Dnešní škola se nehodí pro dnešní děti – může vzniknout kritické množství rodičů prosazujících změnu?

úterý 21. dubna 2015 ·

Evropská federace pro řízení a řešení konfliktů ve vzdělávání a péči (EFeCT) zorganizovala nedávno v Budapešti sedmý ročník mezinárodního setkání na téma Zlobivé dítě. Měla jsem příležitost zúčastnit se této akce a zapojit její účastníky do otevřené diskuse na téma: Jak změnit naše představy a systém, abychom dokázali, že „zlobivé děti“ jsou ve skutečnosti „hodné děti“? V živé diskusi zaznělo pár dobrých myšlenek.


Většina účastníků debaty byli profesionálové zabývající se dětmi, které podle používané nálepky mají takzvané SVP (specifické vzdělávací potřeby). V rámci diskusní skupiny jsme se shodli, že na současné situaci je zajímavé, že zatímco ještě před pár lety byly SVP zjištěny jen u malé části dětí, dnes jde o kritické množství dosahující přinejmenším s dvaceti procent dětí, které do tradiční školy jaksi „nezapadnou.“

Existuje řada konkrétních důkazů, že dnešní děti a škola (jakožto instituce z minulého století) nejsou plně kompatibilní, což si tvůrci vzdělávacích politik ne vždy uvědomují. Jeden z námětů, které padly během diskuse, navrhoval náležitě zviditelňovat tyto důkazy nikoliv jen samy o sobě, nýbrž z hlediska jejich finančních dopadů, což je jazyk, kterému politici zpravidla rozumějí. Dále jsme se shodli, že bude důležité změnit způsoby profesní přípravy učitelů, ačkoliv jsme se úplně nedohodli, jestli už samotná tato příprava dokáže změnit způsob vyučování, anebo jestli si dobré inovativní metody postupně najdou cestu do vzdělávání učitelů poté, co se „v malém“ osvědčí v praxi. Všichni jsme ale souhlasili s tím, jak moc je potřebná pozitivní zpětná vazba (veřejná i profesionální) pro ty, kdo vyučují dobře.

Debatovali jsme i o tom, jak nadšení profesionálové i sami rodiče upozorňují veřejnost na problém dětí, které „nezapadají“ do současné školy. Snad denně narážíme na typické chování rodičů, kteří jsou ochotni akceptovat i takové školy, kde jejich dítě jen marní čas nebo jsou pro ně dokonce vysloveně nevhodné - sami si sice pamatují školu jako nudnou a zbytečnou, ale když to přežili oni, musí to přeci vydržet i jejich děti! Snažili jsme se vymyslet, jak by se dalo rodičům vysvětlit, že to tak vůbec nemusí být a že i škola dnes může být zábavná a užitečná. Účastníci dospěli k závěru, že by mohlo prospět používání jednoduchého jazyka a argumentace zaměřené spíše na city rodičů než na logiku. Dobré zkušenosti by se mohly šířit neformálně, prostřednictvím „tamtamů,“ a to nejenom v místě dané školy, ale i šířeji, což by třeba mohlo přispět k podstatnému rozšíření metod, které fungují. Vzhledem k tomu, že se dnes většina rodičů považuje za zákazníky v tradičním slova smyslu, padl i návrh vybudovat silnou moderní školu a prostě ji rodičům „prodat.“

