Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

pátek 17. října 2014 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství čj. MSMT-34125/2014.
RP_zvyseni_tarifu_2014.doc (68kB DOC)
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
Čj. MSMT-34125/2014


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství.


1.  Základní vymezení a cíle programu

Rozvojový program zvyšuje rozpočtové zdroje jednotlivých krajů tak, aby krajské úřady mohly zohlednit v rozpočtu právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které jsou zřízeny krajem, obcí, nebo svazky obcí (dále jen „právnické osoby“) na rok 2014 dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné
od 1. 11. 2014.

Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu jsou účelově určeny na platy
a související zákonné odvody pro zaměstnance právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku práce.

1.1. Finanční prostředky obdrží příjemce dotace na přepočtený počet zaměstnanců podle skutečnosti vykázané právnickými osobami ve statistickém výkazu P1-04
za 3. čtvrtletí roku 2013 v oddílu IV. Zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů k 30. 9. 2013. Výše dotace odpovídá dvojnásobku součtu násobků přepočteného evidenčního počtu nepedagogických a pedagogických pracovníků uvedených v oddíle IV. a částek rozdílů příslušných platových tarifů zvýšeného o 21,33 %. Částky rozdílů příslušných platových tarifů jsou vypočítány jako rozdíly platových tarifů platných do 30. 10. 2014 a platných od 1. 11. 2014.
K výsledné částce budou vypočítány související zákonné odvody.
1.2. Finanční prostředky obdrží právnické osoby stejným postupem uvedeným v bodě 1.1., přičemž krajský úřad při výpočtu výše dotace zohlední v počtu zaměstnanců právnických osob organizační změny a změny v evidenčních počtech zaměstnanců, které se od 30. 9. 2013 do 1. 11. 2014 v právnické osobě udály a stanoví vlastní jednotné procento zvýšení vypočtené výše dotace do výše poskytnutých finančních prostředků kraji.

2.     Poskytování finančních prostředků
Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2014 na zvláštní účet kraje.
Krajské úřady poskytují finanční prostředky právnickým osobám v souladu
s § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona a rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace.

3.     Ekonomické zabezpečení programu
Příjemci dotace o poskytnutí finančních prostředků tohoto rozvojového programu žádost nepodávají. Budou jim poskytnuty v souladu s bodem 1. tohoto vyhlášení.
Rozvojový program bude v roce 2014 zajištěn finančními prostředky  ve výši 447 mil. Kč.  

4.     Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu
Vypořádání přidělených prostředků programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33052 v rámci vypořádání celkově přidělených prostředků roku 2014, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady
a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

5.     Na dotaci není právní nárok

6.     Vyhlášení tohoto rozvojového programu nabývá účinnosti dnem zveřejnění
na webových stránkách MŠMT.
V Praze dne 16. října 2014


                                                                                      Mgr. Jaroslav Fidrmuc v.r.
                                                                                   náměstek ministra pro vzdělávání

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.