Návod pro stát: Jak zveřejňovat informace o maturitách

úterý 23. června 2015 ·

Informace má Cermat zpracované, jejich anonymizace by trvala několik minut.


Po letech fungování státních maturit přetrvává výrazný nedostatek v poskytování informací o jejich výsledcích. Cermat, ministerstvem školství přímo řízená organizace, která státní maturity připravuje a vyhodnocuje, na svém webu zveřejňuje pouze agregované (souhrnné) informace, které neumožňují pokročilejší analýzu testů, ověření jejich náročnosti ani rozvoj v oblasti výuky. Stát přitom disponuje zpracovanými informacemi a jejich uvedení do stavu, v němž mohou být zveřejněny tak, aby nebylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, je technicky triviální a trvalo by jen několik minut.

V současnosti jsou na webu Cermat dostupné agregované výsledky maturitní zkoušky za roky 2013 a 2014. Agregované výsledky jsou přitom zveřejňovány s velkým časovým odstupem od hlavního (jarního) kola maturit, tedy až po kole podzimním. Rozdělení výsledků podle kol a jejich zveřejnění v návaznosti na jejich konání by nemělo nic bránit.

Dostupné výsledky by však mohly být mnohem přesnější. Mohly by obsahovat jednak informace o jednotlivých žácích z konkrétních škol, a to za každou maturitní zkoušku, kterou absolvují. Identitu žáků a škol je možné zaměnit za číselný nebo jiný kód, jehož klíč bude mít k dispozici pouze Cermat, aby nedocházelo ke zneužití osobních dat a také proto, aby nebylo možné sestavovat žebříčky škol dle úspěšnosti. Jejich výpověď je bez znalosti mnoha dalších podrobností o škole a jejích žácích silně zavádějící.

U každého žáka by zároveň mohla být zveřejněna informace o jeho odpovědích v jednotlivých úlohách každého testu, který absolvoval. Takové informace by bylo možné využít k přesnější analýze výsledků maturitních testů, k případnému odhalení problémových úloh, a to jak z hlediska jejich možné závadné konstrukce, tak z hlediska dalšího rozvoje výuky na školách. Každý rok se také diskutuje o tom, zda maturitní test z matematiky není náročnější než ostatní testy. Při hledání odpovědi by jistě pomohlo vědět, jak byli v testu Český jazyk úspěšní ti maturanti, kteří si vybrali jako druhý předmět matematiku, a jak v něm byli úspěšní ostatní, kteří si jako druhý předmět vybrali cizí jazyk. To se však z údajů na webu Cermatu zjistit nedá.

Stát v současnosti disponuje potřebnými daty a jejich anonymizace je technicky i časově nenáročná. Důvod, proč podrobnější informace nejsou zveřejňovány, není znám. Oldřich Botlík ze společnosti Kalibro připravil konkrétní návod opatřený příklady, podle kterého lze jednoduše transparentnost informací o maturitách podstatně zvýšit. Návod najdete ZDE.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: "Utajování informací o maturitních zkouškách dlouhodobě snižuje jejich důvěryhodnost a otevírá možnost jejich širokého zpochybňování, což se také velmi často děje. Paní ministryně Valachová by si mohla připsat velmi snadný, a přitom významný úspěch ve vedení resortu, kdyby tento problém odstranila. Stačí postupovat dle návodu, respekt ive dát k dispozici data, která už Cermat má."

19 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
23. června 2015 v 12:14  

Další v řadě rádců v předpokoji paní ministryně touží dávat rady, co by měla ministryně dělat, aby se jemu a jemu blízkým lépe podnikalo. Možná by pro začátek stačilo, kdyby uváděl v rámci svých hraběcích rad formálně správné označení názvu organizace, která společnou část maturit i navzdory takovým házečům klacků pod nohy, jakým je autor, vyvinula a ze zákona provozuje. Paní ministryně není čtenář bulváru, pro nějž je na místě používat novinářskou zkratku Cermat. Ostatně Kartous nic nového neobjevil, pouze zkopíroval Botlíkovou dlouho omílanou mantru.
Pokud komerční subjekty potřebují pomocí výzkumu nad daty ze společné části vyvozovat závěry, pak je třeba připomenout, že to budou závěry dílčí a tedy neužitečné, neboť shrnou pouze společnou státní část. Pokud chce autor přispět ozdravění školské atmosféry, lze tak učinit jednoduchým podáním na Ministerstvu vnitra, kde ukončí z vlastní vůle činnost školství zcela neprospěšné společnosti, jejímiž ústy promlouvá.

