Přečtěte si: Chystá se návrat školních osnov

pátek 28. srpna 2015 ·

Volnost škol se neosvědčila, úroveň znalostí matematiky je katastrofální. Podle ministryně školství Kateřiny Valachové je proto nutné změnit a zpřísnit vzdělávací programy, podle kterých školy učí. Rozhodla se také oddálit zavedení povinné maturity z matematiky.


Z článku Markéty Hronové v Hospodářských novinách vybíráme:

Valachová se ke změně výuky rozhodla po debatě s matematiky a fyziky, kteří si stěžovali, že znalosti dnešních maturantů jsou na úrovni žáků devátých tříd o generaci mladších. "Byla jsem šokována," přiznala. Proto se také rozhodla odložit povinnou maturitu z matematiky o dva roky. Oproti původně plánovanému roku 2019 až na jaro 2021. Do té doby chce vzdělávací programy škol zrevidovat − do příštích prázdnin má být jasné, jaké změny nastanou.

28 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. srpna 2015 v 9:00  

Chystá se návrat školních osnov

Že kvalita vzdělání nespočívá ve volnosti nebo ne volnosti, ví i školníkovic pes.
Ale nemluví o tom. Baví se těmi marně správními poskoky asi tak, jako se jimi bavím já.
Živná půda pro čerpače fondů, poradce, konzultanty, experty a mluvčí.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
28. srpna 2015 v 11:13  

Návrat školních osnov? Na základě jedné diskuse ministryně se skupinou nejmenovaných fyzikářů? Pokračuje vzdělávací politika řízená tím, jak se kdo vyspí a s kým naposledy mluví. Mussolini by se mohl učit.

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2015 v 14:01  

Osnovy určovaly, co má učitel naučit v cca 70 % výukové doby. Zbytek měl učitel k dispozici pro tvořivé opakování a rozšiřování učiva, což mu myslím poskytovalo dostatečnou volnost. O takovéto volnosti se může myslím učitelům v režimu současných RVP a z nich plynoucích ŠVP jen zdát. Se standardizací výukového základu v RVP a ŠVP a s časovou dotací pro opakování a rozšiřování učiva souhlasím i přes neslábnoucí odpor některých tzv. inovátorů a fondočerpačů.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. srpna 2015 v 15:41  

"Osnovy určovaly, co má učitel naučit v cca 70 % výukové doby."

Jak? Můžete citovat nějaký závazný dokument, který by takto stanovoval % výukové doby? Díky.

Za dnešní ŠVP přecpané učivem si můžeme sami. Návrat k jednotným osnovám nebude krok vpřed, ale vzad. RVP/ŠVP poskytovalo dost volnosti do příchodu standardů a testování. ČŠI utratilo milióny za testovací nástroje, kterými teď otravuje.

Nowak řekl(a)...
28. srpna 2015 v 16:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Nowak řekl(a)...
28. srpna 2015 v 16:55  

K 70%:
Dnes těžko někdo z nás najde závazný dokument, kde by byla specifikována závaznost osnov. Ale z osobní zkušenosti mohu údaj potvrdit. Učil jsme podle experimentálních osnov, které vytvářel tehdejší Výzkumný ústav odborného školství, výsledky výuky asi na 20 experimentálních školách byly diskutovány na pravidelných seminářích. Vedoucí výzkumu a zároveň autor osnov nám opakovaně zdůrazňoval, že osnovy nám poskytují volnost až 30%. Mám dojem, že v úvodním textu k osnovám jsme to měli i písemně. Ale to dávno skončilo ve sběru.
Plně souhlasím: Osnovy byly méně direktivní než rvp.
Ale návrat k osnovám nic nevyřeší. Všichni přece víme, co by asi tak žáci měli umět, ale oni se brání a brání je rodiče a jejich kolektivní odpor vítězí.

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2015 v 18:30  

Při výuce podle osnov těch 70 a 30 % mohl učitel zvolit. Bylo mu to osnovami umožněno a rozumnými řediteli i metodickými orgány i zcela přirozeně doporučováno. V modelu výuky s osnovami měl učitel jasně řečeno, co má závazně naučit a měl i volnost a čas pro tvořivé opakování a rozšíření učiva, což je i dodržení základních didaktických i řídících zásad, kteréžto dodržování nám dnes ve školství mnohdy chybí. Model výuky s osnovami zkrátka fungoval. Pak ale přišly EU dotace na vzdělávání a v jejich rámci do škol připochodovaly RVP a ŠVP a volnost pro opakování a tvořivé rozšíření učiva učitelům i žákům zmizela ...

