas na to, abychom se posunuli vpřed. A to především s ohledem na budoucnost našich dětí. Pokud dokážeme to, aby inovace byly smysluplné a efektivní, mají význam,“ dodala na závěr Miluše Vondráková.

O projektu Školka hrou

Hlavním cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická a didaktická podpora učitelům mateřských škol v České republice v podobě odborných publikací, školení, seminářů a konferencí. Jedním z cílů je vytvoření Metodických center pro předškolní vzdělávání ve všech krajích, která zajistí podporu pro ostatní školy v regionu. V rámci projektu vznikají odborné metodické příručky pro učitele mateřských škol s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod, zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pro učitele mateřských škol organizujeme metodické dny a školení v centru moderních vzdělávacích technologií EDULAB | www.akademie.edulabcr.cz. Více informací o projektu naleznete na www.eskolkahrou.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř | EDULAB

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky ve školách. Hlavním cílem organizace je zvyšovat popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Přináší také učitelům možnost získat praktické dovednosti absolvováním školení a vyzkoušet si práci s nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi. EDUkační LABoratoř realizuje vzdělávací projekty pro mateřské, základní a střední školy ve všech regionech ČR, např. výzkumný projekt Škola dotykem | www.skoladotykem.cz, projekt Školka hrou pro předškolní vzdělávání | www.edulabcr.cz/skolka-hrou, Program podpory digitalizace škol a taneční soutěž pro školy The SCHOOL DANCE | www.schooldance.cz. Vybraným projektům udělilo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

8 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. října 2015 v 21:23  

Otevřeli jsme celospolečenskou diskusi o podobě předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání. Nějak mi ta dvě slova nejdou dohromady. Přijde mi to jako v té naší bývalé základní vojenské službě. To se vždycky konalo 'bojové rozdílení', kterému předcházela 'příprava na bojové rozdílení', a celé to časem vyústilo do vyhlašování 'přípravy' na tu 'přípravu'.
Začínám mít obavu, aby čistě náhodou někoho obzláště odborně zdatného nenapadlo začít dětičky na předškolní vzdělávání organizovaně připravovat. Třeba formou povinného roku před prvním povinným rokem pobytu dítěte ve školce.
Velmi, ale doopravdy velmi se zajímám o to, jestli to státem dozorované předškolní vzdělávání sníží neutuchající počet odkladů povinné školní docházky. Sice se tu hovoří třeba o předmatematiké gramotnosti, ale mnohé děti i v těsně předškolním věku nejsou schopny při obléhání dodržet správné pořadí svršků, byť je to denně se opakující činnost, rozeznat pravou botu od levé, a venkovní obuv od bačkor.
A tak jestli by prozatím nestačilo zajistit, aby dětem nečinilo potíže:
- ztotožnění se s pravidelnějším denním režimem,
- začlenění se do kolektivu s respektováním pravidel a potřeb celku,
- osamostatnění se v běžných situacích, jako je osobní hygiena, převlékání se, starost o osobní věci a tak nějak podobně.
A až tohle budou opět běžné, dobře zvládnuté aktivity tak, aby to teta učitelka nemusela říkat jednomu každému dítěti nejen individuálně, ale nejméně osmkrát a stejně bez valné nadějě na úspěch, mohou se inovátoři začít seberealizovat do alelůůjááá.

Josef Soukal řekl(a)...
11. října 2015 v 21:50  

Vůbec se mi zdá, že na jedné straně tvrdíme, že školy musí umět vzdělávat kohokoli, v tom stavu, v jakém se právě nachází, a na straně druhé na školky navalujeme úkoly, které bychom klidně mohli nechat na škole. Prvostupňovým učitelkám(ům) by se určitě lépe pracovalo, kdyby děti přicházely do školy se znalostí Pytlíkova trivia. Ostatně toto trivium navrhuji jako nový samostatný vzdělávací program.

Jirka řekl(a)...
12. října 2015 v 9:33  

V jednoduchosti je síla, ale mám obavu, že se na to bude blbě čerpat.

Pavel PEŠAT řekl(a)...
12. října 2015 v 9:51  

Pokud byste se snad domnívali, že to půjde rychle na úrovni aktuálně dostupných technologií:


Dobrý den, pane Pešate, bohužel. V tuto chvíli je možné zakoupit knihu pouze v tištěné podobě.
Děkuji za pochopení.
Markéta Binderová
EDULOGY

From: Pavel Pešat [mailto:pavel.pesat]
Sent: Monday, October 5, 2015 3:32 PM
To: EDULOGY
Subject: Skolka hrou v digitalni podobe.
Dobry den, da se prosim publikace skolka hrou 978-80-906082-0 -7 koupi v podobe e-knihy? Dekuji Pavel Pesat

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. října 2015 v 10:30  

Jednoho dne se dočkáme otevření přípravek na předškolní vzdělávání. Možná i přijímaček.

tyrjir řekl(a)...
12. října 2015 v 12:01  

MŠMT a Robert Fulghum (2001)

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE


O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj
a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta,
chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě.