Tajný Učitel řekl(a)...
23. června 2015 v 13:50  

Proč tedy nechce Cermat ty anonymní údaje, ač "neužitečné" zveřejnit? Bojí se, že by vyšla najevo naprostá arbitrárnost a nekoncepčnost nastavení obtížnosti? Nebo by se zjistilo, že tvůrci testů se trefují do něčího specifického zadání cílové průměrné neúspěšnosti? Možná by se měla dobrovolně ukončit činnost jiná organizace, než ta Kartouzova.

Meky Messer řekl(a)...
23. června 2015 v 19:22  

Z celého srdce děkujeme zástupcům Scia, za cenné rady. Je to opravdu skvělý pokus, jak se bez námahy dostat k datům, z nichž lze dělat detailní položkové analýzy. Data se jim v dřívějších letech dařilo získat na základě žádosti podle zákona 106, což kvůli novele školského zákona již nyní není možné :-)...

Simona CARCY řekl(a)...
23. června 2015 v 19:50  

Zakon zrizuje za ucelem zjisteni vysledku stredniho vzdelavani samostatnou instituci, ktera ukoly ze zakona ulozene plni. Zakon nerika nic o hloubce naslednych dat a neurcuje nikomu, aby nad nimi provadet analyzy. Pokud chce soukromy subjekt analyzovat jevy ve strednim vzdelavani, muze se oprit o nepochybne rozsahle vlastni datove baze a pokud jich jaksi nema, musi, jak rikaji hoši z ANO, začít makat sam.

krtek řekl(a)...
24. června 2015 v 4:38  

A nestačilo by zaplatit brigádníkům, aby postávali před školami? Anebo oslovit školy, ať dají údaje anonymně sami? Dokážete si představit, že by byla požádána škola o přehled všech známek i pod slibem anonymity? Nějak tomuto pseudo-sporu nerozumím.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2015 v 8:09  

Cermat má zjišťovat výsledky vzdělávání. Spornými body se jeví způsob tohoto zjišťování tj. způsob zadání úloh ve smyslu nastavení jejich obtížnosti. Jejich tvůrci jsou lidé se subjektivními názory a hodnotami, kteří mají povinnost vytvořit objektivní testy. Vskutku nelehký úkol, vezmeme-li v potaz, že jejich příjemci, žáci, také nejsou stroje. Otázkou tedy je, zda obtížnost testových úloh byla konsistentní, nebo zda obtížnost úloh výrazně variovala, v kterémžto případě lze spekulovat, že objektivita testu nebyla nastavena až tak objektivně. Toto lze zjistit pouze na základě údajů o výsledcích jednotlivých testových úloh. Nezodpovězenou otázkou je, dle čího a jakého zadání se obtížnost nastavuje a jestli takovéto zadání existuje. Lze předpokládat, že pokud je ministr a průmysl přesvědčen, že máme příliš mnoho maturantů, bude nastavení obtížnosti SM toto reflektovat? Kdo jsou tito polobozi, kteří nastavují laťky na opičí dráze? Není pro učitelskou obec žádoucí vědět, dle kterých kritérií a čích zadání se vytváří testy? Zřejmě ne, protože učitelé jsou vesměs obětaví a nedocenění dříči, kteří tráví čas dřivou obětavostí a nedoceněností, namísto pídění se po pseudo-sporech ohledem subjektivní objektivity nastavení latěk, které jsou jejich žáci každým rokem nuceni přeskakovat.

