Národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování

pátek 9. ledna 2015 ·

Národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování se konal dne 15. 12. 2014 na MŠMT. Hlavním tématem kulatého stolu byl návrh nového modelu financování programů primární prevence. Konferenci zahájil náměstek ministra pro vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Kulatého stolu se zúčastnilo asi 60 účastníků z celé ČR a byli zde zastoupeni krajští školští koordinátoři prevence, metodici prevence ze škol i z pedagogicko -psychologických poraden, zástupci z NNO, vysokých škol a dalších institucí. Další kulatý stůl k primární prevenci se bude konat 26. 3. 2015.

V první části kulatého stolu byly představeny příspěvky k tématu financování a o hlavních nástrojích efektivního financování, kterými jsou sytém hodnocení kvality, definice výkonů a jednotný systém výkaznictví, analýza potřeb a plánování.


Program kulatého stolu najdete program_1_kulaty_stul_prevence.docx (36kB DOCX)

Příspěvky byly prezentovány v tomto pořadí:
V druhé části následovala diskuze.

Zápis z jednání kulatého stolu naleznete zde:  ZAPIS_Z_JEDNANI_NKS_k_PP.doc (45kB DOC)

Seznam pozvaných účastníků naleznete zde:  Seznam_ucastniku_kulateho_stolu.docx (19kB DOCX)

Příspěvky, návrhy, doporučení, stanoviska zasílejte do 28.2. 2015 na e-mailovu adresu: kulatystul.prevence@msmt.cz.

Zápis diskuze

Zabezpečení kvality projektů škol. Zaměření projektů škol na akutní problémy v rámci výskytu rizikového chování na škole

Systém primární prevence je zabezpečen a garantován MŠMT, nezastupitelnou roli však představují také jednotlivé kraje, metodické vedení a práce krajských školských koordinátorů prevence a metodiků prevence v PPP se školami a jednotlivými školními metodiky prevence, pomoc při tvorbě školních preventivních programů.

Školy si v rámci dotačního řízení na primární prevenci podávají projekty rok dopředu a většina projektů je zaměřena na všechny typy rizikového chování. Chybí analýza potřeb a zaměření projektů na aktuální problémy.

Vertikální koordinace primární prevence a podpora jednotlivých složek (krajští školští koordinátoři prevence, metodici prevence v PPP, školní metodici prevence)

MŠMT si uvědomuje význam jednotlivých složek v rámci vertikální koordinace primární prevence a důležitosti spolupráce s těmito složkami.

MŠMT uvolňuje ze svého rozpočtu každoročně částku 5 mil. Kč na podporu metodiků prevence v PPP. Tato finanční podpora je poskytována prostřednictvím účtů jednotlivých krajů.

Financování oblasti primární prevence. Podpora jednotlivých typů primární prevence rizikového chování

Financování je nástrojem k plnění cílů primární prevence. MŠMT vnímá, že všeobecná primární prevence je významná, ale není možné z rozpočtu MŠMT financovat projekty všech škol v České republice. Je nutné vícezdrojové financování oblasti primární prevence a financování všeobecné primární prevence z rozpočtů jednotlivých krajů a obcí.

MŠMT považuje za důležitou spolupráci s jednotlivými kraji. MŠMT stanovuje cíle a priority pro oblasti primární prevence, kraje pak mají možnost ovlivňovat oblast primární prevence ve svém kraji, proto je role kraje nezastupitelná. Každý kraj má vypracovánu svoji krajskou strategii primární prevence, která vytyčuje priority a cíle kraje. Projekty podávané v dotačním řízení by měly být v souladu s touto krajskou strategií. Přesto MŠMT vnímá roli krajů v rámci dotačního systému jako nepostačující, neboť kraj nemůže dostatečně ovlivnit prostřednictvím dotačního řízení systém primární prevence v kraji. Toto by zabezpečoval předložený návrh krajských projektů. Zároveň by byla posílena pozice krajských školských koordinátorů prevence.

Význam oblasti primární prevence rizikového chování na krajích

MŠMT považuje informování představitelů krajů za důležité. Předává informace o oblasti primární prevence vedoucím odborů školství jednotlivých krajských úřadů na pravidelných pracovních setkáních a snaží se vysvětlit význam oblasti primární prevence. Dále jsou informace předávány prostřednictvím krajských školských koordinátorů prevence na jednotlivých krajích.

Představený návrh na předkládání krajských projektů pro oblast primární prevence by mohl posílit význam primární prevence na jednotlivých krajích.

Akreditace vzdělávacích programů pro oblast primární prevence

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání si je vědomo důležitosti odborné úrovně vzdělávacích programů a toho, že úroveň jednotlivých programů se liší. Z tohoto důvodu se se snaží do procesu akreditace programů zasahovat.

Snížení přímé míry vyučovací povinnosti školních metodiků prevence a vzdělávání školních metodiků prevence a výchovných poradců

MŠMT připravilo návrh novelizace nařízení vlády č. 75/2005 Sb., podle které by se školním metodikům prevence snižoval týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stejným způsobem jako výchovným poradcům. Tento návrh však zatím nebyl přijat z důvodu zvýšených finančních nároků na státní rozpočet.

Postavení a odměňování školních metodiků prevence a výchovných poradců upravuje vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a § 133 zákoníku práce. § 8 charakterizuje studium pro výchovné poradce, kterým absolvent získává specializaci v základním oboru zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, která je předpokladem pro výkon specializované činnosti výchovného poradce. § 9 pak charakterizuje studium k výkonu specializovaných činností, mezi které patří i činnost školního metodika prevence. Tímto studiem absolvent získává další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností.

Témata pro další kulatý stůl k prevenci rizikového chování


  • Problematika školních metodiků prevence rizikového chování
  • Legislativní ukotvení oblasti primární prevence rizikového chování
  • Zapojení ČŠI v oblasti primární prevence rizikového chování

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.