ŠVP jsou dodnes užvaněné a direktivně přecpané učivem víc než osnovy. RVP jsou encyklopedičtější než osnovy - to je myslím na jedné straně pravda a na druhé straně lichotka pro RVP. Encyklopedie se totiž zpravidla vyznačují systémem a pojmovou určitostí, což se myslím o RVP vždy říci nedá.

ŠVP jsou co se týče obsahu učiva také jednotně (pomocí RVP) zadaný dokument. Volnost u ŠVP je myslím hlavně v možnosti volby pořadí témat a i předmětů. To znemožňuje např. přestup žáka z jedné školy do druhé a také účinnou kontrolu kvality výuky, což je rovněž základní zásada didaktiky. V ŠVP není čas na tvořivé opakování a rozšiřování učiva.Tato nová "volnost" mj. způsobila i to, že na mnoha základních školách se upustilo od technického vzdělávání v dílnách atd. Myslím a vím, že s příchodem RVP a ŠVP se do určité míry začalo vytrácet uspokojení kvalifikovaných učitelů, že mohou učit podle svého svědomí a situace ve třídě.

Samozřejmou součástí každé řádně vykonávané práce je zpětná vazba vč. kontroly výsledků. Platí to pro žáky, rodiče, učitele, ředitele škol atd. Platí to tedy logicky i pro výuku v KAŽDÉM předmětu, nikoli jen ve vybraných předmětech.

Zastánci direktivně vnucených a přecpaných RVP a ŠVP se na jedné straně brání určení základního učiva a kontrole, zda ho žáci ovládají. Na druhé straně učitelé nemají možnost zařadit si do výuky opakování a svoje aktuální témata. Některé RVP přitom ani včas nereagují na změny. Například ještě nedávno (tuším začátkem r. 2014) pro ekonomické předměty předepisovaly RVP zastaralé učivo a ředitelé SŠ byli bezradní, zda mají učit podle RVP nebo podle nově platného zákona, když ve druhém případě by nedodrželi závazné RVP.

V létech 1993 až 2015 jsem byl členem jedné odborné komise, do které se před více než 10 léty dostal návrh RVP. Zeptal jsem se tehdy, co je tohle za inovaci, když se podle osnov celkem dobře učí. Byl jsem ujišťován, že RVP a ŠVP nebudou znamenat znesnadnění učitelovy práce. Tehdy se také rozhodovalo o zařazení učitelů do 12. platové třídy. Další argument pro ŠVP byl, že k tomu schválení v Parlamentu je potřeba prokázat, že učitelova práce má tvůrčí charakter a že se to právě těmi ŠVP prokáže.

Když ŠVP připochodovaly na SŠ, kde jsem učil, viděl jsem, že ty hlášky ze ZŠ o jejich nepraktičnosti mají opodstatnění. V té době už běžela kritika ŠVP (viz např. článek P. Piťhy Velká iluze českého školství na http://stolzova.deml.cz/view.php?cisloclanku=2008041701). V té době před cca pěti léty jsem pro diskusi v té odborné komisi napsal článek Velká kurikulární revoluce v českém školství. Ten ještě pošlu České škole ke zveřejnění. Myslím totiž, že to, co se dělo a dosud děje např. kolem RVP a ŠVP by mohlo být pro nás všechny poučením i pro dnešek a zítřek.

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2015 v 18:36  

... To znemožňuje např. přestup žáka z jedné školy do druhé ...
Neznemožňuje, ale znesnadňuje.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
28. srpna 2015 v 19:05  

"HN: To je dost šokující, nepřekvapilo vás to?

Ani nebudu říkat, že jsem byla překvapená, protože jsem byla skutečně šokována. Domnívám se, že je potřeba nazývat věci pravými jmény bez ohledu na to, zda jsou populární nebo zda je chce někdo slyšet. A pokud jsme v takovéto situaci, tak bychom na to měli důrazně upozornit rodiče a děti."


Osobně se mi v té divočině zdá jako sympatické. Ministryně zjistila to, co ví většina učitelů už dlouho.

Feřtek - odborník, už taky zjistil, jak to konečně vypadá ve škole, tak je to na dobré cestě ne?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. srpna 2015 v 19:05  

"ŠVP jsou dodnes užvaněné a direktivně přecpané učivem víc než osnovy."

