Projednávání návrhu poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - prvé čtení 23. ledna 2015

pondělí 26. ledna 2015 ·


Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 366/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený paní předsedající, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl poslanecký návrh novely zákona, který je v systému veden jako sněmovní tisk č. 366.

Loňského roku přijal Parlament ČR zákon o poskytování péče v dětské skupině. Cílem tohoto zákona bylo rozšíření možnosti péče o děti v předškolním věku a také daňová podpora jak provozovatelům zařízení poskytujícím takovou péči, tak rodičům umísťujících v těchto zařízeních své děti. Kýženým efektem měla být podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života a jejich dřívější návrat na trh práce. Při přípravě zákona však nebyla vzata v potaz zařízení a služby před přijetím zákona již dlouhou dobu dobře fungující, které však nemohou ze své podstaty nebo z finančních či jiných důvodů kritéria tohoto zákona naplnit. Jedná se například o lesní mateřské školky, nízkoprahová zařízení, dětské kluby a další zařízení.


Vzhledem k tomu, že dopady na takové již existující zařízení a služby nebylo možno zohlednit již v průběhu samotného legislativního procesu, respektive byla ta snaha, ale nedošlo k tomu, je vhodné tyto dopady zohlednit novelou zákona. Pokud by nebyla přijata novela tohoto zákona, musela by tato zařízení ukončit svoji činnost, což by mělo výrazně negativní účinky jak v rovině morální, tak v rovině ekonomické.

Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že - a to je ten klíčový moment - evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona tak budou muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze tito poskytovatelé zároveň budou moci čerpat z daňových úlev, které vyplývají ze zákona o dani z příjmu. Zůstává tedy zachována motivace pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli, vysokými školami a dalšími subjekty, což je vlastně hlavní účel tady tohoto zákona o dětské skupině. Zůstane zároveň také zachováno existující široké spektrum zařízení pečujících o předškolní děti, která již úspěšně řadu let fungují a mají pozitivní dopad na zaměstnanost a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by z důvodu péče o dítě bylo vyloučeno.

Ty nejdůležitější body, kterými se zabývá novela tohoto zákona, lze shrnout do čtyř bodů. Je to na prvním místě, a to je meritum celé novely, volitelná registrace poskytovatele, dále je tam upřesnění uživatele benefitů, terminologická úprava a vypouští se přechodná roční lhůta pro registraci.

Na závěr bych chtěl dodat, že předložená novela je naplněním slibu, který dali předsedové koaličních klubů, a byla diskutována se zástupci všech poslaneckých klubů vyjma klubu KSČM, který byl přizván, ale neakceptoval to přizvání, respektive má odlišný, zcela odlišný názor na tuto záležitost. Byla také diskutována se zástupci těch předškolních alternativ, kterých se nejvíce dotýká, především s představiteli České rady dětí a mládeže, s Asociací lesních mateřských škol, s Člověkem v tísni a dalšími. Chtěl bych vás požádat o podporu této novely. Děkuji.


Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Tak já děkuji, paní předsedající, za slovo. Musím říci, že pan kolega byl vyčerpávající ve svém úvodním slově k této novele, a já mohu jenom dodat, že na uvedené skutečnosti, na které vás tady upozornil pan poslanec Mihola, také upozorňuje i vláda ve svém stanovisku, která vyslovila k této novele souhlas S navrženým věcným řešením, ale za předpokladu legislativního dopracování ve smyslu popsaných doporučení, která ve svém stanovisku napsala. Takže já vám děkuji za vyslechnutí mé zpravodajské zprávy.

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Váhalové. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vládo, vážené kolegyně, kolegové, krásné odpoledne, páteční odpoledne.

Jak víte, zákon o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, který nabyl účinnosti koncem listopadu minulého roku, zakotvil roční přechodné období. Dovolte mi připomenout, že toto přechodné období bylo do zákona vloženo poslaneckým návrhem, jehož cílem bylo za prvé poskytnout budoucím poskytovatelům služby jeden rok na to, aby se mohli přizpůsobit požadavkům zákona v případě, že poskytují nebo se rozhodnou poskytnout službu dětské skupiny, za druhé využít toto období k takové revizi stavebně technických podmínek pro mateřské školy, aby bylo lesním mateřským klubům umožněno zapsat se do školského rejstříku a stát se skutečnými mateřskými školami, tedy nejen podle označení, které již nyní poněkud zavádějícím způsobem předčasně používají, ačkoliv svou povahou odpovídají spíše mateřským centrům a klubům, které kladou důraz na pobyt dětí v přírodě.

