Klára Popovová: Projektu Muslimové očima českých školáků jde o kritické vnímání informací

sobota 3. května 2014 ·

Reakce na článek "Islám přichází za českými školáky, i za peníze USA. Kníže a Filip to chválí, ale jiní...".


Vážený pane Polanský,

během naší dřívější korespondence mi bylo nabídnuto, že se budu moci k výsledkům ankety vyjádřit, ráda bych proto této možnosti využila. Předně bych chtěla poděkovat mnohým poslancům a senátorům za jejich otevřenost a podporu iniciativy, která má českým školákům přiblížit zásady kritického vnímání informací a dopomoci tak k větší toleranci ve společnosti a snad i omezit míru předsudků. Zároveň bych poslancům touto cestou ráda nabídla možnost se s projektem blíže seznámit a zjistit o něm více informací, v případě zájmu ho velmi ráda komukoliv z nich představím. K samotnému článku i jednotlivým prezentovaným názorům bych ráda připojila několik komentářů:

1) V úvodu je prezentován názor pana Lukáše Lhoťana. Pan Lhoťan se vyjadřuje o tom, co je dle podporovatelů projektu správné či špatné, ale sám se jich na to nezeptal a ani nikoho z autorů projektu nekontaktoval. Tento člověk staví většinu svých vyjádření na vlastních domněnkách a s informacemi pracuje natolik kreativním způsobem, že si nejsem jista, zda ho lze pokládat za hodnověrný zdroj. Není jen bývalým muslimem monitorujícím extrémistické tendence, ale především aktivistou v boji proti islámu, který v mnoha svých vyjádřeních přestupuje jakékoliv meze slušného chování a respektu vůči jiným lidem. Ráda bych věděla, proč jste zvolili právě takto kontroverzního člověka a nedoplnili jeho názor v zájmu vyvážení třeba postojem někoho z odborníků, kteří se islámem zabývají na akademické úrovni. Mnoho těchto odborníků psalo k projektu posudky. Úryvky z těchto posudků jsou k dispozici na webových stránkách projektu a velmi ráda Vám je zašlu, aby Vaším jediným zdrojem nemusel být pan Lhoťan, jehož názory jsou mediálně jistě velmi zajímavé, ale zároveň bohužel velmi vyhrocené.

2) Pan Radim Fiala zřejmě považuje Saúdskou Arábii za jedinou, největší či vůdčí muslimskou zemi. Ani jedna z těchto domněnek však neodpovídá realitě a proto nechápu, proč by projekt podporující respekt k jinému vyznání měl být závislý právě na Saúdské Arábii a dění v této zemi. Mnohem větší procento muslimů žije v asijských než arabských zemích a například v Malajsii jsem sama zažila projekt, který byl zaměřen na vzájemný respekt, proto nechápu, proč by něco podobného nemělo být možné v České republice.

3) Pan Pavel Lebeda se zamýšlí nad tím, zda čeští školáci hloubají více o muslimech či inuitech. Nevím, nakolik české studenty zajímají inuité, podle výzkumu, který jsme ve školním roce 2012/2013 provedli na 11 českých školách však studenti islám považují za důležité téma, kterému by ve školní výuce měla být věnována pozornost, tento výzkum předcházel přípravám samotného projektu a projekt je proto částečně i reakcí na zájem studentů. Výsledky výzkumu jsou v dispozici na webových stránkách projektu.

4) Pan Jaroslav Doubrava se pozastavuje nad vměšováním USA. Velvyslanectví USA nebylo však iniciátorem projektu, byla mu pouze předložena žádost o grant, která byla podpořena výzkumem na českých školách a názory odborníků. Na základě této žádosti byl grant udělen. Projekt získal i záštitu MŠMT, což svědčí o tom, že se jedná o iniciativu, kterou by velvyslanectví USA podporovalo proti vůli České republiky. Pan Dobrava si zřejmě nepřečetl, že projekt není zaměřen primárně na nějaké vnucování islámských hodnot či životního stylu, ale na kritické vnímání informací, schopnost odhalit předsudky a toleranci a považuje ho za iniciativu šířící určité náboženské přesvědčení, tato jeho domněnka je však mylná.

Děkuji Vám za článek a poslancům a senátorům za jejich názory.

S přátelským pozdravem
Bc. Klára Popovová
Koordinátorka projektu

Zdroj: ParlamentníListy.cz

11 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. května 2014 v 19:38  

Muslimové si přitom váží mnoha žen, ať už se jedná o zmíněnou Marii nebo například Muhammadovu manželku Chadídžu či dceru Fátimu.
http://muslimove.cz/zaci-strednich-skol-a-jejich-pohled-na-islam/

Opakujme si to pořád dokola:
Muslimové si váží mnoha žen. Například Marie, Chadídži a Fátimy.
Muslimové si váží mnoha žen. Například Marie, Chadídži a Fátimy.
Muslimové si váží mnoha žen. Například Marie, Chadídži a Fátimy...

Nevíte někdo, jak se daří mojí bývale žákyni Hance Humpálové?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. května 2014 v 20:10  

"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými."

krtek řekl(a)...
3. května 2014 v 20:14  

Příklad osobní tragédie by neměl oslepovat - lidé se chovají jako "hovada" bez ohledu na náboženství. IRA nepředhazuji boj "katolického" Irska proti "anglikánské" Británii, hinduismu znásilňování žen v Indii, katolíkům vyhlazovací tažení proti Indiánům v Americe (zvláště jižní) a proti Arabům (Palestina/Izrael ve středověku). A tak by se dalo a mohlo pokračovat.
Islamizace (stejně jako evangelizace či jiné na víru obracení) do škol veřejných nepatří, vysvětlování tam, kde mají zájem, určitě ano. Díky za odkaz na stránky, nepřipadá mi, že by islám propagovaly.

