Marian Dancso: Otevřený dopis Mgr. Dobšíkovi, předsedovi ČMOS PŠ

středa 12. února 2014 ·

Rok 2014 je v oblasti školství „noční můrou“ nejen pro cca 11-13 tisíc pedagogických zaměstnanců (nekvalifikovaných), ale také pro většinu ředitelů, kteří jsou nuceni k ne příliš šťastnému a uvážlivému kroku - k propouštění pedagogů s několikaletou praxí.


Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ
Vážený pane předsedo,
obracím se na Vás jako dlouholetý člen a bývalý předseda základní organizace ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, a to ve věci reakce na článek ze dne 7. 2. 2014 Ministr Chládek: O učitelích ať rozhodují ředitelé škol.
Rok 2014 je v oblasti školství „noční můrou“ nejen pro cca 11 - 13 tisíc pedagogických zaměstnanců (nekvalifikovaných), ale také pro většinu ředitelů, kteří jsou nuceni k ne příliš šťastnému a uvážlivému kroku - k propouštění pedagogů s několikaletou praxí.
Nehodlám se v tomto dopise zabývat novelou zákona o pedagogických pracovnících, která byla publikována ve Sbírce zákonů zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon posunuje termín pro zahájení studia nekvalifikovaných pedagogických pracovníků oproti stávající právní úpravě o dalších pět let, tedy do konce roku 2014. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, tak mohou i nadále vykonávat přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních s tím, že do 31. prosince 2014 musejí zahájit studium, kterým odbornou kvalifikaci získají. Novela zákona o pedagogických pracovnících nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Velmi mě zarazilo Vaše vyjádření na adresu pedagogických pracovníků, kteří nesplňují požadovanou kvalifikaci a do konce roku jim tak hrozí propuštění z pracovního poměru, kde jako argument uvádíte: „…zuby si také nenecháme trhat od právníků a transplantace nedělají lékaři bez atestace.“ V žádném případě nechci ze své pozice podhodnocovat oblast školství, ale srovnávat zdravotnictví, odvětví, kde se jedná o záchranu lidského života, mi nepřijde úměrně srovnatelné. Domnívám se, že ve školství pracuje mnoho zaměstnanců, kteří jsou odborně vybaveni v různých odvětvích se zaměřením např. na IT a výpočetní techniku, lidé, kteří mají dostatečné jazykové znalosti aj., ale zároveň lidé, kteří bohužel nemají vzdělání v příslušném pedagogickém směru. Na druhou stranu se ptám Vás jako odborového šéfa, co jste Vy ze své pozice a potažmo odborová centrála udělali proto, aby fakulty otevřely více studijních programů a bylo tak umožněno zaměstnancům doplnit si požadované vzdělání v kombinované formě. Osobně znám několik pedagogů, kteří se hlásili na vysoké škole, ale bohužel z kapacitních důvodů nebyli přijati. V této fázi možná odbory zaspaly.  A i díky tomu zřejmě spousta kantorů studuje mimo oblast školství.
Od Českomoravského odborového svazu bych spíše očekával, že vyvinou větší tlak na vysoké školy, aby se otevřelo více studijních (variabilních) programů, které by umožňovaly dlouholetým pedagogickým zaměstnancům doplnit si požadované vzdělání, a to především v kombinované formě. Jen těžko by si všichni nekvalifikovaní pedagogové stihli dokončit pedagogické vzdělání v takto nastavených podmínkách. Je to jednoduchá matematika. Jestliže mluvíme přibližně o 11 – 13 tisících zaměstnanců, a vezmeme-li v potaz nabízené studijní obory v porovnání s počtem přijatých uchazečů na daný obor, např. 160 přijatých, pak je někde slabina… A tento problém by se měl řešit primárně.
Namísto toho, se spousta lidi zadlužuje kvůli studiu na soukromých fakultách, a to v částkách převyšujících hranici čtvrt milionu korun. Ale ne všichni pracovníci z oblasti školství jsou takto finančně vybaveni. Nemuselo by to takhle dopadnout, kdyby bylo více studijních oborů v kombinované formě na státních vysokých školách. 
Vážený pane předsedo, neumím si představit, jaký chaos vyvolá druhá polovina školního roku. Jedná se o několik tisíc zaměstnanců a mnohdy jde o lidi s více než dvacetiletou praxí, či lidí těsně před hranicí odchodu do starobního důchodu. Jsou místa, jako např. horské oblasti, kde požadované vzdělání nemá 30 – 40 %zaměstnanců. Jsou školy, které se nacházejí ve vyloučených lokalitách, kam se kvalifikovaní nehrnou. Tyto všechny postřehy je nutné zvážit.
Je to snad poprvé, co jsem zaznamenal takový výrok ze strany odborové organizace. Odbory by měli své členy motivovat a udržet si jejich členství. Obávám se ale, že tomu tak není. Po přečtení shora uvedeného článku jsem měl možnost na toto téma hovořit s několika členy jiných základních organizací, kde většinu základny tvoří právě tzv. nekvalifikovaní, a to ve smyslu, že za takové situace zvažují, že ukončí své členství.
Samozřejmě i já bych chtěl, aby v oboru byli schopní a kvalifikovaní lidé, a to nejen ve školství. Ale dle mého názoru je člověk, který ve školství pracuje 10 a více let s dostatečným množstvím akreditovaných kurzů a školení schopný vykrýt vzdělanostní nároky. Přimlouval bych se dokonce za to, aby se na v případě takovýchto pedagogů šlo cestou jakési „učitelské atestace“, která by dokázala objektivně vyhodnotit, zda ten či onen pedagog splňuje vzdělanostní a výchovné nároky na daném stupni vývoje společnosti. A myslím, že by to nepředstavovalo ani tak výrazné finanční nároky.
Jako člen odborové organizace se nemohu pro tentokrát ztotožnit s Vaším vyjádřením. Zároveň se na Vás obracím, aby se vyvolala diskuse s vysokými školami a dalšími zainteresovanými, jejímž výsledkem by bylo více studijních programů např. v dálkové formě a mnou uváděném návrhu o „učitelské atestaci“, a to nejen na zaměření Učitelství pro 1. st., ale i další obory.
S pozdravem
Marian Dancso, člen ZO ČMOS v Litvínově-Janově
Kontakt: Marian Dancso / zastupitel města Lom – OMMO
Marian.dancso@seznam.cz

