František Halada: Ne bezbřehé inkluzi

pondělí 8. června 2015 ·

Již několik let s obavami sleduji, kam se ubírá - nebo spíše je manipulováno – naše školství. Překvapuje mne, s jakou neomylnou jistotou vyslovují představitelé různých iniciativ své soudy o tom, jak jsou běžné základní školy špatné.


Podle nich nedokážou s dětmi zajímavě pracovat, odmítají moderní metody, neumějí žáky motivovat, zato je nutí biflovat. Vše plošně, bez výzkumů a objektivních argumentů. Za výzkum přece nelze považovat vzorek žáků ze dvou nebo tří škol, navíc vybraný tendenčně a v určitých lokalitách. Za více než 35 let jsem si ve své pedagogické praxi v základních školách ověřil, že s hendikepovanými žáky lze úspěšně pracovat. Ovšem s žáky, kteří jsou rozumově schopni pochopit běžné učivo základních škol.

Dnešní realita

Nejsou výjimkou třídy s počtem 30 žáků, v jejichž kolektivu je například sedm žáků s poruchami učení, tři s ADHD, dva s diagnózou autismu, jeden žák mentálně postižený, jeden s poruchou sluchu a jeden nadprůměrně nadaný. Z celkového počtu je povoleno osm individuálních vzdělávacích plánů. Ve třídách sice obvykle pracuje asistent pedagoga, který se věnuje zejména dítěti s mentálním postižením nebo autistům, ale ten učiteli příliš nepomůže. Zbývajících 15 žáků se za 3 - 4 roky školní docházky dostane se svými vědomostmi na slabý průměr až podprůměr.

Představme si 5. ročník, výuku matematiky, zlomky. Krátké opakování, matematická rozcvička, názorný výklad s výpočtem, terminologie. Asistent vysvětluje znovu látku třem žákům s ADHD, kteří zrovna nedávali pozor, pak si vezme mentálně postiženého vedle do třídy, aby s ním probral jiné učivo z násobilky, protože žák nemůže zlomky v učivu podle přílohy LMP vůbec mít. Učitel se zatím snaží ostatním znovu na názorném příkladu vysvětlit sčítání zlomků. Nadaný žák má speciální příklady, s nimiž je již hotov, hlásí se a klade učiteli otázky ke složitějším výpočtům. Vzadu se hlásí další tři žáci, že tomu stále nerozumějí. Učitel však musí rychle k autistům, kteří ještě vůbec nezačali pracovat. Vrací se asistent s žákem s LMD a snaží se pomoci autistům. Mentálně postižený žák vykřikuje, dělá pošklebky. Třída se na nějaké zlomky už vůbec neorientuje.

Komu nahráváme?

Posláním základní školy je dát žákovi základy vědění a důležité kompetence. Těžko se ale jedno dítě v 5. třídě rozhodne, zda bude například v matematice chtít řešit diferenciální rovnice, protože chce studovat na Harvardu, zatímco další bude požadovat něco jiného, protože chce zakládat školy v Nepálu (citace z tisku). Pro většinovou populaci v základních školách to asi není reálné. Elitní soukromá škola si může děti velmi pečlivě vybírat. Nestává se, že v takto selektované škole jsou mentálně postižené děti nebo žáci s ADHD. Přesně tím odpovídá Ondřej Šteffl na otázku, proč si zakládá soukromou školu. Ne proto, že by základky dělaly věci špatně, ale proto, že je tam příliš velké procento postižených a průměrných. Ve třídách je vysoký počet žáků, státní škole může kdokoli cokoli nařídit. V soukromé škole s nemalou státní dotací a s vybranými dětmi lze přeci létat v oblacích.

Nově přijatá podpůrná opatření a úmysl zrušit přílohu RVP pro mentálně postižené žáky, tlaky na úplnou inkluzi (všichni v běžných školách se stejným ŠVP s různým stupněm opatření, různými klasifikačními řády, tlak proti standardní a těžké práci učitelů základních škol) to všechno jde proti zájmům většinové populace. Naprosto s tímto směřováním české pedagogiky a politickými či jinými tlaky iniciativ a skupin nesouhlasím.

Na vzrůstající procento různě postižených žáků si začínají stěžovat rodiče těch ostatních, kteří ztrácejí motivaci v takové třídě vůbec pracovat. Vznikají nové soukromé školy, kam odcházejí běžní žáci. Problémem tříd v ZŠ však nejsou tělesně, zrakově nebo sluchově hendikepované děti, ale žáci mentálně a psychicky postižení. Na naše speciální školství je vyvíjen neadekvátní tlak. Množí se zkreslující informace o tom, kdo do speciálních škol dochází, kdo odmítá hendikepované děti ve svých řadách, že učitelé si děti dopředu škatulkují apod. Většina těchto informací je postavena na mediální lži. Do speciální školy přece nemůže docházet žák bez vyšetření, bez doporučení odborného diagnostického pracoviště a bez souhlasu rodičů!

