Česká školní inspekce zahájila výběrové testování výsledků žáků

úterý 20. května 2014 ·

V souladu se záměrem poskytovat průběžnou relevantní zpětnou vazbu žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu o výsledcích vzdělávání, zahájila Česká školní inspekce v pondělí 19. 5. 2014 výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol. Ověřování výsledků je realizováno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (iSET), který byl v minulých dvou letech ověřován v rámci testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.


Do testovacího vzorku bylo zařazeno celkem 305 škol poskytujících základní vzdělání (tedy základní školy a víceletá gymnázia) a 80 středních odborných škol. Celkově bylo k testování zaregistrováno 16 996 žáků v základním a 3 064 žáků ve středním vzdělávání. Školy byly do vzorku vybrány proporcionálně podle jejich počtu v jednotlivých krajích, podle zřizovatele, školy úplné i prvostupňové, zařízení podle velikosti školy či sídla apod., u středních odborných škol jsou zařazeny maturitní i nematuritní obory.

„Hlavním smyslem tohoto výběrového ověřování je poskytnout zejména žákům a jejich pedagogům informaci o aktuální dosahované úrovni znalostí a dovedností podle výstupů rámcových vzdělávacích programů,“ informoval ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a dodal, že testovaní žáci 4. a 8. ročníků základního vzdělávání tak s ročním předstihem získají informaci, do jaké míry naplňují požadované výstupy v uzlových bodech vzdělávání (5. a 9. ročník ZŠ), a žáci 2. ročníků středních odborných škol si budou moci porovnat, jakého skutečného pokroku dosáhli ve studiu cizího jazyka na střední škole.

Testovanými oblastmi budou Člověk a jeho svět (4. ročníky ZŠ), přírodovědná gramotnost a jazyková gramotnost-cizí jazyk (8. ročníky ZŠ) a jazyková gramotnost-cizí jazyk (2. ročníky SOŠ). V případě středních odborných škol je obtížnost testu z cizího jazyka stanovena na úrovni požadavků konce základního vzdělávání, tedy na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Testovanými jazyky bude angličtina (98 % ZŠ, 95 % SOŠ) a němčina. Testované oblasti budou doplněny stručným žákovským dotazníkem, který bude zjišťovat vztah žáka k předmětu, co žák vnímá jako překážky pro dosahování lepších výsledků a bude také mapovat, jak často jsou ve výuce využívány vybrané didaktické postupy. Zařazen bude rovněž dotazník pro učitele, jenž bude z větší části zjišťovat stejné věci jako dotazník žáka, aby bylo možné vyhodnotit míru shody pohledu žáka a učitele. Výsledky dotazníků budou vyhodnoceny jednak formou četností (za celý vzorek i po jednotlivých skupinách škol), jednak budou hledány korelace mezi odpověďmi žáků a jejich výsledky v testech.

Délka jednoho testu bude 60 minut, vyplnění doplňkového žákovského dotazníku zabere maximálně 25 minut. Do testování mohou být zařazeni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, rozhodnutí o jejich zapojení je však výlučně na řediteli školy. Testy jsou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami totiž přizpůsobeny pouze obecně (menší počet úloh, zařazení pauzy apod.), jejich účast je tedy dobrovolná.

Žáci obdrží výsledek svého testu ihned po jeho ukončení, detailní výsledky (na úrovni žáka) a souhrnné (na úrovni třídy/školy) výsledky pak budou k dispozici od 8. 6. 2014.

Školy, které nebudou zařazeny do testovaného vzorku, budou mít možnost provést individuální testování po ukončení výběrového šetření, konkrétně od 16. 6. 2014, kdy budou veškeré testové úlohy použité v popsaném výběrovém šetření rovněž umístěny do testovací aplikace a zpřístupněny všem školám v modulu školního testování, a každá škola tak bude mít možnost otestovat své žáky ze stejných předmětů a stejným způsobem, jako je tomu u škol zařazených do vzorku. „Žáci i školy budou mít k dispozici stejné analytické výstupy z testování jako školy zařazené do výběrového šetření,“ doplnil ústřední školní inspektor Zatloukal.

Výběrové ověřování výsledků žáků je realizováno v režimu inspekční činnosti, v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce dle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získávat mimo jiné informace o vzdělávání žáků.

2 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. května 2014 v 0:15  

Testy jsou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami totiž přizpůsobeny pouze obecně... jejich účast je tedy dobrovolná.

A účast ostatních žáků dobrovolná není?

M.Kalvach řekl(a)...
20. května 2014 v 15:23  

Výsledky dotazníků budou vyhodnoceny jednak formou četností (...), jednak budou hledány korelace mezi odpověďmi žáků a jejich výsledky v testech....
To je tedy objevná metodika! Něco jako nebude-li pršet, nezmoknem!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.