19 komentářů:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
12. února 2014 v 20:57  

Osobně si myslím, že školské odbory jsou úplně mimo už dost dlouho. Svoji práci nedělají, vyhlašování stávkových pohotovostí, které nakonec vyšumí do ztracena, přesto že se místo zvýšení učitelé dočkali snížení hovoří za všeA postavit se za zákon, o kterém každý soudný člověk ví, že se zrovna nepovedl, je dost velká sprosťárna.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. února 2014 v 21:48  

Sám navrhujete totéž...

Jirka řekl(a)...
13. února 2014 v 8:43  

Budou za mne odbory bojovat, až se odmítnu zapojit do dalšího vzdělávání v rámci kariérního řádu? Vidím tisíc a jeden subjektivní i objektivní důvod, proč to nechci přijmout. Jaký v tom bude rozdíl?

poste.restante řekl(a)...
13. února 2014 v 15:24  

Budou za mne odbory bojovat, až ...
Promiňte, ale každá otázka, kladená tímto způsobem je farizejská.

Odbory jsou dobrovolná struktura. Sdružují své členy a hájí jejich zájmy. Dohody, které vyjednají, se vztahují ze zákona na všechny zaměstnance, které pokrývá příslušná kolektivní smlouva dané úrovně. V rámci resortu, firmy, nebo i jen pracoviště.
Pokud chcete ovlivňovat to, zač budou odbory bojovat a jakým způsobem, pak do nich vstupte a podílejte se na jejich činnosti, provozu i rozhodování.
Být mimo, slíznout výhody a ještě kritizovat, že měly být větší, že ti druzí měli udělat něco jinak a líp... - jak byste takové chování Vy sám nazval?

Pochopte, že odbory mají jen takovou sílu, jakou jim dává zákon a odhodlání jejích členů. Nic víc, nic míň.
Stačí si vzpomenout na zmiňované stávkové pohotovosti a rozhovory v televizi se "stávkokazy", kteří předem "odmítali brát si žáky jako rukojmí".

P.S.: Je z místních diskusí, myslím, dostatečně znám můj názor, že podobné problémy jako ten s kvalifikovaností učitelů má řešit neexistující pedagogická komora. Pokud jsme si profesní spíž zatím nezaložili, pak jediným relevantním partnerem pro MŠMT jsou odbory, jakkoliv se to komukoliv může nelíbit.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
13. února 2014 v 16:04  

Pokud předseda jakéhokoliv odborového svazu veřejně řekne v televizi, že by se měli současní zaměstnanci propustit a přijmout jiní (kvalifikace - nekvalifikace) je to na okamžité jeho odstoupení s celým svým vedením. Tak je to odborář, nebo jen ministerský vlezdoprdelista???? No že se v tomhle státě kde odboráři chodí s ministry po demonstracích na pivo něčemu divím!!!!

