Česká školní inspekce provede výběrové šetření výsledků žáků

středa 12. března 2014 ·

Po dvouletých zkušenostech z ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, do nějž se povinně zapojily téměř všechny školy vzdělávající žáky v příslušných ročnících, připravuje Česká školní inspekce provedení výběrového šetření na vzorku cca 400 škol. Toto výběrové šetření bude zaměřeno na ověření výsledků žáků 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť, a to v oblasti Člověk a jeho svět (4. ročníky ZŠ), jazyková gramotnost (8. ročníky ZŠ a 2. ročníky SOŠ a SOU) a přírodovědná gramotnost (8. ročníky ZŠ). Uvedené tři testované oblasti budou doplněny stručnou anketou.

„Výběrové šetření bude ověřovat míru dosažení požadovaného standardu a výstupů rámcových vzdělávacích programů a bude provedeno elektronickou cestou prostřednictvím platformy iSET – inspekčního systému pro elektronické testování. Cílem testování je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání,“ informoval ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Školy budou do vzorku vybrány proporcionálně podle jejich počtu v jednotlivých krajích, podle zřizovatele, školy úplné i prvostupňové, zařízení podle velikosti školy i sídla, v němž se škola nachází, střední odborné školy a střední odborná učiliště apod.

Výběrové ověřování výsledků žáků chválí i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. „Jsem velmi rád, že ČŠI přistoupila k výběrovému šetření a že se testování nedrží striktně pouze 5. a 9. tříd základních škol. Vítám také to, že školy budou moci provádět testování interně samy. Plošné testování byla cesta špatným směrem a už mnohokrát jsem, a to na základě i negativních zkušeností ze zahraničí, před tímto jednostranným přístupem varoval,“ řekl ministr školství.

Testování bude realizováno ve dvoutýdenním cyklu, v termínech 19. 5. – 23. 5. 2014 a 26. 5. – 30. 5. 2014. V prvním týdnu bude možné otestovat 8. ročníky v oblasti přírodovědné i jazykové gramotnosti a 2. ročníky středních odborných škol a učilišť, ve druhém týdnu bude pokračovat testování 8. ročníků v oblasti jazykové gramotnosti a bude provedeno testování 4. ročníků.Konkrétní dny pro testování si určí sama škola. Žáci obdrží výsledek svého testu ihned po jeho skončení, souhrnné výsledky pak budou k dispozici do 6. 6. 2014.

Každý test, který budou žáci vyplňovat, bude trvat 60 minut, doplňková anketa maximálně 20 minut. Testy budou přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast však bude dobrovolná. Naopak účast škol vybraných do vzorku bude povinná a šetření výsledků bude realizováno v režimu inspekční činnosti, v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce dle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získávat mimo jiné informace o vzdělávání žáků.

 „Také školy, které nebudou zařazeny do vzorku, budou mít možnost dle svého uvážení provést individuální testování po ukončení výběrového šetření České školní inspekce, kdy budou veškeré testové úlohy použité v popsaném výběrovém šetření rovněž umístěny do testovací aplikace a zpřístupněny všem školám. Výstupy z tohoto testování budou shodné s těmi, které obdrží školy ve výběrovém šetření,“ upřesnil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Školám, které byly vybrány do testovacího vzorku pro květnové výběrové šetření výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol a učilišť, budou podrobné informace a instrukce v nejbližších dnech zaslány elektronickou cestou.

9 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
12. března 2014 v 14:51  

"Jsem velmi rád, že ČŠI přistoupila k výběrovému šetření a že se testování nedrží striktně pouze 5. a 9. tříd základních škol."

Jenže ono by se testování striktně 9. ročníku mělo držet. Důvod? Rozvolnění osnov. Rozeberu to na příkladu přírodovědného testování a otázek z fyziky.

Např. na 1. škole je hodinová dotace F 6. roč. - 0, 7. roč. - 2, 8. roč. - 2, 9. roč. - 3, jen těžko se může tato škola na konci 8. ročníku srovnávat s 2. školou s hodinovou dotací 2,2,2,1, protože žáci 1. školy jsou s výukou fyziky v podstatě o rok pozadu.

To, že ministr Chládek do důsledku netuší, jak to díky RVP a ŠVP na našich školách vypadá, se dá ještě pochopit, ale že to netuší ani ČŠI, která vyráží do terénu, to je na pováženou.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. března 2014 v 14:59  

To není na pováženou, to přece logický krok.