Pokud je mi známo, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy veřejně deklarovalo svou připravenost a ochotu začlenit lesní mateřské kluby do systému předškolního vzdělávání za předpokladu, že lesní kluby vyhoví požadavkům školských předpisů na zajištění kvalitního předškolního vzdělávání, což znamená zejména, že za prvé splní podmínky vyžadované pro rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, za druhé budou svou činnost zajišťovat prostřednictvím personálu se skutečně příslušným pedagogickým vzděláním. Na Ministerstvu školství již příslušná jednání se zástupci Asociace lesních mateřských škol probíhají stejně jako na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které rovněž prostřednictvím své ministryně vyjádřilo podporu tomuto kroku. Ve věci přizpůsobení stavebně hygienických podmínek pro lesní kluby v příslušné vyhlášce tak, aby se mohly stát mateřskými školami, bylo osloveno také Ministerstvo zdravotnictví.

V kontextu výše uvedeného nevidím důvod pro přijetí novely zákona o dětské skupině, neboť to, po čem Asociace lesních mateřských škol celou dobu volala a co prohlašovala za svůj prioritní zájem, tedy aby se lesní kluby mohly stát lesními mateřskými školami, se řeší. A zdá se, že efektivně. Je třeba si uvědomit, co se stane přijetím novely zákona, která zakotvuje dobrovolnou evidenci poskytovatelů dětské skupiny. Stane se to, že v České republice budou existovat de facto čtyři režimy, za nichž lze poskytovat obdobnou službu: dle zákona o dětských skupinách, dle zákona o živnostenském podnikání, dle školského zákona a mimo tyto režimy. Tedy určitý okruh poskytovatelů se prostě nebude muset řídit ničím, když se tak rozhodne. Vznikne tak naprosto netransparentní prostředí. Prosadíme vlastně situaci, kdy budou vytvořeny speciální, myšleno výrazně měkčí a levnější stavebně technické a hygienické podmínky pro lesní kluby, budou-li se chtít zapsat do školského rejstříku a čerpat stejnou dotaci jako ostatní mateřské školy. Nicméně pokud se lesní kluby rozhodnou, že se nechtějí mateřskými školami stát, když se tak nyní již označují, nebudou muset plnit ani podmínky pro dětskou skupinu. I když zástupkyně asociace sama na jednání atálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny uvedla, že úplata za měsíční docházku do lesního klubu se pohybuje přibližně od šesti do deseti tisíc korun měsíčně, předpokládám, že lesní kluby svou činnost nebudou vykazovat ani jako podnikání. O charakteru spolkové činnosti, respektive neziskovosti při této výši úplaty si udělejme představu sami.

Můj dojem z dosavadního jednání Asociace lesních mateřských škol je takový, že si nejsem jistá, na kolik šlo této organizaci skutečně o začlenění mezi skutečné mateřské školy. Je otázkou, zda je problém skutečně jen stavebně technické zázemí, které - a tomu rozumím - by mělo být pro lesní školky jiné než pro klasické školky, a nakolik není třeba problémem nedostatečné, nepedagogické vzdělání personálu velké části lesních klubů a schopnost splnit podmínky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, neboť - a vy, kdo jste byli na jednání komise se mnou, jste to také slyšeli od paní Valkounové z asociace, když zazněla úvaha, že byť úpravu stavebně technických požadavků samozřejmě vítají, zda by vlastně i ty rámcové vzdělávací programy pro lesní školky neměly být tak nějak nastaveny jinak, když jsou tak odlišnou alternativou.

Než přijmeme novelu zákona o dětské skupině, která zakotvuje poskytovatelům možnost vybrat si z široké škály právních úprav či neúprav dle jejich potřeby, zamysleme se prosím nad tím, zda jsme se pod tlakem mediální masáže a lobbingu jednoho nebo několika zájmových subjektů poněkud neunáhlili v rozhodování a zda tím, co nás skutečně znepokojuje, není spíše způsob, jak se v naší zemi přistupuje k technicko-hygienické regulaci obecně. A zda touto novelou opravdu řešíme ten skutečný problém, nebo zda spíš, jak se říká, nevyléváme dítě i s vaničkou.

Děkuji za pozornost. (Malý potlesk z levé části jednací síně.)


Pokračování naleznete na PSP.cz

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.