Ale jen proto, že si to sami učitelé tak napsali! RVP ZV neobsahuje žádné závazné učivo.

O těch procentech se mluví léta, ale nikdo nikdy mi neukázal, odkud to plyne.

PUR řekl(a)...
28. srpna 2015 v 19:43  

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
O těch procentech se mluví léta, ale nikdo nikdy mi neukázal, odkud to plyne.


Procenta (70% časové dotace základní učivo + 30% časové dotace na rozšiřující učivo, případně opakování a procvičkování dle uvážení učitele) mohu potvrdit. Zda to určoval nějaký metodický pokyn, vyhláška nebo něco podobného, si bohužel nepamatuji. Ale vybavuju si inspektorku (zkušená metodička), která u mých tématických plánů (matematika a chemie) tehdy chtěla vyznačit základní učivo a chtěla abych ji řekl, jak jsem využil těch 30%, kolik z toho je asi opakování a procvičování a kolik je rozšiřující učivo.

poste.restante řekl(a)...
28. srpna 2015 v 20:56  

"ŠVP jsou dodnes užvaněné a direktivně přecpané učivem víc než osnovy."
Ale jen proto, že si to sami učitelé tak napsali! RVP ZV neobsahuje žádné závazné učivo.

Ehm.
Myslíte, že je ti učitelé tak užvaněně a direktivně napsali z vlastní vůle?
Opravdu myslíte, že někdo dobrovolně plodil stostránkové dokumenty a nechal se opakovaně buzerovat za nedodržení číslování kapitol a používání zakázaných slov, jako je "znát", "vědět" nebo "umět", aby se následně nechal opakovaně buzerovat za to, že při výuce ŠVP nedodržuje?
Že učitelé touží po tom, aby při každé změně, která napadne někoho na ministerstvu, jako je třeba povinný druhý jazyk, nebo hodina tělocviku navíc, museli ty užvaněné dokumenty přepisovat?
Nebylo by lepší, kdyby učitelé místo sepisování a přepisování blábolů raději věnovali čas přípravě na výuku?

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. srpna 2015 v 21:30  

Těch třicet procent potvrzuji. Běžná praxe i v časech třeskutého centrálního plánování snad úplně všeho. Změna učiva projednána v předmětové komisi a nazdááááár, holenkové.
Kdyby na tom nějak záleželo, našel bych, co se tu tenkrát psalo o tomto kurikulárně reformním zázraku.
A kdyby se vzpomnělo, co že to vlastně obnáší pojem stavovská čest, tak se všichni rámcoví spasitelé a bědné učitelstvo buzerují inšpektóři probodnou ukazovátkem v tu chvíli.
A tak je to se vším. Klidně se vsadím, že do deseti let se veškeré dnešní inkluzivní třeštění prohlásí za mimořádně tmářský počin završující naprostý rozval čekého školství.

Unknown řekl(a)...
28. srpna 2015 v 22:01  

V době tvorby RVP jsem pracovala ve VÚP a vím, jak tyto dokumenty vznikaly a kdo se na nich podílel. Dost to připomínalo pohádku o pejskovi a kočičce, jak si pekli dort. Jen málo předmětů mělo definované základní učivo, bylo tam mnoho slámy a rozmanité ptákoviny, jako průřezová témata a klíčové kompetence, o kterých nikdo neměl jasnou představu, co s tím ty školy budou dělat.

Pane učiteli Pytliku, Vaši sázku přijímám a bude mi velkým potěšením ji prohrát. O co byste se vsadil?

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. srpna 2015 v 22:11  

Sázím se, s dovolením, zásadně jenom o peníze. Viděl bych to na nějakou zajímavou částku.
Dvacet korun? Řekněme... Ovšem až po zdanění samozřejmě.

Unknown řekl(a)...
28. srpna 2015 v 22:24  

Svoji prohru bych si cenila výše. Nevím, jestli v té době ještě budou koruny, takže pro každý případ nabízím eura, třeba 100 eur. Berete?

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. srpna 2015 v 22:39  

Protože je pro mne tato problematika naprosto zásadní, rovnou jsem navrhl svůj sázecí strop.