Kam jdeme?

Když je dítě v 1. třídě neúspěšné, protože do ní přijde z rodiny naprosto sociálně a rozumově nepřipravené natolik, že nemá šanci zpoždění proti ostatním dohnat, nastupují podpůrná opatření. Je tu PPP, doporučení IVP, popřípadě i asistenta. Dnes už ani ne doporučení do škol speciálních, kterého se poradny bojí jako čert kříže. Však to základky zvládnou. Sice jim přibude administrativa spojená s inkluzí, ale vždyť jde pouze o několik žáků ve třídě!

Nikdo se nepozastavuje nad tím, proč v minulosti speciální školství vznikalo a že adekvátně vzdělávalo. Neberou se v potaz úspěchy, zkušenosti a výsledky české pedagogiky např. prof. Matějčka a dalších. Podle tzv. moderního pohledu je vše překonáno, vše úspěšně ověřené je dnes vlastně špatně. Do odborných pedagogických záležitostí mluví jakási pseudověda, kterou účelově hlásají různí jednotlivci, kteří tradičním školstvím prošli, takže o něm vědí nejvíc. Hodnotí se srovnatelné s nesrovnatelným. Přihlíží se bohužel jen na parazitující iniciativy, které dokázaly současné školství téměř úplně ochromit.

V důsledku tohoto trendu se prudce snižuje úroveň běžných ZŠ. Následkem toho pak i úroveň středoškoláků a vysokoškoláků.

Zkusme si položit následující otázky: Kdo bude v ZŠ za této situace vynikajícím žákem? Nejspíš nikdo, protože schopné děti se uchýlí do soukromé školy nebo do domácího vzdělávání. Dnešní základky tak skončí jako nové zvláštní školy. Kdo bude jednou živit tuto společnost? Kdo za současná rozhodnutí a rozklížení českého školství ponese zodpovědnost a kdo jej vrátí na snesitelnou úroveň?

V žádném případě nebrojím proti soukromým školám. Jsem pouze proti tomu, aby nejrůznější iniciativy, hnutí a chytráci likvidovali systém českého základního školství. Aby ve škole neplatila skoro žádná pravidla, aby děti neměly žádné mantinely, aby si mohly dělat, co chtějí. Již dnes se to projevuje v přístupu k povinnostem (viz nízká efektivita výstupů u maturit). Žáci nemají žádné povinnosti. Za špatný výsledek mohou učitelé, kteří je dostatečně nepřipravili. Ale co až nastoupí do zaměstnání? Také nebudou dodržovat pravidla?

Jsem přesvědčen, že většina pedagogů a skutečných odborníků ve vzdělávání vnímá rizika probíhajících změn. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a základní školství bude nadále neoddělitelným a pro společnost důležitým prvkem počátečního vzdělávání mladého člověka.

František Halada, ředitel ZŠ Chotěšov

(Obsah článku byl podpořen na jednání 43.valné hromady AŘZŠ. Psáno pro Učitelské noviny, otištěno v č. 22/2015)

18 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
8. června 2015 v 5:58  

Tohle mohu jen podepsat! V jistem smyslu je tolik protezovana inkluze obdobou tolik protezovane multikulturnosti. Kam vede Evropu multikulti koncept, to je zrejme jiz dnes. A peklo je jen slusny vyraz. Dle meho soudu lze totez bez obav konstatovat o bezbrehe inkluzi.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
8. června 2015 v 9:27  

Pane kolego, popsal jste to výstižně. Dodávám, že nejen intelektuální, ale zejména sociální a ekonomická elita uteče (už se to dávno děje) do soukromých škol a osmiletých gymnázií a z běžných základních škol se stanou jakási úložiště pro chudé a zdravotně postižené. Celá koncepce aktivistické inkluze k tomu směřuje.