Evropská federace pro řízení a řešení konfliktu ve vzdělávání a péči (EFeCT), která debatu organizovala, vznikla v listopadu 2007 a sídlí v belgickém Gentu. Tvoří ji síť organizací a jednotlivců, přesvědčených o přínosu zaměření na silné stránky v práci s mládeží. Členové EFeCT se zejména zajímají o poradenství, vycházející z modelu Life Space Crisis Intervention (více v angličtině zde). EFeCT má v současnosti členy v osmi evropských zemích: v Nizozemsku, Německu, Skotsku, Norsku, Portugalsku, Belgii, Rumunsku a Maďarsku. Hlavním cílem EFeCT je shromažďovat informace a vědecké poznatky o metodách řízení konfliktu a kriticky o nich diskutovat. Cílová skupina, na kterou jsou tyto aktivity zaměřeny, zahrnuje děti a mladistvé s rušivým chováním. Členové prosazují vůči problémové a problémům čelící mládeži přístupy, založené na silných stránkách a intervence, které jim umožní stát se spokojenými a produktivními občany. Každoročně se skupina EFeCT schází v různých zemích a řeší relevantní otázky, týkající se této problematiky.

(Článek z blogu European Parents, 21. 3.)

17 komentářů:

Unknown řekl(a)...
21. dubna 2015 v 7:34  

Nedávno jsme pro klienta připravovali text o zavádění digitálních technologií do výuky. Narazili jsme při tom na zajímavou úvahu, podle které se blíží doba, kdy se dobří a zvídaví žáci naštvou na nudnou výuku ve své škole, domluví se jich několik desítek, že nepřijdou do školy, na FB racionálně vyargumentují svůj odpor a při následném disciplinárním řešení se za ně jejich rodiče postaví.

krtek řekl(a)...
21. dubna 2015 v 8:08  

I Vy filuto. Několik desítek dobrých a zvídavých žáků. A domluví se. Racionálně vyargumentují. Tak ještě tu o Budulínkovi, tu mám nejradši;-)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. dubna 2015 v 9:04  

To myslel ironicky.

Josef Krátký řekl(a)...
21. dubna 2015 v 9:08  

"Účastníci dospěli k závěru, že by mohlo prospět používání jednoduchého jazyka a argumentace zaměřené spíše na city rodičů než na logiku." - třeba takhle? "To je fakt suprová škola, kde jedou bomby! Do mrtva. Banik, pyčo!"

Jan Hučín řekl(a)...
21. dubna 2015 v 13:21  

Existuje řada konkrétních důkazů, že dnešní děti a škola (jakožto instituce z minulého století) nejsou plně kompatibilní...

Já bych spíš řekl, že se školou nejsou kompatibilní dnešní rodiče jako generace tíhnoucí k individualismu a mravnímu relativismu. A pokud roste podíl dětí se SVP ve společnosti, může to mít jako příčinu -- kromě dalších důvodů -- narušené rodiny a tím narušenou výchovu dětí.

Dále bych si dovolil podotknout, že věci z minulého století (ba dokonce starší) nemusejí být nutně špatné. Například americká ústava, myšlenky osvícenství, Desatero nebo zásada in dubio pro reo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. dubna 2015 v 23:49  

naštvou na nudnou výuku ve své škole, domluví se jich několik desítek, že nepřijdou do školy

Ale to vůbec není marná představa, že by do školy přišli jenom ti, kteří se chtějí naučit to, co je v švp. Myslím, že nejvýše v pěti by se nám pracovalo velice dobře a v pohocě.
Nakonec, na střední škole to přece není naprosto žádný problém. Prostě studium ukončí, nebo se do školy vůbec nepřihlásí.

Unknown řekl(a)...
22. dubna 2015 v 14:26  

Pokud dojde k bojkotu nějaké konkrétní školy a na vyučování přijde 5 dětí, pak tato škola ve své podobě zanikne. Bojkot nyní vedou slabí žáci (někteří). Můj příspěvek byl o vizi, že bojkot povedou překvapivě i dobří žáci, ne kvůli obsahu, ale kvůli metodám výuky. Bojkot by mohl být v některých případech úspěšný, protože ho povedou vlivné děti. Zánik školy si asi nepředstavujme jako zavřenou budovu a výmaz z rejstříku. Bude mít spíše podobu výměny vedení a personálu. Mám dojem, že tu skutečně jde o kritické množství a že nás generace dětí narozených po 2000 překvapí. Nemyslím, že dojde k nějakému zhroucení školství, ale ztráta trpělivosti ze strany dětí a rodičů bude pro některé školy znamenat restart.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
22. dubna 2015 v 15:36  

Pane Veleto, Vy jste tak krásně a roztomile naivní, to už jsem dlouho neviděl :-).