Ferda44 řekl(a)...
3. května 2014 v 20:16  

Islám?
http://zpravy.idnes.cz/predseda-ceskych-muslimu-ceska-se-saria-netyka-fqu-/domaci.aspx?c=A140503_105130_domaci_jp

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. května 2014 v 20:38  

"Co se sekulárně, kriticky smýšlejících muslimů týče, na něž rády poukazují smířlivé duše, nu, hrstka by se jich porůznu našla. Je ale otázka, jsou-li ještě muslimy. Nezanášejme se chimérami; muslim, který tu a tam poruší příkazy své víry, napije se kořaličky nebo sní deset deka šunky, zdaleka ještě nesmýšlí sekulárně či dokonce kriticky. Můžeme udělat pokus: najděme takto světsky si počínajícího muslima a dejme se s nám do debaty o islámu. Povím předem, jak nejspíš dopadne: muslim se nějak zdvořile vykroutí, začne mluvit o něčem jiném, nebo jsa povahy přímější, poučí nás v téže blahosklonné zdvořilosti, že náš názor zajisté ctí, ovšem pouze jako názor neúplný, nepoznavší dosud pravdu učení Prorokova. Že však s jistotou, jako že je podlaha dole a strop nahoře, je všemu světu a tudíž i nám určeno, abychom poznali pravdu v celé dokonalosti a radostně se jí podřídili. Bane. Muslim, byť i pivo pijící a ramadán nedodržující, je pořád ještě muslim, ledaže nedbalý. Krajní formy své víry včetně terorismu neschvaluje, ale ani se jim neprotiví. A dojde-li ke sporu, postaví se stranu toho, co při všech svých poklescích pokládá za jedině pravdivé, je naivní vidět v něm spojence v zápolení s náboženským fanatismem. "

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. května 2014 v 20:48  

Vzniká-li neodbytná potřeba probudit kritické vnímání informací, pak proč ne třeba projekt:
'Domácí násilí očima českých školáků.'
Hodně velké procento dětí je, když už ne přímo obětí, pak určitě svědkem. Tady se, milé koordinátorky, můžete realizovat neméně zdařilou měrou.

Dověděla jsem se, že zahalování je často dobrovolné a existuje v něm dokonce móda
http://muslimove.cz/napsali-o-nas/

To je ale velmi pozitivní zjištění. Tak i dobrovolně? A dokonce módní trendy?
Docela rád bych i v budoucnu lidem, s kterými mám co do činění, viděl do tváře. Už tak mi vadí, že se mnozí pánové odnaučili v místnosti snímat pokrývku hlavy.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. května 2014 v 20:56  

" Úřad (GAIAE) vydal fatvu nejen na zapojení do programu osidlování Marsu, ale i na propagaci možnosti jednosměrného letu na rudou planetu.

"Taková cesta představuje pro lidský život skutečnou hrozbu, a to je pro islám nepřijatelné," uvedla komise podle druhého největšího anglicky psaného deníku v Dubaji Khaleej Times.

A každý, kdo se pro takovou riskantní cestu rozhodne, zemře bezbožně a vystavuje se na onom světě hrozbě zatracení, jako kdyby spáchal sebevraždu, tvrdí GAIAE.

Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/muslimove-zakaz-cestovat-na-mars-dqd-/kolem-sveta.aspx?c=A140221_113816_kolem-sveta_skr"

Tak zbytečná bezbožná smrt při cestě na Mars vadí, ale když s opášou dynamitem a vemou ssebou dalších 20 bezvěrců, to jiná. To už jdou do nebe.

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. května 2014 v 22:03  

predseda-ceskych-muslimu-ceska-se-saria-netyka

Šaría se Česka netýká. Jsme ubezpečeni. S pocitem, jako kdyby tu číhala nějaká nebezpečenství. Snad i proto není v uputávkách na webu projektu o islámském právu zmínka. Ale je možné, že jsem se přehlédl.
Takže podle předsedy sekání rukou až v ideálním muslimském státu. Což jsem bezesporu surově vyrrrval z kontextu. Až budou mít naše dětičky ve výuce tablety, budou si moci něco přečíst třeba na
http://www.blisty.cz/art/38111.html
Mám ale obavy, jestli se dokáží tak obsáhlým textem prolouskat. Asi by to chtělo nějakého zúmového vykladače.

Unknown řekl(a)...
4. května 2014 v 23:33  

Ano, ano je nejvyšší čas přiblížit českým dětem demokratické státy - Saúdskou Arábii, Iran, Afganistan, Pakistán, Somalsko,...Evropa na tento typ multikultury brzy dojede.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. května 2014 v 19:19  

Ajajaj. Zapomeňme na šaríu, burky i muezziny.
Za humny se mydlí příslušníci dvou národů, kteří jsou dnes pro našince od sebe jen obtížně rozlišitelní. A to Evropa končí až někde na Kavkaze.
Mám silné obavy, že v multietnickém, multinárodnostním a multináboženském soužití je problém zakódován téměř nezvratitelně.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
7. května 2014 v 18:45  

Na druhé straně to byla naše milá Evropa se svými křesťanskými tradicemi a hodnotami, která dala světu dvě světové války vedené ve jménu různých ismů.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.