Unknown řekl(a)...
8. června 2015 v 12:29  

Vážený pane kolego, nelze jinak, než s Vámi souhlasit. O to víc mne mrzí, že se pan premiér při výběru nového ministra po panu Chládkovi zachoval standardně nelogicky (vlastně politikářsky, ne politicky) a upřednostnil pracovnici Úřadu vlády pro lidská práva, který již stabilně nepravdivě a tendenčně v zájmu některých vlivných neziskovek informuje o diskriminaci v našem základním školství. Fakt, že JUDr. Valachová je patrně dobrý úředník, ale s koncepčním pohledem na školství nemá nic společného (pokud nemyslíme totálně inkluzivní přístup) jen sotva člověka, který dané problematice trochu rozumí, může uklidnit. Mohu jen tušit, proč se pan premiér nepřiklonil k prof. Štechovi, jenž naopak velice dobře zná nejen prostředí vysokých škol, ale i problematiku základního a středního školství včetně pedagogicko-psychologického poradenství.
Teď má bezbřehá inkluze v zájmu zisku peněz z EU pro některé neziskovky a jejich pouhého utrácení bez potřebného zhodnocení zelenou, stejně jako převod školských výchovných zařízení pod MPSV, což je rovněž dlouholetá snaha těchto pachatelů dobra.
Jiří Pilař

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. června 2015 v 12:40  

Toto období vejde do dějin moderního vzdělávání jako epocha ikluzivního zatamnění mysli, jako čas pedagogického diletantismu a šarlatánství, jako doba nadvlády skličujícího experimentování s dětmi.
Budoucí ministři školství se za ni budou lidu této země omlouvat.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
8. června 2015 v 12:41  

Teď by bylo skvělé, kdyby se tento článek dostal k dobré úřednici.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
8. června 2015 v 13:45  

To se nestane, pane Sotoláři. Jak jsem jinde popsal zděšení z hranatého-kulatého stolu o inkluzi, z něhož záznam (necelý) jsem zhlédl, je taktéž jasné, že hlavy pomazané nikoho NEVNÍMAJÍ, čehož je video důkazem. Většina učitelů (říkali, že 80 %) je dle nich asi úplně blbá, protože se brání inkluzi. Oni žijí ve svém světě.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. června 2015 v 14:33  

Kdyby ten článek napsal třeba truhlář nebo ekonom, tak by tomu možná ti nahoře věřili.Jenže on to napsal učitel,a to je ta odporná zájmová skupina a lobiista (jak píše pan Kartous na Eduinu) a tihle lidé jsou podezřelí a nesmí se brát vážně. To třeba Člověk v tísni a třeba jihočeské matky, ty bychom měli všichni poslouchat. Vždyť oni to myslí tak DOBŘE!!!

Gustav řekl(a)...
8. června 2015 v 15:53  

Ano, paní kolegyně Karvaiová, ti, o nichž píšete. to vskutku myslí dobře, vlastně chtějí jen naše dobro. A také si je dříve či později vezmou...

Unknown řekl(a)...
8. června 2015 v 17:33  

Další vývoj událostí v resortu školství očekávám bez velkého optimismu, ale na druhé straně doufám, že nová paní ministryně dosud nebyla dostatečně intoxikována totální inkluzí a zachovala si zdravý rozum...

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. června 2015 v 18:12  

Ještě k těm neziskovkám - neberu jim jejich zaměření Např. Člověk v tísni by měl pomáhat lidem v tísni. Místo, aby se š´tourali ve školství a lobovali docela silně za inkluzivisty, měli by se více snažit právě v oblasti tísně. Když se podíváte, kolik lidí tu je ohroženo nesmyslnými exekucemi, kolik lidí přijde o majetek díky podvodníkům a nikdo jim nepomůže.Kolik starých lidí sedí doma a trpí hlady, protože je nikdo neobslouží.....Mám pokračovat? Kdyby tyto organizace opravdu pomáhaly těmto potřebným, nemohly by mít ani vteřinu času na něco jiného.

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. června 2015 v 18:15  

Jinak doporučuji si najít nástěnku Učitelských novin a přečíst si žalobu na Amnesty International ohledně tzv. výzkumu v oblasti romské problematiky )jde asi o 2 - 3 podtitulek zhora.http://www.ucitelskenoviny.cz/?nastenka


Martin Odehnal versus Amnesty International
Český úředník se ohradil proti paušalizujícímu tvrzení o diskriminaci romských žáků, se kterým přišla mezinárodní nezisková organizace. Podrobněji o kauze v UN č. 21/2015.