Unknown řekl(a)...
22. dubna 2015 v 20:37  

Jestli se ta generace dětí narozených po roce 2000 rozhodne "být samy sebou", jak jsou k tomu rodiči i školou vedeni, tak nás potěš koště.
Ale možná, že nás překvapí a vymyslí nám nové metody výuky, jimiž se dopracují k úrovni poznání jak se teď říká " podle svého gusta" .

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. dubna 2015 v 21:59  

Tedy nerad bych získal pověst týpka, který do všeho jen pere, ale jak to tak sleduji, tak pokud se začíná nových metod dožadovat i žactvo, pak to může znamenat snad jedině kamuflovanou institucionalizaci šmrdlavého lelkování.
Pokud byste, pane Veleto, měl tu příležitost, poptejte se, prosím, těch dobrých a zvídavých žáků, jakou mají v tomto smyslu představu. Doopravdy by mne to zajímalo. Ve svém okolí jsem žádné podobné pnutí nezaznamenal.

krtek řekl(a)...
23. dubna 2015 v 4:22  

Třeba taková Khanova škola není nic jiného než dobrý výklad s barevnými křídami. - To dělám.
Hejného metoda není nic jiného než problémové vyučování. nevyhovuje všem, ale pro inspiraci a některé žáky je to dobré. - To dělám.
A stejně jsou mnozí žáci nespokojeni, je to pro ně nuda. Jenom to - z mého pohledu - nejsou dobří a zvídaví. Ale třeba nám pan Veleta pořád něco tají ;-)

Unknown řekl(a)...
23. dubna 2015 v 19:34  

Přeji dobrý den. Takovéto internetové diskuse jsou vidím dobré, tříbí se nám názory. Účastním se webové diskuse poprvé a je to fajn. K té věci: Mohu se mýlit. Jen mne trošku mrzí ironizující komentáře bez snahy argumentovat. Přemýšlím o těch bojkotech... Asi jich vůči celým školám nebude moc. Ale bojkoty špatných učitelů nás určitě čekají. Nehovořím o současnosti, ale o budoucnosti odhaduji příštích 2 - 5 let. Děti jsou dnes myslím mnohem vlivnější, než jejich učitelé, ale zdá se, že toho nezneužívají, že mají s naší posttotalitní mentalitou ještě zatím určitou trpělivost. Doufejme, že ty změny budou mít dobrý průběh. Já mám doma dva teenagery, někdy jsou zralí na vyhubování, ale celkově do jejich generace vkládám velké naděje. Znám i jejich spolužáky a jsou fajn. Dnešní generace dětí není bezvadná, ale myslím, že se s úspěchem vypořádá s nezdobami, kterými jsme my dospělí poškodili svět.

Unknown řekl(a)...
23. dubna 2015 v 19:34  

Přeji dobrý den. Takovéto internetové diskuse jsou vidím dobré, tříbí se nám názory. Účastním se webové diskuse poprvé a je to fajn. K té věci: Mohu se mýlit. Jen mne trošku mrzí ironizující komentáře bez snahy argumentovat. Přemýšlím o těch bojkotech... Asi jich vůči celým školám nebude moc. Ale bojkoty špatných učitelů nás určitě čekají. Nehovořím o současnosti, ale o budoucnosti odhaduji příštích 2 - 5 let. Děti jsou dnes myslím mnohem vlivnější, než jejich učitelé, ale zdá se, že toho nezneužívají, že mají s naší posttotalitní mentalitou ještě zatím určitou trpělivost. Doufejme, že ty změny budou mít dobrý průběh. Já mám doma dva teenagery, někdy jsou zralí na vyhubování, ale celkově do jejich generace vkládám velké naděje. Znám i jejich spolužáky a jsou fajn. Dnešní generace dětí není bezvadná, ale myslím, že se s úspěchem vypořádá s nezdobami, kterými jsme my dospělí poškodili svět.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. dubna 2015 v 21:20  

"Jen mne trošku mrzí ironizující komentáře bez snahy argumentovat."