Simona CARCY řekl(a)...
24. června 2015 v 13:04  

Drahý Tajný, celý Váš text obsahuje všechny předpoklady, které směřují k nějakému spiknutí s cílem někoho poškodit. Takový pohled na svět není špatný, jen to připomíná pohled vysloužilého vojáka, který vidí svět, jako jedno palebné postavení. Všichni se proti němu spikli a chtějí ho jen dobýt... Nedělala bych až tak tlustou dělící čáru mezi učiteli z denní praxe ze středních škol a odborníky CZVV (aka Cermat). Nebojte - tito specialisté se nerekrutují z výrobců automobilů, lodníků nebo policistů. Jsou to ti nejlepší pedagogové s ohromnou praxí a na rozdíl od vás i se schopností naslouchat a spolupracovat. Abyste to pochopil, něco jiného je dojít si do restaurace a dát si minutku nebo se stravovat ve fastfoodu známé značky. Zatímco u minutky, je důležité kuchařské umění, u fastfoodu je to kuchařské (učitelské) umění podmínkou nutnou nikoli však postačující. Podstatou plošnosti fastfoodu jsou logistické schopnosti a procesy, které u jednoho talíře s biftekem vůbec nepoznáte. Proto nepodsouvejte svá podezření a zlovolně vyfabulované domněnky lidem, které pejorativně nazýváte polobohy, ale současně ty učitele za vámi načrtnutou dělící čarou označujete za obětavé nedoceněné dříče. Takoví už v CZVV dávno pracují a nemusíte je proti jejich kolegům stavět. Vytváříte umělý protiklad, protože se vám to hodí. Tak chladnou sprchu a ono bude zase dobře!

krtek řekl(a)...
24. června 2015 v 13:10  

Aha. A občanská veřejnost si zaslouží získat přístup k návrhům, zda se zlomky lépe testují na čokoládě nebo na kruhu, zda úsek na číselné ose odpovídá sudému nebo lichému číslu, či zda výrazy obsahují výrazy 4-a^2 nebo a^2-9, přičemž druhý je výrazně těžší.
---
A teď vážněji - jak už psal Martin Krynický a jak vidím, i mezi jednotlivými lety a žáky jsou přístupy různé. Subjektivně mně přijde úroveň srovnatelná. Pan Botlík letošnímu zadání vytýkal "jen" z jeho pohledu nejednoznačnost úlohy 22.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2015 v 15:14  

Paní Carcy, neodpověděla jste, krom bušení v hruď, na jediný dotaz. Lze se tedy domnívat, že ona skupina "nejlepších pedagogů s ohromnou praxí a na rozdíl ode mne i se schopností naslouchat a spolupracovat", pracujících pro Cermat, nastavuje úlohy natolik objektivně, že se výsledky dílčích úloh pohybují v kdesi kýmsi specifikované oblasti té "pravé objektivity"? Mne by vážně zajímalo, kde se ona zelená zóna objektivity nachází, resp. kolik procent jsou přijatelné ztráty, plevy, propadlíci, nehodní atp... A kdo tu pravou objektivitu nastavuje? Co když bude ten příští ročník nadprůměrně studijně nadaný? Posune se pak obtížnost SM meziročně nahoru, protože ztráty byli neakceptovatelně malé? Co když pak bude ročník slabý?
Pravda, centrální maturita a fast food mají jedno společné. Při pravidelné konzumaci obojího se vám časem udělá zle od žaludku.

