Luděk Šnirch: Současná forma maturity z matematiky – polemika

pondělí 19. října 2015 ·

Subjektivní otázky po deseti proběhlých maturitách z pozice učitele na střední škole.

 1. Test rychlosti nebo matematického a kritického myšlení?
37 hodnocených otázek (tedy 37 příkladů) v 26 úlohách na 105 minut - tedy na hodnocenou otázku méně než 3 minuty. Student musí přečíst často dlouhé zadání, pochopit zadání, úlohu zařadit z pozice řešení (typ úlohy), určit způsob řešení, případně vyhledat vzorec v tabulkách, vyřešit, přepsat odpověď (u 4 úloh celý postup) do záznamového archu. Zadání maturity pro matematiku (testový sešit) má 15 stran A4. Je to test na rychlost nebo test matematického a kritického myšlení? Přičtěme ještě maturitní nervozitu.
 1. Jednotný test pro elitní gymnázia i SOU a nástavby
Výuka včetně seminářů má až dvojnásobnou dotaci matematiky na gymnáziích. Pro elitní školy test demotivačně snadný, pro SOU těžký (v kombinaci s nedostatku času)? Nemůže ověřovat celé RVP pro každý obor, když Cermat odlišuje 16 skupin zcela odlišných typů oborů studia s různou dotací výuky matematiky.
 1. Uzavřené otázky – nehodnotí se myšlenkový postup, stačí tipovat, snadná možnost podvodů, ovlivnění výuky matematiky
Uzavřené otázky tvoří 50% bodů, na složení maturity stačí 33% - k tomu je jednotný, léta stejně strukturovaný formulář, uzavřené úlohy vždy číslo 16-26, zatrhuje se jen 7 písmen ABCDEFN – snadnost domluvy k nápovědě či opisování je nasnadě, publikováno v tisku. Maturanti nejsou konkurenty (jako u přijímacího či výběrového řízení), lze snadno spolupracovat, pokud nectí morální pravidla. Stačí správných 9 křížků (např. na úlohy 17-25.1). Uděláte 9 křížků správně a máte maturitu, více nemusíte napsat ani tečku. Opisování u správných výsledků nelze dokázat, pouze u stejných kombinací špatných odpovědí, ale ani to nesmí Cermat zpětně použít. Nehodnotí se postup, netušíme, zda maturant výsledek správně uhodl, opsal, spočetl. Neexistují záporné body za chybnou odpověď, právě jedna odpověď je správná – kritické myšlení to potlačuje, přemýšlející typy studentů jsou často v nevýhodě. Nemluvě o pasti pro Cermat samotný – nelze uznat 2 správné odpovědi jako letos u nepřesně zadané úlohy 22, může se úloha jen vyřadit, což zase poškozuje jiné, takže dochází k poškození někoho vždy. Forma uzavřených úloh minimálně ve 4. ročníku negativně ovlivňuje výuku matematiky při přípravě na maturitu.
 1. Maturita z matematika má celorepublikově a na všech typech škol horší známku než testy z ČJL a AJ a násobně horší neúspěšnost
Nikdo nikdy neporovnal obtížnost těchto testů. Premianti se cíleně maturitě z matematiky vyhýbají, proč si kazit maturitní vysvědčení a riskovat, statistiku znají. Ve 4. ročníku motivace v matematice klesá, když z ní většina studentů nematuruje. Celorepublikově neustále klesá procento maturujících z matematiky (pod 30 %). Roste čistá neúspěšnost, u prvomaturantů okolo 25%.
 1. Nulová zpětná vazba pro učitele. Nejsou k dispozici žádná anonymizovaná data (tedy bez jmen studentů, bez škol) po otázkách a po typech škol
Zvládla by to EXCEL tabulka (70 000 řádků, cca 50-100 sloupců). Zkoumání odborníků a učitelů, jak maturanti jednotlivé otázky zvládli podle 16 typů oborů (viz číselník Cermatu dále) atd. je nemožné – anonymní, bez zveřejnění údajů o maturantovi a škole (ani město, ani kraj), nejnižší publikované kritérium by byl typ oboru maturanta. Úplně chybí zpětná vazba pro učitele. Učitel 4 roky připravuje maturanta, u maturity není přítomen u žádné zkoušky, nic nehodnotí, jediná zpětná vazba je: student uspěl za 2 či neuspěl apod. Co maturanti zvládli či nezvládli, jaké otázky, jaké typy úloh, kde udělali chyby, se nikdy nedozví. Nemůže upravit výuku. Otevřené dopisy ministryni bez reakce a vysvětlení.
 1. Cermat zveřejňuje jen neúplná data a agregovaná data
Jsou zveřejňována data pouze maturantů u řádného termínu (bez výsledků maturantů u opravných zkoušek), bez studentů s PUP (přiznané uzpůsobení podmínek – mají stejné otázky, jen delší čas), bez hodnocení jednotlivých úloh a otázek (viz obrázek dále)
 1. Nehodnocení postupu u uzavřených ani u většiny otevřených otázek
I kdyby data byla k dispozici, díky hodnocení 22 úloh z 26 jen podle výsledků (z toho 11 úloh je uzavřených) nezjistíme z odpovědí nic, zda jsou opsané, tipnuté, kde je chyba ve výpočtu, jak maturanti postupovali či uvažovali. Co vlastně z matematiky testujeme a hodnotíme, co z maturitního testu o dovednostech maturantů zjistíme krom statistik?  U čtyř úloh se hodnotí postup (jsou až od května 2013), tvoří 20% možných bodů. U zbylých 80% možných bodů se hodnotí jen formulované výsledky (otevřené otázky - 30% možných bodů) či zaškrtávané volby ABCDEF (uzavřené otázky - 50% možných bodů).
 1. Přispívá současná forma maturitního testu z matematiky k rozvoji matematiky?
 1. Jak vyhodnotíme ze současného maturitního testu matematiky splnění cílů středoškolského vzdělávání?
 2. Vede tento maturitní test k většímu pochopení matematiky, k většímu kritickému myšlení, logickému myšlení?
 3. Jaké byly cíle maturitního testování v roce 2010 při spuštění maturity a jaké jsou zkušenosti po 5 letech fungování maturit z matematiky?
 4. Byly cíle z roku 2010 splněny?
 5. V čem cíle maturity během 5 let zatím nebyly naplněny?
 6. Zlepšily maturitní testy vzdělávání, jsou odcházející maturanti vzdělanější?
 7. Chceme maturitu z matematiky měnit (viz chystaná novela školského zákona), ale máme vyhodnocení a závěry z uplynulých 5 let?
 8. Co vede k zlepšení stávajícího nepříznivého stavu – 25 % neúspěšných z matematiky? Jen rozšíření počtu maturujících a vytvoření většího tlaku?
 9. A je chyba jen na straně maturantů?
 10. Každý rok nás stojí 150 milionů Kč (za 2 povinné předměty), co jsme za tyto peníze získali v kontextu výše uvedeného v matematice?
 11. Kdy dostanou učitelé matematiky zpětnou vazbu z maturitních dat (snadno anonymizovaných)?