Jirka řekl(a)...
13. února 2014 v 16:08  

Bude za mne bojovat ministr, ministerstvo, EDUin a kdokoliv jiný, kdo tu už týdny bojuje za tikající učitele? Odbory jsem zvolil jen kvůli článku, pod kterým jsem diskutoval.
Omlouvám se za úroveň příspěvku, který jste zcela nepochopil. Proti odborové myšlence nic nemám, protože vím, že církev špiní špatní kněží, nikoliv ustanovení Desatera.
Ani z Vašeho příspěvku jsem však nepochopil, zda mají odbory hájit práva spíše těch s diplomem nebo těch bez diplomu. Odbory by měli první hájit myšlenku, že na všechny zaměstnance musí být stejný metr. Už jsem v praxi viděl mnoho zla, které pramenilo z nestejných pravidel ve stejných situacích.

Jirka řekl(a)...
13. února 2014 v 16:13  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk NUTZ řekl(a)...
13. února 2014 v 16:13  

Především mají hájit své současné členy a zaměstnance. Nic z toho však nikdy nedělali. Už od dob pana nebožtíka Resslera, je to jen patolízalská organizace, která se nikdy výrazně nepostavila za své členy.....ani v platech, ani při různých buzeracích jako je práce zdarma na ŠVP a další nesmysly, které školství postihlo.....

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
13. února 2014 v 16:28  

"Odbory by měli první hájit myšlenku, že na všechny zaměstnance musí být stejný metr. Už jsem v praxi viděl mnoho zla, které pramenilo z nestejných pravidel ve stejných situacích."

Tesat do kamene. A učitel má mít VŠ, tedy se jasně postavit proti maturantům v řadách učitelů.

poste.restante řekl(a)...
13. února 2014 v 18:55  

Souhlasím s názorem, že odbory měly být v minulosti mnohem razantnější. Že měly v dobách, kdy ekonomika šla (alespoň papírově) nahoru, mnohem více tlačit na platový růst, že měly jít do stávky, když na učitelstvu začaly vlády provádět své pokusy, že měly více bojovat proti osekávání ONIV, proti Dobešovým úletům, atd.
To ale nic nemění na faktu, že kdykoliv se (konečně) odhodlaly k akci, byli to sami učitelé, kdo jim v tom podrážel nohy. Jak už jsem ostatně zmínil výše.
Vyjadřovat se k profesní úrovni a určovat její požadavky by měla profesní komora. Ta neexistuje a tak jsou odbory partnerem k diskusi, která jim, dle mého názoru, nepřísluší.
Jedním z úkolů odborářů je bojovat za platovou úroveň zaměstnanců. Jestliže přijmeme logiku, že zákony nemají platit pro všechny učitele stejně, jestliže připustíme padesátou první výjimku z pravidel, jestliže dovolíme ředitelům, aby sami a autokraticky rozhodovali o tom, kterému učiteli předepsané vzdělání "odpustí" a kterému nikoliv, pak to skončí následovně. Při současném financování škol si bude ředitel nechávat ve škole jednak "alpinisty", jednak ty levnější učitele. Tedy nekvalifikované středoškoláky, kterým může neustále vyhrožovat vyhazovem. Už dnes existují školy, kde přijímají učitele vždy jen na školní rok a na prázdniny dostávají "padáka". Kde přednostně přijímají, absolventy, ale vždy jen na dva roky.
Pokud tedy odbory bojují za zachování požadavku VŠ vzdělání a s tím související platovou úrovní, pak já to z jejich pohledu naprosto chápu.

P.S.: S tím pivem po demonstraci jděte do háje. Několik let se věnuji komunální politice a nevidím důvod, proč bych si se členem opoziční strany nemohl jít sednout na pivo. Názorový oponent pro mne není nepřítel, kterého bych měl na potkání zastřelit. Je to partner při hledání řešení problému, který jen hájí zájmy druhé strany.

Jirka řekl(a)...
13. února 2014 v 19:28  

Teď, když je to do kamene vytesáno, se ještě víc stydím za hrubici Odbory by měly, ale omluvou mi budiž konstatování, že po přečtení příspěvků na České škole občas vidím černě a jednám zbrkle.