Simona CARCY řekl(a)...
24. června 2015 v 15:33  

Kuřecí křídlo jednou ročně vám neuškodí, za to je s podivem, když bijec za kvalitní učitele, jakým se prezentujete být, napíše v komentáři výše takovouto perlu: ...protože ztráty byli neakceptovatelně malé.... To se pak udělá zle hnedle.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2015 v 18:07  

Ok, chyboval jsem, omlouvám se. Ale co ty dotazy...:)) Můžete ještě vyzkoušet, krom obvinění z neschopnosti spolupracovat, naslouchat a konspiračního stihomamu, napadnout psaní pod rouškou anonymity, pak mé mentální zdraví, případně neschopnost porozumět textu či text interpretovat.
Tak a teď, když jsme se úspěšně proklestili diagnózami, prosím odpovězte věcně, jako informovaný zaměstnanec, na položené dotazy. Jinak to začne vypadat, že se odpovědím záměrně vyhýbáte.

krtek řekl(a)...
24. června 2015 v 18:14  

A, Tajný učiteli, Vy si myslíte, že tvůrci testů nastavují úlohy podle cílového požadavku na procento neuspěvších? Srovnávací písemné práce necháváme mnoho let stejné/podobné, bez ohledu na úspěšnost. Vy ne?

Tajný Učitel řekl(a)...
24. června 2015 v 19:11  

ad pan krtek. Nebo na procento úspěšných. Pouze by mne zajímalo, podle kým zadaných a kterých parametrů se nastavuje obtížnost didaktických testů. Pod obtížností rozumějte počet a "matoucí faktor" distraktorů a zadání, odbornost použité terminologie v zadání, čas potřebný k vypracování jednotlivých úloh vzhledem k jejich komplexitě atp. Jinými slovy, který ubermensch je natolik objektivní, že určuje objektivitu testů a zda ta objektivita funguje. Tvrdí se, že procento propadlíků zrcadlí to, že na maturitu prostě nemají. Toto procento se poměrně značně mění rok od roku. Rád bych tedy poznal arbitra, který dovede nastavit a obhájit tu pravou, objektivní obtížnost testu.

krtek řekl(a)...
25. června 2015 v 4:22  

Že mi to trvalo - Vy prostě jen chcete jména, na koho si plivnout, případně mu jít dát do čuni.
Ze svých zkušeností jsem došel k závěru, že kdo se připravil, písemnou práci zvládl, kdo ne, nezvládl. Vyčítám si jedinou věc: že jsem dva studenty k maturitě připustil, i když byl výsledek nejistý a později negativně jistý.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. června 2015 v 7:45  

Nechci na nikoho plivat. Pouze bych rád věděl zda je státní maturita objektivní a v čem ta objektivnost spočívá a jak se její objektivnost nastavuje. Všiml jste si? Ticho po pěšině, Že by informace tohoto druhu byly "classified"?

krtek řekl(a)...
25. června 2015 v 11:10  

Obsah maturity je dán katalogem. Obtížnost specifikovat nedovedu - pro většinu studentů jsou nepřijatelná iracionální čísla, pro skoro polovinu zlomky. Iracionální čísla se vesměs nevyskytují, zlomky ano. Výrazy středoškolské (dělení mnohočlenu mnohočlenem, vzorce na třetí) se v maturitě nevyskytují. Atd. Znovu říkám, úroveň mezi jednotlivými lety mi přijde srovnatelná.

poste.restante řekl(a)...
25. června 2015 v 13:17  

Jisto jest, že více otevřenosti při zveřejňování metodiky i výsledků maturitních zkoušek obecně, matematiky obzvláště, by celkové atmosféře kolem maturit a CERMATu jenom prospělo.
Opravdu nechápu, proč jsou některé postupy zahaleny tajemstvím.
(Na konspirační teorie o řízené "debilizaci" obyvatelstva a kvótách nešťastných žáčků, které je třeba nahnat do chřtánu montoven v průmyslu poněkud nevěřím.)

Ledaže by si někdo chtěl ponechat zadní vrátka pro strýčka Příhodu, aby mohl případný nonsens potichoučku upravit a zamést pod koberec.
Což je samozřejmě prachsprostá spekulace, která by ovšem nikdy nevznikla, kdyby byly všechny "metodické" informace předány veřejnosti na stříbrném podnose.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. června 2015 v 13:24  

A z CPZVV se line.....ticho.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. června 2015 v 14:31  

A z CPZVV se pořád ještě line...ticho...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.