RNDr. Luděk Šnirch

PrintScreen obrazovek http://vysledky.cermat.cz/Číselník typu škol:

 1. GYMNÁZIUM 4LETÉ
 2. GYMNÁZIUM 6LETÉ
 3. GYMNÁZIUM 8LETÉ
 4. LYCEUM
 5. SOŠ EKONOMICKÉ
 6. SOŠ HOTEL. A PODNIKAT.
 7. SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ
 8. SOŠ TECHNICKÉ 1
 9. SOŠ TECHNICKÉ 2
 10. SOŠ UMĚLECKÉ
 11. SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
 12. SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
 13. SOU ostatní
 14. SOU TECHNICKÉ
 15. NÁSTAVBY OSTATNÍ
 16. NÁSTAVBY TECHNICKÉ

10 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
19. října 2015 v 0:33  

Je to velmi dobrý rozbor. Zvlášť závažný je myslím nedostatek č. 2. Jednotný test pro všechny typy SŠ je myslím pedagogický a metrologický nesmysl. Mohly a měly by myslím být minimálně tři varianty určené pro různé skupiny škol (viz číselník typů škol). J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. října 2015 v 0:40  

pedagogický a metrologický nesmysl

Ona se na různých typech škol učí různá matematika?

tyrjir řekl(a)...
19. října 2015 v 1:02  

Odpověď na odlišnosti ve výuce matematiky (obsah i rozsah) je obsažena v tom bodu 2 a v RVP příslušných těm 16 typům škol. J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. října 2015 v 2:09  

