V čem může pomoci ministerstvo školství novým zastupitelům

pátek 10. října 2014 ·

Ministr školství nemá možnost přímo řídit regionální školství, ale může pomoci zastupitelům v obcích i krajích, aby své školy řídili zodpovědně.


EDUin upozorňuje na důležitost podpory a zvyšování informovanosti nových zastupitelů v obecních a městských zastupitelstvech. Často mají velmi omezené informace o tom, co je třeba ve vzdělávání a školství udělat. Ministerstvo školství by mělo hledat způsoby, jak informovanost regionálních politiků o vzdělávání soustavně zvyšovat.

Ministerstvo školství a jím přímo řízené organizace mohou na zastupitele působit ve třech oblastech:

Koncepční

Vytvoření dlouhodobé koncepce vzdělávání. Vláda schválila v červnu Strategii rozvoje vzdělávání do roku 2020. Jde o kvalitní dokument, který je ale třeba naplňovat a informovat o jeho obsahu veřejnost. To se zatím neděje.

Vytvoření Národní rady pro vzdělávání. Mělo by jít o kolektivní nepolitický orgán zastupující co nejširší názorové spektrum, složený ze zástupců klíčových organizací a institucí občanských, zájmových i správních, jehož mandát by měl přesahovat politický mandát ministra. Jeho smyslem by mělo být zvyšování povědomí veřejnosti, včetně regionálních politiků, o tom, co je ve vzdělávání důležité. Národní rada by měla zajišťovat kontinuitu vzdělávací politiky při změně na místě ministra. Ustavení této rady ministerstvo připravuje.

Řídící

Vytvoření standardu profese učitele a karierního systému. Pro ovlivnění stavu regionálního školství je klíčové popsat, co přesně má být součástí učitelské kvalifikace a zajistit podporu učitelské kariéry včetně financování. Dokumenty ministerstvo připravuje, potřebné peníze ale velmi pravděpodobně k dispozici v dohledné době nebudou.

Vytvoření funkčního systému financování regionálního školství. Klíčový moment, který rozhodne o vývoji vzdělávací soustavy. Současný model postavený na financování na žáka, který si přizpůsobují kraje podle své potřeby, vede ke čtrnácti různým způsobům financování. Na změně ministerstvo pracuje, ale žádný konkrétní návrh zatím přijat nebyl. Navíc ministerstvo nekoncepčně připravuje omezení financování soukromých škol.

Zajištění způsobu, jak vybírat na vedoucí místa dobré ředitele a ředitelky. Pro kvalitu výuky je rozhodující kvalita učitelů a ředitelů či ředitelek. Současný model výběrových řízení, kdy často nerozhoduje odbornost, ale místní politické zájmy, je nevyhovující. Žádný návrh změn ale zatím nebyl předložen.

Metodické

Podpora schopnosti vést na všech úrovních. Je nutné zlepšit kvalitu řízení od ředitelů po krajské úředníky a zastupitele. Kvalita řízení je i podle mínění zpráv OECD slabou stránkou našeho vzdělávacího systému. Stejný problém konstatuje i Strategie 2020. Považujeme proto za důležité, že vedení inspekce uvažuje o tom být nejen kontrolním orgánem, ale i konzultačně metodickým místem. Druhá možnost je například zavedení systému mentorů, kteří by v regionech pomáhali ředitelům v jejich práci. Zatím se ale o zavedení této metodické podpory neuvažuje.

Vytvoření systému podpůrných profesí zlepšujících atmosféru ve školách. Zhoršující se situace na školách, nárůst výchovných a kázeňských problémů, demotivace žáků a následně i učitelů vyžaduje rychlé řešení. To by mohlo spočívat v posílení pozicí již existujících, ale velmi špatně placených asistentů pedagoga a dalších podpůrných profesí zlepšujících podmínky pro výkon učitelské profese. Výraznější změny ale ministerstvo zatím nepřipravuje.

Monitoring a sběr dat. Zásadním způsobem chybí data o výsledcích žáků a stavu vzdělávacího systému. Data je třeba sbírat systematicky a ve srozumitelné podobě je nabízet právě státní správě a samosprávě na nižších úrovních, aby na jejich základě bylo možné zlepšit řízení. Výběrová šetření už ministerstvo ve spolupráci s inspekcí provádí, ale systematické sbírání a publikace dat zatím chybí.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Ministerstvo školství se ocitlo ve zvláštní situaci. Byť o kvalitě vzdělávání se rozhoduje v takzvaném regionálním školství, kam patří mateřské a základní školy zřizované především obcemi a střední školy zřizované obvykle kraji, možnost ministerstva tyto školy řídit je velmi omezená. Informovanost zastupitelů o tom, co je vzdělávání důležité, je často mizivá a těžko se to zlepší i po těchto volbách. O to důležitější jsou ty nástroje, které má ministr k dispozici. To je především vytváření koncepce a její sdělování co nejširší veřejnosti a funkční systém financování.“

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.