Projekt "Dokážu to!" nabízí pedagogům vzdělávání a seberozvoj

pondělí 10. listopadu 2014 ·

Projekt "Dokážu to!" přináší jedinečnou možnost seberozvoje pedagogů jako lektorů a mentorů v programech, kterým se Aisis, o.s. dlouhodobě věnuje. Ty jsou zaměřeny na prevenci a řešení problémů dnešní dětí a věnujeme se jim již dlouhou dobu s pozitivními výsledky. Po skončení projektu budou pedagogové schopni získané dovednosti dále používat jak ve své každodenní praxi, tak i při vzdělávání svých kolegů.


Projekt Dokážu to! nabízí pedagogům vzdělávání a seberozvoj v oblastech popsaných níže.

Mentor Minimalizace šikany

Tento kurz je zaměřen na učitele mateřských a základních škol, kteří již prošli nějakou formou vzdělávání v oblasti prevence šikany, a dále školním preventistům, výchovným poradcům a školním psychologům a všem, kteří mají ve své pracovní náplni systémové budování sociálně bezpečných vztahů mezi všemi aktéry školy.

Kurz je věnován tématu poskytování kolegiální podpory nejen začínajícím učitelům všech typů škol. Cílem je osvojit si základní dovednosti mentorské práce a umět je aplikovat ve své škole pro kolegy, naučit se metodám pozorování, sdělování zpětné vazby a plánování dalšího postupu v budování bezpečného klimatu a rozvíjení pozitivních vztahů.

Kurz má výcvikový charakter, obsahuje krátké teoretické vstupy, týmovou práci, významná část programu je věnována nácviku. Účastníci aktivně přicházejí s případy z vlastní praxe (sledování dynamiky třídy, vztahů mezi žáky, reakcí pedagoga, vhodné aktivity pro třídnické hodiny, témata k "supervizi“ apod.).

Lektor Zdravé abecedy

Hlavním cílem programu Zdravá abeceda je prevence nadváhy a obezity u dětí. Kurz lektor Zdravé abecedy v projektu "Dokážu to!" je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol, které mají zájem podporovat zdraví dětí ovlivňováním postojů, nastavením procesů školky a řízené výchovné práce s dětmi. Metodika programu je postavena tak, aby se škola mohla sama rozhodnout, za jak velkou část preventivní práce přijme úplnou odpovědnost a kde přesně leží hranice očekávané odpovědnosti rodičů.

V projektu "Dokážu to!! připravíme učitelky a ředitelky mateřských škol na to, aby dokázaly motivovat a podpořit své kolegyně pro nečekanou, ale důležitou a dobrodružnou misi. Připomenou si základní pravidla životosprávy, zorientují se v související legislativě a seznámí se se zákonitostmi změny na úrovni jednotlivce (dítě, rodič, učitel) i organizace mateřské školy a jejího sociálního okolí.

Lektor/Mentor Rozumíme penězům

Program Rozumíme penězům realizujeme od roku 2006 a od té doby nabízí kvalitní podporu pedagogům základních škol prvního i druhého stupně, kteří ve svých školách učí finanční gramotnost. Pro pedagogy byly vyvinuty kvalitní metodiky s pracovními listy pro žáky.

V projektu "Dokážu to!" je program pro učitele základních škol zaměřen na mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody vzdělávání nejen při výuce finanční gramotnosti.

Rozumíme penězům ale v tomto projektu cílí i na pedagogy mateřských škol. Ti v projektu projdou lektorskými dovednostmi a seznámí se s metodikou pro pedagogy a řadou her a dalších aktivit pro děti nejen předškolního věku.

Skupina mentorů navíc vyjede na stáž do školy, která se věnuje výuce finanční gramotnosti již od roku 2006 a jejíž pedagogové jsou také spoluautory materiálů k výuce finanční gramotnosti v Rozumíme penězům.

Více informací o programu Rozumíme penězům najdete na webu: www.rozumimepenezum.cz.

Stáže v zahraničních školách

Několikadenní stáže jsou určené učitelkám a vedení mateřských škol a nabízejí se v třech základních zaměřeních projektu, tedy v oblasti prevence šikany, finanční gramotnosti a zdravého životního stylu. Jejich hlavním smyslem je inspirovat se z nejlepší praxe evropských škol. Při stáži – na rozdíl od semináře – účastníci získají tisíce neverbálních informací a podnětů, vidí pozadí, kulturu, organizaci práce. Tato zkušenost je slovy obtížně sdělitelná. Stáže tak nabízejí možnost srovnání přístupů uplatňovaných v odlišném prostředí a mají vést k reflexi situace ve vlastních MŠ a k zvážení, zda je možné odlišné přístupy ve zmiňovaných oblastech uplatnit v českých podmínkách a v podmínkách jednotlivých škol.

Pokud byste měli zájem o zapojení se do této aktivity projektu, napište na adresu jana.vaskova@aisis.cz.

Osobnostní a sociální rozvoj (OSR) pro pedagogy

Semináře, které jsou určeny pedagogům účastnícím se paralelně jednoho z hlavních tematických kurzů, probíhají interaktivní a sebezkušenostní formou, využívají potenciálu profesní skupiny a vzájemné inspirace. Témata seminářů OSR různými způsoby pracují s problematikou týmové komunikace, prevence syndromu vyhoření, adaptace na změny, práce s motivací, skupinového řešení problémů a s oblastí psychohygieny a sebepoznání.

Semináře pojímáme jako profesní podporu zúčastněným pedagogům v jejich nové roli lektorů/mentorů. Iniciativní pedagogové, kteří kromě svých základních povinností přijmou ještě tak zásadní role, jako je mentor/lektor tématu, jsou často zavaleni prací a nejrůznějšími úkoly, a profesní duševní psychohygiena je tak nutným předpokladem jejich úspěšného pedagogického působení. Pouze pedagog, který je v psychické pohodě a rovnováze, může pozitivně působit na své žáky i kolegy.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.