Takže jednotnotná maturita v trojím provedení.
A která by stačila třeba městským strážníkům? Aby pak mohli jít na nějakou vysokou pro studenty se slabšími studijními předpoklady...

tyrjir řekl(a)...
19. října 2015 v 2:42  

Státní maturita z matematiky diferencovaná podle typů škol, nikoli jednotná maturita pro všechny typy SŠ, má myslím smysl. J. Týř

Josef Soukal řekl(a)...
19. října 2015 v 7:58  

Víceúrovňová maturita (o více než dvou úrovních ovšem podle mne nemá smysl uvažovat) má smysl jen potud, pokud bude znamenat diferenciaci výstupu - pouze vyšší stupeň by umožňoval přihlásit se k přijímacímu řízení na VŠ. Oba stupně by ale měly být provázány, kupř. tak, že všichni by dělali základní test, a pak by zájemci o VŠ pokračovali náročnějšími úlohami. Nuance dvojúrovňové maturity jsme promýšleli s J. Kostečkou (a následně v diskusi ASČ) v roce 2013, výsledky najdete na našich stránkách.
Myslím, že dosavadní zkušenosti s maturitou ukázaly dvě věci:
a) Vymýšlet maturitu pro většinu populačního ročníku je marné, nelze pokrýt tak velký rozdíl ve studijních předpokladech,
b) spoléhat na samotné školy - bohužel - nejde.
Tyhle evidentní skutečnosti se ovšem jak ministři Fialou počínaje, tak oponenti nové maturity snaží nevidět.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. října 2015 v 8:08  

Až dvojnásobná hodinová dotace Ma na Gymnáziích? To by se jeden téměř zamyslel.

Josef Soukal řekl(a)...
19. října 2015 v 8:13  

Oponentem je samozřejmě i kolega Snirch. Nepopírám některé skutečnosti uvedené v jeho článku, ostatně např. na důsledky opisování opakovaně upozorňuji, ale představme si podobný elaborát o pouze školní maturitě - například chybí-li autorovi lepší statistika a zpětná vazba ohledně efektivity výuky, u školní maturity by si o těchto věcech mohl leda tak nechat zdát.

poste.restante řekl(a)...
19. října 2015 v 10:08  

Dvouúrovňová podoba maturity, kde teprve vyšší úroveň je "propustkou" k VŠ studiu, je jediný model, který má smysl. Pro upřesnění vyšší úroveň = podmínka nutná, nikoliv postačující pro další VŠ studium.

Matematika jako povinná součást vyšší úrovně. I doktor a klasický filolog by měli umět řešit soustavu rovnic a znát něco z kombinatoriky.

Volitelná ústní zkouška z matematiky, ke které by mohly VŠ přihlížet při přijímacím řízení. Pro VŠ typu MatFyz, informatiky atd.

Za zvážení stojí "průchozí" model pro konzervatoře a vůbec umělecké obory. Je otázkou zda by "akademie" neměly být spíše VOŠ, ale taková úprava je nereálná a tudíž pro ně musí být hledán poněkud odlišný model.

V současném modelu MZ nutíme i policisty, kteří si "dodělávají maturitu", aby absolvovali výuku, jejíž smysl je přinejmenším sporný.
A nastavená laťka pak zákonitě musí být ve výšce, která je buďto směšná, nebo se jí každý raději vyhne.

Unknown řekl(a)...
20. října 2015 v 4:32  

1. Výuka matematiky v 50. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 4/5 ceny.
Jaký je jeho zisk?
2. Výuka matematiky v 70. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 4/5 ceny neboli 80 dolarů.
Jaký je jeho zisk?
3. Výuka matematiky v 80. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 80 dolarů.
Docílil zisku?
Ano nebo Ne
4. Výuka matematiky v 90. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 80 dolarů a jeho zisk je 20 dolarů.
Vaše zadání: Podtrhněte číslo 20.
5. Výuka matematiky po roce 2000
Dřevorubec porazí krásný les, protože je sobecký, bezohledný a nezajímá ho ochrana životního prostředí zvířat ani ochrana našich lesů.
Činí tak proto, aby dosáhl zisku 20 dolarů.
Co si myslíte o tomto způsobu obživy?
Námět na celotřídní diskusi po odpovědi na tuto otázku:
Jak se cití ptáci a veverky, když dřevorubec podřezává jejich domovy?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.