Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2014/2015

středa 21. května 2014 ·

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015. Soubor pedagogicko-organizačních informací má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2014/2015.

Obsah   

3.      Předškolní vzdělávání
1.      Organizace školního roku 2014/2015
1.1.   Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
2.      Připomenutí významných výročí České republiky v následujícím období   
3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
3.2 Doporučení k některým oblastem RVP PV
3.3 Důležité změny ve školním roce 2014/2015
4.      Základní vzdělávání
4.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
4.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
4.3 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům
5.      Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2014/2015
5.2 Termíny maturitních zkoušek
5.3 Termíny závěrečných zkoušek
5.4 Termíny konání absolutorií v konzervatoři
6.      Vyšší odborné vzdělávání
6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách
6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách
7.      Vysoké školství – přijímání uchazečů
7.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2015/2016
8.      Jazykové vzdělávání
8.1 Termíny státních jazykových zkoušek
9.      Základní umělecké vzdělávání
9.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání
10.  Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
10.1 Inkluzívní vzdělávání
10.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
11.  Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení
11.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách
11.2 Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních
11.3 Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
11.4 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti
11.5 Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol 2014
11.6 Informační elektronické systémy České školní inspekce
11.7 Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech v elektronickém formuláři
11.8 Mezinárodní šetření ve školním roce 2014/2015
12.  Mládež a mimoškolní aktivity
12.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015
12.2 Informace ke sportovním aktivitám škol
12.3 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek
13.  Rejstřík škol, statistické zjišťování
13.1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku
13.2 Informace o resortních statistických zjišťováních 
14.  Informace o vzdělávacích programech OPŘO pro pedagogické pracovníky  
14.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV
14.2 Vzdělávací programy a další aktivity Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
15.  Další informace
15.1 Medaile MŠMT
15.2 Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní vzdělávání

Příloha – Časový harmonogram školního roku 2014/2015
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.