Tímto citátem zakončila paní Eva Millerová svůj příspěvek
, který přednesla jako zástupce MŠMT v zastoupení příslušného náměstka na mezinárodním seminářii Prevence v Trojzemí v roce 2001. Předtím v něm například uvedla:

… Včasné a citlivé vzdělávání dítěte předškolního věku a jeho zdárný vstup do širšího společenství, má pro dítě a jeho rozvoj klíčový význam.Toto je období, které je optimální pro položení základů k osvojení zdravého životního stylu, pozitivních postojů a dovedností a tedy i k prevenci sociálně patologických jevů. Preventivní program pro mateřské školy by měl být součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání...

...S nástupem do základní školy si děti velmi záhy začínají ve třídě vytvářet svou vlastní „subkulturu“, na níž jsou učitelé někdy více a někdy méně napojeni. V některých případech mohou být tyto podskupiny zárodkem asociálních part, a to už i u dětí na prvním stupni ZŠ…..

… Je třeba nejenom znát nové metody práce, je třeba si je i osvojit. Platí pro malé i velké žáky známé pravidlo : naučíme se 20% toho, co vidíme a slyšíme, 40% toho, o čem diskutujeme, 80% toho, co děláme, a 90% toho, co se pokoušíme naučit druhé....

Tolik krátká citace kompetentní pracovnice MŠMT z roku 2001. Myslím, že dnešnímu MŠMT a jím řízeným organizacím dnes tak trochu chybí schopnost či ochota srozumitelně a včas vysvětlovat věci prostřednictvím vlastních příslušných kompetentních pracovníků. Nechává se to myslím do značné míry na vrcholových pracovnících a politicích, kteří jsou tím asi dost zatěžováni a nemohou se pak naplno věnovat podstatnějším koncepčním a řídícím problémům.

Zajímavé je myslím i to, že vysvětlovací funkci (objasňovací roli) příslušných zodpovědných pracovníků MŠMT a jím řízených organizací dnes zhusta suplují zástupci tzv. Neziskovek a ziskovek. Média si potom podávají vrcholové pracovníky a politiky, a to často zase prostřednictvím zástupců tzv. neziskovek a ziskovek. Kde to, prosím pěkně, v objasňovací roli MŠMT a jím řízených organizací dnes jsme? Nebylo by na čase, aby se většího a nestranného kompetentního slova ujali příslušní zodpovědní pracovníci školského resortu?

Jiří Týř

tyrjir řekl(a)...
12. října 2015 v 12:26  

Post scriptum
Ten třídenní mezinárodní dvojjazyčný simultánně tlumočený seminář pro 70 účastníků Prevence v Trojzemí stál v roce 2001 se vším všady hluboko pod 500 tis. Kč. Za takovou cenu se uskutečnila jeho příprava, vlastní program s lektorskými vystoupeními, prací v sekcích, stravování i ubytování účastníků s kulturním programem, příprava, vytištění a distribuce sborníku do všech škol v Libereckém kraji, dvojjazyčné internetové stránky o průběhu semináře a o následných aktivitách. Tehdy ještě příslušní pracovníci plnili svoji vysvětlovací funkci (objasňovací roli) . Kolik by to stálo a jak by to vypadalo dnes - v době dotovaných projektů a expanze různých ziskovek a neziskovek?

tyrjir řekl(a)...
12. října 2015 v 23:23  

Post skriptum 2
Ten dvojdenní mezinárodní dvojjazyčně simultánně tlumočený seminář se uskutečnil v rámci projektu Prevence v Trojzemí. Projektu, který stál v létech 2001-2002 se vším všudy méně než 500 tis. Kč. Za takovou cenu se uskutečnila příprava a uskutečnění semináře, vydání a distribuce 2 kusů sborníku do všech škol v Libereckém kraji, dvojjazyčné internetové stránky o průběhu semináře a o následných aktivitách. Tehdy ještě příslušní pracovníci plnili svoji vysvětlovací funkci (objasňovací roli) v rámci svého zaměstnání. Kolik by takový dvouletý projekt stál a jak by to vypadal dnes v době dotovaných projektů a expanze různých ziskovek a takzvaných neziskovek?

Omlouvám se za nepřesnost v původním PS J. Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.