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. února 2014 v 19:30  

Jestli jsem to dobře pochopil, pak nám pan Dobšík sdělil, že jedním z argumentů k požadavku za přinejmenším nesnižující se platy je tvrzení, že učitelé patří k těm hůře placeným zaměstnancům s vysokoškolským vzděláním. Pro středoškoláka nemusí být ovšem plat plus mínus dvacetpět tisíc hrubého zase až tak nepřijatelný. Odhadl bych, že časem mohou nastat tlaky na platové rozlišení těchto dvou skupin tak, aby se posilovala skupina méně platové náročná s tím, že té náročnější se nebude přidávat, ale té druhé se bude ubírat. Už jen uvolnění věkového automatu je docela návodné.
A to zase ale vyvolá nevoli u té méně placené, protože bude argumentovat stejným nebo velmi podobným rozsahem vykonané práce. Radši budu ale v tomto smyslu používat pojmy kvalifikace a nekvalifikace, než vzdělanost a nevzdělanost.

si bude ředitel nechávat ve škole jednak "alpinisty", jednak ty levnější učitele...

A já bych se skoro vsadil, že si bude nechávat ty kvalitní učitele, neb je schopen je rozpoznat. Tedy alespoň podle nezpochybnitelného přerozdělování nadtarifních složek platu.
Můžete, pane poste.restante, takové tendence nějak věrohodně doložit? Takový stav by byl ovšem velmi, ale velmi skličující. A co na to zřizovatelé, inspektoří, zastupitelé a vůbec všichni garanti společenské kultivace?

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. února 2014 v 19:34  

se ještě víc stydím za hrubici

Vnímám to, pane Jirko, tak, že odbory považujete za až nezřízeně životné.

poste.restante řekl(a)...
14. února 2014 v 8:50  

S věrohodným prokazováním je to většinou těžké. Tedy pokud sebou člověk nenosí trvale zapnuté nahrávací zařízení.
Řekněme, že jsem byl účasten nějaké té porady v personálních otázkách...

Zřizovatele a zastupitele zajímají školy ve dvou oblastech:
1. Bude se tam dělat nějaká investice? Máme na to prachy? Co bych z toho mohl mít já?

2. Jen ať se školou nejsou nějaké problémy, které bych musel i já řešit. - Stížnosti rodičů, pracovní úrazy, špatná inspekční zpráva, havárie. Prostě mít svůj klídek a plat radního pro školství.

Inspekci pak zajímá:
- jsou učitelé papírově kvalifikovaní?
- jsou správně očíslovány kapitoly ŠVP, podpisy a razítko na správném místě?
- škrtá se v třídní knize?
- byli žáci poučeni o BOZ, aby věděli, že se nemají o prázdninách zmrzačit?
Jiný závažnější zájem o problémy školy jsem ze strany ČŠI dosud nezaznamenal.

Co na to ostatní garanti kultivace, kromě EDUin, mi není nic známo.
:-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. února 2014 v 12:32  

Zapomínáte na klíčový problém, zda je třída označena římskými nebo arabskými číslicemi!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. února 2014 v 12:33  

Zapomínáte na klíčový problém, zda je třída označena římskými nebo arabskými číslicemi!

Eva Adamová řekl(a)...
14. února 2014 v 17:18  

Poznámka k příspěvku poste.restanteho - vynechte, že ČŠI zajímá, zda jsou učitelé papírově kvalifikovaní, protože to by u nás nemohly učit angličtinu a další předměty na 1. stupni družinářky s maturitou. A mnoho ředitelů už by v ředitelnách dávno nesedělo. Vždyť i Chládek ve svém vystoupení na ČT 24 hovoří o tom, že pokud odchod nekvalifikovaných pedagogů ohrozí chod školy, dá se hovořit o zavinění situace ředitelem.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. února 2014 v 18:39  

mnoho ředitelů už by v ředitelnách dávno nesedělo

Nejsou učitelé dobří nebo špatní, jsou jen učitelé řediteli školy osobně prospěšní nebo postradatelní, a to naprosto.

poste.restante řekl(a)...
14. února 2014 v 19:07  

Eva Adamová.
No, já to myslel tak, že to ČŠI zajímá do inspekční zprávy. Ale už nikam jinam, samozřejmě.
Jinak bychom měli dozajista k dispozici údaje, kterých se novému ministrovi nedostává.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.