Dobrý den i Vám. Pravděpodobně to sedí na můj komentář. Zdáte se být upřímný. Chápu, že to takový komentář asi nevypadá hezky a dal by se vnímat i jako neslušný vůči Vám.

Jenže když učíte 20 let, vidíte ty děti, o kterých Vy píšete a pohybujete se v prostředí "v živém přenosu", připadáte si jako mazák, který zaučuje nováčka nabitého teoriemi, ale nemá o skutečnosti ani páru. Pak třeba já napíšu to, co jsem napsal.

Rozebrat to "dopodrobna" je mimo možnosti této diskuse.

Jirka řekl(a)...
23. dubna 2015 v 23:09  

Ale bojkoty špatných učitelů nás určitě čekají.

Také jsem byl v mladém věku odbojný, ale to k mládí patří odjakživa. Spíše bych se zaměřil na to, podle jakých parametrů vybírají dnešní mladí špatné učitele. I když jsem rané mládí prožil v totalitě, už tehdy jsme s kamarády diskutovali a snili o tom, že některé kvality lidství jsou věčné a nemění se s dobou. Mohl byste, pane Veleto vysvětlit se znalostí věci, jak se mám dnes za katedrou chovat, abych měl alespoň v příštích dvaceti letech jistotu, že mne má totalitně-posttotalitní mentalita nebude diskvalifikovat? Stejně jako vy vkládám do svých ratolestí velké naděje, a proto jim připomínám ty dle mne neměnitelné hodnoty. Znám i mnoho jejich vrstevníků, u kterých mám pocit, že jejich rodiče činí totéž. Jen se bojím, že je nás stále méně. Každý si představujeme restart jinak. Já vidím barbarský útok, který převálcuje naši civilizaci, která se stala slabou, protože opustila své kořeny.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. dubna 2015 v 23:25  

Jen mne trošku mrzí ironizující komentáře bez snahy argumentovat.

Vnímám to tak, že ironie a nadsázka není, pane Veleto, zcela totéž co sarkasmus a arogance.
Ani nevím přesně, k čemu by se tu argumentace hodila. Copak se tu odehrává nějaká analýza stavu s hledáním optimálního řešešení?
Ale přesto. Už je nám blíže známo, jak by si případní školní odpírači představovali přijatelné metody? Poptal jste se třeba doma?
Já s tím mám trošku problém. Nebo vlastně naopak, nemám. Co si pamatuji, tak samo poznání bylo pro mne vždy natolik zábavné, že mně veškeré humory nových metod byly spíše na obtíž. V tomto směru jsem až suchopárný.
Chci-li se dozvědět něco zajímavého o číselné kongruenci modulo n, nebo něco o stavbě funkčního komína, pak vskutku nepotřebuji, aby školitel sršel vtipem.

krtek řekl(a)...
24. dubna 2015 v 7:41  

Tedy, pane Veleto, Vy mne nepřestáváte udivovat - "účastním se internetové diskuse poprvé", "děti jsou, myslím, mnohem vlivnější", ...
Když slyším své žáky, mají pocit, že se o ně a jejich názory nikdo nezajímá, že nic změnit nemohou. Školu (a maturitní studium) berou ve své většině jako nutné zlo. Jsou ale i jedinci, kteří dokáží formulovat nejen názor, ale i petici proti konkrétním chybám konkrétních vyučujících, které naše vedení posoudilo - někdy jim dalo za pravdu, někdy ne. Ale to je deset lidí na škole, 2 %.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.