Přiložené dokumenty:

Podnět k prošetření ve formátu PDF (4 MB)

Příloha č. 1 - Amnesty vzkaz české vládě ve formátu PDF (407 KB)

Příloha č. 2 - ČT 24 ve formátu PDF (158 KB)

Příloha č. 3 - Výzkumná zpráva AI ve formátu PDF (2,2 MB)

Příloha č. 4 - Amnesty International-The High Cost of Human Rights Activism And Charity ve formátu PDF (194 KB)

Příloha č. 5 - Rozsudek ESLP - D. H. a ostatní proti České republice ve formátu PDF (631 KB)

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. června 2015 v 18:17  

Dále doporučuji přečíst toto:
http://stanislavstech.cz/?p=187

Jirka řekl(a)...
8. června 2015 v 21:53  

Špatná zpráva pro CatCatherine25!
Nová paní ministryně není nepopsaný list. Stačí se podívat na prvních 25 minut a Váš optimismus je ta tam.
https://youtu.be/PJ-NVKmpfnI?list=PLmSt_ou-H_LLUAgVoMm1YvCcGd0IpTjmm

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
8. června 2015 v 22:45  

Tak jsem si to poslechl. Jednou věrou... Poblázněná Inkluzionistka, která nikdy nepracovala s žádným postiženým dítětem, nemajíce k tomu ani žádného vzdělání, se nám hrne na ministerstvo školstvím aby tam řešila problém problémů . údajnou segregaci dětí. Kolik měsíců ji dáváte???

Unknown řekl(a)...
8. června 2015 v 22:59  

Vážený pane kolego,
výborně napsáno. Nemám co dodat. Snad jen to, že z inkluze nejsou nadšeni ani všichni integrovaní žáci, resp. jejich rodiče, o čemž svědčí fakt že naše speciální škola (resp. škola speciálně zřízená pro žáky se zdravotním postižením na Jižním městě v Praze) je prakticky zcela naplněna a s lítostí a výčitkami svědomí musím z kapacitních důvodů odmítat indikované žáky z běžných ZŠ s tím, že jim nejsem ani schopen, vzhledem k naplněným kapacitám ostatních speciálních škol, poradit kam se obrátit a jak pro ně subjektivně neúnosnou situaci řešit.
A v této situaci paradoxně nevíme, zda nás nechají "lidskoprávní aktivisté" a politici dále pracovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. června 2015 v 0:09  

Tedy nedovedu si dost dobře představit aspoň trošku normálně myslícího rodiče, který přesměruje svoje dítě z prostředí, kde mu je poskytovám prakticky nadstandardní servis, do prostředí, kde převládá spíše mírně řečeno blbinec. A to jen kvůli jakýmsi obtížně uchopitelným rovným podmínkám, který jsou dítěti stejně téměř k ničemu.
Skoro bych řekl, že takových rodičů mnoho není. Proto také taková masivní mediální kampaň a bez ohledné intervence zvenčí. Útoky na samu podstatu našeho speciální školství, které by nám měl závidět celý civilizovaný svět, kdyby tu ovšem nějaký civilizovaný svět byl. Namísto toho prapodivného společenství pomatenců, kteří každou chvíli vyplodí kdejakou pitomost, vydávajíce ji za konečné řešení všech problémů naší civilizace.
Kdyby o školy s cílenou péčí o děti, které ji potřebují, nebyl zájem, zanikly by samy sebou.
To dá rozum, přeceee.

Unknown řekl(a)...
9. června 2015 v 9:52  

Můj velmu křehký optimismus už téměř vyprchal.
Taky jsem pochopila, že se vynikající i v zahraničí uznávaný odborník na psychologii a školství, vysokoškolský učitel a navíc rozumný a zodpovědný člověk, nemohl stát ministrem.
Jenom nevím, komu se podařilo přesvědčit předsedu vlády a posléze i prezidenta, aby do této funkce jmenovali paní, která se školstvím nemá společného vlastně nic a bude jenom loutkou v rukou hrstky nikým nevolených a neuznávaných pseudoodborníků.

Unknown řekl(a)...
9. června 2015 v 10:16  

Pane Pytlíku,
všichni rodiče mentálně postižených dětí by si přáli, aby jejich děti byly normální a mohly žít stejně, jako jejich ostatní vrstevníci.
Když se jim vtlouká do hlavy, že by jejich děti mohly chodit do běžných škol, že zařazením do speciálních škol budou diskriminovány, nic se tam nenaučí,nebudou se moci dále vzdělávat, nebudou umět komunikovat s ostatními lidmi a společnost je nepřijme,naivní rodič často podlehne. Zvláště, když se mu zdůrazní, že jeho dítě má PRÁVO na kvalitní vzdělávání v běžných školách, které mu chtějí upírat, tím, že je zařadí mezi postižené....
Ale v poslední době se množí případy, kdy rodiče mají zájem o speciální vzdělávání svých dětí a poradenská pracoviště jim v tom brání, protože jsou k tomu vedena.
Ten fungující systém se promyšleně likviduje ze všech stran a je obdivuhodné, že stále ještě odolává.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.