Unknown řekl(a)...
28. srpna 2015 v 23:23  

I tak to beru. Ve sázce je školní rok 2025/26. V té době už budu v důchodu, ale vsadila bych klidně i jeden svůj celý důchod.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. srpna 2015 v 7:46  

PUR "Ale vybavuju si inspektorku (zkušená metodička),"

Jo, to byly časy.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. srpna 2015 v 8:03  

Ano, číslování, tabulky s průřezovými tématy, různé chlívečky... (Jedna slavná škola - ilustrativní záběry z ní vidíte v TV nestále - tam má i Blooma), v tom má poste.restante zcela pravdu. A hlavně bylo plno nejasností (třeba s tím učivem, které je v RVP ZV, ale nikdy nebylo závazné), jak píše Cat.

Ale trvám na tom, že si učitelé sami přecpávali osnovy učivem. (Mnohdy šlo o jakési koláže Zelených osnov.)

Dnes je zase vše jinak, protože učíme pod hrozbou standardů, testování a přijímaček a už také ohlášeného utužování osnov. Stejně jako Pytlík bych se vsadil, že s návratem jednotných osnov budeme po pár letech si naříkat nad jejich direktivností a buzeračním potenciálem.Unknown řekl(a)...
29. srpna 2015 v 9:13  

Návrat učebních osnov bych nepodporovala, vzdělávací program zní mnohem líp, a nemusí být ani školní ani rámcový.

poste.restante řekl(a)...
29. srpna 2015 v 11:18  

Návrat osnov nepodporuje ani ministryně.
Hlavně jde totiž o to slovo "osnovy", které se stalo symbolem "svázanosti". Zatímco "program" to zní líp, jako televizní program, kde si můžu vybrat mezi sportem, nebo pohádkou.

Opak je pravdou.
Osnova při tkaní tvoří pevný základ, na kterém si tkadlec vytvoří téměř libovolný vzor.
A program je natolik striktně nalajnovaný, že to připomíná televizní program ze starého totalitního vtipu. - Na prvním programu je projev generálního tajemníka a na druhém policajt, který říká: "Přepni na první program!"

Vytvářeli jsme loni nové ŠVP. Obsah toho, co se musí učit a v jakých časových dotacích byl v RVP natolik striktní, že volit si šlo nějakých 10 %. Slovy 3 hodiny z cca třicetihodinového vyučovacího týdne - to je prostor na navýšení dotace předmětů, které chceme považovat za profilové. - Zlaté osnovy.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. srpna 2015 v 12:44  

"Obsah toho, co se musí učit a v jakých časových dotacích byl v RVP natolik striktní"

To ale určitě nemluvíte o RVP pro základní vzdělávání, že?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
29. srpna 2015 v 13:39  

Zahradník se poradil s kozlem, co na zahrádce vysadit. Časy se ale mění, a kozel neví nic o klimatických změnách a ani o tom, že se sem žene invaze španělských slimáků, kteří sežerou to, co má kozel rád, dřív než to vyroste.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
29. srpna 2015 v 13:41  

CatCatherine25 řekl(a)...
V době tvorby RVP jsem pracovala ve VÚP a vím, jak tyto dokumenty vznikaly a kdo se na nich podílel. Dost to připomínalo pohádku o pejskovi a kočičce, jak si pekli dort. Jen málo předmětů mělo definované základní učivo, bylo tam mnoho slámy a rozmanité ptákoviny, jako průřezová témata a klíčové kompetence, o kterých nikdo neměl jasnou představu, co s tím ty školy budou dělat.

Nějak jsme to tušil ;-). Budu vás citovat.

poste.restante řekl(a)...
29. srpna 2015 v 19:13  

To ale určitě nemluvíte o RVP pro základní vzdělávání, že?
Samozřejmě, že ne. Šlo o střední školu. Píšu sem už tak dlouho, že na to občas zapomenu upozornit.
Ale s bývalými kolegy ze ZŠ jsem v kontaktu. Nemyslím, že je tam situace výrazně odlišná.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
31. srpna 2015 v 16:53  

Možná by bylo fajn, kdybychom po 11 letch konečně měli Národní program vzdělávání. V něm by nejspíš bylo i jak tuhé či volné mají být RVP a hlavně, jakými zásadami se řídí jejich tvorba a jaké mají cíle. Takto je to opět od zdi ke zdi. Na lodi, která nemá kompas ani mapu, škubeme kormidlem.

Školský zákona §3, platí od 2004
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. srpna 2015 v 19:12  

Jenomže teď by se musel Národní program naroubovat na RVP(co by bylo výš?), nebo pak RVP zase na Národní program? Stejně nesmyslně máme cíle vzdělávání v Zákonu a v RVP.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.