Inspekce zkontroluje kolonky v třídních knihách, jestli to co má ležet v prostoru A1 leží v A1 a ne v B5 a jedou dál...
Eventuálně ještě zdrbou školu, když je trošku náročnější na žáky a udělá jim tytyty, aby došlo ke zlepšení prospěchu.

Tomáš Dopita řekl(a)...
12. března 2014 v 16:52  

Oni na ministerstvu ještě nezjistili, že si každá škola může rozdělit hodinovou dotaci tak, jak jí to vyhovuje.

A že se vsadíte, co zjistí? Já navrhuji závěr: "Byly zjištěny značné rozdíly mezi testovanými subjekty, které jsou pravděpodobně způsobeny rozdílnou hodinovou dotací přírodovědných předmětů v jednotlivých ročnících."

obyčejná učitelka řekl(a)...
12. března 2014 v 20:24  

Pokud budou zjišťovat osvojování klíčových kompetencí a gramotností, na to moc vliv učivo nemá.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. března 2014 v 20:38  

Že to dvouleté plošné teetovacé třeštění nebyly vyhozené peníze. Že ne, prosííím.
Přínosem nemusí být nějaké naprosto mimořádné zlepšení stavu našeho školství. Stačilo by alespoň hmatatelné zastavení poklesu. Pro zaslepené je hmat poměrně hodně smyslově plnící.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. března 2014 v 21:23  

"Pokud budou zjišťovat osvojování klíčových kompetencí a gramotností, na to moc vliv učivo nemá."

Zajímavá myšlenka. Budu si muset o těch kompetencích nakonec něco opravdu, ale opravdu přečíst.

Zatím jsem vysledoval pouze toto: Na velké množství žáků nemá učivo žádný vliv, dokonce na ně nemá NIC vliv, vyjma facebooku a podobných novot.

Možná, že když zavedeme tak 15 hodin facebooku týdně, nakonec se ty kompetence a gramotnosti zlepší. K čemu nějaká matematika, fyzika, zeměpis, angličtina. Nakonec důležité jsou ty kompetence...

Dnes je potřeba být kompetentní. Vědět hovno, ale kompetentně.

Eva Adamová řekl(a)...
13. března 2014 v 13:32  

V článku je jednoznačně uvedeno: "Výběrové šetření bude ověřovat míru dosažení požadovaného standardu a výstupů rámcových vzdělávacích programů", a protože klíčové kompetence se paní obyčejná učitelko testují pravda obtížně, tak si pište, že např. v testu na přírodovědnou gramotnost nebude nic jiného než prachobyčejné otázky a úkoly z F, Ch, Z a Př při jejichž vypracování budou hold jednoznačně zvýhodněni ti, kteří dané učivo již probírali. K čemu pak takové testování na konci 8. ročníku je, je nabíledni. Klidně Vám to tady napíšu, ale nechci být sprostá.

obyčejná učitelka řekl(a)...
13. března 2014 v 18:39  

Standardy pro přírodovědnou oblast neexistují.
Očekávané výstupy pro oblast Člověk a jeho svět, 1. období (tj. konec třetí třídy, což zřejmě bude obsahem testů) obsahuje např. toto:
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 1. období
žák
�� uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
�� dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
�� chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
�� uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
�� reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.
Jak a proč to chce ČŠI testovat?

obyčejná učitelka řekl(a)...
13. března 2014 v 18:56  

z knihy Carl Rogers: Způsob bytí, str. 220-238)Učení prožitkem, spojené s emocí (jak jistě víme ze základů obecné psychologie), je vždy mnohem účinnější. Carl Rogers zboural zádí svého auta jeho nádherné cypřiše, či podobné okrasné stromy, a uvědomil si, že si příště při couvání dá mnohem větší pozor…
„Prožitkové učení pochopitelně nemusí být pouze negativní. Dovolte mi nyní, abych se pokusil zasadit tento druh učení do několika dalších rozměrů. Zcela jistě nehovořím o akademické přednášce, při níž veškeré emocionální a prožitkové významy existují vně skutečnosti, o kterou zdánlivě jde. Přednášející se vedle myšlenek, jež vykládá, strachuje: „Vydržím s tím ještě padesát minut?“ A studenti, zatímco zčásti vnímají myšlenky přednášejícího, prožívají podobnou obavu: „Myslíš, že tyhle pitomosti budou jednou z otázek při státnici?“ Veškeré tyto emocionálně-prožitkové aspekty jsou od vlastní přednášky zcela odděleny."

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.